Ungvár

A „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány közleménye

Felvidék

FRISSÍTVE: A Bethlen Gábor Alapkezelő által a 2019/2020. tanévre, 2020. március 5-től meghirdetett „Szülőföldön magyarul” támogatási program pályázati felhívásait mind a hat régióban – a COVID-19 okozta világjárvány kapcsán bevezetett intézkedések miatt, melyek nem teszik lehetővé a támogatási igények eredetileg tervezett benyújtását –, indokolttá tették a kérelmek benyújtási időszakának meghosszabbítását.

Beregszász

Fiatal Kárpátaljai Magyar Kutatók XVII. Konferenciája

Magyarország

Green-Go kisfilmverseny

Felvidék

A Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet Bartók Béla 1910. márciusi és novemberi nagymegyeri gyűjtésének 110. évében Lement a vacsoracsillag címen népdalversenyt hirdet Nagymegyeren, 2020. novemberében.

Vissza nem térítendő támogatás folyósítása mezőgazdasági föld vásárlásához.

"Magyarok a Kárpát-medencében” kreatív rajzpályázat

Erdély

A Kolozsvári Hallgatói Önkormányzat meghirdette az idei Sapixel Fotóversenyt.

Felhívás a XXIV. Dudás Kálmán Nemzeti Vers- és Prózamondó Találkozón való részvételre.

Ürményháza

z Ürményházi Ifjúsági Klub és a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete közös pályázata.

Ada

A Jancsi bohóc Bábszínház rajzpályázatot hirdet 4-10 éves vajdasági gyerekek számára fennállásának 5 éves évfordulója alkalmából.

Tegnap jelentek meg a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (BGA) oldalán a Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) 2021-re vonatkozó pályázati kiírásai.

Kárpát-medence

Új felhívások a Nemzeti Együttműködési Alap keretében

Felhívás a XXV. Aranycitera vetélkedőn való részvételre.

Felvidék

A pályázaton 300 000 forint keretösszegű utazási támogatás nyerhető el. A pályázat feltétele, hogy meg kell jelölni és fel kell keresni egy olyan történelmi emlékhelyet az utazás során, amely szorosan kapcsolódik a 20. századi magyar történelem valamely meghatározó eseményéhez. A kirándulásról a Rákóczi Szövetség applikációjába képes beszámolót kell feltölteni.

A Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány felhívást hirdet a Nemzeti összetartozás éve 2020 címmel. P

A Magyar Nemzeti Tanács Várady kiválósági ösztöndíjának 2020. évi odaítélésére mesterhallgatók részére.

A Magyar Nemzeti Tanács Várady kiválósági ösztöndíjának 2020. évi odaítélésére doktoranduszok részére.

A Magyar Innovációs Szövetség pályázati felhívása hazai és határon túli magyar középiskolás fiatalok számára Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató versenyen való részvételre, innovatív alkotások, találmányok, kutató vagy fejlesztő, ill. tudományos munkák terveinek beküldésére.

Felvidék

A Rákóczi Szövetség pályázatot hirdet Kárpát-medencei helyi- és ifjúsági szervezetei számára a 2020. évi Nemzeti Összetartozás Éve alkalmából.

Újvidék

Gion Nándor Olvasási Verseny általános iskolásoknak.

A pályázat a 2020. évi Erdők Hete, Fenntarthatósági Témahét és A Világ Legnagyobb Tanórája keretében kerül meghirdetésre.

Erdély

Kovászna Megye Tanácsa tanórák utáni iskola programot támogató megyei programot hirdet. A megyei program célja: Kovászna megye, Kovászna Megye Tanácsán keresztül,  a közigazgatási-területi egységekkel társulva támogatja A tanórák utáni iskola programot, amelyet a Kovászna megyei, vidéki tanügyi intézmények számára hirdet.

Felvidék

Az SZMPSZ szeretne segítséget nyújtani a szlovákiai magyar pedagógusok és oktatási intézmények közötti hatékonyabb tudásmegosztásban, hogy ezzel is hozzájáruljon a tanári közösségek szakmai fejlesztéséhez.

Felvidék

Harminckét éve, 1989-től január 22-e a magyar kultúra napja. 1823-ban ezen a napon fejezte be Kölcsey Ferenc nemzeti imánk, a Himnusz írását. A Palóc Társaság tanulmányírói pályázatának célja a szülőföld iránti hűség erősítése, a magyarságtudat elmélyítése a felnövekvő magyar ifjúságban, az anyanyelvi képességek fejlesztése és magyar fiataljaink tehetségének kibontakoztatása.

Erdély

A Székelyföldi Magyar Újságírók Egyesülete (SZMÚE) a 2018-ban kiírt Magyarok a román nemzetállamban című sikeres riportpályázata és a 2019-ben meghirdetett Voltunk, vagyunk, leszünk című filmpályázata után, idén ismét pályázatot hirdet.

Erdély

A Székelyföldi Magyar Újságírók Egyesülete (SZMÚE) a 2018-ban kiírt Magyarok a román nemzetállamban című sikeres riportpályázata és a 2019-ben meghirdetett Voltunk, vagyunk, leszünk című filmpályázata után, idén ismét pályázatot hirdet.

Erdély

Nyakig a Demboviccben – a Székelyföldi Magyar Újságírók Egyesülete által kiírt pályázat

Erdély

Nyakig a Demboviccben – a Székelyföldi Magyar Újságírók Egyesülete által kiírt pályázat

Erdély

A Székelyföldi Magyar Újságírók Egyesülete (SZMÚE) a 2018-ban kiírt Magyarok a román nemzetállamban című sikeres riportpályázata és a 2019-ben meghirdetett Voltunk, vagyunk, leszünk című filmpályázata után, idén ismét pályázatot hirdet.

Erdély

A 2014-2020-as ROP általános célja a gazdasági versenyképesség növelése és a helyi és regionális közösségek életszínvonalának javítása, az üzleti környezet, az infrastuktúrális feltételek és szolgáltatások fejlesztése által, amely a régiók hosszutávú, fenntartható fejlesztését biztosítja, képes hatékonyan kezelni a forrásokat, értékesíteni az innovációs képességet és képes elsajátítani a tehnológiai fejődést. A program képes kiküszöbölni  a fejlett és kevésbé fejlett  régiók közöti eltéréseket gazdasági és szociális téren egyaránt.

Erdély

A  2014-2020-as támogatási időszakra a PNDR-nek 8 milliárd euró körüli összeget utaltak ki. A 2014-2020-as PNDR stratégiai prioritásai: 1. az élelmiszeripar strukturális megválltoztatása és versenyképessége 2. a természetes erőforrások menedzselése stb.

Erdély

A Versenyképességi Operatív Program 2014-2020 (POC) alapvető célja a kutatásra és innovációra alapuló versenyképesség növelésének fenntartása és a gazdaság fejlesztése, 2 fő elemre épűlő beruházáson keresztűl: 1. A tudományos kutatás, technológiai fejlesztés és innováció megerősítése. 2. Az infokommunikációs technológia használatának, minőségének és hozzáférhetőségének növelése.

Erdély

A 2014-2020-as Regionális Operatív Program a Regionális Fejlesztési Tervek (PDR) által javasolt közös fejlesztési priorításokra alapszik, összhangban lévén más, ugynerre az időszakra vonatkozó programokkal vagy szektoriális/nemzeti stratégiákkal, valamint más európai színvonalú stratégiákkal.

Erdély

A 2014-2020-as Regionális Operatív Program

Erdély

A 2014-2020-as Regionális Operatív Program

Erdély

A 2014-2020-as Regionális Operatív Program a Regionális Fejlesztési Tervek (PDR) által javasolt közös fejlesztési priorításokra alapszik, összhangban lévén más, ugynerre az időszakra vonatkozó programokkal vagy szektoriális/nemzeti stratégiákkal, valamint más európai színvonalú stratégiákkal.

Erdély

A 2014-2020-as Regionális Operatív Program a Regionális Fejlesztési Tervek (PDR) által javasolt közös fejlesztési priorításokra alapszik, összhangban lévén más, ugynerre az időszakra vonatkozó programokkal vagy szektoriális/nemzeti stratégiákkal, valamint más európai színvonalú stratégiákkal.

Erdély

A 2014-2020-as Regionális Operatív Program

Erdély

A 2014-2020-as Regionális Operatív Program

Erdély

A 2014-2020-as Regionális Operatív Program a Regionális Fejlesztési Tervek (PDR) által javasolt közös fejlesztési priorításokra alapszik, összhangban lévén más, ugynerre az időszakra vonatkozó programokkal vagy szektoriális/nemzeti stratégiákkal, valamint más európai színvonalú stratégiákkal.

Kárpát-medence

Kárpát-medencei online honismereti vetélkedő az általános iskolák 6. 7. és 8. osztályos tanulói számára

Beregszász

Támogatókat keresünk a 2020-21-es tanévre

Bécs

Kevi

Képzőművészeti pályázat Móra László tiszteletére

Zenta

On-line szavalóverseny alsósok (1–2., 3–4. osztály), felsősök (5–6., 7–8. osztály), magyar mint környezetnyelv (1–4., 5–8. osztály), sajátos nevelési igényű tanulók (1–4., 5–8. osztály) részére Zentán.

Felvidék

Nagytiszteletű és Tiszteletes Lelkész Testvérek! Nagytiszteletű Egyházközségek! 2020. szeptember 20-án vettünk búcsút az oroszkai templomban, majd az érsekkétyi temetőben lelkésztársunktól, Tóth Árpádtól, aki nagy hirtelenséggel, tragikus körülmények között 45 évesen távozott közülünk.

A Magyar Nemzeti Tanács 2020-2021. évi pályázatai felsőoktatási ösztöndíjpályázatára (második kör).

Újvidék

Felhívás a XXXV. Szólj, síp, szólj! népzenei vetélkedőn való részvételre

Online-tér

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel közösen pályázatot hirdet Hunyadi János Ösztöndíjra a 2020/2021-es tanév időtartamára a magyarországi felsőoktatási intézmények nappali munkarendű, magyar állami ösztöndíjjal támogatott mesterképzésén jelen pályázatban meghatározott szakok egyikén I. évfolyamon (keresztféléves mesterképzés esetén a 2. és 3. félévben) tanulmányokat folytató.

Felvidék

A Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet a magyarság kiemelkedő néprajzkutatójának és folklórgyűjtőjének, Ipolyi Arnoldnak tiszteletére, meghirdette országos népmesemondó versenyét, melynek célja a magyar prózai népköltészet és a hagyományos mesemondás megismerése, elsajátítása és népszerűsítése. A verseny szakmai partnere a Hagyományok Háza Hálózat – Szlovákia.

Komárom

Hagyományt teremtve, immáron az V.Hol volt, hol nem volt… c. mesefesztivál valósul meg a Komáromi járás magyar tannyelvű óvodáinak, alapiskoláinak, speciális alapiskoláinak és a 8 osztályos gimnáziumainak tanulói részére.

Csóka

A csókai Móra Ferenc Magyar Művelődési Egyesület, fennállásának 50. évfordulóján, meghirdeti a VI. Cs. Simon István Vers- és Prózamondó Találkozót.

Ungvár

A Kárpátaljai Magyar Képző és Iparművészek Révész Imre Társaságának ösztöndíjpályázata 2020

Beregszász

XVII. Fiatal Kárpátaljai Magyar Kutatók Konferenciája

Baradla-barlang

Fontos gyógyturisztikai fejlesztések zajlanak az Aggteleki- és Szlovák-karszt Világörökség barlangjaiban (SKHU-1601/1.1/035). A Baradla-barlangban a próbaterápiák sora véget ér, e témában tart sajtótájékoztatót az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság.

Felvidék

A Rákóczi Szövetség „Várak és Erődtemplomok, történelmünk dicső hírmondói” címmel rajzpályázatot hirdet Kárpát-medencei és diaszpórában élő általános iskolások részére.

Dernő

Az év fája 2020 versenyre idén a dernői (Rozsnyói járás) kocsányos tölgyet is benevezték.

„Várak és Erődtemplomok, történelmünk dicső hírmondói” - rajzpályázat diákoknak.

Beregszász

Soós Kálmán ösztöndíjprogram a 2020/2021-es tanévre

Szabadka

A Keresztény Értelmiségi Kör (továbbiakban: KÉK) 18 évet felölelő tevékenykedése kapcsán papírképes és digitális amatőr fotópályázatot hirdet A Keresztény Értelmiségi Kör története képekben címmel.

Felvidék

A Zenthe Ferenc Színház – névadója születésének századik évfordulójára – nyílt drámapályázatot hirdet, két kategóriában, melyekben a műfaj szabadon választható.

Felvidék

A Csemadok Országos Tanácsa megbízásából a Csemadok Kassa-környéke Területi Választmánya társszervezőjével a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézettel közösen meghirdeti a XXII. Egressy Béni Országos Színjátszó Fesztivált, amely 2020. november 12. és 15. között (csütörtök – péntek – szombat – vasárnap) kerül megrendezésre, Szepsiben.

Felvidék

A Szlovákiai Magyar Írók Társasága Arany Opus Díj címmel szépirodalmi pályázatot hirdet szlovákiai magyar (állandó szlovákiai lakhellyel rendelkező) szerzők számára.

Egyházkarcsa

Az Egyházkarcsai Római Katolikus Egyházközség és Dabas Város Önkormányzata, valamint a Petőfi Baráti Társulás sikeres pályázatot nyújtott be a határokon átnyúló Szlovákia-Magyarország Interreg pályázati kiírás keretében. A projekt célja a kulturális örökség megőrzése, templomrekonstrukció megvalósítása Egyházkarcsa településen, valamint Szlovák Alkotóház és Babamúzeum létrehozása Sáriban (a projekt száma: SKHU/WETA/1901/1.1/103).

Ungvár

Megkezdődnek az Egán Ede-program turisztikai pályázatainak kifizetései

Online tér

A GLORIA VICTIS TÖRTÉNELMI VETÉLKEDŐ 2020-AS ÉVI ELSŐ FORDULÓJÁNAK EREDMÉNYEI

Online tér

Budapesti, felvidéki, vajdasági és székelyföldi osztályok győzelmével ért véget a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága által meghirdetett Nagy Nyári Határtalanul Vetélkedő, amelynek döntőjét a járványhelyzet miatt online tartották.

Beregszász

MESEBELI KÉPEK meseillusztráció pályázatot hirdet a Pedagógia és Pszichológia Tanszék

Felvidék

Esztergomban, a magyar államiság bölcsőjében, Szent István királyunk születésének, koronázásának és halálának helyszínén került sor 18. alkalommal a Szent István-díj átadására.

Idén is folytatódik a hon- és népismereti levelezőverseny.

Felvidék

A pályamunkákat 2020. szeptember 25-ig az alábbi címre kérjük eljuttatni:

Online tér

Összesen 247 külhoni magyar fiatal nyújtotta be jelentkezését a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága által meghirdetett Jó tanuló, jó sportoló című felhívásra.

Fülek

Rendhagyó módon, de idén is átadta a Femine Fortis – Erős Nők Polgári Társulás a Példakép-díjat. A kitüntetést olyan nőknek ítélik oda, akik önkéntes tevékenységükkel kiemelkedőt alkotnak, példát mutatnak a környezetüknek és az egész magyarságnak.

Rimaszombat

Az elmúlt tanévben a Pro scholis és az SZMPSZ Rimaszombati Regionális Pedagógiai Központja közös szervezésében a 12. pedagógiai projekt értékösszefoglaló projektként zárult, melynek központi gondolata az volt, vajon mit érdemes megmutatnunk a világnak Gömörből és Nógrádból. Mindazt, amit a több hónapon át tartó munkával összegyűjtöttünk, Gömör és Nógrád helyi értékei, természeti kincsei, szellemi és kulturális öröksége címmel közkinccsé tesszük, bemutatjuk.

Szőgyén

Programsorozat a Partnerséget építünk c. szlovák-magyar együttműködés keretében

Pályázat külhoni óvodapedagógusok részére, akiknek kedve van blogbejegyzések írásához.

Zselíz

Tíz alkotó és művész vehette át a Junior Prima Díjat Népművészet és közművelődés kategóriában pénteken Budapesten – közölte a díjat támogató Docler csoport az MTI-vel. A díjazottak között van a zselízi születésű Juhász Sándor néptáncos is.

Felvidék

Az európai rendezvényhez csatlakozva hetedik alkalommal szervezik meg országszerte a Népi Kézműves Alkotóházak és Műhelygalériák Országos Hétvégéjét szeptember 25. és 27. között. A rendezvény célja a hagyományos kézművesség értékeinek bemutatása, ezáltal a helyi kézműves közösségek kialakulásának és megerősödésének elősegítése.

Pályázat szerbiai művészeknek.

Zenta

A ZENTAI Diáksegélyező Egyesület – ZENDE pályázatot hirdet ösztöndíjak odaítélésére a 2020/2021-es tanévre.

Ösztöndíjpályázatot hirdet a Kosztolányi Dezső Diáksegélyező Egyesület vajdasági tanulók részére.

Felvidék

A Selye János Egyetem elsősöket fogadó emblematikus rendezvénye, a Gilice gólyatábor, az idei évben a járványügyi helyzetre való tekintettel sajnálatos módon elmarad. De! A Hallgatói Önkormányzat semmiképp sem szeretné elmulasztani a gólyák beavatásának és segítésének folyamatát, ezért kárpótlásul megrendezésre kerül az egy napos Gólyatúra.

Felvidék

Jogosult kérelmezőknek azoknak az alap- és középiskoláknak a fenntartói számítanak, amelyekben valamelyik kisebbség nyelvén folyik az oktatás, vagy tanítják a kisebbségi nyelvet is.

Pályázat civil szervezetek közötti regionális együttműködésre

Újvidék

Mesemondó versenyt hirdet az Újvidéki Módszertani Központ.

A Magyar Nemzeti Tanács elnöke meghirdeti a következő pályázati felhívást a Magyar Nemzeti Tanács 2020–2021. évi demonstrátori ösztöndíjpályázatára.

Magyar Nemzeti Tanács pályázati kiírásai - ösztöndíj pályázatok a 2020-2021-es tanévre.

Falusi házak és a hozzá tartozó telek, valamint gazdasági udvar vásárlása.

Dunaszerdahely

A Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet országos bábos képzést rendez a bábcsoportok vezetőinek, a bábozással és színjátszással foglalkozóknak Dunaszerdahelyen, szeptember 25-26-27-én (péntek-szombat-vasárnap) a Szabó Gyula utcai Építészeti Szakközépiskola épületében.

Dunamocs

A Csemadok Országos Tanácsa megbízásából a Csemadok Nagykürtösi Területi Választmánya 2020. október 10-11-én rendezi meg a XXI. ŐSZIRÓZSA magyarnóta-énekesek országos versenyét, ha időközben nem lépnek életbe újabb országos korlátozások. Zenei kíséret: Mezei Zsolt és zenekara – Dunamocs. A versenyen való részvétel feltételei és lebonyolítási rendje nem változik.

Padé

A padéi Takáts Rafael Magyar Kultúrkör Keszég Károly (1954-1997) újságíró, a Napló hetilap főszerkesztőjének emlékére huszonegyedik alkalommal hirdeti meg a KÖZEGELLENÁLLÁS riportpályázatot.

Beregszász

Pályázati felhívás! Első lépés szociális program

Felvidék

Sok szeretettel hívjuk és várjuk a „3. Duna-konferencia” című rendezvényünkre.

Felvidék

A tanévnyitón átadták a Makkai Sándor-díjat is. Ennek odaítéléséről az Oktatásügyi Bizottság előterjesztése nyomán a Zsinat döntött a tavaszi ülésszakán. A díjjal azon magyarországi és határon túli pedagógusokat jutalmazzák, akik a református nevelési eszmények mindennapi gyakorlatba való átültetésében elévülhetetlen érdemeket szereztek.

Online tér

Nagy örömünkre szolgál, hogy a mindannyiunkat sújtó pandémia ellenére 2020-ban is sokan határoztak úgy, hogy a Debreceni Nyári Egyetem online kurzusain keresztül fejlesztik magyar nyelvtudásukat. A nyári hónapokban közel 150 külföldi nyelvtanuló választott bennünket, és sikeresen befejezte a 40 órás nyelvkurzusokat vagy a 8 órás tematikus kurzusokat.

A Magyar Nemzeti Tanács elnöke meghirdeti a következő, pályázati felhívást az Európa Kollégiumban való kollégiumi elhelyezés odaítélésére a 2020–2021. évben (első kör)

Felvidék

Az 6. Szlovákiai Magyar Könnyűzenei Szemle helyszíne ezúttal is a Vásárúti Kulturális Központ, a felvidéki elődöntő időpontja pedig 2020. szeptember 1., kedd.

Felvidék

Külhoni és anyaországi diákok egyaránt próbára tehetik tudásukat a Nemzetpolitikai Államtitkárság Határtalanul programjának virtuális nyári vetélkedőjén, mely keretében a magyar történelemmel, irodalommal, néprajzzal, földrajzzal kapcsolatos izgalmas kérdésekre válaszolhatnak.

Külhoni és anyaországi diákok egyaránt próbára tehetik tudásukat a Nemzetpolitikai Államtitkárság Határtalanul programjának virtuális nyári vetélkedőjén, mely keretében a magyar történelemmel, irodalommal, néprajzzal, földrajzzal kapcsolatos izgalmas kérdésekre válaszolhatnak.

Losonc

A helyek száma korlátozott, max. 15 személyes kisbusszal megyünk, kérjük, minél hamarabb jelentkezzetek, mert lehetséges, hogy a későn jelentkezőknek nem jut hely.

Budapest

FELHÍVÁS – Jó tanuló, jó sportoló

A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának felhívása: Jó tanuló, jó sportoló pályázat a határon túli fiatal tehetségeknek.

Online tér

Célja, hogy megtaláljuk azokat a külhoni diákokat, akik a tanulás mellett valamely sportág területén is kiemelkedő teljesítményt értek el, ezáltal a magyar közösségünk érdemeit gyarapítják és értékeinket képviselik.

Rimaszombat

Idén 230 éves a rimaszombati evangélikus templom tornya, amely sürgős felújításra szorul. Ennek kapcsán adománygyűjtésbe kezdtek a helyiek. A részletekről a rimaszombati evangélikus lelkészt, Lisák Viktóriát Nyitrai Nóra kérdezte.

Felvidék

Átfogó elméleti és gyakorlati képzésen sajátíthatják el a hallgatók a közszolgálati újságírás és a  szerkesztés ismereteit a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, később pedig a közmédia gyakornoki programjában is részt vehetnek. A szeptemberben induló, szakirányú médiaképzésre már lehet jelentkezni.

Felvidék

2020. november 5-9. a fesztivál új időpontja.

Zoboralja

A felvidéki Zoboralján körzeti magyar nyelvű óvoda és bölcsőde nyílik 2020 szeptemberében a Kárpát medencei Óvodafejlesztési Program és a pozsonyi székhelyű Video Alapítvány támogatásával. A fenntartó szervezet a Zoboralja Kht.

Felvidék

A programot az MKP is támogatja. A felvidéki összeöntés előzetes időpontja augusztus 30., a helyszín Bős városa, addig várják a szervezők az adományokat.

A Fügedi Márta Népművészeti Egyesület 2020. évben is meghirdeti „Virágzó népművészet” című pályázatát, immár tizenhatodik alkalommal. Az értékőrző rendezvényünkre pályamunkákat várunk a népművészet minden szakágából.

Kárpátalja

Szőttespályázat: külhoni magyar mesterek munkáit is várja a Hagyományok Háza

A Hagyományok Háza Népi Iparművészeti Osztálya, Heves Város Önkormányzata, a Hevesi Népművészeti és Háziipari Szövetkezet meghirdeti a XXII. Országos Szőttespályázatot.

Felvidék

A Diákhálózat tagszervezetei által szervezett  39. Gímesi Művelődési Tábor és Gólyatábor 2020. szeptember 2-7. között kerül megrendezésre.

Augusztus 15-éig beadható a pályakezdők vállalkozóvá válásának támogatására kiírt pályázat .

Dunaszerdahely

Jelentkezni 2020. augusztus 15-ig lehet a  elérhetőségen egy rövid önéletrajz és a korábbi munkák mellékelésével. Az érdeklődők kérdéseiket is ezen a címen tehetik fel.

A topolyai önkormányzat és a Juhász Erzsébet Könyvtár meghirdeti hagyományos fotópályázatát

Külföldről hazatelepült vajdasági kezdő vállalkozók támogatása.

Felvidék

A projekt folytatásaként idén is pályázatot hirdetnek a klasszikus ruhadarabhoz illő népies kiegészítők (ékszer, táska, kalap, sál, kabát) készítésére.

Alkoss, és csatlakozz a Nyitott Műhely csapatához! A Hagyományok Háza Nyitott Műhely pályázatot hirdet népi kézművesek, iparművészek és egyéni alkotók számára a „kis feketéhez” illő, a magyar népi fejviseletek motívumaiból, formáiból és technikai megoldásaiból építkező kiegészítők (ékszer, táska, kalap, sál, kabát) készítésére.

Pozsony

A Pozsonyi Magyar Szakkollégium a korábbi tapasztalatok alapján idén is pótfelvételit hirdet. A jelentkezés meghosszabbítása elsősorban azoknak kíván lehetőséget nyújtani, akik tavasszal még nem tudták, melyik egyetemi városban folytatják tanulmányaikat, illetve korábban nem szereztek tudomást erről a lehetőségről. 

Komárom

A Selye János Egyetem Református Teológiai Kara pótfelvételit hirdet a 2020/2021-es évre, Missziológia, diakónia, szociális gondoskodás bakkalaureusi és magiszteri, valamint a Református teológia magiszteri és doktori képzéseinek tanulmányi programjaira. A felvételi jelentkezési lap beadásának határideje:  augusztus 10. – nappali  tagozat (Bc. és Mgr., kis-és nagydoktori /ThDr. és PhD./ képzések) 

Gömörpéterfala

Az Ősök Útján idén egyfajta íjász szakai találkozó is lesz egyben, többek között íjászversennyel!

Kisorosz

Torontál Magyar Oktatási, Művelődési és Ifjúsági Központ rajzpályázata gyerekeknek.

Kassa

Szeptember megnyílhat a Kassai Magyar Református Óvoda. Megkapták a Szlovák Köztársaság Oktatási Minisztériumának engedélyét. Történelmi pillanathoz érkeztek, újra van református oktatási intézmény Kassán.

Gombaszög

A Hagyományok Háza Hálózat - Szlovákia szervezésében első alkalommal kerül megrendezésre a - FolkSzöglet Országos Népművészeti Tábor.

Erdély

Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület pályázata

A költészet trendi: Az Irodalmi Jelen vers- és prózapályázata középiskolásoknak

Erdély

A kolozsvári székhelyű nonprofit szervezet 2003 óta támogatja ösztöndíj-program keretén belül a tehetséges és szociálisan hátrányos helyzetű diákokat. Évente több száz tanuló folytatja tanulmányait a világ számos pontján élő támogató anyagi hozzájárulásának köszönhetően.

Dunaszerdahely

Tematikus gyermek-színjátszótábor, a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet XII. gyermek-színjátszó tábora Dunaszerdahelyen, 2020. augusztus 12-16-án, (szerda-vasárnap).

Erdély

A kolozsvári székhelyű nonprofit szervezet 2003 óta támogatja ösztöndíj-program keretén belül a tehetséges és szociálisan hátrányos helyzetű diákokat. Évente több száz tanuló folytatja tanulmányait a világ számos pontján élő támogató anyagi hozzájárulásának köszönhetően.

Losonc

A világ legértékesebb aranygyűjteménye érkezett meg Pozsonyba! 2020. augusztus 1-én, szombaton a losonciak és környékbeliek meglátogatják a kiállítást. Az autóbuszos programra július 25-ig lehet jelentkezni.

Felvidék

Szeretnék elérni, hogy a felsőoktatásban a legfontosabb motivációt ne a diploma és a fokozatok megszerzése jelentse, hanem a pedagógus életpályához méltó módon a hallgatókat ismereteik folyamatos és sokoldalú bővítésére ösztönözzék.

Erdély

A Székely Előfutár Ösztöndíjak célja a Székelyföldről és Erdélyből származó, alkotó tehetségek támogatása tudományos munka tanulásában, melyet választott tanácsadó segítségével egyetemi vagy kutatóintézeti irányítással végeznek. Őrömmel és büszkén várjuk az idei jelentkezőket és ígéretes pályázataikat.

Erdély

Az alapítvány egyaránt érdeklődik természet‐ és társadalomtudományi, valamint a Székelyföld és székely nép sajátos hagyományait ápoló pályázatok iránt.

Felvidék

A pályázat célja A Magyar Nemzetpolitika A nemzetpolitikai stratégia eleme című KIM dokumentum 3.2.4. pontjába foglalt Collegium Talentum tehetséggondozó program feladata a külhoni magyar értelmiség-nevelés és utánpótlás támogatása.

Kis közösségek támogatása.

Második felhívás monográfiák kiadására.

Felvidék

Jelentkezési határidő: 2020. július 20-ig elektronikus úton: ITT!

Eperjes

E sorok írója is egyetért a fentiekkel és ezért felkéri a tisztelt Olvasókat, hogy írják alá a petíciót. Minél többen teszik meg ezt, annál jobb! Eddig 425-en írták alá.

Csicsó

A Csicsói Helyi Értéktár Bizottság és a Csicsó p.t. közösen szervezi meg a Csicsó képes öröksége című pályázatot.

Nagymagyar

Ez a tavasz most nem csábíthat messze távoli vidékekre, de felfedezhetjük közvetlen környezetünk természeti szépségeit.

Felvidék

Külön pályázati kategóriaként hirdetjük meg egy-egy tájegység, település, hagyományos kultúrájából merítő, innovációra épülő „helyi termék – helyi érték” kollekciót, amely emblematikusan fejezi ki és hirdeti a település, vagy tájegység helyi kézműves hagyományát.

Felvidék

Felhívás szobrok, faragások, egyéb fából készült egyedi kézműves alkotások létrehozására.

Felvidék

A Gróf Széchenyi Család Alapítvány és a Stádium Társadalmi és Kulturális Hírlap 2018-as évben a Kárpát-medencében levő magyar középiskolák diákságának a nemzeti és a keresztény értékrend megszólítása érdekében megalapította a Stádium Díjat.

Az EU támogatása a migrációprobléam-kezeléshez.

Kárpátalja

Balatonfüredi Prímásverseny 2020 – felhívás

Ungvár

PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK: TURISZTIKA – 2019

Magyarország

Néhány javaslat a június 9-én megjelent Falusi Civil Alap pályázatokhoz.

Magyarország

Megjelentek a falusi civil szervezetek számára a Magyar Falu Program keretében kiírt - ötmilliárd forint keretösszegű - pályázati lehetőségek - jelentette be a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos hétfőn sajtótájékoztatón, Budapesten.

hazai és határon túli

hazai és a külhoni nemzeti értékek, hungarikumok népszerűsítésének támogatására; már működő helyi települési értéktárakkal együttműködésben települési, tájegységi értéktárak létrehozására

Kárpátalja

Szavazz az év legjobb határon túli éttermére és szálláshelyére

Budapest

Esszépályázat a trianoni békediktátum 100. évfordulója alkalmából

Beregszász

A Kárpátaljai Magyar Filmgyártásért Alapítvány - EGY CSEPP VIDÁMSÁG címmel - rövidfilm versenyt hirdet fiatalok számára!!

Budapest

Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj

Rajzpályázati felhívás a Föld Napja alkalmából

Királyhelmec

Királyhelmec Város újra meghirdeti a Tóthpál Gyula Fotópályázatot. A fotópályázatot először 2016-ban rendezték meg, Tóthpál Gyula születésének 75. évfordulója alkalmából. A szlovákiai magyar fotográfia egyik legismertebb alakjának emléke előtt tisztelgő versenybe életkor szerint négy kategóriában nevezhetnek a fotósok:

Felvidék

A Selye János Egyetem Református Teológiai Kara felvételt hirdet ThDr. cím megszerzésére. Jelentkezési határidő 2020. június 30.

Felvidék

Több ezer diákot és tanárt várnak a Rákóczi Szövetség nyári táborai Magyarországról és határon túlról egyaránt.

Kísérleti program a szakmai mobilitásért a Nyugat-Balkánon.

Eredményesen zárult a Hagyományok Háza pályázata.

Kortárs magyar szerzők magyar nyelvű műveit várja a PesText Nemzetközi Irodalmi Fesztivál a reset témakörében június 15-éig.

Erdély

Székely gazda fotópályázat!

Felvidék

A versenyben csak az SZMCS tagjai vehetnek részt.

Kortárs magyar szerzők magyar nyelvű műveit várja a PesText Nemzetközi Irodalmi Fesztivál a reset témakörében június 15-ig.

Erdély

Székely gazda fotópályázat

Szerbiai pályázat diákegyesületek számára.

Gúta

Isolation art challenge - ebbe a külföldről jött kezdeményezésbe több felvidéki iskola bekapcsolódott. A Corvin Mátyás Alapiskola sem hagyta ki. :) Koordinátor: Mgr Zsíros Viktória

Határon túli alkotóknak és szervezeteknek indítottak meghívásos pályázatokat .

A Hagyományok Háza Népi Iparművészeti Osztálya, Heves Város Önkormányzata, a Hevesi Népművészeti és Háziipari Szövetkezet meghirdeti a XXII. Országos Szőttespályázatot.

Somorja

A Csemadok Somorjai Alapszervezete immár 7. alkalommal rendezi meg a vers- és meseíró pályázatát, melyre 2020. június 4-ig várják az írásokat.

Gombaszög

További adományokat ide várnak: SK49 5200 0000 0000 1734 7721.

Kalonda

A részletekkel hamarosan jelentkezünk, addig is várjuk a jelentkezéseket, a kérdéseket a e-mail címünkre.

Felvidék

Idén szomorú évfordulóhoz érkezik a magyarság, június 4-én lesz száz éve, hogy aláírták a trianoni békediktátumot, melynek következtében Magyarország elveszítette területének és lakosságának mintegy kétharmadát.

Felvidék

A Magyarországi Református Egyház (MRE) zsinatának elnökségi tanácsa azt kéri, hogy június 4-én, a trianoni békediktátum 100. évfordulóján közép-európai idő szerint délután fél ötkor szólaltassák meg templomaik harangját a református közösségek

Felvidék

Az Új Egység Mozgalom közös megemlékezésre hívja a Kárpát-medence magyarságát június 4-én. A trianoni békeszerződés gazdasági-társadalmi hatásait tekintve a magyar történelem legsúlyosabb tehertétele volt, mely egyaránt sújtott és sújt napjainkban is minden magyart nemzeti, vallási és politikai hovatartozásra való tekintet nélkül – olvasható a szerkesztőségünknek eljuttatott közleményben.

Online tér

ÜZENHETÜNK A JÖVŐ MAGYARJAINAK!

Felvidék

A hazai és a külhoni nemzeti értékek, hungarikumok népszerűsítésének támogatására; már működő helyi települési értéktárakkal együttműködésben; települési, tájegységi értéktárak létrehozására, valamint a Kárpát-medencei hagyományos öltözet-kultúra továbbörökítésére megjelent az idei évi hungarikum pályázat. Mindhárom célterületnél működési támogatásnak nem minősülő, egyszeri, vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

Felvidék

„Komplex szemléletű felkészítő képzés pedagógusok számára a fogyatékos emberek társadalmi integrációja érdekében”

Dunaszerdahely

Folyamatosan kísérletezünk - hogyan tehetnénk jobbá, kényelmessé a könyvbarátok részére a kedvenc könyvük kiválasztását.

Dunaszerdahely

az Informatikai és Szolgáltatóipari Szakközépiskolában

Online tér

A Csemadok Ifjúsági Tagozatának tagjai és a Csemadok fiatal tagjai régiójuk meséit mondják el.

Nagyszőlős

Írasd magyar iskolába gyermeked!

Online tér

Nehéz időt élünk, amikor tevékenységünket nem tudjuk a megszokott rendben folytatni.

Az American Corner Szeged PRIVATE HORIZONS című fotópályázatára olyan alkotásokat vár, melyek a jelenlegi helyzetben a távolságtartás érzelmi vonatkozásait vizsgálják.

„Kisebbségvédelem Európában”nyáriegyetemenvaló részvételre - módosított felhívás

Felvidék

A 2015-ben létrejött Jakab István Alapítvány kuratóriuma a 2019/2020-as tanévre Erős vár a nyelv címmel pályázatot hirdet a komáromi Selye János Egyetem Református Teológia Kara teológus szakos, illetve a Sárospataki Református Teológiai Akadémia teológus és lelkész szakos hallgatói számára. A pályázat leadási határideje: 2020. május 31.

Komárom

XIII. Kaszás Attila Versmondó Fesztivál

Támogatás a szabadkai egyházaknak és vallási közösségeknek.

Felvidék

A Matyó Népművészeti Egyesület a Hagyományok Háza és a Népművészeti Egyesületek Szövetsége szakmai támogatásával 2020-ban 7. alkalommal rendezi meg a Százrózsás Hímzőpályázatot és Kiállítást.

Magyarország

2020-ban még két kiírás jelenik meg: hamarosan megnyílik a falu- és tanyagondnoki szolgálatok gépjárműbeszerzését segítő keret és a falusi civil alap, amely az önkormányzatok és egyházközségek mellett a civil szervezeteket is bevonja a támogatottak körébe. Utóbbiak négy tevékenységre pályázhatnak az erre elkülönített 5 milliárd forintból - mondta.

Felvidék

Fejtegetés a közös európai jövőről,

Online tér

A nemzeti összetartozás napja alkalmából a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége videófilmet készít, melybe szeretné bevonni a magyar oktatási intézményeket.

Magyarország

Az NKA Ismeretterjesztés és környezetkultúra Kollégiuma pályázati felhívása: Nagy hagyománnyal rendelkező, vagy újabb innovatív, jelentős tudományos ismeretterjesztő, kulturális, társadalmi és művészeti értékkel bíró országos, vagy fontos regionális szereppel rendelkező magyarországi kiadású és határon túli magyar nyelvű sajtótermékek támogatása. Kulturális szempontból értékes művészeti, kulturális, társadalmi, tudományos és ismeretterjesztő területekhez kapcsolódó, nyomtatott sajtótermékek megjelentetésének támogatása.

Magyarország

Nagy hagyománnyal rendelkező jelentős táncművészeti értékkel bíró országos szereppel rendelkező magyarországi kiadású és határon túli magyar nyelvű sajtótermékek támogatása.

Kárpát-medence

Nemzeti Összetartozás Napja – „Milyen jó, hogy itt vagyunk” címmel videópályázatot hirdet a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága

Nemzeti Összetartozás Napja – „Milyen jó, hogy itt vagyunk” címmel videópályázatot hirdet a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága.

Online tér

Nemzeti Összetartozás Napja – „Milyen jó, hogy itt vagyunk” címmel videópályázatot hirdet a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága. 

Komárom

A Grund Mire való az iskola elnevezésű versenye 3 kategóriában várja az alkotásokat: digitális, kézműves és szöveges. A versenyre diákok, tanárok, szülők vagy akár nagyszülők is nevezhetnek (ha közösen szeretnének alkotni a családok). Határon innen és túlról is várják az alkotásokat. Jelentkezési határidő május 25-e.

Nemzeti Összetartozás Napja – „Milyen jó, hogy itt vagyunk” címmel videópályázatot hirdet a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága.

Magyarország

Közösségi tér ki-/átalakítása és foglalkoztatás, valamint az Egyházi közösségi tér ki-/átalakítása és foglalkoztatása

Felvidék

A nemzeti összetartozás emlékművének az elkészítésére vár ötletpályázatokat a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. (MANK); a pályaművek benyújtásának határideje május 22.

Néptáncos film készül a nemzeti összetartozás napjára, várják a jelentkezőket .

Felvidék

A Hagyományok Háza a „Maradj otthon!” felhíváshoz csatlakozva, alkotói pályázatot hirdet népi kézművesek számára.

Beregszász

Több leszel, ha alkotsz – A Hagyományok Háza pályázata

A Hagyományok Háza Most van időm alkotni! címmel hirdet népi kézművesek számára pályázatot. A kezdeményezésről Péter Szidónia, az Intézmény kézműves osztályának vezetője ad bővebb tájékoztatást.

Budapest

ingyenes könyvek igényelhetők idős, magányos időseknek, illetve gondozóik számára a Parakletos Könyvkiadó jóvoltából

A Békéscsabai Meseház rajzpályázatot hirdet gyermekek számára, melynek témája MINDEZ ÉN VAGYOK...

A Messzehangzó Tehetségek Alapítvány 2008 óta több, mint 100 Messzehangzó Tehetséget támogatott a Művész leszek! Tudós leszek! Tehetség-támogatási rendszeren keresztül.

Erdély

RODOSZ pályázata a legjobb online tanórára

Beregszász

"Alkoss kedvedre!" - 2020

Beregszász

„Alkoss kedvedre!” – A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány 2019/2020-as rajzpályázata

Felhívás a a „Kisebbségvédelem Európában” nyári egyetemen való részvételre.

Közzétette a 2020. évi pályázatainak eredményeit a MNT .

A Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi — Nemzeti Közösségi Titkárság hat pályázati kiírás — három az oktatás támogatására és három a nemzeti kisebbségek támogatására — eredményét tette közzé, melyek keretösszege összesen 204 700 000 dinár.

Online tér

A járvány okozta rendkívüli körülmények a Kárpát-medencei magyarság társadalmi-gazdasági helyzetére is súlyos hatást gyakorolnak. Ebben a témában a Market Insight Kft. kutatást végez, s kérik az Olvasóink segítségét is.

Folytatódik a Nagy Családi Vetélkedő!

Vámospércs

A Felvidéki Magyar Szépművészeti Egyesület és a Kernstok Károly Művészeti Alapítvány valamint vajdasági partnereik közösen szervezik meg január 23-án, csütörtökön 18.00 órai kezdettel a Határtalan képzőművészet című csoportos tárlatot a Szabadkai Kortárs Galériában.

Galánta

A felsőszeli Széchenyi István Alapiskola, az iskola mellett működő Szülői Szövetség, az  SZMPSZ Galánta-Vágsellye Területi Választmánya és a Csemadok Felsőszeli Alapszervezete a magyarul éneklő tanulóifjúság számára meghirdeti a “Csillagoknak teremtője…” országos népdalverseny XV. évfolyamát, melyre május 7-én 8.30 órai kezdettel kerül sor az alapiskola épületében.

Felvidék

Az Unió kohéziós támogatási politikája kezelje kiemelt figyelemmel azokat a régiókat, amelyeket nemzeti, etnikai, kulturális, vallási, nyelvi sajátosságok különböztetnek meg az őket körülvevő régióktól (nemzeti régiók).

Erdély

Az RMDSZ videó- és fotópályázatot hirdet középiskolás diákok számára a nyolcvanas évek hétköznapjainak bemutatására.

Erdély

Az RMDSZ videó- és fotópályázatot hirdet középiskolás diákok számára a nyolcvanas évek hétköznapjainak bemutatására.

Ungvár

Májusfa lájkverseny a KMDFKSZ által

Művészeti pályázatot hirdetett az óbecsei Petőfi Sándor Általános Iskola.

Esszépályázat kezdő jogászoknak.

A Kisebbségi Jogvédő Intézet Esszépályázati felhívás 2020-ra.

Rimaszombat

A Cserkész KiMitTudra a pályázatok beküldésének határideje holnap lejár, így szűk két napotok maradt, hogy elküldjétek számunkra munkáitokat!

Összefogott a Magyar Nemzeti Múzeum, a Magyar Cirkuszművészeti Múzeum, a Ludwig Múzeum, a Petőfi Irodalmi Múzeum és a Szépművészeti Múzeum – Magyar Nemzeti Galéria, és karantén-pályázatot indítottak középiskolások és felsőoktatásban tanuló fiatalok számára. A cél kreatív alkotások inspirálása, amihez mi egy 1896-os valós cirkuszi történetet választottunk: két fakír önkéntes karanténjának leleplező történetét.

Felvidék

Virágozta anno… címmel hirdetett rajz- és alkotópályázatot a bútorfestésről a Hagyományok Háza Nyitott Műhelye. Az alkotások beérkezési határidejét április 30-ig hosszabbították meg.

A Hagyományok Háza bútorfestő rajz- és alkotópályázata.

Felvidék

Tájékoztatjuk a pedagógusokat, tanulókat/diákokat és a szülőket, hogy Magyarország Emberi Erőforrások Minisztériuma létrehozta a Nemzeti Köznevelési Portált (NKP), és annak használatát felajánlották és ingyenesen hozzáférhetővé tették a külhoni magyarok számára is. A tananyag nem minden esetben egyezik a szlovákiai tantervvel, de nagyon jól használható és segíti a távoktatásban a tanulást.

Pozsony

Tudjuk, hogy nehéz időket élünk, de ebben a helyzetben még fontosabb a nők szerepe, az édesanyáké, a gondozóké. Ebben a nehéz időszakba is úgy érezzük, szükség van a példaképekre, így a Femine Fortis – Erős Nők polgári társulás ismét női példaképeket keres.

Erdély

A 18. Filmtett Workshop pályázati felhívása (2020)

Erdély

A 18. Filmtett Workshop pályázati felhívása (2020)

Felvidék

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége értesíti az érintetteket, hogy a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. meghirdette a „Szülőföldön magyarul” című támogatási (ösztöndíj) program felhívását a nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz-támogatás, illetve hallgatói támogatás igénylésére a 2019/2020-as tanévre. 

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. meghirdeti a : „Szülőföldön magyarul” című program felhívását a nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz támogatás, illetve hallgatói támogatás igénylésére a 2019/2020-as tanévre.

Komárom

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége (SZMPSZ), a Szlovák Nemzeti Múzeum a Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma és a társszervezők 2019/2020-as tanévben is meghirdetik a szlovákiai magyar iskolák és óvodák XIII. Harmos Károly Országos Képzőművészeti Pályázatát.

Zenta

A zentai Városi könyvtár pályázata

Felvidék

IPOLYI ARNOLD ORSZÁGOS NÉPMESEMONDÓ VERSENY

Vajdaság

(H)azám! (H)azám! a Kárpát-medence Nagy Családi Vetélkedője.

Bécs

Az AMAPED (Ausztriai Magyar Pedagógusok Egyesülete) fotópályázatot hirdet otthon lévő gyerekeknek. Szívesen fogadunk bármilyen fotót, ami bemutatja, mivel töltitek otthon az időt, legyen az egy általatok sütött sütemény vagy közösen épített torony. Örökítsétek meg és küldjétek el Nekünk az e-mail címre április 15-ig. 

Felvidék

A Hagyományok Háza pályázatot hirdet online népművészeti módszertani tartalmak elkészítésére. A benyújtási határidő: április 15.

Felvidék

A pályázatok benyújtásának határideje: 2020. április 15., 23:59

Beregszász

Rajzpályázatot hirdet az AMAPED gyerekek számára

AMagyar Nemzeti Tanács pályázatai.

Felvidék

A Kisebbségi Jogvédő Intézet esszépályázatot hirdet külhoni és magyarországi egyetemi hallgatóknak (jogász, társadalomtudományi, politológus szak), fiatal jogászoknak és kisebbségvédelemmel foglalkozó pályakezdő külhoni fiataloknak az alábbiak szerint.

Felvidék

A húsvéti költészet felfrissítése céljából közös pályázatot hirdet a Magyar Írószövetség, a Könyvtárellátó Nonprofit Társaság, az Előretolt Helyőrség irodalmi-kulturális folyóiratcsalád, a Petőfi Irodalmi Ügynökség által alapított Hajónapló kulturális gyűjtőportál és a Kello Könyvkultúra Magazin az alábbiak szerint.

Beregszász

Kárpátalja legkreatívabb szájmaszkja kerestetik!

Felvidék

A magyar költészet napja alkalmából a Petőfi Sándor-program ösztöndíjasai online szavalóversenyt hirdetnek a Kárpát-medencei fiatalok részére. Az öt és tizennyolc év közötti korosztály képviselői magyar költők verseivel nevezhetnek a versenybe, melynek határideje április 11-e.

Felvidék

Életmese írói pályázatot 12. éve hirdetik meg a Kárpát-medencében minden korcsoport számára (4 kor szerinti kategóriában).

Felvidék

A Külügyi Műhely c. online tudományos folyóirat Szerkesztőbizottsága ezúton szeretné leendő szerzőink figyelmét felhívni arra, hogy a 2020/1. számhoz magyar nyelvű kéziratokat fogad 2020. április 10-ig.

Felvidék

A Rákóczi Szövetség a Magyar Iskolaválasztási Programja keretében 10 000.- Ft egyszeri ösztöndíjat adományoz mindazon határon túli családoknak (pályázók köre: a megjelölt településeken működő iskolák szerint), akik gyermekeiket a magyar iskola első, Romániában nulladik (előkészítő) osztályába íratják. A Szövetség a támogatás lehetőségét felhívás keretében teszi közzé minden évben az iskolai beiratkozásokat megelőzően, határon túli partnerszervezetei, illetve a határon túli magyar óvodák és iskolák közreműködésével. Az ösztöndíjra igényt tartó családok ezirányú kérelmüket egy erre a célra készített ösztöndíj igénylőlap kitöltésével és pályázatuk online beküldésével tehetik meg az iskolai beiratkozás alkalmával.

Komárom

A Komáromi Református Egyházközség pályázatot hirdet a Református Óvoda igazgatói állásának betöltésére. Jelentkezési határidő 2020. április 9.

Erdély

Pályázati felhívás magyar nyelvű könyvek kiadásának támogatására - 2020

Felvidék

Különdíj „A legaktívabb külhoni magyar közösség” számára

Magyarország

A pályázatok módosított megvalósítási időszaka: 2019. április 1. – 2020. október 31.

Topolya

A Logos Keresztény Gyülekezet rajzpályázatot hirdet óvodás és 1—8. osztályos gyerekek számára. A pályázat címe a Feltámadás ünnepe, az alkotásokat ehhez a témához kapcsolódóan várják.

A népművészeti alkotó- és előadóművészek április 1-jéig pályázhatnak a Népművészet Ifjú Mestere díjra. A Hagyományok Háza a pályamunkákat az egész Kárpát-medencéből és a diaszpórából várja. Az elismeréseket augusztus 20-a alkalmából adják át.

Felvidék

A népművészeti alkotó- és előadóművészek április 1-jéig pályázhatnak a Népművészet Ifjú Mestere díjra.A Hagyományok Háza a pályamunkákat az egész Kárpát-medencéből és a diaszpórából várja. Az elismeréseket augusztus 20-a alkalmából adják át.

Felvidék

További információ kérhető a  e-mail címen, illetve a Rákóczi Szövetség központi irodájának munkatárasai állnak az érdeklődök rendelkezésére.

olyan szervezet, intézmény nyerheti el, mely a nemzeti (jász) kulturális örökség megőrzéséért tevékenykedik, legalább öt éve a Jászok Egyesülete nyilvántartott, tagdíjat fizető tagszervezete

Felvidék

Abban az esetben módosulhat a támogatási időszak záró dátuma 2020. október 31-ére, ha a pályázat alapján létrejött támogatási jogviszony kedvezményezettje 2020. március 31. 23:59-ig az EPER-ben erre vonatkozóan módosítási kérelmet nyújt be.

Felvidék

Az SZMPSZ vezetősége kéri a egykori, jelenlegi tagokat és nem tagokat, hogy osszák meg a birtokukban lévő – a Szövetség tevékenységét megörökítő – régi fényképeket.

Rimaszombat

Várják a Gömör – Kishont régió hagyományos családi receptjeit

Komárom

A Komáromi Jókai Napok Alapítvány, Komárom Városa, és a Komáromi Városi Művelődési Központ ezennel meghirdeti az 57. Jókai Napokat, a szlovákiai magyar amatőr színjátszók, kisszínpadok és diákszínpadok országos fesztiválját.

Dunaszerdahely

A dunaszerdahelyi városi médiát működtető Perfects Rt. pályázatot hirdet a 2000 és 2006 között született fiataloknak, hogy rövid, legfeljebb háromperces videóban mutassák be Dunaszerdahely szépségeit, értékeit úgy, ahogyan ők látják.

Felvidék

 A Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány tehetségeket támogató programja első lépéseként várja olyan, Kárpát-medencei, kiemelkedő tehetségű, 14 és 30 év közötti, nappali tagozatos képzésben résztvevő fiatalok jelentkezését.

Felvidék

A Felvidéki Magyar Értéktár Bizottság és a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet (a Csemadok szakmai háttérintézménye) pályázatot hirdet Ünnepeink 2020 címen.

Komárom

“Ady Endre-ösztöndíj a külhoni magyar nyelvű oktatásban résztvevő kiemelkedően tehetséges, szociálisan hátrányos helyzetű tanulók támogatására”

Erdély

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS általános kulturális pályázati kiírás a Hargita megyei kulturális programok, projektek és rendezvények támogatására a 2020-as évben

Erdély

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Hargita megyei román közösségek kulturális programjainak, projektjeinek és rendezvényeinek támogatására a 2020-as évben

Erdély

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Ifjúsági tevékenységeket támogató program a 2020-as évben

Erdély

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Családoknak szóló tevékenységek támogatási programja a 2020-as évben

Erdély

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Turisztikai programok támogatása a 2020-as évben

Erdély

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Sporttevékenységeket támogató program a 2020-as évre

Erdély

Önkéntes tűzoltó egyesületek támogatása Hargita megyében

Erdély

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a népi - és hagyományos viseletek támogatására a 2020-as évre

Csóka

A nemzeti összetartozás évének jegyében a budapesti Versünnep Alapítvány meghirdette a Versünnep 2020 eseményt, mely délvidéki döntője Csókán kerül megrendezésre.

Felvidék

A Rákóczi Szövetség pályázatot hirdet Kárpát-medencei középiskolai szervezetei számára a Felvidékről kitelepített magyarok április 12-i emléknapja alkalmából, azzal a céllal, hogy minél több iskolában emlékezzenek meg a Beneš-dekrétumok következtében a Csehszlovák Köztársaságból kizárt, Magyarországra telepített több mint százezer magyar emberről.

Felvidék

A Savaria Filmakadémia Egyesület és a Szombathelyi Médiaközpont 20120-ban is meghirdeti a Savaria Filmszemlét. Időpont: 2020. június 3-5.

Székelyföld

A Kovászna, Hargita és Maros megyék tanácsai, valamint a Kovászna Megyei Művelődési Központ a Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központ és a Maros Megyei Múzeum, pályázatot hirdet a 6. Székelyföldi Grafikai Biennálén való részvételre.

Felvidék

A Versünnep Alapítvány a Nemzeti Összetartozás Évének jegyében 2020-ban a civil közösségek számára is meghirdette a Versünnep 2020 eseménysorozatot.

Rajz- és alkotópályázat a bútorfestésről.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem esszépályázata, a világ magyarjainak meghívásával a Trianon 100 emlékévben.

Az idén 30 millió dinár áll rendelkezésre a költségvetési alapban.

Ipolyság

Az ŐSI TUDÁS című rovásírás-vetélkedő és műveltségi találkozó célja megismertetni és megszerettetni a magyar fiatalokkal ősi műveltségünket, magyar kulturális örökségünket, a magyar rovásírást, elmélyíteni fiataljainkban a magyarsághoz való tartozás felemelő érzetét és szilárd tudatát, mert Sajó Sándorral valljuk: „Magyarnak lenni büszke gyönyörűség!”

Budapest

Cifra palota, zöld az ablaka – pályázat külhoni magyar óvodáknak

Cifra palota, zöld az ablaka - Magyar népdal az óvodában.

Szabadka

Miről twittelne, vlogolna, blogolna a közösségi hálón Kosztolányi 2020-ban? - twitter-bejegyzés, vlog- vagy blogverseny.

Bácsfeketehegy

A bácsfeketehegyi Kozma Lajos Fiókkönyvtár meghirdeti a 23. Podolszki József Publicisztikai Pályázatot.

Komárom

 A trianoni békediktátummal kettészakított város, Komárom Önkormányzata és az 1931. évi dicsőséges óceánrepülés gépének, a Justice for Hungary pilótájának nevét viselő egyesület, az Endresz Csoport Egyesület a Kárpát-medence magyarsága számára A magyar fájdalom és összetartozás versei – Trianon 100 címmel verspályázatot hirdet nyílt és középiskolás kategóriában.

A magyar fájdalom és összetartozás versei - Trianon 100 verspályázat az Endresz Csoport Egyesület

Topolya

Lezárult a Topolya község területén működő civil egyesületek programjainak támogatására szánt költségvetési eszközök 2020-as évi odaítélésére vonatkozó pályázat.

Felvidék

Több mint 100 Kárpát-medencei középiskola közel 6 000 diákja utazik a március 15-i Diákutaztatási Program keretében legalább egy határ átlépésével ünnepelni.

Magyarország

A TINTA Könyvkiadó 3,5 mFt-os keretösszegű pályázattal segíti, hogy a diákok a kompetenciafelméréseken és a szövegértési teszteken jobb eredményeket érjenek el.

A székesfehérvári Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület XI. alkalommal hirdeti meg határok nélküli meseíró pályázatát.

Vajdaság

Vajdaság nemzeti kisebbségeinek szóló kisösszegű pályázat a Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárságtól.

A Hagyományok Háza, Körmend Város Önkormányzata, a Dr. Batthyány-Strattmann László Múzeum és a Körmendi Kulturális Központ, Múzeum és Könyvtár meghirdeti a XXI. Országos Fazekaspályázatot.

Székesfehérvár

KI GÉPEN SZÁLL FÖLÉBE” a Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezete, a Katonai Emlékpark Pákozd – Nemzeti Emlékhely, és a nagyváradi Tanoda Egyesület hadtörténelmi, honvédelmi témájú, Kárpát-medencei gyermekrajzpályázata 2020-ban.

Dunaszerdahely

A Csemadok Országos Tanácsa megbízásából a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet – a Duna Menti Tavasz országos gyermek báb- és színjátszófesztivál főszervezőjeként – társrendezőivel, Dunaszerdahely Önkormányzatával, a Dunaszerdahelyi Csaplár Benedek Városi Művelődési Központtal közösen meghirdetik a 45. DUNA MENTI TAVASZ seregszemlét.

Erdély

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Hargita Megye Tanácsa meghirdeti Hargita megyei egyháztámogatási programját 2020– ra

Budapest

Szalagrózsa – pályázat külhoni magyar óvodáknak

Szalagrózsa - Kokárdakészítés az óvodában.

Norvég támogatás a fejletlen vidékeken élő szerbiai fiataloknak.

Nemesradnót

A Rákóczi Szövetség Balogvölgyi Helyi Szervezete és Rákóczi Szövetség Gömörben polgári társulás 2020-ban meghirdeti a Balog-völgyi II. Rákóczi Ferenc Vetélkedőt.

Beregszász

Pályázati felhívás Az év családorvosa a Kárpát-medencében díjra

Kovászna

Kovászna Megye Tanácsa és a Kovászna Megyei Művelődési Központ, Kovászna Város Önkormányzatával, a kovásznai Kádár László Képtárral, a Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesülettel és a Nemzeti Művelődési Intézet nonprofit KFT-vel együttműködésben, A távol közelsége címmel képzőművészeti pályázatot hirdet a 2020-as Kőrösi Csoma Sándor Napok keretében.

Komárom

A komáromi Városi Művelődési Központ improvizációs mesterkurzust hirdet hegedűsöknek. A tanfolyam, mely havonta egy hétvégén kerülne megrendezésre Frankie Látó, világhírű jazzhegedűs tartaná Komáromban, az Egressy Béni Városi Művelődési Központban.

Rimaszombat

Felhívjuk azon jogi és magánszemélyek figyelmét, akik adóbevallást kötelesek leadni, hogy adójuk 2%-val ebben az évben is támogathatják a rimaszombati Katolikus Kör társulást is.

Szerbia területe

Japán nagykövetség pályázata

Erdély

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Hargita megyei egyházakkal együttműködésben szervezett rendezvények támogatására a 2020 - as évben

Felvidék

A Baross-19-NMG azonosítószámú pályázati felhívás keretében támogatást nyert Végső Kedvezményezettek listája

Komárom

A komáromi Egressy Béni Városi Művelődési Központ égisze alatt működő balettképzés, Süll Tamás PhD. vezetésével nagy népszerűségnek örvend a komáromi szülők és gyerekek körében. Jelenleg három korosztály számára működik a foglalkozás, de a visszajelzések alapján további csoport indítását tervezi az intézmény,teret biztosítva ezzel a 4-5 éves gyermekeknek is.

Felvidék

A március 15-i nemzeti ünnep alkalmából idén is utazási lehetőséget hirdet Kárpát-medence középiskolásoknak a Rákóczi Szövetség.

Beregszász

Felhívás: Ünnepi rajz- és esszépályázat a magyar zászló és címer megünneplésére

Szabadka

A szabadkai Smile Nagycsaládos Egyesület rajzpályázata

Topolya

Szerelemről a Csoóri Sándor-évforduló jegyében. A képzőművészeti pályázatra meseillusztrációkat várnak.

Rimaszombat

A  Csemadok Országos Tanácsa  megbízásából a Csemadok Rimaszombati Területi  Választmánya és a Gömör-Kishonti Művelődési Központ 2020-ban meghirdeti a XIX. Ferenczy István Országos Képzőművészeti Versenyt.

Felvidék

A Csemadok Országos Tanácsa megbízásából a Csemadok Rimaszombati Területi Választmánya társszervezőivel: a Csemadok területi választmányaival, a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézettel, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségével, a Szlovákiai Magyar Szülők Szövetségével és a Rimaszombati Gömör-Kishonti Népművelési Központtal közösen meghirdeti a XXIX. Tompa Mihály Országos Versenyt.

Nagykőrös

Nagykőrös Város Önkormányzata és a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ felhívással fordul az ország valamennyi középiskolájához, és a szomszédos országok középiskoláihoz, hogy tegyék lehetővé a XIV. Kárpát-medencei Magyar Középiskolai Arany János Balladamondó Versenyen való részvételt.

Felvidék

A Miniszterelnökség – a Miniszterelnökséget vezető miniszter által adományozható elismerésekről szóló 15/2015. (III. 11.) MvM rendelet alapján ­– felhívást tesz közzé a 2020. évi Értékteremtő Közösségekért díj adományozására vonatkozóan. A díj annak a 2011. évi CLXXV. törvény 2. § (6) bekezdés b) és c) pontja szerinti szervezetnek, valamint határon túli civil szervezetnek adományozható, melynek értékteremtő, értékmegőrző tevékenysége példaértékű, továbbá annak a természetes személynek, aki a közösség vagy közösségek ilyen irányú tevékenységét elősegíti, támogatja, vagy munkájával hozzájárul a civil szervezetek magas színvonalú működéséhez.

V4

A Nemzetközi Visegrádi Alap meghirdette 2020 első felhívásait a kis- és nagyösszegű, Visegrád+, valamint stratégiai támogatásaira. A projekteknek a Visegrádi Pályázat legalább egy célkitűzésének kell megfelelniük. A program célkitűzései a következők: kultúra és közös identitás; oktatás és kapacitásbővítés; innováció, kutatás-fejlesztés, vállalkozói tevékenység; a demokratikus értékek és a média; közpolitika és intézményi partnerségek; regionális fejlesztés, környezetvédelem és idegenforgalom; társadalmi fejlődés.

Felvidék

NEA eredmények!!!

Egymilliárd forint a diaszpóra magyarsága, a testvértelepülési programok, és az ifjúsági szervezetek támogatására

Erdély

Ismét meghirdetésre került a "Magyar kultúráért és oktatásért" elnevezésű, magyar kisebbségeknek szóló pályázati felhívás.

Erdély

Az utólagosan módosított és kiegészített 2018/87-es számú tanácshatározat értelmében Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa pályázatot hirdet végzős egyetemisták, mesteris hallgatók és doktorandusok számára.

Erdély

A Tündérvár Székely Nagycsaládosok Egyesülete ösztöndíjat hirdet nagycsaládban élő (minimum 3 gyerek egy háztartásban) középiskolások és egyetemi hallgatók részére.

Pályázat Magyarország határain kívül élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, a Magyarországgal fennálló sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítására.

Felvidék

A Dr. Szász Pál tanulmányi ösztöndíj program a külhoni magyar gazdasági jogászképzést kívánja fejleszteni. A jelen pályázati kiírás célja, hogy olyan jól képzett, a nemzet iránt elkötelezett, a magyar és a többségi állam szerinti szaknyelvet egyaránt ismerő, mindkét országban tapasztalatokat szerzett jogászokkal rendelkezzenek a közösségek, akik segítenek e cél elérésében, továbbá lehetőséget adjon a magyar nemzetiségű jogászok közötti szakmai együttműködésre.

Felvidék

A pályázati kiírás célja a Magyarország határain kívül élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, a Magyarországgal fennálló sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítása, valamint a magyar nemzeti azonosságtudatának megerősítése az oktatás és a kultúra támogatása által.

Felvidék

A Szlovák Belügyminisztérium 2014. október 10-én bejegyezte a Szlovákiai Civil Becsületrend Polgári Társulást, s e kitüntetés átadására évente egy alkalommal, áprilisban kerül sor Komáromban a Kultúrpalotában, hogy ily módon ismerje el a nemes emberi alapértékeket felmutató cselekedeteket.

Erdély

Ismét meghirdetésre került a "Magyar kultúráért és oktatásért" elnevezésű, magyar kisebbségeknek szóló pályázati felhívás.

Pályázati felhívás A Periférián Alapítvány, a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár, a MNLSZSZB Megyei Levéltára, a Jósa András Múzeum pályázatot hirdet középiskolai diákoknak és felsőoktatási hallgatóknak Mit jelent nekem Trianon? címmel

Felvidék

A Periférián Alapítvány, a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár, a MNLSZSZB Megyei Levéltára, a Jósa András Múzeum pályázatot hirdet középiskolai diákoknak és felsőoktatási hallgatóknak Mit jelent nekem Trianon? címmel.

A támogatás célja, hogy Balatonfüreden egy Ökoház programjainak színesítése, ami teret ad a társadalmi célú programoknak, a civil szféra képviselőinek, magán kezdeményezéseknek nyílt pályázati eljárás keretében

Felvidék

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Alapkezelő) által a BGA Felvidék Kft. (s.r.o.) közreműködésével pályázat alapján nyújtható támogatás az oktatás és a kultúra támogatása által a Szlovákiában élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, a Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítását, valamint a magyar nemzeti azonosságtudatának megerősítését célozza.

Felvidék

A Kazincbarcikai Egyesületek Fóruma  versíró pályázati felhívása diákok részére. A versenyre három korcsoportban lehet nevezni. 

Ungvár

Pályázati kiírás az Ukrajnában élő magyar közösség támogatására

Megjelent a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 2020. évi külhoni támogatásaira vonatkozó pályázati kiírása - Vajdaság.

Erdély

Erdély

A MOL Románia és A Közösségért Alapítvány ötödik alkalommal hirdette meg a Jogosítvány a jövőhöz programot.

Rimaszombat

1.  A város tulajdonában lévő ingatlan eladása: Rimaszombatban az Iskola utcában, Rimaszombat kataszteri területén a város beépített területén:

SozialMarie - Prize for Social Innovation

Klebelsberg Kuno-ösztöndíj

FVA - Év Fiatal Vezetője 2019

Ada

Olvasásra fel! címmel mese- és könyvajánló pályázatot hirdet az Ada községbeli diákok és felnőttek részére az adai Szarvas Gábor Könyvtár, amelynek illetékesei ezúttal is arra ösztönzik az olvasást kedvelőket, hogy használják ki a téli szünetet olvasásra.

Felvidék

Az ösztöndíj névadójának szellemiségét követendő, elsősorban a Collegium Hungaricumokban és külföldi magyar intézetekben, valamint egyéb helyszíneken.

Komárom

A Selye János Egyetem Gazdaságtudományi Kara és a Selye János Egyetem Gazdaságtudományi Karának Hallgatói Önkormányzata immáron hetedik alkalommal hirdeti meg az ÜZLETI TERV versenyét középiskolások részére. A résztvevők egy előre megadott struktúrában – a CANVAS üzleti modell alkalmazásával – prezentálhatják üzleti elképzeléseiteket.

Szerbia és Magyarország

Ösztöndíjpályázatot hirdetett kettős állampolgároknak a magyarországi Európai Polgár Közhasznú Alapítvány.

Budapest

XI. Fiatal Politológusok Találkozója

Dédimama mesél - Történetírói pályázat

8. Aranymosás Irodalmi Válogató

15. Országos Középiskolai Filmszemle

InnoMax Díj nonprofit és civil kategória

Felvidék

A Lakiteleki Népfőiskola – a Magyar Országgyűlés, a Hungarikum Bizottság és a Nemzeti Művelődési Intézet támogatásával – újra meghirdeti vetélkedőjét a hungarikum mozgalom népszerűsítése, valamint nemzeti értékeink megismertetése érdekében. A játékos vetélkedőre most a Kárpát-medencei általános iskolák 7. és 8. osztályában tanuló diákok, valamint a középfokú oktatási intézmények 9. osztályos diákjai és felkészítő tanáraik jelentkezhetnek. Egy csapat 3 diákból és 1 felkészítő tanárból áll. Egy iskolából több csapat jelentkezését is várjuk, de a tanárok és a tanulók csak egy csapatban versenyezhetnek. A 7. és a 8. és 9.osztályos csapatok külön versenyben mérik össze tudásukat.

Felvidék

A Csemadok TV Galánta, a Szlovákiai Magyar Zenebarátok Társasága – CSEMADOK a szlovákiai magyar felnőtt kórusok országos versenyét 2020. május 22-24-én Galántán, a XVIII. Kodály Napok keretében rendezi meg.

Kassa

Április 1-jén került meghirdetésre az Interreg V-A Szlovákia Magyarország keretében megvalósuló Kisprojekt Alap 2. pályázati felhívása a keleti programterület számára, amely a következő megyéket foglalja magába: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Nógrád megye, Heves megye, Kassa megye, Besztercebánya megye.

Szabadka

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által közzétett pályázatok lebonyolításakor felmerülő gyakorlati kérdések ismertetése céljából szervezett ma tájékoztató napot Szabadkán a Szekeres László Alapítvány.

Szombathely

26. alkalommal hirdeti meg a Kárpát-medencei József Attila Mese-, Vers- és Novellaíró Pályázatot a szombathelyi Oladi Általános Iskola és a Vas Megyei Szakképzési Centrum Oladi Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája.

Magyar Innovációs Nagydíj

Brüsszel

Deli Andor európai parlamenti képviselő brüsszeli irodájában lehetőséget biztosít egyetemistáknak és frissen diplomázott fiataloknak európai szakmai gyakorlat megszerzésére a 2020. évben.

Temesvár

A Temesvári Magyar Ifjúsági Szervezet (TEMISZ) természetfotó-pályázatot hirdet Természeti kincseink címmel. A felhívásra nem hivatásos fotósok jelentkezhetnek a Kárpát-medence bármely tájegységéről.

Felvidék

A Család és Társadalom Polgári Társulás a 2019/2020-as tanévben is megrendezi képzőművészeti versenyének következő, A család cigaretta nélkül 8. évfolyamát

Felvidék

2020. január 10. 24.00-ig lehet szavazni a magyarországi és idén először a külhoni Média a Családért-díj 2019 közönségdíjasaira a mediaacsaladert.hu oldalon.

Hargita Megye

A Hargita Megye Tanácsa által kiíírt köztisztviselői állások sorozata.

Kemény Bertalan Falufejlesztési díj

Budapest

Felfedezettjeink-2020

Felfedezettjeink 2020

Felvidék

A KUCKÓ polgári társulás a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetséggel közösen fotópályázatot hirdet kilenc kategóriában.

Így írok én...

Tőzsdei felkészülést támogató mentor program / GINOP-1.1.7-17-BÉT-2

Erdély

KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA pályázatot hirdet falusi sportlétesítmények helyreállításának és modernizálásának vissza nem térítendő támogatására.

Erdély

KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA pályázatot hirdet Kovászna megye helységeiben épülő játszóterek vissza nem térítendő támogatására.

Erdély

KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA pályázatot hirdet vidéki orvosi rendelők, illetve a városi kórházak helyreállításának és korszerűsítésének vissza nem térítendő támogatására.

Erdély

KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA pályázatot hirdet vidéki kultúrházak helyreállításának és korszerűsítésének vissza nem térítendő támogatására.

Erdély

KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA pályázatot hirdet a vidéki környezetben levő közoktatási egységek infrastruktúrájának fejlesztésére.

Felvidék

A Felvidék.ma információi szerint a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház adománygyűjtést szervez az eperjesi tűzeset károsultjainak a részére.

Tóthfalu

A Hagyományok Háza Hálózat – Vajdaság és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet ismét téli népzenei tábort rendez Tóthfaluban 2020. január 7–11. között.

Fogyasztói tudatosságra nevelő Iskola

MOL Mester-M díj

videókészítés a bringázásról

Magyar Ifjúságért Polgári Egyesület

Kortárs magyar irodalom-verseskötet

A Holnap Magazin kiadó regényíró pályázatot hirdet!

Kárpát-medencei népmesemondó verseny felnőtteknek.

Előadó-művészeti szervezetek többlettámogatása

mozdulj velünk a digitális jövő felé, gyakornoki program mozdulj velünk a digitális jövő felé, gyakornoki program

Budapest

Hencidától Boncidáig – a Hagyományok Háza népmesemondó versenye

Beregszász

A Kárpátaljai Magyar Görögkatolikus Ifjúsági Szervezet (GISZ) a 2019–2020-as tanévben is meghirdette a Szent Margit-programot.

Felvidék

Másodszor hirdeti meg a Hagyományok Háza Hencidától Boncidáig címmel a határokon és generációkon átívelő, felnőtteknek szóló élőszavas népmesemondó versenyét. A szervezők a jelentkezéseket december 31-ig várják.

Szerbia területe

Holland Királyság Nagykövetségének pályázatai

Szerbia területe

Szerbiai Oktatási, Tudományos és Technológiai Fejlesztési Minisztérium támogatásai a 2019-es évre

Vajdaság területe

Tudományos kutatási projektek támogatása

Budapest

Neked van testvéred? címmel hirdet pályázatot az M2 Gyerekcsatorna 7 és 14 év közötti általános iskolás gyerekek számára. Az írásokat év végéig várják, a legjobbakat megfilmesítik - tájékoztatta a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) Sajtóirodája az MTI-t.

Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése

Balassi-fesztivál

Felvidék

…ne bánkódjál, én jó vitéz társom, ürülj minden gondoktul…- így vezeti be pályázati meghirdetését európai Balassi-folyamat kiindulópontja, a balassi.eu. A kiírás ebben az évben a Balassi vitéz társai címet viseli. „A sok ezredéves múltban gyökerező magyar közműveltség rajongóinak, az európai életérzés iránt vonzódó fiataloknak élménykínáló alkalma az európai életérzés ünnepe, a Bálint napi Balassi-fesztivál” – olvasható a szövegben. Immár a XV. alkalommal kerül sor az európai életérzés ünnepére, amely többek közt a fals Valentin-ünnep semlegesítését van hivatva szolgálni.

Rimaszombat

Kárpát-medencei Református Oktatási Alap adománygyűjtése

Budapest

A TIT Kossuth Klub Egyesület (Kossuth Klub Tehetségpont) és az Uránia Ismeretterjesztő Alapítvány pályázatot hirdet 10-19 éves diákok számára (10-14 évesek: Junior-I., 15-19 évesek: Junior-II. kategória).

Greenlight pályázatok 2018-2020

Pályázati felhívás vendégoktatói ösztöndíjas jogviszony betöltésére

Találkozások Bulgáriával - 2019

Felvidék

A Nemzetpolitikai Államtitkárság Nemzetpolitikai Stratégiai Tervező és Tájékoztatási Főosztályának támogatásával a tavalyi évhez hasonlóan diákjaink ismét részt vehetnek a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (Szakma Sztár) és a Magyar Agrárkamara versenyein.

Felvidék

Remek lehetőség, értékes nyereményekkel, tanulmányi úttal. A részvétel ingyenes.

Felvidék

A XXV. Országos Tudományos és Technikai Diákalkotó Kiállítás (OTTDK – 2019/2020) diákversennyel kapcsolatos információk:

Városi tükröződések Fotópályázat a BTM Vármúzeumának Au Revoir! - Magyar származású fotográfusok Franciaországban című kiállításához kapcsolódóan

Élvonal - Kutatói Kiválósági Program

Szabadka

Pályázati felhívás a Magyar Nemzeti Tanács Várady kiválósági ösztöndíjának 2019. évi második odaítélésére mesterhallgatók részére

Szabadka

Pályázati felhívás a Magyar Nemzeti Tanács Várady kiválósági ösztöndíjának 2019. évi második odaítélésére doktoranduszok részére

Perspektíva a Jövőért Közhasznú Alapítvány 2019-es könyvpályázata

Felvidék

A pályázati kiírás november 15-én jelent meg a https://baross-palyazatok.eu/ oldalon, ahol további részleteket is megtalál. 

Olyan képeket várunk, amelyek a tükörképek és a tükröződések különböző formáit mutatják be és korábbi Prizma Körös pályázaton még nem szerepeltek. A kiállításra beválogatott képekből virtuális kiállítást rendezünk, amelyet az interneten a blogunkon lehet majd megtekinteni. http://www.prizmakarika.blogspot.com

Cédrus Komplex Tanulmányi Verseny

Digitális jövő - Gyermekrajz pályázat!

A mobil várhat - Rajzpályázat!

Ingyen laptop pályázat - A digitális tudásért!

Helyi Érték Program

Pályázat Makovecz Imre életművét bemutató kiállítás megvalósítására

Felvidék

Az SZMPSZ meghirdeti a HATÁRTALANUL! program a Kárpát-medence magyarlakta területeinek megismerésére című pályázatát, tanulmányi kirándulást 7-12. évfolyamon tanuló diákok részére.

Felvidék

2020-ban már 24. alkalommal hirdetjük meg pályázatunkat. Kérjük a Felvidéken, Délvidéken, Erdélyben, Kárpátalján, Őrvidéken, Magyarországon vagyis az egész Kárpát-medencében élő magyar fiataljainkat, hogy dolgozataikkal vegyenek részt a pályázaton, gondolataikkal járuljanak hozzá a trianoni szétszakítottság ellenére is élő nemzeti összetartozás eszméjének megszilárdításához és terjesztéséhez.

Kárpát-medence

A Könyvkiadás Kollégiuma pályázatot hirdet a könyvkiadási tevékenység 2019. évi megújítására, fejlesztésére, a magyar könyvkultúra jelentős értékeinek létrehozására az alábbi témakörökben.

38. Magyar Sajtófotó Pályázat

Rimaszombat

A Vöröskereszt Rimaszombati Területi Egyesülete gyűjtést szervez rászoruló gyerekek számára.

weboldal létrehozása kis- és középvállakozásoknak

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának pályázati felhívása 8. évfolyamos tanulók számára az Arany János Tehetséggondozó Programban történő részvételre

Szabadka

A Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnázium és a BMC civil szervezet, Nyúl Zoltán vezetésével közös erővel ajándékot gyűjt a hátrányosabb helyzetű gyerekek számára.

Újvidék

A Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium (VMFK) ösztöndíjpályázatot hirdet

Beregszász

Alkotói és műfordítói pályázatot hirdet a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet

Nagybereg

„Itt vagyunk otthon!” – komplex tanulmányi csapatverseny magyar tannyelvű általános iskoláknak Kárpátalján

Vajdaság területe

Tudományos szakmai tanácskozások támogatása

Kishegyes

A negyedik vajdasági műfordító táborra a kishegyesi Kátai Vendégházban és a Dombos Wine Clubban kerül sor 2019. december 6-án és 7-én.

Primax

Jószolgálat-díj 2019/20

ösztöndíjak: 2019/2020 őszi félév, CEEPUS freemover hallgatói és oktatói

Filamikulás 2019

CEEPUS / Hallgatók mobilitása

Budapest

A Rákóczi Szövetség pályázatot hirdet Kárpát-medencei helyi- és ifjúsági szervezetei számára a Rákóczi-emlékév alkalmából, azzal a céllal, hogy minél több településen, intézményben emlékezzenek meg a Nagyságos Fejedelemről.

Szabadka

Pályázati felhívás a Magyar Nemzeti Tanács 2019–2020. évi harmadik felsőoktatási ösztöndíjpályázatára

„Ég és föld között” kiállítási pályázat

Nyugdíjasok pályázhatnak kedvezményes üdülésre

Komárom

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel közösen pályázatot hirdet Hunyadi János ösztöndíjas teljes szemeszteres részképzésre vagy részképzős tanulmányútra a magyarországi felsőoktatási intézmények nappali munkarendű képzésén a 2019/2020-as tanév tavaszi szemeszterében. Az ösztöndíj havi összege nyolcvanezer forint, melyet a fogadó felsőoktatási intézmény folyósít az ösztöndíjas részére.

Erdély

Megjelent a Hunyadi János, tavaszi részképzésre vonatkozó teljes körű pályázati felhívás.

Budapest

Hunyadi János Ösztöndíj határon túli magyar hallgatók részére

Felvidék

Az Egyházi célú támogatások 2020. évi felhívása és kapcsolódó dokumentum:

Felvidék

A Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet országos bábos képzést rendez a bábcsoportok vezetőinek, a bábozással és színjátszással foglalkozóknak Dunaszerdahelyen, 2019. november 28 – december 1-jén (péntek-vasárnap) a Szabó Gyula utcai Építészeti Szakközépiskola épületében.

Óbecse

Óbecse önkormányzata a 2019/2020-as tanévre felsőfokú tanulmányaikat folytató hatvan egyetemista számára írt ki ösztöndíjpályázatot november 12-én.

29. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató verseny

Újratöltve támogatás 2019-2024

Budiszava-Tiszakálmánfalva

Szeretettel várunk minden résztvevőt és vendéget az elkövetkező XIII. Sulisztár általános iskolások énekes vetélkedőjére, amelyet 2019. november 30-án szervezünk meg Budiszaván-Tiszakálmánfalván.

Richter Anna Díj

Szabadka

Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharcra való emlékezés jegyében, az ’56-os Műhely Civilszervezet szervezi meg történelmi vetélkedőjét középiskolások számára.

Budapest

A Hagyományok Háza Karácsonyi asztal címmel rajzpályázatot hirdet gyermekek számára három korcsoportban.

Gyergyószentmiklós

Gyergyószentmiklós Megyei Jogú Város versenyvizsgát hirdet a Gyerviz Distrib Serv Kft. adminisztrátori állásának betöltésére,

Szabadka

Adni öröm – a Pannon RTV karácsonyi, kreatív pályázata gyerekeknek

Szerbia területe

Pályázat a fogyatékkal élők helyzetének a javítására

Bácsfeketehegy

A Vajdasági Magyar Versmondók Egyesülete a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet támogatásával a Bácsfeketehegy Magyar Művelődési és Helytörténeti Egyesület közreműködésével 2019.11.30-12.1-jén megszervezi a XXIII. Dudás Kálmán Nemzeti Vers- és Prózamondó Találkozót.

Budapest

A Polgári Magyarországért Alapítvány kuratóriuma „Polgári Magyarországért" díjat alapított, amely minden évben olyan személynek vagy közösségnek adományozható, aki/akik tudományos, közéleti, művészeti, karitatív tevékenységével maradandó szellemi, emberi értékeket hozott létre, mellyel Magyarországot, a magyarságot, annak valamely adott közösségét gazdagította, megerősödését az európai közösségen belül hitelesen, szakszerűen és hatásosan elősegítette, valamint tevékenysége jól jellemzi a polgári-keresztény-nemzeti értékközösséget. Amennyiben a felterjesztés magánszemélyre vonatkozik, hangsúlyozottnak kell lennie közösségépítő tevékenységének.

"Díjmentes Weboldal Pályázat": webáruházzá is átalakítható professzionális weboldalak díjmentes elkészítése tárhellyel, doménnel, telepítéssel, induló tartalom megszerkesztésével és feltöltésével vállalkozások, induló vállalkozások, alapítványok, önkormányzatok, egyesületek és intézmények számára, rejtett költségek nélkül, rövid határidőre

Rimaszombat

A Pósa Lajos Társaság pályázatot hirdet Az Én Ujságom című gyermeklap megjelenésének 130. évfordulója alkalmából

Felvidék

Pénzügyi vetélkedő kerül megszervezésre középiskolások számára a Romániai Magyar Közgazdász Társaság, Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusa és a Magyar Mágnás Egyesület által, valamint a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem partnerségével.

Vajdaság

A de profundis Közhasznú Alapítvány — immár 17. alkalommal — hirdeti meg a délvidéki diákság számára a 15.000 dináros egyszeri támogatást nyújtó pályázatát.

Makkosjánosi

A 4. TALÁLKOZÓ 2019. NOVEMBER 29-ÉN, PÉNTEK DÉLUTÁN 16 ÓRAKOR VESZI KEZDETÉT ÉS 2019. DECEMBER 1-JÉN, VASÁRNAP DÉLBEN ÉR VÉGET.

Munkács

Pályázat gyermek- és ifjúsági néptánccsoportok támogatására

Felvidék

A „Civil szervezetek működésének biztosítására vagy szakmai programjának megvalósítására és működésének biztosítására fordítható összevont támogatás 2020.” című kiírások tekintetében módosított időpontban: 2019. október 1. – 2019. november 15. között lehet pályázatot benyújtani.

Felvidék

A Nemzetpolitikai Államtitkárság és a BGA Zrt. november 21-én, csütörtökön 10.00 órai kezdettel a Vajdahunyad várában rendezi meg a Határtalanul! Több mint turizmus konferenciát. A házigazda Potápi Árpád nemzetpolitikáért felelős államtitkár, de előadást tart Erdélyi Rudolf, a BGA vezérigazgatója, Benke István, a Nemzeti Fuvarozók Ipartestületének FB elnöke, a szervezésben érdekelt utazási irodák, iskolák képviselői, külhoni és anyaországi pedagógusok.

Munkács

Pályázat gyermek- és ifjúsági néptánccsoportok támogatására

Wekerle Sándor könyvtári állománygyarapítási pályázat

Nemzeti Agrártehetség Program Kitüntető Pályázat

Videós színházkritikus kerestetik!

Fogyatékossággal élő gyermeket nevelő családok pályázhatnak kedvezményes üdülésre

Sportmarketing Díj

Stratégiai tervezés - Képzés a Közélet Iskolájában

Év Gyára 2019

Szobor pályázat

Co-operation of small music venues / EAC/S17/2019

Barankovics István Alapítvány

Elsőként lakhatás - Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációját segítő programok támogatása és az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, foglalkoztathatóságának elősegítése, sikeres munkaerő-piaci integrációjának megalapozása / VEKOP-7.1.5-16

Ön választ, mi segítünk

Verselő Antológia 2019 / VAN19

ABB mentorprogram női hallgatóknak

Hajdúszoboszló

A 3. TALÁLKOZÓ 2019. NOVEMBER 22-ÉN, PÉNTEK DÉLUTÁN 16 ÓRAKOR VESZI KEZDETÉT ÉS 2019. NOVEMBER 24-ÉN, VASÁRNAP DÉLBEN ÉR VÉGET.

Beregszász

Felhívás - Diplomahonosítási ösztöndíj 2019

Támogatott OKJ képzésben való részvétel Pályázat / TÁVI-31-2019

Három generációval az egészségért II. / 3GEN-19

Belecsöppentem kedvenc történetembe...

Civil szervezetek működésének biztosítására vagy szakmai programjának megvalósítására és működésének biztosítására fordítható összevont támogatás 2020 (Új nemzedékek jövőjéért kollégium) / NEA-UN-20-O

Marketing Diamond Awards

Civil szervezetek működésének biztosítására vagy szakmai programjának megvalósítására és működésének biztosítására fordítható összevont támogatás 2020 / NEA-UN-20-O

Számítógép: a mindennapi társ 12

Civil szervezetek működésének biztosítására vagy szakmai programjának megvalósítására és működésének biztosítására fordítható összevont támogatás 2020 (Társadalmi felelősségvállalás kollégium) / NEA-TF-20-O

Civil szervezetek működésének biztosítására vagy szakmai programjának megvalósítására és működésének biztosítására fordítható összevont támogatás 2020 (Nemzeti összetartozás kollégium) / NEA-NO-20-O

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

Göllesz Viktor Ösztöndíj

Civil szervezetek működésének biztosítására vagy szakmai programjának megvalósítására és működésének biztosítására fordítható összevont támogatás 2020 (Közösségi környezet kollégium) / NEA-KK-20-O

Vajdaság területe

A biotermeléshez szükséges eszközök beszerzésének résztámogatása

Vajdaság területe

Támogatás a sport fejlesztésére

Újvidék

A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete olvasási versenyt hirdet az általános iskolák felsős tanulói számára.

Galánta

A Csemadok Galántai Területi Választmánya meghirdeti Kodály Zoltán Nemzetközi Hegedűverseny, melynek időpontja november 14.- 16. A nemzetközi versenyre november 1-ig lehet jelentkezni.

Felvidék

Az alábbiakban tudják letölteni “A szomszédos országokban működő vállalkozások gyermekbarát tevékenységének támogatása” c. pályázati felhívás valamint “A szomszédos országokban működő civil és egyházi szervezetek gyermekbarát tevékenységének támogatása” c. pályázati felhívás eredményeit.

Felvidék

Megjelent a 2019. évi „Határtalanul! program – Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek” című pályázati kiírás többletforrással támogatott pályázatok döntési listája, melyet oldalunkról tudnak letölteni.

Budapest

A hagyományos nagycsaládok felbomlásával, a nukleáris családok (szülőkből és gyermekeikből álló család) létrejöttével a nők kevesebb támaszra számíthatnak a gondozási és a háztartási feladatokban.

Gyergyószentmiklós

Pályázati felhívás fiatalok tevékenységeinek és tehetséges fiatalok támogatására (2019)

Kishegyes

A kishegyesi önkormányzat ösztöndíjra és útiköltség-térítésre írt ki pályázatot, keretösszege 2,5 millió dinár

Jókai-díj 2020

Munkács, Ungvár, Csap, Técső, Nagyszőlős, Beregszász

Színészek, előadóművészek/Kivonat

Munkács, Ungvár, Csap, Técső, Nagyszőlős, Beregszász

Művészeti iskola/Kivonat

Munkács, Ungvár, Csap, Técső, Nagyszőlős, Beregszász

Művelődésszervezők. Könyvtárosok/Kivonat

Munkács, Ungvár, Csap, Técső, Nagyszőlős, Beregszász

Média/Kivonat

Magyarország és a határon túli magyar területek

A Magyar Református Szeretetszolgálat idén is kiírta a Nyilas Misi Ösztöndíj Programját, amelyre magyar vagy határon túli magyar nyelvű oktatásban résztvevő nappali tagozatos, szociálisan hátrányos helyzetű, tehetséges 5-12. osztályos diákok jelentkezhetnek.

Bácskossuthfalva

Ösztöndíjjal támogatja Bácskossuthfalva Helyi Közössége a 2019/2020-as tanévben főiskolára vagy egyetemre első évre jelentkező fiatalokat.

Budapest

A WORTH projekt a mindennapi életben használt tárgyak újragondolásával foglalkozó kreatív szakemberek, és gyártással foglalkozó KKV-k ötleteinek megvalósítását segíti.

Fotográfiai ösztöndíj

Holnap városáért Díj 2019

Meseszép ajándék

Székesfehérvár

A 2. TALÁLKOZÓ 2019. NOVEMBER 8-ÁN, PÉNTEK DÉLUTÁN 16 ÓRAKOR VESZI KEZDETÉT ÉS 2019. NOVEMBER 10-ÉN, VASÁRNAP DÉLBEN ÉR VÉGET.

Együtt könnyebb - segítők és segítettek közös világa

Tündérkezek jótékonysági könyvpályázat

LEGO építőverseny

2020. évi Közösségi Adományozási Program

4 hetes prózaíró kurzus a Holnap Magazinnál

Tudásbarát szervezet 2019

35. Vizuális Művészeti Hónap pályázati felhívása

Filmművészet Kollégiuma pályázata

Újvidék

A Magyar Nemzeti Tanács elnöke meghirdeti a következő pályázati felhívását az Európa Kollégiumban való kollégiumi elhelyezés odaítélésére a 2019–2020. évben (második kör)

Nekem Szól! Egészségértés Díj 2019

Oktatással a jövőért

IV. Sajátosan nagyszerű országos pályázat

Munkács, Beregszász, Csap, Ungvár, Nagyszőlős, Técső

Digitális felzárkóztatás elősegítése

Magyarország 365 fotópályázat

Egymilliót egy ötletért!

Hívás - nemzetközi filmszemle

Állatmenhelyet működtető civil szervezetek számára ebek ivartalanítására

Hívás - nemzetközi fotópályázat

Múzeumok őszi fesztiválja

Ericsson Programozó Bajnokság

K&H diákkupa bankszimulációs verseny

FLEX ösztöndíjprogram FLEX ösztöndíjprogram

Felvidék

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége és a Mentor TT – Felvidéki Tehetségsegítő Tanács a magyarországi NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM keretében(NTP-ADY-M-19) Ady Endre-ösztöndíjat hirdet a magyar nyelvű oktatásban résztvevő, kiemelkedően tehetséges és szociálisan hátrányos helyzetű tanulók támogatására.

Kárpát-medence

VI. Szeretett világunk címmel hatodik alkalommal hirdeti meg fotópályázatát MAFOSZ védnökséggel a DaDalia Galeria Fotóköre, a Dr Brusznyai Árpád Művelődési ház és Könyvtár és a Derekegyházért Közhasznú Egyesület. Nevezési határidő október 15-e. 

Csóka

A csókai Móra Ferenc Magyar Művelődési Egyesület meghirdeti az V. Cs. Simon István Vers- és Prózamondó Találkozót.

Erdély

A Gondviselés Segélyszervezet Elnöksége pályázatot hirdet a 2019.március9.és december 31. között, egyházi keretek között megvalósuló szeretetszolgálati, segélyezési és szociális jellegű tevékenységek támogatására.

Szerbia területe

Farmok kiépítésének résztámogatása

Erdély

Pályázat unitárius egyházközségek, egyházkörök, egyháztársadalmi szervezeteknek szeretetszolgálati, segélyezési és szociális jellegű tevékenységek támogatására

Erdély

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség pályázatot hirdet a Kisebbségi Tanács 2019. évi alapjából, a szórványtelepülésekről származó vagy szórvány oktatási intézményben tanulók, illetve szórványban oktató pedagógusok támogatására, amennyiben a magyar tannyelvű oktatás (0-XIII. osztály) résztvevői. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség a pályázatok lebonyolításával a Communitas Alapítványt bízta meg.

Magyarkanizsa

Pályázati felhívás görhesütő versenyre

Komárom

Hagyományt teremtve, immáron a IV.Hol volt, hol nem volt… c. mesefesztivál valósul meg a Komáromi járás magyar tannyelvű óvodáinak, alapiskoláinak és a 8 osztályos gimnáziumainak tanulói részére.

Felvidék

Idén 31. alkalommal kerül átadásra a Gábor Dénes-díj.

Felvidék

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Nemzetpolitikai Kutatóintézete a 2019/2020-as tanév szemeszterében szakmai gyakorlati lehetőséget hirdet egyetemi hallgatók számára.

Budapest

Még szeptember elején elindult a regisztráció az immár hetedik alkalommal megrendezendő PénzSztár versenyre, amelyre legkésőbb október 7-ig jelentkezhetnek 4 fős csapatok hazai és külhoni magyar középiskolákból.

Magyarkanizsa

A XIV. Kukoricafesztivál szervezői képzőművészeti pályázatot, meseillusztrációt hirdetnek, Benedek Elek gyűjteményéből származó meséhez.

Felvidék

Szeptember 22-én  megkezdődött az internetes szavazás az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egészségügyi Államtitkársága által meghirdetett pályázatra. Ezúttal két felvidéki jelölt is a második fordulóba került, az egyházgellei dr. Fehér Diana, valamint a királyhelmeci dr. Rajna Katalin.

Zenta

A Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégiumban működő Bolyai Filmműhely hagyományteremtő szándékkal Suliszem elnevezésű diákfilmversenyt hirdet a vajdasági magyar tanítási nyelvű iskolák diákjai számára.

Nagyabony

A Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet, Nagyabony község önkormányzata a Csemadok helyi szervezetével és a Nagyabonyi Citerazenekarral karöltve 2019. október 19-én, szombaton Nagyabonyban megrendezik a XXI. Országos Citeratalálkozót.

Kárpát-medence

Az Európai Bizottság pályázati felhívása ifjúsági csereprogramok támogatására az Erasmus+ program keretén belül.

Budapest

Az idei ősszel is utazásra bátorítja a középiskolásokat a Rákóczi Szövetség azzal a céllal, hogy a diákok az október 23-i nemzeti ünnephez kapcsolódva egy másik Kárpát-medencei ország magyar iskolájához látogassanak.

Kárpát-medence

Idén is meghirdeti az október 23-i diákutazási programot a Rákóczi Szövetség. A pályázatra bármely Kárpát-medencei magyar középiskola jelentkezhet.

Kárpát-medence

A Visegrad Fund pályázati felhívása a visegrádi országok területén működő szervezetek együttműködési projektjeinek megvalósítására a Visegrad és a Visegrad+ programok keretein belül.

Dunaszerdahely

A Szlovákiai Magyar Írók Társasága Arany Opus Díj címmel szépirodalmi pályázatot hirdet szlovákiai magyar (állandó szlovákiai lakhellyel rendelkező) szerzők számára.

Párkány

A LIMES-ANAVUM Regionális Honismereti Társulás pályázatot hirdet az egykori párkányi járásban lévő falvak értékeinek felgyűjtésére. Leadási határidő október 1-e.