Ösztöndíj a főiskolára jelentkezőnek

Felvidék Hazai

Illusztráció (eduline.hu)

Az idén érettségiző fiatalok egy csoportját külön ösztöndíjjal ösztönzik arra, hogy Szlovákiában kezdjék meg felsőfokú tanulmányaikat. Három év alatt összességében 9000 eurót kaphatnak, azaz egy akadémiai évben 3000 eurót, a havi lebontásban 300 eurós összeget a tanintézmény fizeti ki számukra.

Idén 1550 diák kaphat ilyen jellegű ösztöndíjat, az érettségizetteket két kategóriába sorolták. Az egyik kategóriában ezer különösen tehetséges fiatalt részesítenek az ösztöndíjban, a másik kategóriában pedig 550 olyan diákot, akik átlagon felüli képességűek és hátrányos szociális helyzetben élnek, illetve speciális közösségekből származnak, de kiváló képességekkel rendelkeznek.

Az ösztöndíjat igénylő pályázatot június 30-ig lehet benyújtani elektronikus formában a Szlovák Köztársaság Oktatásügyi, Tudományos, Kutatási és Sportminisztériumához.

Az ösztöndíjra azok a diákok pályázhatnak, akik Szlovákiában befejezték középiskolai tanulmányaikat, és sikeres érettségi vizsgát tettek. Majd ezt követően beiratkoztak valamelyik szlovákiai főiskola nappali tagozatára alapképzésre, illetve mesterképzésre.

Az ösztöndíjak odaítésénél figyelembe veszik a diákok eddigi tanulmányi eredményeit, az érettségin szerzett jegyeket, a tanulmányi olimpiákon elért helyezéseket, valamint egyéb versenyeken nyújtott teljesítményüket. A minisztérium célja, hogy ezzel is jutalmazzák az aktív tanulókat, de tekintettel vannak azokra is, akik hátrányos szociális környezetben, rossz körülmények között élnek.

„Az ösztöndíj eszköz arra is, hogy ösztönözzük a fiatalokat a szlovákiai főiskolákon, egyetemeken való továbbtanulásra” – jegyezte meg Michal Fedák, a minisztérium államtitkára.

Az OECD adataiból ugyanis kitűnik, hogy a külföldi felsőfokú tanintézményekben 31 ezer szlovákiai fiatal tanul. Évente mintegy további 4000 diák távozik külföldre továbbtanulás céljából, azaz az érettségizettek tíz százaléka.

Tavaly, amikor először került sor az ösztöndíj meghirdetésére, a minisztériumhoz 4000 kérvényt nyújtottak be. Több mint 3500 a különösen tehetséges diákok köréből érkezett, 519 pedig a hátrányos helyzetű, de átlagon felüli képességű fiataloktól. Akkor 1200 fiatalnak ítélték meg a három évre szóló ösztöndíjat.

(BM/Felvidék.ma/webnoviny.sk)