CIVIL ÖSSZEFOGÁS KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

Az Alapítvány 2009-ben jött létre, azzal a céllal, hogy hatásos eszköz legyen az ország gazdaságának formálásában úgy, hogy pártpolitikától függetlenül közvetíti az állampolgárok álláspontját a helyi gazdaságpolitikai és kormányzati tevékenység előmozdítása érdekében, a közjóért. Célja a folyamatos együttműködés és kapcsolattartás az országban és az országhatáron túl működő civil szervezetekkel, valamint európai civil szervezetekkel, továbbá célja más ország civil szervezeteivel nemzetközi kulturális, baráti és cserekapcsolatok kiépítése.

A szervezet legfőbb tevékenységi körei

 1. Kulturális tevékenység
  Közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolása, a művelődésre szerveződő közösségek és kulturális célok megvalósításának támogatása, művészeti intézmények, lakossági művészeti kezdeményezések, önszerveződések támogatása, a művészeti értékek létrehozásának, megőrzésének segítése, a kulturális örökség helyi védelme, a helyi közművelődési tevékenység támogatása.
 2. Emberi és állampolgári jogok védelme
  Közreműködés jogvédelmi feladatok ellátásában: a gyermekek jogai, a jövő nemzedékek érdekei, nemzetiségek jogai, leginkább a veszélyeztetett társadalmi csoportok jogainak védelme területén.
 3. Magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység
  Nemzetiségi feladatokat ellátó intézmények fenntartása, az esélyegyenlőség, a kulturális autonómia megerősítésére önszerveződés támogatása, a nemzetiségi közösséghez kötődő kulturális javak megőrzése.

Az Alapítvány működése nyilvános, szolgáltatásait a céljaiból adódó kötöttségek figyelembevételével bárki igénybe veheti. Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

A szervezet legfőbb rendezvényei között megemlíthetjük a Civil Összefogás Fórum és Civil Együttműködési Tanácskozás megalapítását illetve a Békemenetek megszervezésében való aktív közreműködést.

Az Alapítvány elnöke:

Név: Dr. Csizmadia László
Születési hely, idő: Budapest, 1947. március 18.
Iskolai végzettség:

 • ELTE Jogtudományi Kar – jogi doktorátus
 • Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola – felsőfokú kereskedelmi és áruforgalmi szakvizsga

Civil tevékenység, képviselet

 • Patrióták a Gazdaságért és a Közjóért Egyesület, elnök – 2008.
 • Civil Összefogás Fórum, alapító, szóvivő – 2009-
 • Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány kuratóriumának elnöke – 2009-
 • Nemzeti Együttműködési Alap tanácsának elnöke – 2010-
 • Civil Együttműködési Tanácskozás elnöke – 2011.12.09-

Civil szakmai munka

 • Számos könyv, folyóirat, kiadvány társszerzője
 • Magyar Nemzetstratégia I-II. kötet, társszerző
 • Társadalmi Szerződés könyv kiadója és társszerző
 • 2014. Stratégiai Együttműködési Szerződés megkötése a Földművelésügyi Minisztérium és a CÖKA között
 • Civil képviselet a jogszabályok előkészítésében (alkotmányozási munka, civil törvény)
 • Folyamatos publikációk magyar napilapokban, TV interjúk a köztelevízió és a kereskedelmi televíziók adásaiban

A szervezet honlapja

http://civilosszefogas.hu/