Gúta Város logópályázata

Felvidék Hazai

Gúta Város Önkormányzata és a Gútai Városi Művelődési Központ közös nyílt pályázatot hirdet a művelődési központ névfelvétele kapcsán az Adamis Anna Művelődési Központ logójának és arculatának megalkotására.

A pályázat célja: a névfelvételhez illeszkedő logó és arculati elemek elkészítése. A logó a művelődési ház külső és belső arculatában, kampányaiban, online és nyomtatott felületein, rendezvényein, ajándéktárgyain, promóciós ruházatán és minden tevékenységében meg fog jelenni.

A pályázatkiíró bemutatása:

A Gútai Városi Művelődési Központ (VMK) tevékenysége a több mint 10 ezer lakosú Gúta és környéke közművelődésében, kulturális programokkal történő ellátásában – kiemelkedő fontosságú. Intézményünk önálló jogalanyisággal rendelkező járulékos intézmény, amelynek alapítója és az éves anyagi hozzájárulás biztosításával fő fenntartója Gúta Város Önkormányzata. Az 1974-ben átadott,jövőre 50 éves épület a város közepén a városi hivatallal szemben helyezkedik el. Az intézmény művelődési központ jellegéből adódóan a közművelődési feladatellátáson kívül sokszínű tevékenységet folytat, következetesen közvetítve a különböző korok magyar – szlovák, illetve egyetemes értékeit. A társadalom-, a természettudományi, a művészeti ismeretterjesztésen kívül egyre több komplex módon feldolgozott tematikus programot valósít meg. Szolgáltatásain keresztül széles teret biztosít a civil kezdeményezéseknek, segíti a civil közösségek munkáját. Gúta a különböző művészeti ágak területén elismert alkotó- és előadó-közösségekkel, illetve kiemelt művészeti együttesekkel rendelkezik. Közülük többen szorosan intézményünkhöz kötődően működnek. A több művészeti ágat átfogó fesztiválok szervezésében a VMK több esetben társrendezőként is oroszlánrészt vállal. A saját és a várossal közös rendezvényei különösen az augusztusi hónapban – mind a bel-, mind pedig a nemzetközi turizmus szempontjából jelentős kulturális események. Nagy hagyományai vannak itt a nyaranta sorra kerülő vásári fesztiváloknak, illetve az ahhoz kapcsolódó Gútai Koncerthétvégéknek. A hagyományos Gútai Kulturális Ősz rendezvényei az őszi hónapokban több ezer látogatót vonzanak. Az intézmény tartalmi munkájában kiemelt hangsúlyt kap a kulturális hagyományok ápolása és továbbvitele, a közösségi lét feltételeinek biztosítása, valamint a civil kezdeményezések felkarolása. A művelődési központ külső megrendelésre helyet biztosít előadások, találkozók, konferenciák, alkalmi rendezvények megszervezéséhez és biztosítja az ezekhez kapcsolódó szolgáltatásokat is. A Gútai Városi Művelődési Központ 2023 második felében egy ünnepi rendezvény keretében Gúta város híres szülöttének, a magyar zenei élet meghatározó alakjának, többszörösen kitüntetett költőnek, dalszövegírónak Adamis Annának  (https://hu.wikipedia.org/wiki/Adamis_Anna) a nevét veszi fel.

Pályázók köre: bármely belföldi vagy külföldigrafikus cég vagy számlaképes grafikus szakember. Egy pályázó több pályaművel is benevezhet.

A feladat ismertetése:  Az Adamis Anna Városi Művelődési Központ logójának illetve a felsorolt arculati elemeinek elkészítése egységes formanyelven:

 • logó szöveg nélkül
 • Magyar és szlovák nyelvű logó+szöveg (az intézmény neve magyarul: Adamis Anna Városi Művelődési Központ, szlovákul: MestskékultúrnestrediskoAnny Adamis)
 • Magyar, szlovák és angol nyelvű logó+szöveg (angolul: City Cultural Centre ofAdamisAnna )

 

A beküldött pályamunkák tartalma:

 1. Az alábbi elemek arculati terve:
 • logó, kombinált logó, logotípia – álló/fekvő verzió, különféle színváltozatok, fekete-fehér változat
 • arculati elemek: névjegy, levélpapír, boríték,meghívó,
 • épület cégtábla, honlap fejléc, hírlevél sablon, e-mail sablon, prezentációs sablon
 1. Tipográfia és színhasználat definiálása
 2. Rövid leírás, amely bemutatja a koncepció hátterét
 3. Kitöltött adatlap és adatkezelési hozzájárulás-nyilatkozat (mellékletben)

Az arculat várható további megjelenítési formáiból egy-egy megtervezése előny lehet a pályázat bírálata során, de nem követelmény a Pályázat benyújtásakor:

 • szórólap, nyomtatott promóciós anyagok (plakátok, ajándékkártya, üdvözlőkártya)
 • rendezvény/fesztiválmegjelenés kellékei (stand, fülke, ruházat, zászló, sátor, stb.)
 • webes promóciós anyagok (banner, Facebookborító és profilkép),
 • egyéb (az intézmény tereiben megjelenő tájékoztató táblák, stb.)

Technikai elvárások:

 • a logó és egyéb vizuális terveket vektorgrafikus formátumban kérjük elkészíteni
 • a tervezett arculati elemeknek jól alkalmazhatóknak kell lenniük kis és nagy méretekben is
 • a tervezett logónak rendelkeznie kell egytónusú (fekete-fehér) és inverz változattal is
 • a tervezett logó egyes változatainak alkalmazhatónak kell lennie sötét és világos háttéren is megfelelő kontrasztaránnyal

Értékelési szempontok:

 • a felhívásban szereplő követelmények teljesítése
 • az ötlet egyedisége, eredetisége, frissessége
 • névadóhoz, városhoz, küldetéshez kapcsolódás
 • időtálló, letisztult, könnyen értelmezhető forma
 • a logó ne legyen összetéveszthető más projekt, vállalat logójával
 • adaptív logó: flexibilis alkalmazhatóság különböző megjelenési formákhoz

Díjazás:

A sikeres pályázó díjnyertes pályázata 500,- EUR -s díjazásban részesül.

Pályázati információk:

A PÁLYÁZAT BEÉRKEZÉSI HATÁRIDEJE: 2023. június 16.

A pályázatokat e-mailben lehet benyújtani „LOGÓPÁLYÁZAT” megjelöléssel a  e-mail címre.

A pályázat eredményhirdetésének időpontja: 2023. június 30.

A kiíró a nyertes pályázat anyagának felhasználására teljes és kizárólagos jogot szerez, illetve a nyertes logót és a szerző nevét nyilvánosságra hozhatja. Amennyiben a kiíró részéről felmerül a díjazott pályamű módosításának igénye, a pályázó vállalja a módosítások elvégzését még a kitűzött pályadíj keretein belül. A pályázat kiírója a hozzá benyújtott pályaműveket nem őrzi meg, nem tárolja, felelősséget e tekintetben nem vállal. A kiíró a pályázatot eredményhirdetés nélkül is lezárhatja.

A pályázó felelősséget vállal azért, hogy a pályázat anyaga saját műve, amellyel semmilyen szerzői és egyéb jogokat nem sért, továbbá kijelenti, hogy bármilyen, esetleges jogsértésből adódó kárért felel. A feltétel megsértése esetén a pályázat érvénytelen, amennyiben pedig az eredményhirdetés után derül fény a jogsértésre, a pályázó köteles a díjat visszaszolgáltatni.

Érvényes pályázatnak a fent jelzett határidőig az alábbi formátumban és módon beérkező teljes pályaművek tekinthetők: A logónak vektorosnak kell lennie. A pályaművek érkezhetnek AI, PDF, valamint jpg formátumban is (amennyiben vektoros grafikából lett jpg-be kimentve). A nyertes pályázó a logót vektorosan, AI, PDF, png és jpg formátumban rendelkezésre bocsátja a pályázat kiírója számára.

Továbbá a kiíráshoz csatolt, letölthető adatlap és nyilatkozat kitöltés és aláírása elengedhetetlen féltétele az érvényes pályázatnak.

Igény esetén hívhatja, írhat a pályázatkiíró megbízottjának: Mgr. Mayer János – VMK Gúta +421/35/7775 831.