Erdély

A “Mindenki mindenkiért – Integrált szolgáltatások a Székelyudvarhely-i hátrányos helyzetű közösségek felzárkóztatásáért” című, Norvég Alapokból finanszírozott projekt célja, hogy szociális –, medikális- , szocio-edukációs és foglalkoztatási tevékenységek segítségével megtámogatni az alacsonyabb jövedelmű családok gyermekeit, hogy iskolában maradhassanak, a szakképesítés nélküli felnőtteket, hogy kompetenciaigazolást szerezhessenek és munkába állhassanak. Továbbá általános egészségügyi szűrést, valamint a Budvári Szociális Központban várandós és kisgyermekes családok számára támogató programokat biztosít, amely elsősorban a tudatos gyermekvállalást és a személyes higiéniára való odafigyelést promoválja.