' Taktaszadai Micimackó " Óvodásokért Alapítvány

Magyarország, Taktaszada, Óvodás gyermekek megsegítése, esélyegenlőség megteremtésének támogatása, felzárkóztatás elősegítése, egészséges életmódra nevelés, környezetvédelmi nevelés támogatása, előnyben részesítve a csoportos támogatást, kimagaslóan jó képességű gyermekek támogatása a taktaszadai óvodások körében.' Taktaszadai Micimackó " Óvod...

'48-as Pátyi Hősök Emlékéért Alapítvány

Magyarország, PátyEmlékmű állítása az 1948-49-es forra- dalom és szabadságharcban résztvevő pátyi katonáknak. Gyermekek megismer- tetése a történelmi eseményekkel, ezzel kapcsolatban versenyek, rendezvények szervezése. A huszárság hagyományainak ápolása. '48-as Pátyi Hősök Emlékéért A...

'56 Fénye Egyesület

Magyarország, BudapestAz 1956-os forradalom és szabadságharc szellemiségének ápolása, a magyar nemzet önazonosságának és nemzeti egységének megerősítése - pártoktól és politikai befolyásoktól mentesen. Ennek érdekében az ezzel kapcsolatos ismeretterjesztő és kulturális tevékenység szervezése, az ezt célzó rendezvények és alkotások létrehozásának támogatása. '56 Fénye Egyesület...

'A második első lépésért' Rehabilitációs Alapítvány...

Magyarország, BalástyaA mozgásszervi betegségek vagy balesetek okán kialakult fogyatékosság rehabilitációjának elősegítése; korszerű segédeszközökkel, módszerekkel, egészségügyi és pszichés körülményeik javítása érdekében komplex terápiás és rekreációs programok kidolgozása és alkalmazása. Egészségügy

Szeretne megjelenni szervezetével ezen listában?

Ha Ön civil szervezet képviselője, kattintson a „jelentkezem” gombra!

jelentkezem

'HUNGREEN - az egészséges és fenntartható táplálkozásért' Al...

Magyarország, PécsAz alternatív, teljes értékű, vegyszermentes, az etikus állattartást szem előtt tartó táplálkozás és életmód népszerűsítésének és széleskörű elérhetőségének megteremtése. ?Az vagy, amit megeszel, és azzá válsz, amire gondolsz.? ? gondolatot az alapítvány a legfontosabb jelmondatának tekint. Tevékenységével a tudatos táplálkozás kialakulását segíti elő a fiatalok körében, alternatívát kínálva a már berögzült, kényszeres fogyasztói szokásokkal szemben. Emellett az alapítvány az utazások, közösségi események keretében, ?interkulináris? élményekkel is gazdagítja a fiatalok életét. Az így kialakult hozzáállás a fiatalok értékrendjét is átalakítja, és kritikus szempontot képvisel a költséghatékony és egészségtelen trendekkel szemben. Az alapítvány társadalmunk dietétikai betegségeinek (ételallergiák, túlsúly, cukorbetegség, stb.) elkerülése érdekében az alternatív, egészséges hozzávalók megismertetésével egyúttal az otthonfőzés örömét, közösségi élményét is felfedezteti a fiatalokkal. Így egymást inspirálva alakul ki egy új közösség, mely urbánus, tanult, fiatal felnőttekből áll. Egészségügy

'Nemzetközi Üzleti Mediációs Központ' Egyesület

Magyarország, BudapestAz egyesület célja elsősorban az, hogy nyilvántartott tagjai segítségével a közvetítést (mediációt), mint konfliktuskezelő módszert elterjessze és alkalmazza Magyarországon, valamint ennek során mind a magyar, mind a nemzetközi tapasztalatokat megismerje, felhasználja és népszerűsítse. Nemzetközi tevékenység

(Kálozi) Környezet- és Természetvédő Egyesület

Magyarország, Káloz(Kálozi) Környezet- és Termész...

03-01-0000623

Magyarország, KiskunhalasTehetséges tanulók támogatása, nyelvi oktatás, számítástechnika oktatás feltételeinek javítása. Mozgásgazdag, sportos életvitel kialakításához, egészséges életmódra szoktatáshoz kapcsolódó tanulói tevékenység támogatása. Oktatási, nevelési feltételek javítása, ahhoz kapcsolódó szervezési feladatok. Oktatási egység létrehozása.03-01-0000623...

04 az Életért Alapítvány

Magyarország, SzarvasA sürgősségi betegellátás ismeretanyagának eredményesebb alkalmazása a betegek (sérültek) életbenmaradásáért, felgyógyulásáért, rehabilitálhatóságáért. Egészségügy

1. Magyar Faluért Alapítvány

Magyarország, BudapestHagyományok megőrzése, újjáélesztése, támogatása és bemutatása; íjászat, vadászat, halászat, horgászat, erdőgazdálkodás, erdészet, lovászat, állattartás, állattenyésztés, kézművesség, növénytartás, növénytermesztés, népi tevékenységek bemutatása, a környezet védelme. 1. Magyar Faluért Alapítvány...

10-es Honvéd Hagyományőrző Egyesület

Magyarország, MiskolcKulturális tevékenység (hagyományőrzés). 10-es Honvéd Hagyományőrző Egy...

100 éves Szombathelyi Evangélikus Templomért Alapitvány...

Magyarország, SzombathelyEgyéb tevékenység

100 Király Alapítvány

Magyarország, BudapestA művészetek, a média valamint a gazdasági szereplők együttműködésének elősegítése és erősítése, mind a jelenben, mind a jövőre nézve. 100 Király Alapítvány...

100 Roma Virtuóz Országos Kulturális Egyesület

Magyarország, Budapest100 Roma Virtuóz Országos Kult...

100 tagú Cigányzenekar Országos Kulturális és Közművelődési ...

Magyarország, BudapestA zenei kultúra tanulása, gyakorlása, tanítása, széleskörű terjesztése. Közművelődési, zenei programok szervezése, lebonyolítása, önálló zenei koncertek szervezése, meghívásra fellépések, a klasszikus, autentikus folklór és műzene magas színvonalú interpretálása, tehetségek felkarolása, tanítása, művészeti képzés szervezése. 100 tagú Cigányzenekar Országo...

1000 éves Visegrád Közhasznú Alapítvány

Magyarország, VisegrádVisegrád és környéke történelmi és kulturális hagyományainak ápolása. Ismeretterjesztés megszervezése e körben. Nemzetközi rendezvénysorozat szervezése. Az egyetemes kultúrális örökségek felkutatása, archiválás, közzététele, kiállítások szervezése. 1000 éves Visegrád Közhasznú A...

1000 ODÚ Természetszolgáló és Környezetvédelmi Egyesület...

Magyarország, BudapestVeszélyeztetett, illetve ritkább és egyéb madárfajok szaporodásának elősegítése, települések segítése madárfajok ismertségének növelése, költési területek védelme, őshonos növényzet megőrzése, illetve visszaállítása. A lakosság tájékoztatása Internet segítségével, foglalkozások tartásával. 1000 ODÚ Természetszolgáló és ...

101.Tüzérezred és Dandár Baráti Köre

Magyarország, PécsEgyéb tevékenység

"102 KIsállat" Alapítvány

Magyarország, Békéscsaba

1097 Budapest, Illatos út 9.

Magyarország, SzegedSport, hobbi, szabadidő

"11-es út" Egyesület

Magyarország, Szentendrea városi lakókörnyezet helyi értékei, zöld területei az épített és természeti környezet védelme, megőrzése, ápolása "11-es út" Egyesület...

1956 Magyar Nemzetőrség

Magyarország, CsömörEgyéb tevékenység

"1956 Öröksége" Alapítvány

Magyarország, BudapestA magyarországi 1956-os forradalom emlékét őrizze és megőrizze, eszmeiségét ápolja és minden érdeklődő számára nyilvánossá tegye. Az alapítvány célja egyrészt a múlt eseményeinek hiteles feltárása, az emlékek, a tények összegyűjtése, rendezése, megőrzése és hozzáférhetővé tétele a következő nemzedék számára. "1956 Öröksége" Alapítvány...

1984 Körzeti Labdarúgó Szövetség

Magyarország, RáckeveA Fair Play szellemű amatőr labdarúgó sport szervezése, népszerűsítése és fejlesztése vallási, faji és politikai diszkrimináció nélkül mindkét nemben, minden korosztályban. A labdarúgás, színvonalának emelése, népszerűsítése, a résztvevők számának növelése, különösen a diákok és az ifjúsági körében. Együttműködés más Labdarúgó Szövetségekkel. Az illetékességi területén a labdarúgásban részt vevő, jogi személyiséggel rendelkező labdarúgó szervezetek és természetes személyek tevékenységének összehangolása. A labdarúgásra vonatkozó jogszabályok és határozatok végrehajtásának szervezése, ellenőrzése. A hatáskörébe tartozó különböző korosztályos bajnokságok, valamint kupák kiírása és működtetése, a versenykiírás elkészítése. A KLSZ által kidolgozott Fegyelmi Szabályzatban meghatározott sportfegyelmi jogkör gyakorlása az általa szervezett bajnokságokban. A hatáskörébe tartozó játékvezetői és ellenőri keret képzése, továbbképzése, foglalkoztatása. Az utánpótlás biztosítása. A bajnokságban részvevő sportolók szabadidős tevékenységének szervezése, programok biztosítása, akár a társszövetségek bevonásával. A Fair Play szellemének ápolása, szervezése, elterjesztése. A labdarúgással kapcsolatban reklám és propaganda tevékenység folytatása. A labdarúgással kapcsolatos tárgyi feltételek javítása, bővítése, a szövetség működési feltételeinek biztosítása érdekében pályázatok készítése. Az egyesület vagyonának kezelése, bővítése, működtetése. Az egyesület tagjai szabadidős sporttevékenységének szervezése, támogatása. Kapcsolattartás a labdarúgásban érintett civil szervezetekkel, szakmai segítség nyújtása részükre, programjaikon való részvétel. Tevékenységről hivatalos értesítő (közlöny) kiadása és az érintetteknek való megküldése, ennek során a korszerű technika segítségül hívása. Az egyesület politikai tevékenységet nem folytat, országgyűlési, önkormányzati képviselő jelöltet nem állít, nem támogat. Sport, hobbi, szabadidő

2 Step Tánc-Sport Kulturális Közhasznú Egyesület

Magyarország, NyíregyházaA hip-hop táncstílus népszerűsítése, oktatása, közvetítése. A táncok segítése, felkészítése. Fellépések szervezése. Rendezvényeken való részvétel biztosítása. Egyéb tevékenység

2.sz. Kolping Család Egyesület

Magyarország, SzekszárdEgyéb tevékenység

2.sz. Telep Munkástanácsa

Magyarország, Budapest2.sz. Telep Munkástanácsa...

2=1 Családsegítő és Házasmisszió Magyarország Alapítvány...

Magyarország, ŐrbottyánA keresztény alapokon álló, a keresztény értékrendre épülő házasságra való felkészítés, jegyességgondozás, házasság gondozás, családgondozás, válságba jutott családok segítése, a válás megelőzése. Hátrányos helyzetű, vagy nehéz szociális helyzetbe kerülő emberek lelki, szellemi segítése. A fiatalok hagyományos értékeken alapuló családi életre való nevelése, családközpontú gondolkodás erősítése, Az élet, a család, az anyaság tiszteletére nevelés, a házasságért és a jövő generációjáért érzett felelősség erősítése. Felmutatni azokat az értékeket, amelyeket a családok képviselnek. Gyermek-, és ifjúságvédelem, valamint a társadalom peremére sodródott fiatalok támogatása. Hátrányos helyzetű családok gyermekeinek fejlődésének, tanulásának, tehetséggondozásának segítése, az analfabétizmus és a szegénység elleni küzdelem. A többségi és kisebbségi társadalom - különösen a magyarok és romák - egymás mellett éléséhez, egymás elfogadásához való segítségnyújtás és felvilágosítás, a családi és a tágabb közösségek segítése a közösség fejlődése érdekében. Munkahelyteremtés, foglalkoztatás, továbbképzés elősegítése különböző állami, illetve civil oktatási és segítő intézmények, szervezetek tevékenységének bekapcsolása, szolgáltatásaikhoz való hozzáféréshez elősegítése. 2=1 Családsegítő és Házasmissz...

2=1 Családsegítő és Házasmisszió Magyarország Alapítvány...

Magyarország, ŐrbottyánA keresztény alapokon álló, a keresztény értékrendre épülő házasságra való felkészítés, jegyességgondozás, házasság gondozás, családgondozás, válságba jutott családok segítése, a válás megelőzése. Hátrányos helyzetű, vagy nehéz szociális helyzetbe kerülő emberek lelki, szellemi segítése. A fiatalok hagyományos értékeken alapuló családi életre való nevelése, családközpontú gondolkodás erősítése, Az élet, a család, az anyaság tiszteletére nevelés, a házasságért és a jövő generációjáért érzett felelősség erősítése. Felmutatni azokat az értékeket, amelyeket a családok képviselnek. Gyermek-, és ifjúságvédelem, valamint a társadalom peremére sodródott fiatalok támogatása. Hátrányos helyzetű családok gyermekeinek fejlődésének, tanulásának, tehetséggondozásának segítése, az analfabétizmus és a szegénység elleni küzdelem. A többségi és kisebbségi társadalom - különösen a magyarok és romák - egymás mellett éléséhez, egymás elfogadásához való segítségnyújtás és felvilágosítás, a családi és a tágabb közösségek segítése a közösség fejlődése érdekében. Munkahelyteremtés, foglalkoztatás, továbbképzés elősegítése különböző állami, illetve civil oktatási és segítő intézmények, szervezetek tevékenységének bekapcsolása, szolgáltatásaikhoz való hozzáféréshez elősegítése. Egyéb tevékenység

20-30 - Húsz-harminc Egyesület

Magyarország, Érd20-30 - Húsz-harminc Egyesület...

2006 Szövetség Egyesület

Magyarország, PiliscsabaEgyéb tevékenység

2016 Junior Egyesület

Magyarország, LeányfaluEgyéb tevékenység

208.sz. Csonka János Alapítvány

Magyarország, SzigetszentmiklósNevelés, oktatás, képességfejlesztés, hátrányos helyzetű diákok támogatása. 208.sz. Csonka János Alapítván...

21. Századi Magyaregregyért Egyesület

Magyarország, Magyaregregy- polgárvédelem, közrend biztosítása, - hagyományőrzés, - kulturális tevékenység, - a vidéki értékek megőrzésével kapcsolatos előadások szervezése és lebonyolítása, - kiadványok megjelentetése és szerkesztése, - pihenő- és szabadidős terek kialakítása és rendben tartása, - a gyermekekkel való integrált és rendszeres foglalkozások, táborok megszervezése, - a fiatalok számára kulturális, szabadidős és sportrendezvények megszervezése, - szociális tevékenység, - gyermek- és ifjúságvédelem

212.sz. Bornemissza Cserkész Alapítvány

Magyarország, Egera 212. sz. Bornemissza Gergely Cserkész Csapat fenntartása és működésének anyagi támogatása, továbbá a Cserkész Otthon és Berva-völgyi Cserkészpark karbantartási költségeinek fedezése. A cserkész fiatalok nevelésének, oktatásának, kulturális tevékenységének biztosítása, valamint a cserkészmozgalom támogatása. 212.sz. Bornemissza Cserkész A...

24 Óra Alapítvány

Románia, Gyergyóditró/DitrauSzociális, karitatív

24. Harckocsiezred Baráti Kör Egyesület

Magyarország, KalocsaMegőrizni és ápolni a harckocsizó szellemet, hagyományokat, különös tekintettel a Kalocsa helyőrségben szolgálatot teljesített tisztek, tiszthelyettesek, közalkalmazottak, sor- és tartalékos szolgálatot teljesítettek tekintetében. Ennek keretében az egyesület: - feldolgozza az alakulat történetét, a korábban kiadott történeti dokumentáció felújított, kiegészített könyv formában történő megjelentetését tervezi, - összegyűjti és rendszerezi az alakulat működésével kapcsolatos régi ereklyéket, fényképeket, kiadványokat és egyéb dokumentumokat, - évente rendszeresen bajtársi találkozókat szervez, - együttműködik és folyamatos kapcsolatot tart fenn az országban működő más, katonai emlékeket és hagyományokat ápoló szervezetekkel, - megemlékezéseket szervez a Magyar Honvédség Napjáról (május 21.), - megemlékezik az alakulat elhunyt harckocsizó bajtársairól. 24. Harckocsiezred Baráti Kör ...

25 Pénztelen Polgár

Magyarország, BudapestEgyéb tevékenység

2534 Városunkért Egyesület

Magyarország, TátTát Városért tenni akaró polgárok szervezetbe tömörítése, a lakosok életminőségét befolyásoló körülmények feltárása, közvélemény-kutatás, igényfelmérés, megjelenítés képviselet. A népi hagyományok ápolása, környezettudatos életvitelre nevelés, a szociális helyzettel, foyatékkal és gyógyíthatatlan betegséggel, valamint eyéb negatív élethelyzettel összefüggő hátrányok csökkentése, az egyénekben rejlő tehetségek előhívása, kibontakoztatása, a családi kapcsolatok erősítése. Az egyesület tevékenységét nonprofit módon fejti ki. Tát Városért tenni akaró polgárok szervezetbe tömörítése, a lakosok életminőségét befolyásoló körülmények feltárása, közvélemény-kutatás, igényfelmérés, megjelenítés képviselet. A népi hagyományok ápolása, környezettudatos életvitelre nevelés, a szociális helyzettel, foyatékkal és gyógyíthatatlan betegséggel, valamint eyéb negatív élethelyzettel összefüggő hátrányok csökkentése, az egyénekben rejlő tehetségek előhívása, kibontakoztatása, a családi kapcsolatok erősítése. Az egyesület tevékenységét nonprofit módon fejti ki. 2534 Városunkért Egyesület...

2B Kulturális és Művészeti Alapítvány

Magyarország, BudapestA magyar művészek, művészeti alkotások és kultúra megismertetése és népszerűsítése Magyarország határain kivül. 2B Kulturális és Művészeti Ala...

3 Szelence Hagyományőrző Egyesület

Magyarország, ŐrtilosMagyar és nemzetiségi hagyományőrzés. Kulturális programok szervezése. Ismeretterjesztés. Kulturális kiadványok összeállítása. Önszerveződő körök tevékenységének összefogása. Lakossági kezdeményezések segítése. A természetes és az épített környezet védelme. Az ifjúság aktivizálása. Regionális együttműködés és programszervezés. Nemzetközi kapcsolatok ápolása. Idősek segítése. 3 Szelence Hagyományőrző Egyes...

3 T Civil Szervezet

Magyarország, TengelicA több nemzetiségű község lakóiban az összefogás, összetartás növelése, egységessé kovácsolása, a nemzedékek között jelentkező szakadékok áthidalása, megszüntetése; emberek egymás iránt érzett felelősségtudatának fokozása, környezet tisztaságának védelme, a község elnéptelenedésének megakadályozása, ünnepségek, programok, fesztiválok szervezése, bonyolítása. 3 T Civil Szervezet...

3. Szektor Közhasznú Alapítvány

Magyarország, PécsKomplex, a társadalom szempontjából közhasznú programok működtetése, menedzselése és támogatása. 3. Szektor Közhasznú Alapítván...

3. Szektor Közhasznú Alapítvány

Magyarország, PécsKomplex, a társadalom szempontjából közhasznú programok működtetése, menedzselése és támogatása. Szociális, karitatív

3. Szektor Közhasznú Alapítvány

Magyarország, PécsKomplex, a társadalom szempontjából közhasznú programok működtetése, menedzselése és támogatása. Szociális, karitatív

30 éven felüli egyedülállók köre Veszprém

Magyarország, Veszprém30 éven felüli egyedülállók kö...

305-ös Szent István Cserkész Alapítvány

Magyarország, BudapestA rákosfalvi székhelyű " 305-ös Szent István Cserkészcsapat " támogatása. 305-ös Szent István Cserkész A...

32-es Gyalogos Kompánia Hagyományőrző Egyesület

Magyarország, BudapestA magyar katonai hagyományok őrzése, a dicső elődök emlékének megőrzése, ezen célok és feladatok széles körben való megismertetése. A magyar fiatalok nemzeti öntudatra nevelése, a határon túli magyarság identitástudatának erősítése, a katonai hagyományok kutatása és ápolása. 32-es Gyalogos Kompánia Hagyom...

Légy aktív

Szeretnél másokon segíteni vagy egy jó ügy érdekében cselekedni? Mi segítünk neked megtalálni a legideálisabb civil szervezetet.

csatlakozom
123