Erdély

A Civil Társadalom Fejlődéséért Alapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek számára az állampolgárok közösségi életben való aktív részvételének segítése céljából.

Újvidék, Európa Kollégium

Szerb nyelvi felzárkóztató képzés elsőéves egyetemisták részére

Pályázat miniszteri ösztöndíjra a 2017/2018-as tanévben magyarországi felsőoktatási intézményekbe.

Beregszász

Ösztöndíj lehetőség alap-, osztatlan- és mester képzést kezdőknek

Vajdaság, Csongrád és Bács-Kiskun megye

A Magyarország-Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Program fotópályázattal ünnepli az Európai Együttműködés Napját

Beregszász

Ösztöndíj diplomahonosításhoz - Felhívás!

Erdély

A feladat: minél színesebben, interaktívabb és kreatívabb megközelítéssel bemutatni a reformáció történetét, külön érintve az erdélyi helyzetet. A nyertes csoport által összeállított tartalmat egy kiállítás részeként Brüsszelben mutatják be, a csoport számára szervezett brüsszeli tanulmányúttal egybekötve.

Vajdaság

Tartományi támogatásra pályázhatnak az állattenyésztők Vajdaságban.

Újvidék

Az újvidéki Apáczai Diákotthon pályázatot hirdet egyetemi hallgató, valamint középiskolás lányok és fiúk felvételére a 2017/2018-as tanévben

Dunaszerdahely

rockin

Erdély

A kolozs-dobokai főesperesség és a kolozsvári Szent Mihály plébánia esszé- és tanulmányíró pályázatot hirdet 18-25 éves fiatalok számárára.

Beregszász

Zrínyi Ilona Kárpátaljai Magyar Szakkollégium 2017/2018

Kézdivásárhely

Kézdivásárhely Helyi Tanácsának Kulturális és Oktatási Bizottsága, testvértelepülésünk, Mezőkövesd Város Önkormányzata felajánlásából pályázatot hirdet a „Kiss Lázár-emlékdíj – a magyar nyelvért” odaítélésére. Olyan VIII. osztályt végzett diákok jelentkezését várjuk, akik tanulmányaik alatt kiváló eredményeket értek el a magyar nyelv művelése területén. Határidő: 2017. szeptember 1.

Szabadka

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS AZ EURÓPA KOLLÉGIUMBAN VALÓ KOLLÉGIUMI ELHELYEZÉS ODAÍTÉLÉSÉRE A 2017–2018. ÉVBEN (ELSŐ KÖR)

Budapest Főváros Önkormányzata, szakmai partnerségben a Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központtal, megújítva a korábbi Budapest Fotográfiai Ösztöndíjat, 2017-ben ismét kiírja az egyéves pályázatot.

Az otthon sokszínűségének, illetve hiányának bemutatására indított fotópályázatot a Habitat for Humanity Magyarország és a Phoo kortárs fotográfiai magazin. Az őszig tartó pályázati időszak alatt a szervezők olyan alkotásokat várnak, amelyek tematizálják a magyar lakhatási helyzetet, illetve a fotográfia eszközével jelenítenek meg történeteket, élethelyzeteket.

Magyarországi doktori képzésre jelentkezők (2017/2018) pályázata.

Szerbia

Köznevelési pályázat a szórványban folyó oktatás támogatására a 2017 /2018-as tanévben

Szerbia

Anyanyelven folyó tanulmányi versenyek támogatása

Szerbia

Pályázat a 2017. évben megrendezésre kerülő "Szülőföldi anyanyelvi szaktábor" támogatására.

Budapest

Munkács, Ungvár, Beregszász, Csap, Técső, Nagyszőlős

A pályázat célja: - a kárpátaljai művészeti iskolákban munkájukat magyar nyelven ellátó pedagógusok támogatása, - a kárpátaljai egészségügyi intézményekben gyógyító munkájukat magyar nyelven ellátó dolgozók támogatása, - a kárpátaljai magyar nyelvű nyomatott vagy elektronikus médiában tevékenykedő újságírók illetve az újságírói tevékenységet segítő munkatársak támogatása - szakmai tevékenységüket magyar nyelven végző művelődésszervezők, könyvtárosok és színészek támogatása.

külhoni régiók

Irodalmi Karaván és Művészeti Karaván címmel meghívásos pályázatok a külhoni magyar kultúra támogatására.

Ungvár

A „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány közleménye

Érsekújvár

énekelt vers

Érsekújvár

vers

A Szitakötő gyerekfolyóirat alkotói pályázatot hirdet Hangorkán címmel. Milyen hangok kelthetnek fergeteges vihart, és melyektől csitul el a forgószél? A körülöttünk élő lények és tárgyak hangja hol harmonikus, hol fülsüketítő, olykor érthető, máskor bosszantóan idegen. A zaj és a csönd is lehet megnyugtató és félelmetes, baljóslatú és életmentő, szépséges és idegőrlő.

A pályázatok értékelése során prioritást élveznek azok a programok, amelyek támogatják a személyes és a közösségi erőforrások fejlesztését, a családi rendszer megerősítését, a veszélyeztetett célcsoportok elérését, a korai kezelésbevétel előmozdítását, valamint reflektálnak a megváltozott szerhasználati mintázatokra.

Vajdaság

A Magyar Nemzeti Tanács első körös ösztöndíj pályázata felsőoktatásban részesülőknek.

Románia

Megnyílt a Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENI határon átnyúló együttműködési program 2014-2020 második pályázati kiírása.

Huszt

A „Szent Márton Karitász” Kárpátaljai Megyei Jótékonysági Alapítvány ukrajnai felsőoktatási intézményben tanuló kárpátaljai diákok részére szociális és tanulmányi ösztöndíj pályázatot hirdet a 2017/2018-as tanév I. félévére.

Huszt

A „Szent Márton Karitász” Kárpátaljai Megyei Jótékonysági Alapítvány ösztöndíjpályázata. Pályázati felhívás

A Szövetség a Kiválóságért Közhasznú Egyesület idén is meghirdeti a IIASA-Shiba Díjat. Az idei évben lehetőség nyílik civil szervezetek számára is a pályázásra.

Szabadka

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A MAGYAR NEMZETI TANÁCS 2017–2018. ÉVI FELSŐOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATÁRA

A Raiffeisen Bank ösztöndíjprogramja 5 tehetséges egyetemistának nyújt lehetőséget, hogy egy szemeszter erejéig a világ 25 egyetemének egyikén tanulhasson és szerezhessen életre szóló tapasztalatokat. A támogatás magában foglalja a tandíjat és a külföldi megélhetés költségeit is.

Magyarkanizsa

Magyarkanizsa Község Ifjúsági Irodája fotópályázatot hirdet „Az én Európám” címmel.

Beregszász

Ady Endre ösztöndíj a kárpátaljai magyar oktatásban

Budapest

1956-os irodalmi- és történelmi pályázat

Nagydobrony

FELHÍVÁS – ISKOLAI RAJZPÁLYÁZAT

Visk

A „Visk” Jótékonysági Alapítvány felhívása

Beregszász

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt által biztosított támogatásból a 2017/2018-as tanévre ismét meghirdeti a Soós Kálmán ösztöndíjprogramot.

Galánta

opus

Budapest

A Gyermekjóléti Alapítvány, az Országos Mécs László Irodalmi Társaság és az I. (Nagy) Lajos Nemzetközi Szabadegyetem, meghirdeti AZ ÉV VERSE 2017. irodalmi pályázatot.

Erdély

A Scientia Kiadó, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem kiadója nyílt pályázatot hirdet erdélyi vonatkozású tudomány-, művészet-, irodalom- vagy technikatörténeti tárgyú könyvek megjelentetésére.

Ipolynyék

verseny

Budapest

Művészeti pályázat középiskolásoknak

A pályázat célja, hogy feltérképezzük és a közvéleménnyel megosszuk a legjobb egészségértést fejlesztő programokat.

Budapest

A Gyermekjóléti Alapítvány *Országos Mécs László Irodalmi Társaság* I. (Nagy) Lajos Nemzetközi Szabadegyetem közös pályázati felhívása két kategóriában

Budapest

Jókai-díj 2018 – nemzetközi irodalmi pályázat

Budapest

Örökség serleg – díj Kárpát-medence kulturális örökségének ápolásáért

Vajdaság

Egyesületek általános és középiskolai oktatási programjainak és projektjeinek 2017. évi finanszírozásása és társfinanszírozásása, valamint a nemzeti kisebbségek – nemzeti közösségek szervezeteinek társfinanszírozása.

Az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár pályázatot hirdet új magyar induló megírására hazai és határon túli magyar zeneszerzők számára. Azok jelentkezését várjuk, akik konkrét zenei elképzeléssel rendelkeznek a nagy múltú budapesti katonai alakulat hagyományos díszmenet indulójának zenei megjelenítésére. A nyertes pályamű bemutatásra kerül a Magyar Honvédség Központi Zenekar tolmácsolásában egy gálahangverseny keretében.

A pályázat célja Budapest környezeti állapotának javítása, fejlesztése.

Vajdaság

Különleges sporttal kapcsolatos programok támogatása.

Vajdaság területe

A sport fejlesztése Vajdaság területén

Horvátország

A horvátországi magyarság történelmi jelenlétét bizonyító emlékjelek.

Horvátország

Horvátországi magyarok történetei a történelmünk egyik legszörnyűbb időszakának magyar áldozataira kívánunk emlékezni.

Ismét megnyílt a pályázati lehetőség a Nemzeti Kulturális Alap építőművészet és örökségvédelem kollégiumában a műemlék épületek és építmények állagmegóvásának, részleges, vagy teljes helyreállításának, felújításának, valamint műemlékek elválaszthatatlan részét képező képzőművészeti alkotások restaurálásának támogatására.

Törökország

Meghirdetésre került a török Kutatói Ösztöndíj. Az ösztöndíjat doktori diplomával rendelkezők, ill. olyan PhD hallgatók pályázhatják meg, akik már a disszertációírás stádiumában vannak. Egész évben pályázható.

Románia

44.000 € kezdő vállalkozásoknak Magyar nyelvű összefoglaló leírás a startupcafe.ro portálon megjelent cikk alapján.

Románia

A MOL pályázatot hirdet Mentor Díj a tehetségek gondozóinak címmel.

A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése” című (GINOP-1.3.4-15 kódszámú) felhívás

Pályázat egyes egyházi oktatási infrastrukturális fejlesztésekre

A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Kertészet korszerűsítése – gombaházak – hűtőházak létrehozására, meglévő gombaházak – hűtőházak korszerűsítése” című pályázat.

Gödöllő

2017-ben meghírdetik a Kárpát-medencei természtfilm fesztivált is.

A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Kertészet korszerűsítése – gyógy- és fűszernövény termesztés fejlesztése” című pályázat.

A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Kertészet korszerűsítése- üveg- és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus energia felhasználásának lehetőségével” című felhívás.

Megjelent az Ifjúsági programokat támogató című pályázat. A pályázat célja a kevésbé fejlett régiókban élő fiatalok sikeres társadalmi integrációjának elősegítése képességeik kibontakoztatásával és közösségi aktivitásuk erősítésével, bevonva őket az aktív közreműködésüket igénylő közösségi programokba, önkéntes tevékenységekbe.

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 3 milliárd Ft.

Megjelent a „Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése” című pályázati kiírás

Az innovációs ökoszisztéma kialakítására, valamint a gyors növekedési potenciállal rendelkező, innovatív vállalkozások dinamikus fejlődésének és nemzetközi piacra jutásának megvalósítására.

Beregszász

XII. Kárpátaljai Tudományos Diákköri Konferencia - 2018. május 18. Beregszász

A szegénység és a társadalmi kirekesztődés elleni küzdelem kiemelt feladata az Európai Uniónak, ezért a 2020-as célkitűzések egyik konkrét vállalása, hogy az unión belül legalább 20 millió fővel csökkenjen a szegénység vagy a társadalmi kirekesztődés kockázatának kitettek száma.

A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Védőháló a családokért” című felhívás. Pályázat alapítványok, egyesületek, nonprofit korlátolt felelősségű társaságok és nonprofit részvénytársaságok részére olyan programok megvalósítására, amelyek az általuk elérhető környezetben a családokat és a családok közösségeit erősítik.

Magyarország

Green-Go kisfilmverseny

III. Pályázat „Örökség serleg” elismerésre

II. Jókai-díj 2017, nemzetközi irodalmi pályázat

Kultúra Lovagja cím

Már lehet jelentkezni a hátrányos helyzetű, köztük a roma diákok iskolai előmenetelét segítő Útravaló ösztöndíjprogram idei pályázataira.

Rainprecht Antal emlékérem

„Együtt Európában“ érem elismerés

A HAT Alapítvány pályázatot hirdet az Ez HAT! Programja “GUDI Vállalati támogató program”-jában (továbbiakban GUDI program) való részvételre civil és nonprofit szervezeteknek és társadalmi vállalkozások részére

BEAC 120 - logó- és arculattervezés

Elemi rehabilitációs szolgáltatás biztosítása látássérült személyek számára / LSER2017

Hátrányos helyzetű személyek munkaerő-piaci integrációjának segítése helyi eszközökkel / EFOP-1.1.7-17

Vigyázat, civilek! - ARC-kiállításra óriásplakát készítése

TANULJ-TANÍTSD-TUDD - pályamunkák egészségnevelési témakörben

Természettudományos gyakorlatok az iskolakertben

Ingyenes (Térítésmentes) Minősített pályázatíró, figyelő vizsgafelkésztő (Nyíregyháza) pályázat / PK 10_2017

Kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatása professzionális SZÍNHÁZI előadó-művészeti szervezetek részére

Filmművészet Kollégiuma pályázata - art mozik szakmai programjainak és a programok promóciójának támogatása

Erdei vasutak üzemeltetésének támogatása

Magyar Termék Nagydíj 2017.

Történetek a ládafiából - videófilm-pályázat

Musicalpályázat 2017 - Esztrád Színház

Richter Aranyanyu Díj - Jelölj te is Aranyanyut!

Millenáris Kisrókus u. 16-20., Budapest, 1024

Székely Fesztivál 2017

NAGY tavaszi színező verseny óvodásoknak és kisiskolásoknak

Szombathelyi Osztrák-Magyar Nyári Egyetem ösztöndíj

Szálloda megépítése - Szolnok

Az év praxisa a Kárpát-medencében - díj

Vakok lakásgondjainak megoldása

Idősbarát Önkormányzat Díj

Pápa

Továbbképzés pedagógusoknak - művészetterápia

Ismerd meg! - Videoklip pályázat 3., 4., 5. és 6. osztályosoknak

Plakátpályázat 8-12 éveseknek - Tervezd meg!

A Földművelésügyi Minisztérium, mint Támogató a Nemzeti Környezetvédelmi Program céljainak megvalósítása érdekében pályázati felhívást tesz közzé a környezet- és természetvédelmi céllal létrejött, a nemzeti környezet- és természetvédelmi célok elérésében közvetlenül feladatot vállaló civil szervezetek számára.

Alkoss kedvedre! - rajzpályázat

Budapest Bank Békéscsabáért Program

Környezetvédelmi rajzpályázat

Indul a receptverseny! Főzz másképpen!

Hófehérke és a 7 törpe című táncjátékra jegyek

Pro Budajenő Egyesület szakmai felügyelete és bonyolítása mellett fotópályázat 2016-2017

Magyar Formatervezési Díj

Rajzpályázat Szent László királyról

Népművészet ifjú mestere díj

II. ÍRÓ/DEÁK - irodalmi pályázat

Pro Progressio tanári ösztöndíj

Hüpatia-díj 2017

Természet- és Tudományos Ismeretterjesztő Filmterv Pályázat

Elektromos gépkocsi vásárlás támogatása / GZR-D-Ö-2016

Ez egy milyen nap? - alkotáspályázat

Bútor a plázson - bútor vagy bútorcsalád tervezése

Építsünk egy boldogabb, jobb világot!

SciChallenge verseny

A szó ünnepe - írások irodalmi antológiába

Nemzetközi Mécs László Irodalmi díj

Támogatás kedvezményes balatoni osztálykirándulás/erdei iskola szervezésére

DELFIN Díj 2017 - fenntartható fejlődés gondolatának népszerűsítésé

Országos pályázat gyerekeknek, óvodáknak, általános és középiskoláknak, nevelőotthonoknak, gyerekcsoportoknak

Örökségünkért érem

Pályázat a Felső - Tisza Völgye Minőségi Védjegy elnyerésére

A vészkorszak zuglói áldozataira emlékező köztéri emlékmű megalkotása

Reformáció 500 - drámaírás

Év információbiztonsági újságírója 2017

V. Tradíció Néprajzi Gyűjtőpályázat 2017

CSODÁLATOS BARLANGVILÁG 2017 - Barlangok szerepe az őskortól a távoli jövőig

Túzok Vándorkupa

Én és az erdő - vers- és prózaírás

Egyedi projektek tartalomfejlesztésének támogatása - KREATÍV EURÓPA (2014-2020) MEDIA alprogram / EACEA/20/2016

Az SNI pedagógia alapjai (Nyíregyháza) Mesterkurzus / PK 05_2017

Ugródeszka Program 2017 - vállalkozásfejlesztő program mélyszegénységben élő közösségeket támogató szervezetek számára

Ingyen laptopokra lehet pályázni! Sőt, van olcsó net is!

Innovatív ötletek és technológiák az agrárgazdaságban

Egészségünk védelmében - rajzpályázat

Civil Sziget

A Sziget Kulturális Menedzser Iroda Kft. pályázatot hirdet civil szervezetek és a civil társadalommal együttműködő közintézmények számára a Sziget 2017 fesztiválon a Civil Sziget elnevezésű programhelyszínén való megjelenésre.

Informatika a köz szolgálatában 2017

II. Fotópályázat - Gyógyhírek

történetek a bátorságról

Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíjpályázat

Magyar vagyok, magyarnak születtem - hazafias, dicsőséges forradalmainkhoz kapcsolódó írások

Esszéíró pályázat - Bánk bán

Művészeti pályázat - Bánk bán

Üzenj a mosolyoddal! - művészeti alkotások

A Cracovia Expressz Alapítvány / Krakkói Magyar Centrum pályázatot hirdet a 2017. július 2-15. között Krakkóban megszervezésre kerülő XVI. Visegrádi Nyári Egyetemen való részvételre.

Bonts szárnyat! - Irodalmi pályázat kezdőknek

Online kormányzati, közigazgatási és e-egészségügyi szolgáltatások terjedésének és a Digitális Jólét Program kiterjesztésének elősegítése / GINOP-3.3.2-16

Tudományos könyvek kiadásának támogatása - Reformáció / REB-17-KÖNYVKIADÁS

Hunyadiak kora, Magyarország a XV. században - rajzpályázat alsó tagozatos tanulók részére

Környezetbarát Szolgáltatás - védjegy elnyerése

Állami támogatás pénztárgépek beszerzéséhez

Tavasztündér meséi

Gyűjtés kommandói iskola (Erdély) javára

Apeva 2017 - versírás

Budapest, Miskolc és Pécs

Felhívás coachképzésben való kedvezményes részvételre nonprofit szervezetek vezetői részére

Köznevelési stratégiai partnerségek - nemzetközi

A Tempus Közalapítvány ajánlattételi felhívást tesz közzé helyi programok megvalósítására az Európai Ifjúsági Héten.Idén május 1. és 7. között kerül megrendezésre az Európai Bizottság népszerű kezdeményezése, az Európai Ifjúsági Hét. Egész Európában, így Magyarországon is számos ifjúsági program valósul meg ezen a héten.

IX. Országos lovas rajzpályázat

Móra Ferenc meséi - illusztrációs pályázat

A Huawei és a londoni Saatchi Gallery 'szelfi' fotópályázatot hirdet

Mesém - mesekönyvírás és illusztráció

Pályázati felhívás az ifjúsági közösségek tevékenységének támogatására

Pénzügyek felsőfokon - Légy kreatív!

Az MNB négy vezető közgazdasági felsőoktatási intézménnyel közösen „Pénzügyek felsőfokon – Légy kreatív!” címmel pályázatot hirdet a magyar fogyasztók pénzügyi kultúrájának és pénzügyi tudatosságának fejlesztése érdekében a résztvevő egyetemek hallgatóinak.

Kőrösi Csoma Sándor Program

Petőfi Sándor Program ösztöndíjra

Káplár László Jó Ember Díj

Ne érd be konzervvel! - programfejlesztés

Történelmi Novellapályázat - Arany Sas Díj 2017

Lőrincze Lajos könyvtárbővítési pályázat

Matheidesz Mária Minőségi Díj - nyelvtanulók részére

Matheidesz Mária Minőségi Díj - nyelvtanárok részére

IV. Savaria Filmszemle

Szó-kincs 2017 - vers- és novellaírás ünnepi könyvhétre

Amerikai tanulmányút holokauszt témában pedagógusok részére

Gudi, ami a vásárlás mögött van

Ösztöndíj szakmai gyakorlat megszerzésére Németországban

Milyen legyen a jövő iskolája? - karikatúra

Rajzpályázat az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulójának tiszteletére

Becsapódás - alkotáspályázat

NAGY népmese színező verseny

Novellapályázat

Erste Seeds Program

II. Sajátosan nagyszerű - tehetséggondozás

Zsigmond Vilmos Filmfesztivál

Ember Mária Díj

Országos fecskefelmérés

Beépített kellékek - színdarab írása

Esszépályázat 2017

Campus Mundi külföldi szakmai gyakorlat

Gyűjthető múlt - kisfilmkészítő

Gyűjthető múlt - rajzpályázat

Debrecen 2023 - Európa Kulturális Fővárosa - arculat megtervezése

Természetismereti verseny

Lippai Balázs esélyegyenlőséget elősegítő ösztöndíj

Babits Mihály műfordítói ösztöndíj

Örökségvédelem Kollégiuma pályázata

Közművelődési Kollégiuma pályázata

Országos francia nyelvű szavalóverseny

MVM Edison Light Up!

EFFE Fesztivál Minősítés

A Társadalmi felelősségvállalás kollégium pályázata

Az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, felújítása, helyreállításának támogatása

Az én Pannoniám - vers- és prózamondás

Magyar Innovációs Nagydíj

Prímek Primisszima - kiállítás kortárs művészeknek

Magyar Asztronautikai Társaság

Előadó-művészeti partnerségek támogatása

Köztéri művészet - Land Art alkotások

Újévi Irodalmi villámpályázat

Pályázat vissza nem térítendő pénzbeli támogatásra

Szépirodalmi Kollégiuma pályázata

Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2017.

Civil szervezetek üzleti ötleteinek felkarolása

Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2017 - Közösségi környezet kollégium / NEA-KK-17-SZ

Vallási sokszínűség Európában - múlt, jelen és jövő

A kulturális örökség integrált megközelítése

Csodadoki pályázat - rajzpályázat

European-American Cultural Institute; Esztrád Színház

MegSzépülAVárosom - városszépítés

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által jövő évre kiírt pályázatok keretösszege 1,075 milliárd forint – jelentette be Soltész Miklós az országos szlovák adventi gyermektalálkozón, Pilisszentkereszten. Az idén ez a keretösszeg 945 millió forint volt.

Pályázati felhívás a 2017. évi Jászságért Díjra

Észt állami ösztöndíj doktori részképzésre

Észt állami ösztöndíj részképzésre

Cseh állami ösztöndíj doktori részképzésre

Cseh állami ösztöndíj részképzésre (8.)

Algéria teljes doktori képzés, 3/c

Jószolgálati díj

Tudományos ülésszak szervezésének és lebonyolításának támogatása - Reformáció / REB-17-KONFERENCIA

Himnusz illusztráció

Tóth Árpád emlékdíj-pályázat

Jószolgálati díj

Karácsonyi és újévi ételek receptjei

Támogatjuk a pedagógus szakvizsga megszerzését

Szent Gergely Népfőiskola; Projektközpont Szolgáltató Kft

Tandíjmentes pedagógiai képzések / PK09/2016

Magyar Művészeti Akadémia Építőművészeti Tagozata "EVEZŐSPÁLYA CÉLTORNYA 2016" megnevezéssel, nyílt, építészeti tematikájú pályázatot hirdet meg

SozialMarie díj 2017

Országos nyílt titkos hallgatói ötletpályázat - tervezés

A Szegedi Akadémiai Bizottság (a továbbiakban: SZAB) Média pályázatot hirdet elsősorban a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozathoz kapcsolódóan.

Pályázat a szihalmi Magyar-Tár-Ház kabalafigurájának képi megtervezésére és elnevezésére

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázatot hirdet art besorolású filmalkotások forgalmazásának 2016. évi támogatására.

NEMZETISÉGI TÁMOGATÁSOK PÁLYÁZATI KIÍRÁS Nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2017. évi költségvetési támogatására Pályázati kategória kódja: NEMZ-KUL-17 Meghirdetés dátuma: 2016. december 02.

Észt állami ösztöndíj rövid tanulmányútra

Észt állami ösztöndíj nyári egyetemre (5.2.B.)

Észt állami ösztöndíj hosszú tanulmányútra

Egyiptom I/3. államközi kutatói tanulmányút egyiptológia vagy arab nyelv és kultúra területén

Egyiptom – államközi ösztöndíj tanulmányútra egyiptológus és régész pályázóknak

Cseh állami ösztöndíj rövid tanulmányútra

Egyitpom-kutatói tanulmányút

Cseh állami ösztöndíj nyári egyetemre (9.)

Cseh állami ösztöndíj hosszú tanulmányútra (12.B)

Albánia - Tanulmányútra szóló államközi ösztöndíj – 2. munkatervi pont

Albánia – nyári egyetemre szóló államközi ösztöndíj – 2. munkatervi pont

Programtámogatás - Reformáció kezdete / REB-17-PROGRAM

NEMZETISÉGI TÁMOGATÁSOK PÁLYÁZATI KIÍRÁS A nemzetiségi civil szervezetek 2017. évi költségvetési támogatására

Nyelvi környezetben megvalósuló nemzetiségi, népismereti, művészeti, hagyományőrző és olvasótáborok megvalósításának 2017. évi költségvetési támogatása / NEMZ-TAB-17

A szombathelyi Oladi Általános Iskola és a SZOSZSZC Oladi Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája meghirdeti a XXIII. Országos József Attila Mese-, Vers- és Novellaíró Pályázatot.

A nemzetiségi civil szervezetek 2017. évi költségvetési támogatása / NEMZ-CISZ-17

Junior Master of Light - a világítás mestere díj

Nemzetközi Film és Zenei Együttlét - MEDIAWAVE

ELLE #többnőtazirodalomba - novellaírás hölgyeknek

Nők a tudományban Kiválósági Díj 2016

A Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetsége 2017-ben is megrendezi a zenészek és hangfelvétel-kiadók legnagyobb ünnepét, a Fonogram - Magyar Zenei Díj gálaestet.

A UWC Magyarországi Egyesülete meghirdeti kétéves külföldi ösztöndíjpályázatát. Idén 3 kategóriában pályázhattok. Az iskolák nevére kattintva bővebb információhoz juttok az iskolák elhelyezkedéséről, sajátosságáról, a tanulható tantárgyakról.

A Cook Communications és a Mathias Corvinus Collegium (MCC) a 2016/2017-es tanévben is ösztöndíjat hirdet Komáromy Gábor emlékére. A Cook Communications teljes körű kommunikációs szolgáltatást nyújtó PR-ügynökség, amely irodáival Budapesten, Prágában, Szófiában, Bukarestben és Varsóban van jelen.

Nemzeti Agykutatási Program támogatása / KTIA_NAP_13

Az Erasmus+ pályázattípus célja az oktatásban, képzésben és ifjúsági területen dolgozók szakmai fejlődésének támogatása mobilitási projektek megvalósításán keresztül.

Még egy hónapig lehet nevezni a III. Magyar Speciális Független Filmszemlére.Filmes pályázati felhívás magyarországi és határon túli alkotók számára!

Vajdaság területe

Filmkészítés támogatása

Az Európai Bizottság pályázati felhívást tett közzé az „Altiero Spinelli-díj” elnyerésére. Az újonnan létrehozott díj célja, hogy elismerje azokat a kiváló kezdeményezéseket, melyek célja az Európai Unióval kapcsolatos színvonalas ismeretterjesztés: az EU alapértékeinek, történelmének, tevékenységeinek és előnyeinek bemutatása a nagyközönség számára.

A szakmai képzéshez történő hozzájárulás, valamint az intézmény működésének megismertetése érdekében az Európai Parlament többféle lehetőséget kínál szakmai gyakorlatok folytatására Főtitkárságán.

Pannonhalma

Gaucsik

Magyarkanizsa

Idén is lesz rajzverseny a Szent István-nap és Újkenyér-ünnep kapcsán! Várjuk a pályamunkákat, és találkozzunk augusztus 20-án az Alma együttes koncertjén!

Zenta

Fotópályázat 16 éven felüli profi és amatőr fotósoknak

Erdély

A CSIT - Csíksomlyói Ifjúsági Találkozó fotópályázatot hirdet, melynek témája a találkozó mottója: Ébredj és lépj!

Beregszász

Pályázati kiírás! - A magyarországi PhD/DLA képzésre 2017-ben jelentkezőknek

Beregszász

Jankovics Mária Alkotótábor 2017 felhívás

Beregszász

Pályázati felhívás őszi részképzésre

Pályázatot miniszteri ösztöndíjas teljes szemeszteres részképzésre vagy részképzős tanulmányútra a magyarországi felsőoktatási intézményekbe.

Temerin

A temerini Szirmai Károly Magyar Művelődési Egyesület Tini Táncdalfesztiváljának szervezőbizottsága első ízben hirdeti meg könnyűzenei táborát, amelyre augusztus 22-24-ig kerül sor.

Alsóbodok, Élesmart

tábor

Ungvár

Megjelent az Egán Ede Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési Központ Mezőgazdaság kategóriában beadott pályázatok eredményei

A fogyasztóvédelmen keresztüli nyilvános tájékoztatást elősegítő programok támogatása.

Vajdaság

A Prosperitati pályáztató Alapítvány irodáinak új székhelye.

Jablonvca

ki

Temerin

A temerini Szirmai Károly Magyar Művelődési Egyesület Népzenei tábort szervez.

Románia

Pályázatot hirdetnek Aktív ifjúság néven a fiatalok munkaerőpiacon való elhelyezkedésének elősegítését célzó projektek megvalósítására.

Románia

Pályázatot hirdetnek vezetői képességekkel rendelkező fiatalok számára egy vezető amerikai egyetem képzésén való részvételre.

Tükörképek - közutas fotópályázat

Arany-bicentenáriumra verselemzés vagy a költő előtt tisztelgő vers, parafrázis

Fókuszban a klímaváltozás - fotópályázat

MEGHÍVÁS AZ ARS SACRA FESZTIVÁL rendezvényhez való csatlakozásra

Erdély

A Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület idén is meghirdeti pályázati felhívását. A pályázatot ösztöndíj-támogatás céljából 2017. július 31-ig, a 2016/2017-es tanévben magyar nyelvű oktatásban résztvevő, 6–10. évfolyamon tanuló tehetséges és szociálisan hátrányos helyzetű diák szülője/gyámja mint magánszemély nyújthatja be.

Érsekújvár

gulyás

EU, EU tagjelölt országok

Pályázat laboratóriumi felszerelésre

Szabadka

Fotópályázat a Szoptatás Világhete alkalmából.

Kishegyes

A Vajdasági Magyar Versmondók Egyesülete idén XXIX. alkalommal szervezi meg hagyományos tehetséggondozó műhelyét a kishegyesi Kátai tanyán augusztus 12-től 19-ig.

Léva

Kadosa

"Hankook Abroncsadományozás" Programfelhívás

Hatfaa

Őrös

Roma szakkollégiumok támogatása / VEKOP-7.4.1-16

Topolya

Felhívás az ÖKO-CAMP 2017 elnevezésű táborban való részvételre

Simó-Sári: Életrevaló című könyvének színpadi adaptációja

Utolsó Olvasóért Társaság

Munkács, Ungvár, Beregszász, Csap, Técső, Nagszőlős

A pályázat célja: - a kárpátaljai magyar nyelvű közoktatási intézményekben magyar nyelvű oktatási és nevelési feladatokat ellátó személyek, illetve a magyar nyelvű oktatási és nevelési feladatok megvalósítását segítő személyek támogatása, - a kárpátaljai magyar nyelvű óvodai csoportokba, illetve magyar tannyelvű közoktatási intézmények 1-4. osztályába járó gyermekek étkeztetésének támogatása,

Beregszász

Kárpátalja a Te szemeddel III.: Vidékünk épített örökségei (fotópályázat)

Szilágy megye

Szilágy Megye Tanácsa pályázatot hirdet szociális gondozásban érintett civil szervezetek, egyházak és egyesületek számára.

Szerbia területe

Az Ötlet a jobb holnapért című pályázati kiírást az Ana és Vlade Divac Alapítvány írta ki az UniCredit Alapítvány, az UniCredit Bank és a Smart kollektív támogatásával.

Az E.ON Hungária ZRt. (E.ON) az Önkéntes Központ Alapítvány (ÖKA) közreműködésével pályázatot hirdet magyarországi civil szervezetek számára szakértelmen alapuló pro bono támogatás felhasználására.

Szerbia területe

Támogatások mezőgazdasági beruházások területén a piaci verseny fejlesztése céljából.

Egyházasbást

a

Bosznia-Hercegovina

Bosznia

Beregszász

Határidő meghosszabítás: KKM-Balassi Intézet egyetemi előkészítő képzése

A Capa Központ és a Külgazdasági és Külügyminisztérium „A Duna egy napja” címmel nemzetközi fotópályázatot hirdet.

Duna vízgyűjtő területei

A Duna egy napja címmel hirdet amatőr és profi fotósok számára nemzetközi pályázatot a Capa Központ és a magyarországi Külgazdasági és Külügyminisztérium.

Bajsa

14. Szövő Hímző és Kézműves tábort szervez Bajsán 2017. július 3-8 -ig a Sár utca 21 házszám alatti tájházban az Etno Hagyományápoló Kézművesek Köre.

Szerbia területe

Az EU integráció erősítése Szerbiában

Topolya

A NAGYAPÁTI TÁRSULAT nyári programja keretében kézműves és játék tábort szervez 5-12-éves korú gyermekek számára TOPOLYÁN a tájházban.

Szürte

A Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesület rajzpályázatot hirdet kárpátaljai magyar elemi-, általános- és középiskolások részére. A pályázat témája: Kárpátaljai értékek.

Ungvár

Felhívás pályázati elszámolásra

A támogatható tevékenységek körébe tartoznak többek között a norvég, izlandi és liechtensteini szervezetekkel való szakmai találkozók, tanulmányutak, rendezvényeken, konferenciákon való részvétel, nyilvánossági elemek, szakértői tanulmányok valamint különböző figyelemfelhívó tevékenységek.

Budapest

iskola

Kárpát-medence területe

Pályázat határon túli színházi és táncművészeti szervezetek támogatására

Beregszász, Nagydobrony, Verbőc

Első lépés szociális program – pályázati felhívás

Gödöllő, Budapest

A Kisebbségi Jogvédő Intézet és a Nemzetpolitikai Kutatóintézet 2017-ben is megrendezi a Kisebbségvédelem Európában c. nyári egyetemet

A CEWE összeurópai fotópályázata

Bűnmegelőzés - kisfilmkészítés

Közös út, közös jövő - 2017. évi EURÓPAI MOBILITÁSI HÉT alkotáspályázata

Vidéki MÚZSA kerestetik - Műemlékek, űti célok, zseniális attrakciók, turisztikai projekt

My Europe My Rbights

A Trivium Egyesület sci-fi novellapályázata - lakható bolygók

EZERSZÍN - novellaírás kezdő íróknak

Bjelovar

Eszperantó egyesületek gyermekrajzpályázata.

Erdély

A Kolozsvári Állami Magyar Színház előadás-pályázatot hirdetünk fiatal rendezők számára.

Erdély

Hargita Megye Tanácsa pályázatot hirdet műemlékek restaurálásának tervezési és jóváhagyott, engedélyezett kivitelezési munkálatainak támogatása.

Ipolyvisk

pályázat

Pilis

A Trivium Egyesület sci-fi novellapályázatot hirdet.

Dunaszerdahely

A Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet, a Szlovákiai Magyar Zenészek Egyesülete (SZMAZE) és a Tumultus Polgári Társulás a SZMAKTEP (Szlovákiai Magyar Könnyűzenei Tehetséggondozó Program) központi rendezvényeként meghirdeti zenei tehetségkutatóját, a Szlovákiai Magyar Zenekarok 3. Szemléjét, amely egyben a Kárpát-medencei Öröm a Zene tehetséggondozó program felvidéki állomása. A rendezvény szakmai partnere a tatabányai Peron Music Alapítvány, támogatója pedig a Cseh Tamás Program és a Szlovák Köztársaság Kormányhivatala.

FELHÍVÁS GAZDASÁGFEJLESZTÉST ÉS MUNKAERŐ MOBILITÁSÁT ÖSZTÖNZŐ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSRE

Pályázati kiírás "Harsányi István-díj" elnyerésére

XXI. Országos Szőttespályázat

Szerbia, Macedónia és Montenegró területe

A Kanadai Alap pályázati felhívása

Horgos

Az idén XIII. alkalommal 2017. július 8-tól 13-ig kerül megszervezésre a „Húzzad édes muzsikásom...” Népzenei és Gyermek Néptánc tábor a horgosi Turú tanyán.

Felsőoktatás Nemzetközi Fejlesztéséért Díj 2017

Vajdaság területe

A pályázat célja a rurális területek demográfiai megújulása Vajdaság területén, hogy ösztönözze a fiatalok falun maradását és a városból való visszatérését.

A Három Királyfi, Három Királylány Alapítvány, csatlakozva az EDUVITAL 2012-ben kezdeményezett díjához, szeretné felhívni a figyelmet azokra a személyekre, akik kiemelkedő tevékenységet végeznek a társadalom lelki egészségéért, támogató közösségek létrejöttéért, a családbarát szemléletért, mások boldogulásáért, a kívánt gyermekek megszületéséért.

Gúta

kattancs

Nagybereg

Nagyberegi Népzenei és Néptánc tábor 2017 felhívás

Erdély

A Közösségért Alapítvány és a MOL Romania Petroleum Products pályázatot hirdet MOL Tehetségtámogató Program címmel sport és művészet terén tehetséges romániai általános és középiskolás diákok, diákcsapatok, iskolai egyletek részére.

Idén 17. alkalommal írja ki pályázatát az ARC. A pályázati felhívás az ARC hagyományát híven követve mindenkit megszólít, akinek határozott véleménye van az őt/minket körülvevő valóságról, és aki véleményének bátran és szívesen ad hangot –pontosabban képi formát.

Erdély

A Sapientia EMTE pályázatot hirdet hallgatók számára a Makovecz Hallgatói Ösztöndíjprogramban való részvételre, a 2017/2018-as tanév első és második félévében.

Szabadka

Színjátszást, mozgásművészetet, muzsikálást kedvelő, közös alkotásra és kísérletezésre nyitott fiatalokat várunk idén nyáron is Zentára.

Királyszállás-Várpalota

A Rákóczi Szövetség a Kárpát-medence valamennyi országában, magyar nyelven történelmet oktató tanárok számára, 20. alkalommal rendezi meg nyári történelemtanár táborát.

Te milyen nyugdíjas leszel? - gyermekrajzpályázat

Amerikai ösztöndíj demokratikus értékeket közvetítő civil szervezetek számára

6. Perlensis fotószalon - képek kiállítása

Pozsony

felhívás

A DaDalia Galeria Fotóköre MAFOSZ védnökséggel meghirdeti a DaDalia Galeria második természetfotó pályázatát.

Mesterecset - képzőművészeti alkotások és fotók készítése

Emlékerdő - versírás

Magyar Kézművesség 2017 és Arany János költészete - kézműves szemmel

Csíkszereda

Csíkszereda Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet hirdet különböző sporttevékenységek megvalósítása céljából, Csíkszeredában bejegyzett, privát, nonprofit sportszervezetek számára.

Zselíz

önkéntes

Hargita megye

Hargita Megye Tanácsa és a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont dokumentumfilm készítésére pályázatot hirdet jogi és természetes személyek, valamint civilszervezetek számára, a 2017-es naptári évben megvalósuló tervekre.

Szerbia területe

Olyan programok támogatása fiatal termelők részére, amelyek megvalósítása elősegíti az életminőség javulását a rurális környezetekben.

NarrowBand-IoT (NB-IoT) - találmány "ötlet" vagy "prototípus" kategóriában

Vajdaság

Pályázat a 2018-as Durindó és Gyöngyösbokréta megrendezésére, helyszínének kiválasztására.

Beregszász

IDÉN IS ÁTADÁSRA KERÜLTEK AZ ADY ENDRE ÖSZTÖNDÍJAK

Beregszász

71 MŰVÉSZPALÁNTA 97 ALKOTÁSSAL A GENIUS „ALKOSS KEDVEDRE” RAJZPÁLYÁZATÁN

Pályázz az Összpróba Nyári Összművészeti Alkotótáborokba, és gyere el INGYEN vagy kedvezményesen Balatonboglárra!

Luther Márton és a Reformáció éve - Kirakat Art Attack kiállítás

A SZITAKÖTŐ gyerekfolyóirat alkotói pályázatot hirdet BŰVÖS ERŐ címmel.

Muzsikál az erdő - irodalmi pályázat, 2017

Muzsikál az erdő - fotópályázat

Fák a bonyhádi Perczel kertben - fotópályázat

Zenta

A Vajdasági Nagycsaládos Egyesületek Szövetsége a Magyar Nemzeti Tanács támogatásával szervezi meg az V. Délvidéki Sajó Sándor hazafias versmondó versenyt.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felkérésére a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet „Fogyatékossággal élő személyek számára bentlakásos vagy lakóotthoni ellátást nyújtó nem állami, nem egyházi szervezetek egyszeri kiegészítő támogatása” (CH2017) címmel.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felkérésére a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet „Autizmussal élő személyek számára szociális ellátást nyújtó autista otthont fenntartó nem állami, nem egyházi szervezetek kiegészítő támogatása” (AUT2017) címmel.

2017. május 31-ig lehet jelentkezni a dm Jótettekkel egy jobb világért pályázatára, melyet a vállalat a Magyar Adományozói Fórummal együttműködésben hirdetett meg civil szervezetek számára.

Holnap városáért Díj 2017

Komposztálni Budapesten is lehet!

Erdély

Etnikumközi Kapcsolatok Hivatala (Departamentul pentru Relaţii Interetnice) meghirdette 2017-es évi pályázatait. Pályázni etnikumközi projektek, a nemzeti kisebbségek kulturális, nyelvi, vallási és állampolgári jogokkal foglalkozó projektek támogatására lehet.

Erdély

A Magyar Unitárius Egyház pályázatot hirdet Vallásszabadság Emlékművének megvalósítására.

Erdély

A Polgári Jog című szakmai folyóirat pályázatot hirdet egyetemi hallgatók és a doktori iskolák hallgatói számára a lap Jogesetelemzés rovatában való publikálásra.

Reformáció - 500 | Kortárs grafikai tárlat

A Matyó Népművészeti Egyesület hatodik alkalommal rendezi meg a Százrózsás Hímzőpályázatot és Kiállítást Mezőkövesden, 2017-ben.

Komposztálni Budapesten is lehet!

Vajdaság területe

Pályázati felhívás hagyományos rendezvények megszervezésére

Szerbia területe

Jégvédelmi hálók kiépítése

Szerbia területe

Fóliasátrak kiépítése és felszerelése beszerzése

Szerbia területe

Öntözőrendszerek és kutak kiépítésének a támogatása

A Nemzeti Kulturális Alap Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiuma pályázatot hirdet kulturális, gasztronómiai rendezvények kulturális programjainak támogatására.

Vajdaság területe

A program témája a nyilvános nemzetközi és régióközi zenei és képzőművészeti fesztiválok, rendezvények támogatása.

Erdély

A Váróterem Projekt független színházi társulat és a Puck Bábszínház magyar tagozata meseíró pályázatot hirdet III–VII. osztályos, kolozsvári tanulóknak hősök és hősnők témában.

Somorja

pályázat

Románia

Ambient Assisted Living meghirdette „Active and Assisted Living” című programját, melynek célja az idős korúak függetlenségének és lakóhelyükön való hosszabb tartózkodásuknak elősegítése.

Románia

Az Ifjúsági és Sportminisztérium meghirdette 2017-es Ifjúsági projektek nemzetközi versenyének pályázatát.

Erdély

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség pályázatot hirdet a Kisebbségi Tanács 2017. évi alapjából, magyar nyelvű könyvek kiadásának támogatására.

Erdély

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség pályázatot hirdet a Kisebbségi Tanács 2017. évi alapjából, magyar nyelvű könyvek kiadásának támogatására.

A Közügyes pályázatában a fogyasztóvédelemben munkálkodó szervezetek, magánszemélyek, cégek, illetve ezek partnersége pályázhatnak a kozugyes.hu fogyasztóvédelmi adminisztrációs rendszerének üzemeltetésére. A nyertes pályázó 600.000 Ft üzemeltetési támogatásban részesülhet, továbbá a rendszer fejlesztésére és személyre szabására 2.500.000 Ft fedezet áll rendelkezésre.

Kárpát-medence

utazás

Kárpát-medence

Utazási lehetőség Kárpát-medencei középiskolásoknak a nemzeti összetartozás napja alkalmából

Komárom

SZMPSZ

Pályázatot hirdet az Európai Bizottság a Kultúrák közötti párbeszéd és kultúra program keretében olyan projektek támogatására, amelyek célja a kultúrák közötti párbeszéd és a kulturális sokszínűség népszerűsítése.

Erdély

A Sapientia EMTE Kolozsvári Kara fotópályázatot hirdet a Gödöllői Nemzetközi Természetfilm Fesztivál kolozsvári vendégszereplése alkalmából.

Zenta

Különleges zöldségkompozíciók versenye.

Erdély

A padis.hu és az erdelybe.hu közös fotópályázatot hirdet Ébredő természet címmel.

Csóka

Versünnep Fesztivál – Vajdasági elődöntő amatőr versmondóknak.

Nők jogaival foglalkozó civil szervezetek támogatása.

Horvátország

AZ ORSZÁGGYŰLÉS ELNÖKE PÁLYÁZATOT HIRDET

Erdély

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség pályázatot hirdet a Kisebbségi Tanács 2017. évi alapjából egyetemi tanrendben szereplő szakmai gyakorlatok támogatására.

Budapest

Hazai és határon túli magyar tannyelvű oktatási intézmények pályázhatnak ingyenes részvételre a SZITAKÖTŐ integrált ökológiai oktatási programban a 2017/2018-as tanévben.

Erdély

Kovászna Megye Tanácsa pályázatot hirdet 2017. 06. 01. és 2017.12. 20. között zajló művelődési programok és tevékenységek, tudományos-oktatási, szabadidős, ifjúsági és sport tevékenységek, valamint az egyházak támogatására.

Budapest

“Az év praxisa a Kárpát-medencében” díjat 2017-ben is 10-10 háziorvos nyerheti el – munkatársaival, a nővérekkel együtt – határon innen, és határon túl.

Beregszász

„Népünk szilárd reménysége, hazánk büszkesége” – Rajzpályázat Szent László Évében

Hetedszer is elindult „Az év praxisa a Kárpát-medencében” pályázat, amelyre várják az erdélyi, kárpátaljai, felvidéki, és vajdasági történeteket és praxisokat is.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázatot hirdet a Roma kulturális események megvalósításának, kulturális tartalmak és termékek elérhetővé tételének támogatására.

Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj - Új Nemzeti Kiválóság Program

Ungvár

Az Egán Ede Jótékonysági Alapítványhoz pályázók figyelmébe!

Erdély

Pályázat Romániai illetőségű, a határon túli magyar közösségek fejlesztésében, a magyar anyanyelvű kultúra értékeinek megőrzésében és átadásában szerepet vállaló intézmények működésének és programjainak támogatására.

Ungvár

Földtulajdoni dokumentumok elkészítése - 2017. Az „Egán Ede” Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési Központ” Jótékonysági Alapítvány pályázati felhívása földtulajdoni dokumentumok elkészítésének elősegítésére

Beregszász

„Alkoss kedvedre!” – a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány 2017-es rajzpályázata

Ungvár

Az „Egán Ede” Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési Központ” Jótékonysági Alapítvány pályázati felhívása egyéni vállalkozók, valamint mikro- és kisvállalkozások kapacitásbővítési, innovációs támogatására a vállalkozásfejlesztés területén

Ungvár

Az „Egán Ede” Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési Központ” Jótékonysági Alapítvány pályázati felhívása egyéni vállalkozók, valamint mikro- és kisvállalkozások kapacitásbővítési, innovációs támogatására a mezőgazdaság területén

Beregszász

„Alkoss kedvedre!”. A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány 2017-es rajzpályázata

2017-ben is gazdára találtak a Civil Díjak, melyeknek célja az, hogy minél több elismerést és reflektorfényt kaphassanak a kiemelkedő munkát végző civilszervezetek.

Szabadka

Egy zsidó kultúrához kötődő fénykép s képaláírásként rövid történet.

Beregszász

Az Édesanyák hete keretein belül rajzpályázatot hirdetnek Anya, a Szuperhős címmel.

A Let’s Colour Településszépítő Egyesület, a 2011. óta minden évben megszervezett magyarországi Let’s Colour Projekt folytatásaként 2017-ben ismét kiírja közösségi pályázatát.

Újvidék

Általános iskolások énekes népi játék- és néptánc pályázata.

Újvidék

VIVE pályázat Vajdasági döntpjére lehet jelentkezni. Nyilvános meghallgatésok az Újvidéki Rádióban.

Vajdaság

Tudományos, kutatási és környezetvédelemi projektek.

Vajdaság

Kisebbségek tudományos kutatásai:

Zenta

Vajdasági (agrár)vállalkozói innovációs verseny középiskolásoknak és egyetemistáknak.

Ungvár

Az „Egán Ede” Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési Központ” Jótékonysági Alapítvány pályázati felhívása vállalkozások nagyberuházásainak támogatására

Ungvár

Az „Egán Ede” Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési Központ” Jótékonysági Alapítvány pályázati felhívása mezőgazdasági vállalkozások nagyberuházásainak támogatására

Budapest

Kiemelkedően tehetséges fiatalok egyedi fejlesztésének ösztönzése

Komárom

Magyarországi és határon túli fiatal filmeseknek hirdet pályázatot a Mediawave

Csallóköz

népviselet

Te hogy veszed rá a felnőtteket, hogy figyeljenek a jövődre Így? https://goo.gl/fyc88n Vagy van ütősebb ötleted?

Óbecse

Az Ökobecse Polgári Egyesület az idén ötödik alkalommal hirdeti meg a Föld napja alkalmából megszervezett pályázatot melynek címe: Én is itt élek.

Rábatamás

A Rábatamási Móra Ferenc Általános Iskola- az 1956-os forradalom 60.évfordulója emlékére –országos tehetségkereső és tehetséggondozó rajzpályázatot hirdet két kategóriában, az 5-6., és 7-8. évfolyamos általános iskolás diákoknak, “MAGYAR FORRADALMAK: 1848, 1956″ címmel.

Szabadka

Az Észak-bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete XVI. alkalommal szervezi meg az Általános Iskolások Művészeti Vetélkedőjét.

Dunaszerdahely

felhívás

Dunaszerdahely

Képzőművészet

Kárpátalja

Száznál is több magyar csoport utazik Kárpátaljára a Rákóczi Szövetség és a Kárpátaljáért Felelős Kormánybiztosság együttműködésének köszönhetően.

Zenta

A Zentai Önkormányzat és a zentai Városi Könyvtár huszonharmadik alkalommal rendezi meg a Kálmány Lajos Népmesemondó Versenyt.

100 diák, tanár, kutató, művész és értelmiségi juthat be idén a 10. TEDxDanubia konferenciára az Ösztöndíj Program révén – április 16-ig várják diákok, tanárok, kutatók, művészek, és nonprofit társaságok tagjainak jelentkezését!

A Badur Alapítvány és szakmai partnere, a NESsT közös Társadalmi vállalkozásfejlesztő programot hirdet azzal a céllal, hogy fenntartható társadalmi vállalkozások támogatásán keresztül halmozottan hátrányos helyzetű, mélyszegény közösségek életminőségét hosszú távon javítsa.

Szabadka

Környezetvédelmi Csapatverseny, amely az általános iskolások környezetvédelmi és környezettudatos szemléletének kialakítását segíti elő.

Pécs, Miskolc, Budapest

A kanadai Rákóczi Alapítvány pályázatot hirdet a 24. Magyarságismereti Mozgótábor programjain való részvételre 2017-ben.

Erdély

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség pályázatot hirdet a Kisebbségi Tanács 2017. évi alapjából, már működő magyar sajtótermékek támogatására, amelyek tulajdonosa a pályázati kiírás megjelenésének időpontjában olyan Romániában bejegyzett jogi személy, amelynek tagjai legalább 51%-ban, közvetlen vagy közvetett módon, román állampolgárok.

Erdély

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség pályázatot hirdet a Kisebbségi Tanács 2017. évi alapjából oktatók, kutatók számára külföldi tudományos tanácskozásokon való részvételre előadói minőségben, művészek fesztiválokra, valamint mesterkurzusokra való kiutazásának résztámogatására.

Székelyföld

A Székelyföldi Tehetségsegítő Tanács Pályázatot hirdet általános és középiskolás diákoknak, illetve egyetemistáknak.

Ipolyszakállos

folk

Erdély

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség pályázatot hirdet a Kisebbségi Tanács 2017. évi alapjából sporttevékenységek támogatására. A támogatásra jogi személyiséggel rendelkező civil szervezetek valamint jogi személyiséggel rendelkező sportklubok pályázhatnak.

Erdély

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség egy évre szóló, 42 ösztöndíjat hirdet havi 800 RON értékben, harmincöt év alatti romániai magyar alkotóknak az irodalom, a vizuális művészetek, a zeneművészet, a színházművészet, a film és a televízió területén.

Erdély

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség pályázatot hirdet a Kisebbségi Tanács 2017. évi alapjából, a szórványközösségek érdekében programokat szervező, jogi bejegyzéssel rendelkező intézmények, egyesületek, egyházközségek tevékenységének támogatására.

Erdély

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség pályázatot hirdet a Kisebbségi Tanács 2017. évi alapjából, a jogi bejegyzéssel rendelkező civil szervezetek, intézmények, egyházközségek kulturális tevékenységének támogatására.

Erdély

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség pályázatot hirdet a Kisebbségi Tanács 2017. évi alapjából, az ifjúság közéleti tevékenységének támogatására.

Kárpát-medence

Dicső híre-neve fönnmarad örökre címmel Arany János életét és pályafutását feldolgozó irodalmi és történelmi versenyt hirdet a Lakitelek Népfőiskola, a Lakiteleki Eötvös Loránd Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Keresztény Élet hetilap szerkesztősége – közölte Lezsák Sándor az MTI-vel.

Budapest

Irodalmi és történelmi versenyt hirdetnek Kárpát-medencei iskolásoknak

Ungvár

Pályázat: Magyar vagyok, magyarnak születtem

Japán

A Tokió Egyetem Global Science Course programjára (GSC Undergraduate Transfer Program) nyitott meg ösztöndíj lehetőséget, melyre a releváns alapképzés első két tanévét elvégzett egyetemi/főiskolai hallgatók jelentkezését várja.

Kárpátalja

A Magyar Ifjúsági Konferencia (továbbiakban: MIK) a Szerencsejáték Service Nonprofit Kft. támogatásának köszönhetően nyílt pályázatot hirdet Közösségi terek Kárpátalján elnevezéssel

Erdély

A Székelyföldi Legendárium az Élő Erdély Egyesület közreműködésével közreműködésével monda- és legendagyűjtő pályázatot hirdet V‒XIII. osztályos, erdélyi diákok számára.

Ungvár

A felhívás a magyarság összetartozása jegyében értékteremtő, konkrét szellemi és/vagy tárgyi eredményt felmutatni tudó programok megvalósítására szeretne ösztönözni, e célokat tükröző igényes, minőségi pályázatok támogatásával.

Ungvár

A EuroNatur, a “natur” magazin, a NaturVision filmfesztivál és a Gelsenwasser AG pályázatot hirdet természetfotó témában.

Budapest

Te is szoktál találmányokon gondolkodni? Mi az, amit feltaláltál? Rajzold le, írj róla egy rövid ismertetőt, és küldd el kiadónk címére március 31-ig.

Kolozsvár

A Magyar Újságírók Romániai Egyesülete meghirdeti a Brassaï 2016 Sajtófotó pályázatot. Romániai magyar és külhoni fotóriporterek, újságírók jelentkezését várjuk 2016-ban készült alkotásaikkal, továbbá magyarországi vagy a világban másutt élő magyar fotósok Romániában készült vagy a külhoni magyarok életével foglalkozó képeit.

Rozsnyó

Ipolyi

Nyíregyháza

Szent István rajzpályázat. A rajzpályázat célja, hogy a gyermekek a rajzolás művészetén keresztül kifejezzék, számukra mit jelent Szent István király alakja, valamint elhelyezzék modern korunkban államalapító szent királyunk személyét, üzenetét fiataljainknak.

Ungvár

Kárpátaljáról érkezett a legtöbb pályamű az idei zászló és címer rajzpályázatra

Técső, Visk, Nagyszőlős, Verbőc, Tiszapéterfalva, Nevetlenfalu, Tiszaújlak

Magyar Levente államtitkár kárpátaljai tájékoztatói az Egán Ede gazdaságfejlesztési programról

Bánság

FELHÍVÁS A VAJDASÁGI MAGYAR AMATŐR SZÍNJÁTSZÓK XXIII. TALÁLKOZÓJA MEGRENDEZÉSÉRE

15-29 éves fiatalokat tömörítő ifjúsági egyesületek, csoportok támogatása.

Erdély

Március 17-éig igényelhető a Szülőföldön magyarul program keretében a 2016/2017-es tanévre a nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz-támogatás, a pályázat meghirdetéséről közleményben számolt be a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Ungvár

Január 31-től igényelhető az oktatási-nevelési támogatás

Határon túli emlékművek rendbetételére írtak ki pályázatot a BGA-nál.

Vajdaság területe

Nemzetközi sportversenyek támogatása

Csap

Az Év Családorvosa a Kárpát-medencében. Az Év Családorvosa a Kárpát-medencében díj célkitűzése elismerni a példaértékű, a páciensek érdekében kifejtett mindennapi megelőző és gyógyító családorvosi tevékenységet.

Muzslya

A muzslyai Sziveri János Művészeti Színpad pályázatot hirdet színjáték megírására.

Kárpát-medence

A kárpát-medencei magyar közösségek elmúlt évek során kialakult intézményrendszere, amely az egyének és közösségek integrációja révén hozzájárul a magyar önazonosság és a magyar nemzet összefogásának erősítéséhez, tovább fejlődjön és tovább erősödjön. A Programot annak érdekében hoztuk létre, hogy a magyar szórványközösséget támogassuk és az anyaországgal való kapcsolattartást erősítsük. Pályázatok benyújtásának határideje: 2017. március 15.

Budapest

Pályázati kiírás Petőfi Sándor Program ösztöndíjra

Erdély

székesfehérvári Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület nyolcadik alkalommal hirdeti meg a határok nélküli meseíró pályázatát, amelyre a világ bármely országában élő 8-15 éves gyermekek magyar nyelven írott meséit várják e-mailben (), csatolt Microsoft Word-dokumentumban vagy postai úton.

Erdély

A 2010. novemberében a magyar nyelv és irodalom ápolására alapított Magyar Irodalmi Lap (MIL) fennállása alatt immár 25 000 művet tett közzé. A Lap évente megrendezi hagyományos történelmi novellapályázatát.

Székesfehérvár

Meseíró pályázat a 8-15 éves gyerekeknek a világ bármely részéről.

Győr

A Batthyány Lajos Szakkollégium “Mondd el a véleményed!” címmel – negyedik alkalommal – esszépályázatot hirdet.

Vajdaság területe

Egyházak és vallási közösségek támogatása

Szerbiai demokratikus viszonyok erősítését szolgáló páyázat.

Hargita megye

Hargita Megye Tanácsával együttműködésben a Hargita Megyéért Egyesület 2010 óta hirdet ösztöndíjprogramot középiskolás és egyetemista diákok számára.

Vajdaság

Ifjúság akítv, közösségi munkába való bevonása Vajdaság 2015-2020-as ifjúsági akcióterve alapján

Beregszász

A Miskolci Egyetem egyetemi gyülekezete és Hallgatói Önkormányzata támogatásával a beregszászi Főiskolai Református Ifjúsági Gyülekezet (FRIGY) pályázatot hirdet A társadalmi fejlődés akadályai és lehetőségei Kárpátalján: tudományos, erkölcsi és hitéleti szempontból címmel.

Dunaszerdahely

báb

Dunaszerdahely

DMT

Szováta

A város peremén, a Május 1 utca végén kiválló helyszínt biztosít civil szervezetek, munkaközösségek és egyéb csoportok, szerveződések belső képzései, csapat összerázói, konferiái és egyéb rendezvényei számára. A számos közös beltéri helyiségek egyaránt alkalmasak előadások, szemináriumok és kikapcsolódási tevékenységekre is. A festői környezet, a tágas udvar és a közelben elhelyezkedő dombos, erdős táj gyalogtúrák és kinti tevékenységek abszolút tökéletes helyszíne. A központ ebédlőjében egyszerre 60 fő tudétkezni. Konyhai személyzetünk házias ételeket készít gondosan odafigyelve az egyéni igényekre (allergiák, speciális étrendek).

Bácsfeketehegy

Pályázni lehet interjú, jegyzet, glossza, tárca és karcolat műfajban 40 éves korhatárig.

Vajdaság

Vajdasági kisebbségek támogatása 2017-re.

Civil társadalom és környezetfejlesztés

Szerbiai szociális védelem rendszerének fejlesztése

Erdély

Számítógépet nyerhetnek a vidéki iskolák a „Let’s Be ECO!” program keretében.

Gödöllő

Február 28-ig lehet nevezni a 2017-es gödöllői Nemzetközi Természetfilm Fesztiválra!

Rákóczi Szövetség nagy hagyományú diákutaztatási programja.

Bácsfeketehegy

A Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség és a Feketics Művelődési Egyesület a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet szakmai partnerségével az idei évben 2017. március 23. és 26., továbbá március 30. és április 2. között rendezi meg a Vajdasági Magyar Amatőr Színjátszók XXII. Találkozóját.

Kolozsvár

A magyar kultúrát és oktatást támogató pályázatot írtak ki határon túli civil szervezeteknek és egyházi jogi személyeknek mintegy egymilliárd forint értékben – jelentette be Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára sajtótájékoztatón kedden Budapesten.

Erdély

http://nski.hu/20170112unnepi-rajz-,-es-esszepalyazat.html

pályázat

Beregszász

1956 Kárpátalja emlékezetében - pályázat. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola és Magyarország Beregszász Konzulátusa pályázatot hirdet fiatal kárpátaljai történészek, egyetemisták, főiskolások és középiskolások számára.

Beregszász

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola és Magyarország Beregszászi Konzulátusa pályázatot hirdet fiatal kárpátaljai történészek, egyetemisták, főiskolások és középiskolások számára Nagyapám azt üzente Szolyváról címmel.

Ungvár

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 2017. évi pályázati felhívásai

Kolozsvár

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Szakosztálya 2006 óta évente debüt-díjat ítél oda a szakosztály első tudományos teljesítményét felmutató tagjának. A díj oklevélből és kutatásra fordítható összegből áll.

Genf

Aktív fizika- és mérnöktanárok jelentkezését várják a 2017-es programra.

Szerbia területe

Pályázat kulturális örökség témában

Rimaszombat

Ferenczy

Kárpát-medence

Dicső híre-neve fönnmarad örökre címmel Arany János életét és pályafutását feldolgozó irodalmi és történelmi versenyt hirdet a Lakitelek Népfőiskola, a Lakiteleki Eötvös Loránd Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Keresztény Élet hetilap szerkesztősége – közölte Lezsák Sándor az MTI-vel.

Erasmus+ 2017-es pályázati felhívása Szerbiában.

Zenta

Fizika és kémia verseny általános iskolásoknak. Jelentkezés 2017. február 2-ig.

Megjelent a Horizon 2020 program keretében meghirdetett pályázat Európa megértése – az európai közterületek és kulturális terek népszerűsítése címmel.

Megjelent a Horizon 2020 program keretében meghirdetett pályázat Európa megértése az „Európai közterületek és kulturális terek népszerűsítése” címmel.

Debrecen, Békés Megye

XII. Országos Gyermek és Ifjúsági Népi Kézműves Pályázat, általános és középiskoláspoknak, vagy csoportjaiknak.

Ungvár

Figyelem! A támogatási szerződések megvalósítási időszaka meghosszabbodik!

Felvidék

reformata

Galánta

felhívás, Kodály

Sepsiszentgyörgy

Százezer lejes keretösszegből 25 egyetemi végzősnek biztosít ösztöndíjat a sepsiszentgyörgyi tanács - jelentette be pénteki sajtóértekezletén Zsigmond József helyi tanácsos. A javaslatról mai ülésén dönt a megyeszékhelyi önkormányzat.

Ungvár

A Gyermekjóléti Alapítvány, az Országos Mécs László Irodalmi Társaság és a Pálffy Dénes Népfőiskola Akadémia meghirdeti a „Himnusz” ILLUSZTRÁCIÓS PÁLYÁZATOT 4–10. évfolyamos diákoknak.

Magyarország - Szerbia Interreg pályázata

Magyarország

Elkezdődött a SozialMarie 2017 pályázati időszaka. Idén tizenharmadik alkalommal tették közzé a SozialMarie díj felhívását: a kiírók olyan kitüntetésre érdemes projekteket keresnek, melyek az egész társadalmat érintő problémákra keresnek és valósítanak meg társadalmi innovatív megoldásokat.

Kolozsvár

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az ELTE (Eötvös Lóránd Tudományegyetem) ösztöndíjpályázatot hirdet határon túli magyar oktatók számára. A felhívás keretében szülőföldi felsőoktatási intézményekben oktató, román állampolgárságú, magyar nemzetiségű személyek pályázhatnak havi 50 ezer forint ösztöndíjra.

Ungvár

Amerikai lehetőség társadalmi vállalkozások tanulmányozására

Vajdaság

Fiatal határon túli magyar oktatói ösztöndíj a 2016/2017-es tanévben a szülőföldi felsőoktatási intézmények valamelyikében oktatói tevékenységet folytató román, szerb, szlovák vagy ukrán állampolgárságú, magyar nemzetiségű személyek számára.

Vajdaság

Ösztöndíjpályázat vajdasági felsőoktatásban tanulóknak.

Beregszász

Ösztöndíjpályázat szülőföldi felsőoktatási tanulmányok támogatására

Vajdaság

Általános iskolás felsős és középiskolás diákok öt fős csapatainak versengése vajdasági értékek és hungarikumok témában.

Kispiac

VIII. Lázár Ervin Prózamondó Verseny

Vajdaság

Pályázat teljes szemeszteres részképzésre vagy részképzős tanulmányútra a magyarországi felsőoktatási intézmények nappali munkarendű képzésén.

Beregszász

Pályázati kiírás teljes szemeszteres részképzésre

pályázat

Temerin

Népzenészek, népdalénekesek, szólisták, énekcsoportok, hangszeres együttesek pályázata a délvidéki néprajzkutató, Bodor Anikó emlékére.

Szombathely

József Attila Mese-, Vers- és Novellaíró Pályázat

Ungvár

Pályázat egyházi és civil szervezetek számára

Komárom

vetélkedő

Beregszász

Felhívás! Digitális Okosjáték Óvodásoknak

Pozsony

állás

Beregszász

A Külgazdasági és Külügyminisztérium pályázatot hirdet a 2016/2017-es tanévben a magyarországi és szülőföldi felsőoktatási intézményekben tanulmányokat folytató határon túli magyar hallgatók és vezetőtanáraik (tutoraik) részére a Márton Áron Tehetséggondozó Programban való részvételre.

Beregszász

MÁRTON ÁRON KUTATÓI PROGRAM 2016/2017. A Külgazdasági és Külügyminisztérium pályázatot hirdet a 2016/2017-es tanévben a magyarországi és szülőföldi felsőoktatási intézményekben tanulmányokat folytató határon túli magyar hallgatók és vezetőtanáraik (tutoraik) részére a Márton Áron Kutatói Programban való részvételre.

11. BIG Filmfesztivál

Fel! Dolgozás! SZERETNI MÉG - Országos középiskolai dalfeldolgozó pályázat

A Kulturális Fesztiválok Kollégiuma - KREATÍV EURÓPA PROGRAM (2014-2020.), KULTÚRA KERETPROGRAM (2007-2013.)

Magas minőségű, fába égetett egyedi ajándékképek (pirogramok) kedvezményes legyártása önkormányzatok és nonprofit szervezetek részére

A NIOK Alapítvány ismét felhívja a civilszervezetek figyelmét a Civil Díj programra, melynek keretében olyan kezdeményezéseket, projekteket, programokat díjazunk, amelyek újszerű megközelítést alkalmazva kiemelkedő eredményeket értek el a közelmúltban.

Ösztöndíj pályázat alap-, mester- és doktori képzésben résztvevő hallgatóknak.

Ungvár

VI. Aranymosás Irodalmi Válogató – regény vagy mesekönyv írása. Hódítsd meg a könyvpiacot és az olvasók szívét!

Mansfeld Péter program - tudományos kötetek, ismeretterjesztő kiadványok, irodalmi alkotások megjelentetése / KKETTKK - 56P - 01

A HAT Alapítvány nyílt pályázatot hirdet az általa indított Ez HAT! Program A tudás a tudásért! Szakmai együttműködési pályázat elnevezésű programban való részvételre.

Nemzetközi Mécs László Irodalmi díj Internationale "MÉCS LÁSZLÓ" Literaturpreis * International "MÉCS LÁSZLÓ" Literary Prize Mottó: "Vadócba rózsát oltok, hogy szebb legyen a föld!"

Nyári SZÍNJÁTSZÓ, SZÍNJÁTSZÓ RENDEZŐ, FILMES tábor 2016. jún. 20.-jún 29. - Békéscsaba Jelentkezés: FOLYAMATOSAN!

A hungarikum Halasi Csipke születésének 115. évfordulója alkalmából: a Földművelésügyi Minisztérium, Hagyományok Háza, Kiskunhalas Város Önkormányzata, Halasi Csipke Közalapítvány pályázatot hirdet!

Civil szervezetek infrastruktúra támogatása 2016. Kategória kódja: IST-16

Semmelweis Garancia Védjegy az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egészségügyért Felelős Államtitkársága, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága, az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ és a Nemzeti Betegfórum által létrehozott és működtetett tanúsító védjegy.

Kortárs irodalmi alkotások kiadása 2016

Rajzolj egy bohócot! - Bohócszínház Alapítvány rajzversenye

Népi Fajátékok Rendezvényekre

Népi Fajátékok Fesztiválja Óvodában/ Iskolában

Magyarország

Mentor Díj 2016 - tehetségek gondozóinak

Magyarország

Ha szeretnél megismerkedni más országok fiataljaival, ha szívesen vennél részt érdekes, különleges témájú programokban, akkor jelentkezz hozzánk. A több éves nemzetközi tapasztalattal rendelkező Kreateam Egyesület segít Neked felfedezni a világot...

Magyarország

Nagyvállalati Beruházási Támogatási program

Magyarország

A Fogyasztói tudatosságra nevelő iskola megtisztelő címmel a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) azon iskolák fiatal fogyasztókért tett intézkedéseit, hozzáállását kívánja értékelni, amellyel az iskolák a tanulóik között a fenntartható tudatos fogyasztói szemlélet általánossá válásához és a fiatal fogyasztók gyakorlatban használható ismereteinek a bővítéséhez járulnak hozzá.

Magyarország

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal pályázatot hirdet meg az Európai Kutatási Tanács (ERC) kutatók számára meghirdetett pályázataihoz kapcsolódóan.

Magyarország

ési és Innovációs Hivatal (a továbbiakban: NKFI Hivatal) pályázatot hirdet vállalkozások és kutató-tudásközvetítő szervezetek együttműködésével megvalósuló, kiemelt jelentőségű nemzetgazdasági kihívások megoldására. A pályázat célja e kihívásokhoz kapcsolódó kutatás-fejlesztési és innovációs eredmények létrehozása valamint azok gazdasági hasznosítása.

Magyarország

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (a továbbiakban: NKFI Hivatal) pályázatot hirdet hazai vállalkozások számára jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó, új, piacképes termékek, technológiák és ezek prototípusai kifejlesztésének megvalósítására, a versenyképességet növelő vállalati kutatási, fejlesztési és innovációs (továbbiakban K+F+I) tevékenységek elősegítése érdekében.

Magyarország

A Magyar Kormány az Európai Unióval kötött Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a 18-25 év közötti fiatalok munkanélküliségének csökkentését, a foglalkoztatási lehetőségeik bővülését a vállalkozóvá válást és az induló vállalkozások fejlesztését szolgáló intézkedések révén.

Magyarország

A National Instruments Hungary Innovációs Program abból a célból jött létre, hogy támogatást nyújtson azon innovatív vállalkozások számára, amelyek a termékfejlesztési és tesztelési projektjeikben a National Instruments (NI) hardver es szoftver eszközeit szeretnék alkalmazni. Napjaink legtöbb innovatív áttörése a tudomány és technológia területén működő vállalkozásokhoz köthető. Az ő támogatásukra hozta létre az NI Hungary Kft. és a National Instruments Hungary Kft. ezt a programot Magyarországon, amivel jelentős segítséget kívánnak nyújtani azon hazai cégek számára, akik a National Instruments grafikus rendszertervező platformját vagy hardvereit választják a tudományos vagy ipari alkalmazásokat megcélzó rendszerük fejlesztéséhez. Ennek fizikai megvalósulására van lehetőség az NI Hungary Kft. debreceni székhelyén lévő Nyitott Laboratóriumban, ahol a szoftver szolgáltatáson túl az NI hardver eszközök állnak a kutatni vágyók rendelkezésére.

Magyarország

A Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány közgazdasági, pénzügyi, jogi, valamint az ezekhez kapcsolódó interdiszciplináris témájú konferenciatámogatási programot hirdet a 2016-os évre. A megrendezésre kerülő konferencia időpontja lehet jövő évben, de a pályázatot 2016-ban kell benyújtani az Alapítványhoz. A pályázatra jelentkezhetnek jogi személyiséggel rendelkező belföldi felsőoktatási intézmények és civil szervezetek. A pályázók rendezvényenként maximum 5 millió forint támogatásra pályázhatnak. A pályázatok elbírálása során előnyt élveznek a nemzetközi konferenciák.

Magyarország

A Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány PhD kutatói programot hirdet a 2016-os évre. A pályázatra korhatár nélkül jelentkezhetnek magyar vagy angol nyelvű közgazdasági, gazdálkodástudományi vagy jogi PhD képzésben résztvevő doktoranduszok, vagy végzett PhD fokozattal rendelkező doktorok. A pályázat további feltétele, hogy a pályázó kutatási területe közgazdasági és pénzügyi, illetve az ezekhez kapcsolódó interdiszciplináris tudományokkal legyen kapcsolatos.

Magyaroszág

A Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány alapszakos, mesterszakos és PhD szintű, közgazdasági, pénzügyi és gazdasági jogi, illetve az ezekhez kapcsolódó interdiszciplináris témájú tananyag fejlesztési programot hirdet 2016-os évre. A pályázatra jelentkezhetnek jogi személyiséggel rendelkező belföldi felsőoktatási intézmények és civil szervezetek. A pályázatok elbírálása során előnyt élveznek azon pályázatok, amelyek eredményeként a hallgatók számára ingyenesen elérhető tartalom jön létre.

Magyarország

Az Alapítvány kuratóriuma közös integrált műsorral több helyszínen megrendezendő ünnepély megtartásáról és országos esszé pályázat kiírásáról döntött a 14-18 éves fiatalok körében "Családi emlékeink a magyar szabadságharcról" címmel. A pályázat terjedelme maximum. öt oldal lehet. A pályázati munkákat internet segítségével a levelezési címre kérjük továbbítani.

Magyarország

Easy-marketing (S-event Kft.) - településfejlesztési és turisztikai pályázat Pályázat önkormányzatok, TDM szervezetek, egyesületek, alapítványok, magántulajdonban lévő turisztikai létesítmények részére.

Magyarország

Berlin Startup Calling 2016 Ötletverseny A fejedben van a következő nagy tech ötlet?

Magyarország

"A költészet a lélek ünnepe. A szabadság végtelenje. Csoda és titok." Simai Mihály (József Attila- és Szegedért Alapítvány-díjas költő, író, újságíró) IRODALMI PÁLYÁZAT A LÉLEK ÜNNEPE (2016/2.) A GYERMEKJÓLÉTI ALAPÍTVÁNY / ORSZÁGOS MÉCS LÁSZLÓ IRODALMI TÁRSASÁG /Regisztrált tehetségpont/ és a PÁLFFY DÉNES NÉPFŐISKOLA AKADÉMIA közös felhívása

Pályázati felhívás - Gyermekbántalmazás

Szerbia területe

Az 1956-os forradalmat és szabadságharcot valamint a kapcsolódó történelmi eseményeket felidéző, a hősöknek és az áldozatoknak emléket állító úgynevezett "Büszkeségpontok" létrehozása

Visegrádi Alap 2016. évi pályázatai - kis- és standard projektek támogatására

A felhívás célja a civil társadalom erősítése, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítése, a befogadó szervezetek időlegesen rendelkezésre álló szabad infrastrukturális erőforrásainak igénybevétele révén.

A Védjegy célja, hogy a transzparens adományozás érdekében a társadalom tisztában lehessen azzal, hogy az egészségügy területén és ahhoz kapcsolódóan tevékenykedő civil szervezetek - különös tekintettel a kórházak, egészségügyi intézmények alapítványai - a gyógyításra felajánlott összegeket mire fordítják, és ezáltal elkerülhetőek legyenek az adományok felhasználásával kapcsolatos visszaélések.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma civil szervezetek számára infrastruktúra támogatást biztosít, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett nyílt igénybejelentési felhívás keretében.

Vajdaság

Vajdaságban a 2016-os év legszebben gondozott magyar nyelvű vajdasági könyveinek díjazása.

Az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. a Nemzetgazdasági Minisztériummal kötött támogatási szerződés alapján pályázatot hirdet az "Azonnal cselekszünk" támogatási program keretében Kereset kiegészítés támogatása képzéssel (Pályázati azonosító: ACS_KERESET_2015) elnevezésű pályázat megvalósítására

Plakátpályázat A XII. Bálint napi Balassi-fesztivál

"Mai szabadságunk..." - Vers- és novellaíró pályázat

Kárpát-medence

felhívás

Erdély

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából ajánljuk fel „A forradalom lánya” című könyvemet ajándékba minden magyarországi és határon túli iskola és diák számára. A regény a forradalom napjai alatt játszódik, kitalált történet, de ragaszkodik a történelmi hűséghez. Főhőse, Barna Izabella 14 éves diák valóságos személyről mintázott képzeletbeli figura.

Zenta

Állattartók, kutyás, macskás gazdik féyképes pályázata.

A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácsról szóló 1087/2011. (IV. 12.) Korm. határozattal a Kormány a magas szintű közbiztonság megteremtése és fenntartása, a bűnözés visszaszorítása, a bűnözést kiváltó jelenségek, a bűnalkalmak és a bűnelkövetők ellen történő következetes fellépés érdekében tett intézkedéseinek erősítésére, továbbá a bűnmegelőzés új modelljének hatékony működtetésére, valamint a bűnmegelőzés érdekében szükséges cselekvési tervek kidolgozásának és végrehajtásának koordinálására létrehozta a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácsot (a továbbiakban: NBT).

A Bolgár Kulturális Fórum és az Újbuda Bolgár Önkormányzata IX. FOTÓPÁLYÁZATOT hirdet "TALÁLKOZÁSOK BULGÁRIÁVAL 2016" címmel

Karácsonyi irodalmi pályázat

Beregszász

Szenteste a betlehemi jászolnál – rajzpályázat

A pályázat célja a Recski Történelmi Emlékhely új Fogadóépületének megtervezése, azaz az az annak kialakítására és megformálására vonatkozó építészeti, képzőművészeti ötletek, lehetséges megoldások kidolgozása. A Pályázótól arra várunk javaslatot, hogy a "magyar GULAG” emlékhelye a jövőben milyen módon és formában fogadhatja látogatóit.

FELHÍVÁS a hátrányos helyzetű - elsősorban roma - embereket érintő fejlesztési programok mentorálással történő szakmai támogatására

Hallottál a rajzpályázatunkról? Jó helyen jársz! Az alábbiakban szeretnénk Neked bemutatni, hogy a pályázatunkkal milyen célokat szeretnénk megvalósítani a Te segítségeddel!

Pécs

2017. február 10-12 között a Doktoranduszok Országos Szövetsége Hittudományi Osztálya szervezésében sor kerül a Fiatal Kutatók és Doktoranduszok VII. Nemzetközi Teológuskonferenciára, ahova várják a kutatók, doktoranduszok, előadók jelentkezését.

Budapest

Pályázati felhívás! 50 tehetséges magyar fiatal

Beregszász

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola pályázatot hirdet a 2016/2017. tanév tavaszi félévében Makovecz Hallgatói Mobilitási Programban való részvételre.

A 2016. június 7-én meghirdetett TéT_16 pályázati felhívás kiegészítése a magyar-japán együttműködésben folyó ipari kutatás-fejlesztési együttműködések, ezen belül főként a kutatói mobilitás támogatására.

A pályázat egyebek mellett a jelentős műalkotásokat bemutató tematikus gyűjtemények fejlesztését támogatja.

A Palóc Társaság két évtizeddel ezelőtt hirdette meg első alkalommal azt a pályázatot, amelynek célja a magyarságtudat elmélyítése, a szülő föld iránti hűség erősítése, az anyanyelvi képességek fejlesztése és magyar fiataljaink tehetségének kibontakoztatása.

fogyatékossággal élők életének, mindennapi nehézségeik bemutatása, játékos formában. A játékok kialakításánál figyelembe vettük, hogy egyszerre több érzékszerv fejlesztésében vegyen részt (jobb kéz, bal kéz használata, szem kéz koordináció). Fontos számunkra a hagyományok tisztelete és szeretete is, ezért a régi népi játékokat is megismerhetik a gyermekek

Szerb Köztársaság

Magyar Életfa díj, Aranyplakett, Plakett A Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség várja a felterjesztéseket

Ipolybalog

Pályázat felhívás magyar történelemmel, kultúrával, hagyományokkal kapcsolatos dolgozat írása

Az ENSZ Demokrácia Alap felhívást intéz a civil szervezetek részére, hogy olyan programokkal pályázzanak, amelyekkel erősítik és támogatják a demokráciát.

Erdély

A Külgazdasági és Külügyminisztérium pályázatot hirdet a 2016/2017-es tanévben a magyarországi és szülőföldi felsőoktatási intézményekben tanulmányokat folytató határon túli magyar hallgatók és vezetőtanáraik (tutoraik) részére a Márton Áron Kutatói Programban való részvételre.

Szímő

Szímő

Ungvár

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség meghirdeti a Fodó Sándor díjat.

Tanuszodák és sportlétesítmények épületenergetikai fejlesztése - Nemzeti Sportközpontok vagyonkezelésében álló tanuszodák és sportlétesítmények energiahatékonysági felújítása és megújuló energiaforrás hasznosítása / KEHOP-5.2.6

A GYERMEKJÓLÉTI ALAPÍTVÁNY, ORSZÁGOS MÉCS LÁSZLÓ IRODALMI TÁRSASÁG, és a PÁLFFY DÉNES NÉPFŐISKOLA AKADÉMIA meghirdeti a Szerelem c. nemzetközi irodalmi pályázatot.

A Magyar Telekom elsősorban a fogyatékossággal élőkkel, fenntartható étkezéssel és környezetvédelemmel foglalkozó szervezetek pályázatát várja.

December közepéig pályázhatnak fenntarthatósági és energiahatékonysági projektjeikkel a vállalkozások és az önkormányzatok, valamint a fiatalokat is bevonó programjaikkal a civil-, oktatási- és diákszervezetek az energiavilág kiemelt díjára, az Energy Globe Magyarországi díjra. A legjobbnak ítélt projektek az első hazai Energy Globe díjak elnyerése mellett a nemzetközi megmérettetésen is részt vehetnek hazánkat képviselve.

Munkács

Átadták „A Magyar Kultúráért Kárpátalján” pénzalap díjait. „A Magyar Kultúráért Kárpátalján” alap díjátadó ünnepséget szervezett december 10-én, melynek a Munkácsi Szent István Líceum adott otthont.

Somorja

adomány

Ungvár

A Magyar Írószövetség az 1956-os Emlékév jegyében zeneszerzői pályázatot hirdet fiatal pop-rock együttesek számára.

A Magyar Írószövetség az 1956-os Emlékév jegyében zeneszerzői pályázatot hirdet fiatal pop-rock együttesek számára. A zenekarban legalább egy tag 14 és 18 éves közötti legyen. Pályázni vagy saját szerzeménnyel, vagy a Versek rovatban felkínált alkotások egyikének megzenésítésével lehet. A pályázat gondolatát a közös emlékezés igénye szülte, hogy az újabb nemzedékek olvasói és leendő művészei is tovább adhassák majd a forradalom örökségét.

"Tél és Karácsony 2016." az Irodalmi Rádió pályázata lehetőség az Irodalmi Rádió hangzó- és nyomtatott kiadványsorozataiban, rádióműsoraiban, felolvasóestjein, netköteteiben való megjelenésre, az Irodalmi Rádió alkotóközösségéhez való csatlakozásra is.

A Berzsenyi Dániel Könyvtár és a Szombathelyi Szépítő Egyesület helytörténeti fotó- és filmpályázatot hirdet általános és középiskolás, valamint főiskolás és egyetemista diákok részére.

Magyarország Kormányának felhívása a helyi önkormányzatok, önkormányzati tulajdonú vállalkozások, illetve önkormányzati tulajdonú non-profit gazdasági társaságok számára a vállalkozások munkahelyteremtő képességének ösztönzése, illetve a helyi gazdaság működését segítő helyi/térségi feltételek biztosítása érdekében.

Testünk működése, például a vérkeringés, éppen olyan érdekes, mint a testvérek közti kapcsolatok sokfélesége. Volt, aki önfeláldozóan védelmezte, más féltékenyen megölte testvérét. Testvérek az egy alomba születő kutyakölykök, és testvérüknek nevezik egymást sokféle közösség tagjai.

Beregszász

Idén is kiosztásra kerültek a Zrínyi Ilona Kárpátaljai Magyar Szakkollégium ösztöndíjai

Rimaszombat

tompa

Beregszász

Kiosztották a Soós Kálmán-ösztöndíjakat. December 6-án került sor a Soós Kálmán Ösztöndíjprogram és a Zrínyi Ilona Kárpátaljai Magyar Szakkollégium ösztöndíjainak átadására a Rákóczi-főiskola Győr termében. A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány ösztöndíjait a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. és az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatta.

Magyarország

Hungarikum rajzpályázat gyerekeknek

Szabadon választott kézműves technikával a karácsonyhoz kapcsolódó dekorációt, ajándéktárgyat kell elkészíteni. A pályamunkát le kell fotózni úgy, hogy mellé helyeznek jól látható módon egy papírt a pályázó személy/csoport nevével és a http://www.printker.hu felirattal. A fotót a "Kreatív Kincstár" Facebook oldalon futó applikációba kell feltölteni az elérhetőségek és a tárgy készítéséről, felhasznált anyagokról, technikákról szóló leírás (max. 500 karakter) kíséretében.

Az Egyszer-Volt Gyerektábor és az OSC Vízilabda SE rendhagyó rajzpályázatot hirdet általános iskolásoknak, "Rajzolj, hogy adhassunk!” címmel.

Zenta, Sportcsarnok

XIV. Mikulásnapi Kiállítás keretén belül az V. Vajdasági Kulináris és Élelmiszeripari Kiállítás VERSENY FELHÍVÁSA

Szerbia területe

Pályázati felhívás a sport területén megvalósuló projektek támogatására

Ungvár

Mobile Photography Awards – mobillal készült fotók pályázata

A tavalyi sikeres adománykönyv-gyűjtő akciónk után idén is meghirdetjük JÓTÉKONYSÁGI ADOMÁNYGYŰJTÉSÜNKET, OMLIT - SZERETETKÖNYV 2016 címmel.

Az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet rajzpályázatot hirdet Simándy József születésének 100. évfordulója alkalmából

Ismersz olyan problémákat, amelyek hatással vannak a világra és a körülötted élőkre? Hát persze! És megoldást is tudsz rájuk? Ez már nehezebb kérdés, ugye? Tudsz olyan programot írni és olyan műszaki megoldást nyújtani ezekre a problémákra, amitől kicsit jobb lesz a világ, és fényesebb a jövő?

Európai Uniós projekt logójának a megtervezésére invitálunk. A logó szereplője egy kaméleon, ami a változást szimbolizálja. A projekt neve: "The Game Changer". A projektben sérülékeny csoportok tagjainak, és negatív változáson áteső embereknek fogunk segíteni, hogy önmaguk fejlesztésével integrálódhassanak a társadalomba és a munkaerő piacra. Ebben segítségükre lesznek mentorok, akik 5 országból kerülnek ki a projekt idején, később bármely országból csatlakozhatnak. A projekt fő terméke egy online oktatási platform, ami pszichológiai játékokon át segít a fejlődésben. A pályázat kiírója: a projekt koordinátora, a Pandokrátor Kft. (http://www.pandokrator.eu)

Ahogy a francia irodalmár Baudelaire írta egyik művében: "Csak kevesen rendelkeznek a látás képességével és még kevesebben vannak, akik a kifejezés képességét is birtokolják." Meglátni és megörökíteni a lenyűgöző pillanatot a fotózás egyik elengedhetetlen alapeleme. A művész rendelkezik azzal a jelentős alkotói erővel és szabadsággal, amellyel a megfelelő pillanatot meghatározza és megörökíti azt.

Visegrádi Alap 2016. évi pályázatai - kis- és standard projektek támogatására

A FinTech Verseny célja, hogy az MKB Bank megtalálja azokat a digitális pénzügyi megoldásokat, újszerű digitális megközelítéseket, amelyek továbbfejlesztéséhez, megvalósításához, piaci bevezetéséhez banki partnerre van szükség. Az MKB Bank inkubációs központjában az alábbi támogatást nyújtja:

Te kivel vagy szolidáris? - Az ELTE Társadalomtudományi Kar diákversenye

Dobogókői élményem fotópályázat

Amerika

Közösségszervezés iránt érdeklődők figyelem! Olyan fiatalokat keresünk, akik már végeznek, vagy szívesen végeznének közösségszervező munkát kirekesztett, kisebbségi csoportokkal. A jelentkező bekapcsolódhat egy 42 napos képzésbe az USA-ban, majd hazatérve amerikai és hazai mentorok segítségével folytathatja hazai közösségszervező gyakorlatát.

Németország

BAYHOST- ösztöndíj 2017-2017

Németország

DAAD nyári egyetemi ösztöndíj hallgatóknak és Bachelor’s fokozattal rendelkező okleveleseknek 2017-2018

Bármilyen témával lehet pályázni, amely a visegrádi országok polgárainak és szervezeteinek aktív közreműködésével elősegíti az együttműködést a kultúra, tudomány és kutatás, az oktatás, az ifjúsági csere, a turizmus és a határokon átnyúló kooperáció terén.

Magyarkanizsa

Magyarkanizsa községi felsőoktatási intézményben, hiányszakmát tanulók ösztöndíja.

Ungvár

“Karácsony. Otthon.” címmel hirdet gyermekeknek szóló rajzpályázatot az Otthontérkép!

Nyári egyetem, mely mindenekelőtt héber nyelvi kurzust jelent Izraelben. Az izraeli fél fenntartja a jogot a nyári egyetem helyszínének és időtartamának kijelölésére. A kurzusokra 2016 nyarán kerül sor. Ne jelentkezzenek olyan hallgatók, akik már korábban részt vettek izraeli nyári egyetemen.

Nagycsaládos pályázók számára 2017/2018-ban felhasználható üdülésre

Ungvár

Az Év Városi Fotósa 2016

Zenta

Fotó- és videópályázat középiskolásoknak

Magyarország

Hazám, ahogy én látom 2016 - fotópályázat

Németország

Németországi ösztöndíj művészeknek

Magyarország

Robotok munkában - novellaírás

Magyarország

DesignEuropa Díj

Magyarország

Best 100 - A legjobb száz fotó

Magyarország

Keressük 2016 legjobb CSOK-ingatlanát!

Magyarország

Pályázati felhívás az első Őrkő terveinek elkészítésére

Magyarország

Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése / VEKOP-6.1.1-15

Magyarország

Fenntartható közlekedésfejlesztés Pest megyében / VEKOP-5.3.2-15

Magyarország

A GYERMEKJÓLÉTI ALAPÍTVÁNY, ORSZÁGOS MÉCS LÁSZLÓ IRODALMI TÁRSASÁG, és a PÁLFFY DÉNES NÉPFŐISKOLA AKADÉMIA a nagy mesemondó, Benedek Elek születésének 157. évfordulója alkalmából meghirdeti az V. Jubileumi Nemzetközi Benedek Elek Meseíró pályázatot.

Magyarország

Az Országút Társulat Hadifogoly-emlékek címmel pályázatot hirdet.

Magyarország

IRODALMI PÁLYÁZAT "MÉCS 10" (2016) A GYERMEKJÓLÉTI ALAPÍTVÁNY, ORSZÁGOS MÉCS LÁSZLÓ IRODALMI TÁRSASÁG és a PÁLFFY DÉNES NÉPFŐISKOLA AKADÉMIA közös felhívása

Magyarország

Üzenjünk Budapestnek! Európai rovás aláírás pályázat

Magyarország

CEEPUS / Hallgatók mobilitása - féléváthallgatással, rövid távú hallgatói mobilitással vagy speciális kurzusokon való részvétellel

A huszadik század egyik nagy csapása a magyarságra a világháborúkat követő hadifogság. Százezrek szenvedték el, katonák és civilek, de minden hadifogoly emléke egyedi. Ezek összegyűjtése a magyar Országút Társulat pályázatának célja.

Budapest

Az ember és a bioszféra - pályzati lehetőség

Ungvár

Az „Egán Ede” Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési Központ” Jótékonysági Alapítvány pályázati felhívása egyéni vállalkozók, valamint mikro- és kisvállalkozások kapacitásbővítési, innovációs támogatására a vállalkozásfejlesztés területén - pályázati eredmények

Szerbia területe

A Jelena Šantić Alapítvány olyan projekteket támogat, amelyek túlnőnek a hagyományos művészeti formákon, amelyek összekötik a kultúrát és a művészetet és szerepük van a közöség fejlesztésében

Budapest

Ismét elérhetőek az Erzsébet-program kedvezményes pihenési lehetőségei a nyugdíjasok, a nagycsaládosok valamint a fogyatékossággal élő személyek számára.

Magyarország

Felelős Társadalomért Program

Szerbia területén

Pályázati felhívás a fogyatékossággal élők helyzetének javítására irányuló projektek támogatására

Magyarország

5 Perlensis Fotószalon

Szerbia területe

Második általános kulturális pályázat

Szerbia területe

Második kulturális pályázat kiemelt jelentőségű rendezvények szervezésére

Szerbia területe

Második kulturális pályázat a nemzeti önazonosságot őrző hagyományos rendezvények megszervezésére

Szerbia területe

Második pályázat nem kulturális tevékenységet folytató civil szervezetek részére

Bácskossuthfalva

A Moravicai Értelmiségi Fórum esszé-, novella- és fogalmazásíró pályázatot hirdet.

Szabadka, Városi Könyvtár

A SMILE Szabadkai Nagycsaládos Egyesület Magyar Népmesemondó versenyt és rajzpályázatot hirdet óvodások és általános iskolások részére.

Izrael

Az ösztöndíj nyolchónapos akadémiai tanulmányok folytatására biztosít lehetőséget Izraelben. Az ösztöndíj megkezdésének legkorábbi időpontja 2017 szeptembere.

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Szórványtelepülésen dolgozó pedagógusok figyelmébe.

Ungvár

Az „Egán Ede” Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési Központ” Jótékonysági Alapítvány pályázati felhívása egyéni vállalkozók, valamint mikro- és kisvállalkozások kapacitásbővítési, innovációs támogatására a mezőgazdaság területén

Szlovénia

Szlovén állami ösztöndíj tanulmányútra (7. a)

Bácsfeketehegy, Kultúrotthon, JNH utca 24.

A Vajdasági Magyar Művelődési Intézet és a Vajdasági Magyar Drámapedagógiai Társaság akkreditált szakmai összejövetelt szervez 2016. december 3-án, szombaton Bácsfeketehegyen.

Ada

Olvasásra nevelő pályázat.

Magyarkanizsa

Támogatás igényelhető a szarvasmarhák mesterséges megtermékenyítésére, kamatok fedezésére, gépek és berendezések, valamint gyümölcs, szőlő és zöldségfélék feldogozását segítő gépek beszerzésére, továbbá biztosítási támogatásokra, biotermesztésre, mézanalízisre, az elhullott állatok tetemeinek szállítási költségeire valamint a civil szervezetek kiállításokon, vásárokon való részvételére.

Munkács

A Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány (KFMA) aMagyar Kultúráért Kárpátalján Alap éves kamatából pályázatot hirdet Kárpátalján működő vagy alakuló magyar néptánccsoportok támogatására. A pályázaton intézmény és magánszemély egyaránt részt vehet.

Magyarország

12. Országos Középiskolai Filmszemle

Németország

DAAD graduális tanulmányi ösztöndíj bármely tudományterület számára 2017-2018

Németország

DAAD kutatói ösztöndíj doktoranduszoknak és fiatal kutatóknak 2017-2018

Németország

DAAD kutatói ösztöndíj tudományos fokozattal rendelkező főiskolai, egyetemi oktatóknak és kutatóknak 2017-2018

Németország

DAAD ösztöndíj egykori DAAD/NDK ösztöndíjasoknak 2017-2018

Németország

DAAD ösztöndíj felsőoktatási oktatóknak a művészet és építészet szakterületéről 2017-2018

Németország

DAAD továbbképzés német filológia végzettséggel rendelkezők számára 2017-2018

Malajzia

Malajzia – teljes alap és mesterképzés 2016/2017 tavaszi szemeszter

Vajdaság

Az energia racionális felhasználása - pályázat

Hajdújárás

A Kolibri baba mama klub négy éves születésnapján, december 7-én, 17.00 órakor kerül megszervezésre a Kolibri a Családokért Egyesület legszerethetőbb eseménye, az V. Babamászó verseny.

Magyarország

Minősített Tehetséggondozó Műhely - Konvergencia Régió

Magyarország

nemzeti VERSeny - Nemzeti Színház

Zenta, Zentai Alkotóház

Jelentkezz a Z-11 Polgárok Egyesülete által meghirdetett újságíró-iskolába, ahol lehetőséged nyílik arra, hogy megismerkedj az újságírás alapjaival, és a gyakorlatban is kipróbálhasd magad.

Magyarország

Mesés egészség

Japán

A japán GRIPS (National Graduate Institute for Policy Studies) az idén negyedik alaklommal hirdeti meg a 2014-ben “GRIPS Global Governance Program (G-cube)" néven indított öt éves mester és Ph.D. programját. A 2017 októberében induló képzés keretében a hallgatók politikai tudományok, gazdaságtan, fejlődés-gazdaságtan és történelem szakokon folytathatnak tanulmányokat.

Beregszász

November 7-én került sor az Egán Ede Gazdaságfejlesztési Központ által meghirdetett pályázat turisztika kategóriájában nyertes pályázók szerződéseinek aláírására a Rákóczi-főiskola átriumában.

Dunaszerdahely

Kincskeresők XII. – helyi értékeket kutató diákok konferenciája

Magyarország

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat felsőoktatási hallgatók számára

Magyarország

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára

Magyarország

Építőművészet Kollégiuma pályázata

Bécs

Bécsi Collegium Hungaricum (2017/2018 – CoHu / junior kutatók)

Bécs

Bécsi Collegium Hungaricum (2017/2018 – CoHu / senior kutatók)

Malajzia

A maláj Limkokwing University of Creative Technology 5 teljes, tandíjmentes ösztöndíjat ajánlott fel magyar diákok számára. Az ösztöndíjak a 2017 februárjában induló szemeszter alkalmával tölthetőek be a magyar jelentkezők által. A jelentkezéshez szükséges dokumentumokat az online rendszerben kell hiánytalanul benyújtani 2016. november 7-ig.

Beregszász

15 kárpátaljai nyerte meg a Nyilas Misi Ösztöndíjat

Magyarország

III. Szeretett világunk - fotópályázat

Pozsony

Szlovákiai Magyar Zenebarátok Társasága

Somorja

Csali

Galánta

Kodály Zoltán Nemzetközi Hegedűverseny

Magyarország

Országos KKV Marketing Díj

Szatmárnémeti

Hajnal Akar Lenni (HAL) népdaléneklési verseny, felhívás

Magyarország

InnoMax Díj nonprofit és civil kategória

Magyarország

Örökség serleg

Németország

DAAD németországi csoportos tanulmányút hallgatóknak 2017-2018

A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete olvasási versenyt hirdet az általános iskolák felsős tanulói számára.

Budapest

Felhívás a 2016. évi Barcsay-díjra. A pályázaton részt vehetnek – határoktól függetlenül – mindazok a Kárpát-medencében, vagy a világ bármely táján élő, magyar ajkú, felsőfokú tanulmányaikat már befejezett pályakezdő festőművészek, akik 2016. december 31-ig még nem töltik be 35. életévüket.

Dunaszerdahely

A Felvidéki Értéktár Bizottság (alapítói a Csemadok Országos Elnöksége, a Gazda Polgári Társulás, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége és a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet – mint a Csemadok szakmai háttérintézménye) Felvidéki Értékőrzők címen QR kódos, képeslapos interaktív vetélkedőt szervez.

Németország

DAAD graduális ösztöndíj művészek és építészek számára 2017-2018

Japán

A Japán Tanulmányok Nemzetközi Kutató Központ (International Research Center for Japanese Studies, Nichibunken) pályázati felhívást tett közzé a 2018-2019-es akadémiai évre vendégkutatói pozíció betöltésére. Különböző kutatási területeken várják azon vendégkutatók jelentkezését, akik a 2018 áprilisától 2019 márciusáig terjedő időszakban, egy általuk kialakított éves kutatási program alapján kívánnak dolgozni, egy általuk vezetett kutatócsoporttal. Várhatóan két vendégkutató támogatására kerül sor. Pályázni 2016. október 31-ig lehet, a pályázat eredményéről 2017. március 31-ig értesítik a pályázókat.

Budapest

Pályázati felhívás kárpátaljai újságírók, ill. az újságírói tevékenységet segítő munkatársak támogatására

Beregszász

Pályázati felhívás Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány programjában való részvételre

Kárpátalja

Pályázati felhívás "Kárpátaljai gyermekétkeztetési program támogatása”

Magyarország

AZ ÉV VERSE 2016. Irodalmi Díj

Magyarország

FVA - Év Fiatal Vezetője 2016 Pályázati kiírás

Magyarország

A GENERALI a Biztonságért Alapítvány célkitűzéseinek megfelelően, alapítványi céljai elérése érdekében pályázatokat ír ki a 2016-os évre az alábbiakban részletezett témakörökben. A pályázatokra az adott pályázati témáknál megjelölt, Magyarországon bejegyzett, nyilvántartott szervezetek, intézmények jelentkezhetnek.

Magyarország

6. GREEN-GO RÖVIDFILM VERSENY - Aggódsz, hogy nem tudsz majd egészséges ételt adni gyermekeidnek? - Designerként vagy felelős vállalkozóként teszel a körforgásos gazdaság kialakításáért? - Tenni szeretnél azért, hogy gyönyörű természeti környezetünk a jövőben ne csak távoli emlék legyen? MINKET ÉRDEKEL A VÉLEMÉNYED - FORGASS EGY RÖVID FILMET ÉS LÉGY RÉSZE A VÁLTOZÁSNAK!

Magyarország

A Jókai Közművelődési és Múzeum Egyesület (Révkomárom) és a Falvak Kultúrájáért Alapítvány (Budapest) pályázatot hirdet:

Magyarország

Nevezz fotópályázatunkra és nyerd meg értékes ajándékaink egyikét!

Magyarország

Az internet rohamos fejlődése miatt a vállalatoknak újra kell gondolniuk üzleti és kommunikációs stratégiájukat.

Magyarország

A szekszárdi Twickel Birtok és a Twickel-Zichy Mária Terézia Alapítvány 2016-ban megalapítja a JÓSZOLGÁLAT-díjat a Magyar Máltai Szeretetszolgálat egyik alapítója, gróf Zichy Mária Terézia emlékére.

Magyarország

Kerülj képbe a tehetségekkel! Média a Tehetségekért Díj 2016

Magyarország

TONDACH Tetőfedő Rangadó 2016

Magyarország

Szépíró és videó pályázat családok számára Együtt nyaralt a család – lubickoltunk az élményekben! címmel.

Erdély

Komárom

Magyarország

Budapest, Veszprém

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a 23. Betlehemi jászol kiállításon való részvételre.

Ürményháza, Községháza

A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete Dulka Andor szervezésével meghirdeti a 2016. évi Mit tudsz Torontál vármegyéről? - történelmi vetélkedőt általános iskolások részére.

Magyarország

Szereted Japánt? Írói ambícióid vannak? ...vagy mindkettő? Jelentkezz az Inter Japán Magazin író-újságíró pályázatára!

Magyarország

Az én Erzsébet-táborom - kreatív pályázat

Galánta

szlovákiai magyar felnőtt kórusok országos versenye

Az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány (továbbiakban: Kiíró) pályázatot hirdet az Erzsébet-táborokban és a Napközi Erzsébet-táborokban nyaraló fiatalok részére tábori élményeik megírására, képzőművészeti munkák formájában történő megörökítésére.

Pályázat a Norvég Alap „Városi épített örökség megőrzése” és Vidéki kulturális és természeti örökség megőrzése” című pályázati felhívásokkal kapcsolatosan ellátandó értékelői feladatok ellátására.

Ungvár

Turisztikai fejlesztés pályázati eredményei

Erdély

A Prisma Egyesület partnerségben a Romániai Magyar Középiskolások Szövetségével Építs osztályközösséget! címmel pályázatot hirdet az erdélyi magyar középiskolások (9-12. osztályosok) számára. Az osztályközösség-építés (OKÉ) első és legfontosabb lépése, hogy legyen az osztálynak egy közös célja. A cél most adott: fogjatok össze és pályázzátok meg a programot, innen tovább pedig a Prisma Egyesület szakértő trénerei segítenek majd abban, hogy igazi közösséggé kovácsolódjatok!

Kárpátalja

Pályázati felhívás "Kárpátalján magyar nyelven szolgáltatást biztosító egészségügyi dolgozók támogatása"

Dunaszerdahely

Szanyi Mária

Magyarország

A pályázat célja: Romániában, Ukrajnában, Szerbiában, Szlovákiában és Horvátországban köznevelési (nem felsőfokú vagy felsőoktatási képzési) feladatokat ellátó, szórványterületen dolgozó pedagógusok és tanulók ösztöndíjának biztosításához, utazási, valamint kollégiumi ellátási költségeihez történő hozzájárulás.

Magyarország

Országos rajzpályázatot hirdet alsó tagozatos diákoknak a Magyar Református Szeretetszolgálat.

Brüsszel

Szakmai gyakorlat lehetősége Deli Andor EP-képviselő brüsszeli irodájában a 2017-es évbe egy hónapra ösztöndíjjal mely fedezi az utazás, szállás, étkezés költségét. Feltételek: idegen nyelvek ismerete, főiskolai vagy egyetemi végzettség (vagy legalább befejezett 2. évfolyam), 21-30 év.

Magyarország

A Halmos Béla Program célja a népzenei utánpótlás támogatása, színvonalas népzenei és világzenei produkciók fellépési lehetőségeinek, bel- és külföldi népszerűsítésének elősegítése.

Magyarország

A meghirdetett pályázat a köznevelésben, illetve a felsőoktatásban tanuló, a tudomány művelése iránt elkötelezett és meghatározott témában elmélyedni képes tehetséges tanulók és hallgatók támogatását és munkájuk elismerését szolgálja.

Budapest, Tápiógyörgye

kirándulást szervez az 1956-os szabadságharc 60. évfordulója alkalmából

Budapest

Magyarországon tanuló vajdasági egyetemisták anyaországban élő délvidékrőll származó szakemberek csopotjából választhatnak mentorokat.

Újvidék

A Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATOT HIRDET

Magyarország

Zeneművészet Kollégium pályázata

Magyarország

RAJZPÁLYÁZAT A Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara rajzpályázatot hirdet "MESTERSÉGEM CÍMERE..." címmel Békés megyei, általános iskolában tanuló felső tagozatos diákok részére

Magyarország

A Tatár kultúra

Pályázati felhívás felsőoktatási hallgatók számára külföldi szakmai gyakorlatra elsősorban ERASMUS+ önfinanszírozó státuszú hallgatók részére Campus Mundi ösztöndíj külföldi szakmai gyakorlathoz

Pályázati felhívás felsőoktatási hallgatók számára külföldi rövid tanulmányút megvalósítására Campus Mundi ösztöndíj rövid külföldi tanulmányúthoz

Beregszász

A Megkötések nélkül 1956-ról pályázati program keretén belül az 1956-os forradalom és szabadságharc kárpátaljai vonatkozásainak, eseményeinek minél teljesebb feltárása érdekében a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolával együttműködve gyűjtést indít, melynek célja a forradalommal kapcsolatos emlékiratok, visszaemlékezések, naplók, feljegyzések, levelek, fotók, tárgyi eszközök összegyűjtése.

Magyarország

Csaba királyfi útján

Magyarország

ösztöndíjprogram, magyar sportcsillagok

Magyarország

Tégy érte többet! - fotópályázat, környezetünk védelme

Magyarország

olyan fiatal köztisztviselőknek szól, akik a jövőben vezetői pozíciók várományosai

Ungvár

Hatszázmillió forinttal támogatja a kormány a külhoni magyar fiatal vállalkozókat – jelentette be a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára hétfőn Budapesten.

Vonz a technika? Géped segítségével alkotsz? Kísérletezel? Kitaláltál valami igazán egyedit? Akkor nevezz a <19 Szabadfogású Számítógép versenyre!

Arany Opus Díj pályázat, 2016

Magyarország

Arany Opus Díj 2016

Kezdeményezések támogatása a drogpolitika területén

Dunaszerdahely

A Szlovákiai Magyar Írók Társasága Arany Opus Díj címmel szépirodalmi pályázatot hirdet szlovákiai magyar (állandó szlovákiai lakhellyel rendelkező) szerzők számára.

I. Józsa Mihály Békés megyei Vers- és Prózamondó Fesztivál 2016. december 04., Békéscsaba

Magyarország

19 Szabadfogású Számítógép verseny 2016.

Magyarország

A SZÉPIRODALOM KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Magyarország

Carmignac Fotóriporteri Díj

Svájc

Augusztus 1- je óta lehet pályázni a Svájci Államszövetség ösztöndíjaira. A pályázási határidő 2016. október 15. A pályázáshoz szükséges dokumentumokat e-mailben kérheti a következő címen:

Svájci Államszövetség

Augusztus 1- je óta lehet pályázni a Svájci Államszövetség ösztöndíjaira. A pályázási határidő 2016. október 15. A pályázáshoz szükséges dokumentumokat e-mailben kérheti a következő címen:

Svájc

Augusztus 1- je óta lehet pályázni a Svájci Államszövetség ösztöndíjaira. A pályázási határidő 2016. október 15. A pályázáshoz szükséges dokumentumokat e-mailben kérheti a következő címen:

Magyarország

Foglald versbe az aranyat! - versírás az olimpiai aranyérmekről

Magyarország

Óbudai Fotó Tárlat 1. A Római-part PÁLYÁZATI KIÍRÁS Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 2016-ban első alkalommal hirdeti meg fotópályázatát, Óbudai Fotó Tárlat 1. A Római-part címmel.

Kishegyes, Kátai tanya

A Vajdasági Nagycsaládos Egyesületek Szövetsége a Magyar Nemzeti Tanács támogatásával megszervezi a IV. Délvidéki Sajó Sándor hazafias versmondó versenyt

Kárpátalja

A Rákóczi Szövetség a Magyar Diaszpóra Tanács megfogalmazott kérése alapján, az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából 2016 szeptembere és 2017 júniusa között a „DIASZPÓRA- ÉS SZÓRVÁNYPROGRAM” keretében lehetőséget kíván teremteni magyarországi tanulmányútra mintegy 1850 Kárpát-medencei szórványban élő 10 és 25 év közötti magyar fiatal számára.

Magyarország

A Tiara Kft. idén 25. alkalommal invitál minden magyar gyermeket határon innen és túl, hogy alkotásával vegyen részt a Pentel Nemzetközi Gyermekrajzpályázaton.

Magyarország

Logó tervezési pályázat - Heim Pál Gyermekkórház

Magyarország

Magyarországon a civil szervezetek célirányos tevékenysége hozzátartozik a társadalmi folyamatok működéséhez.

Magyarország

A Labrisz irodalmi pályázati felhívása a 11. LIFT-re

Pályázatot hirdet a Vajdasági Tehetségsegítő Tanács a vajdasági magyar nyelvű oktatásban részt vevő, kiemelkedően tehetséges, szociálisan hátrányos helyzetű tanulók támogatására.

Nemzetközi Gyermekrajzpályázat

Magyarország

A szép vers ünnepe - versírás antológiába

Magyarország

A Liget Műhely Alapítvány gyakornokokat keres, akik aktívan részt vennének az alapítvány munkájában.

Magyarország

Extra City - kulturális projektek és együttműködések támogatása

Magyarország

Magyar Agrárgazdasági Minőség Díj

Újvidék

Az oktatás dinamikusan fejlődik, változik nemcsak világviszonylatban, hanem lokálisan is, melynek részesei kell, hogy legyünk. Lépést kell tartanunk az oktatás elméleti, gyakorlati, technikai, technológiai változásaival a nemzetközi és a hazai szükségletek, lehetőségek és elvárások szemszögéből.

Magyarország

Kiemelkedően tehetséges vagy egy tantárgyban, művészeti ágban vagy sportban? Segítünk álmaid megvalósításában! Pályázd meg a Nyilas Misi Ösztöndíjat, hogy havi támogatásban részesülhess tehetséged kibontakozásában!

Magyarország

Képzőművészet Kollégiuma pályázata

Magyarország

AZ IPARMŰVÉSZET KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Magyarország

Észak-Alföldi Innovációs Díj

Magyarország

Mozdulj a jó irányba! - fotópályázat

Dunaszerdahely

Tavaszi szél

Magyarország

"Az én cipóm” címmel rajzversenyt hirdet a 25 éves Aranycipó.

Nyugat Balkán

Pályázat a civil szervezetek képzésére és nyilvános fellépésére a mezőgazdaság terén

Magyarország

"Én a munka világában" alkotáspályázat A Lépéselőny Egyesület alkotáspályázatot hirdet "Én a munka világában" címmel Az egyesület az egészséges és fogyatékkal élő álláskeresők segítése mellett fontosnak tartja a tehetségek támogatását, így meghirdeti a MUTASD MAGAD pályázatot.

Magyarország

Gábor Dénes-díj 2016

Magyarország

MOL zöldövezet program

Nagykapos

Harmónia-díj szervezőbizottsága

Magyarország

Nikon 7 Fotópályázat

Magyarkanizsa

Görhesütő verseny két kategóriában a magyarkanizsai IX. Kukoricafesztiválon.

Magyarország

közgyűjtemények szakmai támogatása

Magyarország

Elindult az „Ifjúsági kisközösségi együttműködések támogatása” című (EFOP-1.3.6-VEKOP-16 kódszámú) felhívás tervezetének társadalmi egyeztetése.

Magyarország

Könnyűzene Kollégiuma pályázata

Szeged, Tisza-parti Általános Iskola

Görgey Artúr Történelemverseny általános iskolák, ill. a hat- és nyolcosztályos gimnáziumok 7. és 8. osztályos tanulói részére

Magyarország

E pályázati felhívás alapja az "Erasmus+": elnevezésű uniós oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogram létrehozásáról szóló 1288/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint az Erasmus+ 2015. és 2016. évi éves munkaprogramja

Magyarország

Néhai Katona Kiss Ferenc nyug. műszaki egyetemi tanársegéd, középiskolai rajztanár, festőművész, feleségével néhai Túri Júlia tanítónővel közösen képzőművészeti alapítványt hozott létre 1 000 000 Ft-os tőkével, 40 éven aluli festőművészek részére, abból a célból, hogy tehetségüket gondtalan körülmények között teljesíthessék ki.

Az Erasmus+ 2014 és 2020 között 14,7 milliárd eurót biztosít az európai oktatás, képzés, ifjúsági szakma és sport támogatására

Magyarország

Kulturális szempontból értékes rendezvények támogatására hirdet pályázatot az NKA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma.

Magyarország

A Szövetség a Kiválóságért Közhasznú Egyesület (SzKKE) pályázatot hirdet többségi magyar tulajdonban lévő vállalkozások számára.

Magyarország

Elindult a nevezés az Electrolux Ideas Lab versenyre!

Magyarország

A BKV Vasúti Járműjavító Kft. egyéni fotó pályázatot hirdet több kategóriában.

Magyarország

Rajzpályázat a tisztaságról. Takarítás gyermekszemmel.

Magyarország

Szeretsz a jövőn gondolkozni, új dolgokat tervezni, nagy tömegeket érintő kérdésekre választ keresni? Ráadásul sportrajongó vagy?

Újvidék

A Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium 2016 novemberében Újvidéken, a Rektorátuson és a Mezőgazdasági Karon megrendezi a 15.Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferenciát, melynek top-témája a HÁLÓ.

Brüsszel

Ipolynyék, Balassagyarmat

Magyarország

Új év, új téma. Ismét itt a Zepter formatervezői pályázata, immáron 13. alkalommal. Az "ARTZEPT" formatervezői pályázat 2016-os pályázatának témája: "A KERETEK MŰVÉSZETE - SZÉPSÉG KERETEI".

Érsekújvár

A szakmai találkozó fő célja a felvidéki magyar verséneklők eszmecseréje, egymás megismerése, szakmai segítése.

Magyarország

Rajzold meg nekünk a Carioca új látványos figuráját, amit egy éven keresztül felhasználunk a Carioca kampányainkban és nyerd meg az értékes ajándékcsomagok egyikét, melyek összértéke 100 000 Ft. Ha már betöltötted a 3. életéved, de még nem múltál el 14, akkor kérd meg szüleidet, hogy látogassatok el a http://www.carioca.hu weboldalra a részletekért!

Magyarország

Felelős Foglalkoztató vagyok - vándordíj

Magyarország

A közművelődés és közösségi művelődés 2017. évi szakmai tevékenységének támogatására a Közművelődés Kollégiuma három pályázati céllal teszi közzé felhívását.

Szabadka

A Házi Tanítói Szolgálat egy kutatási projektet valósít meg, az online kérdőív terjesztésében. Kérjük, a következő kérdőív kitöltésével járuljon hozzá a kutatásunk sikerességéhez.

Szociális alapszolgáltatások fejlesztésének megvalósítására a megyei jogú városokban

Magyarország

Kolozsvár

Próza és vers pályázat. Mind a két pályázaton 100 euró díjas első helyezést lehet nyerni.

Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése

Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése - Egészségfejlesztés a megyei jogú városokban

Lippai Balázs esélyegyenlőséget elősegítő ösztöndíj

Magyarország

Színházművészet Kollégiuma pályázata

Beregszász

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt által biztosított támogatásból a 2016/2017-es tanévre ismét meghirdeti a Soós Kálmán ösztöndíjprogramot. Az ösztöndíjprogram célja, hogy a Kárpátalján működő magyar nyelvű felsőoktatási szakok és intézmények együttműködését elősegítse. Segítse azokat a magyar hallgatókat, akik felsőoktatási szakjukat nem tanulhatják magyar nyelven, illetve ösztönözze a régióval kapcsolatos kutatómunkák végzését.

Beregszász

Pályázati felhívás Soós Kálmán-ösztöndíjra. A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által biztosított támogatásból a 2016-2017-es tanévre ismét meghirdeti a Soós Kálmán-ösztöndíjprogramot. Az ösztöndíjprogram célja, hogy a Kárpátalján működő magyar nyelvű felsőoktatási szakok és intézmények együttműködését elősegítse, támogassa azokat a magyar hallgatókat, akik felsőoktatási szakjukat nem tanulhatják magyar nyelven, illetve ösztönözze a régióval kapcsolatos kutatómunkák végzését. Az ösztöndíjprogram különböző alprogramokból tevődik össze.

Beregszász

Pályázati felhívás Soós Kálmán-ösztöndíjra. A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által biztosított támogatásból a 2016-2017-es tanévre ismét meghirdeti a Soós Kálmán-ösztöndíjprogramot. Az ösztöndíjprogram célja, hogy a Kárpátalján működő magyar nyelvű felsőoktatási szakok és intézmények együttműködését elősegítse, támogassa azokat a magyar hallgatókat, akik felsőoktatási szakjukat nem tanulhatják magyar nyelven, illetve ösztönözze a régióval kapcsolatos kutatómunkák végzését. Az ösztöndíjprogram különböző alprogramokból tevődik össze.

Beregszász

Pályázati felhívás Soós Kálmán-ösztöndíjra. A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által biztosított támogatásból a 2016-2017-es tanévre ismét meghirdeti a Soós Kálmán-ösztöndíjprogramot. Az ösztöndíjprogram célja, hogy a Kárpátalján működő magyar nyelvű felsőoktatási szakok és intézmények együttműködését elősegítse, támogassa azokat a magyar hallgatókat, akik felsőoktatási szakjukat nem tanulhatják magyar nyelven, illetve ösztönözze a régióval kapcsolatos kutatómunkák végzését. Az ösztöndíjprogram különböző alprogramokból tevődik össze.

Kárpát-medence

A Rákóczi Szövetség pályázatot hirdet Kárpát-medencei középiskolák számára, amelyek készek arra, hogy diákjaik egy csoportját a március 15-i nemzeti ünnepünk, a június 4-i emléknap, vagy az október 23-i ünnep kapcsán a szomszédos országokba utaztassák, hogy ott részt vegyenek a helyi magyar közösség által szervezett ünnepségeken.

Magyarország

A Színházművészet Kollégiuma nyílt pályázati felhívása

A pályázat területe az információs társadalom fejlesztésének támogatása

Újvidék

Az Újvidéki Diáksegélyező Egyesület - ÚDE PÁLYÁZATOT HIRDET ÖSZTÖNDÍJAK odaítélésére a 2016/2017-es tanévre

Magyarország

Az én életmódváltásom története

Beregszász

ADY ENDRE ÖSZTÖNDíJ. „A tehetséges határon túli magyar középiskolás tanulók támogatására”

Ungvár

Pályázati felhívás földtulajdoni dokumentumok elkészítésének elősegítésére

Beregszász

Ady Endre-ösztöndíj. A tehetséges határon túli magyar középiskolás tanulók támogatására

Magyarország

Halivud Nap - Nevezés módja, határideje, feltételei, díjak

Magyarkanizsa

A civilszervezeti projektumok költségvetési támogatásának módjáról szóló rendelet 7. szakasza és a 2016. évi magyarkanizsai községi költségvetésről szóló rendeletben előirányzott tételben foglaltakkal összhangban

Pályázat a foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével

Gyulafehérvár

Magyar Közösség Pártja és az MKP Keresztény Platformja

Magyarország

Meseíró pályázat 6-10 éves, illetve 11-től 15 éves korig

Az ösztöndíj megpályázásának feltételei között van, hogy a jelentkező hallgatónak legalább másodévesnek kell lennie

Beregszász

Mesemondó verseny. A Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola és a „Tanulás Uniójáért” Közhasznú Alapítvány a Magyar Népmese Napja alkalmából mesemondó versenyt hirdet.

A Jobb Veled a Világ Alapítvány által működtetett Boldogság Intézet nyílt pályázatot hirdet magyarországi és határon túli nevelési-oktatási intézmények számára „Boldog iskola” és „Örökös boldog iskola” cím elnyerésére.

A pályázat témája: Emberi jogok, ifjúság-sport, környezetvédelem.

A Katolikus Karitász – Caritas Hungarica és az Egyházmegyei Karitász szervezetek a Katolikus Karitász jubileumi éve alkalmából fotópályázatot hirdetnek Szegénység (h)arcai címmel.

Kinek szól a pályázat? Minden fotózni vágyó cserkésznek, aki itthon Vajdaságban akár a világ másik felén él.

Beregszász

A „Szent Márton Karitász” Kárpátaljai Megyei Jótékonysági Alapítvány ukrajnai felsőoktatási intézményben tanuló kárpátaljai diákok részére szociális és tanulmányi ösztöndíjpályázatot hirdet a 2016/2017-es tanév I. félévére

Komárom

Beregszász

A „Szent Márton Karitász” Kárpátaljai Megyei Jótékonysági Alapítvány ukrajnai felsőoktatási intézményben tanuló kárpátaljai diákok részére szociális és tanulmányi ösztöndíj pályázatot hirdet a 2016/2017-es tanév I. félévére.

Kamaszkritikus pályázat

Fülek ás környéke

megzenésített versek népszerűsítése

Kolozsvár

Kolozsvár

Magyarország Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel (ELTE) közösen pályázatot hirdet miniszteri ösztöndíjra

Beregszász

Pályázati kiírás alap-, osztatlan-, és mesterképzésre!

Beregszász

Pályázati felhívás! Őszi részképzés 2016/2017-es tanévben

Beregszász

Felhívás! Zrínyi Ilona Kárpátaljai Magyar Szakkollégium.A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány az Emberi Erőforrás Minisztérium által nyújtott támogatás felhasználásával felvételt hirdet a Zrínyi Ilona Kárpátaljai Magyar Szakkollégiumba a 2016. szeptember – 2017. június közötti tíz hónapra.

Beregszász

A Magyar Termék Nagydíj pályázat Kárpát-medencéért Nívódíját vehette át szeptember 6-án Budapesten a Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet.

Szerbia

A pályázat tárgya szerzői munkák kiválasztása megjelentetés céljából

A Bálint Ház fotópályázatot hirdet, melynek témája: 2001. szeptember 11.

Szerbia

Felhívás az egészséges termelésre

Beregszász

A programban támogatóként bárki részt vehet, aki vállalja, hogy egy tanéven keresztül (10 hónap) havi fix 10 euróval támogat egy gyermeket.

Magyarország

Érsekújvár

A Gábriel Angyalház Alapítvány várja a hátrányos helyzetű, tehetséges, tanulni vágyó középiskolások, főiskolások, egyetemisták, valamint művészek (zenész, festőművész, szobrász, fotográfus stb.) jelentkezését határon innen és túl.

Beregszász

Ösztöndíjpályázat Magyarországon szerzett diploma vagy fokozat honosítására. A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány az Emberi Erőforrások Minisztériuma által folyósított támogatás felhasználásával 2016-ban is ösztöndíjat hirdet Magyarországon szerzett felsőfokú oklevelek (diplomák) és PhD/DLA-fokozatok ukrajnai honosításának támogatására ukrán állampolgárságú, magyar nemzetiségű személyek számára.

Az Európai Unió Európa a polgárokért programjának célja, hogy segítse a polgárokat az Unió történelmének, működésének alaposabb megismerésében, az uniós szakpolitikák és döntéshozatali folyamatok megértésében, miközben aktív szerepvállalásra és demokratikus részvételre ösztönzi őket.

Ungvár

Az „Egán Ede” Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési Központnál pályázók figyelmébe!

Kolozsvár

Székelyudvarhely

Székelyföld

Topolya

Topolya község Művelődési Háza 2016. szeptember 17-én (szombat) a Topolyai Napok 2016. rendezvénysorozat keretei között megszervezi a 11. TOPOLYAI MÉZKARNEVÁLT.

Újvidék

Az újvidéki Apáczai Diákotthon a 2016/2017-es tanévre pályázatot hirdet egyetemi hallgató valamint középiskolás lányok és fiúk felvételére.

Marosvásárhely

Székelyudvarhely

Ungvár

Az „Egán Ede” Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési Központ” Jótékonysági Alapítvány pályázati felhívása egyéni vállalkozók, valamint mikro- és kisvállalkozások kapacitásbővítési, innovációs támogatására a turisztika területén

Ungvár

Az „Egán Ede” Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési Központ” Jótékonysági Alapítvány pályázati felhívása egyéni vállalkozók, valamint mikro- és kisvállalkozások kapacitásbővítési, innovációs támogatására a mezőgazdaság területén

Magyarország

képzőművészeti intézmény hallgatója és tanulmányait még nem fejezte be

Magyarország

minden a Rendelet 9. § (1) bekezdés szerinti civil szervezet, budapesti telephelyű köznevelési intézmény, budapesti telephelyű felsőoktatási intézmény és budapesti társasház, amely az elnyert összegből Budapest közigazgatási területén végez környezet- és természetvédelmi tevékenységet

Magyarország

Gazdasági és civil szervezetek, közigazgatási intézmények, önkormányzatok, akik igényt tartanak arra, hogy az általuk szervezett, a jelen pályázati feltételeknek megfelelő rendezvényeken az alapítvány és szerződött partnere az egészségügyi szűrőbusszal kitelepüljön, és ott szűrővizsgálati lehetőséget biztosítson a rendezvényen résztvevők számára

Magyarország

Losonc

Magyarország-Szerbia

Megnyílt az Interreg-IPA Magyarország-Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Program, amely a Magyarország és Szerbia közötti határon átnyúló együttműködés folytatásaként új lehetőséget nyújt a határtérség fejlesztésére. A programra nonprofit szervezetek pályázhatnak.

Ungvár

Az „Egán Ede” Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési Központ” Jótékonysági Alapítvány pályázati felhívása egyéni vállalkozók, valamint mikro- és kisvállalkozások kapacitásbővítési, innovációs támogatására a mezőgazdaság, a vállalkozásfejlesztés és a turisztika területén kiírt pályázatok elbírálásában részt vevő szakmai értékelők kiválasztására

Sárospatak

Pályázat tudományos diákköri tehetséggondozó ösztöndíj elnyerésére

Magyarország

Magyarország

Magyarország

Elindult a jelentkezés a III. Testvércsalád Találkozóra. Családi programok, csapatépítés, Budapest nap, játszóház, kézműves foglalkozások, táncház, megemlékezés és testvércsaládi kapcsolatok. Ismét meghirdették a Testvércsalád Találkozót!

Magyarország

Magyarország

Magyarország

Magyarország

Kárpátalja települései

Felhívás egy élménygazdag kárpátaljai utazára

Péterfala, Baranta völgy

Magyarország

Magyarország

Magyarország

Magyarország

Magyarország

Magyarország

Magyarország

Magyarország

Magyarország

Szeged, Dóm tér 5. (Szent Gellért Szeminárium)

"Vallási és kulturális konfliktusok, a Bibliában és az ősegyházban."

Magyarország

Magyarország

Magyarország

Magyarország

Magyarország

MAgyarország

Pályázat szülőföldkutató és honismereti táborban való részvételre

Zeteváralja

Komárom, Selye János Egyetem

Magyarország

Magyarország

Magyarország

Magyarország

Magyarország

Segítség, felnőttem! Fotópályázat. A pályázatra olyan játékosok nevezését várjuk, akik családalapítás előtt állnak, vagy már kisgyermekes családban élnek.

Beregszász

Ősszel is lesz miniszteri ösztöndíjas részképzés!

Budapest

Magyarország

Magyarország

Magyarország

Magyarország

Magyarországi

Magyarország

Magyarország

Magyarország

Peszektergenye

Magyarország

Magyarország

Csörgő - Vermes Tanya (Gúta)

Magyarország

Kokava Línia, Rimaszombati járás

Magyarország

Magyarország Kormányának felhívása a helyi önkormányzatok részére városrehabilitációs tevékenységeik környezettudatos módon történő megvalósítása érdekében.

Budapest

Magyarország

Magyarország

Magyarország

Beregszász

A Balassi Intézet pályázatot hirdet ukrán állampolgárságú, magyar nemzetiségű hallgatók számára a Balassi Intézet magyarországi felsőoktatási előkészítő képzésében történő ösztöndíjas részvételre a 2016/2017-es tanévben.

Magyarország

Topolyai-tó

Az Arcus Környezetvédő Egyesület idén is megszervezi (immáron 26. alkalommal) a már hagyományos természettudományos-ismeretterjesztő és környezetvédelmi, természetvédelmi táborát

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Magyarországgal szomszédos országokban nyilvántartott és működő fiatal magyar vállalkozások tevékenységének támogatására

Magyarország

Magyarország

Magyarország

Az idén is elindult a Magyar Adományozói Fórum hazai cégek támogatói kezdeményezései számára kiírt, széles körben elismert szakmai pályázata, a MAF Társadalmi Befektetések Díj, amelyen az elmúlt 5 évben már több mint 130 hazai társadalmi célú támogatói program vett részt. A megmérettetésre a cégek július 15-éig jelentkezhetnek 2016-ban.

Magyarország

Magyarország

Magyarország

Magyarország

Magyarország

Magyarország

Topolya

A topolyai Film Múzeum Civil Szervezet idén is meghirdeti az Egri József Nemzetközi Ifjúsági Filmpályázatot.

Magyarország

Magyarország

Kispiac

A tábor keretén belül a gyerekek megismerkednek a népi hagyományainkkal, jeles ünnepeinkkel, népi építészetünkkel, a népi étkezéssel, népmeséket dolgoznak fel

Dunaszerdahely

Munkács

A magyar oktatásban dolgozók támogatása iránti pályázatot június 8-tól július 8-ig lehet benyújtani a helyi megbízottaknál.

Munkács

A gyermekétkeztetési támogatás iránti pályázatot június 8-tól július 8-ig, az alapítvány regionális irodáiban nyújthatják be. A pályázatokról az alapítvány http://www.kmkszalap.org honlapján is tájékozódhatnak.

Magyarország

Magyarország

Pozsony

Magyarország

Tóthfalu

Tóthfaluban folyamatában van egy hatalmas civil projekt, amit közös erővel tudnak csak megvalósítani. Megépítik a Mini Vajdaságot 25 x 50 méteres nagyságban, szabadtéren.

Bátorkeszi

Közérdekű programok támogatása a fogyasztóvédelem terén a 2016-os évben

Magyarország

Magyarország

Magyarország

2016-ban is MOL Gyermekgyógyító Program címmel hirdeti meg pályázatát az Új Európa Alapítvány, mellyel krónikus betegséggel, fogyatékkal élő vagy lelkileg veszélyeztetett gyerekeknek, fiataloknak kíván segíteni. Pályázni olyan nonprofit szervezetek tudnak június 30-ig, akik a gyerekek számára élmény- vagy művészetterápiás programokat valósítanak meg.

Magyarország

Magyarország

Magyarország

Magyarország

Magyarország

Magyarország

Magyarország

Magyarország

Magyarország

Magyarország

Magyarország

Magyarország

Magyarország

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar

Magyarország

Magyarország

Magyarország

Európai Mobilitási Hét rajz-, fotó- és kreatív pályázat

A Monor Környéki Strázsa Borrend, Monor Hegyessy Lions Club és a KultPince - Monor Város Önkormányzata támogatásával 2016-ban is meghirdeti a borkultúrával, a szőlőtermeléssel, a borturizmussal és pincefalvainkkal foglalkozó filmek és egyéb mozgóképek fesztiválját: a Monori BORTÁRS Filmfesztivált.

Pályázati kiírás "Harsányi István-díj" elnyerésére

Pályázatot hirdetnek az EILEEN-díj odaítélésére innovatív és ígéretes európai kezdeményezéseknek és projekteknek.

PRIMAVERA IRODALMI DÍJ A GYERMEKJÓLÉTI ALAPÍTVÁNY, ORSZÁGOS MÉCS LÁSZLÓ IRODALMI TÁRSASÁG és a PÁLFFY DÉNES NÉPFŐISKOLA AKADÉMIA közös felhívása

A Református Tehetséggondozó Alapítvány és a Reformáció Emlékbizottság pályázatot hirdet a Kárpát-medencei protestáns középiskolák tanulói számára REJTŐZKÖDŐ KINCSEINK címmel.

2016. novemberében újra megrendezésre kerül az RS9 Színházban a Vallai Fesztivál, melynek célja a kortárs irodalom és előadó-művészet kapcsolatának erősítése, és ezáltal Vallai Péter művészi örökségének ápolása.

Alkotóházi ösztöndíj Norvégiába, Schloss Solitude Akadémia

A Temerini Alkotóműhely és Képzőművészeti Tábor fotópályázatot hirdet az alábbi három témakörben: Selfie ( Önarckép), Vajdasági Valóság, Vissza a természethez.

Rejtőzködő kincseink - Pályázat a Kárpát-medencei protestantizmus régi, még fel nem dolgozott emlékeinek beküldésére

Magyarország

Az idén 492 önkéntes tűzoltó-egyesületet támogat az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) összesen félmilliárd forinttal, önkéntes mentőszervezetek pedig százmillió forint támogatásban részesülnek – tájékoztatta az OKF szóvivője az MTI-t.

Bregszász

Az Új Nemzeti Kiválóság Program 2016-ban meghirdetésre kerülő ösztöndíjpályázata felsőoktatásban részt vevő hallgatóknak

Magyarország

Magyarország

Magyarország

Magyarország

Magyarország

Kishegyes, Kátai Tanya

Ismerd meg önmagad, fejlődj és indíts saját vállalkozást! Ha szeretnél egy igazi, fiatalos, lendületes csapat részeként hat felejthetetlen napot eltölteni a varázslatos Kátai Tanyán.

Magyarország

Magyarország

Magyarország

Magyarország

Perbete, futballpálya

Magyarország

A Tandem Shaml kulturális csereprogram pályázatot hirdet európai és arab kulturális szervezeteknek a programban való részvételre.

Kishegyes

Vajdasági Magyar Versmondók Egyesülete

Magyarország

Magyarország

Magyarország

Magyarország

Magyarország

Magyarország

Magyarország

Magyarország

Magyarország

Magyarország

Magyarország

Magyarország

A Halmos Béla Program célja a népzenei utánpótlás támogatása, színvonalas népzenei és világzenei produkciók fellépési lehetőségeinek, bel- és külföldi népszerűsítésének elősegítése. A Kárpát-medencei és moldvai magyarság, valamint a velük együtt élő nemzetiségek népzenei világát jellemző kulturális sokszínűség bemutatásának elősegítése. Lehetőséget adni, hogy a tartalmas, értékes népzenei és a népzenei hagyomány mély ismeretén alapuló világzenei szólisták és együttesek produkciói eljussanak a szélesebb közönséghez. Támogatni azon alkotókat és előadóművészeket, akik a legjelentősebb eséllyel bírnak színes zenei kultúránk nemzetközi jelenlétének megerősítésében, a magyar modell terjesztésében.

“Az év meseírója” és “Az év gyermekvers írója” kitüntető címek megszerzése

Pályázati felhívás 12-18 éves diákok számára a Reformáció 500. évfordulója alkalmából. A Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára a reformáció 500 éves évfordulója alkalmából pályázatokat hirdet 12–18 éves diákoknak.

A Szitakötő gyerekfolyóirat alkotói pályázatot hirdet ELVESZTETT IDŐ címmel.

Magyarország

Pályázati cél: A közművelődés 2016. évi szakmai tevékenységének támogatása.

Pályázati cél: Külföldi konferenciákon, szakmai tapasztalatcseréken való részvétel.

Ógyalla

Lakitelek

A Lakiteleki Népfőiskola és a Kelet- és Közép-Európai Kutatásért és Képzésért Alapítvány pályázatot hirdet a Németh László műfordítói táborban való részvételre.

A Képzőművészet Kollégiuma nyílt pályázatot hirdet a 2016. évi szakmai tevékenységek fejlesztése és megújítása céljából.

Az Iparművészet Kollégiuma nyílt pályázatot hirdet a 2016. évi szakmai tevékenységek fejlesztése és megújítása céljából.

A Durindó és Gyöngyösbokréta Fesztiváltanácsa pályázatot hirdet a 2017. évben sorra kerülő XLI. Durindó és LIV. Gyöngyösbokréta megrendezésére.

Legyél Te is példakép! mottóval Kárpát-medencei vetélkedőt hirdet a Márton Áron Emlékév keretében a nemzetpolitikai államtitkárság. A pályaműveket június 4-ig várják.

Torda

A XL. Durindó és LIII. Gyöngyösbokréta Szervezőbizottsága a fesztivál kísérőrendezvényeként népművészeti kirakodóvásárt szervez 2016. június 11-én és 12-én Tordán.

Magyar Földön fotópályázat. Fotózzátok le Nagy-Magyarország jelentős természeti, építészeti látványosságát, s küldjétek el üzenetbe.

Szenttamás

Kárpátalja

Pályázati felhívás - Kárpátaljai Utazási Pályázat 2016 - Nyílt

A „Pro Agricultura Carpatika” Kárpátaljai Megyei Jótékonysági Alapítvány két vagy több kiskorú gyereket nevelő kárpátaljai magyar gazdák jelentkezését várja az „Első lépés” szociális programban való részvételre.

Pelsőc

A kezdeményezés szervesen kapcsolódik a Civil Kollégium Alapítvány 2010-óta tartó országos közösségszervező szakmai építkezéséhez, melynek idei pályázati felhívása is a társadalmi önszerveződést, a helyi közösségek érdekérvényesítését kívánja erősíteni.

Csóka

A csókai Móra Ferenc Magyar Művelődési Egyesület egyik alapítójának és első elnökének emlékére meghirdeti a II. Cs. Simon István Vers- és Prózamondó Találkozót.

A pályázatot kiíró intézmény: Koszovó és Metóhiáért Iroda

A Rákóczi Szövetség kárpátaljai utazási pályázatot hirdet nyugdíjas egyesületek, klubok és helyi egyházi közösségek csoportjai számára.

Keresztury Dezső VMK, 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 21.

AZ ORSZÁGGYŰLÉS ELNÖKE PÁLYÁZATOT HIRDET „KÖNYVTÁR, AMI ÖSSZEKÖT”. Kárpát-medencei fiatal magyar könyvtárosok együttműködése címmel

Budapesti Állatkert

Gyere el egy páratlan éjszakai kalandra, Közép-Európa legnagyobb fényünnepére! Nyitva: 2016. április 8-tól május 22-ig minden este 19 és 22 óra között, a Budapesti Állatkert területén.

A program célja a határon túli magyar vonatkozású épített kulturális örökség értékeinek feltárása, megóvása és megismertetése.

Padé

A padéi Takáts Rafael Magyar Kultúrkör Keszég Károly (1954-1997) újságíró, a Napló hetilap főszerkesztőjének emlékére az idén is meghirdeti a KÖZEGELLENÁLLÁS című riportpályázatot.

Dr. Szász Pál tanulmányi ösztöndíj a 2016/2017-os tanévben, nappali tagozaton szülőföldi felsőoktatási jogászképzésben résztvevő magyar nemzetiségű hallgatók részére, felvállalva Dr. Szász Pál erdélyi jogász eszmeiségét.

Jogutód nélkül megszűnt ”Szegedi Erdélyi Kör” fennmaradt nem pénzbeli vagyonának hasznosítása

Pályázat Kárpát-medencei középiskolásoknak a nemzeti összetartozás napjára

Ada

A Fotóművészet Kollégiuma nyílt pályázatot hirdet a 2016. évi szakmai tevékenységek fejlesztése és megújítása céljából.

Saubermacher - Az Év Természetfotósa 2016 pályázat kiírása

Felhívás nyári táborozáson való részvételre

Csáb

Az egyedi fejlesztést biztosító ösztöndíjak

Pályázati kiírás a Norvég Civil Támogatási Alapból korábban támogatást nyert szervezetek részére.

Felhívnád a figyelmet ügyekre, amelyekről ritkán esik szó? Láthatóvá tennél akciókat és találkozásokat, melyekkel közös világunkat formáljátok? Megmutatnád a világnak, hogy min dolgoztok és hogyan?

Szenttamás

A szenttamási Gion Nándor Kulturális Központ (régebben Citerazene-barátok Klubja) az idén is meghirdeti az Aranycitera vetélkedőt.

Szenttamás

A szenttamási Gion Nándor Kulturális Központ (régebben Citerazene-barátok Klubja) az idén is meghirdeti az Aranycitera vetélkedőt, a vajdasági gyermekciterások népzenei versenyét.

Müpa - Ludwig Múzeum Garázsband Fesztivál pop-rock zenekaroknak

A Bécsi Egyetem Európai és Összehasonlító Nyelv- és Irodalomtudományi Intézetének Finnugor Tanszéke és a Nyugat-magyarországi Egyetem szombathelyi Savaria Egyetemi Központja közös nyári egyetemet szervez osztrák ill. magyar egyetemi és főiskolai hallgatók számára, akik magyar/német nyelvtudásukat szeretnék fejleszteni. Az ösztöndíjakra a magyar hallgatók közül a nem német szakos, első (BA vagy MA) diplomájukat szerző (elsősorban nappali tagozatos) hallgatók pályázhatnak.

Az ausztriai bb15 művészeti központ alkotóházi ösztöndíjat hirdet Linzbe 2016 végére és 2017 elejére hanggal, zenével és halláskutatással foglalkozó művészeknek.

Pályázat irodalmi-módszertani táborban való kedvezményes részvételre. A Magyartanárok Egyesülete irodalmi–módszertani tábort hirdet minden magyar szakos tanár, egyetemista és érdeklődő számára Hogyan kezdjünk hozzá? címmel.

Az Országos Városmarketing Díjat a Magyar Marketing Szövetség a Márkamonitorral közösen írta ki.

A Lakos Alapítvány tanulmányi-szociális ösztöndíjpályázata kárpátaljai felsőoktatási intézményben tanuló magyar diákok

Újvidék, Svetozar Marković Gimnázium

Versenyfelhívás a tehetséges diákok hagyományos GENIUS konferenciájára és vajdasági szintű versenyére.

Hagyományok Háza

Szóljon ez a nap néptáncról, népzenéről, kicsiknek-nagyoknak, országhatáron innen és túl!

Megjelent a Földművelésügyi Minisztérium idei Zöld Forrás pályázata, a környezet- és természetvédelmi céllal létrejött, a nemzeti környezet- és természetvédelmi célok elérésében közvetlenül feladatot vállaló civil szervezetek számára.

24109 Szabadka, 9. Nova utca 86.

Felhívás a Művészet a forma előtt 3.0-n való részvételre. Írók, színészek, rendezők, performerek, zenészek – művészek! Fiatalok! Tartsatok velünk!

Pályázat megemlékezések, rendezvények, ismeretterjesztő programok támogatására

Kishegyes

Értesítjük óvodapedagógusainkat, művelődési egyesületeinket és a szülőket, hogy a XXI. Vajdasági Magyar Óvodás Színjátszó Találkozóra 2016. május 18-án, szerdán kerül sor Kishegyesen.

Beregszász

Alkoss kedvedre! – Rajzpályázat iskolásoknak. A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány idén is rajzpályázatot hirdet.

A Climate-KIC, Európa legnagyobb klímainnovációs közössége 2016-ban is elindítja a Pioneers into Practice (PiP) elnevezésű, 7 EU régió részvételével zajló, nemzetközi szakértői csereprogramját.

A Földművelésügyi Minisztérium pályázati kiírása agrárágazati szervezetek számára

Németország

DAAD németországi csoportos tanulmányút külföldi hallgatóknak

Elkezdődött a felkészülés az 2016-os Ozora fesztiválra, amely az idén is meghirdeti nemzetközi művészeti pályázatát. Az Ozora fesztivál témája: Gyökerek

A „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány pályázatot hirdet a kárpátaljai magyar tannyelvű általános iskolák taneszköz-támogatására

Kárpát-medencei fotópályázat. A reformáció 500 éves jubileumára készülve a Reformáció Emlékbizottságnevében az emberi erőforrások minisztere megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt fotópályázatot hirdet.

Óbecse, Petőfi Sándor Magyar Kultúrkör

A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesületének népzenei szakosztálya huszadik alkalommal hirdeti meg az általános iskolások énekes népi játék- és néptánc vetélkedőjét.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Tűzmegelőzési Bizottság a tűzoltóság, a tűzoltói hivatás népszerűsítésére "Szelfi Szent Flóriánnal" címmel pályázatot hirdet. A pályázaton részvétel 8 éves kortól lehetséges. (a 8. életévét betöltött személy már pályázhat) A pályázat fővédnöke Sallai Péter tűzoltó dandártábornok, igazgató, a Győr-Moson-Sopron Megyei Tűzmegelőzési Bizottság elnöke.

Magyarország egyik legrangosabb és legjelentősebb díjazású pályázatára 5 kategóriában lehet jelentkezni, melyek: családi ház, társasház, középület, műemlék- és panelfelújítás. A kategóriánkénti díjak értéke 1-1 millió forint. Az Év Homlokzata-díjat független építész szakmai zsűri ítéli oda. A pályázaton építészek és kivitelezők vehetnek részt. A díj alapítója és fő támogatója a Baumit Kft.

Magyarország egyik legrangosabb és legjelentősebb díjazású pályázatára 5 kategóriában lehet jelentkezni, melyek: családi ház, társasház, középület, műemlék- és panelfelújítás. A kategóriánkénti díjak értéke 1-1 millió forint. Az Év Homlokzata-díjat független építész szakmai zsűri ítéli oda. A pályázaton építészek és kivitelezők vehetnek részt. A díj alapítója és fő támogatója a Baumit Kft.

Az Év Homlokzata pályázat célja mai magyar építészet értékteremtő épületeinek, a homlokzat formálásának és kialakításának értékelése, illetve az építészek és kivitelezők elismerése. Magyarország egyik legrangosabb és legjelentősebb díjazású pályázatára 5 kategóriában lehet jelentkezni, melyek: családi ház, társasház, középület, műemlék- és panelfelújítás. A kategóriánkénti díjak értéke 1-1 millió forint.

Az Év Homlokzata pályázat célja mai magyar építészet értékteremtő épületeinek, a homlokzat formálásának és kialakításának értékelése, illetve az építészek és kivitelezők elismerése. Magyarország egyik legrangosabb és legjelentősebb díjazású pályázatára 5 kategóriában lehet jelentkezni, melyek: családi ház, társasház, középület, műemlék- és panelfelújítás. A kategóriánkénti díjak értéke 1-1 millió forint.

Az Év Homlokzata pályázat célja mai magyar építészet értékteremtő épületeinek, a homlokzat formálásának és kialakításának értékelése, illetve az építészek és kivitelezők elismerése. Magyarország egyik legrangosabb és legjelentősebb díjazású pályázatára 5 kategóriában lehet jelentkezni, melyek: családi ház, társasház, középület, műemlék- és panelfelújítás. A kategóriánkénti díjak értéke 1-1 millió forint.

Zenta

A Vajdasági Magyar Művelődési Intézet és a zentai Thurzó Lajos Művelődési-Oktatási Központ Zenta Önkormányzata közreműködésével Zenta első írásos említésének 800. évfordulóján, 2016. május 12-e és 15-e között megrendezi az Énekelt Versek XXI. Zentai Fesztiválját,

Az idei évben a 20 éves fennállását ünneplő Alapítvány pályázatot hirdet magyarországi civil szervezetek számára.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Magyar Posta pályázatot hirdet „1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója” témában postabélyegblokk, illetve a hozzá kapcsolódó alkalmi boríték és alkalmi bélyegzőlenyomat grafikai terveinek elkészítésére.

A Magyar Posta pályázatot hirdet "1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója" témában postabélyegblokk, illetve a hozzá kapcsolódó alkalmi boríték és alkalmi bélyegzőlenyomat grafikai terveinek elkészítésére.

A plakát célja egy adott környezet- és természetvédelmi, fenntarthatósági üzenet kifejezése és közvetítése vizuális eszközökkel, figyelemfelkeltés, felelősségre ébresztés, szemléletformálás.

Szigetköz, Csallóköz

Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés a megyékben / TOP-1.2.1-15

5. Ökumenikus Diákfilmszemle (2016. május 21.) a katolikus, református és evangélikus iskolák tanulói számára

Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés a megyékben

Pályázati felhívás ingyenes pedagógus továbbképzésre Általános iskolák számára - Budapesti helyszínen

A cél a magyarországi nemzeti és történelmi emlékhelyek bemutatása és népszerűsítése a fotográfia eszközeivel.

XII. Janikovszky Éva meseíró pályázat. A Budapesti Szabó Ervin Könyvtár és a Móra Könyvkiadó Janikovszky Éva születésének 90. évfordulója tiszteletére 2016-ban ismét meghirdeti meseíró pályázatát.

Felújítjuk az óvodádat! Ovitündérek újratöltve a Pölöskei Szörppel!

24400 Zenta, Fő tér 1.

Megjelent a pályázat Zenta község 2016. évi költségvetéséből a falusi sport, az iskolai sport és a Sport Mindenkinek projektumok finanszírozására szolgáló eszközök odaítélésére, olvasható a zentai önkormányzat közleményében

"Ifjú Kócsagőrök" -et keres a Természetvédelmi Őrszolgálat!

Zenta, Temerin, Óbecse

IRODALMI, BESZÉDMŰVÉSZETI ÉS MEGZENÉSÍTETT VERSEK VETÉLKEDŐJE

A Technovation Challenge idén is elindította fiatal lányoknak szóló applikációs pályázatát. A pályázatra egy közösségi problémára fókuszáló applikációt kell készíteni.

Dunaszerdahely

Támogatás kedvezményes mezőkövesdi osztálykirándulás/erdei iskola/sport- és edzőtábor/alkotótábor szervezésére

Az Ökotárs Alapítvány pályázatot hirdet közösségi kezdeményezések támogatására. Célunk a magyarországi civil társadalom jog- és érdekérvényesítő, illetve mozgósító képességének növelése és a közhivatalok, intézmények és piaci szereplők hatékony állampolgári ellenőrző képességének erősítése.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a Közlekedéstudományi Intézet és a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara közreműködésével, a 2014-2016. évi Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram keretében 2016. április 20-i benyújtási határidővel pályázatot hirdet "Önkormányzatok a települések közlekedésbiztonságának növeléséért" címmel.

Életmese pályázat 2016. Téma: “A szülők, nagyszülők életmeséi”, “Amikor kicsi voltál…” / “Amikor kicsi voltam…”

Szeretünk, Budapest! - kreatív alkotópályázat Kreatív alkotópályázatot hirdet a Simon's Gallery Szeretünk, Budapest! címmel.

Pályázat GYES-ről, GYED-ről és GYET-ről visszatérő szülőknek.

"Ingyen Weboldal Pályázat": professzionális weboldalak díjmentes elkészítése tárhellyel, doménnel, telepítéssel, induló tartalom megszerkesztésével és feltöltésével vállalkozások, induló vállalkozások, alapítványok, egyesületek és intézmények számára, rejtett költségek nélkül, rövid határidőre

A pályázat célja: Lehetőséget teremteni a közt szolgáló szervezetek és az általuk fenntartott intézmények számára, számítógéppark-juk bővítésére, mobilizálására, asztali számítógépeket és/vagy NOTEBOOK-okat tartalmazó számítógépes szolgáltatási csomagok segítségével, illetve segíteni a meglévő elavult gépek, egyúttal az esetleg még működésben lévő Windows XP operációs rendszerű gépek korszerűre váltását SSD meghajtót (gyorsabb indítást és működést biztosító eszköz) tartalmazó számítógéppel.

A 13600 - Adhat Vonal azért jött létre, hogy az adománygyűjtő szervezeteknek egy gyors, biztonságos és átlátható adománygyűjtési lehetőséget biztosítson. Mivel az Adhat Vonal az Invitel, a Magyar Telekom vezetékes és mobil, a Telenor, a Vodafone valamint a Blue mobile és MOL mobile ügyfelei számára elérhető, kiemelkedő lehetőséget biztosít az adománygyűjtő szervezetek számára azzal, hogy rendkívül széles körből kaphatnak adományokat.

Helyi gazdaságfejlesztést célzó szemléletformáló programsorozat a Tokaj-Hegyalja történelmi borvidéken és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben működő helyi szervezetek támogatása - Szelíd térségfejlesztési modellek a gyakorlatban 2016

Budapesti Művelődési Központ (XI., Etele út 55./A.)

A közel két évtizedes múltra visszatekintő „Tedd ki a pontot!” Nemzetközi Legényesverseny és Emlékműsor Martin György tiszteletére című programot a Bartók Kulturális Táncegyesület és a Budapesti Művelődési Központ évente közösen rendezi meg.

Szitakötő vers- és meseíró pályázat és tábor

Kisarculat tervezés - Színház- és Filmművészeti Egyetem

A Rewiry Társadalmilag Elkötelezett Művészet Stúdiója pályázatot hirdet európai művészeknek Sztereotípiák Lengyelországról címmel.

Perform Perform - előadó-művészeti fesztivál szerveznek Svájcban

Tanulmány írás - hazánk tagságának 20. éve a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezetben (OECD)

2016. április 23-án, szombaton, 10-16 óra közt, a 23. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon, a Millenárison, várunk olyan diákcsoportokat, akik kedves olvasmányaik szereplőinek alakját, ruháit magukra öltve jelmezeikkel és előadásukkal népszerűsítik az olvasást! (A csapatversenybe minimum 5 fővel lehet nevezni.)

Az év jogász költője és Az év jogász írója - vers- és novellaíró verseny

Előadó-művészeti projektek szervezőinek pitchelő fórum - CINARS

A Common Purpose Magyarország Egyesület 2016 áprilisában induló Meridián és 2016 szeptemberében induló Navigátor vezetőfejlesztő programján ismét 95%-os kedvezménnyel vehetnek részt fogyatékkal élő vezetők.

A Canon Hungária digitális könyvnyomtatási pályázatot hirdet a Magyar Írószövetség támogatásával AKönyvJó címmel. A pályázat keretében 12 tehetséges pályázó kap lehetőséget arra, hogy kötete megjelenjen.

gyermekrajzpályázat

A Balassi Intézet ösztöndíjpályázata magyar nyelvi és magyarságismereti képzésre a nyugati diaszpórában élő magyar származású személyek számára a 2016/2017-es tanévre.

A Takács Etel Pedagógiai Alapítvány Kuratóriuma pályázatot ír ki a 2014-ben alapított Takács Etel-díjra.

Turisztikai pályázatot hirdetnek Kárpátalján. Kárpátalja tíz turisztikai kincse címmel hirdet pályázatot a megyei tanács Kárpátalja (Zakarpattya) elnevezésű regionális fejlesztési és határon átnyúló együttműködési ügynöksége, a Kárpátaljai Megyei Állami Közigazgatási Hivatal turisztikai osztálya, valamint a Turinform Zakarpattya turisztikai és információs központ.

Szitakötő vers- és meseíró pályázat és tábor. 2016 nyarán a Szitakötő folyóirat és a Nyitott Kör Egyesület ötödik alkalommal rendezi meg irodalmi táborát. Időpont: 2016. július 25-29. A táborhoz kapcsolódóan alkotói pályázatot hirdetünk. Téma: Állathangok

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpontja (MTA TTK) és a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat (TIT) közös pályázatot hirdet ismeretterjesztő cikk írására a jelenleg határainkon belül vagy külföldön doktoranduszi tanulmányaikat folytató, valamint tudományos fokozattal már rendelkező fiatal, 35 évesnél nem idősebb kutatóknak.

A kanadai Rákóczi Alapítvány pályázatot hirdet határon túli magyar fiatalok részére a 23. Magyarságismereti Mozgótábor programjain való részvételre 2016-ban.

Pécs, Miskolc, Budapest

Budapest Főváros Önkormányzata hetedik alkalommal hirdeti meg a Budapest Ösztöndíj Programot, melynek során a nyertes pályázók a diploma megszerzése előtt 10 hónapon keresztül szakmai és anyagi segítséget kapnak szakdolgozatuk elkészítéséhez.

A Budapesti Vándor Kórus és a kórus tevékenységét segítő Budapesti Vándor Kórus Barátai Egyesület és a Vándor Sándor és Révész László Emléke Alapítvány zeneszerzői pályázatot ír ki új vegyes kari kórusmű megalkotására.

KREATÍV EURÓPA (2014-2020) MEDIA alprogram - Képzési támogatás / EACEA/06/2016

Az Európai Bizottság Jogérvényesülésért felelős Főigazgatósága pályázati felhívást jelentetett meg olyan nemzeti vagy tagállamok közötti projektek megvalósítására, melyek célja a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem, illetve a Roma integráció elősegítése.

Horizon2020 - A művészek, a kreatív emberek és a szakemberek közötti együttműködések fokozása

Az Európai Bizottság Jogérvényesülésért felelős Főigazgatósága pályázati felhívást jelentetett meg olyan nemzeti vagy tagállamok közötti projektek megvalósítására, melyek célja a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem, illetve a Roma integráció elősegítése.

Bácsfeketehegy

Arcok üveg mögött: VERSfordítások VERSmondó VERSenye, 2016

Életmesék című pályázati lehetőség családok részére.

A Sziget Kulturális Menedzser Iroda Kft.(továbbiakban Iroda) pályázatot hirdet civil szervezetek és a civil társadalommal együttműködő közintézmények számára a Sziget 2016 fesztiválon (2016. augusztus 10-17.)

Bácsfeketehegy

A Vajdasági Magyar Drámapedagógiai Társaság a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet szakmai együttműködésével idén 9. alkalommal hirdeti meg Gyermekszínjátszó Műhelytalálkozóját 2016. május 6-án és 7-én (péntek–szombat) Bácsfeketehegyen.

A Sziget Kulturális Menedzser Iroda Kft. pályázatot hirdet civil szervezetek és a civil társadalommal együttműködő közintézmények számára a fesztivál Civil Sziget elnevezésű programhelyszínén való megjelenésre.

A Holland Királyság budapesti nagykövetsége pályázatot hirdet az Emberi Jogi Alap forrásaira a 2016. március 10. és április 8. közötti időszakra.

A Felhívás keretében a szociális alapszolgáltatások és a gyermekjóléti alapellátás fejlesztése támogatható.

Kispiac, Testvériség-egység utca 10.

Szavalóverseny és rajzpályázat.

Alkoss Te is közösséget! - ifjúsági közösségek és ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatása

Szabadka

A Vajdasági Magyar Folklórközpont pályázatot hirdet a POLÁK MARGIT hímzés pályázaton való részvételhez lakástextil és viselet témában.

Ön választ, mi segítünk - helyi közösségek támogatása

A Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány projektasszisztens munkakörbe keres munkatársat.

Micro Grant 2016 - matematikai, számítástechnikai oktatás támogatása

A Dudás Kreatív Ház pályázatot hirdet kedvezményes kirándulás elnyerésére.

Ötletpályázat drónos reklámfilmek megvalósítására.

Krakkó

The Visegrad Summer School is educational programme which provides an interdisciplinary learning space for young Czech, Hungarian, Polish and Slovak students, and for their peers from other Central and Eastern European countries.

Bozen/Bolzano (Italy) and Grisons (Switzerland)

CIB "Tenni tudunk" pályázat a gyermekegészségügyre, a gyermek egészségvédelem területére.

A Széchenyi 2020 keretében megjelent az „Intézmények hálózati hozzáféréseinek, kapcsolatainak fejlesztése” című kiemelt felhívás.

Főszereplő emlékeink címmel honismereti alkotópályázatot hirdet egyesületünk képzőművészeti és irodalmi kategóriákban, három ifjúsági és egy felnőtt korcsoportban (12-14 évesek / 14-20 évesek / 20-30 évesek / 30 éven túliak). Magyarországi és határon túli pályázókat egyaránt várunk.

Budapest Főváros XIII. Kerület Önkormányzata a 2016. évben újra pályázatot ír ki az egyházak, a társadalmi és civil szervezetek támogatására.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázatot hirdet "Emléktáblák kihelyezésének támogatása" címmel, a Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és áldozatok Emlékévéhez kapcsolódóan.

Azok a magyarországi székhellyel vagy telephellyel rendelkező civil szervezetek, amelyek az elmúlt öt évben állami, uniós vagy for-profit szektorból kapott támogatásból vagy együttműködésből, partnerségből megvalósítottak társadalmi és/vagy környezeti fenntarthatósággal kapcsolatos projektet.

„Az év praxisa a Kárpát-medencében” díj - pályázat háziorvosok díjazására

Szerbiából is pályázhatnak a fiatalok a Stipendium Hungaricum ösztöndíjra.

Pályázati kiírás Kőrösi Csoma Sándor Program ösztöndíjra

Pályázati kiírás Petőfi Sándor Program ösztöndíjra

"A Jászságért" Alapítvány kuratóriuma ezúton közzéteszi az általa alapított Jászságért Díj huszonötödik alkalommal történő kiírását.

Életre keltek a Norvég Alap befagyasztott pályázatai, immáron újra lehet pályázni a Zöld ipari innováció programjára, azon belül hulladék mennyiségének és a levegő, víz, talaj szennyezésének csökkentésére és a környezetbarát termelési technológiák fokozottabb használatára.

Mi lenne, ha...? rajzpályázat gyerekeknek

A Shivaji Competition verseny ez évi versenykiírásnak címe: szigetek, delták és emelkedő tengerek.

Az Aposztróf Kiadó a 87. Ünnepi Könyvhétre (2016. június) irodalmi pályázatot hirdet. Vers és novella kategóriában várjuk a pályaműveket, melyek közül a legjobbakat könyv formájában megjelentetjük.

A Horizont 2020 “Food Scanner” Díjra olyan innovációval vagy prototípussal lehet jelentkezni, amely lehetővé teszi a polgárok számára, hogy pontosan, hatékonyan és időben megállapíthassák többféle étel típus tápanyag összetételét és azokban található allergének jelenlétét.

A NIOK Alapítvány ezúton pályázatot hirdet Civil Díjakra. A pályázat keretei között olyan innovatív civil kezdeményezéseket, projekteket, programokat díjazunk, amelyek újszerű megközelítést alkalmazva kiemelkedő eredményeket értek el.

A pályázat célja a gyermekekkel szemben alkalmazott testi fenyítés formájában megjelenő erőszak megelőzése és az azzal szembeni küzdelem támogatása

Énekmondók Kárpát-medencei versenye a Magyar Írószövetség és Magyar Napló Kiadó rendezésében.

Pályázat énekmondók, igricek, bárdok, trubadúrok, regősök, szólisták és zenekarok részére.

A Get Closer Concerts tehetségkutató versenyt indít Magyarországon működő, jazz zenét oktató közép-, vagy felsőfokú zeneoktatási intézményben tanuló fiatal jazz-zenészek részére.

nonprofit szervezetek számára, vezetőképzés-fejlesztés tárgyában

A pályázati program célja, hogy megerősítse a Kárpát-medencei magyarság nemzeti azonosságtudatát a szülőföldön folyó magyar nyelvű oktatás és nevelés támogatása révén.

A pályázati program célja, hogy megerősítse a Kárpát-medencei magyarság nemzeti azonosságtudatát a szülőföldön folyó magyar nyelvű oktatás és nevelés támogatása révén.

A pályázati program célja, hogy megerősítse a Kárpát-medencei magyarság nemzeti azonosságtudatát a szülőföldön folyó magyar nyelvű oktatás és nevelés támogatása révén.

A pályázati program célja, hogy megerősítse a Kárpát-medencei magyarság nemzeti azonosságtudatát a szülőföldön folyó magyar nyelvű oktatás és nevelés támogatása révén.

A Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. a bérlőkijelölési jogával érintett üresen álló műteremlakások határozott időre szóló bérlésére nyilvános pályázatot ír ki.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Nemzeti Tehetség Program támogatásával országos pályázatot hirdet olyan fiataloknak, akik az online média területein mutathatják meg tehetségüket.

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő pályázatot hirdet tehetséges magyar fiatalok nemzetközi tanulmányi és művészeti versenyeken, diákolimpiákon való részvételének támogatására

Az utazás célja, hogy a Kárpát-medence valamely határon túli településére utazzanak a fiatalok és ottani magyar társaikkal közösen ünnepeljenek március 15-én. A program további célja, hogy minél több közvetlen kapcsolat alakuljon az utazások alkalmával a magyarországi és a határon túli magyar diákok, tanárok, illetve iskolák között.

Az A’Design Award & Competition a világ legnagyobb zsűrizett design versenye, amelyet évente, nemzetközi szinten szerveznek. A kreatív területek széles skáláján adnak át A’Design díjakat a világ bármely országában élő, bármilyen területen alkotó legjobb dizájnereknek.

A Nőkért Globális Alapítvány (The Global Fund for Women) pályázatot hirdet a nők jogaiért, esélyegyenlőségéért küzdő szervezetek részére

A Rákóczi Szövetség pályázatot hirdet a felvidéki 25 város és vidéke célalapja részére, 2016. évi programok finanszírozására.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázatot hirdet „Emléktáblák kihelyezésének támogatása” címmel, a Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és áldozatok emlékévéhez kapcsolódóan.

A NESsT és a Badur Alapítvány – Társadalmi vállalkozásfejlesztő program mélyszegénységben élők életminőségének javítását célzó kezdeményezések számára.

Az Ökológiai Intézet Alapítvány pályázatot hirdet Talaj-Élet-Élelem címmel.

A „Szent Márton Karitász” Kárpátaljai Megyei Jótékonysági Alapítvány szociális és tanulmányi ösztöndíjpályázatot hirdet ukrajnai felsőoktatási intézményben tanuló kárpátaljai diákok részére a 2015/2016-os tanév II. félévére.

professzionális weboldalak díjmentes elkészítése tárhellyel, doménnel, telepítéssel, induló tartalom megszerkesztésével és feltöltésével vállalkozások, alapítványok, egyesületek és intézmények számára, rejtett költségek nélkül, rövid határidőre

A kanári szigetek kormánya pályázatot írt ki Magyarországot a spanyol Fuerteventura szigetével összekötő repülőjárat indítására.

A Magyar Asztalitenisz szövetség elnyerte a 2016-os egyéni asztalitenisz Európa Bajnokság rendezési jogát, ezért kreatív pályázatot hirdet “2016 ITTF Table Tennis European Championship” címmel.

A személyzeti/oktatói mobilitás ösztöndíjprogram keretében köz- vagy felsőfokú oktatásban, valamint képzésben érintett egyéb intézmények pályázhatnak tanulási, tapasztalatszerzési célú hallgatói, oktatói, személyzeti mobilitások megvalósítására, illetve felsőoktatási területen projekt alapú nemzetközi együttműködések megvalósítására.

A Robert Bosch Alapítvány pályázatot hirdet Change of Scene címmel nemzetközi előadó-művészeti partnerségek támogatására

Az American Library in Paris látogatói ösztöndíjat hirdet a 2016. október 3. és november 18. közötti időszakra írók és kutatók számára.

A Tempus Közalapítvány pályázatot hirdet az Európai Nyelvi Díj odaítélésére nyelvoktatással foglalkozó intézményeknek, amelyek innovatív kezdeményezéseikkel képesek megújítóan hatni és példát mutatni a hazai nyelvoktatás gyakorlatában

A magyar kultúráért és oktatásért kárpátaljai pályázat

Az alapítványok 2015-es évre vonatkozó 1%-os támogatás gyűjtése érdekében az EMSZ (Egészségügyi Média Szövetség) újabb pályázatot írt ki.

Ünnepi rajz-, és esszépályázat a magyar címer és zászló megünneplésére

A Karrierközpont teret szeretne adni az ELTE-s karrierépítős élményeknek, így karrierblogger pályázatot hirdet. Ha érdekel a blog írás vagy a videózás, akkor ott a helyed!

A „Jól áll neked a tolerancia!” kampány célja, hogy a divat univerzális nyelvét felhasználva felhíva a figyelmet a ritka betegséggel élők helyzetére.

A magyar kultúráért és oktatásért pályázat

Vissza nem térítendő eszköztámogatás ingyenes netbookokra, laptopokra és Tablet Pc-kre

32 fő irodalmi ösztöndíjas 4 különböző ország művészeti intézményében, irodalmi projektekben vehet részt 2016. május 1. és június 12. vagy szeptember 1. és november 30. között.

A pályázat célja olyan ötletek, bevált jó gyakorlatok, innovációk keresése, amelyek elősegíthetik a természetvédelmi szektor erősödését

Kiemelkedő kulturális értéket létrehozó és bemutató kulturális – művészeti fesztiválok megrendezésének támogatása

A Nemzeti Kulturális Alap Cseh Tamás Programjának célja, hogy támogassa a könnyűzenei utánpótlást, és elősegítse a színvonalas produkciók fellépési lehetőségeit, külföldi népszerűsítését.

A pályázat aktuális társadalmi kérdésekkel foglalkozó projektgazdáknak szól

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a HATÁRTALANUL! program keretében nyílt pályázatot hirdet a külhoni magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővülésének, a magyarországi és külhoni fiatalok közötti kapcsolatok kialakulásának elősegítésére.

A Könyvkiadás Kollégiuma pályázatot hirdet a könyvkiadási tevékenység 2016. évi fejlesztésére, a magyar könyvkultúra jelentős értékeinek létrehozására az alábbi témakörben.

A Miniszterelnökség pályázatot hirdet fogyatékos felsőoktatási hallgatók közigazgatási ösztöndíjára a közigazgatás iránt elhivatott, gyakorlati tapasztalattal nem rendelkező, felsőoktatási intézménnyel aktív hallgatói jogviszonyban álló fogyatékos hallgatók részére.

Pályázat a 2016-os Európai Sport Hét alatt megrendezett non-profit sportesemények előkészítésére, oktatási tevékenységek szervezésére sportolók, edzők, szervezők és önkéntesek számára

A pályázat célja a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek támogatása az előadó-művészet eszközeivel az alábbiak szerint.

A General Electric (GE) az Önkéntes Központ Alapítvány közreműködésűével, pályázatot hirdet magyarországi civil szervezetek számára, pro bono támogatás felhasználására.

Új felhívás a Nemzeti Együttműködési Alap keretében – „Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2016.”

Új felhívás a Nemzeti Együttműködési Alap keretében – „Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2016.”

Új felhívás a Nemzeti Együttműködési Alap keretében – „Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2016.”

Új felhívás a Nemzeti Együttműködési Alap keretében – „Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2016.”

Új felhívás a Nemzeti Együttműködési Alap keretében – „Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2016.”

Az emberkereskedelem áldozatainak irányítási mechanizmusát segítő, illetve az emberkereskedelem trendjeit monitorozó web alapú rendszer létrehozása

A pályázat a szülőföldi felsőoktatási intézmények valamelyikében oktatói tevékenységet folytató román/szerb/szlovák/ukrán állampolgárságú, magyar nemzetiségű személyeknek szól

Nyílt pályázat nyelvi környezetben megvalósuló nemzetiségi-, népismereti, művészeti, hagyományőrző és olvasótáborok megvalósítására

A kiírás célja a nemzetiségi civil szervezetek működésének, tevékenységének támogatása

Az Mobilitás és alkalmazkodás kollégium megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázatot hirdet civil szervezetek működési célú támogatására

A Cambridge-i Egyetem meghirdette a londoni magyar nagykövetség és az egyetem együttműködése nyomán tavaly kezdeményezett, több körben egyeztetett, magyar diákok számára cambridge-i ösztöndíj lehetőséget biztosító programot

Az Új nemzedékek jövőjéért kollégium megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázatot hirdet civil szervezetek működési célú támogatására

A Nemzeti összetartozás kollégium megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázatot hirdet civil szervezetek működési célú támogatására

A Társadalmi felelősségvállalás kollégium megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázatot hirdet civil szervezetek működési célú támogatására

Beregszász

A Külgazdasági és Külügyminisztérium pályázatot hirdet a 2016/2017-es tanévben a magyarországi és szülőföldi felsőoktatási intézményekben tanulmányokat folytató határon túli magyar hallgatók és vezetőtanáraik (tutoraik) részére a Márton Áron Tehetséggondozó Programban való részvételre.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Balassi Intézet a pályázaton elnyerhető ösztöndíjjal a felsőoktatásban tanuló kiemelkedő tehetségű és szorgalmú külhoni magyar fiatalok tehetséggondozását kívánja elősegíteni

Az EMMI és a Balassi Intézet közösen pályázatot hirdet a magyarországi és szülőföldi felsőoktatási intézményekben tanulmányokat folytató határon túli magyar hallgatók és vezetőtanáraik (tutoraik) részére

A Közösségi környezet kollégium megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázatot hirdet civil szervezetek működési célú támogatására

A támogatás célja a felsőoktatási intézményekbe felvételt nyert hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű, elsősorban roma származású hallgatók számára olyan komplex hallgatói szolgáltatások kifejlesztése, továbbfejlesztése és biztosítása

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap (NCTA) átfogó célja, hogy segítse a magyarországi civil társadalom fejlődését, valamint erősítse részvételüket a társadalmi igazságosság, a demokrácia és a fenntartható fejlődés alakításában

A program célja Magyarország területén új egyéni vagy mikro-vállalkozás indítását tervező, vállalkozói szemlélettel rendelkező fiatalok felkészítése saját vállalkozásuk indítására, üzleti tervük kialakításához nyújtott ismeret- és készségfejlesztéssel

2015. december 31-ig pályázhatnak az egészségügy területén működő civil szervezetek Semmelweis Garancia Védjegyre

Az ENSZ Demokrácia Alapja (United Nations Democracy Fund) pályázatot hirdet civil szervezetek részére a demokráciát erősítő kezdeményezések támogatására

Magyarország Kormányának felhívása egyházi és non-profit szervezetek részére, amely támogatja a tanodák szakmai tevékenységeinek továbbfejlesztését

A Panda Security "Nonprofit Antivírus" néven pályázatot hirdet magyarországi nonprofit szervezetek számára saját felhasználású antivírus szoftverek beszerzésére

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázati felhívása a szájüregi daganatok visszaszorítását célzó pilot-szűrőprogram megvalósításának támogatására.

A LEADER akciócsoportok számára kiírt pályázat és a Miniszterelnökség célja a társadalmi együttműködés erősítése és a szegénység, valamint a hátrányos megkülönböztetés felszámolása, enyhítése

A pályázat célja, hogy a pályázó civil szervezetek a pályázati kiírásban foglalt feltételek teljesítése esetén a CIC címet elnyerhessék

Pályázat a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására

Szabadka

Nemzetközi jogok napja alkalmából irodalmi pályázat szerb, magyar és horvát anyanyelvű középiskolásoknak.

Egyéni oktatói és hallgatói mobilitási pályázatok a 2015/2016-os tanév tavaszi félévére

A támogatás célja álláskeresők őstermelőkké és egyéni vállalkozókká válásának támogatása.

Vizuális művészetek támogatása három alkategóriában.

Magyarország

Szeptember 1-én immár 11. alkalommal jelent meg a MOL és az Ökotárs együttműködésében a Zöldövezet program pályázati felhívása. Idén október 10-ig lehet benyújtani projektötleteket közösségi zöldfelületek létrehozására és fejlesztésére közösségi, önkéntes munkában, az ország bármely településén.

Beregszász

A pályázat célja pénzügyi segítség nyújtása a határon túli magyar nyelvű közoktatásban részt vevő, kiemelkedően tehetséges 6–11. évfolyamos (közép- vagy általános iskolában), szociálisan hátrányos helyzetű tanulók számára.

Szabadka

A Kosztolányi Dezső Diáksegélyező Egyesület - KODDE pályázatot hirdet ösztöndíjak odaítélésére a 2016/2017-es tanévre.

A pályázat célja a fiatalok önkéntességre való nevelése

Felsőszeli

Beregszász

Pályázati kiírás magyar állami ösztöndíjjal támogatott doktori képzésre!

Erdély

A Vajdasági Agráregyesületek Szövetsége az idei évben is megszervezi Vajdaságban a Magyarok Kenyere program keretében a búzaadományok begyűjtését.

Kárpát-Medence

Hajdújárás

A Kolibri a családokért Egyesület felhívást tett közzé önkéntesek jelentkezésére

Kárpátalja

100 magyarországi nyugdíjas és egyházi közösség több mint 4000 tagja kirándulhat Kárpátaljára az év hátralévő időszakában a Rákóczi Szövetség és a Kárpátaljáért Felelős Kormánybiztosság együttműködésének köszönhetően.

Június 4-i Diákutaztatási Pályázat - Eredmények 2016

Ajánlj egy példaértékű, határon túli magyar vállalkozót!

Útmutató a kárpátaljai gazdák sikeres pályázásához

A Takács Etel Pedagógiai Alapítvány Kuratóriuma pályázatot ír ki a 2014-ben alapított Takács Etel-díjra. A díj annak adományozható, aki a magyartanári gyakorlat vagy a neveléstudományi kutatás vagy a pedagógiai innováció területén a névadó szellemiségéhez és munkásságához méltó teljesítményt ért el; tevékenysége illeszkedik a névadó szakmai munkásságának valamelyik ágához (elsősorban a magyar nyelvtan tanításához, az anyanyelvi tantárgypedagógiához, a tantervelmélethez, a didaktikához, a programozott oktatás mai értelmezéséhez).

Pályázati felhívás A Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány programjában való részvételre.

A Balassi Intézet pályázatot hirdet a kulturális és nyelvi azonosságtudat megőrzésének és erősítésének érdekében magyar állami ösztöndíjra a BALASSI NYÁRI EGYETEMEN való részvételre a Kárpát-medencén kívüli diaszpórában élő magyar származású személyek számára 2016 nyarára.

A Közművelődés és Népművészet Kollégiuma, a Könyvkiadás Kollégiuma, a Közgyűjtemények Kollégiuma és a Zenei Kollégium meghívásos pályázatairól, valamint a Cseh Tamás Program Ideiglenes Kollégium pályázati döntéseiről.

Döntés született a 2015. október 30-ig beérkezett pályázatokról