Erdély

Az Erdélyi Magyar Televízió meghirdeti a Karácsonyi csodaváró zenei vetélkedőjét, amelyre jelentkezhet minden erdélyi amatőr vagy hivatásos zenész, zenekar illetve kórus, amely meg szeretné mutatni tehetségét a nagyközönségnek.

Erdély

A Felelősen a Jövőnkért Alapítvány versillusztrációs pályázatot hirdet 5-10. évfolyamos diákok számára.

Erdély

Az irodalmi pályázat címe: „Ne hagyjátok a templomot, A templomot s az iskolát” (Reményik Sándor: Templom és Iskola).

Komárom

Az Irinyi János Országos Középiskolai Kémiaverseny meghirdetése a 2021/2022-es tanévre a szlovákiai magyar középiskolák részére

Felvidék

A komáromi Selye János Gimnázium a Magyar Kémikusok Egyesületének Kémiatanári Szakosztálya és a Debreceni Egyetem segítségével Szlovákiában tizenhetedik alkalommal is meghirdeti a magyarországi 54. Irinyi János Országos Középiskolai Kémiaversenyt a 2021/2022-es tanévre.

Erdély

Nagy hagyománnyal rendelkező irodalmi és irodalomértelmező (kritikai vagy irodalomtörténeti), kulturális és művészeti értékkel bíró országos, vagy fontos regionális szereppel rendelkező magyarországi kiadású és határon túli magyar nyelvű sajtótermékek projektszemléletű kiemelt támogatása.

Online

A SZITAKÖTŐ gyerekfolyóirat alkotói pályázatot hirdet VÁLTOZÁS címmel.

Vajdaság

Pályázat a szerb nyelven anyakönyvezett családi és/vagy utóneveknek a magyar nyelv szabályai szerinti változtatásával járó költségek résztámogatására.

Online tér

A Scientia Kiadó, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem kiadója nyílt pályázatot hirdet Erdély közelmúltjával, jelenével, aktuális és jövőbeni kihívásaival foglalkozó bölcsészet- és társadalomtudományi könyvek megjelentetésére, nem kizárva más földrajzi térségek társadalmi kérdéseit, problémáit tárgyaló műveket sem, amennyiben ezek erdélyi nézőpontból is relevánsak.

Vajdaság

Hungarikum vetélkedő - értékek, kincsek, közösségek a Kárpát-medencében.

Vajdaság

A VAJDASÁGI MAGYAR KÖZGAZDÁSZ TÁRSASÁG 2021. ÉVI KIVÁLÓSÁGI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATA

Vajdaság

Dalszövegfordító-verseny

Felvidék

XVIII. Csengő Énekszó – a szlovákiai magyar gyermek- és ifjúsági kórusok országos fesztiválja

Felvidék

a szlovákiai magyar gyermek- és ifjúsági kórusok országos fesztiválja

Felvidék

A gyűjtés az idei advent első vasárnapjától folytatódik. Ez alkalommal is minden egyházi szervezet és a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház minden gyülekezetének figyelmébe ajánlják, akik maguk is felkérhetnek, toborozhatnak önkénteseket a saját köreikből.

Felvidék

A gyűjtés az idei advent első vasárnapjától folytatódik. Ez alkalommal is minden egyházi szervezet és a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház minden gyülekezetének figyelmébe ajánlják, akik maguk is felkérhetnek, toborozhatnak önkénteseket a saját köreikből.

Vajdaság

Külhoni szervezetek működésének, fejlesztéseinek és eszközbeszerzéseinek támogatása című pályázati kiírás.

Felvidék

Jelen pályázati kiírás célja Magyarország határain kívül élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítása, magyar nemzeti azonosságtudatának megerősítése az oktatás, a kultúra, az egyház, a sport, a közösségek és a diaszpóra támogatása által.

Erdély

Külhoni szervezetek működésének, fejlesztéseinek és eszközbeszerzéseinek támogatása című pályázati kiírás.

Erdély

Jelen pályázati kiírás célja a Magyarország határain kívül élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal fennálló sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítása, magyar nemzeti azonosságtudata megerősítésének támogatása a testvértelepülési együttműködések erősítése útján.

Online-tér

A Miskolci Nemzeti Színház a bicentenárium alkalmából drámapályázatot hirdet, melynek első díjjal kitüntetett darabját 2023. augusztus 24-én kívánja bemutatni.

Online tér

Gyűjtés indul a járvány miatt nehéz helyzetbe került gyerekek számára

Vajdaság

Ösztöndíj a tehetséges, de hátrányos helyzetben élő vajdasági diákoknak.

Identitásunk változó alakzatai – nemzet, család, vallás irodalmi és fotópályázat

Felvidék

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége, a Mentor TT és a Kincskeresők Tájegységi Értéktár idén ismeghirdeti a Kincskeresők – helyi értékeket kutató diákok esszépályázatát.

Felvidék

A Fiatalok a Nemzetért Alapítvány ifjúsági népdalversenyt hirdet az egész Kárpát-medencére kiterjedően.

Vajdaság

Külhoni szervezetek programjainak és rendezvényeinek támogatása című pályázati kiírás.

Felvidék

Külhoni szervezetek programjainak és rendezvényeinek támogatása című pályázati kiírás

Felvidék

Az Aranybulla kikiáltásának 800. évfordulójára a Vörösmarty Társaság irodalmi pályázatot hirdet. A magyarság történelmének egyik legjelentősebb eseményéhez, annak emlékezetéhez kapcsolódó alkotásokat várnak a szervezők. Pályázni lehet vers, széppróza, esszé, tanulmány, illetve színpadi mű kategóriában.

Felvidék

Az idei iskolaévben is megszervezik a Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási versenyt a szlovákiai magyar alapiskolák 7-8., illetve a nyolcosztályos gimnáziumok 2-3. évfolyamos tanulói részére.

Felvidék

A Fiatalok a Nemzetért Alapítvány tanulmányi versenyt szervez Mindszenty bíboros születésének 130. évfordulójához közeledve

Felvidék

Országos képzőművészeti verseny a 2021/22-es tanévre az óvodások és az alapiskolások részére

Zenta

Helytörténeti pályázat középiskolások részére.

Vajdaság

A mi mesénk - meseíró pályázat

Sepsiszentgyörgy

Sepsiszentgyörgy Önkormányzata 2010 óta minden évben meghirdeti a Szent György Ösztöndíjat azoknak a helyi, végzős diákoknak, akik líceumi éveik során kimagasló tanulmányi eredményeket értek el.

Felvidék

A sárospataki Tokaj-Hegyalja Egyetem és a TokajKalauz különleges meseíró-pályázatot hirdet a szüreti időszakra.

Felvidék

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központja rajzpályázatot hirdet általános iskolások részére, amelynek témája: Élményeim az otthoni tanulásról.

Felvidék

A Lakiteleki Népfőiskola Alapítvány – a Nemzeti Művelődési Intézet szakmai támogatásával – pályázatot hirdet alapfokú és középfokú oktatási intézményekben dolgozó pedagógusok számára a „Hungarikum Pedagógus Műhely” munkájához való csatlakozásra.

Felvidék

A Lakiteleki Népfőiskola Alapítvány – a Nemzeti Művelődési Intézet szakmai támogatásával – pályázatot hirdet alapfokú és középfokú oktatási intézményekben dolgozó pedagógusok számára a „Hungarikum Pedagógus Műhely” munkájához való csatlakozásra.

Online tér

A Külügyi Műhely Alapítvány pályázatot hirdet rövidebb terjedelmű – 10-15 ezer karakter hosszú – elemzések elkészítésére egyetemi – BA, MA, valamint PhD – hallgatók részére.

Online tér

A Szalay Könyvek kiadó az idei évben egy rendhagyó rajzpályázatot indít, mely reményeink szerint sok-sok kisgyermek és felnőtt számára okoz örömöt. Rajzpályázatunknak „Az én kedvenc állatom” témát választottuk, hiszen a gyermekek és állatok között különleges, láthatatlan kapocs van. A rajzolás csodálatos dolog, számos jótékony testi és lelki hatása van. Fejleszti a kreativitást, serkenti az önkifejezést.

Online tér

A Nemzeti Kulturális Alap Magyar Géniusz Program Ideiglenes Kollégiuma pályázatot hirdet a magyar kultúra, a magyar örökség és a magyar értékek jelentős gazdagságának, a Magyar Géniusznak bemutatása, új kulturális értékek, termékek, projekttevékenységek születésének támogatása révén.

CEEPUS hallgatói mobilitási pályázatok féléváthallgatásra vagy rövid távú hallgatói tanulmányútra.

CEEPUS oktatói mobilitási pályázatok oktatási tevékenységre.

A Hét Nap pályázata: Fotózzon a címlapra!

Felvidék

Nyílt pályázatot hirdet könyvkiadói tevékenységet végző magyarországi és határon túli gazdasági társaság vagy civil szervezet digitalizálási, multimédiás vagy hangoskönyv programjainak támogatására a Petőfi Kulturális Ügynökség Nonprofit Zrt. az Emberi Erőforrások Minisztériumának megbízásából.

Vajdaság

150 millió forintra pályázhatnak hazai és határon túli könyvkiadók.

Felvidék

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem pályázatot hirdet ösztöndíjra a szülőföldi felsőoktatási tanulmányok támogatása céljából a 2021/2022-es tanévben külhoni felsőoktatási mester vagy doktori képzésen részt vevő szlovák állampolgárságú, magyar nemzetiségű személyek számára.

Felvidék

A Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola pályázati felhívása anyaországi és határon túli középiskolás (9-13.évfolyamon tanuló) diákok számára, Pilinszky Jánossal és munkásságával kapcsolatos fotók, plakátok, videók, kisfilmek, illetve portrék beküldésére.

Kárpát-medence

Pályázati kiírás 41 év alatti fiatal gazdák részére, akik vállalják egy mezőgazdasági egység vezető funkcióját.

Vajdaság

Adventi rajz, fogalmazás és kép pályázat.

Online tér

A Barankovics István Alapítvány Tanári Kerekasztala hetedik alkalommal hirdet pályázatot anyaországi és határon túli általános- és középiskolai pedagógusok számára a fiatalok társadalmi szerepekre való felkészítésének témájában.

Erdély

A Communitas Alapítvány és a Kolozsvári Református Kollégium a Babeș-Bolyai Tudományegyetemmel partnerségben a 2021-2022-es tanévben tizenkettedik alkalommal szervezi meg a Bölcs Diákok vetélkedőt.

Felvidék

A Barankovics István Alapítvány pályázati felhívása anyaországi és határon túli, általános iskolás 7-8 osztályos tanulók és középiskolás diákok számára, Slachta Margit életével és tevékenységével kapcsolatos videóesszék beküldésére.

Felvidék

tanítom – Pályázat pedagógusok részére, jó gyakorlatok beküldése és terjesztése céljából

Online tér

A Barankovics István Alapítvány videóesszé pályázatot hirdet Slachta Margit életének és tevékenységének megismertetése és népszerűsítése céljából.

Felvidék

A szlovákiai magyar nyelvű Mária Rádió, a MIRJAM RÁDIO rajzpályázatot hirdet a szlovákiai magyar nyelvű alapiskolák és középiskolák körében.  A pályázat célja, hogy felhívja a figyelmet a keresztény, családi, és nemzeti kulturális értékekre. A pályázat részleteit az alábbiakban olvashatják:

Bácsfeketehegy

XXV. Dudás Kálmán Nemzeti Vers- és Prózamondó Találkozó

Vajdaság

Idén is pályázhatnak vajdasági magyar egyetemisták a de profundis Közhasznú Alapítványnál.

Online tér

A felhívás keretében audiovizuális alkotások fejlesztésére irányuló tevékenységek támogathatók: mozi-, tv-film, interaktív játékfilmes projekt.

Vajdaság

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A MAGYAR NEMZETI TANÁCS VÁRADY KIVÁLÓSÁGI ÖSZTÖNDÍJÁNAK 2021. ÉVI ODAÍTÉLÉSÉRE DOKTORANDUSZOK RÉSZÉRE.

Rimaszombat

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinati Tanácsa ZST-26/2021-es számú határozatában pályázatot hirdet a rimaszombati Református Oktatási Központ (Spojená škola Reformovanej kresťanskej cirkvi) igazgatói állásának betöltésére 2022. február 1-től.

Felvidék

2022-ben is gazdára vár „Az Év Dala” elismerés. Ismét az ország legjobbját keresi A Dal című műsor. A műfajában egyedülálló dalverseny évről-évre színesíti a hazai könnyűzenei palettát, és gyarapítja a fülbemászó dallamok repertoárját. Az új évad számos újdonsággal várja a zenészeket és majd a Duna Televízió nézőit

Erdély

A Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetsége pályázati felhívása az Otthonom Erdély témakörében készült irodalmi, grafikai és fotóalkotások beküldésére.

Erdély

Ady Endre-ösztöndíj tehetséges, romániai magyar nyelvű közoktatásban résztvevő VI-XII osztályos tanulók támogatására.

Felvidék

Felhívás: Wallenberg nyomán – vetélkedő középiskolások részére

Felvidék

A Csemadok Országos Tanácsa megbízásábóla Csemadok Rimaszombati Területi Választmánya és a Gömör-Kishonti Művelődési Központ 2021- ben meghirdeti a XX. Ferenczy István Országos Képzőművészeti Versenyt.

Felvidék

A Krajcáros Alapítvány EMLÉKEZIK és a ma élő nemzedékünket EMLÉKEZTETI a BÉKE jelentőségére november 11-én 11 órakor.

Erdély

A Székely Előfutár Ösztöndíjak célja a Székelyföldről és Erdélyből származó, alkotó tehetségek támogatása tudományos munka tanulásában, melyet választott tanácsadó segítségével egyetemi vagy kutatóintézeti irányítással végeznek. 

Felvidék

Pályázat népzenei szólisták és együttesek népszerűsítésének elősegítése céljából

Felvidék

A Halmos Béla Program célja a népzenei utánpótlás támogatása, színvonalas népzenei és világzenei produkciók fellépési lehetőségeinek, bel- és külföldi népszerűsítésének, a Kárpát-medencei és moldvai magyarság, valamint a velük együtt élő nemzetiségek népzenei világát jellemző kulturális sokszínűség bemutatásának elősegítése.

Online tér

A Program célja, hogy Petőfi Sándor és kora 19. századon túlnyúló, közelmúltbeli és jelenkori értelmezéseit középpontba állítsa. A programban kiemelt szerepet kap Petőfinek és korának utóélete, valamint megjelenése az emlékezetkultúrában, a művészetekben, a folklórban, a tudományos és társművészeti területeken.  

Felvidék

Jankovics Marcell születésének 80. évfordulója alkalmából kéthetes programsorozattal emlékezik meg a közmédia a Kossuth- és Balázs Béla-díjas rajzfilmrendezőről. Ikonikus műveinek bemutatása mellett az MTVA rajzpályázatot is hirdetett. Az alkotásokat utolsó nagyszabású munkája, a Toldi animációs sorozat kapcsán várják a szervezők.

Felvidék

A Honismereti Szövetség – folytatva az immár negyedszázados hagyományt – Kárpát-medencére kiterjedő honismereti – művelődéstörténeti vetélkedőt hirdet és szervez hetediktől tizenkettedik évfolyamos középiskolás diákok részére A millenniumi ünnepségek témakörben. (A határon túli iskolák esetében a hetedik évfolyamtól várunk csapatokat bármilyen iskolatípusból.)

Felvidék

Elérhetők a Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) 2022. évre szóló pályázati felhívásai. A Miniszterelnökség által biztosított keret 1,58 milliárd forinttal bővült az előző évhez képest. A korábbi évhez hasonlóan most is az ún. összevont és az egyszerűsített pályázatok közül választhatnak a szervezetek.

Felvidék

A Honismereti Szövetség – folytatva az immár negyedszázados hagyományt – Kárpát-medencére kiterjedő honismereti – művelődéstörténeti vetélkedőt hirdet és szervez hetediktől tizenkettedik évfolyamos középiskolás diákok részére A millenniumi ünnepségek témakörben. (A határon túli iskolák esetében a hetedik évfolyamtól várunk csapatokat bármilyen iskolatípusból.)

Erdély

Töretlen lendület és megújult arculat - ez jellemzi leginkább a Kolozsvári Hallgatói Önkormányzat (HÖK) által ismét meghirdetett Sapixel Nemzetközi Fotópályázatot.  Az idei pályázat hívószavai a kísértés (temptation) és tükröződés (reflection), tapasztalattól és képzettségtől függetlenül bárki küldhet be pályamunkát a világ bármely pontjáról.

Vajdaság

Október végéig várják az írásokat és a rajzokat.

Felvidék

Irodalmi pályázat

Felvidék

CÉDRUS – A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központjának szociális ruhaboltja és élelmiszerbankja Rimaszombatban is várja az adományokat

Online tér

Az Utolsó Olvasóért Társaság Próza- és vers pályázatot hírdet.

Erdély

Az Erdélystat pályázatot hirdet magyar tannyelven tanító pedagógusok, magyar pedagógushallgatók számára óravázlat készítésére.

Felvidék

Már hagyománya van annak, hogy októberben, az idősek hónapja alkalmából a nyugdíjasok ingyenesen léphetnek be a Galántai Honismereti Múzeumba.

Vajdaság

Várják a jelentkezéseket a Nyilas Misi Ösztöndíjprogramra

Zenta

NYILVÁNOS FELHÍVÁS ZENTA KÖZSÉG ÁLLAMI TULAJDONÚ MEZŐGAZDASÁGI FÖLDERÜLETEI TÉRÍTÉSMENTES HASZNÁLATÁRA VALÓ JOGOSULTSÁG ÉRVÉNYESÍTÉSÉRE A 2022. ÉVRE VONATKOZÓAN

Online tér

Alexander Ballek, a Szlovák Statisztikai Hivatal elnöke hozzátette: a népszámlálási kérdőívek kitöltését segítő asszisztensek március 31-ig biztosan nem fogják meglátogatni azokat, akik élni kívánnak ezzel a lehetőséggel.

Felvidék

A Fehér Kereszt Gyermekvédő Alapítvány videópályázati felhívása hazai és határon túli, 12–22 év közötti diákok, diákközösségek és tanáraik számára, szép, vicces, humoros, emlékezetes családi pillanatokat megjelenítő, 2–5 perc hosszúságú alkotások beküldésére.

Felvidék

Rajzold le a kedvenc gubád és pályázz a Rozmaring kunyhó ajándékcsomagjaira!

Felvidék

A rendelkezésre álló bő 2 hónap talán elegendő a felhívásban közzétett feltételek teljesítésére. Az előző évek tapasztalata azt mutatja, hogy az iskolákban, vagy a tanítványok tarsolyában (saját érdeklődés által vagy családi indíttatásból) mindig van kész helytörténeti anyag, amely csak bemutatásra vár.

Felvidék

A Magyar Festészet Napja  ez év októberében is megrendezésre kerül. Lehetőség van a MFN honlapján csatlakozni a rendezvényhez ahol  a kollégák regisztrálják az eseményt, vagy nekem tudjátok megküldeni és én továbbítom a rendezvény adatait.

Vajdaság

Az online tér kibővíti a jelentkezési lehetőségeket, és ezért külön figyelemmel biztatnak minden kedves érdeklődőt a részvételre.

Zenta

Zenta községhez beadott pályázatok részeredményei.

Online tér

Nemzeti Kulturális Alap meghírdeti az Iparművészet Kollégiuma nyílt pályázati felhívását.

Felvidék

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége és a Mentor TT – Felvidéki Tehetségsegítő Tanács a magyarországi NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM keretében (NTP-ADY-M-21) Ady Endre-ösztöndíjat hirdet a magyar nyelvű oktatásban résztvevő, kiemelkedően tehetséges és szociálisan hátrányos helyzetű tanulók támogatására.

Erdély

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Ifjúsági Szervezete idén hetedjére hirdeti meg zenei pályázatát MINDEN erdélyi zenésznek és zenekarnak, legyenek akár amatőrök avagy hivatásos zenészek. A pályázat célja az, hogy elősegítse a minőségi, magyar nyelven íródott, itthoni dalok születését, illetve hogy olyan tehetségeknek nyújtson bemutatkozási lehetőséget, akik másképp nehezebben kapnának nyilvánosságot.

Vajdaság

Október 23-i utazási pályázat rendhagyó történelemórák keretében itthoni és külhoni középiskolásoknak

Felvidék

A többéves hagyománnyal bíró mesefesztiválunk idén már a VI. Hol volt, hol nem volt… elnevezést viselve valósul meg a komáromi járásbeli magyar tannyelvű óvodák, alapiskolák, speciális alapiskolák és a 8 osztályos gimnáziumok tanulói nagy örömére.

Felvidék

Immár ötödik éve nyújt lehetőséget védett népi építészeti emlékek támogatására a Magyar Kormány által létrehozott Népi Építészeti Program, mely 2019 óta a Teleki László Alapítvány lebonyolításában, a Miniszterelnökség támogatásával évi 1,5 milliárd forintos keretből működik. A Program célja, hogy vissza nem térítendő támogatást nyújtson olyan védett épületek tulajdonosainak – szervezeteknek és magánszemélyeknek –, amelyek népi építészeti értéket képviselnek.

Felvidék

A Magyarságkutató Intézet és az Anyanyelvápolók Szövetsége pályázatot hirdet magánszemélyek számára a II. Magyar nyelvjárások napja alkalmából a magyar nyelvjárások és területi változatok értékeinek megőrzése céljából az alábbi két témakörben:

Erdély

A Székelyföldi Tehetségsegítő Tanács (SzTT) tehetséggondozó programja I-IV és V-VIII osztályos diákoknak a 2021. október - 2022. április közötti időszakra. Készségfejlesztő tevékenységek Hargita, Kovászna és Maros megyei elemi és gimnáziumi tagozatos diákoknak.

Felvidék

2021-ben is keresik Szlovákia tanárát

Felvidék

A Szlovákiai Magyar Írók Társasága Arany Opus Díj címmel szépirodalmi pályázatot hirdet szlovákiai magyar (állandó szlovákiai lakhellyel rendelkező) szerzők számára.

Felvidék

A korábban megjelölt határidő helyett 2021. október 15. (péntek) 23:59-ig várják minden érdeklődő szíves jelentkezését és kéziratát. Kérdés, és kérés esetén továbbra is elérhetők vagyunk a  email címen.

Csóka

Várják a jelentkezőket a VII. Cs. Simon István Vers- és Prózamondó Találkozóra.

Felvidék

A Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet, Naszvad Város Önkormányzata, Csemadok helyi alapszervezete a Viza citerazenekarral karöltve 2021. október 23-án, szombaton megrendezi a XXII. Országos Citeratalálkozót.

Felvidék

A Szövetség a Közös Célokért Pogány Erzsébetnek, a társulás néhai igazgatójának állít emléket a Pogány Erzsébet-díj adományozásával.

Erdély

Az Európai Unió Erasmus+ Programjának keretében a Sapientia EMTE pályázatot hirdet hallgatók számára tanulmányi mobilitáson való részvételre a 2021/2022-es tanév második félévében.

Online tér

Az E.ON továbbra is folyamatosan várja civil szervezetek jelentkezését a következő témakörökben: társadalmi szerepvállalás, jövő generációja, edukációs programok, energiához való hozzájutás, klímaváltozás - környezetvédelem, (magas)kultúra.

Felvidék

A Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárságának célja jelen Felhívás közzétételével az, hogy felmérje azon támogatási igényeket, amelyek a 2022. költségvetési év során az egyházi jogi személyek közösségi célú programjainak megvalósításához szükségesek.

Felvidék

Mától egészen október 7-ig lehet jelentkezni a Kárpát-medencei Középiskolai Csillagászati és Asztrofizikai Versenyre, új nevén az Athletica Galacticára. A három fordulós verseny döntősei közül a legjobbak bekerülhetnek a Nemzetközi Csillagászati és Asztrofizikai Diákolimpia (IOAA) húsz fős felkészítő csapatába. 

Felvidék

A „Mosolyvirág” Nagycsaládosok Debreceni Egyesülete a tizenharmadik éve sikeresen folytatott Életmese írói pályázata mellett meghirdeti a VII. Kárpát-medencei Élő és online Életmese felolvasó- és illusztráló versenyét.

Felvidék

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Nemzetpolitikai Kutatóintézete a 2021/2022-es tanév őszi szemeszterében szakmai gyakorlati lehetőséget hirdet egyetemi hallgatók számára.

Szabadfogású Számítógép Verseny - 2021.

Felvidék

Egyedülálló ösztöndíjas program indul a határon túli, vállalkozni vágyó, felsőoktatásban tanulók számára a Magyar Ifjúsági Konferencia (MIK) és a Hungarian Startup University Program (HSUP) közös együttműködésében.

Felvidék

Az ORSZÁGOS MÉCS LÁSZLÓ IRODALMI TÁRSASÁG irodalmi pályázata

Felvidék

A Rákóczi Szövetség az október 23-i nemzeti ünnephez kapcsolódóan diákutaztatási pályázatot hirdet magyarországi és külhoni középiskolai osztályközösségeknek.

Felvidék

Az Országút Társulat műfordítói pályázatot hirdet

Zenta

Zenta község pályázati eredményei.

Felvidék

A Raoul Wallenberg Egyesület (1055 Budapest, Balassi Bálint utca 27.) és az egyesület keretében működő Gábor Zita Emberi Jogi és Képzési Központ JÖVŐKÉPEK néven, pályázatot ír ki az oktatási, nevelési, gyermekvédelemi intézményekben, a civil- és egyéb segítő szervezetekben tevékenykedő pedagógusok, nevelők, szociális munkások számára.

Vajdaság

Határozat az MNT 2021–2022. évre vonatkozó felsőoktatási ösztöndíjpályázat jogosultsági rangsoráról.

Vajdaság

Megjelent a Magyar Nemzeti Tanács idei tanévre vonatkozó demonstrátori ösztöndíjpályázat jogosultsági rangsora.

Maros megye

Marosvásárhely megyei jogú város pályázatot hirdet a 2022-es év első félévére vonatkozóan, a tanintézmények tevékenységének támogatása céljából.

Zenta

A zentai Vöröskereszt keresi városa legidősebb női és férfi kereskedőjét. Szorgos munkájukat kívánják megjutalmazni.

Online tér

A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége (MVGYOSZ) harminc év után újra meghirdeti a Vak és gyengénlátó írók és költők antológiája határokon átívelő Kárpát-medencei szépirodalmi pályázatot.

Úttörő pályázati lehetőség magyar színműírók és drámai művek számára

Magyarkanizsa

Anekdotákat várnak, amelyek kötődnek Magyarkanizsa Községhez.

Felvidék

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága megbízásából meghirdeti a „Szülőföldön magyarul” című programra vonatkozó felhívását a nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz támogatás, illetve hallgatói támogatásra vonatkozó támogatási kérelem benyújtására a 2020/2021-es tanévre.

Online-tér

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága megbízásából meghirdeti a „Szülőföldön magyarul” című programra vonatkozó felhívását a nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz támogatás, illetve hallgatói támogatásra vonatkozó támogatási kérelem benyújtására a 2020/2021-es tanévre.

Komárom

A Dialóg nonprofit szervezet 2021-ben újra drámapályázatot hirdet szlovákiai magyar szerzők részére ezúttal két kategóriában. A kategóriákat a mű célcsoportja szerint határoztuk meg, tehát a felnőtt közönség számára készülő színművek mellett szeretnénk, ha a gyermek és ifjúsági színművek is teret kaphatnának. A drámák témája és műfaja kötetlen.

Vajdaság

Szülőföldön magyarul” című programra vonatkozó felhívás a nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz támogatásra, illetve hallgatói támogatásra vonatkozó támogatási kérelem benyújtása a 2020/2021-es tanévre.

Kárpát-medence

A felhívás célja a mikrofinanszírozás és a szociális vállalkozások finanszírozása területén aktív hálózatokkal 4 éves partnerségi keretmegállapodások létrehozása a 2022-2025 közötti időszakra.

Erdély

A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége pályázatot hirdet Mákvirág díj, azaz A megye legjobb IX., X., XI. és XII. osztályos tanulója cím elnyerésére.

Sepsiszentgyörgy

Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa, 1918. December 1. utca, 2. szám, meghívja azon természetes és nem vagyonszerzés céljából létrehozott jogi személyeket, valamint a 2005. évi 350-es törvény előírásait teljesítő egyesületeket és alapítványokat, hogy vissza nem térítendő támogatás odaítélése céljából tegyenek le ifjúsági tevékenységre vonatkozó ajánlatokat.

Kárpát-medence

1. Pályázati cél: Magyar és magyar részvételű koprodukciós filmalkotások, valamint „art” besorolású külföldi filmek forgalmazásának támogatása, az „art” mozi-hálózat nézőinek filmművészeti értékekkel történő ellátása, az „art” mozik programjának és közönségkapcsolatainak javítása érdekében. 2. Pályázati cél: Alkotói támogatás új, immerzív technológiai környezetben készítendő audio-vizuális alkotások (VR alkotások), minimálisan elvárható 5 perc hosszúságú felhasználói élmény létrehozására – ember és környezet, fenntarthatóság, nemzeti kultúra, történelem, művészet- tematikában

Vajdaság

Tehetségkereső és tehetséggondozó rajzpályázat általános iskolás diákoknak.

Zenta

Informatika verseny Zentán szeptemberben.

Vajdaság

A KODDE ösztöndíj pályázati felhívása.

Online tér

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból meghirdetett pályázati felhívás célja, hogy kiszámítható forrást biztosítson a magyar gazdaság innovációjának ösztönzésére, és lehetővé tegye a gazdaság és a társadalmi élet területein hasznosuló kutatás-fejlesztés erősítését, a hazai és külföldi kutatási eredmények hasznosítását, az innovációs infrastruktúra és annak körébe tartozó szolgáltató tevékenységek fejlesztését.

Kárpát-medence

Pályázati cél: az Európai Bizottság Kreatív Európa programjának (2014-2020) „Európai együttműködési projektek”, „Európai platformok” területei keretében megítélt támogatásról szóló hatályosított szerződésben előírt szükséges önrész meghatározott hányadának biztosítása.

Felvidék

A Mathias Corvinus Collegium (MCC) a Rubicon Intézettel közös szervezésben pályázatot hirdet családtörténeti kutatómunka alapján megírt magyar nyelvű közlemények benyújtására a Kárpát-medence országaiban felsőfokú- vagy középiskolai oktatásban részt vevő jelentkezők számára.

A Japán Pénzverő 2021. évi Nemzetközi Éremtervezési Pályázata.

Kárpát-medence

A Könyvkiadás Kollégiuma pályázatot hirdet a könyvkiadási tevékenység 2021. évi támogatására, fejlesztésére, a magyar könyvkultúra jelentős értékeinek létrehozására az alábbi témakörökben.

Online tér

A Hetedhét Hatvan Népmesefesztivál keretében jelentkezz önkéntes mesemondónak, és legyél Te is részese ennek a mesés vállalkozásnak!

Bácsfeketehegy

Arcok üveg mögött, avagy a VERSfordítások VERSmondó VERSenye .

Megjelent az eddigi legnagyobb összegű IPARD-pályázat ,

Online tér

„Díjmentes Weboldal Pályázat": webáruházzá is átalakítható professzionális weboldalak díjmentes elkészítése tárhellyel, doménnel, telepítéssel, induló tartalom megszerkesztésével és feltöltésével vállalkozások, induló vállalkozások, alapítványok, önkormányzatok, egyesületek és intézmények számára, rejtett költségek nélkül, rövid határidőre.

Online-tér

Ismét meghirdette a Szegedi Kis István kutatói ösztöndíjat a MANK

Padé

Felhívás a Közegellenállás riportpályázaton való részvételre.

Bátorkeszi

Elkészült a Bátorkeszi Református Bölcsőde, melynek ünnepélyes átadására 2021. szeptember 2-án, 13.00-kor kerül sor. 

Online tér

A Daphne Caruana Galicia-díj évente jutalmazza a kivételes minőségű újságírást, amely az Európai Unió alapelveit és értékeit támogatja, vagy védi, mint például az emberi méltóság, a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, a jogállamiság és az emberi jogok.

Zenta

NYILVÁNOS FELHÍVÁS ZENTA KÖZSÉG ÁLLAMI TULAJDONÚ MEZŐGAZDASÁGI FÖLDTERÜLETEI FELETTI ELŐBÉRLETI JOG BIZONYÍTÁSÁRA A 2022. ÉVRE VONATKOZÓAN.

Online tér

A Kooperatív Doktori Program célja, hogy a kutatás-fejlesztés és innováció területén tovább bővítse azon munkavállalók létszámát – elsődlegesen az MTMI (matematikai, természettudományi, műszaki és informatikai) területeken –, akik szakmai ismereteiket a legfrissebb tudományos kutatási eredményekkel kívánják gyarapítani, és elkötelezettek tudásuk társadalmi, gazdasági hasznosításában.

Maros megye

Marosvásárhely megyei jogú város pályázatot hirdet a romániai elismert vallási kultuszokhoz tartozó vallási egységek részére a helyi költségvetésből történő forráselosztási kérelmek benyújtására.

Maros megye

A Marosvásárhelyi Szociális Gondozás Igazgatósága vissza nem térítendő támogatást nyújt a helyi érdekű non-profit szociális segítő tevékenységet végző civil szervezeteknek.

Felvidék

A Magyarok Kenyere Alapítvány, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (MAGOSZ) és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) által közösen szervezett, idén 11 éves „Magyarok kenyere – 15 millió búzaszem” program keretében Magyarország területéről és a Kárpát-medence magyarlakta régióiból ajánlanak fel búzát a magyar gyermekeket segítő szervezetek számára.

Online-tér

Pilinszky-szöveg megzenésítésére írt ki pályázatot az MRME. A Magyar Rádió Művészeti Együttesei Nonprofit Kft. (MRME) pályázatot írt ki zenemű komponálására Pilinszky János születésének 100. évfordulója alkalmából. 

Erdély

A kolozsvári székhelyű nonprofit szervezet 2003 óta támogatja ösztöndíj-program keretén belül a tehetséges és szociálisan hátrányos helyzetű diákokat. Évente több száz tanuló folytatja tanulmányait a világ számos pontján élő támogató anyagi hozzájárulásának köszönhetően.

Vajdaság

Zenei pályázatot hirdet a Kertész Imre Intézet .

Felvidék

A Szlovák Belügyminisztérium 2014. október 10-én bejegyezte a Szlovákiai Civil Becsületrend Polgári Társulást, s e kitüntetés átadására évente egy alkalommal kerül sor Komáromban, hogy ily módon ismerje el a nemes emberi alapértékeket felmutató cselekedeteket.

Online tér

A Rákóczi Szövetség idén is meghirdeti a 2021/2022-es tanévben a külhoni magyar tanítási nyelvű általános/alapiskolák első évfolyamába beiratkozó diákok számára a Magyar Iskolaválasztási Programját.

Online tér

Tót Endre és a Közép–Európai Művészettörténeti Kutatóintézet (KEMKI) – Artpool Művészetkutató Központ pályázatot hirdet művészetkutatásra épülő projektterv megvalósításának támogatására.

Online

A kerepesi Szabó Magda Művelődési Ház és Könyvtár nyilvános képzőművészeti pályázatot hirdet Magyarországon élő hivatásos képzőművészek számára Szabó Magda írónő személye és életműve előtt tisztelegve.

Felvidék

A nyári időszakban a turista forgalom megszaporodása miatt a Duna mentén a szemét is gombamód szaporodik. A Fenntarthatóbb Felvidékért civil szervezet ezt nem hagyja csak úgy, és közös összefogásra invitálja a Duna menti településeken élő lakosságot, de első sorban Dunamocs település lakosainak jelentkezését várja. Azon fiatalok jelentkezését is várjuk Szlovákia déli régióiból ( Nyugattól egészen Keletig ), akik szívesen tennének élőkörnyezetükért helyileg, ezzel pedig egy Felvidéki hálózat kialakítását kezdeményeznénk közös összefogással .

Gömörpéterfala

Nevezzen a Barkósági Parasztolimpiára!

Online-tér

A Lakiteleki Népfőiskola 2021-ben Karikatúra pályázatot hirdet, amelynek célja, hogy új teret és lehetőséget biztosítson a Kárpát-medencében élő 14 és 35 év közötti fiatal művészeknek, rajzolóknak a nagyközönség előtti megjelenésre, szakmai találkozóra, kiállításra.

Vajdaság

A Lakitelki Népfőiskola karikatúrapályázata.

Felvidék

SAKKPALOTA Komplex Képességfejlesztő Program online továbbképzésre jelentkezhetnek a felvidéki magyar alsó tagozatos pedagógus közösségek, intézményenként kötelezően 3 fő.

Vágfarkasd

Református óvodaátadó Vágfarkasdon

Perbete

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház fennhatósága alá tartózó Perbetei Református Egyházközség óvodájának és bölcsődéjének avató ünnepségére augusztus 23-án, 10.30-kor kerül sor.

Online-tér

Közép-Európában is egyedülálló, egy amerikai egyetemmel közös, így amerikai-magyar diplomát adó, angol nyelvű, üzleti MBA képzésre lehet jelentkezni a győri Széchenyi-egyetemen augusztus 23-ig. 

Online-tér

Az Ars Sacra Alapítványnál különösen fontosnak tartják, hogy a jövő generációját is megismertessék a hagyományos európai kultúrával és értékekkel. 2021 Szent József és a családok éve is, így az idei fesztiválon hangsúlyos szerepet kapnak a családi programok.

Online

ÖregSZEM 2021 – Fotópályázat nyugdíjasoknak és a fiataloknak, hogy a nyugdíjasok mindennapi életét hitelesen bemutassák.

Online

A Skandináv Ház és az Észak folyóirat új könyvkiadója, az Ø pályázatot ír ki Måns Wadensjö Förlossningen című, Katapultpriset díjas kisregényének magyar fordítására.

Online-tér

Pályakezdő pedagógusok jelentkezését várják

Felvidék

Már lehet szavazni a Kaszás Attila-díj 2021. évi jelöltjeire: Fándly Csabára (Csiky Gergely Színház), Gulácsi Tamásra (Móricz Zsigmond Színház) és Rusznák Andrásra (Radnóti Miklós Színház). A www.kaszasattiladij.hu oldalon adhatók le a szavazatok egészen augusztus 20-án éjfélig.

Vajdaság

Felhívás a VI. Szenteleky–Leskovac Műfordítótáborban való részvételre .

Felvidék

A 7. Szlovákiai Magyar Könnyűzenei Szemle helyszíne ezúttal is a Vásárúti Kulturális Központ, a felvidéki elődöntő időpontja pedig 2021. szeptember 1., szerda.

Felvidék

Kérem jelentkezési szándékukat jelezzék válaszukban, a  -ra, vagy bármilyen felmerülő kérdés esetén hívjanak a +421908561346 telefonszámon.

Duna-régió

A felhívás célja „Szociális Szolgáltatások Ügyfélszolgálatának” finanszírozása.

Zenta

Zentai pályázat gyermekeknek szánt projektumok finanszírozására vagy társfinanszírozására.

Erdély

A Magyar Újságírók Romániai Egyesülete meghirdeti a VI. Brassai Sajtófotó pályázatot.

Online-tér

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium, az Agrárminisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma idén is meghirdette az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódó közlekedési-környezetvédelmi kreatív pályázatát „A vasút világa – „sínes” álmok!” címmel.

Online-tér

Új pályázatot hirdetett meg az Előretolt Helyőrség Íróakadémia és az Íróakadémiát működtető intézmény, a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. (KMTG).

Felvidék

Tudjuk, hogy nehéz időket élünk, de ebben a helyzetben még fontosabb a nők szerepe, az édesanyáké, a gondozóké. Ebben a járvány sújtotta nehéz időszakban is úgy érezzük, szükség van a példaképekre, így a Femine Fortis – Erős Nők polgári társulás ismét női példaképeket keres.

Kárpát-medence

A Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. az Előretolt Helyőrség Íróakadémia nevű projektje keretében meghirdeti 2021. évi pályázatát, pályakezdő kategóriában. A benyújtott pályázatok minőségétől függően a pályázaton legfeljebb 10 pályakezdő szépíró nyerhet felvételt az Előretolt Helyőrség Íróakadémia képzéseire.

Online tér

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nyílt pályázatot írt ki kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására határon túli magyar színházak és táncegyüttesek számára.

Zenta

NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT A KULTÚRA ALANYAI PROGRAMJAINAK ÉS PROJEKTUMAINAK A FINANSZÍROZÁSÁRA VAGY TÁRSFINANSZÍROZÁSRA ZENTA KÖZSÉG TERÜLETÉN A NEMZETI KÖZÖSSÉGEK KULTÚRÁJA ÉS A MŰVÉSZETE MEGŐRZÉSE, VÉDELME, ELŐMOZDÍTÁSA ÉS FEJLESZTÉSE TERÉN.

Zenta

NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT ZENTA KÖZSÉG SZÁMÁRA A PROGRAMOK ÉS PROJEKTUMOK FINANSZÍROZÁSÁRÓL ÉS TÁRSFINANSZÍROZÁSÁRÓL A KULTÚRA ALANYAINAK A KORSZERŰ MŰVÉSZETI ALKOTÁS TERÜLETÉN.

Zenta

NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT ZENTA KÖZSÉG SZÁMÁRA JELENTŐS, AZ EGYESÜLETEK KÖZÉRDEKŰ PROGRAMJAI ÉS PROJEKTUMAI FINANSZÍTOZÁSÁRA ÉS TÁRSFINANSZÍTOZÁSÁRA KIVÉVE A KÖVETKEZŐ TERÜLETEKET: SPORT, TURIZMUS, MEZŐGAZDASÁG-FEJLESZTÉS, VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS, TŰZVÉDELEM, VÍZI KÖZLEKEDÉS A TISZA FOLYÓN A KOMPPAL VALÓ ÁTKELÉS, EGÉSZSÉGVÉDELEM, SZOCIÁLIS VÉDELEM, KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS KULTÚRA

Felvidék

A Magyar Fotóművészek Világszövetsége fotópályázatot és kiállítás sorozatot rendez a magyar és a határon túl élő és alkotó, magukat magyar nemzetiségűnek valló fotográfusok részére.

Felvidék

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel közösen pályázatot hirdet Hunyadi János Ösztöndíjra a 2021/2022-es tanév időtartamára a magyarországi felsőoktatási intézmények nappali munkarendű, magyar állami ösztöndíjjal támogatott mesterképzésén jelen pályázatban meghatározott szakok egyikén I. évfolyamon (keresztféléves mesterképzés esetén a 2. és 3. félévben) tanulmányokat folytató csángó-magyar, szlovákiai magyar és a diaszpórában élő magyar nemzetiségű hallgatók számára, akik a 2015/2016-os tanévtől a 2020/2021-es tanévig terjedő időtartamban a magyarországi felsőoktatási intézmények alapképzésén miniszteri / Hunyadi János ösztöndíjasként végezték tanulmányaikat.

Elbírálták a diákoknak kiírt Széchenyi-pályázatokat.

Topolya

Sinkovics Ede kapta az idei Nagyapáti Kukac Péter Képzőművészeti Díjat .

Felvidék

A SZITAKÖTŐ gyerekfolyóirat pályázati felhívása hazai és határon túli alkotók számára, a téli álom témájában készült versek, mesék, prózák és ismeretterjesztő cikkek beküldésére.

Felvidék

Az Országgyűlési Múzeum pályázati felhívása „Múzeum határok nélkül” – Kárpát-medencei fiatal magyar muzeológusok együttműködése ösztöndíj elnyerésére, a fiatal magyar muzeológusok közös munkavégzésének, tapasztalatcseréjének, szakmai együttműködésének elősegítése, támogatása céljából.

Felvidék

10. Új Kenyér havi Palóc Piac – Parádsasvár

Erdély

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség pályázatot hirdet a Kisebbségi Tanács 2021. évi alapjából, a már működő magyar sajtótermékek támogatására, amelyek tulajdonosa a pályázati kiírás megjelenésének időpontjában olyan Romániában bejegyzett jogi személy, amelynek tagjai legalább 51%-ban román állampolgárok. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség a pályázatok lebonyolításával a Communitas Alapítványt bízta meg.

Online-tér

Az ösztöndíjasok sikeres pályázás esetén 45 ezer forintos magyar állami ösztöndíjban részesülnek havonta, a képzés tíz hónapjára.

Felvidék

Jelen pályázati kiírás célja a Magyarország határain kívül élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal fennálló sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítása, magyar nemzeti azonosságtudata megerősítésének támogatása a testvértelepülési együttműködések erősítése útján.

Felvidék

Már elérhető az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) Hunyadi János ösztöndíjpályázata, amelyben a kormány a hazai felsőoktatásban állami ösztöndíjjal tanuló külhoni fiatalok részére nyújt havi rendszerességű támogatást – közölte a tárca az MTI-vel kedden.

Karva

A szlovákiai magyar színjátszók egyik legfontosabb találkahelye Karva, ahol újra megnyitja kapuit a Nyári Ifjúsági Színjátszó Tábor. Július 30. és augusztus 8. között fiatal amatőr színjátszók veszik birtokukba a karvai szakközépiskola kollégiumát, ahol kilenc napon át dolgoznak azon, hogy a lehető legalaposabban elsajátítsák a színészmesterség alapjait.

Zenta

A 2021-es évben Zenta község területén működő egyházaknak és vallási közösségeknek odaítéljük a költségvetési eszközöket építési tevékenységre, illetve a Zenta község területén működő egyházaknak és vallási közösségeknek szánt pályázatokról.

Online tér

Július 31-ig várják továbbra is a jelentkezéseket az Aquinói Szent Tamás Ökumenikus Közéleti Akadémia pótfelvételijére. Még 5 fő számára van lehetőség részt venni a 2021. őszén induló 10 hónapos, teljesen költségmentes, bentlakásos képzésen. Határon túli magyar fiatalok jelentkezését is várják nagy szeretettel az Akadémián.

Felvidék

A közmédia idén is elindítja tehetséggondozó programját, amelynek célja a fiatal utánpótlás kinevelése a tartalmi és a produkciós területre. A NYÁR 21 legutóbbi adásában Apró Georgina, a Közszolgálati Médiaakadémia Alapítvány ügyvezető igazgatója, Medveczky Balázs, a Duna Televízió csatornaigazgatója, valamint Bartha Tímea, a közmédia egyik ifjú tehetsége beszéltek arról, miért érdemes jelentkezni a mentorprogramba.

Kárpát-medence

A Miniszterelnökség megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2021-2022. évi cselekvési programja alapján nyílt ösztöndíj pályázatot hirdet a Nemzet Fiatal Tehetségeinek támogatására.

Zenta

4. Vajdasági Peron Music Tehetségkutató Fesztivál Zentán a House of Tississippi Bluesban.

Július végéig lehet pályázni a folyóirattámogatási programra.

Veszprém

A Veszprém-Balaton 2023 Zrt. olyan projektek, programok és fejlesztések megvalósulását kívánja előmozdítani, amelyek hozzájárulnak a Veszprém-Balaton 2023 EKF régió közösségi életéhez, a kreatív-kulturális szektor fejlődéséhez, a kulturális kínálat sokszínűségéhez.

Felvidék

A Nemzeti Újrakezdés Program II. pályázati kiírása a magyarság összetartozása és szülőföldön való boldogulása szempontjából meghatározó tevékenységet folytató szervezetek programjainak és rendezvényeinek megvalósítását szeretné ösztönözni, e célokat tükröző igényes, minőségi pályázatok támogatásával az alábbi hat alprogram keretében:

Vajdaság

Nemzeti Újrakezdés Program II. pályázatai.

Kárpátalja

A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága támogatásával a „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. megbízásából felhívást tesz közzé a Bethlen Gábor Alap 2021. évi „Nemzetpolitikai célú támogatások” előirányzata terhére.

Online tér

A Mastercard magyarországi kereskedelmi képviselete az Önkéntes Központ Alapítvány (ÖKA) közreműködésével 2021-ben is meghirdeti civil szervezetek és társadalmi vállalkozások számára a szakértelmen alapuló pro bono program felhívást.

Online tér

A Petőfi Irodalmi Ügynökség Nonprofit Kft. „Mintafordítási pályázat a magyar irodalom tapasztalt fordítói számára” címmel pályázatot hirdet, amelyre várja a tehetséges, magyarról idegen nyelvre fordítók jelentkezését, ezzel is segítve a magas színvonalú műfordítói tevékenységet.

Ipolyság

Az ipolysági Szokolyi Alajos Olimpiai Klub és Ipolyság város szeretettel hív minden kedves érdeklődőt a somorjai X-bionic sphere sportközpontba, ahol az Olimpiai Fesztivál rendezvényén veszünk részt. Gyertek velünk szurkolni, az olimpiai játékok élő közvetítését követni, sportolni, valamint számos kulturális és sportbemutatón részt venni.

Veszprém

Az Expresszó ötletpályázatot hirdet az Utcazene Fesztiválon debütáló repohár széria grafikájának elkészítésére. Az ötletpályázat kommunikációs együttműködő partnere a Veszprém-Balaton 2023 EKF program.

Online-tér

A tervezett 6 magyarországi továbbképzésre a határon túli magyar pedagógusszervezetek (Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége, Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége, Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség, Észak-Bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete, Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete, Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma és Muravidéki Magyar Pedagógusok Egyesülete) közösen tettek javaslatot.

Felvidék

Sapientia Hungariae Alapítvány kuratóriumának partnerintezménye a Selye János Egyetem tájékoztatja az érdeklődőket, hogy a Sapientia Hungariae Alapítvány kuratóriuma a tanulmányaikat és/vagy oktatói és kutatómunkájukat a felsőoktatásban/oktatásban végző külhoni magyar fiatalok szakmai munkáját, az értelmiségi pályán való előrehaladásukat segítendő, pályázatot hirdet a 2021– 2022-es akadémiai évben a Collegium Talentum (CT) programban való részvételre.

Online tér

A Sapientia Hungariae Alapítvány kuratóriuma a tanulmányaikat a felsőoktatásban végző külhoni magyar hallgatók szakmai munkáját, az értelmiségi pályán való előrehaladásukat segítendő, pályázatot hirdet a Collegium Talentum 2021/2022-es tanévi programjában való részvételre.

Felvidék

Július 17. és 21. között Kárpát-medencei történelem, irodalom és reál szakos tanárok táboroznak a Rákóczi Szövetséggel.

Online tér

A SIÓ-ECKES Kft. adományozási programja új pályázatot írt ki a szociálisan rászoruló családok gyermekeinek részére a tanévkezdés támogatására.

Felvidék

Az intenzív program keretében – a tervek szerint és jelentkezők számának függvényében – három 7 fős színész és egy 6 fős drámaíró csoportot kívánunk szervezni. (A színész csoportokhoz csatlakozhat 1-1 fő színjátszó rendező.), és egy 5 fős rövidfilmkészítő szekciót szervezünk.

Felvidék

A Komáromi Regionális Művelődési Központ a MARIANUM Egyházi Iskolaközponttal egyetemben az első  Mese Bábos tábor szervezésének keretén belül nagy tisztelettel szólít meg minden, a bábozás és a mesevilág iránt érdeklődő magyar ajkú gyermeket.

Felvidék

A Kárpát-medence testvértelepülési programjával a határon túli magyarság 55 százalékát érték el, a legmagasabb arányban Kárpátalján és a Vajdaságban, ahol a magyar lakosság 73, illetve 69 százaléka kapcsolódott a programokhoz.

Felvidék

Ahogy arról beszámoltunk, 2021. június 30-án 14 órakor nagyszabású virtuális gálával zárult a Nemzetpolitikai Államtitkárság Határtalanul 2020/21 középiskolai vetélkedősorozata, amelyen összesen több mint 112 ezer külhoni és anyaországi diák vett részt. A nagydöntőbe 22 osztály jutott be a Kárpát-medence iskoláiból.

Magyarkanizsa

Gondolo újra! rajzpályázat

Felvidék

Megváltoznak a Kisebbségi Kulturális Alap (KKA) szakmai bizottságaiba történő tagjelölés és -választás feltételei. Ez utóbbiak döntenek a támogatások odaítéléséről.

Maros megye

Marosvásárhely Megyei Jogú Város a 2021-ben szervezendő kulturális programok/projektek vissza nem térítendő finanszírozására hirdet pályázati kiírást.

Online-tér

Közös kalandra hívja az általános iskolás alsó tagozatos gyermekeket idén nyáron az Ars Sacra Alapítvány 2021. július 1-től augusztus 20-ig 8 héten át tartó kihívás kvízekkel és kreatív feladatokkal.

Pályázat és előadások egy ruha-kiegészítő témára.

Királyhelmec

Királyhelmec Város újra meghirdeti a Tóthpál Gyula Fotópályázatot. A fotópályázatot először 2016-ban rendezték meg, Tóthpál Gyula születésének 75. évfordulója alkalmából. A szlovákiai magyar fotográfia egyik legismertebb alakjának emléke előtt tisztelgő versenybe életkor szerint négy kategóriában nevezhetnek a fotósok:

A Magyarság Háza felhívása a diaszpórában élő és alkotó kortárs magyar képzőművészek részére.

Kárpát-medence

A Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány nyílt ösztöndíjpályázatot hirdet „Közoktatási Kutatói Ösztöndíj” elnyerésére.

Felvidék

A Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet a magyarság kiemelkedő néprajzkutatójának és folklórgyűjtőjének, Ipolyi Arnoldnak tiszteletére, meghirdette országos népmesemondó versenyét, melynek célja a magyar prózai népköltészet és a hagyományos mesemondás megismerése, elsajátítása és népszerűsítése. A verseny szakmai partnere a Hagyományok Háza Hálózat – Szlovákia.

Vajdaság

Pályázati felhívás a Vajdasági Jogászösztöndíj Program 2021–2022. évi ösztöndíjainak odaítélésére.

Online-tér

A Csemadok Országos Tanácsa és a Csemadok Ifjúsági Tagozata online vers- és prózamondó versenyt hirdet. Beküldési határidő 2021. június 30.

Felvidék

A Kisebbségi Jogvédő Intézet a nyári egyetem által egy olyan szakmai műhelyt kíván biztosítani a hallgatóknak, ahol lehetőségük nyílik az egymással, valamint az oktatókkal folytatott párbeszédre, tapasztalatcserére, emellett elmélyíthetik a nemzetközi kisebbségvédelemre vonatkozó ismereteiket.

Online tér

A Külgazdasági és Külügyminisztérium Márton Áron ösztöndíjprogramjának 2021/2022-es tanévre szóló ösztöndíj-pályázatai is elérhetők.

Felvidék

Október 22-től érhető el a tárca COVID iskolai szemafor oldalán az az űrlap, amelynek kitöltésével és a telefonszámok megadásával az iskolaigazgatók kérhetik ezt a szolgáltatást. Az oktatási tárca adatai szerint jelenleg 18 318 ilyen SIM-kártyát használnak a pedagógusok.

Online-tér

Az Éltető Lélek Alapítvány, a miskolci Versbarátok Köre és a Keresztény Értelmiségiek miskolci csoportja meghirdeti a 2021-es, 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus rendezvénysorozatához kapcsolódó Eucharisztikus szavalóversenyt.

Felvidék

A Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet és Népzenei Adattára a népdalkörök, népdalszólisták és citerazenekarok részére népzenei tábort rendez.

Vajdaság

Kritikaíró pályázatot hirdet a Híd folyóirat és a Forum Könyvkiadó Intézet.

Online tér

A Közösségért Alapítvány a MOL Románia támogatásával meghirdeti a MOL Tehetségtámogató program 2021-es, tizenhatodik kiírását, 2003. január 1. és 2013. december 31. között született romániai diákok, diákcsapatok, iskolai sportegyletek, művészeti együttesek számára, akik/amelyek kiemelkedő teljesítményt értek el országos és nemzetközi versenyeken, és szakmai fejlődésük, pályafutásuk folytatása érdekében anyagi támogatásra van szükségük.

Erdély

Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsa a 2019/238-as számú tanácshatározat értelmében pályázatot hirdet, a sportprogramok finanszírozási feltételeire, követelményeire és módszertanára vonatkozó szabályzat szerint az utólagosan módosított és kiegészített 2000/69-es számú Testnevelési- és sporttörvény előírásai alapján.

Felvidék

A CED 2021. május 14. és 2021. június 18. között várja a pályázók jelentkezését a mentorprogramba.

Online-tér

A korcsoportonkénti díjazottaknál a csomagok értékes tárgynyereményeket (társasjáték, ceruzakészlet, játékok) tartalmaznak 15, 12 és 9 ezer forint értékben. A közönségdíjasok szintén hasonló értékben kapnak ajándékcsomagot.

Felvidék

Június 18-án és 19-én szervezik meg a VI. FIGUR Népzenei Tanfolyamot a komáromi Zichy-pont épületében.

Felvidék

A versenyben részt vevő települések az oldalon történt regisztrációt követően a regisztráció során megadott e-mail-címre jóváhagyó e-mailt kapnak, az ebben szereplő linkre kattintva jutnak el a nevezési felületre.

Vajdaság

Ötödik alkalommal hirdetik meg Erdélyben a dráMÁzat drámaíró versenyt

IV. Országos Fémműves Népi Iparművészeti Pályázat.

Online tér

A Rákóczi Szövetség és a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága első alkalommal rendezi meg Kárpát-medencei középiskolások számára a Lingua Materna elnevezésű vetélkedőjét.

Online tér

FELHÍVÁS - LINGUA MATERNA 2021

Pályázati felhívás a hétvégi magyar iskolák pedagógusai számára a 2021-es Széchenyi-év alkalmából.

Felhívás a III. Kárpát-medencei színjátszó és drámaíró táborban való részvételre .

Online-tér

– az Oktatási Hivatal képzése

Online-tér

Közös énekléssel erősítsük a magyarság összetartozását a Nemzeti Újrakezdés Évében is június 4-én. A Nemzeti Összetartozás Napjára, 2021. június 4-ére a Kossuth-díjas, énekes, zenész, zeneszerző Szarka Tamás immár 3. alkalommal hívja közös éneklésre a világ magyarjait.

Bécs

Mesemondó- és szavalóverseny az AMAPED – Ausztriai Magyar Pedagógusok Egyesülete szervezésében

Vajdaság

Pályázati eredmények

Kishegyes

A kishegyesi Greenhead Környezetvédő Egyesület pályázata.

Rimaszombat

Téged is vár a Gólyavár! címmel hirdette meg beiratkozási kampányát a Református Óvoda. A 2021/2022-es tanévre a beiratkozás 2021. május 1-jétől 2021. május 31-ig tart.

Rimaszombat

A rimaszombati Református Alapiskolában a 2021/2022-es tanévben is nyílik 5. osztály. Ez úton is szeretnénk tájékoztatni az érdeklődő szülőket és törvényes képviselőket a gyermekeknek az 5. osztályba való beíratásának módjáról.

Online tér

Meghirdették a 2021. évi Érték és Minőség Nagydíj pályázatot, a gazdaság szinte teljes palettáját lefedő 41 főcsoport több mint 100 témakörében május 31-ig lehet beadni a jelentkezéseket a Kárpát-régió egész területéről – jelentette be zártkörű tájékoztatón Kiss Károlyné Ildikó, az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat alapítója.

Felvidék

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége (SZMPSZ), a Szlovák Nemzeti Múzeum a Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma és a társszervezők 2020/2021-es tanévben is meghirdetik a szlovákiai magyar iskolák és óvodák XIV. Harmos Károly Országos Képzőművészeti Pályázatát.

Beregszász

Támogatókat keresünk a 2020-21-es tanévre

Felvidék

Ilyen a 21. századi értékőrzés: módszertan és digitalizáció témában képzést szervez a Mentor Tehetségsegítő Tanács.

2021-ben, a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesületének népzenei szakosztálya és az Újvidéki Rádió harminchatodik alkalommal hirdeti meg az általános iskolások népzenei vetélkedőjét, ismét rendhagyó módon – részben visszatérve a kezdetekhez.

Felvidék

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége társszervezőivel rendhagyó módon ONLINE hirdeti meg a XIV. Kaszás Attila Versmondó Fesztivált a Kárpát-medence magyar tanulóinak részére. 

Gyergyószentmiklós

A tavaszi takarítás és a terek rendezése részeként pályázatot hirdet Gyergyószentmiklós Polgármesteri Hivatala az Ifitékával közösen iskolások számára.

Felvidék

A Kárpát-medencei Magyarság Evangelizációjáért (KÁMME) Alapítvány fotópályázat-sorozatot írt ki KÁMME Fotóműhely címmel határon túli fotósok számára. 

A KÁMME Alapítvány fotópályázat-sorozatot hirdet határon túli magyar fotósok számára.

Felvidék

A Kárpát-medencei Magyarság Evangelizációjáért (KÁMME) Alapítvány fotópályázat-sorozatot írt ki KÁMME Fotóműhely címmel határon túli fotósok számára. 

Felvidék

A Rákóczi Szövetség a június 4-i nemzeti összetartozás napjához és a nemzeti újrakezdés évéhez kapcsolódóan rendhagyó diákutaztatási pályázatot hirdet magyarországi és külhoni középiskolai osztályközösségek részére.

Vajdaság

Nemzeti Összetartozás Napjához és a Nemzeti Újrakezdés Évéhez kapcsolódó rendhagyó diákutaztatási pályázat,

Felvidék

A felhívásra 2021. április 28-tól május 23-án éjfélig lehet jelentkezni. A jelentkezők három kategóriában pályázhatnak: fényképezőgéppel készült kép kategória (két téma), mobiltelefonnal készült kép kategória (két téma) és ifjúsági kategória (két téma).

Fotópályázat a 2021 a nemzeti újrakezdés éve alkalmából.

Online-tér

A Mentor Tehetségsegítő Tanács képzést szervez: Digitális technológiák alkalmazása a helytörténeti kutatásban címmel.

Online-tér

A Felvidékről 22 tanuló kapcsolódott be a versenybe, mely 5 fordulóból állt. Érték-beszélgetés, fénykép- térkép-, és video-készítés, mondamazsolázás mellett online kvízt is töltöttek ki a résztvevők. A munkákat igyekeztünk bemutatni az intézet web- és Instagramm oldalán.

Online-tér

Kárpát-medencei Környezetvédelmi Csapatverseny értékelése

Óbecse

A KMV képzőművészeti pályázat eredményei.

Online tér

    Budapest, 2021. április 20., kedd (MTI) - Május 15-ig lehet nevezni a Bujtor István Filmfesztiválra, amelyet a tervek szerint augusztus 19. és 22. között rendeznek meg Balatonszemesen - közölték a szervezők kedden az MTI-vel.

Megjelentek a Nemzeti Újrakezdés Program I. pályázatai!

Online tér

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 14. 12.00 óra (közép-európai idő szerint).

Felvidék

A Szlovákiai Református Egyház Diakóniai Központja meghirdeti a Tartós Szeretet élelmiszergyűjtési akciót, amely lebonyolítására ismét önkéntesek jelentkezését várják május 9-ig. 

Felvidék

A Szeretethíd 2021-hez ITT lehet csatlakozni. „Tegyünk együtt a Föld épségéért, hiszen közös célunk a védelme” – írják a szervezők. Az önkéntes akcióhoz május 7-ig várják az érdeklődőket.

Online tér

Jelentkezési határidő május 7-e éjfél. 

Online tér

Idén is megnyílt a jelentkezés a Magyar Diplomáciai Akadémia Diplomataképző Programjára

Tarka-barka rokolya rajz- és alkotópályázatot hirdet a Hagyományok Háza Nyitott Műhelye.

Felvidék

A projekt második szakaszában tovább bővül a projektbe való bekapcsolódás lehetősége. Szlovákiából hat 21-30 év közötti mozgáskorlátozott fiatal jelentkezését várják egy mentorálási programba.

Zenta

Felhívás az Énekelt Versek XXV. Zentai Fesztiválján való részvételre.

Erdély

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a  népi - és hagyományos viseletek támogatására a 2021-es évre

Online tér

Elindult a jelentkezés az Aquinói Szent Tamás Ökumenikus Közéleti Akadémiára

Felvidék

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége a járványhelyzetben is rendületlenül folytatja hiánypótló tevékenységét a felvidéki magyar pedagógusok közösségében. Alkalmazkodva  a szigorú korlátozásokhoz, az online térben szervezi meg a pedagógusok ismeretszerző és közösségépítő alkalmait.

Felvidék

Célja olyan jelentős múlttal rendelkező fát találni, mely ráirányítja a figyelmet az őshonos, különleges vagy veszélyeztetett fákra és egyben a környezetvédelem fontosságára is.

Felvidék

A gömörhorkai székhelyű HORKAI Polgári Társulás nyilvános gyűjtést szervez a rozsnyói Szent Borbála Kórház javára. A kezdeményezéshez csatlakozó adományozók új lélegeztetőgépek megvásárlásához járulnak hozzá.

Online tér

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége az Emberi Erőforrások Minisztériumának kezdeményezésére 2021-ben is felajánlja a lehetőséget, hogy iskoláink pályázzanak az Emberi Erőforrások Minisztériuma által adományozandó

Online tér

Felhívjuk a kedves magyar szülők, leendő szülők figyelmét, hogy az alábbi elérhetőségeken jelentkezhetnek a Felvidéki Vándorbölcső gömöri, Rimaszombat és környéke régióban elindított vándorbölcsőre.

Felvidék

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége pályázatot hirdet a magyar tanítási nyelvű oktatási intézményeket látogató kiemelkedően tehetséges DIÁKOK és CSOPORTOK díjazására.

Online tér

A születésnapi ünnepséget – amennyiben az aktuális szabályozás erre lehetőséget ad – a történelmi-turisztikai helyszín hivatalos megnyitójának évfordulóján, 2021. augusztus 15-én tartják.

Online tér

2021-ben a TéKa Társulás, vagyis a Szlovákiai Magyar Fiatalok Tudományos és Kulturális Társulása egy tanulmányíró pályázatot hirdet a szlovákiai magyar fiatalok számára. A pályázat azoknak a szlovákiai magyar hallgatónak szól, akik valamilyen felsőoktatási intézményben tanulnak és nem töltötték még be a 35. életévüket.

Online tér

A tárlat bemutatja a film születésének izgalmas időszakát, a gyártás- és mozitörténet korszakait, egyedülálló tárgyi emlékeit. Megemlékezik a nagy nemzetközi sikerekről, a külföldön alkotó világhírű művészekről és hatásukról a világ filmművészetére. A kiállítást gazdag kísérőprogram egészíti ki – közölte az NFI.

Gyergyói medence

Vöröskereszt pályázat Gyergyóban

Erdély

Pályázati felhívás a Hargita megyei egyházakkal együttműködésben szervezett rendezvények támogatására a 2021 – es évben

Vajdaság

Felhívás a XIV. Vajdasági Diák Menedzsment Bajnokságra.

Vajdaság

Felhívás a IX. Vajdasági Fogyasztóvédelmi Diákversenyre.

A verseny témája a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos megfigyelés, kutatás, elemzés.

A középiskolás diákoknak szóló versenyen a tanulók egy képzeletbeli vállalat menedzserének szerepét töltik be, ennek a vállalatnak az üzleti tervét kell elkészíteni.

Vajdaság

A Magyar Nemzeti Tanács nem kulturális tevékenységet folytató civil szervezetekre vonatkozó 2021. évi pályázata.

Vajdaság

A Magyar Nemzeti Tanács 2021. évi általános kulturális pályázata.

Vajdaság

A Magyar Nemzeti Tanács nemzeti önazonosságot őrző, hagyományos rendezvények megszervezésére vonatkozó 2021. évi kulturális pályázata.

Értesítjük a civil szervezeteket, hogy megjelentek a Miniszterelnökség által biztosított forrásból „A Városi Civil Alap keretében „civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása” című alprogram pályázati kiírásai.

Eszköz- és gépbeszerzésre, ültetvénytelepítésre, állatvásárlásra, vagy üzemfejlesztésre kaphatnak forrást mezőgazdasági kisüzemek. A pályázatok 2021. április 20-áig nyújthatóak be.

Erdély

Amit nem lát a webkamera – Irodalmi pályázat erdélyi származású pályakezdő szerzőknek

Vajdaság

Felhívás a Kárpát-medencei Diákok Művészeti Találkozóján való részvételre.

Erdély

A kolozsvári Bálványos Intézet pályázatot hirdet egyetemi alap- és mesterképzéses hallgatók számára azzal a céllal, hogy a pályázók kipróbálják az interjúkészítés fortélyait, valamint a járványügyi helyzet miatt kialakult online oktatással kapcsolatos érdekes történeteket gyűjtsenek össze.

Online tér

A Savaria Filmakadémia Egyesület és a Szombathelyi Médiaközpont 2021-ban is meghirdeti a Savaria Filmszemlét.

Szabadka

A szabadkai Népkör rajz- és meseíró-pályázata.

Hat területen támogatja a külhoni magyar szervezeteket a Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkárság új pályázati kiírása, amely kedden jelent meg Nemzeti Újrakezdés Program néven – jelentette be a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára sajtótájékoztatón, Budapesten.

Online tér

Indul a jelentkezés a Mathias Corvinus Collegium Fiatal Tehetség és Középiskolás Programjába

A Kisebbségi Jogvédő Intézet pályázati felhívása tanulmány írására.

A népi fazekasság hagyományainak ápolása, a nagy múltú fazekas-központok tárgyi művészetének megőrzése, továbbfejlesztése, mai lakáskultúrába történő beillesztése a néprajzi szakirodalom felhasználásával.

Felvidék

Azóta a világ számos országa csatlakozott az akcióhoz, és a sárga nárcisz a tavasz, de a remény, az együttérzés és a rászoruló betegek megsegítésének szimbóluma is lett.

Felvidék

Az Oktatástámogatási Alap pedagógusoknak és tanulóknak nyújt kölcsönt, amellyel áthidalhatják a jelenlegi járványhelyzetből adódó anyagi nehézségeiket. Tavaly 291 pedagógus 2 687 200 euró összegben részesült kölcsön formájában az alapból. Úgynevezett stabilizációs kölcsönt pedig 337 esetben 674 000 eurós összegben biztosítottak. Az eredetileg betervezett pénzösszeget többször megemelték. Ezt az alap weboldalán közzétett éves jelentésükben közölték.

Online tér

A minisztérium ezeket a vizsgákat május 3-a és 14-e közöttre javasolja, de az is lehet, hogy egyáltalán nem lesznek felvételi vizsgák, és a tanulókat az alapiskolai eredményeik alapján veszik fel.

Online tér

A videoklip-pályázatra április 9. éjfélig lehet jelentkezni saját kisvideóval, ahol mindenki megmutathatja, hogyan táncol és zenél az elkészített hangszerekkel a Lóci játszik új dalára.

Felvidék

A Szlovák Központi Csillagvizsgáló határon túli együttműködésbe kezdett a tatai Posztóczky Károly Csillagvizsgálóval. A projekt a „Csillagok összekötnek minket – csillagászat határok nélkül” címet viseli, költségvetése 391 020 euró, melyből 332 ezer eurót az Európai Regionális Fejlesztési Alapból finanszíroznak.

Online tér

Balog-völgyi II. Rákóczi Ferenc Otthoni Vetélkedő: virtuális díjátadás

Értesítjük a civil szervezeteket, hogy megjelentek a Miniszterelnökség által biztosított forrásból a Magyar Falu Program Falusi Civil Alap keretében 2021. évben meghirdetett „civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása” című alprogram pályázati kiírásai.

Online tér

A Gábriel Polgári Társulás „Pislákoló mécses” címmel vers és prózamondó versenyt / versklip versenyt rendez.

Vajdaság

A Mörk Magyar Óriásnyúl Tenyészet pályázatot hirdet Magyarország területén és határvidékein, általános iskolában tanuló diákok számára.

Online tér

A Mörk Magyar Óriásnyúl Tenyészet pályázatot hirdet Magyarország területén és határvidékein, általános iskolában tanuló diákok számára.

Vajdaság

Őfelsége Katarina hercegnő alapítványa és Aleksandar Karađorđević trónörökös védnökségével hírdetett rajz- és esszépályázat.

Erdély

Ismét lehet pályázni Erasmus+ hallgatói szakmai gyakorlatra és tanulmányi mobilitásra.

Online tér

A bősi Amadé László Magyar Tannyelvű Alapiskola vezetősége, a tanári kar és több bősi szülő azon munkálkodik, hogy minden lehetséges módon segítse az intézményt. Szerintük a magyar iskolához foggal-körömmel ragaszkodni kell, mert az anyanyelvű oktatás megmaradásunk egyik záloga. Az iskola mellett működő Gyermekeinkért Polgári Társulás most egy pályázatra nevezett be, hogy ezzel is segítsenek abban, hogy az iskola növelni tudja az oktatás színvonalát.

Online tér

A „Roma Show” elnevezésű ének-zenei tehetségkutató verseny a  Csácsé Rom Cigány Kulturális Egyesület, a Cselekvő Romák Egyesület támogatásával kerül megrendezésre. A legfőbb célja a tehetséges roma előadók felkutatása és népszerűsítése. Szakmai partnere az Agrárminisztérium.

Felvidék

Termelőket szólít meg a COOP Jednota, felvásárolná az eladatlan készleteket

Felvidék

Ne feledjük: a magyarság érték, vállaljuk a népszámláláson is!

Online tér

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége 2021. május 29-30-án Rozsnyón kétnapos szakmai konferencia keretében rendezi meg a Szlovákiai Magyar Pedagógusok XXVI. Országos Találkozóját.

Ürményháza

„Mit tudsz Torontál vármegyéről?” - történelmi vetélkedő általános iskolások részére.

Erdély

A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem sajtófotó pályázatot hirdet, amelyre XI. és XII. osztályos tanulók jelentkezhetnek.

Online tér

Húsvéti tojásfestő pályázatot hirdet Mosonyi Éva tojásíró népi iparművésszel együttműködésben a pécsi Zsolnay Örökségkezelő NKft. a Kárpát-medencében élő magyarok körében.

A Kis Fürkész 2021-es évi versenyének felhívása.

Óbecse

Az óbecsei Ifjúsági Iroda Korunk hősei címmel irodalmi pályázatot hirdet 15 és 30 év közötti, Óbecse község területén élő fiatalok számára.

Felvidék

A felsorolás egyelőre irányelv jellegű, melyet a több tízoldalas dokumentumból szemezgetett szerkesztőségünk. Az egészen konkrét, végső dokumentum 2021 végére készül el, addig ez gyakorlatilag egy munkaanyag, amely tovább bővülhet és konkretizálódhat. Amennyiben tehát tisztelt olvasóinknak is lennének javaslataik, észrevételeik a stratégiai prioritásokat illetően a megyei alelnök úr részére, azokat az  címre küldhetik el.

Topolya

A topolyai Művelődési Ház 2021. március 22-e és április 2-a között Tavaszköszöntő séta címmel tervez kiállítást, és ehhez kapcsolódik pályázati felhívásuk.

Erdély

A Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program újabb pályázatot hirdet külhoni magyar óvodák és óvodai csoportok részére Csipkefa bimbója – Hagyományőrzés a nevelés során Magyarországon és a Kárpát-medencei magyar óvodákban címmel.

Online tér

Még lehet jelentkezni A Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program magyarországi és külhoni óvónőknek írt ki pályázatokat

Bécs

Készítsd el a saját kokárdád! Az AMAPED - Ausztriai Magyar Pedagógusok Egyesülete pályázatot hirdet kreatív kokárdák készítésére. A technika szabadon választható, nyugodtan rajzoljatok, fessetek, ragasszatok, fűzzetek vagy akár varrjatok: a lényeg, hogy ti készítsétek el!

Bácsfeketehegy

A bácsfeketehegyi Kozma Lajos Fiókkönyvtár meghirdeti a 24. Podolszki József Publicisztikai Pályázatot.

Tudományos Ismeretterjesztő Társulat 2020/2021. tanévre is meghirdeti a TIT KALMÁR LÁSZLÓ MATEMATIKAVERSENYT. Az idei lesz az ötvenedik verseny, amely Magyarország legrégebbi általános iskola szintű matematika versenye.

Online tér

A komáromi Selye János Gimnázium a Minden Morzsa Számít Egyesület segítségével Szlovákiában ötödik alkalommal is meghirdeti a magyarországi 5. Kárpát-medencei Kölcsey Ferenc Szónokversenyt a 2020/2021-es tanévre.

Rajz- és esszépályázatot hirdettek a magyar zászló és címer emléknapja alkalmából.

Online tér

Az elmúlt évekhez hasonlóan, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet idén is meghirdeti rajz- és esszépályázatát a magyar zászló és címer megünneplésére.

Rimaszombat

Minden évben a Városnapok alkalmával ünnepi képviselő-testületi ülésre kerül sor, ahol átadásra kerülnek Rimaszombat Városdíjai. A koronavírussal kapcsolatos jelenlegi helyzet valószínűleg nem engedi meg a személyes találkozást, de a város vezetése ennek ellenére is szeretné bizonyos formában kiemelni és megjutalmazni Rimaszombat jeles személyiségeit.

Online tér

Reménykedünk, hogy az emberekben ez a nehéz időszak fokozza az alkotási vágyat, így legalább annyi pályamunka beérkezésére számítunk, mint a már említett legutóbbi alkalommal.”

Online-tér

A mesterséges intelligenciára épülő technológia ma már a gazdaság minden szegmensében jelen van, ezért a jövő gazdasági szakembereinek is fontos tisztában lenniük azzal, hogy alkalmazásuk hogyan illeszkedik a vállalatok működésébe és stratégiájába.

X. ORSZÁGOS SZŰR-, SZŰRRÁTÉT-, NEMEZKÉSZÍTŐ ÉS SZŰCSHÍMZÉS PÁLYÁZAT.

Felvidék

A Szlovákiai Magyar Kézműves Szövetség rendhagyó pályázatot hirdet. Várjuk azoknak az műveknek a fotóját, amiket felvidéki kézművesek alkotnak, alkottak.

Felvidék

A honi civil, egyházi és politikai szervezetek a népszámlálást megelőzően „A magyarság érték” szlogennel közös tájékoztató kampányt hirdettek, amely önálló Facebook- és Instagram-oldalakkal is rendelkezik.

Kárpát-medence

Kárpát-medencei online honismereti vetélkedő az általános iskolák 6. 7. és 8. osztályos tanulói számára

Online tér

A helyi értékek, a kulturális örökség és a közösségek a fejlődés motorjai lehetnek – fogalmazott a sajtófőnök –, és a DANUrB+ keretében ehhez nyújtanak szakmai támogatást: tudást, közösséget, a közös cselekvés lehetőségét.

Kalonda

A pályázat teljes költségvetése a 15 település számára 345 796,05 €, amelyből az ERFA támogatás 293 926,64 €.

Erdély

A Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetsége pályázatot hirdet Arad, Brassó, Fehér, Hunyad és Temes megyei középiskolás diákok számára Szerelmem: szűkebb hazám címmel.

Komárom

A Felvidéki Magyar Szépművészeti Egyesület, a Kernstok Károly Művészeti Alapítvány és a Palatinus Polgári Társulás pályázati felhívására professzionális képző- és iparművészek pályázhatnak BicikliArt/ArtBike – elmozdulás témában.

A Magyar Művészeti Akadémia – kormányhatározat alapján – pályázatot hirdet alkotók, előadóművészek támogatására, valamint könyv- és folyóirat-kiadók terveinek megvalósítására, támogatására.

Online tér

Az államtitkár elmondta: a képzések iránt rendkívül nagy az érdeklődés, egy-egy alkalmon több mint 200 külhoni szakember vesz részt, de jelentős számban kapcsolódnak be laikusok, érdeklődők is.

Szőgyén

„Pajtával és tájházzal a hagyományok megőrzéséért” címmel nyert ötvenezer eurós pályázati támogatást a bátorkeszi Pro Futuro Villa Kezw Polgári Társulás és a szőnyi Kemence Egyesület az Interreg V-4 Szlovákia – Magyarország által meghirdetett Kisprojekt pályázaton.

Kulturális gyermek és ifjúsági projektek.

Kulturális pályázat Szerbia kisebbségeinek.

Kulturális projekteket támogat Szabadka önkormányzata.

Online tér

A pályázatra összesen 11 pályamunka érkezett. A bíráló bizottság döntése alapján az idei Jókai-díjat és arany díszoklevelet Pétervári Zsolt (Veszprém) nyerte el színvonalas értekezésével.

A Hagyományok Háza Népművészeti Módszertani Műhelye és a Magyar Táncművészeti Egyetem felhívást intéz táncos szakemberek, néptáncpedagógusok számára a digitális oktatás segítségével újszerű kezdeményezések, innovatív megoldások, tudásmegosztási technikák, bemutató módszertani anyagok kidolgozására.

Online tér

Az SZMPSZ Rimaszombati Területi Választmánya és Regionális Pedagógiai Központ szervezésében online képzés valósul meg igazgatók, igazgatóhelyettesek és a témában érintett pedagógusok részére 2021. február 25-én (14.00 – 17.00)  „A pedagógusok szakmai fejlődésének jogszabályi keretei” címmel, amelyre szeretettel hívunk és várunk a következő elérhetőséggel:

Felvidék

„Az óvodák február 15-ig jelentkezhetnek a pályázatra, és március 1-től május 31-ig vásárolhatják meg a segédeszközöket. A támogatás maximális összegét 1000 euróban állapították meg” – tájékoztatott a minisztérium.

Erdély

A Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetsége pályázatot hirdet Arad, Brassó, Fehér, Hunyad és Temes megyei középiskolás diákok számára Szerelmem szülőhelyem címmel

Komakendő-pályázat Vajdaságban.

Fókuszban a városok címmel önkormányzati pályázat.

Online tér

A Segítség.ma a szakmai utánpótlást is támogatja. Az adatbázisban szereplő orvosoknál feltüntették azt is, hogy az adott orvos fogad-e szakmai gyakorlatra orvostan-hallgatót. „Ezzel a lehetőséggel is szeretnénk támogatni azt, hogy a magyarországi egyetemeken tanuló orvostan-hallgatók szülőföldjükön találják meg boldogulásukat” – emelte ki Veres Márton. Az adatbázisban szereplő orvosok kapcsolatfelvételét is erősítheti a szakmai hálózat kialakításával.

Felvidék

Molnár Attila (a Csenkey Baranta vezetője) „Az Aranyló gyermekei“címmel meseíró pályázatot hirdet 77 magyar történelmi témában a Kárpát-medence magyartanítási nyelvű alapiskolái felső tagozatos diákjai részére.

ELINDULT A HATÁRTALANUL KÖZÉPISKOLAI VETÉLKEDŐ 2020/2021.

Felvidék

Molnár Attila (a Csenkey Baranta vezetője) „Az Aranyló gyermekei“címmel meseíró pályázatot hirdet 77 magyar történelmi témában a Kárpát-medence magyartanítási nyelvű alapiskolái felső tagozatos diákjai részére.

Felvidék

Radovan Debnár szerint legjobb a tanulást azzal kezdeni ami bennünket a leginkább érdekel, illetve amire a leginkább szükségünk van, majd ezeket az ismereteket tovább alkalmazni a gyakorlatban.

Felvidék

A verseny célja: elősegíteni a kémia iránt érdeklődő diákok szakmai fejlődését.

Felvidek

Várják a természettudományok terén tehetséges felvidéki fiatalok jelentkezését

Erdély

A MOL Románia a Jogosítvány a jövőhöz program új kiírásával segíti a hátrányos helyzetű fiatalokat

Felvidék

A verseny célja: elősegíteni a biológia iránt érdeklődő diákok szakmai fejlődését, Herman Ottó munkásságának megismerését és a természeti értékek feltárását.

Felvidék

A Versenyt a Magyar Természettudományi Társulat (MTT) földrajz–földtan témakörben magyarországi és határon túli magyar anyanyelvű iskolák 13-14 éves (hetedik és nyolcadik évfolyamos) tanulói számára hirdeti meg. A Verseny fordulóira az MTT központi feladatlapokat készít a Versenykiírásban megadott ismeretanyagból.

Felvidék

Január 22-én, a magyar Himnusz születésének a napján vegyék le 1 napra az EU zászlaját az önkormányzati hivatalok homlokzatairól!

Online tér

A Falvak Kultúrájáért által 1998-ban alapított a magyar államnak millenniumra ajándékozott elismerés a Kultúra Lovagja cím, amely valamennyi földrészre kiterjedve a civilszervezetek legmagasabb elismerése, az esélyegyenlőség példája.

Bike magazine nemzetközi fotópályázat 2021-re.

online-tér

A megítélt nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz-támogatás összege személyenként: 60 euró. A megítélt hallgatói támogatás összege személyenként: 10 euró.

Kassa

Felvidéken a Rovás Polgári Társulás kap kiemelt figyelmet, amely a kassai és Kassa környéki magyarságot fogja össze.

A vidéki nők tudatosságának és bizalmának növelése Szerbiában-

Pályázat a kortárs alkotásokra és a digitális kulturális örökségre.

Komárom

Az SZMPSZ pályázatot hirdet azoknak a tehetséges szlovákiai magyar pedagógusoknak, akik hivatásuk gyakorlása mellett ecsettel, tollal vagy egyéb eszközzel valamely más területen is kiemelkedőt alkotnak.

Felvidék

Az SZMPSZ pályázatot hirdet azoknak a tehetséges szlovákiai magyar pedagógusoknak, akik hivatásuk gyakorlása mellett ecsettel, tollal vagy egyéb eszközzel valamely más területen is kiemelkedőt alkotnak.

Vajdaság

Komakendő alkotói pályázat Vajdaságban.

A Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség az idén is meghirdeti a Vajdasági Szép Magyar Könyv című pályázatát.

on-line

A Palics Magyar Művelődési Egyesület idén másodízben is megszervezi II. Palicsi Versfesztivál elnevezésű rendezvényét. A jelenlegi járványügyi korlátozások értelmében online térben valósul meg a program.

Erdély

A 2014-2020-as Regionális Operatív Program a Regionális Fejlesztési Tervek (PDR) által javasolt közös fejlesztési priorításokra alapszik, összhangban lévén más, ugynerre az időszakra vonatkozó programokkal vagy szektoriális/nemzeti stratégiákkal, valamint más európai színvonalú stratégiákkal.

Erdély

A 2014-2020-as Regionális Operatív Program

Erdély

A 2014-2020-as Regionális Operatív Program

Erdély

A 2014-2020-as Regionális Operatív Program a Regionális Fejlesztési Tervek (PDR) által javasolt közös fejlesztési priorításokra alapszik, összhangban lévén más, ugynerre az időszakra vonatkozó programokkal vagy szektoriális/nemzeti stratégiákkal, valamint más európai színvonalú stratégiákkal.

Erdély

A 2014-2020-as Regionális Operatív Program a Regionális Fejlesztési Tervek (PDR) által javasolt közös fejlesztési priorításokra alapszik, összhangban lévén más, ugynerre az időszakra vonatkozó programokkal vagy szektoriális/nemzeti stratégiákkal, valamint más európai színvonalú stratégiákkal.

Erdély

A 2014-2020-as Regionális Operatív Program

Erdély

A 2014-2020-as Regionális Operatív Program

Erdély

A 2014-2020-as Regionális Operatív Program a Regionális Fejlesztési Tervek (PDR) által javasolt közös fejlesztési priorításokra alapszik, összhangban lévén más, ugynerre az időszakra vonatkozó programokkal vagy szektoriális/nemzeti stratégiákkal, valamint más európai színvonalú stratégiákkal.

Erdély

A Versenyképességi Operatív Program 2014-2020 (POC) alapvető célja a kutatásra és innovációra alapuló versenyképesség növelésének fenntartása és a gazdaság fejlesztése, 2 fő elemre épűlő beruházáson keresztűl: 1. A tudományos kutatás, technológiai fejlesztés és innováció megerősítése. 2. Az infokommunikációs technológia használatának, minőségének és hozzáférhetőségének növelése.

Erdély

A  2014-2020-as támogatási időszakra a PNDR-nek 8 milliárd euró körüli összeget utaltak ki. A 2014-2020-as PNDR stratégiai prioritásai: 1. az élelmiszeripar strukturális megválltoztatása és versenyképessége 2. a természetes erőforrások menedzselése stb.

Erdély

A 2014-2020-as ROP általános célja a gazdasági versenyképesség növelése és a helyi és regionális közösségek életszínvonalának javítása, az üzleti környezet, az infrastuktúrális feltételek és szolgáltatások fejlesztése által, amely a régiók hosszutávú, fenntartható fejlesztését biztosítja, képes hatékonyan kezelni a forrásokat, értékesíteni az innovációs képességet és képes elsajátítani a tehnológiai fejődést. A program képes kiküszöbölni  a fejlett és kevésbé fejlett  régiók közöti eltéréseket gazdasági és szociális téren egyaránt.

Törökbecse

A törökbecsei önkormányzatának egyetemi ösztöndíjpályázata a 2020/2021-es tanévre. 50 hallgató ,havi 8000 dináros támogatás, tíz hónap.

A Logos Keresztény Gyülekezet rajzpályázatot hirdet óvodás korú és 1–8. osztályos gyerekek számára.

Dunaszerdahely

A dunaszerdahelyi Informatikai és Szolgáltatóipari Szakközépiskolában az online tanítás keretén belül rendhagyó fodrász és sminkes versenyt hirdettek.

Felvidék

Az alábbiakban közöljük a Keresztény Intézmények Fóruma felhívását, amelyet a karácsonyi ünnepek kapcsán fogalmaztak meg.

Erdély

A Székelyföldi Magyar Újságírók Egyesülete (SZMÚE) a 2018-ban kiírt Magyarok a román nemzetállamban című sikeres riportpályázata és a 2019-ben meghirdetett Voltunk, vagyunk, leszünk című filmpályázata után, idén ismét pályázatot hirdet.

Erdély

Nyakig a Demboviccben – a Székelyföldi Magyar Újságírók Egyesülete által kiírt pályázat

Erdély

Nyakig a Demboviccben – a Székelyföldi Magyar Újságírók Egyesülete által kiírt pályázat

Erdély

A Székelyföldi Magyar Újságírók Egyesülete (SZMÚE) a 2018-ban kiírt Magyarok a román nemzetállamban című sikeres riportpályázata és a 2019-ben meghirdetett Voltunk, vagyunk, leszünk című filmpályázata után, idén ismét pályázatot hirdet.

Erdély

A Székelyföldi Magyar Újságírók Egyesülete (SZMÚE) a 2018-ban kiírt Magyarok a román nemzetállamban című sikeres riportpályázata és a 2019-ben meghirdetett Voltunk, vagyunk, leszünk című filmpályázata után, idén ismét pályázatot hirdet.

Adorján

Az adorjáni Szőke Tisza Művelődési Egyesület pályázatot hirdet óvodások és iskolások részére.

Felvidék

Harminckét éve, 1989-től január 22-e a magyar kultúra napja. 1823-ban ezen a napon fejezte be Kölcsey Ferenc nemzeti imánk, a Himnusz írását. A Palóc Társaság tanulmányírói pályázatának célja a szülőföld iránti hűség erősítése, a magyarságtudat elmélyítése a felnövekvő magyar ifjúságban, az anyanyelvi képességek fejlesztése és magyar fiataljaink tehetségének kibontakoztatása.

Ungvár

Adventi rajzpályázat

Rajzpályázat Madarat tolláról címmel óvodásoknak.

Felvidék

A Kék-Fehér Könyvkiadó és az Országos Mécs László Irodalmi Társaság pályázati felhívása amatőr és rendszeresen publikáló hazai vagy határon túl élő, magyar nyelven alkotó szerzők számára a szerelemmel és szeretettel kapcsolatos versek és prózai művek beküldésére.

Felvidék

Az SZMPSZ szeretne segítséget nyújtani a szlovákiai magyar pedagógusok és oktatási intézmények közötti hatékonyabb tudásmegosztásban, hogy ezzel is hozzájáruljon a tanári közösségek szakmai fejlesztéséhez.

Vajdaság

Razpályázatot hirdet a horgosi Művelődési Ház

Óbecse

Az óbecsei Petőfi Sándor Magyar Kultúrkör és a Bóbita óbecsei Nagycsaládosok Egyesület adventi irodalmi és képzőművészeti pályázata

Erdély

Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központ „Diákszemmel a világ” címmel fotópályázatot hirdetett V-VIII. és a IX-XII.-es tanulók számára.

On-line

Űrkutatási csapatverseny magyarországi és határon túli középiskolásoknak

Magyar Életfa díj, Aranyplakett, Plakett - FELHÍVÁS

Sepsiszentgyörgy

Öt, kiváló tanulmányi eredményeket elért tizenkettedik osztályos tanuló egyenként 3 000 lejes ösztöndíjban részesül

Szabadka

Szabadka Város ösztöndíjbizottsága ösztöndíjat írt ki az önkormányzat területén élő hallgatók számára.

Vajdaság

Téli házaló népszokások címmel karácsonyi rajzpályázatot hirdet a Hagyományok Háza.

Gyergyói medence

A Gyergyó Területi Ifjúsági Tanács (GYTIT) egy fotópályázattal szeretné felhívni a figyelmet, arra, hogy „együtt jobb”. A COVID19 gátat húzott az emberek, illetve az emberi kapcsolatok közé, éppen ezért választottuk a fent említett témát. Olyan képek beküldését várjuk, amelyek bebizonyítják, hogy „együtt jobb”.

Felvidék

A Juhász Gyula Ifjúsági Klub (JUGYIK) szervezésében a napokban megjelent egy fotópályázatunk, mely felvidéki magyar egyetemistáknak szól. 

Vajdaság

A Vajdasági Magyar Közgazdász Társaság meghirdeti a 2020–2021. tanévre szóló kiválósági ösztöndíjpályázatának felhívását.

Felvidék

Ez éven is – viszont rendhagyó módon – megrendezésre kerül a Bethlen Kata Szavalóverseny a Zempléni Református Egyházmegyében online formában.

Erdély

Kovászna Megye Tanácsa tanórák utáni iskola programot támogató megyei programot hirdet. A megyei program célja: Kovászna megye, Kovászna Megye Tanácsán keresztül,  a közigazgatási-területi egységekkel társulva támogatja A tanórák utáni iskola programot, amelyet a Kovászna megyei, vidéki tanügyi intézmények számára hirdet.