Szerbia / Vajdaság

Kedves Böngésző!
Ha egy adott kiválasztott régió szervezetei, programjai, pályázatai, képzései vagy hírei iránt érdeklődsz, ezen a felületen megtalálsz minden információt.
A régiók híreit önálló irodák szerkesztik, így amennyiben ebben a régióban kívánsz hírt vagy programot elhelyezni, fordulj közvetlenül a regionális irodához a lenti elérhetőségek bármelyikén!

Szerbia / Vajdaság

Ci-Fi Civil Központ

Kontakt

 • ,
 • www.cifi.rs
 • Tel.+381 24 811 383, +36 62 207 153
 • Szerbia, 24400 Zenta, Fő tér 18.
Kik vagyunk?

Ci-Fi Civil Központ: A Ci-Fi Civil Központ 2007-ben alakult meg Zenta községben a délvidéki civil szféra erősítése céljából. Szervezetünket az az igény hívta létre, hogy a környéken tevékenykedő kisebb civil szervezeteket összefogjuk, koordináljuk őket, segítsük munkájukat, informáljuk a pályázatokról, képzésekről, a civil szférát érintő egyéb kérdésekről.

Zsoldos Ferenc, elnök

zsoldos_ferenc

2000-ben a budapesti ELTE Állam és Jogtudományi Karának jogász szakán diplomázott, majd 2002-ben az ELTE Bölcsészettudományi Karán történészi diplomát szerzett. 2008-ban a budapesti Corvinus Egyetem keretében működő Századvég Politikai Iskolában posztgraduális diplomát szerzett politikai szakértő szakon. 1999 óta különböző civil szervezeteken keresztül (Délvidéki Magyarok Ifjúsági Szervezete, Európai Uniós Pályázati Szakértők Vajdasági Egyesülete, Civil Mozgalom, Délvidékért Alapítvány, Ci-Fi Civil Központ) a délvidéki magyar civil szféra fejlesztését segíti elő.

 

Szalai Teodóra, munkatárs
 
szalai

1982-ben született Zentán. Az Újvidéki Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén szerezte diplomáját 2009-ben. 2007 óta a Ci-Fi Civil Központ munkatársa, a programok, rendezvények koordinátora, az adminisztrációs ügyek intézője.

 
 
 
 
 

Vajdasági Magyar Civil Szövetség (Cisz)

Kontakt

  • ,
  • www.cisz.org.rs, www.civilportal.rs
  • Tel.+381 24 544 200

Kik vagyunk?

Cisz: A Cisz az egyetlen olyan vajdasági magyar ernyőszervezet, amely egész vajdaság területéről ágazati hovatartozás nélkül soraiba tömörít vajdasági magyar civil szervezeteket. 2008 januárjában került bejegyzésre Szabadkán. Jelenleg 65 tagszervezettel rendelkezik. Célja a vajdasági magyar civil szervezetek együttműködésének és tevékenységének hatékonyabbá tétele. Célcsoportok: a vajdasági magyar civil szervezetek (azoknak a vezetői, vezetőségi tagjai, projektumvezetői).

Eddigi programjaink: I. Párbeszédfórum, II. Csupacivil Párbeszédfórum – Párbeszéd kezdeményezése a civil szervezetek és a politikum között majd a vajdasági magyar civil szervezetek között. Támogatáspolitikai reformjavaslatok megfogalmazása. Civil Fórum című rádióműsor kezdeményezése. Magyar civil jövő Vajdaságban című konferencia. Aktívan közreműködtünk a Vajdasági Magyar Civil Stratégia elkészítésében. Vajdasági Magyar Civil Kataszter működtetése 3 évig. Nyilvánossági Kommunikáció – 5 modulos szeminárium. Nemzeti Sorskérdéseink című előadássorozat a Százak Tanácsa közreműködésével. Észak-bácskai Civil Központ működtetése. Fórumok szervezése, jogi, pénzügyi és egyéb tanácsadás civil ügyekben. A Cisz tagja a Civil Együttműködési Tanácsnak.

Béres Zoltán, elnök

beres_zoltan

2000-ben csöppent a civil szférába mint a Palatábla oktatáskorszerűsítési projektum vezetője. 2003-ig a Zenith Műhely szabadkai civil szervezet munkatársa, rövid ideig elnöke. Több civil szervezet alapító, vagy „csak” rendes tagja. Hosszabb szünet után 2012-ben tér vissza a civilek világába, amikor a Cisz alapítóelnökétől átveszi az elnöki tisztséget. Irányítása alatt a Cisz tevékenységének középpontjában a Civilek a civilekért! gondolat áll.

 
 

Stausz Edina, munkatárs
 
stausz

2002 óta főállásban tevékenykedik a civil szférában. 2006-ig a Zenith Műhely adminisztrációs munkatársa, majd 2006-tól a Keresztény Értelmiségi Kör program koordinátora, és megalakulása óta a Vajdasági Magyar Civil Szövetség irodavezetője. Számos civil képzésen, szemináriumon vett részt. Végzett tevékenységek: adminisztráció-pénzügyek, pályázatírás, programok koordinálása, Vajdasági Magyar civil kataszter működtetése, Észak-bácskai Civil Központ működtetése, Délvidéki Civil Portál szerkesztése.


 

Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség

Kontakt

 • vmmsz.org
 • Tel.:+381-24-551-822, +381-69-551-82-22
 • 24000 Subotica/Szabadka, Kossuth Lajos tér 4
Kik vagyunk?

Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség:   A Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség 1992-ben alakult meg a Vajdaságban működő kulturális alkotóműhelyek, művelődési egyesületek, hagyományápoló közösségek ernyőszervezeteként. Szervezetünk több ízben az akkori magyarországi Művelődési Minisztérium és a budapesti székhelyű Magyar Művelődési Intézet szakmai támogatásával a népzeneoktatók és együttesvezetők továbbképzéseit szervezte a Vajdaságban (1993-tól), valamint (1995-től) a néptáncegyüttesek vezetői számára szervezett táncoktató képzéseket. 1992-től a 2000-es évekig közel 30, a népi hangszerek és népi ének oktatására vonatkozó, továbbá a délvidéki népi élet szokásvilágához és -rendjeihez, néprajzához, hagyományaihoz kötődő tábort is szervezett. 2013-ban részt vállal a Külhoni magyarság értéktárába javasolt egyes elemek (szellemi kulturális örökség-elemek) kidolgozásában, azok felterjesztésében.

Dudás Károly, elnök

Dudas_Karoly_elnok

A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége, majd a Vajdasági Magyar Szövetség alapító elnökségi tagja. Megalakulása óta (1992) elnöke a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetségnek. 1990-től 2008-ig szülőfaluja önkormányzati képviselője Szabadka Község Képviselő-testületében. Tagja a Magyar Írószövetségnek, a Vajdasági Íróegyesületnek. A vajdasági CMH elnöke. 2002 szeptembere óta a Magyar Nemzeti Tanács tagja. 2000-től az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE) tiszteletbeli tagja.

Főbb díjai és elismerései: Szirmai Károly Irodalmi Díj (1982) • Berzsenyi-díj (1992) • Szabó Zoltán-díj (2003) • Magyar Örökség Díj (2004) • Táncsics Mihály-díj (2007)

 

Szakegyesületek és Társulatok Szövetsége

(Savez strukovnih društava i udruženja)

Kontakt

 • Tel.: +381-69-236-2596
 • 24000 Szabadka, Corvin Mátyás u. 9.

 

Kik vagyunk?

A Szakegyesületek és Társulatok Szövetsége 1965-ben alakult szakmai szervezeteket összefogó ernyőszervezet a 2000-es évek közepére a társadalmi-gazdasági környezet változása miatt elvesztette azt a szerepét, amelyet alapítói ötven évvel ezelőtt szántak neki. A kilencvenes évektől folyamatosan kezdett megváltozni a szövetség tagjainak tevékenysége. E folyamat eredményeként a szövetség mindinkább elvesztette a gazdasági-szakmai jellegű profiját és egy általános civil érdekvédelmi és szolgáltató szervezetté alakult át. Szabadka gazdaságának leépülésével a gazdasági-szakmai szervezetek száma folyamatosan csökkent, és ezzel egy időben az egy adott cél elérése érdekében alakult civil szervezetek száma pedig növekedni kezdett, ami a szövetség tagságára is hatással volt. 2019-ben a szövetség tagjai között a már kimondottan gazdasági-szakmai szervezetek csak kis mértékben találhatók meg, a tagság túlnyomó részét a klasszikus civil szervezetek teszik ki. Ez a változás egyben biztosította is a szövetség fennmaradását, hála az akkori vezetőség józanságának és előrelátásának, akik felismerték a tényt, hogy a szakmai szövetségek ideje elmúlt és a civileké kell, hogy legyen a szerep a társadalom építésében. Mára főként a civil szervezetek teszik ki a tagság nagyobb részét, amelyeknek 85%-a magyar szellemiségű, így nyugodtan kijelenthetjük, hogy egy többségében magyar irányultságú civil központként működik Szabadkán. Jelenleg 27 egyesület tagja a szövetségnek, amelyek nagy része jelenleg is aktív a tevékenységi körükbe, a kultúra, az oktatás, a tudomány, a tájékoztatás a környezetvédelem, a területfejlesztés, a regionális politikák, a turizmusfejlesztés, a józan életre nevelés, és a mezőgazdaság, a mérnöki tevékenységek és az egészségügy is megtalálható.

A Szövetség stratégiai célja 2010-től az volt, hogy a saját tulajdonában lévő épületben mely Szabadka legszűkebb központjában található kialakítsa a Civil Ház elnevezésű ernyőszervezetet, ahol az eddigi szervezetek mellett további civil kezdeményezéseket be tud fogadni. Az épület, amiben a Szövetség székel, teljes mértékben megfelel ennek a funkciónak, számos irodával, egy nagy és egy kisebb konferencia és tanácsteremmel rendelkezik, valamint egy közös helyiséggel, ahol a szervezetek találkozhatnak, eszmét cserélhetnek. A tagegyesületek ezeket az erőforrásokat ingyen vagy nagyobb igény esetén jelképes összegért használhatják. A Szövetség fenntart egy szakszolgálatot, amelynek keretében két munkavállaló könyvelési és szervező titkári feladatokat lát el a tagegyesületek részére.

Maga a szervezet semmilyen állami sem pedig önkormányzati normatív támogatást nem kap, egyedül saját bevételeiből tartja fenn magát, ami a jelképes tagsági díjból, székhelye egy részének bérbeadásából illetve pályázati valamint szponzori támogatásokból áll. A Szövetség fő döntéshozó szerve a közgyűlés, amelynek tagja minden tag egyesület képviselője és mely évente minimum egy alkalommal ülésezik. Az operatív munkát az igazgató bizottság végzi, a szakszolgálattal közösen.

A közgyűlés elnöke Bencsik István, biológus, nyugalmazott újságíró, környezetvédelmi szakember.

Az igazgató bizottság elnöke Ricz András a regionális tudományok doktora, területfejlesztési szakember és projektmenedzser.

A szakszolgálat munkatársai Erdélyi Mészáros Melinda, könyvelő és Stausz Edina szervező titkár.

Ricz András, elnök

2003-óta veszek részt a civil szervezeti világban, akkor alapítottuk az első egyesületünket, amelynek célja a falusi turizmus fejlesztése volt.

Ezt az egyesületet, ami azóta is működik további egyesületi tagságok és vezetőségi funkciók követték, 2008-tól vagyok igazgatósági elnöke a Szakegyesületek és Társulatok Szövetségének. A civil szervezeti tevékenységek mellett regionális fejlesztéssel foglalkozom, saját vállalkozást vezetek mely projekt fejlesztéssel és projekt menedzsmenttel foglalkozik, valamint a témát tudományos oldalról is megközelítettem, 2017-ben védtem meg doktori disszertációmat melynek témája a határon átívelő programok hatásai Vajdaság területi fejlődésére.