A Diakóniai Központ igazgatói posztja

Felvidék Hazai

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központjának igazgatótanácsa – összhangban egyházunk 2/2022-es, a SZRKE szeretetszolgálatáról szóló törvény 8. §-a (2) bekezdésével – pályázatot ír ki a Diakóniai Központ igazgatói tisztének betöltésére.

Feltételek: önálló református egyháztagság és szakirányú felsőfokú végzettség.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

a pályázó szakmai önéletrajzát, a feltételek teljesítését igazoló okiratokat, valamint egyházunk szeretetszolgálatának működésére, finanszírozására és fejlesztésére vonatkozó koncepcióját.

A pályázatot legkésőbb 2023. május 31-ig kell beküldeni a SZRKE Diakóniai Központja címére: Jókai utca 34, 945 01 Komárom (Komárno).