Pályázat az elnyomottak megsegítésére.

MOL MESTER-M Díj

Az Epson elindította a teljes EMEAR-régióra kiterjedő nyereményjátékát egyetemek, főiskolák és kutatóintézetek részére, amelyben akár 3 robotot is lehet nyerni.

Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása / VP4-11.1.-11.2.-18

Olyan képeket várunk, amelyek a tükörképek és a tükröződések különböző formáit mutatják be és korábbi Prizma Körös pályázaton még nem szerepeltek.

Erősödő Civil Közösségek 2019

Havi természetfotós pályázat

Találkozásunk Bulgáriával 2018

Videopályázat - készítsen könyvismertetőt!

Á la recherche du temps perdu... A XXI. század régészének múltbeli utazása a régészet hajnalának korába. Elmaradt régészeti feldolgozások és publikációk a kezdetektől a XXI. századig

Munkaerőpiaci alkalmazkodóképesség fejlesztését célzó tematikus projektek / GINOP-5.3.5-18

A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás / VP3-14.1.1-18

Ungvár

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. a „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány közreműködésével nyílt pályázatot hirdet az Ukrajnában élő magyar közösség támogatására 

Beregszász

A Beregszászi Járási Máltai Szeretetszolgálat rajzpályázata

V. Nemzetközi Adventi Illusztrációs Pályázat

Színházművészet Kollégium pályázata

Szabadka, Magyarkanizsa, Muzslya

A Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar felhívása a Téli Egyetemre

Balassi hódolói

Erdély

A MOL Románia és a Közösségért Alapítvány pályázati felhívása erdélyi / romániai tanárok, nevelők, edzők, mentorok elismerésére.

Beregszász

Szent Margit-program – támogatókat keresünk!

Versenyképességi és Kiválósági Együttműködések / VEKOP-2.2.1-16

Humanitárius tevékenységet folytató egyesületek támogatása.

Kishegyes

Kishegyes község önkormányzata pályázatokat írt ki civil szervezetek, művelődési és sportegyesületek támogatására

Erdély

Szeretnénk felhívni a közvélemény figyelmét azokra a tanárokra, nevelőkre, edzőkre, mentorokra, akik tehetséges fiatalokat fedeztek fel, a háttérből segítik tanítványaik első lépéseit, akiknek áldozatvállalása, munkája nagyban hozzájárul egy-egy fiatal képességeinek kibontakozásához.

Erdély

Hargita Megye Tanácsánál az elmúlt években több, a gyakornoki programban részt vevő hallgató döntött úgy, hogy ott folytatja karrierjét, ezért úgy határoztak, hogy kiterjesztik a gyakornoki programjukat

Kastély-mesék

Campus Mundi ösztöndíj

Greenlight pályázati kiírás

A pályázat célja: Maximum két éve megnyílt vendéglátóhelyek éttermi szoftverének beszerzése 40%-os kedvezménnyel, ezzel segítve a jelenlegi munkaerőhiány okozta nehézségek és a vállalkozás alapítással kapcsolatos pénzügyi megterhelés leküzdését.

Játszóházi kalandok óvodásoknak, kisiskolásoknak / TÁVI-06-2018

Fogyasztói tudatosságra nevelő Iskola

Nagyvállalati Beruházási Támogatási program

Mutasd meg a hobbidat!

Mikro-, kis- és középvállalkozások eszközberuházásainak támogatása Pest megye területén / PM_KKVESZKOZ_2017

Korlátok nélkül!

Oktatási Program

Felhívás konkrét peres ügy vitelére

Pályázatunk célja: igényes szerelmes, romantikus regény kiadása

Felhívás dokumentáció elkészítésére

Talent Magazin (online) díjtalan éves hozzáférés

Kortárs magyar irodalom-verseskötet

Kortárs magyar irodalom - Verskötet

Pályázati felhívás a tehetségkutató programunkban való részvételre

Generali Elsősegély Program - közösségi pályázat

Beszélgetések a jövőről

Egészségügyi Szűrőbusz - közösségi pályázat

designizmus PRO BONO

Riportkönyvírási pályázat

Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása / GINOP-5.2.7-18

Szabadka

MEGJELENT A VAJDASÁGI SZÉP MAGYAR KÖNYV PÁLYÁZAT.

A Karácsonyi Rajzpályázat keretein belül két korcsoportban hirdetünk nyereményjátékot, 3-5 éves, illetve 6-8 éves gyermekek részére, melyet szakértő zsűri elbírálása alapján díjazunk a Díjaknál feltüntetett módon. A rajzpályázat célja és tematikája, hogy a gyermekek megmutassák, mit jelent számukra a Karácsony. A postai úton beküldött művek kiállításra kerülnek eseményközpontunkban, továbbá minden darab közzétételre kerül a pályázatot kiíró Facebook és Instagram oldalán is.

Sony World Photography Awards 2019 Nemzeti díj

Miniátort Budára

A thai Felsőoktatási Minisztérium ösztöndíjprogramot hirdet alap-, mester- és doktori képzésre magyar tanulók számára a 2019/2020-as tanévtől.

#Mutimitdolgozol

Az érdi SZEPES GYULA MŰVELŐDÉSI KÖZPONT irodalmi pályázatot hirdet általános és középiskolás diákok számára a MAGYAR KULTÚRA NAPJA alkalmából.

Employer Brading Award 2018

Dura László diplomamunka pályázat

Kemény Bertalan Falufejlesztési díj

InnoMax Díj

Megjelent a határon túli fiatal magyar oktatók számára kiírt ösztöndíjpályázat.

OMME új logójának és szlogenjének megtervezése

CEEPUS hálózati pályázatok felsőoktatási intézmények részére a 2019/2020-as tanévre

XXV. Kárpát-medencei József Attila Mese-, Vers- és Novellaíró Pályázat

Pályázati felhívás a diaszpóra szervezetek részére 2019

Bod Péter Országos könyvtárhasználati verseny

Weiner Leó Országos Kamarazene Verseny 2019

Vers, novella, kisregény irodalmi antológia

Zenta

A zentai Thurzó Lajos Közművelődési Központ és a Rákóczi Szövetség meghirdette a Nekem is úgy mesélték…című pályázatát.

SozialMarie Díj 2019

Pályaorientáció, valamint a matematikai, természettudományos, informatikai, műszaki szakok népszerűsítése a felsőoktatásban / EFOP- 3.4.4- 16

Lukács Pál Országos Brácsaverseny 2019

Az én családom

Pályázat 8. évfolyamos tanulók számára az Arany János Kollégiumi Programban való részvételre

Építészeti Örökségvédelmi támogatás 2018

Tedd jobbá!

Történelmi/kalandregény

dm START! Induljunk együtt!

Családi bölcsődei és munkahelyi bölcsődei férőhelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása / CSP-HB-18

Ez állati jó! Rajzpályázat hazai és határon túli általános iskolásoknak

Nikon nemzetközi fotópályázat

Az év diák költője - az év diák írója

Az év kiállítása 2019

Az év honvéd költője, Az év honvéd írója

Testvérvárosi találkozók - Európa a polgárokért

Beregszász

„Szól a Fülemüle!” –V. Kárpátaljai népzenei és néptánc tehetségkutató

Marosvásárhely

Az Erdélyi Múzeum–Egyesület Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztálya (EMEOGySz) pályázatot ír ki a 2018-2019-es tanévre a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem végzős gyógyszerészhallgatói számára.

Erdély

KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA pályázatot hirdet a vidéki környezetben levő közoktatási egységek infrastruktúrájának fejlesztésére.

Erdély

KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA pályázatot hirdet vidéki kultúrházak helyreállításának és korszerűsítésének vissza nem térítendő támogatására.

Erdély

KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA pályázatot hirdet vidéki orvosi rendelők, illetve a városi kórházak helyreállításának és korszerűsítésének vissza nem térítendő támogatására.

Erdély

KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA pályázatot hirdet Kovászna megye helységeiben épülő játszóterek vissza nem térítendő támogatására.

Erdély

KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA pályázatot hirdet falusi sportlétesítmények helyreállításának és modernizálásának vissza nem térítendő támogatására.

Magyarország

Green-Go kisfilmverseny

Erdély

Kovászna Megye Tanácsa tanórák utáni iskola programot támogató megyei programot hirdet. A megyei program célja: Kovászna megye, Kovászna Megye Tanácsán keresztül,  a közigazgatási-területi egységekkel társulva támogatja A tanórák utáni iskola programot, amelyet a Kovászna megyei, vidéki tanügyi intézmények számára hirdet.

Erdély

A 2014-2020-as ROP általános célja a gazdasági versenyképesség növelése és a helyi és regionális közösségek életszínvonalának javítása, az üzleti környezet, az infrastuktúrális feltételek és szolgáltatások fejlesztése által, amely a régiók hosszutávú, fenntartható fejlesztését biztosítja, képes hatékonyan kezelni a forrásokat, értékesíteni az innovációs képességet és képes elsajátítani a tehnológiai fejődést. A program képes kiküszöbölni  a fejlett és kevésbé fejlett  régiók közöti eltéréseket gazdasági és szociális téren egyaránt.

Erdély

A  2014-2020-as támogatási időszakra a PNDR-nek 8 milliárd euró körüli összeget utaltak ki. A 2014-2020-as PNDR stratégiai prioritásai: 1. az élelmiszeripar strukturális megválltoztatása és versenyképessége 2. a természetes erőforrások menedzselése stb.

Erdély

A Versenyképességi Operatív Program 2014-2020 (POC) alapvető célja a kutatásra és innovációra alapuló versenyképesség növelésének fenntartása és a gazdaság fejlesztése, 2 fő elemre épűlő beruházáson keresztűl: 1. A tudományos kutatás, technológiai fejlesztés és innováció megerősítése. 2. Az infokommunikációs technológia használatának, minőségének és hozzáférhetőségének növelése.

Beregszász

I. Kárpátaljai Közéleti Akadémia

Erdély

Nemzetközi pályázatot hirdetett a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulata 35 év alatti rendezők számára, akik legfeljebb nyolcszereplős előadással pályázhatnak, jutalomként pedig megvalósíthatják elképzelésüket a társulattal.

Erdély

Romániai Magyar Demokrata Szövetség pályázatot hirdet a Kisebbségi Tanács 2018. évi alapjából, a román-magyar együttélésről szóló drámák megírásának támogatására. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség a pályázatok lebonyolításával a Communitas Alapítványt bízta meg.

Erdély

Hargita Megye Tanácsa meghirdeti a Hargita megyei műemlékvédelmi programját 2018 – ra.

Erdély

A Gyergyói Közösségi és Szociális Erőforrásközpont pályázatot hirdet gyergyószentmiklósi magánszemélyek, csoportok számára.

Erdély

A Székelyföld és Erdély sikeres továbblépése a tudásalapú társadalomban elsőrendű feladat. A kutatómunka megtanulása, kutatási eredmények sikeres alkalmazása és új kutatási eredmények kitermelése mind fontosak. Jobban fizető állások a munkavállalóknak, gyorsan fejlődő adófizető vállalatok a közösségnek és nemzetközi elismertség a történelmi kisebbségnek a Székelyföld és Erdély sokszorosan megérdemelt jövője.

Erdély

Gazdáját keresi 54 finanszírozás 39 ezer euró értékben - írják közleményükben az Urban Start-Up pályázat működtetői. A projekt részeként Fehér, Brassó, Kovászna, Hargita, Maros és Szeben megye legkreatívabb ötletei kaphatnak finanszírozást. Az újonnan alapított vállalkozások bejegyzése jövő évben történne, városi székhellyel. Pályázni a fent emített Erdélyi megyékben lakó vállalkozók tudnak.

Erdély

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség pályázatot hirdet a Kisebbségi Tanács 2018. évi alapjából egyetemi tanrendben szereplő szakmai gyakorlatok támogatására. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség a pályázatok lebonyolításával a Communitas Alapítványt bízta meg.

Erdély

Az Áldás Népesség Egyesület „A Harmadik királyfi vagy Királylány a Kárpát-medencében” címmel irodalmi vetélkedőt hirdet 5-8. osztályos magyar diákok számára.

Erdély

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény valamint a BGA tv. végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján nyílt pályázatot hirdet a Bethlen Gábor Alap 2018. évi „Nemzetpolitikai célú támogatások” előirányzata terhére.

Erdély és más

A kanadai Rákóczi Alapítvány pályázatot hirdet a 25. Diákok Határok Nélkül - Magyarságismereti Mozgótábor programjain való részvételre 2018-ban!

Erdély

Megjelent a 2018 – a külhoni magyar családok éve első, nyílt pályázati felhívása, az 500 millió forintos keretre április 6-ig lehet jelentkezni. A cél a családbarát vállalkozások támogatása.

Erdély

Szárhegy Önkormányzata pályázatot hirdet 2018 évre, kulturális programok illetve megvalósítások céljából, nonprofit, helyi bejegyzéssel vagy tevékenységi ponttal rendelkező jogi intézmények vagy civil szervezetek részére.

Erdély

Szárhegy Község Önkormányzata a 12/2018- as határozata értelmében pályázatot hirdet sport tevékenységek támogatására, helyi sport bizonyítvánnyal rendelkező civil szervezetek részére.

Bácskossuthfalva

Az idén kilencen jogosultak a támogatásra.

Forgó Morgó rajzpályázat 2018

Erdély

Ötletpályázatot hirdet Gyergyóremete önkormányzata az épülő termelői piacának működtetési módjára vonatkozóan

Ungvár

Fodó Sándor-ösztöndíj

Társadalmi innovációk - Új módszerek kipróbálása (Pilot) / EFOP-5.2.1-17

KARÁCSONYI IRODALMI VILLÁMPÁLYÁZAT

Pályázat 8. évfolyamos tanulók számára az Arany János Tehetséggondozó Programban történő részvételre

Beregszász

Ünnepélyes ösztöndíjátadás a Rákóczi-főiskolán

Tollforgató történetek

Novella- és prózapályázat

Ada

A Vajdasági Nagycsaládos Egyesületek Szövetsége felhívást tett közzé

Vizuális Művészeti Hónap pályázat

Tóthfalu

A magyarok Honfoglalása témával képzőművészeti pályázatot hirdet a Szabó Dénes Egyesület, és a Rákóczi Szövetség Tóthfalusi Helyi Szervezete. Korosztály: 13-évestől 15-éves korig. (VI – VIII. osztályig)

Zenta

Felkérjük a 2018 december 8-9-i III. Gazdanapok keretében megrendezésre kerülő helyi termék kiállításon és sütemény kiállitáson  való részvételre.

Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára / GINOP-6.1.5-17

Tollforgató Irodalmi Lap

Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok munkavállalói számára / GINOP-6.1.6-17

Vajdaság

A De profundis Alapítvány immár 16. alkalommal hirdeti meg a délvidéki diákság számára a 15.000 dináros egyszeri támogatást nyújtó pályázatát.

DAAD ösztöndíjak

Ifjúsági pályázat - kollázs készítése

Sepsiszentgyörgy

Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsa a 2017/340-es számú tanácshatározat értelmében pályázatot hirdet a sportprogramok finanszírozási feltételeire.

Erdély

Kovászna Megye Tanácsa a 2017/165-ös számú tanácshatározat értelmében pályázatot hirdet, a sportprogramok finanszírozási feltételeire

Erdély

A Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetsége fotópályázatot ír ki 14–18 éves fiatalok számára.

Az AgrárUnió növényvédelmi fotópályázata magánszemélyek számára.

Erdély

A Kolozsvári Hallgatói Önkormányzat meghirdette az idei Sapixel Fotóversenyt, amelyre tapasztalattól és képzettségtől függetlenül bárki küldhet pályamunkát a világ bármely pontjáról, valamint kiváló lehetőséget teremt a fotósok számára, hogy bemutassák műveiket, és hozzájáruljanak a fotókultúra gazdagodásához.

Erdély

Hargita Megye Tanácsa meghirdeti a Hargita megyei műemlékvédelmi programot, 2018 – ra. 

Az anyaországok/nyelvnemzetek közreműködésével megvalósuló nemzetiségi pedagógus-továbbképzések 2019. évi költségvetési támogatása / NEMZ-PED-19

A nemzetiségi civil szervezetek 2019. évi költségvetési támogatása / NEMZ-CISZ-19

Nyelvi környezetben megvalósuló nemzetiségi, népismereti, művészeti, hagyományőrző és olvasótáborok megvalósításának 2019. évi költségvetési támogatása / NEMZ-TAB-19

Nemzetiségi kulturális kezdeményezések

Filmművészet Kollégiuma pályázata

Filmművészet Kollégiuma nyílt pályázata

Hajdújárás

Babamászó- és motorverseny Mikulás-várással

Árnyas berek, zengő liget

Munkács

Kárpátalján működő vagy alakuló magyar gyermek- és ifjúsági néptánccsoportok figyelmébe!

Budapest Bank Békéscsabáért Program pályázata

Felelős Társadalomért Program - az egészségért

Fogyatékkal élők körülményeinek javítása.

Fogyatékkal élők helyzetének javítása

Gyergyószentmiklós

Megjelent az Élmény Alap második pályázati kiírása! 😁

Public art művészeti alkotás és/vagy Munkácsy Mihály életét és/vagy munkásságát megidéző szobor-művészeti alkotás elkészítése

Weegee éjszakája

Gyergyószentmiklós

A Gyergyói Közösségi és Szociális Erőforrásközpont az Élmény Alap segítségével pályázatot hirdet gyergyószentmiklósi magánszemélyek, csoportok számára.

Székelyudvarhely

 A SZÉKELYUDVARHELYI POLGÁRMESTERI HIVATAL versenyvizsgát hirdet meghatározatlan idejű munkaszerződéses állás betöltésére

Legyél Te is Főállású Angyal

Erdély

A székelyudvarhelyi Valdent fogtechnikai labor munkatársakat keres!

Székelyudvarhely

Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala december 16–23. között tartja a hagyományos Karácsonyi Vásárt a Márton Áron téren - ezért idén is olyan kézművesek, népművészek, iparművészek, designerek, innovatív kézműves alkotók, valamint kézműves élelmiszert készítők pályázását várjuk, akik termékeikkel ünnepre hangolnák a vásár látogatóit, és megfelelnek a részvételi feltételeknek.

Rőzsehordó nő - Munkácsy műalkotás által inspirált, szobor-művészeti alkotás elkészítése

"Ingyen Weboldal Pályázat": professzionális weboldalak díjmentes elkészítése tárhellyel, doménnel, telepítéssel, induló tartalom megszerkesztésével és feltöltésével vállalkozások, induló vállalkozások, alapítványok, önkormányzatok, egyesületek és intézmények számára, rejtett költségek nélkül, rövid határidőre

Weleda Év Babája Instagram és Facebook játékszabályzat

Keltsd életre a versed!

Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj

Közösségi Díj a Hagyományos Termékekért (KDHT) 2018. évi kiírás

Továbbképzés pedagógusoknak

Otthon Melege Program - Háztartási nagygépek (hűtő vagy fagyasztó készülékek, mosógépek illetve mosó-szárítógépek) energia megtakarítást eredményező cseréje alprogram / HGCS/2017

Hangfoglaló Program Kollégiuma pályázata

kreatív programozóverseny

Rajtad áll a jövőd!

Erdély

A KMDT művészeti pályázatot hirdet "22. SZÁZAD" témában.

Beregszász

Fotópályázat

Go Wild! Stay Cultured

Európai Emberi Jogok Vitafóruma vetélkedő

Kétfilléres-díj 2018

Zebegény

Szépirodalmi pályázat.

XIII. Békéscsabai Digiporáma Fesztivál

Wekerle Sándor könyvtári állománygyarapítási pályázat

Ön választ, mi segítünk

Elsőként lakhatás - Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációját segítő programok támogatása és az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, foglalkoztathatóságának elősegítése, sikeres munkaerő-piaci integrációjának megalapozása / EFOP-1.1.4-16

Europa Nostra Díj

Mester Videó Pályázat

Rajzpályázat 6-10 éves gyerekeknek

Turisztikai fejlesztési térségek pozicionálása

Magyar Építőművészek Szövetsége; Építészfórum Kiadói Kft.; Summa Artium Kht.

Turisztikailag frekventált térségek integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése

Tandem Europe - Social Innovation

Gyermekvédelmi szakellátásban, javítóintézetekben elhelyezettek önálló életkezdési feltételeinek javítása / EFOP-1.2.7-16

Az év középiskolai tanári csapata a digitalizációért

"Ásító inas" - Munkácsy műalkotás által inspirált, bronzból készült szobor-művészeti alkotás elkészítése

Közművelődés Kollégiuma pályázata

Telefonos adománygyűjtés

Kirakatban Budapest

Évvégi könyvpályázat 2018

ABB mentorprogram női műszaki felsőoktatási hallgatóknak

Felhívás Nemzetiségekért Díjra vonatkozó jelölésre

Család, szeretet

Magyar vagyok, magyarnak születtem

Miénk a város

Vajdaság

Vidd haza a cserkészetet a közösségedbe!

Ada

Tervezd meg a könyvtár naptárát! címmel Ada község pályázatot hirdet.

Topolya

A topolyai Családfa elnevezésű civil szervezet képzőművészeti és irodalmi pályázatot hirdet, melynek célja, hogy kiemeljük a nagyszülők fontos szerepét a családban.

Skandinávia

Legyél te is ösztöndíjas diák!

Budapest

A szomszédos országokban működő civil, nonprofit és egyházi szervezetek, továbbá vállalkozások családokat segítő tevékenységének támogatása

Fiatalok és a környezetvédelem - felhívás ifjúsági civil szervezetek támogatására

Székelyudvarhely

SZÉKELYUDVARHELYI KÖZÉPISKOLÁSOK SZÁMÁRA HIRDETETT VETÉLKEDŐT A SZÉKELYUDVARHELYI RMDSZ

Zenta

A zentai Történelmi Levéltár az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark közreműködésével pályázatot hirdet középiskolás diákok részére Elfelejtett múlt - az ipari és mezőgazdasági termelés gyökerei címmel.

Erdély

Az Udvarhelyi Fiatal Fórum és a Peron Music Alapítvány pályázatot hirdet a Erdélyben működő, feltörekvő zenekarok részére, a 7. Székelyföldi Peron Music Tehetségkutató Fesztiválon való részvételre.

Székelyudvarhely

Az Eurocoop Szövetkezeti bank székelyudvarhelyi munkapontja banki pénztárost alkalmaz.

Gyergyószentmiklós

Gyergyószentmiklóson szeptember 26-tól igényeltető a fűtéstámogatás a 2018. november 1. és 2019. március 31. közötti fűtésidényre.

Az NKA pályázata irodalmi rendezvények támogatására

Egészséges ifjúságért – a jövőt most írod

Erdély

Venczel József társadalomkutató születésének évfordulója alkalmából a Sapientia EMTE Csíkszeredai Karának a szervezésében hatodik alkalommal hirdetjük meg a romániai magyar középiskolások számára a Venczel József Társadalomtudományi Vetélkedőt.

Az Új Nemzedék Díj általános célkitűzése, hogy felhívja a figyelmet arra, léteznek olyan együttműködésen és önkéntes tevékenységeken alapuló innovatív kezdeményezések, amelyek az ifjúsági korosztályt szólítják meg, és a célcsoport bevonásával valósulnak meg.

Kolozsvár

A Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetsége és a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem második alkalommal szervezi a Fedezd Fel Kolozsvárt videópályázatot. 

Zenta

A zentai Stevan Sremac Általános Iskola Thurzó Lajos Kihelyezett Tagozata harmadik alkalommal hirdette meg a „Messzeringó gyermekkorom világa…” elnevezésű szavalóversenyt, amelyre az egész Vajdaság területéről várják a verskedvelő gyermekek és felkészítőik jelentkezését.

Döntés született az Emberi Erőforrások Minisztériumának a külhoni magyar kultúra támogatására meghirdetett Irodalmi karaván és Művészeti karaván című, meghívásos pályázatairól.

Erdély

Hargita Megye Tanácsának Vidékfejlesztési Egyesülete vissza nem térítendő támogatást nyújt a megyében hivatalosan bejegyzett mezőgazdasággal, vidékfejlesztéssel foglalkozó szakmai egyesületek, feldolgozói- és értékesítési szövetkezetek részére.

Hargita megye

Hargita Megye Tanácsának Vidékfejlesztési Egyesülete vissza nem térítendő támogatást nyújt a megyében hivatalosan bejegyzett mezőgazdasággal, vidékfejlesztéssel foglalkozó szakmai egyesületek, feldolgozói- és értékesítési szövetkezetek részére.

Délvidék

2018. szeptember 14-én jelent meg a Magyar Tudományos Akadémia honlapján az az ösztöndíjpályázat, melyet a Délvidékért ,,Kiss” Alapítvány – ez alkalommal immáron negyedszer – hirdetett meg délvidéki magyar kutatók számára a 2019-es évre.

Csóka

IV. Cs. Simon István Vers- és Prózamondó Találkozó

Csóka

A csókai Móra Ferenc Magyar Művelődési Egyesület meghirdeti a IV.Cs. Simon István Vers- és Prózamondó Találkozót

Gyergyószentmiklós

HELYI KÖZTÁVFŰTÉS GYERGYÓSZENTMIKLÓS: szakképzett / szakképzetlen munkavállalókat keresnek.

Erdély

A Minerva Művelődési Egyesület és az Erdélyi Művészet folyóirat pályázati programjának felhívása

Újvidék

Vállalkozz okosan! elnevezésű diákversenyt hirdet a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete. A megmérettetésre az általános iskolák 5-8. osztályos tanulóinak jelentkezését várják.

Erdély

A MOL Románia és a Közösségért Alapítvány 10. alkalommal hirdeti meg a MOL Gyermekgyógyító Programot. A pályázók olyan civil szervezetek lehetnek, amelyek beteg vagy fogyatékkal élő gyermekek számára tartanak élmény- vagy művészetterápiás foglalkozásokat.

Szabadka

A szabadkai Népszínház Magyar Társulata Drámapályázatot hirdet

Erdély

Kézdivásárhely Polgármesteri Hivatala jogtanácsosi munkakörben állást kínál.

Erdély

A Hagyományok Háza Hencidától Boncidáig címmel meghirdeti első, határokon és felnőtt-generációkon átívelő népmesemondó versenyét.

Népmesemondó versenyre várják a jelentkezéseket .

Szász Pál tanulmányi 12 hónapos ösztöndíjban részesülhet 4 vajdasági jogászhallgató. Az ösztöndíj teljes összege 600.000 Ft.

Kárpát-medence

A „VÖLGY-HÍD” Természetvédelmi Alapítvány pályázatot hirdet minden magyar tannyelvű általános iskola számára. A téma a hazánkban élő fecskefajok külleme, életmódja, védelme.

Ada

Benevezés a beszédversenyre és a játékos nyelvi vetélkedőre

Szabadka

Az Új Kép folyóirat 21. tanulmányi versenye, a Tantárgyháló a jelenségek, események, törvényszerűségek közötti összefüggések felfedezésére és tanulmányozására ösztönzi a pályázókat.

Beregszász

XV. Fiatal Kárpátaljai Magyar Kutatók Konferenciája

Erdély

Cipő kiegészítők, ortopédiai kellékek, gyógypapucsok értékesítésére keresünk kollégát. 

Csíkrákos

Csíkrákosra (Hargita megye) ápolónőket, egészségügyi asszisztenseket keresnek. 

Csíkszereda

Teljes munkaidõvel, meghatározatlan időre PROJEKT MENEDZSERT alkalmaznak a Hilcon-MaxMed-Juventutti cégcsoporthoz. 

Csíkszereda

Csíkszeredai székhelyű több éves múlttal rendelkező édesség és delikátesz termék nagykereskedés keres termékmenedzser kollégát. 

Csíkszereda

Csíkszeredában minőségi ellenőrt keresnek.

Erdély

A kézdivásárhelyi Sarki Könyvelő állásajánlata, könyvelők számára.

Beregszász

Hallgatói ösztöndíjat hirdetett a Pro Agricultura Carpatika

Topolya

A Vajdasági Színházmúzeum, a Tanyaszínház, Topolya Község Múzeuma és a Jó Pajtás közös képzőművészeti pályázata a jeles színtársulat fennállásának 40. évfordulója alkalmából .

Beregszász

Soós Kálmán ösztöndíjprogram 2018/2019

Beregszász

Megtette javaslatát a Kárpátaljai Tehetségsegítő Tanács az Ady Endre-ösztöndíjak odaítéléséről

Zenta

A zentai székhelyű Rozetta Kézműves Társaság fennállásának tízéves évfordulója alkalmából Rozetta, forgó naprózsa címen pályázatot hirdet.

Beregszász

Mesemondó verseny

Munkács

Szent Márton Karitász ösztöndíj

Zenta

Várjuk a népi iparművészek, kézművesek jelentkezését a Szent Mihály-napi Táncháztalálkozóra és Sokadalomra, melyet a zentai Sportcsarnokban, illetve Népkertben szervezünk meg 2018. szeptember 29-én, szombaton.

Szenttamás

Ösztöndíj pályázat 2018/19-es tanévre a szabadkai KODDE-nél.

Szeged

Hetedik alkalommal rendezi meg magyarországi és határon túli középiskolások számára a Szegedi Tudományegyetem a Szent-Györgyi Tanulmányi Versenyt.

Beregszász, Nagydobrony, Verbőc

Első lépés szociális program

Bácsfeketehegy

Arcok üveg mögött – VERSfordítások VERSmondó VERSenye, 2018.

Székelyudvarhely

A Melinda Instal tevékenységének javítása érdekében, székelyudvarhelyi munkavégzéssel, a beszerzési osztályra termékmenedzser asszisztens munkatársat alkalmaz. 

Erdély

Gyergyószárhegy Polgármesteri Hivatala állást hirdet mezőgazdasági tanácsadói munkakör betöltésére:

Erdély

Gyergyószárhegy Polgármesteri Hivatala állást hirdet könyvelői munkakör betöltésére:

Erdély

Még leadhatók a gyapjúeladási igazolások Erdélyben

Székelyudvarhely

A Multipland Kft. építőmérnököt alkalmaz a műszaki osztályra. 

Székelyudvarhely

A székelyudvarhelyi SZILÁNK Kft. előkönyvelőt alkalmaz. 

Erdély

Egy olyan négynapos rendezvény, amelyet felvidéki, erdélyi és viharsarki fiatalok közösen álmodtak meg 2015-ben annak érdekében, hogy évente egyszer összegyűljenek, és egy-egy, számukra érdekes témát közösen feldolgozzanak. 

Gyergyószentmiklós

Állásajánlat Gyergyószentmiklóson, a Zerge Szakboltnál.

Temesvár

Lencsevégre kapott örökség a DKMT Eurorégióban élő amatőr fotósoknak.

Erdély

Milyen pozícióba keresünk?  1 fő Moderátor (csapatvezető)  1 fő moderátor (csapatvezető) asszisztens, részmunkaidős 

Szabadka

Átvették jutalmukat az Itthon vagy! pályázat díjazottjai Szabadkán.

Japán – Matsumae Nemzetközi Alapítvány (MIF) 2019. évi Kutatói Ösztöndíja

Erdély

A Sapientia Hungariae Alapítvány kuratóriuma értesíti az érdeklődőket, hogy az alapítvány 2018. július végéig megjelenteti a honlapján a 2018/2019-es tanévre szóló Collegium Talentum (CT) ösztöndíjprogramját.

Erdély

Idén, vagyis 2018. augusztus 27.- 31. között ( 5 nap) képzőművészeti és kézműves foglalkozásokat tartanak a Grafirka Egyesület szaktanáraival, Gyergyószárhegyen. 

Kolozsvár

A Kolozsvári Polgármesteri Hivatal meghirdette a legújabb pályázati kiírást a következő évre vonatkozó részvételi költségvetésre.

Erdély

Pályázatot hirdetnek miniszteri ösztöndíjas teljes szemeszteres részképzésre, valamint részképzős tanulmányútra a magyarországi felsőoktatási intézmények nappali munkarendű képzésén a 2018/2019-es tanév őszi szemeszterében.

Budapest

Ösztöndíjpályázatok határon túli diákoknak.

Magyarkanizsa

Szent István-nap és Újkenyér-ünnep keretében szervezendő képzőművészeti pályázat.

Beregszász

Ösztöndíj és pályázati lehetőségek a „GENIUS” Jótékonysági Alapítványnál 2018-2019-es tané

Szabadka

A Pannon Rádió pályázatot írt ki Itthon vagy! címmel

A nagyváradi Posticum kulturális központ és vendégház fotópályázatot hirdet.

Az európai zsidó temetők védelme

Esélyt a tanulásra! Díjmentes képzési programok felnőttek számára

Szerbia szociális rendszerének fejlesztésére irányuló projektek.

Kire ütött ez a gyerek?

Rajzpályázat

ösztöndíjjal a dán Vestjyllands Hojskolera

Topolya

A topolyai önkormányzat és a Juhász Erzsébet Könyvtár 2018-ban meghirdeti hagyományos, ezúttal jubiláris 10. Topolya a részletekben lakozik című fotópályázatát.

XVIII. Nemzetközti Magyar Fotószalon

A veszélyeztetett csoportok számára a nyilvánosság tájékoztatására vonatkozó projektek támogatása.

A Tartományi Gazdasági és Turisztikai Titkárság többek között közzé tette idegenforgalmat serkentő pályázata a 2018-as évre.

Zenta

A Vajdasági Magyar Művelődési Intézet (VMMI) a Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal tagszervezetei által szervezett Kultiválhoz – Kárpát-medencei Kulturális Ifjúsági Fesztivál – kötődően fotópályázatot hirdet a fotózás szerelmeseinek fesztiválok (#festival) témakörben.

Magyar kézműves remek

Zenta

Pályázat civil szervezetek bérleti és rezsi költségeire.

Erdély

Az ALT Technologies Kft. mérnök munkatársat keres.

Székelyudvarhely

Fiatal, dinamikus recepciós és előkönyvelő munkatársat alkalmaznak. 

Csíkszereda

A WELL ingatlanügynökség jó megjelenésű, jó kommunikációs készséggel rendelkező személyeket keres ingatlan ügynöki munkára, jutalékos rendszerű, kiemelt kereseti lehetőséggel.

Székelyudvarhely

A székelyudvarhelyi OMNIASIG VIG Rt. menedzserasszisztenst alkalmaz. 

Agyagfalva

Megbízható, jó kommunikációs készséggel rendelkező munkatársat keresünk számlázó-előkönyvelői állás betöltésére. 

Székelyudvarhely

Kiváló kommunikációs és tárgyaló készséggel rendelkező ÜGYNÖKÖT keresünk 4 vagy 8 órás munka betöltésére. 

Csíkszereda

Magyar nyelven beszélő ügyfélszolgálati munkatársat keresünk Csíkszeredában.

Erdély

A Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület idén is meghirdeti pályázati felhívását.

Az év orvos költője és Az év orvos írója

Ipartörténeti kutatások - MOL

BCSDH Fenntartható jövőért díj 2018

Megyei identitás erősítése / TOP-5.3.2-17

Virág Benedek-pályázat

Virág Benedek-Pályázat

Brunei Szultanátus felsőoktatási ösztöndíjprogramja

A felnőtt lakosság prevenciós célú egészségfejlesztése a szabadidősport révén - projektek / EFOP-1.8.6-17

Rajzpályázatot hirdet a Qubit: minden, ami UFO!

Alkotói ötletpályázat

Erdély

A Babeş–Bolyai Tudományegyetem a 2018–2019-es egyetemi tanévre külön tandíjmentes helyet hirdet azon érettségizett diákok számára, akik vidéki középiskolákban folytatták tanulmányaikat. A felvételizők 161 vidékről érkező diákoknak fenntartott államilag támogatott helyre jelentkezhetnek, a BBTE bármely szakirányára, ahol felvételit hirdetnek a soron következő tanévre román, magyar és német tagozaton egyaránt.

A szegregátumokban élők lakhatási körülményeinek javítása / EFOP-2.4.3-18

Munkács

Erasmus+ Ifjúsági csere Magyarországon – pályázati lehetőség

100 Architect of the year 2018

In memoriam Gustav Klimt | Femme fatale

Erdély

Az idén 25 éves Hévíz folyóirat verspályáza­tot hir­det 25 évnél fi­a­ta­labb költők számára. A győztest több for­duló után választják ki, az eredményt a július 20-22-én meg­ren­dezésre kerülő Hévíz 25 Fesz­tiválon hir­de­tik ki.

Zenta

Felhívjuk a népi kézművességgel foglalkozók figyelmét, hogy a Hagyományok Háza Hálózat – Vajdaság 2018 őszén megszervezi a népi iparművészeti alkotások zsűrizését Zentán.

Hankook Abroncsadományozás Programfelhívás

A külhoni magyar kultúra támogatására indít pályázatokat az Emmi

MIX and MOVE! rajz-, fotó és kreatív pályázat

Topolya

Az Arcus Környezetvédő Egyesület idén is megszervezi (immáron 28. alkalommal) a már hagyományos természettudományos ismeretterjesztő, környezet- és természetvédelmi oktatótáborát.

Fotópályázatot hirdet a Féja Géza Közösségi Ház Világ, ahogy én látom címmel.

Pályázati felhívás emlékoszlop tervezésére

Vízvédelmi célú nem termelő beruházások: vízvédelmi és vizes élőhely létrehozása, fejlesztése

Nézz körül! Mit látsz? Leveszed a hamisat? Vágod az illúziót? Kiszúrod a hazugságot? Érdekel az igazság? A valódit szereted, vagy az igazit? A láthatót, vagy az őszintét? A dizájnt, vagy a szívből jövőt? A művit, vagy a zsigerit? Like vagy love?

A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése / VP2-4.1.4-16

Pályázati felhívás kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására professzionális TÁNCMŰVÉSZETI előadó-művészeti szervezetek részére

Pályázati felhívás kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására minősítéssel nem rendelkező zenekarok és énekkarok részére

Pályázati felhívás kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására professzionális SZÍNHÁZI előadó-művészeti szervezetek részére

Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása

Oderlandcamp

A Wemsical Serbia, a francia Co’Anim és a német tjfbg nemzetközi tábort szervez 10-13 éves gyerekek számára, július 26-tól augusztus 3-ig. Ha szeretnél megismerkedni a francia és német nyelvvel és kultúrával, jelentkezz!

Digitális Esély 2018

Pályázati felhívás - Képviseld hazánkat Brüsszelben!

Székelyudvarhely

A székelyudvarhelyi Román Posta munkaerőt alkalmaz kézbesítő munkakörbe. Önéletrajzokat személyesen várják az 1-es Posta székhelyére ( Kossuth Lajos utca 23 szám) munkanapokon 8-15 óráig.

Köztéri képzőművészeti pályázata

Olyan képeket várunk, amelyek korábbi Prizma Körös pályázaton még nem szerepeltek és a kiírásnak megfelelően a nagyon világos és a sötét körvonalak együttállása a cél.

Erdély

A Sapientia EMTE Marosvásárhelyi Kara és a Kar Hallgatói Önkormányzata idén első alkalommal szervezi meg a Sapientia Nyári Egyetem 2018 elnevezésű rendezvényt 2018. augusztus 7-12. között a Marosvásárhelyi Kar Kampuszán.

Gyergyószentmiklós

Hosszú évek kihagyása után ismét meghirdette a gyergyószentmiklósi önkormányzat a Legyen tiszta és virágos elnevezésű, városszépítő pályázatot, melyet először 2011-ben rendeztek meg.

Göncz Árpád műfordító pályázat

Tervezd meg a Kikötőd! Kikötői tervrajz és látványterv pályázat a könyvtárban Értékes nyeremények!

Pályázati felhívás az Európai Örökség címre történő felterjesztés elnyerésére

"Elmélet a gyakorlatban" Pályázat A teoretika c. műben foglaltak feldolgozására

Margó-díj 2018: keressük a legjobb első prózakötet szerzőjét!

Kedvenc mesehősöm rolleren - Razor rajzpályázat gyerekeknek a Galaxy Játékáruházak támogatásával

Brassaď 2017 sajtófotó pályázat

Forgatókönyvíró pályázat alkotótábori részvételre

Pályázat művészeti egyetemen tanuló hallgatóknak

MOL Gyermekgyógyító Program 2018

rajzok az óvodai mosdó felújításához

Orom

TISZA-MENTI GYERMEKFILHARMÓNIA NYÁRI TÁBOR

Mórahalom

XVII. Kalandok és Álmok Nagytábor határon túli magyar pedagógusoknak. Felhívás a magyarországi továbbképzéseken való részvételre – 2018!

Zenta

Pályázatot hirdettek a Mátyás király-emlékév tiszteletére

Erdély

Az RMDSZ pályáza­tot hir­det a Ki­sebbségi Tanács 2018. évi alapjából, a román-ma­gyar együttélésről szóló drámák megírásának támo­gatására.

Erdély

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség pályázatot hirdet a Kisebbségi Tanács 2018. évi alapjából, a román-magyar együttélésről szóló drámák megírásának támogatására. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség a pályázatok lebonyolításával a Communitas Alapítványt bízta meg.

Szerbia

Pályázati felhívás olyan kulturális projektek résztámogatására, amelyeket már nemzetközi alapok már támogatnak

Erdély

A Magyar Újságírók Romániai Egyesülete harmadik alkalommal hirdeti meg a Brassai Sajtófotó pályázatot.Romániai magyar és külhoni fotóriporterek, újságírók jelentkezését várják 2017-ben készült alkotásaikkal.

Csíkszereda

A Magyar Cserkészszövetség 2018. június 28-án, a Csíkszeredában tartott Forrásteremtés Szakmai napra  hívja az érintetteket.

Csíkszereda

Csíkszereda Megyei Jogú Város versenyvizsgát hirdet 2018. június 27-én a következő munkaszerződéses  állás betöltésére meghatározatlan időre.

A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Védőháló a családokért” című felhívás. Pályázat alapítványok, egyesületek, nonprofit korlátolt felelősségű társaságok és nonprofit részvénytársaságok részére olyan programok megvalósítására, amelyek az általuk elérhető környezetben a családokat és a családok közösségeit erősítik.

Sepsiszentgyörgy

A  Kovászna Megye Turizmusáért Egyesület Sepsiszentgyörgyön a Szabadság tér 2. szám alatti székhelyén, állást hirdet tehnikai apparátusának szakképzet munkási (karbantartó) állásának betöltésére (COR 721424).

Magyarkanizsa

Esély Nekünk is II. Hátrányos helyzetű gyerekek tábora

Nagydobrony, Karárcsfalva, Beregszász

KMPSZ nyári táborok – felhívás

Zenta

Helytörténeti pályázat középiskolások részére Zentához kötődően.

Óbecse

Esszé- és tanulmányíró pályázatot hirdetett a Magyar Ifjúsági Akció Polgári Egyesület Óbecsén történt 1944-ben és 1945-ben címmel. A korhatár 14-27 év, a beadási határidő június 20.

Zenta

Színjátszást, mozgásművészetet kedvelő, közös alkotásra és kísérletezésre nyitott fiatalokat várunk idén nyáron is Zentára, a Vajdasági Magyar Amatőr és Diákszínjátszók Tizenegyedik Táborába

Kárpát-medence

A NOE pályázatot hirdet „Mindent köszönök! – élettörténetek az örökbefogadásról” címmel.

Erdély

A MOL Románia megemelt támogatási alappal hirdeti meg a fiatal művészeknek és sportolóknak szóló Tehetségtámogató programot!

A szegénység és a társadalmi kirekesztődés elleni küzdelem kiemelt feladata az Európai Uniónak, ezért a 2020-as célkitűzések egyik konkrét vállalása, hogy az unión belül legalább 20 millió fővel csökkenjen a szegénység vagy a társadalmi kirekesztődés kockázatának kitettek száma.

Vajdaság területe

Fenntartható fejlődés támogatása Vajdaságban

Kolozsvár

Ferber Miklós jóvoltából a Sapientia EMTE Kolozsvári Kara idén is ösztöndíjpályázatot hirdet a nemzetközi kapcsolatok és európai tanulmányok szakos hallgatók számára.

Szeged

Vakáció indító élmények a Kolibrivel!

Ada

A Szarvas Gábor Nyelvművelő Egyesület pályázati felhívása

Erdély

A Sapientia EMTE Marosvásárhelyi Kara és a Kar Hallgatói Önkormányzata idén első alkalommal szervezi meg a Sapientia Nyári Egyetem 2018 elnevezésű rendezvényt 2018. augusztus 7-12. között a Marosvásárhelyi Kar Kampuszán. Egyetemünk hallgatói poszterversenyen is részvételt nyerhetnek. 

Vajdaság

A Magyar Nemzeti Tanács nem kulturális tevékenységet folytató civil szervezetekre vonatkozó 2018. évi pályázata

Beregszász

A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete először hirdet apa-lánya programot TAGCSALÁDJAINAK

Ungvár

Kihirdették a mezőgazdasági pályázatok eredményeit

Beregszász

XII. Kárpátaljai Tudományos Diákköri Konferencia - 2018. május 18. Beregszász

Beregszász, Nagydobrony, Verbőc

A Pro Agricultura Carpatika Kárpátaljai Megyei Jótékonysági Alapítvány két vagy több kiskorú gyereket nevelő kárpátaljai magyar gazdák jelentkezését várja az „Első lépés” szociális programban való részvételre.

Ungvár

A kárpátaljai kuratórium meghozta döntését. Egán Ede-pályázat

Szenttamás

Aranycitera - népzenei vetálkedő általános és középsikolások részére.

Kishegyes

A Brunszvik Teréz Magyar Óvodapedagógusok Egyesülete meghirdeti a XXIII. Vajdasági Magyar Óvodás Színjátszó Találkozót. A Találkozóra 2018. május 16-án kerül sor Kishegyesen.

Újvidék

A Svetozar Marković Gimnáziumban (Njegoš utca 22.) május 19-én tizenhatodik alkalommal rendezik meg a tehetséges középiskolás diákok hagyományos, GENIUS konferenciáját és vajdasági szintű versenyét.

On-line és off-line pályázat.

Erdély

A REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI, KÖZIGAZGATÁSI MINISZTÉRIUM ÉS EURÓPAI ALAPOK hatósága 2017. december 20-án két ajánlattételi felhívást indított a Románia-Moldova 2014-2020-as együttes operatív programra.

Erdély

Negyedik alkalommal hirdet nyílt, egyfordulós, jeligés drámapályázatot a székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház, illetve a nagyváradi Szigligeti Színház: az előző évek gyakorlatához hasonlóan, a dráMÁzat IV. ismét három kategóriában várja a pályamunkákat.

Erdély

Az Erdélyi Múzeum–Egyesület Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztálya (EMEOGySz) pályázatot ír ki a 2017-2018-as tanévre a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem végzős gyógyszerészhallgatói számára. A pályázat a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem Gyógyszerészeti Karán magyarul tanuló, és kiemelkedő eredménnyel rendelkező, végzős hallgatóját kívánja támogatni.

Vajdaság

Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság 2018-as évi pályázatainak eredményei.

Teljes magyar lakta területre kiterjedő fotópályázat felső tagozatosoknak és középiskolásoknak.

Az innovációs ökoszisztéma kialakítására, valamint a gyors növekedési potenciállal rendelkező, innovatív vállalkozások dinamikus fejlődésének és nemzetközi piacra jutásának megvalósítására.

Zenta

A Vajdasági Magyar Művelődési Intézet és a zentai Thurzó Lajos Művelődési-Oktatási Központ Zenta Önkormányzata közreműködésével 2018. május 9-e és 13-a között megrendezi az Énekelt Versek XXIII. Zentai Fesztiválját.

Országos szintű rajz, alkotás, képzőművészeti pályázat 6-18 éveseknek.

22. KŐKETÁNC énekes népi játék- és néptánc vetélkedő.

Szabadka

A Vajdasági Módszertani Központ dalszöveg-fordító versenyt hirdet felső tagozatos általános iskolás tanulók részére.

A széppróza Napja alkalmából vers és novellaíró pályázat.

Leopold Bloom Art Award

A vidéki térségek falvainak megújítása - Egyedi szennyvízkezelés / VP-6-7.2.1.2-16

Erdő - a minket körülölelő természet

Videó-interjúk a 21. század oktatásában

XI. KutDiák Tudományos Poszterverseny

Civil Sziget pályázati felhívás 2018

Pickman Öröksége Pályázat – második forduló

Adj Egy Ötöst!

Beregszász

Te mit teszel a lakóhelyedért? Pályázati felhívás kreatív középiskolai csoportok részére

Kína – Teljes és részképzés mester és doktori szinten a Pekingi Technológiai Intézetben

SLÓKA - versforma-honosítás

Magyarország jó tanulója - jó sportolója

Muzslya, Bácskertes, Temerin, Hajdújárás, Zenta

Felhívás a XXIV. Kálmány Lajos Népmesemondó Versenyen való részvételre

Picivilág Remény Rajzpályázat

Klímatudatos Budapest

Köztünk élnek

Beregszász

Jelentkezz nyári sporttáborba!

Padé

Közegellenállás: Riportpályázat.

Ungvár, Munkács, Beregszász, Nagyszőlős

Megkezdték működésüket a Széchenyi Jótékonysági Alapítvány regionális irodái

Beregszász

25. Diákok Határok Nélkül – Magyarságismereti Mozgótábor

Budapest

Versíró pályázatot hirdetett gyermekeknek a Balassi Intézet

Topolya

Az Arcus Környezetvédő Egyesület több év kihagyás után ismét meghirdeti természetismereti rajz- és irodalmi pályázatát a Föld Napja alkalmából, általános iskolások számára.

Azerbajdzsáni Diplomáciai Akadémia ösztöndíjprogram

Azerbajdzsáni Diplomáciai Akadémia (ADA) ösztöndíjprogramja

Beregszász

Pályázati felhívás – Kárpátaljai Utazási Pályázat nyugdíjas egyesületek, családszervezetek, tantestületek és egyházi közösségek részére

Csallóközcsütörtök

A Csallóközcsütörtöki Játékvár Játszóház Polgári Társulás rajzpályázatot hirdet kicsiknek és nagyoknak.

Újvidék

Az újvidéki Magyar Tanszék a kreatív írás és kritikai gondolkodás fejlesztése érdekében az idén is meghirdeti pályázatát az Újvidéki Egyetem hallgatói, mesterhallgatói és doktoranduszai számára.

Szerbia területe

Támogatás a turizmus fejlesztésére

Mutasd be, mi mindent rejt városod és környéke! Képzeld el, hogy egy vendég család érkezik hozzátok: mi volna, amit megmutatnál nekik? Milyen érdekességeket tudnál mesélni nekik? 1-3 fős középiskolás diák csapatok és vezető tanáraik pályázatait várjuk. A tanév során kétszer, és tanév végén is értékes nyereményekkel jutalmazzuk a legjobb pályamunkák beküldőit.

Erdély

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség pályázatot hirdet a Kisebbségi Tanács 2018. évi alapjából, jogi bejegyzéssel rendelkező civil szervezetek, intézmények, egyházközségek számára a 2018-as centenáriumi évvel kapcsolatos tevékenységek támogatására. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség a pályázatok lebonyolításával a Communitas Alapítványt bízta meg.

Lett állami ösztöndíj doktori részképzésre

Litván ösztöndíj tanulmányútra

Kína – tanulmányútra szóló államközi ösztöndíj

Horvát állami ösztöndíj hosszú tanulmányútra

Görögországi tanulmányi (kutatói) ösztöndíj

Francia állami ösztöndíj

Észt állami ösztöndíj rövid tanulmányútra

Cseh állami ösztöndíj rövid tanulmányútra

Egyiptom – államközi ösztöndíj tanulmányútra egyiptológus és régész pályázóknak

Cseh állami ösztöndíj hosszú tanulmányútra

Szabadka

Szabadka Város önkormányzata nyilvános pályázatot hirdet a területén működő egyházak és vallási közösségek 2018. évi projektjeinek támogatására.

Erdély

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség pályázatot hirdet a Kisebbségi Tanács 2018. évi alapjából oktatók, kutatók számára külföldi tudományos tanácskozásokon való részvételre előadói minőségben, művészek fesztiválokra, valamint mesterkurzusokra való kiutazásának résztámogatására (kizárólag személyre szóló meghívó alapján, utazási jegyek, bizonylatok költségének megtérítésére). A Romániai Magyar Demokrata Szövetség a pályázatok lebonyolításával a Communitas Alapítványt bízta meg.

Megjelent a „Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése” című pályázati kiírás

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 3 milliárd Ft.

Erdély

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség pályázatot hirdet a Kisebbségi Tanács 2018. évi alapjából, már működő magyar sajtótermékek támogatására, amelyek tulajdonosa a pályázati kiírás megjelenésének időpontjában olyan Romániában bejegyzett jogi személy, amelynek tagjai legalább 51%-ban, közvetlen vagy közvetett módon, román állampolgárok. Pályázni kifejezetten a kiadvány előállításának költségeire lehet. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség a pályázatok lebonyolításával a Communitas Alapítványt bízta meg.

Erdély

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség pályázatot hirdet a Kisebbségi Tanács 2018. évi alapjából, a szórványközösségek érdekében programokat szervező, jogi bejegyzéssel rendelkező intézmények, egyesületek, egyházközségek tevékenységének támogatására. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség a pályázatok lebonyolításával a Communitas Alapítványt bízta meg.

Erdély

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztálya (EMEOGYSZ), anonim adományozó megbízásából pályadíjat ír ki gyógyszerészhallgatók, orvostanhallgatók és biológus egyetemi hallgatók, vagy már végzett, a 30. életévét még be nem töltött, gyógynövényekkel foglalkozó fiatal erdélyi szakemberek részére. A pályadíj a fenti egyetemen, társegyetemeken, illetve a gyógynövény szakterületen dolgozó fiatal magyar szakemberek tudományos fejlődését hivatott serkenteni és támogatni.

Topolya

Az Arcus Környezetvédő Egyesület szakemberei jelentős téli madárvédelmi tevékenységként tekintenek a madáretetésre, ezért minden természetbarát számára ajánlják e tevékenység szakszerű folytatását.

Szabadka

Társadalmi jelenségeket, az épített és természetes környezetünkben tapasztalt hiányosságokat, visszásságokat, problémákat bemutatni kívánó fotópályázat.

Székesfehérvár

Határok nélküli meseíró pályázat 8-15 éves gyerekeknek.

Erdély

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség pályázatot hirdet a Kisebbségi Tanács 2018. évi alapjából, a jogi bejegyzéssel rendelkező civil szervezetek, intézmények, egyházközségek kulturális tevékenységének támogatására. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség a pályázatok lebonyolításával a Communitas Alapítványt bízta meg.

Hajléktalanok ellátásának megszervezése

Vajdaság

Vajdasági magyar nyelvű oktatási intézménybe járó gyerekek, diákok támogatása.

Ungvár

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. meghirdeti a „Szülőföldön magyarul” című program felhívását a nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz támogatás, illetve hallgatói támogatás igénylésére a 2017/2018-as tanévre.

Erdély

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség pályázatot hirdet a Kisebbségi Tanács 2018. évi alapjából, az ifjúság közéleti tevékenységének támogatására. A támogatásra jogi személyiséggel rendelkező civil szervezetek és diákszervezetek, valamint azok tagszervezetei (ebben az esetben a pályázatot/nyilatkozatot a jogilag bejegyzett szervezet pecsétjével kell hitelesíteni), és diáktanácsok pályázhatnak. Csak 2018. február – december időszakban sorra kerülő programok megvalósítására lehet pályázni. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség a pályázatok lebonyolításával a Communitas Alapítványt bízta meg.

A Miniszterelnökség pályázati felhívása Petőfi Sándor Program ösztöndíjra

Erdély

Csíkszereda Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet az idős személyekkel foglalkozó szervezetek, alapítványok tevékenységeinek 2018-ra tervezett programjainak finanszírozására.

Erdély

Csíkszereda Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet a fogyatékkal élő személyekkel foglalkozó szervezetek, alapítványok tevékenységeinek 2018-ra tervezett programjainak finanszírozására.

Beregszász

Az Év Családorvosa a Kárpát-medencében díj. Jelölj Te is egy kárpátaljai családorvost!

Zenta

Zenta község pályázatai több altémában.

Megjelent az Ifjúsági programokat támogató című pályázat. A pályázat célja a kevésbé fejlett régiókban élő fiatalok sikeres társadalmi integrációjának elősegítése képességeik kibontakoztatásával és közösségi aktivitásuk erősítésével, bevonva őket az aktív közreműködésüket igénylő közösségi programokba, önkéntes tevékenységekbe.

Erdély

Hargita Megye Tanácsának pályázati felhívása turisztikai programok támogatására, a 2018-as évben.

Erdély

Hargita Megye Tanácsának pályázati felhívása a  népi - és hagyományos viseletek támogatására, a 2018-as évre.

Erdély

Hargita Megye Tanácsának pályázati felhívása az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek támogatási programjára, a 2018-as évre.

Erdély

Hargita Megye Tanácsának pályázati felhívása a 2018-as évi sporttevékenységeket támogató programon belül.

Erdély

Hargita Megye Tanácsa pályázati felhívása a családoknak szóló tevékenységek támogatási programjára, a 2018-as évben.

Erdély

Hargita Megye Tanácsa pályázatot hirdet az ifjúsági tevékenységeket támogató program keretén belül a 2018-es évben.

Erdély

A Hargita Megyei Tanács pályázati felhívása a Hargita megyei román közösségek kulturális programjainak, projektjeinek és rendezvényeinek támogatására a 2018-as évben.

Erdély

Hargita Megye Tanácsa nem térítendő támogatást nyújt a Hargita megyei kulturális programok, projektek és rendezvények támogatására a 2018-as évben .

A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Kertészet korszerűsítése- üveg- és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus energia felhasználásának lehetőségével” című felhívás.

Erdély

Csíkszereda Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet 2018-ban megrendezésre kerülő sporttevékenységek és programok támogatására. 

Erdély

Csíkszereda Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet a Csíkszereda területén működő, törvény által elismert egyházak támogatására a 2018-as évben.

Erdély

Csíkszereda Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet 2018-ban megrendezésre kerülő kulturális  programok támogatására.

Kertészet korszerűsítése - gombaházak - hűtőházak létrehozására, meglévő gombaházak - hűtőházak korszerűsítése / VP2-4.1.3.4-16

Kertészet korszerűsítése - gyógy- és fűszernövény termesztés fejlesztése A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására - / VP2-4.1.3.3-16

GyémántBogár Díj 2018

Nagycsaládos pályázók számára 2018. évben felhasználható üdülés

AranyCORE - zenebajnokság Arany János versei nyomán

A SZITAKÖTŐ gyerekfolyóirat alkotói pályázatot hirdet KÉPZELT LÉNYEK címmel.

Szerelem antológia

A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Kertészet korszerűsítése – gyógy- és fűszernövény termesztés fejlesztése” című pályázat.

Épített környezetünk

Nyílt pályázat színházi látványtervezők részére a 2019-es Prágai Quadriennálé (PQ) Országok és régiók nemzetközi kiállítás magyar részvételének megvalósítására

A pályázattípus célja, hogy hozzájáruljon az Európai Unió történelmének és sokszínűségének jobb megértéséhez.

Rajzpályázat az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulójának tiszteletére

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Oktatási Hivatal filmpályázatot hirdet 14-18 éves középiskolásoknak. A versenyre 2-3 fős csapatok nevezhetnek a visegrádi országokhoz kapcsolódó 2-5 perces alkotásokkal 2018. március 1-ig.

A Kanadai Magyarok Fóruma, a http://www.canadahun.com ismét pályázatot hirdet olvasóinak. Az új pályázat a találkozásokra irányítja a reflektorfényt.

Fotóművészet Kollégiuma pályázata

A pályázata célja: olyan tudományos projekt megvalósításának támogatása, amely a természet számára innovatív módon és áttörően hasznos.

Szerbia

Európa a polgárokért pályázati felhívás

Irodalmi pályázat, mely a találkozásokra irányítja a reflektorfényt.

Szabadka

Rajzpályázat óvodások és általános iskolások részére.

A Zöld Akció Egyesület a legjobb ötleteket keresi a háztartásban és a munkahelyen keletkező hulladékmennyiség csökkentésére, illetve a kreatív újrahasznosítás és újrahasználat megoldásaira. Pályázati felhívás családok és intézmények részére.

Szabadka

A Vajdasági Folklórközpont 140 órás alapszintű népviselet-ismereti tanfolyamot szervez Szabadkán.

Nagymegyer

Történelmi vetélkedő a Mátyás király-emlékév alkalmából, Főszervező: Csemadok Országos Tanácsa

Szerbia

Pályázat a klímaváltozás kihívásainak megoldására

Vescot Kortársművészet Mentorprogram

Apeva 2018, Versírási pályázat

Trash Art Magyarország 2018

Ágazati szakképzettség-fejlesztési szövetségek

Campus Mundi - külföldi szakmai gyakorlat

Evopro Témapályázat

Borfotópályázat

Gödöllő

2017-ben meghírdetik a Kárpát-medencei természtfilm fesztivált is.

A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Kertészet korszerűsítése – gombaházak – hűtőházak létrehozására, meglévő gombaházak – hűtőházak korszerűsítése” című pályázat.

Zenta

NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT ZENTA KÖZSÉG SZÁMÁRA AZ EGYESÜLETEK KÖZÉRDEKŰ PROGRAMJAI ÉS PROJEKTUMAI FINANSZÍTOZÁSÁRÓL ÉS TÁRSFINANSZÍTOZÁSÁRÓL A VÍZI KÖZLEKEDÉS TERÜLETÉN – A TISZÁN A KOMPPAL VALÓ KÖZLEKEDÉSRE.

Zenta

NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT ZENTA KÖZSÉG SZÁMÁRA AZ EGYESÜLETEK KÖZÉRDEKŰ PROGRAMJAI ÉS PROJEKTUMAI FINANSZÍTOZÁSÁRÓL ÉS TÁRSFINANSZÍTOZÁSÁRÓL A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS TERÜLETÉN.

Zenta

NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT ZENTA KÖZSÉG SZÁMÁRA AZ EGYESÜLETEK KÖZÉRDEKŰ PROGRAMJAI ÉS PROJEKTUMAI FINANSZÍTOZÁSÁRÓL ÉS TÁRSFINANSZÍTOZÁSÁRÓL A MEZŐGAZDASÁG-FEJLESZTÉS TERÜLETÉN.

Ze

NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT ZENTA KÖZSÉG SZÁMÁRA AZ EGYESÜLETEK KÖZÉRDEKŰ PROGRAMJAI ÉS PROJEKTUMAI FINANSZÍTOZÁSÁRÓL ÉS TÁRSFINANSZÍTOZÁSÁRÓL AZ EGÉSZSÉGVÉDELEM TERÜLETÉN.

Európai nyelvi díj 2018

Mezőgazdaság fejlesztésére az IPARD első pályázata.

Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban / VP-3-4.2.1-15

Campus Mundi - államközi egyezmények keretében megvalósuló külföldi részképzés

Open Call

Vers, novella, kisregény irodalmi antológia

Iskolapad újratöltve - Második esély programok támogatása / VEKOP-7.3.5-17

A Jean Monnet tevékenységek fő célja az oktatás és kutatás ösztönzése az európai integrációs tanulmányok területén, illetve a tudományos világ és a politikai döntéshozók közötti párbeszéd előmozdítása az EU országaiban és világszerte. Centralizált pályázattípus.

A Messzehangzó Tehetségek Alapítvány azzal a céllal hozta létre az ÉRTE-m TE-tetted Díjat, hogy lehetőséget biztosítson diákoknak, tanítványoknak arra, hogy mentor tanáraik, nevelőik felé viszonozhassák és kifejezhessék megbecsülésüket.

A Mozgássérültek Budapesti Egyesülete Egyetemes Tervezés Információs és Kutatóközpontja (MBE ETIKK) a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. (FSZK) által támogatott „Fogyatékos személyek helyi, regionális és országos, szervezeteinek szakmai programjainak támogatása” pályázatának keretében pályázatot hirdet az alábbi címmel:Értékeljük az egyetemes tervezéssel elért eredményét!

Katica és a dínótojás - óvoda

Katica és a dínótojás - iskola

A magyar trikolór tizenkét hónapja

Szerbia

Az információs társadalom fejlesztése Szerbiában

Alkotni Arany! videópályázat

Junior Fény Mestere - junior master of light

A fény mestere - master of light 2017

Fiatal tehetségek támogatása

A Menedzserek Országos Szövetsége nyílt pályázatot hirdet Az Év Menedzsere Életműdíj 2017  cím elnyerésére

Pályázati lehetőség részvételre a Családi Erzsébet-táborok programsorozatban

Erdély

Gyergyóremete Önkormányzata pályázatot hirdet a helyi civil szervezetek számára a 2018-as év folyamán, a Gyergyóremetén sorra kerülő programok támogatására.

Erdély

A MOL Románia és a Polgár-Társ Alapítvány tizenharmadik alkalommal hirdeti meg a MOL Románia legelső társadalmi felelősségvállalási programját. A Zöldövezet program keretében összesen 697 ezer lejt bocsátanak olyan civil szervezetek rendelkezésére, amelyek környezetvédelmi projekteket szerveznek, és amelyek a fiataloknak a környezet védelme iránti elkötelezettségét fejlesztik.

Erdély

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség pályázatot hirdet tankönyvírás támogatására a 2018-2019-es tanévre A pályázat célja: A 2018-2019-es tanévre kiírt, sajátos magyar anyanyelvi oktatásban használt tankönyvek megírásának és illusztrálásának támogatására.

Az Írók Alapítványa, az Írók Szakszervezete,a Sárvári Tinódi Gimnázium és Sárvár Város Önkormányzata meghirdeti a 41. Kárpát-medencei Középiskolás Irodalmi Pályázatot

Art for love

Kárpát-medencei Középiskolás Irodalmi Pályázat

Keressük a legjobb fotót! - téli hangulatok

A mikro-, kis- és közepes vállalkozások bevonására az innovációs láncba, valamint a vállalkozások KFI tevékenységének intenzitása / GINOP-2.1.8-17

Népi Játékok Rendezvényekre

Népi Játékok Fesztiválja Óvodában/Iskolában

Csapatversenyek hagyományos munkafolyamatok felelevenítésével, népies eszközök használatával.

Beregszász

Szent Márton Karitász ösztöndíj

Erdély

A Partiumi Keresztény Egyetem Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszéki Csoportja, valamint a Várad irodalmi és művészeti folyóirat 4. alkalommal hirdeti meg a Tabéry Géza novellapályázatot.

Szerbia

VIRTUS díj a filantrópiáért Szerbiában

Felhívás kutatói kezdeményezésű témapályázatra / K_18

Magyar Innovációs Nagydíj 26.

Magyar Innovációs Nagydíj 26.

A Társadalmi Kezdeményezések Bajnoksága Európa legjobb társadalmi vállalkozóit díjazza. A minden évben más országba szervezett versenyt 2018-ban Dániában, Koppenhágában rendezik. A kezdeményezéseknek a munkanélküliség kezelését, hátrányos helyzetű közösségek segítését és az oktatáshoz való hozzáférést kell célozniuk új technológiákkal, új rendszerekkel és új folyamatokkal.

Lett állami ösztöndíj részképzésre

Lengyel állami ösztöndíj nyelvi részképzésre

Lengyel állami ösztöndíj hosszú tanulmányútra

Kolumbia – teljes mesterképzésre és specializációra szóló ösztöndíj

Kína – teljes doktori képzésre szóló államközi ösztöndíj

Kazahsztán, teljes képzés

Jordánia – teljes képzésre szóló államközi ösztöndíj

Irán – ösztöndíj teljes alapképzésre

India – ösztöndíj teljes mesterképzésre

India – ösztöndíj teljes doktori képzésre

Horvát állami ösztöndíj teljes doktori képzésre

Horvát állami ösztöndíj részképzésre

Cseh állami ösztöndíj részképzésre

Algéria, teljes doktori képzés

Államközi ösztöndíjak / Részképzések

Államközi ösztöndíjak / Teljes képzések

Államközi ösztöndíjak / Részképzések

Államközi ösztöndíjak / Teljes képzések

Pályázat a MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt., a Civil Centrum Alapítvány (CICE) és a Korona Immobilia Kft. kiírásában – Székesfehérvár

Mese, mese, meskete

Fiatal kutató által kezdeményezett témapályázat / FK_18

Civilek a civilekért! 2017

Országos adatelemző verseny

Országos adatelemző verseny

Projektíró pályázat

Projektíró pályázat

Beregszász

Néptáncoktatók figyelmébe

OlvasásGalaktika 2.0 - könyvtámogatás könyvtárak, oktatási intézmények és civil szervezetek számára

Felsőoktatási fejlesztési projektek

III. "Nits Márta" Országos Ökumenikus Népdaléneklési Verseny

Gyergyószentmiklós

Gyergyószentmiklós Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala VERSENYVIZSGÁT HIRDET SZAKFELÜGYELŐ ÁLLÁS BETÖLTÉSÉRE A PÁLYÁZATOK KIVITELEZÉSE ÉS ELLENŐRZÉSE SZAKOSZTÁLY  KERETÉBEN.

#Vanképedhozzánk? - fotópályázat

Üzemeltetési költségcsökkentést eredményező energetikai fejlesztések pénzügyi támogatása / BM/ 22301 /2017

Művelődési házak, egyesületek programjain készült fotók pályázata.

Pedagógus szakvizsga kedvezményes finanszírozásban / TÁVI-04-2018

2018 - #Mindentegylapra! - szakmai innovációs pályázat

Adj magadnak egy esélyt! Képzési díjmentes képzési programok felnőttek számára / TÁVI-02-2018

Stockholmi Ifjúsági Víz Díj

Az Esztrád Színház és az European-American Cultural Institute 2018. évi színész, musicalszínész, színházrendező, táncművész Esztrád művészeti ösztöndíj elnyerésére.

Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2018 - Új Nemzedékek Jövőjéért Kollégium / NEA-UN-18-SZ

Szerbia

Erasmus+ pályázati felhívás

Felnőttoktatási munkatársak mobilitása

Köznevelési intézmények munkatársainak mobilitása

Mobilitási projektek / Szakképzési munkatársak mobilitása

Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállítása / VP5-8.4.1.-15

Erdély

Politikai vezetők Közép- és Kelet-Európában: szerepek, tevékenységek és következmények címmel szerveznek konferenciát 2018. április 19-21. között, a Kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetemen.

Erdély

Az SOS Gyermekfalu Románia projektmenedzseri állásra ír ki pályázatot. A projektmenedzser tevékenységi köre: 1. A projektcsapattal való konzultációt követően koordinálja a munkadokumentum és a kapcsolódó eljárások kidolgozását a projektben szereplő akvizíciókra vonatkozóan 2. Az ingatlanpiac megvizsgálása és elemzése; összehangolja az ajánlatértékelési folyamatot, és ingatlanvásárlásokkal foglalkozik, tiszteletben tartva a projektcsapattal közösen megállapított kritériumokat és technikai standardokat

Képzési és mentorálási lehetőség civil, ifjúsági és sport egyesületeknek.

Jószolgálat-díj

Himnusz - illusztrációs pályzat

Unitárius irodalmi pályázat 2018

Írások a Szerelem című antológiába

Vajdaság

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS AZ OKLEVELEK ÉS TUDOMÁNYOS FOKOZATOK HONOSÍTÁSI VAGY ELISMERÉSI KÖLTSÉGEINEK TÁMOGATÁSÁRA.

Timaffy László honismereti, helytörténeti és néprajzi pályázat

Az én Pannoniám, vers- és prózamondó verseny

Erdély

A MOL Románia és A Közösségért Alapítvány harmadik alkalommal hirdette meg a Jogosítvány a jövőhöz elnevezésű társadalmi felelősségvállalási programot, melyben nehéz anyagi körülmények között élő fiatalok pályázhatnak a jogosítvány megszerzésével járó költségek (sofőriskola és járulékos kiadások) megtérítésére.

Szerbia és Montenegró

Határon átívelő együttműködés Szerbia és Montenegró

Novella, kisregény - irodalmi antológia

Egyes egyházi oktatási infrastrukturális fejlesztések - egyházi jogi személyek által fenntartott köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésére irányuló projektek megvalósítása / EFOP-4.1.1-15

Pályázat egyes egyházi oktatási infrastrukturális fejlesztésekre

SozialMarie 2018

Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztivál

MAVIR fotópályázat - Kattints a nagyfeszültségre!

Médiapályázat - Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat

Gerda Henkel Díj

Európai együttműködési projektek támogatása, 2018 - KREATÍV EURÓPA (2014-2020) Kultúra alprogram / EACEA 32/2017

Beregszász

Újabb pályázatokat írtak ki a Határtalanul programban

Lengyel állami ösztöndíj nyári egyetemre hallgatóknak

Cseh állami ösztöndíj nyári egyetemre

Albánia - Tanulmányútra szóló államközi ösztöndíj

Albánia – nyári egyetemre szóló államközi ösztöndíj – 10. munkatervi pont

Cseh állami ösztöndíj hosszú tanulmányútra (12.B)

Államközi ösztöndíjak / Oktatói és kutatói tanulmányutak

Államközi ösztöndíjak / Nyári egyetemek

Tavaszi részképzés a 2017/2018-as tanévben

Szülőföldi felsőoktatási tanulmányi támogatás célú ösztöndíj 2017/2018.

Fiatal határon túli magyar oktatói ösztöndíj támogatás

Erdély

Pályázhat minden olyan, 2017. szeptember 1. napján a 38. életévét be nem töltött román állampolgárságú, magyar nemzetiségű személy, aki a 2017/2018-as tanévben valamely romániai államilag akkreditált felsőoktatási intézményben az alap-, egységes (osztatlan) és mesterképzési szinteken, a: gazdasági ,informatikai, műszaki, orvos és gyógyszerészeti, sporttudomány és testnevelés , művészetek, természettudományok tudományterületek valamelyikén főállású oktatóként (munkaviszonyban vagy megbízási szerződéssel) dolgozik.

Beregszász

PÁLYÁZATI KIÍRÁS - Szülőföldi fiatal oktatói ösztöndíj

Beregszász

PÁLYÁZATI KIÍRÁS - Tavaszi részképzés a 2017/2018-as tanévben

VII. Aranymosás Irodalmi Válogató - magyar írók legmegkapóbb történetei

Erősödő Civil Közösségek 2018

CEEPUS hálózati pályázatok intézmények részére

Pályázati felhívás a diaszpóra szervezetek részére 2018

XIV. Bálint napi Balassi-fesztiválhoz kapcsolódó plakáttervezési pályázat.

Esszéíró pályázatot hirdet fiatal európai íróknak.

Himnusz film

Kemény Bertalan Falufejlesztési díj

Erdély

PÁLYÁZAT nemzetközi tudományos konferenciákon való részvétel támogatására, 2018-ban. A Kutatási Programok Intézete (KPI) pályázatot hirdet a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE), valamint a Partiumi Keresztény Egyetem (PKE) főállású oktatói és kutatói számára nemzetközi konferenciákon való részvétel támogatására.

URBACT III - transzfer hálózatok

Open Call

Best 100 - A legjobb száz fotó- nemzetközi fotópályázat és kiállítás

Felsőoktatási fejlesztési projektek

Lelkészösztöndíjat indít a kormány

Erdély

Az IT Plus Klaszter pályázatot hirdet fiataloknak és pályakezdő tervezőknek, designereknek a sepsiszentgyörgyi DESIGN BANK startup és innovációs központ belső designelemeinek tervezésére. Jelentkezni december 20-ig lehet, a pályamunkákat ezt követően január 7-ig kell beküldeni. A fődíj 700+700 Euró.

Erdély

Színházi és performanszművészeti produkciók jelentkezését várják a TESZT-re: a temesvári Csiky Gergely Állami Magyar Színház, a 2018-ban megrendezendő Temesvári Eurorégiós Színházi Találkozóra színházi és performanszművészeti produkciók jelentkezését várja.

Zeneszerzőverseny az Arany János emlékév alkalmából

Slachta Margit szobor elkészítése - Zugló

Dura László diplomamunka pályázat 2017

A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése” című (GINOP-1.3.4-15 kódszámú) felhívás

Pillangó köztéri szobor készítése - Zugló

Fogyatékos személyek helyi, regionális és országos szervezeteinek szakmai programjainak támogatása / FOF2018

Esélyteremtő programok megvalósítása

Tematikus együttműködés erősítése az ifjúságügy, egészségügy, közösségfejlesztés és társadalmi felzárkózás terén a Kárpát-medence szomszédos országaival / EFOP-1.12.1-17

Egyházi és civil szervezetek szociális közfeladat ellátásának támogatása - A szociális ágazat korszerűsítésének, valamint a hatékony közfeladat-ellátás és a közszolgáltatások jobb hozzáférhetőségének megvalósítása / EFOP-1.9.8-17

Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállítása / VP5-8.4.1.-15

III. Pályázat „Örökség serleg” elismerésre

II. Jókai-díj 2017, nemzetközi irodalmi pályázat

Gólya, Bókay János utca 34., Budapest, 1083

A 20. századi magyar történelem két, talán leginkább inspiráló eseménysorozatáról emlékszik meg a Szabad Október Fesztivál, immár második alkalommal a Gólya Szövetkezeti Presszó, a Kettős Mérce blog és a Közélet Iskolája közös szervezésében.

Kultúra Lovagja cím

Budapest Főváros Önkormányzata harmadik alkalommal is meghirdeti a STAFÉTA pályázatot - a tehetséggondozás és a független előadó-művészet támogatása érdekében új színpadi produkció létrehozására.

A pályaorientáció támogatására a köznevelésben - Az alap- és középfokú iskolák pályaorientációs tevékenységét, kiemelten az MTMI készségeket és kompetenciákat támogató pályaorientációs szakmai módszertan átfogó megalapozása és fejlesztése / EFOP-3.2.13-17

Civil háló támogatási program

Fókuszban a bíróság fotópályázat

Több vagy, ha adsz! - exkluzív kalandtúra

Kisfaludy szálláshely fejlesztési konstrukció - Balaton kiemelt turisztikai fejlesztési térségben / TFC-1.1.1-2017-A

Magyar Minőség Szakirodalmi Díj 2017

Az Év Magyar Minőség (szakterület megnevezése) Rendszermenedzsere 2017. cím

Magyar minőségi Díj

Magyar Minőség eOktatás Díj 2017 - fejlesztő és alkalmazó kategóriában

Ozone Zöld-díj

A helyi identitás és kohézió erősítése - közösségfejlesztő programok megvalósítására a megyékben / TOP-5.3.1-16

Szakmai gyakorlatok az Európai Parlamentben

7. Green-Go rövidfilm verseny

Filmművészet Kollégiuma pályázata

Már lehet jelentkezni a hátrányos helyzetű, köztük a roma diákok iskolai előmenetelét segítő Útravaló ösztöndíjprogram idei pályázataira.

Rainprecht Antal emlékérem

„Együtt Európában“ érem elismerés

A HAT Alapítvány pályázatot hirdet az Ez HAT! Programja “GUDI Vállalati támogató program”-jában (továbbiakban GUDI program) való részvételre civil és nonprofit szervezeteknek és társadalmi vállalkozások részére

BEAC 120 - logó- és arculattervezés

Elemi rehabilitációs szolgáltatás biztosítása látássérült személyek számára / LSER2017

Hátrányos helyzetű személyek munkaerő-piaci integrációjának segítése helyi eszközökkel / EFOP-1.1.7-17

Vigyázat, civilek! - ARC-kiállításra óriásplakát készítése

TANULJ-TANÍTSD-TUDD - pályamunkák egészségnevelési témakörben

Természettudományos gyakorlatok az iskolakertben

Ingyenes (Térítésmentes) Minősített pályázatíró, figyelő vizsgafelkésztő (Nyíregyháza) pályázat / PK 10_2017

Kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatása professzionális SZÍNHÁZI előadó-művészeti szervezetek részére

Filmművészet Kollégiuma pályázata - art mozik szakmai programjainak és a programok promóciójának támogatása

Erdei vasutak üzemeltetésének támogatása

Magyar Termék Nagydíj 2017.

Történetek a ládafiából - videófilm-pályázat

Musicalpályázat 2017 - Esztrád Színház

Richter Aranyanyu Díj - Jelölj te is Aranyanyut!

Millenáris Kisrókus u. 16-20., Budapest, 1024

Székely Fesztivál 2017

NAGY tavaszi színező verseny óvodásoknak és kisiskolásoknak

Szombathelyi Osztrák-Magyar Nyári Egyetem ösztöndíj

Szálloda megépítése - Szolnok

Az év praxisa a Kárpát-medencében - díj

Vakok lakásgondjainak megoldása

Idősbarát Önkormányzat Díj

Pápa

Továbbképzés pedagógusoknak - művészetterápia

Ismerd meg! - Videoklip pályázat 3., 4., 5. és 6. osztályosoknak

Plakátpályázat 8-12 éveseknek - Tervezd meg!

A Földművelésügyi Minisztérium, mint Támogató a Nemzeti Környezetvédelmi Program céljainak megvalósítása érdekében pályázati felhívást tesz közzé a környezet- és természetvédelmi céllal létrejött, a nemzeti környezet- és természetvédelmi célok elérésében közvetlenül feladatot vállaló civil szervezetek számára.

Alkoss kedvedre! - rajzpályázat

Budapest Bank Békéscsabáért Program

Környezetvédelmi rajzpályázat

Indul a receptverseny! Főzz másképpen!

Hófehérke és a 7 törpe című táncjátékra jegyek

Pro Budajenő Egyesület szakmai felügyelete és bonyolítása mellett fotópályázat 2016-2017

Magyar Formatervezési Díj

Rajzpályázat Szent László királyról

Népművészet ifjú mestere díj

II. ÍRÓ/DEÁK - irodalmi pályázat

Pro Progressio tanári ösztöndíj

Hüpatia-díj 2017

Természet- és Tudományos Ismeretterjesztő Filmterv Pályázat

Elektromos gépkocsi vásárlás támogatása / GZR-D-Ö-2016

Ez egy milyen nap? - alkotáspályázat

Bútor a plázson - bútor vagy bútorcsalád tervezése

Építsünk egy boldogabb, jobb világot!

SciChallenge verseny

A szó ünnepe - írások irodalmi antológiába

Nemzetközi Mécs László Irodalmi díj

Támogatás kedvezményes balatoni osztálykirándulás/erdei iskola szervezésére

DELFIN Díj 2017 - fenntartható fejlődés gondolatának népszerűsítésé

Országos pályázat gyerekeknek, óvodáknak, általános és középiskoláknak, nevelőotthonoknak, gyerekcsoportoknak

Örökségünkért érem

Pályázat a Felső - Tisza Völgye Minőségi Védjegy elnyerésére

A vészkorszak zuglói áldozataira emlékező köztéri emlékmű megalkotása

Reformáció 500 - drámaírás

Év információbiztonsági újságírója 2017

V. Tradíció Néprajzi Gyűjtőpályázat 2017

CSODÁLATOS BARLANGVILÁG 2017 - Barlangok szerepe az őskortól a távoli jövőig

Túzok Vándorkupa

Én és az erdő - vers- és prózaírás

Egyedi projektek tartalomfejlesztésének támogatása - KREATÍV EURÓPA (2014-2020) MEDIA alprogram / EACEA/20/2016

Az SNI pedagógia alapjai (Nyíregyháza) Mesterkurzus / PK 05_2017

Ugródeszka Program 2017 - vállalkozásfejlesztő program mélyszegénységben élő közösségeket támogató szervezetek számára

Ingyen laptopokra lehet pályázni! Sőt, van olcsó net is!

Innovatív ötletek és technológiák az agrárgazdaságban

Egészségünk védelmében - rajzpályázat

Civil Sziget

A Sziget Kulturális Menedzser Iroda Kft. pályázatot hirdet civil szervezetek és a civil társadalommal együttműködő közintézmények számára a Sziget 2017 fesztiválon a Civil Sziget elnevezésű programhelyszínén való megjelenésre.

Informatika a köz szolgálatában 2017

II. Fotópályázat - Gyógyhírek

történetek a bátorságról

Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíjpályázat

Magyar vagyok, magyarnak születtem - hazafias, dicsőséges forradalmainkhoz kapcsolódó írások

Esszéíró pályázat - Bánk bán

Művészeti pályázat - Bánk bán

Üzenj a mosolyoddal! - művészeti alkotások

A Cracovia Expressz Alapítvány / Krakkói Magyar Centrum pályázatot hirdet a 2017. július 2-15. között Krakkóban megszervezésre kerülő XVI. Visegrádi Nyári Egyetemen való részvételre.

Bonts szárnyat! - Irodalmi pályázat kezdőknek

Online kormányzati, közigazgatási és e-egészségügyi szolgáltatások terjedésének és a Digitális Jólét Program kiterjesztésének elősegítése / GINOP-3.3.2-16

Tudományos könyvek kiadásának támogatása - Reformáció / REB-17-KÖNYVKIADÁS

Hunyadiak kora, Magyarország a XV. században - rajzpályázat alsó tagozatos tanulók részére

Környezetbarát Szolgáltatás - védjegy elnyerése

Állami támogatás pénztárgépek beszerzéséhez

Tavasztündér meséi

Gyűjtés kommandói iskola (Erdély) javára

Apeva 2017 - versírás

Budapest, Miskolc és Pécs

Felhívás coachképzésben való kedvezményes részvételre nonprofit szervezetek vezetői részére

Köznevelési stratégiai partnerségek - nemzetközi

A Tempus Közalapítvány ajánlattételi felhívást tesz közzé helyi programok megvalósítására az Európai Ifjúsági Héten.Idén május 1. és 7. között kerül megrendezésre az Európai Bizottság népszerű kezdeményezése, az Európai Ifjúsági Hét. Egész Európában, így Magyarországon is számos ifjúsági program valósul meg ezen a héten.

IX. Országos lovas rajzpályázat

Móra Ferenc meséi - illusztrációs pályázat

A Huawei és a londoni Saatchi Gallery 'szelfi' fotópályázatot hirdet

Mesém - mesekönyvírás és illusztráció

Pályázati felhívás az ifjúsági közösségek tevékenységének támogatására

Pénzügyek felsőfokon - Légy kreatív!

Az MNB négy vezető közgazdasági felsőoktatási intézménnyel közösen „Pénzügyek felsőfokon – Légy kreatív!” címmel pályázatot hirdet a magyar fogyasztók pénzügyi kultúrájának és pénzügyi tudatosságának fejlesztése érdekében a résztvevő egyetemek hallgatóinak.

Kőrösi Csoma Sándor Program

Petőfi Sándor Program ösztöndíjra

Káplár László Jó Ember Díj

Ne érd be konzervvel! - programfejlesztés

Történelmi Novellapályázat - Arany Sas Díj 2017

Lőrincze Lajos könyvtárbővítési pályázat

Matheidesz Mária Minőségi Díj - nyelvtanulók részére

Matheidesz Mária Minőségi Díj - nyelvtanárok részére

IV. Savaria Filmszemle

Szó-kincs 2017 - vers- és novellaírás ünnepi könyvhétre

Amerikai tanulmányút holokauszt témában pedagógusok részére

Gudi, ami a vásárlás mögött van

Ösztöndíj szakmai gyakorlat megszerzésére Németországban

Milyen legyen a jövő iskolája? - karikatúra

Rajzpályázat az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulójának tiszteletére

Becsapódás - alkotáspályázat

NAGY népmese színező verseny

Novellapályázat

Erste Seeds Program

II. Sajátosan nagyszerű - tehetséggondozás

Zsigmond Vilmos Filmfesztivál

Ember Mária Díj

Országos fecskefelmérés

Beépített kellékek - színdarab írása

Esszépályázat 2017

Campus Mundi külföldi szakmai gyakorlat

Gyűjthető múlt - kisfilmkészítő

Gyűjthető múlt - rajzpályázat

Debrecen 2023 - Európa Kulturális Fővárosa - arculat megtervezése

Természetismereti verseny

Lippai Balázs esélyegyenlőséget elősegítő ösztöndíj

Babits Mihály műfordítói ösztöndíj

Örökségvédelem Kollégiuma pályázata

Közművelődési Kollégiuma pályázata

Országos francia nyelvű szavalóverseny

MVM Edison Light Up!

EFFE Fesztivál Minősítés

A Társadalmi felelősségvállalás kollégium pályázata

Az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, felújítása, helyreállításának támogatása

Az én Pannoniám - vers- és prózamondás

Magyar Innovációs Nagydíj

Prímek Primisszima - kiállítás kortárs művészeknek

Magyar Asztronautikai Társaság

Előadó-művészeti partnerségek támogatása

Köztéri művészet - Land Art alkotások

Újévi Irodalmi villámpályázat

Pályázat vissza nem térítendő pénzbeli támogatásra

Szépirodalmi Kollégiuma pályázata

Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2017.

Civil szervezetek üzleti ötleteinek felkarolása

Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2017 - Közösségi környezet kollégium / NEA-KK-17-SZ

Erasmus+ program / EAC/A03/2016

Vallási sokszínűség Európában - múlt, jelen és jövő

A kulturális örökség integrált megközelítése

Csodadoki pályázat - rajzpályázat

European-American Cultural Institute; Esztrád Színház

MegSzépülAVárosom - városszépítés

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által jövő évre kiírt pályázatok keretösszege 1,075 milliárd forint – jelentette be Soltész Miklós az országos szlovák adventi gyermektalálkozón, Pilisszentkereszten. Az idén ez a keretösszeg 945 millió forint volt.

Pályázati felhívás a 2017. évi Jászságért Díjra

Észt állami ösztöndíj doktori részképzésre

Észt állami ösztöndíj részképzésre

Cseh állami ösztöndíj doktori részképzésre

Cseh állami ösztöndíj részképzésre (8.)

Algéria teljes doktori képzés, 3/c

Jószolgálati díj

Tudományos ülésszak szervezésének és lebonyolításának támogatása - Reformáció / REB-17-KONFERENCIA

Himnusz illusztráció

Tóth Árpád emlékdíj-pályázat

Jószolgálati díj

Karácsonyi és újévi ételek receptjei

Támogatjuk a pedagógus szakvizsga megszerzését

Szent Gergely Népfőiskola; Projektközpont Szolgáltató Kft

Tandíjmentes pedagógiai képzések / PK09/2016

Magyar Művészeti Akadémia Építőművészeti Tagozata "EVEZŐSPÁLYA CÉLTORNYA 2016" megnevezéssel, nyílt, építészeti tematikájú pályázatot hirdet meg

SozialMarie díj 2017

Országos nyílt titkos hallgatói ötletpályázat - tervezés

A Szegedi Akadémiai Bizottság (a továbbiakban: SZAB) Média pályázatot hirdet elsősorban a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozathoz kapcsolódóan.

Pályázat a szihalmi Magyar-Tár-Ház kabalafigurájának képi megtervezésére és elnevezésére

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázatot hirdet art besorolású filmalkotások forgalmazásának 2016. évi támogatására.

NEMZETISÉGI TÁMOGATÁSOK PÁLYÁZATI KIÍRÁS Nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2017. évi költségvetési támogatására Pályázati kategória kódja: NEMZ-KUL-17 Meghirdetés dátuma: 2016. december 02.

Észt állami ösztöndíj rövid tanulmányútra

Észt állami ösztöndíj nyári egyetemre (5.2.B.)

Észt állami ösztöndíj hosszú tanulmányútra

Egyiptom I/3. államközi kutatói tanulmányút egyiptológia vagy arab nyelv és kultúra területén

Egyiptom – államközi ösztöndíj tanulmányútra egyiptológus és régész pályázóknak

Cseh állami ösztöndíj rövid tanulmányútra

Egyitpom-kutatói tanulmányút

Cseh állami ösztöndíj nyári egyetemre (9.)

Cseh állami ösztöndíj hosszú tanulmányútra (12.B)

Albánia - Tanulmányútra szóló államközi ösztöndíj – 2. munkatervi pont

Albánia – nyári egyetemre szóló államközi ösztöndíj – 2. munkatervi pont

Programtámogatás - Reformáció kezdete / REB-17-PROGRAM

NEMZETISÉGI TÁMOGATÁSOK PÁLYÁZATI KIÍRÁS A nemzetiségi civil szervezetek 2017. évi költségvetési támogatására

Nyelvi környezetben megvalósuló nemzetiségi, népismereti, művészeti, hagyományőrző és olvasótáborok megvalósításának 2017. évi költségvetési támogatása / NEMZ-TAB-17

A szombathelyi Oladi Általános Iskola és a SZOSZSZC Oladi Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája meghirdeti a XXIII. Országos József Attila Mese-, Vers- és Novellaíró Pályázatot.

A nemzetiségi civil szervezetek 2017. évi költségvetési támogatása / NEMZ-CISZ-17

Junior Master of Light - a világítás mestere díj

Nemzetközi Film és Zenei Együttlét - MEDIAWAVE

ELLE #többnőtazirodalomba - novellaírás hölgyeknek

Nők a tudományban Kiválósági Díj 2016

A Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetsége 2017-ben is megrendezi a zenészek és hangfelvétel-kiadók legnagyobb ünnepét, a Fonogram - Magyar Zenei Díj gálaestet.

A UWC Magyarországi Egyesülete meghirdeti kétéves külföldi ösztöndíjpályázatát. Idén 3 kategóriában pályázhattok. Az iskolák nevére kattintva bővebb információhoz juttok az iskolák elhelyezkedéséről, sajátosságáról, a tanulható tantárgyakról.

A Cook Communications és a Mathias Corvinus Collegium (MCC) a 2016/2017-es tanévben is ösztöndíjat hirdet Komáromy Gábor emlékére. A Cook Communications teljes körű kommunikációs szolgáltatást nyújtó PR-ügynökség, amely irodáival Budapesten, Prágában, Szófiában, Bukarestben és Varsóban van jelen.

Nemzeti Agykutatási Program támogatása / KTIA_NAP_13

Az Erasmus+ pályázattípus célja az oktatásban, képzésben és ifjúsági területen dolgozók szakmai fejlődésének támogatása mobilitási projektek megvalósításán keresztül.

Erdély

Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsa  pályázatot hirdet, a sportprogramok finanszírozási feltételeire, követelményeire és módszertanára vonatkozó szabályzat szerint az utólagosan módosított és kiegészített 2000/69-es számú Testnevelési- és sporttörvény előírásai alapján.

Nemzetközi

a Pestalozzi program az Európa Tanács programja az oktatásban dolgozó személyek fejlesztésére.

Erdély

Kovászna Megye Tanácsa pályázatot hirdet a sportprogramok finanszírozási feltételeire, követelményeire és módszertanára vonatkozó szabályzat szerint

Románia

A MOL pályázatot hirdet Mentor Díj a tehetségek gondozóinak címmel.

Románia

44.000 € kezdő vállalkozásoknak Magyar nyelvű összefoglaló leírás a startupcafe.ro portálon megjelent cikk alapján.

Törökország

Meghirdetésre került a török Kutatói Ösztöndíj. Az ösztöndíjat doktori diplomával rendelkezők, ill. olyan PhD hallgatók pályázhatják meg, akik már a disszertációírás stádiumában vannak. Egész évben pályázható.

Ismét megnyílt a pályázati lehetőség a Nemzeti Kulturális Alap építőművészet és örökségvédelem kollégiumában a műemlék épületek és építmények állagmegóvásának, részleges, vagy teljes helyreállításának, felújításának, valamint műemlékek elválaszthatatlan részét képező képzőművészeti alkotások restaurálásának támogatására.

Ungvár

A 2017. év II. körű Mezőgazdasági pályázati felhívás módosult

Ungvár

Az „Egán Ede” Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési Központ” Jótékonysági Alapítvány pályázati felhívása egyéni vállalkozók, valamint mikro- és kisvállalkozások kapacitásbővítési, innovációs támogatására a mezőgazdaság területén

Ungvár

Az „Egán Ede” Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési Központ” Jótékonysági Alapítvány pályázati felhívása egyéni vállalkozók, valamint mikro- és kisvállalkozások mezőgazdasági célú földterületek bérlésének elősegítése céljából

Bálint napi Balassi-fesztiválhoz kapcsolódó pályázat

Ungvár

A „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány folytatja a támogatások folyósítását

Erdély

A BETHLEN GÁBOR ALAPKEZELŐ Zrt. a BGA Pro Transilvania közreműködésével nyílt pályázatot hirdet. A pályázat célja a Romániában élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítása, magyar nemzeti azonosságtudatának megerősítése az oktatás és a kultúra támogatása által. A felhívás a magyarság összetartozása jegyében értékteremtő, konkrét szellemi és/vagy tárgyi eredményt felmutatni tudó programok megvalósítására szeretne ösztönözni, e célokat tükröző igényes, minőségi pályázatok támogatásával.

Szabadka

Ebben az évben is meghirdeti karácsonyi cipősdoboz-akcióját a Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnázium diákcsapata a bácskossuthfalvi székhelyű Baptista Missziós Centrum közreműködésével.

Építőművészet Kollégiuma pályázata

Ungvár

A BETHLEN GÁBOR ALAPKEZELŐ Zrt. (a továbbiakban: Alapkezelő) – a „KMKSZ”Jótékonysági Alapítvány közreműködésével –nyílt pályázatot hirdet

Intézményi irányítás fejlesztése a felsőoktatásban / EFOP-3.4.6-VEKOP-17

Beregsázsz

A Beregszászi Járási Máltai Szeretetszolgálat rajzpályázata

Beregszász

PÁLYÁZAT - "Magyarország és a közép-európai térség az Európai Unióban, az Európai Unió a világban" címmel

Ungvár

A Kovács Vilmos Irodalmi Társaság III. Internetes Versmondó Versenyének eredménye

Ungvár

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség meghirdeti a Fodó Sándor ösztöndíjat/díjat.

Arany János Tehetséggondozó Program 8. évfolyamos tanulók számára

III. Nemzetközi adventi illusztrációs pályázat

Karácsonyi rajzpályázat

Család, Esélyteremtő és Önkéntes Ház

Nemzetközi

A vizek biztonságának növelése

Szabadka

A Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség kéri a civil és művelődési szervezeteket, intézményeket, magánszemélyeket, hogy segítsék a kimagasló személyi, egyesületi teljesítmények elismerését.

Állatok és növények a természetben

Állatok és növények a természetben, fotópályázat

Filmművészet Kollégima pályázata

Szabadka

A Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség várja a felterjesztéseket.

Erdély

Az Új Európa Kollégium és a Bukaresti Egyetem Fejlesztési Kutatóintézete pályázatot hirdet a 2018-2019-es tanévre.

Vajdaság területe

Az elektronikus kommunikáció és az információs társadalom fejlesztése a Vajdaság területén működő helyi közösségekben.

Vajdaság területe

Vissza nem térítendő támogatás, amely célja a szociális gazdaság fejlesztése Vajdaság területén

Halmos Béla Program Ideiglenes Kollégium pályázata

Délvidék

A de profundis Közhasznú Alapítvány – immár 15. alkalommal – hirdette meg a délvidéki diákság számára a 15.000 dináros egyszeri támogatást nyújtó pályázatát.

Óbecse

Az óbecsei önkormányzat közzétette az egyetemi ösztöndíjak odaítélésére vonatkozó pályázatát a 2017/2018-as tanévre.

Székelyudvarhely

„Székelyudvarhely Megyei Jogú Város Helyi Fejlesztési Stratégiája”: a város lemaradt zónáinak és az itt mély-szegénységben élő többségében roma etnikumhoz tartozó lakóinak a felzárkóztatása.

Képzőművészet Kollégiuma pályázata

Segítő kutya kiképzéssel foglalkozó szervezetek támogatása / SKK2018

Szülősegítő szolgáltatások támogatása / SZÜLŐ2018

panziók fejlesztése - Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukció

Fotópályázat az új generációk álommunkájáról

Koltai Tamás kritikapályázat

Keressük a „Kiskőrös 300” emlékév logóját!

Zenta

1. Gazdanapok – VI. Vajdasági Kulináris és Élelmiszeripari Kiállítás, Vajdasági Brand – helyi termékek bemutatója és vására, Vajdaság kincsei – a vajdasági magyar települési értéktárak bemutatója

Horvátország

Horvátországi magyarok történetei a történelmünk egyik legszörnyűbb időszakának magyar áldozataira kívánunk emlékezni.

Horvátország

A horvátországi magyarság történelmi jelenlétét bizonyító emlékjelek.

Erdély

A Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kara és az Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztálya pályázatot hirdet 2017-ben, gyógyszerésztudományi kutatók/kutatócsoportok számára az erdélyi és a budapesti régió közti tudományos együttműködés fellendítése céljából.

Zenta

A Bolyai Farkas Alapítvány a Magyarul Tanuló Tehetségekért pályázatot hirdet A zentai csata emlékére címmel óvodások, általános- és középiskolások számára

Zenta

Általános iskolások részére hirdet képzőművészeti pályázatot a Bolyai Csendélet címmel.

Vajdaság

Képzőművészeti pályázat 13-15 éveseknek.

Magyarkanizsa

UTAZÁSI KŐLTSÉGTÉRÍTÉS MEZŐGAZDASÁGI VÁSÁROKRA, KIÁLLÍTÁSOKRA, RENDEZVÉNYEKRE.

Az Inter Japán Magazin író-újságíró pályázatot hirdet a japán-magyar kapcsolatok és a két nép közötti szabad információ-áramlás erősítésére.

A Trivium Egyesület Japán a szamurájkorban címmel novellapályázatot hirdet. További információ: http://triviumnet.hu

A Trivium Egyesület 100 Mini Történet címmel novellapályázatot hirdet. A pályázatra életkori megkötés nélkül kezdő és rendszeresen publikáló írók jelentkezését is szívesen fogadjuk. Hazai és határon túli írók egyaránt pályázhatnak.

A Trivium Egyesület Hallasd a hangod! címmel felolvasó pályázatot hirdet. A pályázatra bárki jelentkezhet határon innen és túl. Életkor alsó határa 14 év, felső határ nincs.

kitelepítés

K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések / GINOP-2.2.1-15

Mese, mese, meskete

CEEPUS hallgatói mobilitási pályázatok féléváthallgatásra vagy rövid távú hallgatói tanulmányútra

Vajdaság területe

A sport fejlesztése Vajdaság területén

Vajdaság

Különleges sporttal kapcsolatos programok támogatása.

A pályázat célja Budapest környezeti állapotának javítása, fejlesztése.

Az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár pályázatot hirdet új magyar induló megírására hazai és határon túli magyar zeneszerzők számára. Azok jelentkezését várjuk, akik konkrét zenei elképzeléssel rendelkeznek a nagy múltú budapesti katonai alakulat hagyományos díszmenet indulójának zenei megjelenítésére. A nyertes pályamű bemutatásra kerül a Magyar Honvédség Központi Zenekar tolmácsolásában egy gálahangverseny keretében.

Beregszász

Pályázati lehetőség! Márton Áron Kutatói és a Márton Áron Tehetséggondozó Program

Nyinák és Alexandrák színpadra! színjátszó verseny (Ruttkai Éva emlékezete)

A Fiatal Vezetők Akadémiája küldetése mentén a Coaching Team pályázatot hirdet fiatal vezetők számára, immár harmadik alkalommal.

Istenes versek kiadása

Nagybereg

Kárpátaljai hon- és népismereti csapatverseny magyar tannyelvű középiskolák számára

Beregszász

Pályázati felhívás kárpátaljai néptánccsoportok támogatására

A Kisebbségi Jogvédő Intézet esszépályázatot hirdet külhoni magyar egyetemi hallgatóknak .

Pályázati felhívás a Beiratkozási Program által érintett külhoni óvodák részére.

DEKK humorpályázat 2017

Bonyhád Város Önkormányzata és a Solymár Imre Városi Könyvtárösszművészeti pályázatot hirdet a város 40 éves születésnapi programsorozatának részekén

Pápa, Kékfestő Múzeum előadóterme

Kedvezményes továbbképzés pedagógusoknak

KÖSZ! Program 2017 Iskolai Közösségi Szolgálat megvalósítását támogató pályázat

13. Országos Középiskolai Filmszemle

Vajdaság

Egyesületek általános és középiskolai oktatási programjainak és projektjeinek 2017. évi finanszírozásása és társfinanszírozásása, valamint a nemzeti kisebbségek – nemzeti közösségek szervezeteinek társfinanszírozása.

Andy és Terry egy 39 emeletes lombtoronyházban élnek, amire építettek dodzsempályát, gördeszkapályát krokodilveremmel, fagylaltszalont, a Végzet Útvesztőjét, és még sok minden mást.

A nehéz körülmények között élő, átlagon felüli adottsággal, motivációval rendelkező gyermekek differenciált fejlesztésének biztosításáért!

Wekerle Sándor könyvtári állománygyarapítási pályázat, 2017

Apeva 365 - irodalmi pályázat, az apeva műfaj népszerűsítése

Zsidósággal és antiszemitizmussal kapcsolatos oktatási kezdeményezések

Az Országos Informatikai Programiroda pályázatot hirdet „Számítógép a mindennapi társ 10” címmel.

Erdély

Az ErGo Egyesület idén tizedik alkalommal szervezi meg az Erdélyi Vándoregyetem interdiszciplináris szabadegyetemet és szakmai konferenciát, amelynek időpontja: 2017. november 17-19, helyszín: Válaszút.

Egészségfalók a konyhában - így eszünk mi

Richter Aranyanyu Díj

Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása / GINOP-2.1.1-15

Ungvár

A „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány közleménye

Novellaíró pályázatot hirdet az idén 150 éves Központi Statisztikai Hivatal

Nemzetközi Tánc Fesztivál

Örökség serleg - díj Kárpát-medence kulturális örökségének ápolásáért

Budapest

Örökség serleg – díj Kárpát-medence kulturális örökségének ápolásáért

Újvidék

A konferencián saját, kizárólag tudományos kutatásról szóló munkával lehet elindulni, témamegkötés nélkül.

Jövő Borásza - ösztöndíj a Borászok borásza programban

Talpra magyar, hí a haza - rajzpályázat

Ismét meghirdették az Esterházy Művészeti Díjat fiatal festőművészeknek.

Jó szomszéd 2018 - kertművelés ösztönzése

Kertelek 2018 - háztáji kiskertek veteményezése

Ingyenes vetőmagcsomag magánszemélyek részére - 2018

XIV. Nemzetközi Költészeti Verseny, Castello Di Duino

A Somogy Megyei Önkormányzat fotópályázatot hirdet Somogy megye valamennyi lakosa számára "Négy évszak Somogyországban" címmel.

Irodalmi pályázat

Jókai-díj 2018 - nemzetközi irodalmi pályázat

Dokumentumfilm-pályázat: kultúra mint ellenállás az egykori kelet-európai szocialista országokban

Kortárs irodalmi alkotások pályázata 2017

Áprily Lajos Junior Emlékdíj

Budapest

Jókai-díj 2018 – nemzetközi irodalmi pályázat

Budapest

A Gyermekjóléti Alapítvány *Országos Mécs László Irodalmi Társaság* I. (Nagy) Lajos Nemzetközi Szabadegyetem közös pályázati felhívása két kategóriában

Campus Mundi - felsőoktatási hallgatók külföldi részképzése

Lakhatási körülmények javítása / EFOP-2.4.2-17

Beregszász

Az „Egán Ede” Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési Központ” Jótékonysági Alapítvány 2017-ben vállalkozásfejlesztés kategóriában nyertes pályázóival 2017. október 27-én köti meg támogatási szerződését.

Tervezd meg saját Ady-köteted! Országos könyvillusztráló-pályázat

Erdély

A Közösségért Alapítvány és a MOL Románia meghirdette a Gyermekgyógyító program 2017-es kiírását. E pályázat útján olyan civil szervezetek juthatnak támogatáshoz, amelyek élményterápiás vagy művészeti terápiás foglalkozásokat szerveznek a krónikus betegségekben szenvedő, fogyatékkal élő, vagy hosszas kórházi kezelés után lábadozó gyermekek számára.

Nyelvtanulással a boldogulásért / EFOP-3.2.14-17

Erdély

Az RMDSZ pályázatot hirdet a Kisebbségi Tanács 2017. évi alapjából, az ifjúság közéleti tevékenységének támogatására. A támogatásra jogi személyiséggel rendelkező civil szervezetek és diákszervezetek, valamint azok tagszervezetei és a diáktanácsok pályázhatnak. Csak 2017. szeptember – december időszakban sorra kerülő programok megvalósítására lehet pályázni.

Országos Marketinggyémánt Díj

Kolozsvár

A Jazz in the Park pályázatot hirdet Kolozsvár köztereire tervezett kulturális projektek támogatására.

Vadászat fényképezőgéppel - fotópályázat

Az Év Budafok-Tétényi Természetfotósa 2017

IV. Szeretett világunk - fotópályázat

A Budapest FotóFesztivál Csöndesen címmel nyílt pályázatot hirdet kortárs alkotók számára.

A pályázatra kortárs vizuális művészeti alkotásokat és fotó installációkat, digitális média és videó projekteket is várnak.

Erdély

A Pro Economica pályázati felhívása a földmérési és földhivatali tulajdonjogot bejegyző jogi eljárás finanszírozására.

Erdély

A Pro Economica pályázati felhívása a mezőgazdasági erőgépek és kapcsolható eszközök, mezőgazdasági tevékenységekhez szükséges felszerelések, valamint tenyészállatok beszerzésének támogatására - magánszemélyeknek

Erdély

A Pro Economica pályázati felhívása az egyéni vállalkozók, valamint mikro-, kis- és középvállalkozások eszközbeszerzéseinek támogatására.

Vajdaság

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS AZ EURÓPA KOLLÉGIUMBAN VALÓ KOLLÉGIUMI ELHELYEZÉS ODAÍTÉLÉSÉRE A 2017–2018. ÉVBEN (MÁSODIK KÖR).

NKA Közművelődési Kollégiumának pályázati felhívásai.

Vajdaság

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A MAGYAR NEMZETI TANÁCS 2017–2018. ÉVI MÁSODIK FELSŐOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATÁRA.

A Bakelit Multi Art Center 10. alkalommal hirdeti meg a “THE TALENT” Kortárs Képzőművészeti Pályázatot!

Közösségi funkciójú zöld területek létesítése, fejlesztése - MOL ZÖLDÖVEZET PROGRAM

Társasházak belső udvarainak zöldítése az ország egész területén - MOL ZÖLDÖVEZET PROGRAM

Erdély

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség pályázatot hirdet a szórványban folyó oktatási tevékenységek támogatására.

Az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetételének, felújításának, helyreállításának támogatása.

Kolozsvár

A Kolozs Megyei Ifjúsági Fórum gyakornoki programot hirdet három közintézményben: Kolozsvári Polgármesteri hivatalában, a Kolozs Megyei Tanácsánál és Bukarestben a Parlamentbe.

Ungvár

Az oktatási dolgozók támogatása iránti pályázat második köre október 15-ig tart.

Láthatatlan Szeged - szöveges fotó- és videóesszé készítése

Szakmai gyakorlatok az Európai Parlamentben - egyetemi oklevéllel rendelkezők számára

Szakmai gyakorlatok az egyetemi oklevéllel rendelkezők számára (Robert Schuman ösztöndíj)

Kultúra Lovagja cím

Egészségértés Díj

Kutatási infrastruktúra megerősítése - nemzetköziesedés, hálózatosodás / GINOP-2.3.3-15

Az Év Honlapja Díj

Újvidék

Vajdasági Magyar Tudományosság Aranybagoly Díját PhD tudományos fokozattal rendelkező vajdasági magyar kutatók részére.

Magyarkanizsa

Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség a kórusok idei találkozóját a kettős Kodály-évforduló és a Szent László-emlékév jegyében 2017. október 15-én rendezi meg Magyarkanizsán.

A pályázat célja, hogy feltérképezzük és a közvéleménnyel megosszuk a legjobb egészségértést fejlesztő programokat.

Budapest

Művészeti pályázat középiskolásoknak

Lollipop kommunikációs verseny - Jó, ha tudod

Építészeti Örökségvédelmi Támogatás

Topolya

VI. Egri József Nemzetközi Ifjúsági Filmpályázatra várják a jelentkezéseket

Szolnok, Verseghy Ferenc Könyvtár (Szolnok, Kossuth tér 2.), Veszprém, Szaléziánum Érseki Turisztikai Központ (Veszprém, Vár utca 31.), Győr, Hotel Kálvária (Győr, Kálvária u. 22/D.)

A képzésre civil szervezetek képviselőit és iskolai közösségi szolgálatért felelős pedagógusok jelentkezését várjuk, akik a részvételt követően közösen tudnak pályázatot benyújtani a KÖSZ! Programunkban.

Ez állati jó! - rajzpályázat

Ungvár

Egán Ede Alapítvány: Kihirdették a vállalkozásfejlesztési kategória nyertes pályázatait

Fotópályázatot hirdet a Diák- és Ifjúsági Újságírók Országos Egyesülete. A pályázatra olyan fotókat várnak, amelyek egyértelműen bemutatják, hogy miért örömforrás az önkénteskedés. A képek kidolgozásában szabad kezet kap mindenki.

Trágyatárolók építésére pályázhatnak a termelők

Nemzetiségekért Díj

Az 5000 éves Kína - alkotáspályázat

Európai Unió Horizont 2020 programjában, valamint egyéb közös EU-s és regionális programokban való magyar részvétel ösztönzése / EU_KP_16

Fejlesztőpedagógiai asszisztens vizsgafelkészítő / PK19/2017

Campus Mundi ösztöndíj rövid külföldi tanulmányút

GÁBOR DÉNES-DÍJ 2017

Novellapályázat 2017

A MÁSIK - 21. Faludi Filmszemle

Budapest Art Mentor

Beregszász

Meghozta döntését a Soós Kálmán ösztöndíjakról a Kárpátaljai Felsőoktatási Tehetséggondozó Tanács

Papírba zárt rejtélyek

Legyen az Év Felelős Foglalkoztatója 2017

Prizma Kreatív PR Díj 2017

Ipolynyék

verseny

A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központja nyílt pályázatot hirdet civil szervezetek számára a fogyasztók pénzügyi kultúrájának fejlesztésére és a pénzügyi tudatosság növelésére.

Erdély

A Marosvásárhelyi RMDSZ beszédíró pályázatot hirdet középiskolások és egyetemi hallgatók számára - október 6., az aradi vértanúk emléknapja alkalmából.

A Nemzetközi Visegrádi Alap pályázatot hirdet civil szervezetek, oktatási, kutatási intézetek, valamint a civil szféra egyéb szereplői számára.

Beregszász

Megtette javaslatát a Kárpátaljai Tehetségsegítő Tanács az Ady Endre ösztöndíjak odaítéléséről

Nyitra

legere

Budapest

Átfogó felkészülési programot indítunk továbbtanulásra készülő roma középiskolásoknak. Célunk, hogy délutáni-hétvégi foglalkozásainkkal kiegészítsük a középiskolai oktatást és megkönnyítsük az érettségire való felkészülést. A 2017-18-as tanévben harminc 11.12. osztályos diák kerülhet be a programba. MIBEN SEGÍTÜNK?

Szabadka

verseny

Beregszász

Mesemondó verseny

Vajdaság

Általános és középiskolás diákok önálló kutatás tervezésre, megvalósításre és írásbeli munkák elkészítsére való ösztönző pályázat.

Erdély

A Scientia Kiadó, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem kiadója nyílt pályázatot hirdet erdélyi vonatkozású tudomány-, művészet-, irodalom- vagy technikatörténeti tárgyú könyvek megjelentetésére.

Budapest

A Gyermekjóléti Alapítvány, az Országos Mécs László Irodalmi Társaság és az I. (Nagy) Lajos Nemzetközi Szabadegyetem, meghirdeti AZ ÉV VERSE 2017. irodalmi pályázatot.

Beregszász

Soós Kálmán ösztöndíjprogram 2017/2018

Őrsújfalu

és

Galánta

opus

Beregszász

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt által biztosított támogatásból a 2017/2018-as tanévre ismét meghirdeti a Soós Kálmán ösztöndíjprogramot.

Visk

A „Visk” Jótékonysági Alapítvány felhívása

Dunaszerdahely

felhívás

Nemeshodos

citera

Nagydobrony

FELHÍVÁS – ISKOLAI RAJZPÁLYÁZAT

Budapest

1956-os irodalmi- és történelmi pályázat

Pályázatot hirdet az Erasmus+ virtuális cserekapcsolatok kezdeményezés végrehajtására az EACEA.

Beregszász

Ady-Endre-ösztöndíjprogram

Beregszász

Ady Endre ösztöndíj a kárpátaljai magyar oktatásban

Pozsony

tánc

Megvan a Művész leszek! Tudós leszek!, tehetséges gyermekeknek szóló ösztöndíj-pályázat 2017/2018-as tanévi eredménye.

Magyarkanizsa

Magyarkanizsa Község Ifjúsági Irodája fotópályázatot hirdet „Az én Európám” címmel.

Mottó: „Szeretem ha a kisfiam leeszi a ruháját – mert az azt jelenti, hogy végre volt mit ennünk”

A Raiffeisen Bank ösztöndíjprogramja 5 tehetséges egyetemistának nyújt lehetőséget, hogy egy szemeszter erejéig a világ 25 egyetemének egyikén tanulhasson és szerezhessen életre szóló tapasztalatokat. A támogatás magában foglalja a tandíjat és a külföldi megélhetés költségeit is.

Szabadka

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A MAGYAR NEMZETI TANÁCS 2017–2018. ÉVI FELSŐOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATÁRA

A Szövetség a Kiválóságért Közhasznú Egyesület idén is meghirdeti a IIASA-Shiba Díjat. Az idei évben lehetőség nyílik civil szervezetek számára is a pályázásra.

Huszt

A „Szent Márton Karitász” Kárpátaljai Megyei Jótékonysági Alapítvány ösztöndíjpályázata. Pályázati felhívás

Huszt

A „Szent Márton Karitász” Kárpátaljai Megyei Jótékonysági Alapítvány ukrajnai felsőoktatási intézményben tanuló kárpátaljai diákok részére szociális és tanulmányi ösztöndíj pályázatot hirdet a 2017/2018-as tanév I. félévére.

Románia

Megnyílt a Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENI határon átnyúló együttműködési program 2014-2020 második pályázati kiírása.

Vajdaság

A Magyar Nemzeti Tanács első körös ösztöndíj pályázata felsőoktatásban részesülőknek.

Beregszász

498 újabb mezőgazdasági pályázóval írtak alá szerződést. A forrásfüggvényes pályázatokat is támogatja a magyar állam

Beregszász

Az Egán Ede-program további félezer nyertes pályázójával kötöttek szerződést Beregszászban

A pályázatok értékelése során prioritást élveznek azok a programok, amelyek támogatják a személyes és a közösségi erőforrások fejlesztését, a családi rendszer megerősítését, a veszélyeztetett célcsoportok elérését, a korai kezelésbevétel előmozdítását, valamint reflektálnak a megváltozott szerhasználati mintázatokra.

A Szitakötő gyerekfolyóirat alkotói pályázatot hirdet Hangorkán címmel. Milyen hangok kelthetnek fergeteges vihart, és melyektől csitul el a forgószél? A körülöttünk élő lények és tárgyak hangja hol harmonikus, hol fülsüketítő, olykor érthető, máskor bosszantóan idegen. A zaj és a csönd is lehet megnyugtató és félelmetes, baljóslatú és életmentő, szépséges és idegőrlő.

Érsekújvár

vers

Érsekújvár

énekelt vers

Ungvár

A „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány közleménye

külhoni régiók

Irodalmi Karaván és Művészeti Karaván címmel meghívásos pályázatok a külhoni magyar kultúra támogatására.

Munkács, Ungvár, Beregszász, Csap, Técső, Nagyszőlős

A pályázat célja: - a kárpátaljai művészeti iskolákban munkájukat magyar nyelven ellátó pedagógusok támogatása, - a kárpátaljai egészségügyi intézményekben gyógyító munkájukat magyar nyelven ellátó dolgozók támogatása, - a kárpátaljai magyar nyelvű nyomatott vagy elektronikus médiában tevékenykedő újságírók illetve az újságírói tevékenységet segítő munkatársak támogatása - szakmai tevékenységüket magyar nyelven végző művelődésszervezők, könyvtárosok és színészek támogatása.

Budapest

Szerbia

Pályázat a 2017. évben megrendezésre kerülő "Szülőföldi anyanyelvi szaktábor" támogatására.

Szerbia

Anyanyelven folyó tanulmányi versenyek támogatása

Szerbia

Köznevelési pályázat a szórványban folyó oktatás támogatására a 2017 /2018-as tanévben

Magyarországi doktori képzésre jelentkezők (2017/2018) pályázata.

Az otthon sokszínűségének, illetve hiányának bemutatására indított fotópályázatot a Habitat for Humanity Magyarország és a Phoo kortárs fotográfiai magazin. Az őszig tartó pályázati időszak alatt a szervezők olyan alkotásokat várnak, amelyek tematizálják a magyar lakhatási helyzetet, illetve a fotográfia eszközével jelenítenek meg történeteket, élethelyzeteket.

Budapest Főváros Önkormányzata, szakmai partnerségben a Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központtal, megújítva a korábbi Budapest Fotográfiai Ösztöndíjat, 2017-ben ismét kiírja az egyéves pályázatot.

Szabadka

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS AZ EURÓPA KOLLÉGIUMBAN VALÓ KOLLÉGIUMI ELHELYEZÉS ODAÍTÉLÉSÉRE A 2017–2018. ÉVBEN (ELSŐ KÖR)

Kézdivásárhely

Kézdivásárhely Helyi Tanácsának Kulturális és Oktatási Bizottsága, testvértelepülésünk, Mezőkövesd Város Önkormányzata felajánlásából pályázatot hirdet a „Kiss Lázár-emlékdíj – a magyar nyelvért” odaítélésére. Olyan VIII. osztályt végzett diákok jelentkezését várjuk, akik tanulmányaik alatt kiváló eredményeket értek el a magyar nyelv művelése területén. Határidő: 2017. szeptember 1.

Beregszász

Zrínyi Ilona Kárpátaljai Magyar Szakkollégium 2017/2018

Erdély

A kolozs-dobokai főesperesség és a kolozsvári Szent Mihály plébánia esszé- és tanulmányíró pályázatot hirdet 18-25 éves fiatalok számárára.

Erdély

A Kutatási Programok Intézete pályázatot hirdet a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, valamint a Partiumi Keresztény Egyetem főállású oktatói és kutatói számára nemzetközi konferenciákon való részvétel támogatására.

Dunaszerdahely

rockin

Újvidék

Az újvidéki Apáczai Diákotthon pályázatot hirdet egyetemi hallgató, valamint középiskolás lányok és fiúk felvételére a 2017/2018-as tanévben

Vajdaság

Tartományi támogatásra pályázhatnak az állattenyésztők Vajdaságban.

Erdély

A feladat: minél színesebben, interaktívabb és kreatívabb megközelítéssel bemutatni a reformáció történetét, külön érintve az erdélyi helyzetet. A nyertes csoport által összeállított tartalmat egy kiállítás részeként Brüsszelben mutatják be, a csoport számára szervezett brüsszeli tanulmányúttal egybekötve.

Beregszász

Ösztöndíj diplomahonosításhoz - Felhívás!

Vajdaság, Csongrád és Bács-Kiskun megye

A Magyarország-Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Program fotópályázattal ünnepli az Európai Együttműködés Napját

A sikeres két pályázó számára a Globono tanácsadói pro bono projekt keretein belül nyújtanak szakmai segítséget.

Beregszász

Aláírták a szerződéseket az első nyertes pályázók. Közel 3 000 kárpátaljai magyar kisvállalkozót legalább 7,5 milliárd forinttal támogat idén a magyar állam

Beregszász

Ösztöndíj lehetőség alap-, osztatlan- és mester képzést kezdőknek

Pályázat miniszteri ösztöndíjra a 2017/2018-as tanévben magyarországi felsőoktatási intézményekbe.

Újvidék, Európa Kollégium

Szerb nyelvi felzárkóztató képzés elsőéves egyetemisták részére

Erdély

A Civil Társadalom Fejlődéséért Alapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek számára az állampolgárok közösségi életben való aktív részvételének segítése céljából.

Még egy hónapig lehet nevezni a III. Magyar Speciális Független Filmszemlére.Filmes pályázati felhívás magyarországi és határon túli alkotók számára!

Vajdaság területe

Filmkészítés támogatása

Az Európai Bizottság pályázati felhívást tett közzé az „Altiero Spinelli-díj” elnyerésére. Az újonnan létrehozott díj célja, hogy elismerje azokat a kiváló kezdeményezéseket, melyek célja az Európai Unióval kapcsolatos színvonalas ismeretterjesztés: az EU alapértékeinek, történelmének, tevékenységeinek és előnyeinek bemutatása a nagyközönség számára.

A szakmai képzéshez történő hozzájárulás, valamint az intézmény működésének megismertetése érdekében az Európai Parlament többféle lehetőséget kínál szakmai gyakorlatok folytatására Főtitkárságán.

Pannonhalma

Gaucsik

Magyarkanizsa

Idén is lesz rajzverseny a Szent István-nap és Újkenyér-ünnep kapcsán! Várjuk a pályamunkákat, és találkozzunk augusztus 20-án az Alma együttes koncertjén!

Zenta

Fotópályázat 16 éven felüli profi és amatőr fotósoknak

Erdély

A CSIT - Csíksomlyói Ifjúsági Találkozó fotópályázatot hirdet, melynek témája a találkozó mottója: Ébredj és lépj!

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felkérésére a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet Megváltozott munkaképességű személyek munkaerőpiaci integrációját elősegítő programok támogatása (kód: FOGLALKOZTATÁS 2017) címmel.

Beregszász

Pályázati kiírás! - A magyarországi PhD/DLA képzésre 2017-ben jelentkezőknek

Beregszász

Jankovics Mária Alkotótábor 2017 felhívás

Beregszász

Pályázati felhívás őszi részképzésre

Pályázatot miniszteri ösztöndíjas teljes szemeszteres részképzésre vagy részképzős tanulmányútra a magyarországi felsőoktatási intézményekbe.

Temerin

A temerini Szirmai Károly Magyar Művelődési Egyesület Tini Táncdalfesztiváljának szervezőbizottsága első ízben hirdeti meg könnyűzenei táborát, amelyre augusztus 22-24-ig kerül sor.

Alsóbodok, Élesmart

tábor

Ungvár

Megjelent az Egán Ede Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési Központ Mezőgazdaság kategóriában beadott pályázatok eredményei

A fogyasztóvédelmen keresztüli nyilvános tájékoztatást elősegítő programok támogatása.

Vajdaság

A Prosperitati pályáztató Alapítvány irodáinak új székhelye.

Jablonvca

ki

Temerin

A temerini Szirmai Károly Magyar Művelődési Egyesület Népzenei tábort szervez.

Románia

Pályázatot hirdetnek Aktív ifjúság néven a fiatalok munkaerőpiacon való elhelyezkedésének elősegítését célzó projektek megvalósítására.

Románia

Pályázatot hirdetnek vezetői képességekkel rendelkező fiatalok számára egy vezető amerikai egyetem képzésén való részvételre.

Tükörképek - közutas fotópályázat

Arany-bicentenáriumra verselemzés vagy a költő előtt tisztelgő vers, parafrázis

Fókuszban a klímaváltozás - fotópályázat

MEGHÍVÁS AZ ARS SACRA FESZTIVÁL rendezvényhez való csatlakozásra

Erdély

A Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület idén is meghirdeti pályázati felhívását. A pályázatot ösztöndíj-támogatás céljából 2017. július 31-ig, a 2016/2017-es tanévben magyar nyelvű oktatásban résztvevő, 6–10. évfolyamon tanuló tehetséges és szociálisan hátrányos helyzetű diák szülője/gyámja mint magánszemély nyújthatja be.

Érsekújvár

gulyás

EU, EU tagjelölt országok

Pályázat laboratóriumi felszerelésre

Szabadka

Fotópályázat a Szoptatás Világhete alkalmából.

Kishegyes

A Vajdasági Magyar Versmondók Egyesülete idén XXIX. alkalommal szervezi meg hagyományos tehetséggondozó műhelyét a kishegyesi Kátai tanyán augusztus 12-től 19-ig.

Léva

Kadosa

"Hankook Abroncsadományozás" Programfelhívás

Hatfaa

Őrös

Roma szakkollégiumok támogatása / VEKOP-7.4.1-16

Topolya

Felhívás az ÖKO-CAMP 2017 elnevezésű táborban való részvételre

Simó-Sári: Életrevaló című könyvének színpadi adaptációja

Utolsó Olvasóért Társaság

Munkács, Ungvár, Beregszász, Csap, Técső, Nagszőlős

A pályázat célja: - a kárpátaljai magyar nyelvű közoktatási intézményekben magyar nyelvű oktatási és nevelési feladatokat ellátó személyek, illetve a magyar nyelvű oktatási és nevelési feladatok megvalósítását segítő személyek támogatása, - a kárpátaljai magyar nyelvű óvodai csoportokba, illetve magyar tannyelvű közoktatási intézmények 1-4. osztályába járó gyermekek étkeztetésének támogatása,

Beregszász

Kárpátalja a Te szemeddel III.: Vidékünk épített örökségei (fotópályázat)

Szilágy megye

Szilágy Megye Tanácsa pályázatot hirdet szociális gondozásban érintett civil szervezetek, egyházak és egyesületek számára.

Szerbia területe

Az Ötlet a jobb holnapért című pályázati kiírást az Ana és Vlade Divac Alapítvány írta ki az UniCredit Alapítvány, az UniCredit Bank és a Smart kollektív támogatásával.

Az E.ON Hungária ZRt. (E.ON) az Önkéntes Központ Alapítvány (ÖKA) közreműködésével pályázatot hirdet magyarországi civil szervezetek számára szakértelmen alapuló pro bono támogatás felhasználására.

Szerbia területe

Támogatások mezőgazdasági beruházások területén a piaci verseny fejlesztése céljából.

Egyházasbást

a

Bosznia-Hercegovina

Bosznia

Beregszász

Határidő meghosszabítás: KKM-Balassi Intézet egyetemi előkészítő képzése

A Capa Központ és a Külgazdasági és Külügyminisztérium „A Duna egy napja” címmel nemzetközi fotópályázatot hirdet.

Duna vízgyűjtő területei

A Duna egy napja címmel hirdet amatőr és profi fotósok számára nemzetközi pályázatot a Capa Központ és a magyarországi Külgazdasági és Külügyminisztérium.

Bajsa

14. Szövő Hímző és Kézműves tábort szervez Bajsán 2017. július 3-8 -ig a Sár utca 21 házszám alatti tájházban az Etno Hagyományápoló Kézművesek Köre.

Szerbia területe

Az EU integráció erősítése Szerbiában

Topolya

A NAGYAPÁTI TÁRSULAT nyári programja keretében kézműves és játék tábort szervez 5-12-éves korú gyermekek számára TOPOLYÁN a tájházban.

Szürte

A Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesület rajzpályázatot hirdet kárpátaljai magyar elemi-, általános- és középiskolások részére. A pályázat témája: Kárpátaljai értékek.

Ungvár

Felhívás pályázati elszámolásra

A támogatható tevékenységek körébe tartoznak többek között a norvég, izlandi és liechtensteini szervezetekkel való szakmai találkozók, tanulmányutak, rendezvényeken, konferenciákon való részvétel, nyilvánossági elemek, szakértői tanulmányok valamint különböző figyelemfelhívó tevékenységek.

Budapest

iskola

Kárpát-medence területe

Pályázat határon túli színházi és táncművészeti szervezetek támogatására

Beregszász, Nagydobrony, Verbőc

Első lépés szociális program – pályázati felhívás

Gödöllő, Budapest

A Kisebbségi Jogvédő Intézet és a Nemzetpolitikai Kutatóintézet 2017-ben is megrendezi a Kisebbségvédelem Európában c. nyári egyetemet

A CEWE összeurópai fotópályázata

Bűnmegelőzés - kisfilmkészítés

Közös út, közös jövő - 2017. évi EURÓPAI MOBILITÁSI HÉT alkotáspályázata

Vidéki MÚZSA kerestetik - Műemlékek, űti célok, zseniális attrakciók, turisztikai projekt

My Europe My Rbights

A Trivium Egyesület sci-fi novellapályázata - lakható bolygók

EZERSZÍN - novellaírás kezdő íróknak

Bjelovar

Eszperantó egyesületek gyermekrajzpályázata.

Erdély

A Kolozsvári Állami Magyar Színház előadás-pályázatot hirdetünk fiatal rendezők számára.

Erdély

Hargita Megye Tanácsa pályázatot hirdet műemlékek restaurálásának tervezési és jóváhagyott, engedélyezett kivitelezési munkálatainak támogatása.

Ipolyvisk

pályázat

Pilis

A Trivium Egyesület sci-fi novellapályázatot hirdet.

Dunaszerdahely

A Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet, a Szlovákiai Magyar Zenészek Egyesülete (SZMAZE) és a Tumultus Polgári Társulás a SZMAKTEP (Szlovákiai Magyar Könnyűzenei Tehetséggondozó Program) központi rendezvényeként meghirdeti zenei tehetségkutatóját, a Szlovákiai Magyar Zenekarok 3. Szemléjét, amely egyben a Kárpát-medencei Öröm a Zene tehetséggondozó program felvidéki állomása. A rendezvény szakmai partnere a tatabányai Peron Music Alapítvány, támogatója pedig a Cseh Tamás Program és a Szlovák Köztársaság Kormányhivatala.

FELHÍVÁS GAZDASÁGFEJLESZTÉST ÉS MUNKAERŐ MOBILITÁSÁT ÖSZTÖNZŐ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSRE

Pályázati kiírás "Harsányi István-díj" elnyerésére

XXI. Országos Szőttespályázat

Szerbia, Macedónia és Montenegró területe

A Kanadai Alap pályázati felhívása

Horgos

Az idén XIII. alkalommal 2017. július 8-tól 13-ig kerül megszervezésre a „Húzzad édes muzsikásom...” Népzenei és Gyermek Néptánc tábor a horgosi Turú tanyán.

Felsőoktatás Nemzetközi Fejlesztéséért Díj 2017

Vajdaság területe

A pályázat célja a rurális területek demográfiai megújulása Vajdaság területén, hogy ösztönözze a fiatalok falun maradását és a városból való visszatérését.

A Három Királyfi, Három Királylány Alapítvány, csatlakozva az EDUVITAL 2012-ben kezdeményezett díjához, szeretné felhívni a figyelmet azokra a személyekre, akik kiemelkedő tevékenységet végeznek a társadalom lelki egészségéért, támogató közösségek létrejöttéért, a családbarát szemléletért, mások boldogulásáért, a kívánt gyermekek megszületéséért.

Gúta

kattancs

Nagybereg

Nagyberegi Népzenei és Néptánc tábor 2017 felhívás

Erdély

A Közösségért Alapítvány és a MOL Romania Petroleum Products pályázatot hirdet MOL Tehetségtámogató Program címmel sport és művészet terén tehetséges romániai általános és középiskolás diákok, diákcsapatok, iskolai egyletek részére.

Idén 17. alkalommal írja ki pályázatát az ARC. A pályázati felhívás az ARC hagyományát híven követve mindenkit megszólít, akinek határozott véleménye van az őt/minket körülvevő valóságról, és aki véleményének bátran és szívesen ad hangot –pontosabban képi formát.

Erdély

A Sapientia EMTE pályázatot hirdet hallgatók számára a Makovecz Hallgatói Ösztöndíjprogramban való részvételre, a 2017/2018-as tanév első és második félévében.

Szabadka

Színjátszást, mozgásművészetet, muzsikálást kedvelő, közös alkotásra és kísérletezésre nyitott fiatalokat várunk idén nyáron is Zentára.

Királyszállás-Várpalota

A Rákóczi Szövetség a Kárpát-medence valamennyi országában, magyar nyelven történelmet oktató tanárok számára, 20. alkalommal rendezi meg nyári történelemtanár táborát.

Te milyen nyugdíjas leszel? - gyermekrajzpályázat

Amerikai ösztöndíj demokratikus értékeket közvetítő civil szervezetek számára

6. Perlensis fotószalon - képek kiállítása

Pozsony

felhívás

A DaDalia Galeria Fotóköre MAFOSZ védnökséggel meghirdeti a DaDalia Galeria második természetfotó pályázatát.

Mesterecset - képzőművészeti alkotások és fotók készítése

Emlékerdő - versírás

Magyar Kézművesség 2017 és Arany János költészete - kézműves szemmel

Csíkszereda

Csíkszereda Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet hirdet különböző sporttevékenységek megvalósítása céljából, Csíkszeredában bejegyzett, privát, nonprofit sportszervezetek számára.

Zselíz

önkéntes

Hargita megye

Hargita Megye Tanácsa és a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont dokumentumfilm készítésére pályázatot hirdet jogi és természetes személyek, valamint civilszervezetek számára, a 2017-es naptári évben megvalósuló tervekre.

Szerbia területe

Olyan programok támogatása fiatal termelők részére, amelyek megvalósítása elősegíti az életminőség javulását a rurális környezetekben.

NarrowBand-IoT (NB-IoT) - találmány "ötlet" vagy "prototípus" kategóriában

Vajdaság

Pályázat a 2018-as Durindó és Gyöngyösbokréta megrendezésére, helyszínének kiválasztására.

Beregszász

IDÉN IS ÁTADÁSRA KERÜLTEK AZ ADY ENDRE ÖSZTÖNDÍJAK

Beregszász

71 MŰVÉSZPALÁNTA 97 ALKOTÁSSAL A GENIUS „ALKOSS KEDVEDRE” RAJZPÁLYÁZATÁN

Pályázz az Összpróba Nyári Összművészeti Alkotótáborokba, és gyere el INGYEN vagy kedvezményesen Balatonboglárra!

Luther Márton és a Reformáció éve - Kirakat Art Attack kiállítás

A SZITAKÖTŐ gyerekfolyóirat alkotói pályázatot hirdet BŰVÖS ERŐ címmel.

Muzsikál az erdő - irodalmi pályázat, 2017

Muzsikál az erdő - fotópályázat

Fák a bonyhádi Perczel kertben - fotópályázat

Zenta

A Vajdasági Nagycsaládos Egyesületek Szövetsége a Magyar Nemzeti Tanács támogatásával szervezi meg az V. Délvidéki Sajó Sándor hazafias versmondó versenyt.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felkérésére a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet „Fogyatékossággal élő személyek számára bentlakásos vagy lakóotthoni ellátást nyújtó nem állami, nem egyházi szervezetek egyszeri kiegészítő támogatása” (CH2017) címmel.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felkérésére a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet „Autizmussal élő személyek számára szociális ellátást nyújtó autista otthont fenntartó nem állami, nem egyházi szervezetek kiegészítő támogatása” (AUT2017) címmel.

2017. május 31-ig lehet jelentkezni a dm Jótettekkel egy jobb világért pályázatára, melyet a vállalat a Magyar Adományozói Fórummal együttműködésben hirdetett meg civil szervezetek számára.

Holnap városáért Díj 2017

Komposztálni Budapesten is lehet!

Erdély

Etnikumközi Kapcsolatok Hivatala (Departamentul pentru Relaţii Interetnice) meghirdette 2017-es évi pályázatait. Pályázni etnikumközi projektek, a nemzeti kisebbségek kulturális, nyelvi, vallási és állampolgári jogokkal foglalkozó projektek támogatására lehet.

Erdély

A Magyar Unitárius Egyház pályázatot hirdet Vallásszabadság Emlékművének megvalósítására.

Erdély

A Polgári Jog című szakmai folyóirat pályázatot hirdet egyetemi hallgatók és a doktori iskolák hallgatói számára a lap Jogesetelemzés rovatában való publikálásra.

Reformáció - 500 | Kortárs grafikai tárlat

A Matyó Népművészeti Egyesület hatodik alkalommal rendezi meg a Százrózsás Hímzőpályázatot és Kiállítást Mezőkövesden, 2017-ben.

Komposztálni Budapesten is lehet!

Vajdaság területe

Pályázati felhívás hagyományos rendezvények megszervezésére

Szerbia területe

Jégvédelmi hálók kiépítése

Szerbia területe

Fóliasátrak kiépítése és felszerelése beszerzése

Szerbia területe

Öntözőrendszerek és kutak kiépítésének a támogatása

A Nemzeti Kulturális Alap Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiuma pályázatot hirdet kulturális, gasztronómiai rendezvények kulturális programjainak támogatására.

Vajdaság területe

A program témája a nyilvános nemzetközi és régióközi zenei és képzőművészeti fesztiválok, rendezvények támogatása.

Erdély

A Váróterem Projekt független színházi társulat és a Puck Bábszínház magyar tagozata meseíró pályázatot hirdet III–VII. osztályos, kolozsvári tanulóknak hősök és hősnők témában.

Somorja

pályázat

Románia

Ambient Assisted Living meghirdette „Active and Assisted Living” című programját, melynek célja az idős korúak függetlenségének és lakóhelyükön való hosszabb tartózkodásuknak elősegítése.

Románia

Az Ifjúsági és Sportminisztérium meghirdette 2017-es Ifjúsági projektek nemzetközi versenyének pályázatát.

Erdély

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség pályázatot hirdet a Kisebbségi Tanács 2017. évi alapjából, magyar nyelvű könyvek kiadásának támogatására.

Erdély

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség pályázatot hirdet a Kisebbségi Tanács 2017. évi alapjából, magyar nyelvű könyvek kiadásának támogatására.

A Közügyes pályázatában a fogyasztóvédelemben munkálkodó szervezetek, magánszemélyek, cégek, illetve ezek partnersége pályázhatnak a kozugyes.hu fogyasztóvédelmi adminisztrációs rendszerének üzemeltetésére. A nyertes pályázó 600.000 Ft üzemeltetési támogatásban részesülhet, továbbá a rendszer fejlesztésére és személyre szabására 2.500.000 Ft fedezet áll rendelkezésre.

Kárpát-medence

utazás

Kárpát-medence

Utazási lehetőség Kárpát-medencei középiskolásoknak a nemzeti összetartozás napja alkalmából

Komárom

SZMPSZ

Pályázatot hirdet az Európai Bizottság a Kultúrák közötti párbeszéd és kultúra program keretében olyan projektek támogatására, amelyek célja a kultúrák közötti párbeszéd és a kulturális sokszínűség népszerűsítése.

Erdély

A Sapientia EMTE Kolozsvári Kara fotópályázatot hirdet a Gödöllői Nemzetközi Természetfilm Fesztivál kolozsvári vendégszereplése alkalmából.

Zenta

Különleges zöldségkompozíciók versenye.

Erdély

A padis.hu és az erdelybe.hu közös fotópályázatot hirdet Ébredő természet címmel.

Csóka

Versünnep Fesztivál – Vajdasági elődöntő amatőr versmondóknak.

Nők jogaival foglalkozó civil szervezetek támogatása.

Horvátország

AZ ORSZÁGGYŰLÉS ELNÖKE PÁLYÁZATOT HIRDET

Erdély

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség pályázatot hirdet a Kisebbségi Tanács 2017. évi alapjából egyetemi tanrendben szereplő szakmai gyakorlatok támogatására.

Budapest

Hazai és határon túli magyar tannyelvű oktatási intézmények pályázhatnak ingyenes részvételre a SZITAKÖTŐ integrált ökológiai oktatási programban a 2017/2018-as tanévben.

Erdély

Kovászna Megye Tanácsa pályázatot hirdet 2017. 06. 01. és 2017.12. 20. között zajló művelődési programok és tevékenységek, tudományos-oktatási, szabadidős, ifjúsági és sport tevékenységek, valamint az egyházak támogatására.

Budapest

“Az év praxisa a Kárpát-medencében” díjat 2017-ben is 10-10 háziorvos nyerheti el – munkatársaival, a nővérekkel együtt – határon innen, és határon túl.

Beregszász

„Népünk szilárd reménysége, hazánk büszkesége” – Rajzpályázat Szent László Évében

Hetedszer is elindult „Az év praxisa a Kárpát-medencében” pályázat, amelyre várják az erdélyi, kárpátaljai, felvidéki, és vajdasági történeteket és praxisokat is.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázatot hirdet a Roma kulturális események megvalósításának, kulturális tartalmak és termékek elérhetővé tételének támogatására.

Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj - Új Nemzeti Kiválóság Program

Ungvár

Az Egán Ede Jótékonysági Alapítványhoz pályázók figyelmébe!

Erdély

Pályázat Romániai illetőségű, a határon túli magyar közösségek fejlesztésében, a magyar anyanyelvű kultúra értékeinek megőrzésében és átadásában szerepet vállaló intézmények működésének és programjainak támogatására.

Ungvár

Földtulajdoni dokumentumok elkészítése - 2017. Az „Egán Ede” Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési Központ” Jótékonysági Alapítvány pályázati felhívása földtulajdoni dokumentumok elkészítésének elősegítésére

Beregszász

„Alkoss kedvedre!” – a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány 2017-es rajzpályázata

Ungvár

Az „Egán Ede” Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési Központ” Jótékonysági Alapítvány pályázati felhívása egyéni vállalkozók, valamint mikro- és kisvállalkozások kapacitásbővítési, innovációs támogatására a vállalkozásfejlesztés területén

Ungvár

Az „Egán Ede” Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési Központ” Jótékonysági Alapítvány pályázati felhívása egyéni vállalkozók, valamint mikro- és kisvállalkozások kapacitásbővítési, innovációs támogatására a mezőgazdaság területén

Beregszász

„Alkoss kedvedre!”. A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány 2017-es rajzpályázata

2017-ben is gazdára találtak a Civil Díjak, melyeknek célja az, hogy minél több elismerést és reflektorfényt kaphassanak a kiemelkedő munkát végző civilszervezetek.

Szabadka

Egy zsidó kultúrához kötődő fénykép s képaláírásként rövid történet.

Beregszász

Az Édesanyák hete keretein belül rajzpályázatot hirdetnek Anya, a Szuperhős címmel.

A Let’s Colour Településszépítő Egyesület, a 2011. óta minden évben megszervezett magyarországi Let’s Colour Projekt folytatásaként 2017-ben ismét kiírja közösségi pályázatát.

Újvidék

Általános iskolások énekes népi játék- és néptánc pályázata.

Újvidék

VIVE pályázat Vajdasági döntpjére lehet jelentkezni. Nyilvános meghallgatésok az Újvidéki Rádióban.

Vajdaság

Tudományos, kutatási és környezetvédelemi projektek.

Vajdaság

Kisebbségek tudományos kutatásai:

Zenta

Vajdasági (agrár)vállalkozói innovációs verseny középiskolásoknak és egyetemistáknak.

Ungvár

Az „Egán Ede” Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési Központ” Jótékonysági Alapítvány pályázati felhívása vállalkozások nagyberuházásainak támogatására

Ungvár

Az „Egán Ede” Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési Központ” Jótékonysági Alapítvány pályázati felhívása mezőgazdasági vállalkozások nagyberuházásainak támogatására

Budapest

Kiemelkedően tehetséges fiatalok egyedi fejlesztésének ösztönzése

Komárom

Magyarországi és határon túli fiatal filmeseknek hirdet pályázatot a Mediawave

Csallóköz

népviselet

Te hogy veszed rá a felnőtteket, hogy figyeljenek a jövődre Így? https://goo.gl/fyc88n Vagy van ütősebb ötleted?

Óbecse

Az Ökobecse Polgári Egyesület az idén ötödik alkalommal hirdeti meg a Föld napja alkalmából megszervezett pályázatot melynek címe: Én is itt élek.

Rábatamás

A Rábatamási Móra Ferenc Általános Iskola- az 1956-os forradalom 60.évfordulója emlékére –országos tehetségkereső és tehetséggondozó rajzpályázatot hirdet két kategóriában, az 5-6., és 7-8. évfolyamos általános iskolás diákoknak, “MAGYAR FORRADALMAK: 1848, 1956″ címmel.

Szabadka

Az Észak-bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete XVI. alkalommal szervezi meg az Általános Iskolások Művészeti Vetélkedőjét.

Dunaszerdahely

felhívás

Dunaszerdahely

Képzőművészet

Kárpátalja

Száznál is több magyar csoport utazik Kárpátaljára a Rákóczi Szövetség és a Kárpátaljáért Felelős Kormánybiztosság együttműködésének köszönhetően.

Zenta

A Zentai Önkormányzat és a zentai Városi Könyvtár huszonharmadik alkalommal rendezi meg a Kálmány Lajos Népmesemondó Versenyt.

100 diák, tanár, kutató, művész és értelmiségi juthat be idén a 10. TEDxDanubia konferenciára az Ösztöndíj Program révén – április 16-ig várják diákok, tanárok, kutatók, művészek, és nonprofit társaságok tagjainak jelentkezését!

A Badur Alapítvány és szakmai partnere, a NESsT közös Társadalmi vállalkozásfejlesztő programot hirdet azzal a céllal, hogy fenntartható társadalmi vállalkozások támogatásán keresztül halmozottan hátrányos helyzetű, mélyszegény közösségek életminőségét hosszú távon javítsa.

Szabadka

Környezetvédelmi Csapatverseny, amely az általános iskolások környezetvédelmi és környezettudatos szemléletének kialakítását segíti elő.

Pécs, Miskolc, Budapest

A kanadai Rákóczi Alapítvány pályázatot hirdet a 24. Magyarságismereti Mozgótábor programjain való részvételre 2017-ben.

Erdély

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség pályázatot hirdet a Kisebbségi Tanács 2017. évi alapjából, már működő magyar sajtótermékek támogatására, amelyek tulajdonosa a pályázati kiírás megjelenésének időpontjában olyan Romániában bejegyzett jogi személy, amelynek tagjai legalább 51%-ban, közvetlen vagy közvetett módon, román állampolgárok.

Erdély

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség pályázatot hirdet a Kisebbségi Tanács 2017. évi alapjából oktatók, kutatók számára külföldi tudományos tanácskozásokon való részvételre előadói minőségben, művészek fesztiválokra, valamint mesterkurzusokra való kiutazásának résztámogatására.

Székelyföld

A Székelyföldi Tehetségsegítő Tanács Pályázatot hirdet általános és középiskolás diákoknak, illetve egyetemistáknak.

Ipolyszakállos

folk

Erdély

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség pályázatot hirdet a Kisebbségi Tanács 2017. évi alapjából sporttevékenységek támogatására. A támogatásra jogi személyiséggel rendelkező civil szervezetek valamint jogi személyiséggel rendelkező sportklubok pályázhatnak.

Erdély

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség egy évre szóló, 42 ösztöndíjat hirdet havi 800 RON értékben, harmincöt év alatti romániai magyar alkotóknak az irodalom, a vizuális művészetek, a zeneművészet, a színházművészet, a film és a televízió területén.

Erdély

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség pályázatot hirdet a Kisebbségi Tanács 2017. évi alapjából, a szórványközösségek érdekében programokat szervező, jogi bejegyzéssel rendelkező intézmények, egyesületek, egyházközségek tevékenységének támogatására.

Erdély

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség pályázatot hirdet a Kisebbségi Tanács 2017. évi alapjából, a jogi bejegyzéssel rendelkező civil szervezetek, intézmények, egyházközségek kulturális tevékenységének támogatására.

Erdély

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség pályázatot hirdet a Kisebbségi Tanács 2017. évi alapjából, az ifjúság közéleti tevékenységének támogatására.

Kárpát-medence

Dicső híre-neve fönnmarad örökre címmel Arany János életét és pályafutását feldolgozó irodalmi és történelmi versenyt hirdet a Lakitelek Népfőiskola, a Lakiteleki Eötvös Loránd Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Keresztény Élet hetilap szerkesztősége – közölte Lezsák Sándor az MTI-vel.

Budapest

Irodalmi és történelmi versenyt hirdetnek Kárpát-medencei iskolásoknak

Ungvár

Pályázat: Magyar vagyok, magyarnak születtem

Japán

A Tokió Egyetem Global Science Course programjára (GSC Undergraduate Transfer Program) nyitott meg ösztöndíj lehetőséget, melyre a releváns alapképzés első két tanévét elvégzett egyetemi/főiskolai hallgatók jelentkezését várja.

Kárpátalja

A Magyar Ifjúsági Konferencia (továbbiakban: MIK) a Szerencsejáték Service Nonprofit Kft. támogatásának köszönhetően nyílt pályázatot hirdet Közösségi terek Kárpátalján elnevezéssel

Erdély

A Székelyföldi Legendárium az Élő Erdély Egyesület közreműködésével közreműködésével monda- és legendagyűjtő pályázatot hirdet V‒XIII. osztályos, erdélyi diákok számára.

Ungvár

A felhívás a magyarság összetartozása jegyében értékteremtő, konkrét szellemi és/vagy tárgyi eredményt felmutatni tudó programok megvalósítására szeretne ösztönözni, e célokat tükröző igényes, minőségi pályázatok támogatásával.

Ungvár

A EuroNatur, a “natur” magazin, a NaturVision filmfesztivál és a Gelsenwasser AG pályázatot hirdet természetfotó témában.

Budapest

Te is szoktál találmányokon gondolkodni? Mi az, amit feltaláltál? Rajzold le, írj róla egy rövid ismertetőt, és küldd el kiadónk címére március 31-ig.

Kolozsvár

A Magyar Újságírók Romániai Egyesülete meghirdeti a Brassaï 2016 Sajtófotó pályázatot. Romániai magyar és külhoni fotóriporterek, újságírók jelentkezését várjuk 2016-ban készült alkotásaikkal, továbbá magyarországi vagy a világban másutt élő magyar fotósok Romániában készült vagy a külhoni magyarok életével foglalkozó képeit.

Rozsnyó

Ipolyi

Nyíregyháza

Szent István rajzpályázat. A rajzpályázat célja, hogy a gyermekek a rajzolás művészetén keresztül kifejezzék, számukra mit jelent Szent István király alakja, valamint elhelyezzék modern korunkban államalapító szent királyunk személyét, üzenetét fiataljainknak.

Ungvár

Kárpátaljáról érkezett a legtöbb pályamű az idei zászló és címer rajzpályázatra

Técső, Visk, Nagyszőlős, Verbőc, Tiszapéterfalva, Nevetlenfalu, Tiszaújlak

Magyar Levente államtitkár kárpátaljai tájékoztatói az Egán Ede gazdaságfejlesztési programról

Bánság

FELHÍVÁS A VAJDASÁGI MAGYAR AMATŐR SZÍNJÁTSZÓK XXIII. TALÁLKOZÓJA MEGRENDEZÉSÉRE

15-29 éves fiatalokat tömörítő ifjúsági egyesületek, csoportok támogatása.

Erdély

Március 17-éig igényelhető a Szülőföldön magyarul program keretében a 2016/2017-es tanévre a nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz-támogatás, a pályázat meghirdetéséről közleményben számolt be a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Ungvár

Január 31-től igényelhető az oktatási-nevelési támogatás

Határon túli emlékművek rendbetételére írtak ki pályázatot a BGA-nál.

Vajdaság területe

Nemzetközi sportversenyek támogatása

Csap

Az Év Családorvosa a Kárpát-medencében. Az Év Családorvosa a Kárpát-medencében díj célkitűzése elismerni a példaértékű, a páciensek érdekében kifejtett mindennapi megelőző és gyógyító családorvosi tevékenységet.

Muzslya

A muzslyai Sziveri János Művészeti Színpad pályázatot hirdet színjáték megírására.

Kárpát-medence

A kárpát-medencei magyar közösségek elmúlt évek során kialakult intézményrendszere, amely az egyének és közösségek integrációja révén hozzájárul a magyar önazonosság és a magyar nemzet összefogásának erősítéséhez, tovább fejlődjön és tovább erősödjön. A Programot annak érdekében hoztuk létre, hogy a magyar szórványközösséget támogassuk és az anyaországgal való kapcsolattartást erősítsük. Pályázatok benyújtásának határideje: 2017. március 15.

Budapest

Pályázati kiírás Petőfi Sándor Program ösztöndíjra

Erdély

székesfehérvári Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület nyolcadik alkalommal hirdeti meg a határok nélküli meseíró pályázatát, amelyre a világ bármely országában élő 8-15 éves gyermekek magyar nyelven írott meséit várják e-mailben (), csatolt Microsoft Word-dokumentumban vagy postai úton.

Erdély

A 2010. novemberében a magyar nyelv és irodalom ápolására alapított Magyar Irodalmi Lap (MIL) fennállása alatt immár 25 000 művet tett közzé. A Lap évente megrendezi hagyományos történelmi novellapályázatát.

Székesfehérvár

Meseíró pályázat a 8-15 éves gyerekeknek a világ bármely részéről.

Győr

A Batthyány Lajos Szakkollégium “Mondd el a véleményed!” címmel – negyedik alkalommal – esszépályázatot hirdet.

Vajdaság területe

Egyházak és vallási közösségek támogatása

Szerbiai demokratikus viszonyok erősítését szolgáló páyázat.

Hargita megye

Hargita Megye Tanácsával együttműködésben a Hargita Megyéért Egyesület 2010 óta hirdet ösztöndíjprogramot középiskolás és egyetemista diákok számára.

Vajdaság

Ifjúság akítv, közösségi munkába való bevonása Vajdaság 2015-2020-as ifjúsági akcióterve alapján

Beregszász

A Miskolci Egyetem egyetemi gyülekezete és Hallgatói Önkormányzata támogatásával a beregszászi Főiskolai Református Ifjúsági Gyülekezet (FRIGY) pályázatot hirdet A társadalmi fejlődés akadályai és lehetőségei Kárpátalján: tudományos, erkölcsi és hitéleti szempontból címmel.

Dunaszerdahely

báb

Dunaszerdahely

DMT

Szováta

A város peremén, a Május 1 utca végén kiválló helyszínt biztosít civil szervezetek, munkaközösségek és egyéb csoportok, szerveződések belső képzései, csapat összerázói, konferiái és egyéb rendezvényei számára. A számos közös beltéri helyiségek egyaránt alkalmasak előadások, szemináriumok és kikapcsolódási tevékenységekre is. A festői környezet, a tágas udvar és a közelben elhelyezkedő dombos, erdős táj gyalogtúrák és kinti tevékenységek abszolút tökéletes helyszíne. A központ ebédlőjében egyszerre 60 fő tudétkezni. Konyhai személyzetünk házias ételeket készít gondosan odafigyelve az egyéni igényekre (allergiák, speciális étrendek).

Bácsfeketehegy

Pályázni lehet interjú, jegyzet, glossza, tárca és karcolat műfajban 40 éves korhatárig.

Vajdaság

Vajdasági kisebbségek támogatása 2017-re.

Civil társadalom és környezetfejlesztés

Ungvár

Mezőgazdaság-II. - elszámolási határidő meghosszabbítása

Szerbiai szociális védelem rendszerének fejlesztése

Erdély

Számítógépet nyerhetnek a vidéki iskolák a „Let’s Be ECO!” program keretében.

Gödöllő

Február 28-ig lehet nevezni a 2017-es gödöllői Nemzetközi Természetfilm Fesztiválra!

Rákóczi Szövetség nagy hagyományú diákutaztatási programja.

Budapest

A Nemzetstratégiai Kutatóintézet a Kárpát-medencében, illetve a világban szétszórtan élő, valamennyi magát magyarnak valló óvodás, diák és egyetemista számára a Magyar zászló- és címer, illetve Mátyás, az igazságos témakörökben rajz- és esszépályázatot hirdet.

Bácsfeketehegy

A Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség és a Feketics Művelődési Egyesület a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet szakmai partnerségével az idei évben 2017. március 23. és 26., továbbá március 30. és április 2. között rendezi meg a Vajdasági Magyar Amatőr Színjátszók XXII. Találkozóját.

Kolozsvár

A magyar kultúrát és oktatást támogató pályázatot írtak ki határon túli civil szervezeteknek és egyházi jogi személyeknek mintegy egymilliárd forint értékben – jelentette be Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára sajtótájékoztatón kedden Budapesten.

Erdély

http://nski.hu/20170112unnepi-rajz-,-es-esszepalyazat.html

pályázat

Beregszász

1956 Kárpátalja emlékezetében - pályázat. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola és Magyarország Beregszász Konzulátusa pályázatot hirdet fiatal kárpátaljai történészek, egyetemisták, főiskolások és középiskolások számára.

Beregszász

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola és Magyarország Beregszászi Konzulátusa pályázatot hirdet fiatal kárpátaljai történészek, egyetemisták, főiskolások és középiskolások számára Nagyapám azt üzente Szolyváról címmel.

Ungvár

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 2017. évi pályázati felhívásai

Kolozsvár

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Szakosztálya 2006 óta évente debüt-díjat ítél oda a szakosztály első tudományos teljesítményét felmutató tagjának. A díj oklevélből és kutatásra fordítható összegből áll.

Genf

Aktív fizika- és mérnöktanárok jelentkezését várják a 2017-es programra.

Szerbia területe

Pályázat kulturális örökség témában

Rimaszombat

Ferenczy

Kárpát-medence

Dicső híre-neve fönnmarad örökre címmel Arany János életét és pályafutását feldolgozó irodalmi és történelmi versenyt hirdet a Lakitelek Népfőiskola, a Lakiteleki Eötvös Loránd Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Keresztény Élet hetilap szerkesztősége – közölte Lezsák Sándor az MTI-vel.

Erasmus+ 2017-es pályázati felhívása Szerbiában.

Zenta

Fizika és kémia verseny általános iskolásoknak. Jelentkezés 2017. február 2-ig.

Megjelent a Horizon 2020 program keretében meghirdetett pályázat Európa megértése – az európai közterületek és kulturális terek népszerűsítése címmel.

Megjelent a Horizon 2020 program keretében meghirdetett pályázat Európa megértése az „Európai közterületek és kulturális terek népszerűsítése” címmel.

Debrecen, Békés Megye

XII. Országos Gyermek és Ifjúsági Népi Kézműves Pályázat, általános és középiskoláspoknak, vagy csoportjaiknak.

Ungvár

Figyelem! A támogatási szerződések megvalósítási időszaka meghosszabbodik!

Felvidék

reformata

Galánta

felhívás, Kodály

Sepsiszentgyörgy

Százezer lejes keretösszegből 25 egyetemi végzősnek biztosít ösztöndíjat a sepsiszentgyörgyi tanács - jelentette be pénteki sajtóértekezletén Zsigmond József helyi tanácsos. A javaslatról mai ülésén dönt a megyeszékhelyi önkormányzat.

Ungvár

A Gyermekjóléti Alapítvány, az Országos Mécs László Irodalmi Társaság és a Pálffy Dénes Népfőiskola Akadémia meghirdeti a „Himnusz” ILLUSZTRÁCIÓS PÁLYÁZATOT 4–10. évfolyamos diákoknak.

Magyarország

Elkezdődött a SozialMarie 2017 pályázati időszaka. Idén tizenharmadik alkalommal tették közzé a SozialMarie díj felhívását: a kiírók olyan kitüntetésre érdemes projekteket keresnek, melyek az egész társadalmat érintő problémákra keresnek és valósítanak meg társadalmi innovatív megoldásokat.

Kolozsvár

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az ELTE (Eötvös Lóránd Tudományegyetem) ösztöndíjpályázatot hirdet határon túli magyar oktatók számára. A felhívás keretében szülőföldi felsőoktatási intézményekben oktató, román állampolgárságú, magyar nemzetiségű személyek pályázhatnak havi 50 ezer forint ösztöndíjra.

Ungvár

Amerikai lehetőség társadalmi vállalkozások tanulmányozására

Vajdaság

Fiatal határon túli magyar oktatói ösztöndíj a 2016/2017-es tanévben a szülőföldi felsőoktatási intézmények valamelyikében oktatói tevékenységet folytató román, szerb, szlovák vagy ukrán állampolgárságú, magyar nemzetiségű személyek számára.

Vajdaság

Ösztöndíjpályázat vajdasági felsőoktatásban tanulóknak.

Beregszász

Ösztöndíjpályázat szülőföldi felsőoktatási tanulmányok támogatására

Vajdaság

Általános iskolás felsős és középiskolás diákok öt fős csapatainak versengése vajdasági értékek és hungarikumok témában.

Kispiac

VIII. Lázár Ervin Prózamondó Verseny

Vajdaság

Pályázat teljes szemeszteres részképzésre vagy részképzős tanulmányútra a magyarországi felsőoktatási intézmények nappali munkarendű képzésén.

Beregszász

Pályázati kiírás teljes szemeszteres részképzésre

pályázat

Beregszász

Tandíj-kiegészítő támogatás a művészeti iskolák tanulóinak

Temerin

Népzenészek, népdalénekesek, szólisták, énekcsoportok, hangszeres együttesek pályázata a délvidéki néprajzkutató, Bodor Anikó emlékére.

Szombathely

József Attila Mese-, Vers- és Novellaíró Pályázat

Ungvár

Pályázat egyházi és civil szervezetek számára

Komárom

vetélkedő

Beregszász

Felhívás! Digitális Okosjáték Óvodásoknak

Pozsony

állás

Beregszász

A Külgazdasági és Külügyminisztérium pályázatot hirdet a 2016/2017-es tanévben a magyarországi és szülőföldi felsőoktatási intézményekben tanulmányokat folytató határon túli magyar hallgatók és vezetőtanáraik (tutoraik) részére a Márton Áron Tehetséggondozó Programban való részvételre.

Beregszász

MÁRTON ÁRON KUTATÓI PROGRAM 2016/2017. A Külgazdasági és Külügyminisztérium pályázatot hirdet a 2016/2017-es tanévben a magyarországi és szülőföldi felsőoktatási intézményekben tanulmányokat folytató határon túli magyar hallgatók és vezetőtanáraik (tutoraik) részére a Márton Áron Kutatói Programban való részvételre.

11. BIG Filmfesztivál

Fel! Dolgozás! SZERETNI MÉG - Országos középiskolai dalfeldolgozó pályázat

A Kulturális Fesztiválok Kollégiuma - KREATÍV EURÓPA PROGRAM (2014-2020.), KULTÚRA KERETPROGRAM (2007-2013.)

Magas minőségű, fába égetett egyedi ajándékképek (pirogramok) kedvezményes legyártása önkormányzatok és nonprofit szervezetek részére

A NIOK Alapítvány ismét felhívja a civilszervezetek figyelmét a Civil Díj programra, melynek keretében olyan kezdeményezéseket, projekteket, programokat díjazunk, amelyek újszerű megközelítést alkalmazva kiemelkedő eredményeket értek el a közelmúltban.

Ösztöndíj pályázat alap-, mester- és doktori képzésben résztvevő hallgatóknak.

Ungvár

VI. Aranymosás Irodalmi Válogató – regény vagy mesekönyv írása. Hódítsd meg a könyvpiacot és az olvasók szívét!

Mansfeld Péter program - tudományos kötetek, ismeretterjesztő kiadványok, irodalmi alkotások megjelentetése / KKETTKK - 56P - 01

A HAT Alapítvány nyílt pályázatot hirdet az általa indított Ez HAT! Program A tudás a tudásért! Szakmai együttműködési pályázat elnevezésű programban való részvételre.

Nemzetközi Mécs László Irodalmi díj Internationale "MÉCS LÁSZLÓ" Literaturpreis * International "MÉCS LÁSZLÓ" Literary Prize Mottó: "Vadócba rózsát oltok, hogy szebb legyen a föld!"

Nyári SZÍNJÁTSZÓ, SZÍNJÁTSZÓ RENDEZŐ, FILMES tábor 2016. jún. 20.-jún 29. - Békéscsaba Jelentkezés: FOLYAMATOSAN!

A hungarikum Halasi Csipke születésének 115. évfordulója alkalmából: a Földművelésügyi Minisztérium, Hagyományok Háza, Kiskunhalas Város Önkormányzata, Halasi Csipke Közalapítvány pályázatot hirdet!

Civil szervezetek infrastruktúra támogatása 2016. Kategória kódja: IST-16

Semmelweis Garancia Védjegy az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egészségügyért Felelős Államtitkársága, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága, az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ és a Nemzeti Betegfórum által létrehozott és működtetett tanúsító védjegy.

Kortárs irodalmi alkotások kiadása 2016

Rajzolj egy bohócot! - Bohócszínház Alapítvány rajzversenye

Népi Fajátékok Rendezvényekre

Népi Fajátékok Fesztiválja Óvodában/ Iskolában

Magyarország

Mentor Díj 2016 - tehetségek gondozóinak

Magyarország

Ha szeretnél megismerkedni más országok fiataljaival, ha szívesen vennél részt érdekes, különleges témájú programokban, akkor jelentkezz hozzánk. A több éves nemzetközi tapasztalattal rendelkező Kreateam Egyesület segít Neked felfedezni a világot...

Magyarország

Nagyvállalati Beruházási Támogatási program

Magyarország

A Fogyasztói tudatosságra nevelő iskola megtisztelő címmel a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) azon iskolák fiatal fogyasztókért tett intézkedéseit, hozzáállását kívánja értékelni, amellyel az iskolák a tanulóik között a fenntartható tudatos fogyasztói szemlélet általánossá válásához és a fiatal fogyasztók gyakorlatban használható ismereteinek a bővítéséhez járulnak hozzá.

Magyarország

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal pályázatot hirdet meg az Európai Kutatási Tanács (ERC) kutatók számára meghirdetett pályázataihoz kapcsolódóan.

Magyarország

ési és Innovációs Hivatal (a továbbiakban: NKFI Hivatal) pályázatot hirdet vállalkozások és kutató-tudásközvetítő szervezetek együttműködésével megvalósuló, kiemelt jelentőségű nemzetgazdasági kihívások megoldására. A pályázat célja e kihívásokhoz kapcsolódó kutatás-fejlesztési és innovációs eredmények létrehozása valamint azok gazdasági hasznosítása.

Magyarország

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (a továbbiakban: NKFI Hivatal) pályázatot hirdet hazai vállalkozások számára jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó, új, piacképes termékek, technológiák és ezek prototípusai kifejlesztésének megvalósítására, a versenyképességet növelő vállalati kutatási, fejlesztési és innovációs (továbbiakban K+F+I) tevékenységek elősegítése érdekében.

Magyarország

A Magyar Kormány az Európai Unióval kötött Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a 18-25 év közötti fiatalok munkanélküliségének csökkentését, a foglalkoztatási lehetőségeik bővülését a vállalkozóvá válást és az induló vállalkozások fejlesztését szolgáló intézkedések révén.

Magyarország

A National Instruments Hungary Innovációs Program abból a célból jött létre, hogy támogatást nyújtson azon innovatív vállalkozások számára, amelyek a termékfejlesztési és tesztelési projektjeikben a National Instruments (NI) hardver es szoftver eszközeit szeretnék alkalmazni. Napjaink legtöbb innovatív áttörése a tudomány és technológia területén működő vállalkozásokhoz köthető. Az ő támogatásukra hozta létre az NI Hungary Kft. és a National Instruments Hungary Kft. ezt a programot Magyarországon, amivel jelentős segítséget kívánnak nyújtani azon hazai cégek számára, akik a National Instruments grafikus rendszertervező platformját vagy hardvereit választják a tudományos vagy ipari alkalmazásokat megcélzó rendszerük fejlesztéséhez. Ennek fizikai megvalósulására van lehetőség az NI Hungary Kft. debreceni székhelyén lévő Nyitott Laboratóriumban, ahol a szoftver szolgáltatáson túl az NI hardver eszközök állnak a kutatni vágyók rendelkezésére.

Magyarország

A Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány közgazdasági, pénzügyi, jogi, valamint az ezekhez kapcsolódó interdiszciplináris témájú konferenciatámogatási programot hirdet a 2016-os évre. A megrendezésre kerülő konferencia időpontja lehet jövő évben, de a pályázatot 2016-ban kell benyújtani az Alapítványhoz. A pályázatra jelentkezhetnek jogi személyiséggel rendelkező belföldi felsőoktatási intézmények és civil szervezetek. A pályázók rendezvényenként maximum 5 millió forint támogatásra pályázhatnak. A pályázatok elbírálása során előnyt élveznek a nemzetközi konferenciák.

Magyarország

A Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány PhD kutatói programot hirdet a 2016-os évre. A pályázatra korhatár nélkül jelentkezhetnek magyar vagy angol nyelvű közgazdasági, gazdálkodástudományi vagy jogi PhD képzésben résztvevő doktoranduszok, vagy végzett PhD fokozattal rendelkező doktorok. A pályázat további feltétele, hogy a pályázó kutatási területe közgazdasági és pénzügyi, illetve az ezekhez kapcsolódó interdiszciplináris tudományokkal legyen kapcsolatos.

Magyaroszág

A Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány alapszakos, mesterszakos és PhD szintű, közgazdasági, pénzügyi és gazdasági jogi, illetve az ezekhez kapcsolódó interdiszciplináris témájú tananyag fejlesztési programot hirdet 2016-os évre. A pályázatra jelentkezhetnek jogi személyiséggel rendelkező belföldi felsőoktatási intézmények és civil szervezetek. A pályázatok elbírálása során előnyt élveznek azon pályázatok, amelyek eredményeként a hallgatók számára ingyenesen elérhető tartalom jön létre.

Magyarország

Az Alapítvány kuratóriuma közös integrált műsorral több helyszínen megrendezendő ünnepély megtartásáról és országos esszé pályázat kiírásáról döntött a 14-18 éves fiatalok körében "Családi emlékeink a magyar szabadságharcról" címmel. A pályázat terjedelme maximum. öt oldal lehet. A pályázati munkákat internet segítségével a levelezési címre kérjük továbbítani.

Magyarország

Easy-marketing (S-event Kft.) - településfejlesztési és turisztikai pályázat Pályázat önkormányzatok, TDM szervezetek, egyesületek, alapítványok, magántulajdonban lévő turisztikai létesítmények részére.

Magyarország

Berlin Startup Calling 2016 Ötletverseny A fejedben van a következő nagy tech ötlet?

Magyarország

"A költészet a lélek ünnepe. A szabadság végtelenje. Csoda és titok." Simai Mihály (József Attila- és Szegedért Alapítvány-díjas költő, író, újságíró) IRODALMI PÁLYÁZAT A LÉLEK ÜNNEPE (2016/2.) A GYERMEKJÓLÉTI ALAPÍTVÁNY / ORSZÁGOS MÉCS LÁSZLÓ IRODALMI TÁRSASÁG /Regisztrált tehetségpont/ és a PÁLFFY DÉNES NÉPFŐISKOLA AKADÉMIA közös felhívása

Pályázati felhívás - Gyermekbántalmazás

Szerbia területe

Az 1956-os forradalmat és szabadságharcot valamint a kapcsolódó történelmi eseményeket felidéző, a hősöknek és az áldozatoknak emléket állító úgynevezett "Büszkeségpontok" létrehozása

Visegrádi Alap 2016. évi pályázatai - kis- és standard projektek támogatására

A felhívás célja a civil társadalom erősítése, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítése, a befogadó szervezetek időlegesen rendelkezésre álló szabad infrastrukturális erőforrásainak igénybevétele révén.

A Védjegy célja, hogy a transzparens adományozás érdekében a társadalom tisztában lehessen azzal, hogy az egészségügy területén és ahhoz kapcsolódóan tevékenykedő civil szervezetek - különös tekintettel a kórházak, egészségügyi intézmények alapítványai - a gyógyításra felajánlott összegeket mire fordítják, és ezáltal elkerülhetőek legyenek az adományok felhasználásával kapcsolatos visszaélések.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma civil szervezetek számára infrastruktúra támogatást biztosít, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett nyílt igénybejelentési felhívás keretében.

Vajdaság

Vajdaságban a 2016-os év legszebben gondozott magyar nyelvű vajdasági könyveinek díjazása.

Az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. a Nemzetgazdasági Minisztériummal kötött támogatási szerződés alapján pályázatot hirdet az "Azonnal cselekszünk" támogatási program keretében Kereset kiegészítés támogatása képzéssel (Pályázati azonosító: ACS_KERESET_2015) elnevezésű pályázat megvalósítására

Plakátpályázat A XII. Bálint napi Balassi-fesztivál

"Mai szabadságunk..." - Vers- és novellaíró pályázat

Kárpát-medence

felhívás

Erdély

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából ajánljuk fel „A forradalom lánya” című könyvemet ajándékba minden magyarországi és határon túli iskola és diák számára. A regény a forradalom napjai alatt játszódik, kitalált történet, de ragaszkodik a történelmi hűséghez. Főhőse, Barna Izabella 14 éves diák valóságos személyről mintázott képzeletbeli figura.

Zenta

Állattartók, kutyás, macskás gazdik féyképes pályázata.

A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácsról szóló 1087/2011. (IV. 12.) Korm. határozattal a Kormány a magas szintű közbiztonság megteremtése és fenntartása, a bűnözés visszaszorítása, a bűnözést kiváltó jelenségek, a bűnalkalmak és a bűnelkövetők ellen történő következetes fellépés érdekében tett intézkedéseinek erősítésére, továbbá a bűnmegelőzés új modelljének hatékony működtetésére, valamint a bűnmegelőzés érdekében szükséges cselekvési tervek kidolgozásának és végrehajtásának koordinálására létrehozta a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácsot (a továbbiakban: NBT).

A Bolgár Kulturális Fórum és az Újbuda Bolgár Önkormányzata IX. FOTÓPÁLYÁZATOT hirdet "TALÁLKOZÁSOK BULGÁRIÁVAL 2016" címmel

Karácsonyi irodalmi pályázat

Beregszász

Szenteste a betlehemi jászolnál – rajzpályázat

A pályázat célja a Recski Történelmi Emlékhely új Fogadóépületének megtervezése, azaz az az annak kialakítására és megformálására vonatkozó építészeti, képzőművészeti ötletek, lehetséges megoldások kidolgozása. A Pályázótól arra várunk javaslatot, hogy a "magyar GULAG” emlékhelye a jövőben milyen módon és formában fogadhatja látogatóit.

FELHÍVÁS a hátrányos helyzetű - elsősorban roma - embereket érintő fejlesztési programok mentorálással történő szakmai támogatására

Hallottál a rajzpályázatunkról? Jó helyen jársz! Az alábbiakban szeretnénk Neked bemutatni, hogy a pályázatunkkal milyen célokat szeretnénk megvalósítani a Te segítségeddel!

Pécs

2017. február 10-12 között a Doktoranduszok Országos Szövetsége Hittudományi Osztálya szervezésében sor kerül a Fiatal Kutatók és Doktoranduszok VII. Nemzetközi Teológuskonferenciára, ahova várják a kutatók, doktoranduszok, előadók jelentkezését.

Budapest

Pályázati felhívás! 50 tehetséges magyar fiatal

Beregszász

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola pályázatot hirdet a 2016/2017. tanév tavaszi félévében Makovecz Hallgatói Mobilitási Programban való részvételre.

A 2016. június 7-én meghirdetett TéT_16 pályázati felhívás kiegészítése a magyar-japán együttműködésben folyó ipari kutatás-fejlesztési együttműködések, ezen belül főként a kutatói mobilitás támogatására.

A pályázat egyebek mellett a jelentős műalkotásokat bemutató tematikus gyűjtemények fejlesztését támogatja.

A Palóc Társaság két évtizeddel ezelőtt hirdette meg első alkalommal azt a pályázatot, amelynek célja a magyarságtudat elmélyítése, a szülő föld iránti hűség erősítése, az anyanyelvi képességek fejlesztése és magyar fiataljaink tehetségének kibontakoztatása.

fogyatékossággal élők életének, mindennapi nehézségeik bemutatása, játékos formában. A játékok kialakításánál figyelembe vettük, hogy egyszerre több érzékszerv fejlesztésében vegyen részt (jobb kéz, bal kéz használata, szem kéz koordináció). Fontos számunkra a hagyományok tisztelete és szeretete is, ezért a régi népi játékokat is megismerhetik a gyermekek

Szerb Köztársaság

Magyar Életfa díj, Aranyplakett, Plakett A Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség várja a felterjesztéseket

Ipolybalog

Pályázat felhívás magyar történelemmel, kultúrával, hagyományokkal kapcsolatos dolgozat írása

Az ENSZ Demokrácia Alap felhívást intéz a civil szervezetek részére, hogy olyan programokkal pályázzanak, amelyekkel erősítik és támogatják a demokráciát.

Erdély

A Külgazdasági és Külügyminisztérium pályázatot hirdet a 2016/2017-es tanévben a magyarországi és szülőföldi felsőoktatási intézményekben tanulmányokat folytató határon túli magyar hallgatók és vezetőtanáraik (tutoraik) részére a Márton Áron Kutatói Programban való részvételre.

Szímő

Szímő

Ungvár

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség meghirdeti a Fodó Sándor díjat.

Tanuszodák és sportlétesítmények épületenergetikai fejlesztése - Nemzeti Sportközpontok vagyonkezelésében álló tanuszodák és sportlétesítmények energiahatékonysági felújítása és megújuló energiaforrás hasznosítása / KEHOP-5.2.6

A GYERMEKJÓLÉTI ALAPÍTVÁNY, ORSZÁGOS MÉCS LÁSZLÓ IRODALMI TÁRSASÁG, és a PÁLFFY DÉNES NÉPFŐISKOLA AKADÉMIA meghirdeti a Szerelem c. nemzetközi irodalmi pályázatot.

A Magyar Telekom elsősorban a fogyatékossággal élőkkel, fenntartható étkezéssel és környezetvédelemmel foglalkozó szervezetek pályázatát várja.

December közepéig pályázhatnak fenntarthatósági és energiahatékonysági projektjeikkel a vállalkozások és az önkormányzatok, valamint a fiatalokat is bevonó programjaikkal a civil-, oktatási- és diákszervezetek az energiavilág kiemelt díjára, az Energy Globe Magyarországi díjra. A legjobbnak ítélt projektek az első hazai Energy Globe díjak elnyerése mellett a nemzetközi megmérettetésen is részt vehetnek hazánkat képviselve.

Munkács

Átadták „A Magyar Kultúráért Kárpátalján” pénzalap díjait. „A Magyar Kultúráért Kárpátalján” alap díjátadó ünnepséget szervezett december 10-én, melynek a Munkácsi Szent István Líceum adott otthont.

Somorja

adomány

Ungvár

A Magyar Írószövetség az 1956-os Emlékév jegyében zeneszerzői pályázatot hirdet fiatal pop-rock együttesek számára.

A Magyar Írószövetség az 1956-os Emlékév jegyében zeneszerzői pályázatot hirdet fiatal pop-rock együttesek számára. A zenekarban legalább egy tag 14 és 18 éves közötti legyen. Pályázni vagy saját szerzeménnyel, vagy a Versek rovatban felkínált alkotások egyikének megzenésítésével lehet. A pályázat gondolatát a közös emlékezés igénye szülte, hogy az újabb nemzedékek olvasói és leendő művészei is tovább adhassák majd a forradalom örökségét.

"Tél és Karácsony 2016." az Irodalmi Rádió pályázata lehetőség az Irodalmi Rádió hangzó- és nyomtatott kiadványsorozataiban, rádióműsoraiban, felolvasóestjein, netköteteiben való megjelenésre, az Irodalmi Rádió alkotóközösségéhez való csatlakozásra is.

A Berzsenyi Dániel Könyvtár és a Szombathelyi Szépítő Egyesület helytörténeti fotó- és filmpályázatot hirdet általános és középiskolás, valamint főiskolás és egyetemista diákok részére.

Magyarország Kormányának felhívása a helyi önkormányzatok, önkormányzati tulajdonú vállalkozások, illetve önkormányzati tulajdonú non-profit gazdasági társaságok számára a vállalkozások munkahelyteremtő képességének ösztönzése, illetve a helyi gazdaság működését segítő helyi/térségi feltételek biztosítása érdekében.

Testünk működése, például a vérkeringés, éppen olyan érdekes, mint a testvérek közti kapcsolatok sokfélesége. Volt, aki önfeláldozóan védelmezte, más féltékenyen megölte testvérét. Testvérek az egy alomba születő kutyakölykök, és testvérüknek nevezik egymást sokféle közösség tagjai.

Beregszász

Idén is kiosztásra kerültek a Zrínyi Ilona Kárpátaljai Magyar Szakkollégium ösztöndíjai

Rimaszombat

tompa

Beregszász

Kiosztották a Soós Kálmán-ösztöndíjakat. December 6-án került sor a Soós Kálmán Ösztöndíjprogram és a Zrínyi Ilona Kárpátaljai Magyar Szakkollégium ösztöndíjainak átadására a Rákóczi-főiskola Győr termében. A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány ösztöndíjait a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. és az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatta.

Magyarország

Hungarikum rajzpályázat gyerekeknek

Szabadon választott kézműves technikával a karácsonyhoz kapcsolódó dekorációt, ajándéktárgyat kell elkészíteni. A pályamunkát le kell fotózni úgy, hogy mellé helyeznek jól látható módon egy papírt a pályázó személy/csoport nevével és a http://www.printker.hu felirattal. A fotót a "Kreatív Kincstár" Facebook oldalon futó applikációba kell feltölteni az elérhetőségek és a tárgy készítéséről, felhasznált anyagokról, technikákról szóló leírás (max. 500 karakter) kíséretében.

Az Egyszer-Volt Gyerektábor és az OSC Vízilabda SE rendhagyó rajzpályázatot hirdet általános iskolásoknak, "Rajzolj, hogy adhassunk!” címmel.

Zenta, Sportcsarnok

XIV. Mikulásnapi Kiállítás keretén belül az V. Vajdasági Kulináris és Élelmiszeripari Kiállítás VERSENY FELHÍVÁSA

Szerbia területe

Pályázati felhívás a sport területén megvalósuló projektek támogatására

Ungvár

Mobile Photography Awards – mobillal készült fotók pályázata

A tavalyi sikeres adománykönyv-gyűjtő akciónk után idén is meghirdetjük JÓTÉKONYSÁGI ADOMÁNYGYŰJTÉSÜNKET, OMLIT - SZERETETKÖNYV 2016 címmel.

Az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet rajzpályázatot hirdet Simándy József születésének 100. évfordulója alkalmából

Ismersz olyan problémákat, amelyek hatással vannak a világra és a körülötted élőkre? Hát persze! És megoldást is tudsz rájuk? Ez már nehezebb kérdés, ugye? Tudsz olyan programot írni és olyan műszaki megoldást nyújtani ezekre a problémákra, amitől kicsit jobb lesz a világ, és fényesebb a jövő?

Európai Uniós projekt logójának a megtervezésére invitálunk. A logó szereplője egy kaméleon, ami a változást szimbolizálja. A projekt neve: "The Game Changer". A projektben sérülékeny csoportok tagjainak, és negatív változáson áteső embereknek fogunk segíteni, hogy önmaguk fejlesztésével integrálódhassanak a társadalomba és a munkaerő piacra. Ebben segítségükre lesznek mentorok, akik 5 országból kerülnek ki a projekt idején, később bármely országból csatlakozhatnak. A projekt fő terméke egy online oktatási platform, ami pszichológiai játékokon át segít a fejlődésben. A pályázat kiírója: a projekt koordinátora, a Pandokrátor Kft. (http://www.pandokrator.eu)

Ahogy a francia irodalmár Baudelaire írta egyik művében: "Csak kevesen rendelkeznek a látás képességével és még kevesebben vannak, akik a kifejezés képességét is birtokolják." Meglátni és megörökíteni a lenyűgöző pillanatot a fotózás egyik elengedhetetlen alapeleme. A művész rendelkezik azzal a jelentős alkotói erővel és szabadsággal, amellyel a megfelelő pillanatot meghatározza és megörökíti azt.

Visegrádi Alap 2016. évi pályázatai - kis- és standard projektek támogatására

A FinTech Verseny célja, hogy az MKB Bank megtalálja azokat a digitális pénzügyi megoldásokat, újszerű digitális megközelítéseket, amelyek továbbfejlesztéséhez, megvalósításához, piaci bevezetéséhez banki partnerre van szükség. Az MKB Bank inkubációs központjában az alábbi támogatást nyújtja:

Te kivel vagy szolidáris? - Az ELTE Társadalomtudományi Kar diákversenye

Dobogókői élményem fotópályázat

Amerika

Közösségszervezés iránt érdeklődők figyelem! Olyan fiatalokat keresünk, akik már végeznek, vagy szívesen végeznének közösségszervező munkát kirekesztett, kisebbségi csoportokkal. A jelentkező bekapcsolódhat egy 42 napos képzésbe az USA-ban, majd hazatérve amerikai és hazai mentorok segítségével folytathatja hazai közösségszervező gyakorlatát.

Németország

BAYHOST- ösztöndíj 2017-2017

Németország

DAAD nyári egyetemi ösztöndíj hallgatóknak és Bachelor’s fokozattal rendelkező okleveleseknek 2017-2018

Bármilyen témával lehet pályázni, amely a visegrádi országok polgárainak és szervezeteinek aktív közreműködésével elősegíti az együttműködést a kultúra, tudomány és kutatás, az oktatás, az ifjúsági csere, a turizmus és a határokon átnyúló kooperáció terén.

Magyarkanizsa

Magyarkanizsa községi felsőoktatási intézményben, hiányszakmát tanulók ösztöndíja.

Ungvár

“Karácsony. Otthon.” címmel hirdet gyermekeknek szóló rajzpályázatot az Otthontérkép!

Nyári egyetem, mely mindenekelőtt héber nyelvi kurzust jelent Izraelben. Az izraeli fél fenntartja a jogot a nyári egyetem helyszínének és időtartamának kijelölésére. A kurzusokra 2016 nyarán kerül sor. Ne jelentkezzenek olyan hallgatók, akik már korábban részt vettek izraeli nyári egyetemen.

Nagycsaládos pályázók számára 2017/2018-ban felhasználható üdülésre

Ungvár

Az Év Városi Fotósa 2016

Zenta

Fotó- és videópályázat középiskolásoknak

Magyarország

Hazám, ahogy én látom 2016 - fotópályázat

Németország

Németországi ösztöndíj művészeknek

Magyarország

Robotok munkában - novellaírás

Magyarország

DesignEuropa Díj

Magyarország

Best 100 - A legjobb száz fotó

Magyarország

Keressük 2016 legjobb CSOK-ingatlanát!

Magyarország

Pályázati felhívás az első Őrkő terveinek elkészítésére

Magyarország

Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése / VEKOP-6.1.1-15

Magyarország

Fenntartható közlekedésfejlesztés Pest megyében / VEKOP-5.3.2-15

Magyarország

A GYERMEKJÓLÉTI ALAPÍTVÁNY, ORSZÁGOS MÉCS LÁSZLÓ IRODALMI TÁRSASÁG, és a PÁLFFY DÉNES NÉPFŐISKOLA AKADÉMIA a nagy mesemondó, Benedek Elek születésének 157. évfordulója alkalmából meghirdeti az V. Jubileumi Nemzetközi Benedek Elek Meseíró pályázatot.

Magyarország

Az Országút Társulat Hadifogoly-emlékek címmel pályázatot hirdet.

Magyarország

IRODALMI PÁLYÁZAT "MÉCS 10" (2016) A GYERMEKJÓLÉTI ALAPÍTVÁNY, ORSZÁGOS MÉCS LÁSZLÓ IRODALMI TÁRSASÁG és a PÁLFFY DÉNES NÉPFŐISKOLA AKADÉMIA közös felhívása

Magyarország

Üzenjünk Budapestnek! Európai rovás aláírás pályázat

Magyarország

CEEPUS / Hallgatók mobilitása - féléváthallgatással, rövid távú hallgatói mobilitással vagy speciális kurzusokon való részvétellel

A huszadik század egyik nagy csapása a magyarságra a világháborúkat követő hadifogság. Százezrek szenvedték el, katonák és civilek, de minden hadifogoly emléke egyedi. Ezek összegyűjtése a magyar Országút Társulat pályázatának célja.

Budapest

Az ember és a bioszféra - pályzati lehetőség

Ungvár

Az „Egán Ede” Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési Központ” Jótékonysági Alapítvány pályázati felhívása egyéni vállalkozók, valamint mikro- és kisvállalkozások kapacitásbővítési, innovációs támogatására a vállalkozásfejlesztés területén - pályázati eredmények

Szerbia területe

A Jelena Šantić Alapítvány olyan projekteket támogat, amelyek túlnőnek a hagyományos művészeti formákon, amelyek összekötik a kultúrát és a művészetet és szerepük van a közöség fejlesztésében

Budapest

Ismét elérhetőek az Erzsébet-program kedvezményes pihenési lehetőségei a nyugdíjasok, a nagycsaládosok valamint a fogyatékossággal élő személyek számára.

Magyarország

Felelős Társadalomért Program

Szerbia területén

Pályázati felhívás a fogyatékossággal élők helyzetének javítására irányuló projektek támogatására

Magyarország

5 Perlensis Fotószalon

Szerbia területe

Második általános kulturális pályázat

Szerbia területe

Második kulturális pályázat kiemelt jelentőségű rendezvények szervezésére

Szerbia területe

Második kulturális pályázat a nemzeti önazonosságot őrző hagyományos rendezvények megszervezésére

Szerbia területe

Második pályázat nem kulturális tevékenységet folytató civil szervezetek részére

Bácskossuthfalva

A Moravicai Értelmiségi Fórum esszé-, novella- és fogalmazásíró pályázatot hirdet.

Szabadka, Városi Könyvtár

A SMILE Szabadkai Nagycsaládos Egyesület Magyar Népmesemondó versenyt és rajzpályázatot hirdet óvodások és általános iskolások részére.

Izrael

Az ösztöndíj nyolchónapos akadémiai tanulmányok folytatására biztosít lehetőséget Izraelben. Az ösztöndíj megkezdésének legkorábbi időpontja 2017 szeptembere.

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Szórványtelepülésen dolgozó pedagógusok figyelmébe.

Ungvár

Az „Egán Ede” Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési Központ” Jótékonysági Alapítvány pályázati felhívása egyéni vállalkozók, valamint mikro- és kisvállalkozások kapacitásbővítési, innovációs támogatására a mezőgazdaság területén

Szlovénia

Szlovén állami ösztöndíj tanulmányútra (7. a)

Bácsfeketehegy, Kultúrotthon, JNH utca 24.

A Vajdasági Magyar Művelődési Intézet és a Vajdasági Magyar Drámapedagógiai Társaság akkreditált szakmai összejövetelt szervez 2016. december 3-án, szombaton Bácsfeketehegyen.

Ada

Olvasásra nevelő pályázat.

Magyarkanizsa

Támogatás igényelhető a szarvasmarhák mesterséges megtermékenyítésére, kamatok fedezésére, gépek és berendezések, valamint gyümölcs, szőlő és zöldségfélék feldogozását segítő gépek beszerzésére, továbbá biztosítási támogatásokra, biotermesztésre, mézanalízisre, az elhullott állatok tetemeinek szállítási költségeire valamint a civil szervezetek kiállításokon, vásárokon való részvételére.

Munkács

A Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány (KFMA) aMagyar Kultúráért Kárpátalján Alap éves kamatából pályázatot hirdet Kárpátalján működő vagy alakuló magyar néptánccsoportok támogatására. A pályázaton intézmény és magánszemély egyaránt részt vehet.

Magyarország

12. Országos Középiskolai Filmszemle

Németország

DAAD graduális tanulmányi ösztöndíj bármely tudományterület számára 2017-2018

Németország

DAAD kutatói ösztöndíj doktoranduszoknak és fiatal kutatóknak 2017-2018

Németország

DAAD kutatói ösztöndíj tudományos fokozattal rendelkező főiskolai, egyetemi oktatóknak és kutatóknak 2017-2018

Németország

DAAD ösztöndíj egykori DAAD/NDK ösztöndíjasoknak 2017-2018

Németország

DAAD ösztöndíj felsőoktatási oktatóknak a művészet és építészet szakterületéről 2017-2018

Németország

DAAD továbbképzés német filológia végzettséggel rendelkezők számára 2017-2018

Malajzia

Malajzia – teljes alap és mesterképzés 2016/2017 tavaszi szemeszter

Vajdaság

Az energia racionális felhasználása - pályázat

Hajdújárás

A Kolibri baba mama klub négy éves születésnapján, december 7-én, 17.00 órakor kerül megszervezésre a Kolibri a Családokért Egyesület legszerethetőbb eseménye, az V. Babamászó verseny.

Magyarország

Minősített Tehetséggondozó Műhely - Konvergencia Régió

Magyarország

nemzeti VERSeny - Nemzeti Színház

Zenta, Zentai Alkotóház

Jelentkezz a Z-11 Polgárok Egyesülete által meghirdetett újságíró-iskolába, ahol lehetőséged nyílik arra, hogy megismerkedj az újságírás alapjaival, és a gyakorlatban is kipróbálhasd magad.

Magyarország

Mesés egészség

Japán

A japán GRIPS (National Graduate Institute for Policy Studies) az idén negyedik alaklommal hirdeti meg a 2014-ben “GRIPS Global Governance Program (G-cube)" néven indított öt éves mester és Ph.D. programját. A 2017 októberében induló képzés keretében a hallgatók politikai tudományok, gazdaságtan, fejlődés-gazdaságtan és történelem szakokon folytathatnak tanulmányokat.

Beregszász

November 7-én került sor az Egán Ede Gazdaságfejlesztési Központ által meghirdetett pályázat turisztika kategóriájában nyertes pályázók szerződéseinek aláírására a Rákóczi-főiskola átriumában.

Dunaszerdahely

Kincskeresők XII. – helyi értékeket kutató diákok konferenciája

Magyarország

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat felsőoktatási hallgatók számára

Magyarország

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára

Magyarország

Építőművészet Kollégiuma pályázata

Bécs

Bécsi Collegium Hungaricum (2017/2018 – CoHu / junior kutatók)

Bécs

Bécsi Collegium Hungaricum (2017/2018 – CoHu / senior kutatók)

Malajzia

A maláj Limkokwing University of Creative Technology 5 teljes, tandíjmentes ösztöndíjat ajánlott fel magyar diákok számára. Az ösztöndíjak a 2017 februárjában induló szemeszter alkalmával tölthetőek be a magyar jelentkezők által. A jelentkezéshez szükséges dokumentumokat az online rendszerben kell hiánytalanul benyújtani 2016. november 7-ig.

Beregszász

15 kárpátaljai nyerte meg a Nyilas Misi Ösztöndíjat

Magyarország

III. Szeretett világunk - fotópályázat

Pozsony

Szlovákiai Magyar Zenebarátok Társasága

Somorja

Csali

Galánta

Kodály Zoltán Nemzetközi Hegedűverseny

Magyarország

Országos KKV Marketing Díj

Szatmárnémeti

Hajnal Akar Lenni (HAL) népdaléneklési verseny, felhívás

Magyarország

InnoMax Díj nonprofit és civil kategória

Magyarország

Örökség serleg

Németország

DAAD németországi csoportos tanulmányút hallgatóknak 2017-2018

A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete olvasási versenyt hirdet az általános iskolák felsős tanulói számára.

Budapest

Felhívás a 2016. évi Barcsay-díjra. A pályázaton részt vehetnek – határoktól függetlenül – mindazok a Kárpát-medencében, vagy a világ bármely táján élő, magyar ajkú, felsőfokú tanulmányaikat már befejezett pályakezdő festőművészek, akik 2016. december 31-ig még nem töltik be 35. életévüket.

Dunaszerdahely

A Felvidéki Értéktár Bizottság (alapítói a Csemadok Országos Elnöksége, a Gazda Polgári Társulás, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége és a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet – mint a Csemadok szakmai háttérintézménye) Felvidéki Értékőrzők címen QR kódos, képeslapos interaktív vetélkedőt szervez.

Németország

DAAD graduális ösztöndíj művészek és építészek számára 2017-2018

Japán

A Japán Tanulmányok Nemzetközi Kutató Központ (International Research Center for Japanese Studies, Nichibunken) pályázati felhívást tett közzé a 2018-2019-es akadémiai évre vendégkutatói pozíció betöltésére. Különböző kutatási területeken várják azon vendégkutatók jelentkezését, akik a 2018 áprilisától 2019 márciusáig terjedő időszakban, egy általuk kialakított éves kutatási program alapján kívánnak dolgozni, egy általuk vezetett kutatócsoporttal. Várhatóan két vendégkutató támogatására kerül sor. Pályázni 2016. október 31-ig lehet, a pályázat eredményéről 2017. március 31-ig értesítik a pályázókat.

Budapest

Pályázati felhívás kárpátaljai újságírók, ill. az újságírói tevékenységet segítő munkatársak támogatására

Beregszász

Pályázati felhívás Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány programjában való részvételre

Kárpátalja

Pályázati felhívás "Kárpátaljai gyermekétkeztetési program támogatása”

Magyarország

AZ ÉV VERSE 2016. Irodalmi Díj

Magyarország

FVA - Év Fiatal Vezetője 2016 Pályázati kiírás

Magyarország

A GENERALI a Biztonságért Alapítvány célkitűzéseinek megfelelően, alapítványi céljai elérése érdekében pályázatokat ír ki a 2016-os évre az alábbiakban részletezett témakörökben. A pályázatokra az adott pályázati témáknál megjelölt, Magyarországon bejegyzett, nyilvántartott szervezetek, intézmények jelentkezhetnek.

Magyarország

6. GREEN-GO RÖVIDFILM VERSENY - Aggódsz, hogy nem tudsz majd egészséges ételt adni gyermekeidnek? - Designerként vagy felelős vállalkozóként teszel a körforgásos gazdaság kialakításáért? - Tenni szeretnél azért, hogy gyönyörű természeti környezetünk a jövőben ne csak távoli emlék legyen? MINKET ÉRDEKEL A VÉLEMÉNYED - FORGASS EGY RÖVID FILMET ÉS LÉGY RÉSZE A VÁLTOZÁSNAK!

Magyarország

A Jókai Közművelődési és Múzeum Egyesület (Révkomárom) és a Falvak Kultúrájáért Alapítvány (Budapest) pályázatot hirdet:

Magyarország

Nevezz fotópályázatunkra és nyerd meg értékes ajándékaink egyikét!

Magyarország

Az internet rohamos fejlődése miatt a vállalatoknak újra kell gondolniuk üzleti és kommunikációs stratégiájukat.

Magyarország

A szekszárdi Twickel Birtok és a Twickel-Zichy Mária Terézia Alapítvány 2016-ban megalapítja a JÓSZOLGÁLAT-díjat a Magyar Máltai Szeretetszolgálat egyik alapítója, gróf Zichy Mária Terézia emlékére.

Magyarország

Kerülj képbe a tehetségekkel! Média a Tehetségekért Díj 2016

Magyarország

TONDACH Tetőfedő Rangadó 2016

Magyarország

Szépíró és videó pályázat családok számára Együtt nyaralt a család – lubickoltunk az élményekben! címmel.

Erdély

Komárom

Magyarország

Budapest, Veszprém

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a 23. Betlehemi jászol kiállításon való részvételre.

Ürményháza, Községháza

A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete Dulka Andor szervezésével meghirdeti a 2016. évi Mit tudsz Torontál vármegyéről? - történelmi vetélkedőt általános iskolások részére.

Magyarország

Szereted Japánt? Írói ambícióid vannak? ...vagy mindkettő? Jelentkezz az Inter Japán Magazin író-újságíró pályázatára!

Magyarország

Az én Erzsébet-táborom - kreatív pályázat

Galánta

szlovákiai magyar felnőtt kórusok országos versenye

Az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány (továbbiakban: Kiíró) pályázatot hirdet az Erzsébet-táborokban és a Napközi Erzsébet-táborokban nyaraló fiatalok részére tábori élményeik megírására, képzőművészeti munkák formájában történő megörökítésére.

Pályázat a Norvég Alap „Városi épített örökség megőrzése” és Vidéki kulturális és természeti örökség megőrzése” című pályázati felhívásokkal kapcsolatosan ellátandó értékelői feladatok ellátására.

Ungvár

Turisztikai fejlesztés pályázati eredményei

Erdély

A Prisma Egyesület partnerségben a Romániai Magyar Középiskolások Szövetségével Építs osztályközösséget! címmel pályázatot hirdet az erdélyi magyar középiskolások (9-12. osztályosok) számára. Az osztályközösség-építés (OKÉ) első és legfontosabb lépése, hogy legyen az osztálynak egy közös célja. A cél most adott: fogjatok össze és pályázzátok meg a programot, innen tovább pedig a Prisma Egyesület szakértő trénerei segítenek majd abban, hogy igazi közösséggé kovácsolódjatok!

Kárpátalja

Pályázati felhívás "Kárpátalján magyar nyelven szolgáltatást biztosító egészségügyi dolgozók támogatása"

Dunaszerdahely

Szanyi Mária

Magyarország

A pályázat célja: Romániában, Ukrajnában, Szerbiában, Szlovákiában és Horvátországban köznevelési (nem felsőfokú vagy felsőoktatási képzési) feladatokat ellátó, szórványterületen dolgozó pedagógusok és tanulók ösztöndíjának biztosításához, utazási, valamint kollégiumi ellátási költségeihez történő hozzájárulás.

Magyarország

Országos rajzpályázatot hirdet alsó tagozatos diákoknak a Magyar Református Szeretetszolgálat.

Brüsszel

Szakmai gyakorlat lehetősége Deli Andor EP-képviselő brüsszeli irodájában a 2017-es évbe egy hónapra ösztöndíjjal mely fedezi az utazás, szállás, étkezés költségét. Feltételek: idegen nyelvek ismerete, főiskolai vagy egyetemi végzettség (vagy legalább befejezett 2. évfolyam), 21-30 év.

Magyarország

A Halmos Béla Program célja a népzenei utánpótlás támogatása, színvonalas népzenei és világzenei produkciók fellépési lehetőségeinek, bel- és külföldi népszerűsítésének elősegítése.

Magyarország

A meghirdetett pályázat a köznevelésben, illetve a felsőoktatásban tanuló, a tudomány művelése iránt elkötelezett és meghatározott témában elmélyedni képes tehetséges tanulók és hallgatók támogatását és munkájuk elismerését szolgálja.

Budapest, Tápiógyörgye

kirándulást szervez az 1956-os szabadságharc 60. évfordulója alkalmából

Budapest

Magyarországon tanuló vajdasági egyetemisták anyaországban élő délvidékrőll származó szakemberek csopotjából választhatnak mentorokat.

Újvidék

A Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATOT HIRDET

Magyarország

Zeneművészet Kollégium pályázata

Magyarország

RAJZPÁLYÁZAT A Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara rajzpályázatot hirdet "MESTERSÉGEM CÍMERE..." címmel Békés megyei, általános iskolában tanuló felső tagozatos diákok részére

Magyarország

A Tatár kultúra

Pályázati felhívás felsőoktatási hallgatók számára külföldi szakmai gyakorlatra elsősorban ERASMUS+ önfinanszírozó státuszú hallgatók részére Campus Mundi ösztöndíj külföldi szakmai gyakorlathoz

Pályázati felhívás felsőoktatási hallgatók számára külföldi rövid tanulmányút megvalósítására Campus Mundi ösztöndíj rövid külföldi tanulmányúthoz

Beregszász

A Megkötések nélkül 1956-ról pályázati program keretén belül az 1956-os forradalom és szabadságharc kárpátaljai vonatkozásainak, eseményeinek minél teljesebb feltárása érdekében a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolával együttműködve gyűjtést indít, melynek célja a forradalommal kapcsolatos emlékiratok, visszaemlékezések, naplók, feljegyzések, levelek, fotók, tárgyi eszközök összegyűjtése.

Magyarország

Csaba királyfi útján

Magyarország

ösztöndíjprogram, magyar sportcsillagok

Magyarország

Tégy érte többet! - fotópályázat, környezetünk védelme

Magyarország

olyan fiatal köztisztviselőknek szól, akik a jövőben vezetői pozíciók várományosai

Ungvár

Hatszázmillió forinttal támogatja a kormány a külhoni magyar fiatal vállalkozókat – jelentette be a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára hétfőn Budapesten.

Vonz a technika? Géped segítségével alkotsz? Kísérletezel? Kitaláltál valami igazán egyedit? Akkor nevezz a <19 Szabadfogású Számítógép versenyre!

Arany Opus Díj pályázat, 2016

Magyarország

Arany Opus Díj 2016

Kezdeményezések támogatása a drogpolitika területén

Dunaszerdahely

A Szlovákiai Magyar Írók Társasága Arany Opus Díj címmel szépirodalmi pályázatot hirdet szlovákiai magyar (állandó szlovákiai lakhellyel rendelkező) szerzők számára.

I. Józsa Mihály Békés megyei Vers- és Prózamondó Fesztivál 2016. december 04., Békéscsaba

Magyarország

19 Szabadfogású Számítógép verseny 2016.

Magyarország

A SZÉPIRODALOM KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Magyarország

Carmignac Fotóriporteri Díj

Svájc

Augusztus 1- je óta lehet pályázni a Svájci Államszövetség ösztöndíjaira. A pályázási határidő 2016. október 15. A pályázáshoz szükséges dokumentumokat e-mailben kérheti a következő címen:

Svájci Államszövetség

Augusztus 1- je óta lehet pályázni a Svájci Államszövetség ösztöndíjaira. A pályázási határidő 2016. október 15. A pályázáshoz szükséges dokumentumokat e-mailben kérheti a következő címen:

Svájc

Augusztus 1- je óta lehet pályázni a Svájci Államszövetség ösztöndíjaira. A pályázási határidő 2016. október 15. A pályázáshoz szükséges dokumentumokat e-mailben kérheti a következő címen:

Magyarország

Foglald versbe az aranyat! - versírás az olimpiai aranyérmekről

Magyarország

Óbudai Fotó Tárlat 1. A Római-part PÁLYÁZATI KIÍRÁS Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 2016-ban első alkalommal hirdeti meg fotópályázatát, Óbudai Fotó Tárlat 1. A Római-part címmel.

Kishegyes, Kátai tanya

A Vajdasági Nagycsaládos Egyesületek Szövetsége a Magyar Nemzeti Tanács támogatásával megszervezi a IV. Délvidéki Sajó Sándor hazafias versmondó versenyt

Kárpátalja

A Rákóczi Szövetség a Magyar Diaszpóra Tanács megfogalmazott kérése alapján, az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából 2016 szeptembere és 2017 júniusa között a „DIASZPÓRA- ÉS SZÓRVÁNYPROGRAM” keretében lehetőséget kíván teremteni magyarországi tanulmányútra mintegy 1850 Kárpát-medencei szórványban élő 10 és 25 év közötti magyar fiatal számára.

Magyarország

A Tiara Kft. idén 25. alkalommal invitál minden magyar gyermeket határon innen és túl, hogy alkotásával vegyen részt a Pentel Nemzetközi Gyermekrajzpályázaton.

Magyarország

Logó tervezési pályázat - Heim Pál Gyermekkórház

Magyarország

Magyarországon a civil szervezetek célirányos tevékenysége hozzátartozik a társadalmi folyamatok működéséhez.

Magyarország

A Labrisz irodalmi pályázati felhívása a 11. LIFT-re

Pályázatot hirdet a Vajdasági Tehetségsegítő Tanács a vajdasági magyar nyelvű oktatásban részt vevő, kiemelkedően tehetséges, szociálisan hátrányos helyzetű tanulók támogatására.

Nemzetközi Gyermekrajzpályázat

Magyarország

A szép vers ünnepe - versírás antológiába

Magyarország

A Liget Műhely Alapítvány gyakornokokat keres, akik aktívan részt vennének az alapítvány munkájában.

Magyarország

Extra City - kulturális projektek és együttműködések támogatása

Magyarország

Magyar Agrárgazdasági Minőség Díj

Újvidék

Az oktatás dinamikusan fejlődik, változik nemcsak világviszonylatban, hanem lokálisan is, melynek részesei kell, hogy legyünk. Lépést kell tartanunk az oktatás elméleti, gyakorlati, technikai, technológiai változásaival a nemzetközi és a hazai szükségletek, lehetőségek és elvárások szemszögéből.

Magyarország

Kiemelkedően tehetséges vagy egy tantárgyban, művészeti ágban vagy sportban? Segítünk álmaid megvalósításában! Pályázd meg a Nyilas Misi Ösztöndíjat, hogy havi támogatásban részesülhess tehetséged kibontakozásában!

Magyarország

Képzőművészet Kollégiuma pályázata

Magyarország

AZ IPARMŰVÉSZET KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Magyarország

Észak-Alföldi Innovációs Díj

Magyarország

Mozdulj a jó irányba! - fotópályázat

Dunaszerdahely

Tavaszi szél

Magyarország

"Az én cipóm” címmel rajzversenyt hirdet a 25 éves Aranycipó.

Nyugat Balkán

Pályázat a civil szervezetek képzésére és nyilvános fellépésére a mezőgazdaság terén

Magyarország

"Én a munka világában" alkotáspályázat A Lépéselőny Egyesület alkotáspályázatot hirdet "Én a munka világában" címmel Az egyesület az egészséges és fogyatékkal élő álláskeresők segítése mellett fontosnak tartja a tehetségek támogatását, így meghirdeti a MUTASD MAGAD pályázatot.

Magyarország

Gábor Dénes-díj 2016

Magyarország

MOL zöldövezet program

Nagykapos

Harmónia-díj szervezőbizottsága

Magyarország

Nikon 7 Fotópályázat

Magyarkanizsa

Görhesütő verseny két kategóriában a magyarkanizsai IX. Kukoricafesztiválon.

Magyarország

közgyűjtemények szakmai támogatása

Magyarország

Elindult az „Ifjúsági kisközösségi együttműködések támogatása” című (EFOP-1.3.6-VEKOP-16 kódszámú) felhívás tervezetének társadalmi egyeztetése.

Magyarország

Könnyűzene Kollégiuma pályázata

Szeged, Tisza-parti Általános Iskola

Görgey Artúr Történelemverseny általános iskolák, ill. a hat- és nyolcosztályos gimnáziumok 7. és 8. osztályos tanulói részére

Magyarország

E pályázati felhívás alapja az "Erasmus+": elnevezésű uniós oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogram létrehozásáról szóló 1288/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint az Erasmus+ 2015. és 2016. évi éves munkaprogramja

Magyarország

Néhai Katona Kiss Ferenc nyug. műszaki egyetemi tanársegéd, középiskolai rajztanár, festőművész, feleségével néhai Túri Júlia tanítónővel közösen képzőművészeti alapítványt hozott létre 1 000 000 Ft-os tőkével, 40 éven aluli festőművészek részére, abból a célból, hogy tehetségüket gondtalan körülmények között teljesíthessék ki.

Az Erasmus+ 2014 és 2020 között 14,7 milliárd eurót biztosít az európai oktatás, képzés, ifjúsági szakma és sport támogatására

Magyarország

Kulturális szempontból értékes rendezvények támogatására hirdet pályázatot az NKA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma.

Magyarország

A Szövetség a Kiválóságért Közhasznú Egyesület (SzKKE) pályázatot hirdet többségi magyar tulajdonban lévő vállalkozások számára.

Magyarország

Elindult a nevezés az Electrolux Ideas Lab versenyre!

Magyarország

A BKV Vasúti Járműjavító Kft. egyéni fotó pályázatot hirdet több kategóriában.

Magyarország

Rajzpályázat a tisztaságról. Takarítás gyermekszemmel.

Magyarország

Szeretsz a jövőn gondolkozni, új dolgokat tervezni, nagy tömegeket érintő kérdésekre választ keresni? Ráadásul sportrajongó vagy?

Újvidék

A Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium 2016 novemberében Újvidéken, a Rektorátuson és a Mezőgazdasági Karon megrendezi a 15.Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferenciát, melynek top-témája a HÁLÓ.

Brüsszel

Ipolynyék, Balassagyarmat

Magyarország

Új év, új téma. Ismét itt a Zepter formatervezői pályázata, immáron 13. alkalommal. Az "ARTZEPT" formatervezői pályázat 2016-os pályázatának témája: "A KERETEK MŰVÉSZETE - SZÉPSÉG KERETEI".

Érsekújvár

A szakmai találkozó fő célja a felvidéki magyar verséneklők eszmecseréje, egymás megismerése, szakmai segítése.

Magyarország

Rajzold meg nekünk a Carioca új látványos figuráját, amit egy éven keresztül felhasználunk a Carioca kampányainkban és nyerd meg az értékes ajándékcsomagok egyikét, melyek összértéke 100 000 Ft. Ha már betöltötted a 3. életéved, de még nem múltál el 14, akkor kérd meg szüleidet, hogy látogassatok el a http://www.carioca.hu weboldalra a részletekért!

Magyarország

Felelős Foglalkoztató vagyok - vándordíj

Magyarország

A közművelődés és közösségi művelődés 2017. évi szakmai tevékenységének támogatására a Közművelődés Kollégiuma három pályázati céllal teszi közzé felhívását.

Szabadka

A Házi Tanítói Szolgálat egy kutatási projektet valósít meg, az online kérdőív terjesztésében. Kérjük, a következő kérdőív kitöltésével járuljon hozzá a kutatásunk sikerességéhez.

Szociális alapszolgáltatások fejlesztésének megvalósítására a megyei jogú városokban

Magyarország

Kolozsvár

Próza és vers pályázat. Mind a két pályázaton 100 euró díjas első helyezést lehet nyerni.

Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése

Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése - Egészségfejlesztés a megyei jogú városokban

Lippai Balázs esélyegyenlőséget elősegítő ösztöndíj

Magyarország

Színházművészet Kollégiuma pályázata

Beregszász

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt által biztosított támogatásból a 2016/2017-es tanévre ismét meghirdeti a Soós Kálmán ösztöndíjprogramot. Az ösztöndíjprogram célja, hogy a Kárpátalján működő magyar nyelvű felsőoktatási szakok és intézmények együttműködését elősegítse. Segítse azokat a magyar hallgatókat, akik felsőoktatási szakjukat nem tanulhatják magyar nyelven, illetve ösztönözze a régióval kapcsolatos kutatómunkák végzését.

Beregszász

Pályázati felhívás Soós Kálmán-ösztöndíjra. A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által biztosított támogatásból a 2016-2017-es tanévre ismét meghirdeti a Soós Kálmán-ösztöndíjprogramot. Az ösztöndíjprogram célja, hogy a Kárpátalján működő magyar nyelvű felsőoktatási szakok és intézmények együttműködését elősegítse, támogassa azokat a magyar hallgatókat, akik felsőoktatási szakjukat nem tanulhatják magyar nyelven, illetve ösztönözze a régióval kapcsolatos kutatómunkák végzését. Az ösztöndíjprogram különböző alprogramokból tevődik össze.

Beregszász

Pályázati felhívás Soós Kálmán-ösztöndíjra. A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által biztosított támogatásból a 2016-2017-es tanévre ismét meghirdeti a Soós Kálmán-ösztöndíjprogramot. Az ösztöndíjprogram célja, hogy a Kárpátalján működő magyar nyelvű felsőoktatási szakok és intézmények együttműködését elősegítse, támogassa azokat a magyar hallgatókat, akik felsőoktatási szakjukat nem tanulhatják magyar nyelven, illetve ösztönözze a régióval kapcsolatos kutatómunkák végzését. Az ösztöndíjprogram különböző alprogramokból tevődik össze.

Beregszász

Pályázati felhívás Soós Kálmán-ösztöndíjra. A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által biztosított támogatásból a 2016-2017-es tanévre ismét meghirdeti a Soós Kálmán-ösztöndíjprogramot. Az ösztöndíjprogram célja, hogy a Kárpátalján működő magyar nyelvű felsőoktatási szakok és intézmények együttműködését elősegítse, támogassa azokat a magyar hallgatókat, akik felsőoktatási szakjukat nem tanulhatják magyar nyelven, illetve ösztönözze a régióval kapcsolatos kutatómunkák végzését. Az ösztöndíjprogram különböző alprogramokból tevődik össze.

Kárpát-medence

A Rákóczi Szövetség pályázatot hirdet Kárpát-medencei középiskolák számára, amelyek készek arra, hogy diákjaik egy csoportját a március 15-i nemzeti ünnepünk, a június 4-i emléknap, vagy az október 23-i ünnep kapcsán a szomszédos országokba utaztassák, hogy ott részt vegyenek a helyi magyar közösség által szervezett ünnepségeken.

Magyarország

A Színházművészet Kollégiuma nyílt pályázati felhívása

A pályázat területe az információs társadalom fejlesztésének támogatása

Újvidék

Az Újvidéki Diáksegélyező Egyesület - ÚDE PÁLYÁZATOT HIRDET ÖSZTÖNDÍJAK odaítélésére a 2016/2017-es tanévre

Magyarország

Az én életmódváltásom története

Beregszász

ADY ENDRE ÖSZTÖNDíJ. „A tehetséges határon túli magyar középiskolás tanulók támogatására”

Ungvár

Pályázati felhívás földtulajdoni dokumentumok elkészítésének elősegítésére

Beregszász

Ady Endre-ösztöndíj. A tehetséges határon túli magyar középiskolás tanulók támogatására

Magyarország

Halivud Nap - Nevezés módja, határideje, feltételei, díjak

Magyarkanizsa

A civilszervezeti projektumok költségvetési támogatásának módjáról szóló rendelet 7. szakasza és a 2016. évi magyarkanizsai községi költségvetésről szóló rendeletben előirányzott tételben foglaltakkal összhangban

Pályázat a foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével

Gyulafehérvár

Magyar Közösség Pártja és az MKP Keresztény Platformja

Magyarország

Meseíró pályázat 6-10 éves, illetve 11-től 15 éves korig

Az ösztöndíj megpályázásának feltételei között van, hogy a jelentkező hallgatónak legalább másodévesnek kell lennie

Beregszász

Mesemondó verseny. A Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola és a „Tanulás Uniójáért” Közhasznú Alapítvány a Magyar Népmese Napja alkalmából mesemondó versenyt hirdet.

A Jobb Veled a Világ Alapítvány által működtetett Boldogság Intézet nyílt pályázatot hirdet magyarországi és határon túli nevelési-oktatási intézmények számára „Boldog iskola” és „Örökös boldog iskola” cím elnyerésére.

A pályázat témája: Emberi jogok, ifjúság-sport, környezetvédelem.

A Katolikus Karitász – Caritas Hungarica és az Egyházmegyei Karitász szervezetek a Katolikus Karitász jubileumi éve alkalmából fotópályázatot hirdetnek Szegénység (h)arcai címmel.

Kinek szól a pályázat? Minden fotózni vágyó cserkésznek, aki itthon Vajdaságban akár a világ másik felén él.

Beregszász

A „Szent Márton Karitász” Kárpátaljai Megyei Jótékonysági Alapítvány ukrajnai felsőoktatási intézményben tanuló kárpátaljai diákok részére szociális és tanulmányi ösztöndíjpályázatot hirdet a 2016/2017-es tanév I. félévére

Komárom

Beregszász

A „Szent Márton Karitász” Kárpátaljai Megyei Jótékonysági Alapítvány ukrajnai felsőoktatási intézményben tanuló kárpátaljai diákok részére szociális és tanulmányi ösztöndíj pályázatot hirdet a 2016/2017-es tanév I. félévére.

Kamaszkritikus pályázat

Fülek ás környéke

megzenésített versek népszerűsítése

Kolozsvár

Kolozsvár

Magyarország Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel (ELTE) közösen pályázatot hirdet miniszteri ösztöndíjra

Beregszász

Pályázati kiírás alap-, osztatlan-, és mesterképzésre!

Beregszász

Pályázati felhívás! Őszi részképzés 2016/2017-es tanévben

Beregszász

Felhívás! Zrínyi Ilona Kárpátaljai Magyar Szakkollégium.A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány az Emberi Erőforrás Minisztérium által nyújtott támogatás felhasználásával felvételt hirdet a Zrínyi Ilona Kárpátaljai Magyar Szakkollégiumba a 2016. szeptember – 2017. június közötti tíz hónapra.

Beregszász

A Magyar Termék Nagydíj pályázat Kárpát-medencéért Nívódíját vehette át szeptember 6-án Budapesten a Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet.

Szerbia

A pályázat tárgya szerzői munkák kiválasztása megjelentetés céljából

A Bálint Ház fotópályázatot hirdet, melynek témája: 2001. szeptember 11.

Szerbia

Felhívás az egészséges termelésre

Beregszász

A programban támogatóként bárki részt vehet, aki vállalja, hogy egy tanéven keresztül (10 hónap) havi fix 10 euróval támogat egy gyermeket.

Magyarország

Érsekújvár

A Gábriel Angyalház Alapítvány várja a hátrányos helyzetű, tehetséges, tanulni vágyó középiskolások, főiskolások, egyetemisták, valamint művészek (zenész, festőművész, szobrász, fotográfus stb.) jelentkezését határon innen és túl.

Beregszász

Ösztöndíjpályázat Magyarországon szerzett diploma vagy fokozat honosítására. A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány az Emberi Erőforrások Minisztériuma által folyósított támogatás felhasználásával 2016-ban is ösztöndíjat hirdet Magyarországon szerzett felsőfokú oklevelek (diplomák) és PhD/DLA-fokozatok ukrajnai honosításának támogatására ukrán állampolgárságú, magyar nemzetiségű személyek számára.

Az Európai Unió Európa a polgárokért programjának célja, hogy segítse a polgárokat az Unió történelmének, működésének alaposabb megismerésében, az uniós szakpolitikák és döntéshozatali folyamatok megértésében, miközben aktív szerepvállalásra és demokratikus részvételre ösztönzi őket.

Ungvár

Az „Egán Ede” Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési Központnál pályázók figyelmébe!

Kolozsvár

Székelyudvarhely

Székelyföld

Topolya

Topolya község Művelődési Háza 2016. szeptember 17-én (szombat) a Topolyai Napok 2016. rendezvénysorozat keretei között megszervezi a 11. TOPOLYAI MÉZKARNEVÁLT.

Újvidék

Az újvidéki Apáczai Diákotthon a 2016/2017-es tanévre pályázatot hirdet egyetemi hallgató valamint középiskolás lányok és fiúk felvételére.

Marosvásárhely

Székelyudvarhely

Ungvár

Az „Egán Ede” Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési Központ” Jótékonysági Alapítvány pályázati felhívása egyéni vállalkozók, valamint mikro- és kisvállalkozások kapacitásbővítési, innovációs támogatására a turisztika területén

Ungvár

Az „Egán Ede” Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési Központ” Jótékonysági Alapítvány pályázati felhívása egyéni vállalkozók, valamint mikro- és kisvállalkozások kapacitásbővítési, innovációs támogatására a mezőgazdaság területén

Magyarország

képzőművészeti intézmény hallgatója és tanulmányait még nem fejezte be

Magyarország

minden a Rendelet 9. § (1) bekezdés szerinti civil szervezet, budapesti telephelyű köznevelési intézmény, budapesti telephelyű felsőoktatási intézmény és budapesti társasház, amely az elnyert összegből Budapest közigazgatási területén végez környezet- és természetvédelmi tevékenységet

Magyarország

Gazdasági és civil szervezetek, közigazgatási intézmények, önkormányzatok, akik igényt tartanak arra, hogy az általuk szervezett, a jelen pályázati feltételeknek megfelelő rendezvényeken az alapítvány és szerződött partnere az egészségügyi szűrőbusszal kitelepüljön, és ott szűrővizsgálati lehetőséget biztosítson a rendezvényen résztvevők számára

Magyarország

Losonc

Magyarország-Szerbia

Megnyílt az Interreg-IPA Magyarország-Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Program, amely a Magyarország és Szerbia közötti határon átnyúló együttműködés folytatásaként új lehetőséget nyújt a határtérség fejlesztésére. A programra nonprofit szervezetek pályázhatnak.

Ungvár

Az „Egán Ede” Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési Központ” Jótékonysági Alapítvány pályázati felhívása egyéni vállalkozók, valamint mikro- és kisvállalkozások kapacitásbővítési, innovációs támogatására a mezőgazdaság, a vállalkozásfejlesztés és a turisztika területén kiírt pályázatok elbírálásában részt vevő szakmai értékelők kiválasztására

Sárospatak

Pályázat tudományos diákköri tehetséggondozó ösztöndíj elnyerésére

Magyarország

Magyarország

Magyarország

Elindult a jelentkezés a III. Testvércsalád Találkozóra. Családi programok, csapatépítés, Budapest nap, játszóház, kézműves foglalkozások, táncház, megemlékezés és testvércsaládi kapcsolatok. Ismét meghirdették a Testvércsalád Találkozót!

Magyarország

Magyarország

Magyarország

Magyarország

Kárpátalja települései

Felhívás egy élménygazdag kárpátaljai utazára

Péterfala, Baranta völgy

Magyarország