A Magyar Egyesületek Szövetségének ”Sztárai Mihály” Oktatási...

Horvátország, Beli Manastir / PélmonostorA MESZ Sztárai Mihály Oktatási és Kulturális Központja 2004-ben alakult. Az egyesület azzal a céllal jött létre, hogy különböző témájú tanfolyamokat és szemináriumokat szervezzen, előremozdítsa a határ menti magyar-magyar együttműködéseket, határokon átnyúló barátsági és partneri kapcsolatokat alakítson ki, és különböző kutatásokat végezzen. Működése során már számos magyarországi civil szervezettel partneri kapcsolatot vett fel, valamint már több tanfolyamot, szemináriumot és szakképzési programot szervezett. Az egyesület legkiemelkedőbb programja a népzene iskola. Horvátországban a magyar népzene megismerésének ma egyik legfontosabb helye az iskolán kívüli oktatás. Elsődleges célja, hogy fiatal népzenészeket képezzen, és alkalmat teremtsünk a magyar népzene megismerésére, megszerettetésére, továbbá, hogy a jövőben az iskola diákjai biztosítsák a magyar kultúregyesületek táncegyütteseinek a zenei kíséretét. A képzési programok a laskói Magyar Ház és a vörösmarti Magyar Ház ad helyet. A gyerekek hegedű, brácsa, bőgő, népi furulya hangszereken és népi ének szakon tanulhatnak. Ezen kívül az egyesület még számos gyermektábort, hétvégi iskolát, honismereti tábort szervez év közben, de felnőtteknek szóló programok között is válogathatnak az érdeklődők. A Magyar Egyesületek Szövetség...

Ady Endre Magyar Művelődési Egyesület, Kórógy

Horvátország, KorođA kórógyi Ady Endre Művelődési Egyesület 1949-ben alakult. Az egyesület jelenleg közel száz tagot számlál. A honvédő háború okozta kétéves kényszerszünet után, 1993-ban kezdte ismét meg a munkát. A kórógyi Ady Endre Művelődési Egyesület jó példája annak, hogy a művelődés, a kultúrélet válsághelyzetekben olyan megtartó erőnek bizonyulhat, mely lehetővé teszi a falusi közösség fennmaradását még akkor is, ha ezt szinte minden átmenet nélkül kiragadja rendezett körülményei közül a háborús felfordulás. Az újraindult kórógyi tánccsoport, 1998-ig gyakorlatilag az egyedüli aktív horvátországi magyar tánccsoportként működött. Kórógyon 1998-ban megkezdődő újjáépítés keretében, az infrastruktúra és a lakóházak újjáépítésével párhuzamosan, megkezdődött a Művelődési Otthon felújítása is, s e munka javarészt 2000-ben be is fejeződött. Ettől kezdve az egyesület munkáját már nem gátolta semmi. Jelenleg egy magyar zenekar, gyermek tánccsoport, menyecsketánccsoport és énekkar működik a kultúregyesület keretein belül. A hazai és külföldi fellépések igencsak megsűrűsödött naptára szinte a hivatásos együttesekével egyező, súlyos kötelezettségeket ró a kórógyi amatőr táncosokra, ám a kitartó munka eredményeként megszületett az egyesület egyik legnagyobb sikere is: a 32. zágrábi Nemzetközi Folklórszemlén a kórógyi táncosok viseletét nyilvánították a legeredetibb népviseletnek. Az egyesület maga is számos nívós rendezvény szervezője, így minden évben nagyszabású megemlékezést tartanak az 1848/49-es magyar forradalom és szabadságharc kitörésének évfordulója alkalmából, továbbá a messze földön híres arató ünnepségük az Aranykalász elnevezést viseli. Az egyesület népművészet-pártoló szakcsoportjai tiszta forrású népdalok éneklése mellett a háború utáni továbbélés örömével ropják a táncot minden egyes fellépés alkalmával, s ahol csak megfordulnak, öregbítik Kórógy hírnevét. Ady Endre Magyar Művelődési Eg...

Baranjai Feltalálók Egyesülete

Horvátország, PélmonostorA fiatalok oktatása és technikai és informatikai képességek fejlesztése tanórán kívüli foglalkozásokon keresztül.Baranjai Feltalálók Egyesülete...

Baranyai Júlia Népfőiskola

Horvátország, Beli Manastir / PélmonostorJugoszlávia széthullása után, a horvátországi magyarság művelődési és tudományos intézmények nélkül maradt. A honvédő háború alatt felbomlott az a létfontosságú intézményi rendszer, amely döntő szerepet játszott a magyarság szellemi életének fennmaradásában és fejlődésében. A békés reintegrációt követően (1998) az anyanyelven zajló művelődés szervezésének feladatát két országos magyar ernyőszervezet vállalta magára. Idővel azonban ezekre az ernyőszervezetekre egyre nagyobb teher nehezedett, a kulturális igazgatás területére tartozó feladatot kellett megoldaniuk. Ebből a helyzetből nőtte ki magát az igény az intézményes keretek közötti művelődési tevékenység megteremtésére. A cél egy olyan intézmény felállítása lett, amely a kulturális szakmai szervezet és a tudományos kutatóintézet szerepét is betölthetné Horvátországban, mely intézmény tevékenysége által lelassítja a horvátországi magyarság felgyorsult nyelv- és identitásvesztését. Ezen cél által vezérelve alapította meg a Magyar Egyesületek Szövetsége 2007-ben a Baranyai Júlia Népfőiskolát. Az intézmény több fontos feladatkört vállalt fel: oktatás, kultúra megőrzés, kiadói- és tehetséggondozói tevékenység, valamint, hogy összegyűjtse és megőrizze a magyar hagyományokat, kultúrát majd szélesebb körben be is mutassa azt. Az identitástudat megőrzés és az életfogytig tanulás által növelje az esélyt arra, hogy a horvátországi magyarság szülőföldjén maradjon és boldoguljon. Felismerve ezen törekvések fontosságát az anyaország 2007-ben felkarolta a projektet és a Nemzeti Jelentőségű Intézmények és Programok keretein belül támogatta azt. Így vált lehetővé az intézmény számára a megfelelő épületi és infrastrukturális feltételek megteremtése. A nemzeti jelentőségű intézményi rangot és a velejáró működési támogatást 2007 és 2010. között viselte a Baranyai Júlia Népfőiskola. A horvátországi magyarság egyedülálló oktatási és kulturális intézménye, képzései által felzárkóztatja a horvátországi magyarságot, a közösségfejlesztés generálója. Kiadói tevékenységével pedig hozzájárul magyar nyelvű kiadványok gyarapodásához. Habár már most is van példa rá, a jövőben azonban még inkább kutatások, felmérések, gyűjtések kezdeményezője és lebonyolítója lehetne, létrehozandó archívuma és adatbázisa a jövőbeni kutatások és szakmai tevékenységek kiindulópontjaként, tárházaként szolgálhatna, mind a hazai, mind pedig a külföldi kutatók számára. Közművelődés szervezési tevékenysége által pedig felemeli a horvátországi magyar művelődést a kulturális amatörizmus szintjéről az intézményi keretek közötti szakmai alapra.Baranyai Júlia Népfőiskola...

Szeretne megjelenni szervezetével ezen listában?

Ha Ön civil szervezet képviselője, kattintson a „jelentkezem” gombra!

jelentkezem

Bjelovári Magyarok Közössége

Horvátország, BjelovarA Bjelovári Magyarok Közössége 2010-ben alakult azzal a céllal, hogy tagságába gyűjtse a Bjelováron és környékén élő magyarságot, lehetőséget nyújtson a magyar nyelv és kultúra, a magyar önazonosságtudat ápolására. A Közösség rövid időn belül több tevékenységbe is belekezdett. Az egyesület kereteiben jelenleg a Nyuszi játszóház, egy vegyes kar, egy tánccsoport és egy kézimunkaszakkör működik. Az egyesület tagjai számára magyar nyelvtanfolyamot is indított már. Az egyesület tevékenységéhez Bjelovár város biztosít helyiséget, az egyesület működését pedig, a Magyar Egyesületek Szövetsége mellett, a városi vezetés és Bjelovár város magyar kisebbségi képviselője is támogatja. Az egyesület az idei évben számos rendezvény szervezője volt, így megtartotta a Bjelovári Magyarok Tavaszi Találkozóját és Bjelovár-Bilogora megye gyermekalkotásainak első szemléjét. Az egyesület szakcsoportjai számos vendégszereplésen vettek részt itthon és külföldön egyaránt.Bjelovári Magyarok Közössége...

Columbus Labdarúgó Klub

Horvátország, CsúzaA lakosság, főleg a fiatalok toborzása labdarúgó tevékenységért, a labdarúgás öregbítése, mérkőzéseken való részvétel.Sport, hobbi, szabadidő

Csárdás Magyar Kultúregyesület, Zára

Horvátország, ZadarAz egyesület 2001-ben alakult. Jelenleg közel hetven tagot számlál. Az egyesület célja ápolni a magyar nyelvet és a hagyományok megőrzése. Évente számos rendezvény szervezője és társszervezője, minden évben részt vesznek a Kulturális Sokszínűség Nemzeti Napja elnevezésű rendezvényen, ahol az egyesület népművészeti és gasztronómiai bemutatót készít. Ez a rendezvényen nagyszámú magyar közönséget is vonz. Ebből az alkalomból minden évben más-más egyesület tánccsoportját hívják meg vendégszerepelni a magyarság tánckultúrájának bemutatása és hirdetése céljából. Az egyesületet igen aktív éveket tudhat maga mögött. Így az egyesület szervezésében megtartják az egészségnapot, Valentin napi és Nő napi összejöveteleket, részt vesznek a Kulturális Sokszínűség Napi rendvényen, kiállítást is szerveztek, de a koronát a munkájukra a Szent István napi megemlékezés jelentette 2015-ben, amikor Magyarországi vendégeik jóvoltából Szent István kardjának hiteles másolatát mutatták be az egyesület helyiségeiben. Csárdás Magyar Kultúregyesület...

Dárdai Magyar Kultúregyesület

Horvátország, DardaAz egyesület 2006-ban alakult. Jelenleg 50 aktív tagja van. Céljuk a fiatalok magyar nemzeti öntudatra nevelés és magyar hagyományok, népszokások megőrzése, ápolása. Az egyesület keretében több szakcsoport működik: játszóház, gyermek- és ifjúsági tánccsoport, népi zenekar, énekkar és színjátszó csoport. A csoportok felvirágzásához hozzájárult az is, hogy az egyesület a MESZ jóvoltából 2011. óta saját Magyar Házban működhet. Az ifjúsági tánccsoport kimagasló munkát végez. Számtalan fellépésük van itthon és külföldön egyaránt. Az utánpótlásról is gondoskodnak ugyan is több mint 20 iskoláskorú gyermek táncol a csoportban. A kultúregyesület asszonykórusa főleg népdalokat énekel. A színjátszó csoport alkalmanként humoros, szórakoztató műsorral lép fel. Szívesen dolgoznak együtt az idősek a fiatal generációval és a közös munka áthidaltja a korkülönbséget. Évente több nagy lélegzetvételű rendezvényt is szerveznek, ilyen a nemzetközi kórustalálkozó, az őszi hagyományőrző találkozó, a húsvéti játszóház. Az egyesület népzenészei és néptáncosai a horvátországi táncház mozgalom komoly úttörői, az év folyamán több táncházat is szervezetek valamint a májusfa kitáncolás szokását is meghonosították már Dárdán.Dárdai Magyar Kultúregyesület...

Dezsánováci Magyarok Közössége

Horvátország, TrojeglavaA Dezsánováci Magyarok Közössége 2012-ben alakult. Jelenleg körül száz tagot számlál. Az egyesület legfontosabb céljai az anyanyelv és a magyar kultúra ápolása. Az egyesület elsőként megalakult szakcsoportja az énekkar. Munkájukkal igyekeznek a fiatalok érdeklődését is felkelteni, ennek köszönhetően már tánccsoport is alakult az egyesület kereteiben. Hagyományteremtő céllal rendezték meg 2012-ben a Magyar Napot, melyet az óta is minden évben megtartanak.Dezsánováci Magyarok Közössége...

Dózsa György Magyar Kultúregyesület

Horvátország, HarasztiA Dózsa György Magyar Kultúregyesület 2000-ben alakult. Tevékenységi körébe a magyarság és annak hagyományainak megőrzése tartozik. Az egyesület keretein belül sikeresen működik egy gyermek tánccsoport és egy dalárda is, elsősorban a haraszti népdalkincs ápolását tűztek ki célul. Az egyesület a MESZ jóvoltából 2008-ban jutott székházhoz, melyben a helybéli néprajzi gyűjtemény kapott helyet. Az épületet a helyreállítás után 2009-ben adták át, és az óta nyitva áll a nagyközönség számára is. Minden évben megrendezésre kerül a Haraszti Ősz és a Haraszti falvak találkozója elnevezésű rendezvény, melyek már évek óta nagy sikert aratnak a településen. Több magyar jellegű emlékjel felemelése is kötődik már az egyesület nevéhez Harasztiban. Dózsa György Magyar Kultúregye...

Grubisno Polje-i Magyarok Közössége

Horvátország, GerbavácA Grubisno Polje-i Magyarok Közössége 2003–ben alakult, a székhelye Gerbavácon van. Az egyesület legfontosabb célja a magyar kultúra és néphagyományok ápolása és a magyar nemzeti öntudat megőrzése. A Közösség a MESZ támogatásával 2008-ban jutott székhelyhez, amely az óta az egyesület tevékenységeinek ad otthont, s amely a vidéken élő magyarság kulturális központjává vált. A lakóépületben egy néprajzi kiállítást rendeztek be, amely a vidéken élő magyarság tárgyi kultúráját hivatott bemutatni. Az egyesület keretein belül nagyon aktív a hagyományőrzés, számos helybéli népszokás újjáéledésének ad lehetőséget a gerbaváci Magyar Ház, kezdve a disznótortól, a tollfosztón át, a vallási ünnepek szokásainak ápolásáig. Az egyesület kereteiben működik énekkar, tánccsoport és játszóház is. Minden évben szerveznek néhány nagyobb szabású kulturális programot is, ilyen a Magyar Ház napja és a Szent Vendel-napi ünnepség, amikor különböző programokkal kedveskednek a környékbeli magyarságnak. Grubisno Polje-i Magyarok Közö...

"Hercegszöllősi Mihály" Magyar Ifjúsági Szervezet, Hercegszö...

Horvátország, HercegszöllősAz egyesület 2004. április 5-én alakult meg. Jelenleg 30 tagja van. Célja különböző aktivitások, előadások szervezése a fiatalok számára, kulturális rendezvények, könyvbemutatók, rajzműhelyek, kiállítások, szórakoztató programok és koncertek szervezése, együttműködés más egyesületekkel. Tevékenységi köréhez tartozik még ezen kívül, a kreatív műhelyek szervezése, valamint gyerekekkel való foglalkozás. 2010-ben megalakult a Triliom elnevezésű együttes is az egyesület keretein belül. Számos rendezvényen vesznek részt, főleg a magyar nemzeti ünnepek színvonalát emelik, népdalokkal, balladákkal, de más műfajt is szívesen énekelnek. Hagyományosan minden évben megrendezik a Tavaszi folklór estet. Szintén népszerűnek számít a néhány éve megtartásra kerülő sütemény kiállítás is. Legújabban pedig felelevenítették a májusfaállítás és kitáncolás népszokását a faluban."Hercegszöllősi Mihály" Magyar...

Hercegszöllősi Önkéntes Tűzoltó Testület

Horvátország, HercegszöllősA település területén, esetleg a szomszéd településeken kiütött tűz rendszeres oltása és egyéb vészesetekben segítségnyújtás. Egyéb elemi csapás (pl. árvíz) vagy közveszély, továbbá baleset alkalmával a mentési munkálatokban, különösen pedig a műszaki mentésben segédkezés. Hercegszöllősi Önkéntes Tűzolt...

Horvátországi Magyarok Demokratikus Közösség

Horvátország, Bilje-BellyeHorvátországi Magyarok Demokra...

József Attila Magyar Kultúregyesület

Horvátország, VörösmartA háborús évek után Vörösmarton 1997-ben, Baranyában elsőként alakítottak kultúregyesületet. Az egyesület céljai közé tarozik, megőrizni a múlt értékeit és átadni azt a jövő nemzedékének, ápolni a magyar hagyományokat és ujjat is teremteni, hogy még hosszú évekig megmaradjon a magyar kultúra és a néphagyomány ezen a vidéken. Az egyesület több generációt is felkaroló munkát folytat, így minden korosztály megtalálhatja a helyét, kedve és képessége szerint. 2010-ig a művelődési ház adott otthont az egyesületnek, 2010-től a MESZ jóvoltából saját székhelyhez jutott, az óta a vörömarti Magyar Házban működik. Szakcsoportjai, a női kar, a drámai csoport (versszínpad) és a gyermek tánccsoport. Ők veszik birtokba nap, mint nap a Magyar Ház termeit. Az énekkar már több külföldi megmérettetésen vett részt és vitte jó hírét Vörösmartnak. 2011-ben került sor az énekkar első cd-nek kiadására is. Az egyesület kiemelkedő rendezvénye a vörösmarti Falunap, melynek keretében kerül megrendezésre a Bormaraton, s amely évről évre egyre több látogatót vonz. Ez mellet még számos kisebb rendezvény megtartására is sor kerül az év során. József Attila Magyar Kultúregy...

József Attila Magyar Kúlturegyesület

Horvátország, Zmajevac/ Vörösmart/A magyar kultúra megőrzése, ápolásaJózsef Attila Magyar Kúlturegy...

Karancsi Önkéntes Tűzoltó Testület

Horvátország, KarancsA település területén, esetleg a szomszéd településeken kiütött tűz rendszeres oltása és egyéb vészesetekben segítségnyújtás. Egyéb elemi csapás (pl. árvíz) vagy közveszély, továbbá baleset alkalmával a mentési munkálatokban, különösen pedig a műszaki mentésben segédkezés. Karancsi Önkéntes Tűzoltó Test...

Kiskőszeg Magyar Kultúregyesület

Horvátország, Kiskőszeg (Batina)Tevékenységi köréhez tartozik a helybéli magyarság kultúrájának és hagyományainak ápolása. Az egyesületen belül 2005. óta egy női kar működik. 2007-ben a kultúregyesület állandó klubhelységhez jutott, így a heti próbákhoz a helység biztosítva van. A női kar 2012-ben adta ki első cd-ét, amire igen csak büszkék. Számos rendezvényt szerveznek egész éven keresztül. Jelesebbek közé tartoznak a Jánoska eresztést a Dunán és a kézimunka kiállítás. Kezdeményezői voltak a honvédő háború után újraéledő szüreti mulatságok szervezésének, a téli hónapokban pedig varrókat szerveznek a tagság részére.Kiskőszeg Magyar Kultúregyesül...

Laskói Kultúregyesület

Horvátország, LaskóAz egyesület 2017-ben alakult, jelenleg 51 tagot számlál. Az egyesület alapvető céljai közé tartoznak a különböző kulturális rendezvények szervezése, népszokások felelevenítése, a nyugdíjas korosztály számára, hasznos szabadidőfoglalkozás szervezése. Az egyesület a laskói Magyar Házban székel. A kultúrmunkában, igen aktívan vesznek részt a laskói nyugdíjasok is és a vegyes karuk számos hazai és külföldi sikert könyvelhet el. Laskói Kultúregyesület...

Magyar Egyesületek Szövetsége

Horvátország, Beli ManastirA Magyar Egyesületek Szövetsége országos szervezet, 1998 alakult. A Szövetség negyvennél több művelődési, hagyományőrző és ifjúsági egyesületet tömörít tagságába. Ezek az egyesületek -eredendő funkciójukon túl - a magyar kisebbség közösségi érdekeinek megfogalmazási bázisai. Ernyőszervezetként a Szövetség aktiv szerepet vállal a horvát kormánnyal és az anyaországgal való kapcsolattartás koordinálásában. A MESZ a horvátországi magyarság érdekeit képviseli és védi minden politikai, valamint társadalmi és gazdasági szinten - a horvát alkotmány és Kisebbségek jogairól Szóló Alkotmányerejű Törvénnyel összhangban. A MESZ által támogatott megyei, városi és önkormányzati magyar képviselői a horvátországi magyarság iskoláztatásával, oktatásával, művelődésével, hagyományápolásával, tájékoztatásával, tudománnyal és művészettel kapcsolatos közösség érdekeit juttatják érvényre.Magyar Egyesületek Szövetsége...

Móricz Zsigmond Magyar Kultúregyesület

Horvátország, Póla (Pula)A pólai Móricz Zsigmond Magyar Kultúregyesület 1999-ben alakult. A kultúregyesület tagsága heti két alkalommal találkozik a várostól kapott klubhelységben. Gazdag és sokoldalú kultúrmunka révén szeretnék felkelteni a fiatalok figyelmét, hogy a jövőben még több fiatal csatlakozzon az egyesülethez. Az egyesület keretében egy tánccsoport is működik. Az év folyamán pedig több rendezvénnyelis készülnek a tagság és a pólai közönség számára. Tíz éves fennállásuk alkalmával a MESZ Hagyaték című folyóiratában lett összegezve az egyesület egy évtizedes munkássága. Az egyesület bábáskodott Póla és Budaörs testvérvárosi kapcsolatának kialakítása fölött. Több éve megrendezik a pólai Magyar Napok elnevezésű rendezvénysorozatot. Karlo Rojc, Gajeva 3., 52100 Pula Elnök: Masa Zsuzsanna Tel: 00385/52-212-601, 00385/98-81-44-59Móricz Zsigmond Magyar Kultúre...

Nagybodolyai Hagyományőrző Egyesület

Horvátország, Nagybodolya (Podolje)A Nagybodolyai Hagyományőrző Egyesület azzal a céllal jött létre 2001-ben, hogy ápolja a település magyar néphagyományait, szokásait. Az egyesület tevékenységével felkarolja az idősebb, középkorú és fiatal korosztály tagjait is. A MESZ-nek köszönhetően 2009-ben magyar tájház nyilott, mely a leglátogatottam a magyar tájházak közül Baranyában. A kultúregyesület tagsága végzi a néprajzi gyűjtemény gondozását, és a házkörüli munkákat. Az egyesület e mellet még számos rendezvényt tart év közben, mint például az őszköszöntő kultúrműsor, a farsangi mulatság, a Mikulás ünnepség, nőnapi rendezvény, gyermek alkotó tábor, sütemény és torta kiállítások, kézimunka kiállítások, májufa-állítás és kitáncolás.Nagybodolyai Hagyományőrző Egy...

Népkör Magyar Kultúregyesület

Horvátország, Eszék-RétfaluA Népkör Magyar Kultúregyesület kétségtelenül a horvátországi magyarság egyik legrégebbi művelődési szervezete. Hivatalosan 1946-ban alakult Eszéken, 1955-től pedig Rétfaluban van a székhelye. Idén ünnepelete fenállásának 70. évfordulóját. Az egyesületen belül működő vegyes kar 1986-ban alakult. Az immár 30. éve működő vegyes kar karnagya alapítástól fogva mr.Veres Kimpf Mária. A kar számos fellépése során nagy sikert aratott, nemcsak, itthon hanem külföldön, főként Magyarországon. 2013-ben a harmadik cd kiadására is sor került. 1998-tól a Népkör szervezi a Magyar Nap Eszéken elnevezésű rendezvényt, minden évben megtartják a már hagyománnyá vált álarcosbált, áldozó csütörtöki búcsút, szüreti bált, Dankó Pista Nótaestet, Rétfalusi emlékek kiállítást, de ezen kívül még számos kisseb lélegzetvételű rendezvényt is tartanak. Népkör Magyar Kultúregyesület...

Népkör Magyar Kultúregyesület

Horvátország, EszékEgyéb tevékenység

Ójánkováci Hagyományőrző Egyesület

Horvátország, Ójankovác (Stari Jankovci)Az Ójánkováci Hagyományőrző Egyesület 2007-ben alakult. Az ójankováci egyesület legfontosabb céljai az anyanyelv, a magyar kultúra és néphagyományok ápolása, nagy hangsúlyt fektetve a magyar néptánc és népdal kultúra megőrzésére, a fiatalok magyar nemzeti öntudatra való nevelésére. Az egyesület kereteiben sikeresen működik a játszóház foglalkozás, gyermek-, ifjúsági- és felnőtt tánccsoport és az asszonykórus. Számos sikeres fellépésük volt már hazánkban és Magyarországon egyaránt. Az egyesület 2011-ben a Magyar Egyesületek Szövetségének támogatásával jutott székhelyhez. Az egyesület sikeres működéséhez ezek után az ójankováci Magyar Ház adja a biztos alapot. Év közben több sikeres rendezvény szervezői, hagyományosan megrendezik március 15-ei megemlékezést, a májusfaállítást és kitáncolást, a néptánc és a kórusszemlét. Ójánkováci Hagyományőrző Egyes...

Pélmonostor Magyar Kultúregyesület

Horvátország, Pélmonostor (Beli Manastir)A Pélmonostor Magyar Kultúregyesület 1997-ben alakult. Célja a helybéli magyarság megszervezése, Pélmonostor város kulturális örökségének, valamint a Drávaszög népszokásainak és hagyományainak ápolása és megőrzése. Az egyesület keretein belül működik egy asszonykórus, gyermek- és ifjúsági tánccsoport, hagyományőrző csoport, továbbá a legkisebbek örömére játszóház. Mind közül a legsikeresebb minden bizonnyal a Talicska Néptáncegyüttes, amely fennállása óta fellépet már Ausztriában, Szlovákiában, Romániában, Magyarországon, Szlovéniában, Bosznia-Hercegovinában, Ukrajnában, Macedóniában, Montenegróban, Lengyelországban, valamint Szerbiában és számos hazai rendezvényen. Értelmi szerzői voltak a horvátországi magyar táncház mozgalom való megszervezésének. Az év folyamán számos rendezvény szervezői az évet szokásukhoz híven a hagyományos disznótorral kezdik, ezt követi az Évadnyitó koncert, majd a Pünkösdi Kórusszemle, nyár végén a Csirkepaprikásfőző verseny, a Nemzetközi Néptáncszemle, az 56-os megemlékezés, de ezen kívül még számos rendezvény szervezői és társszervezői. Ezek a tevékenységek mind a székházukban folynak, amit Pélmonostoron mindenki Magyar Háznak nevez. Tevékenysége nyomán számos intézménnyel és egyesülettel működik együtt Kárpát- medence szerte. Mađarska kulturna udruga Pelmonostor Agusta Cesarca 16., 31 300 Beli Manastir Elnök: Ágh Izabella Tel/fax: 00385-31 702-050 e-mail: Pélmonostor Magyar Kultúregyes...

Pélmonostori Magyar Kultúregyesület

Horvátország, Egyéb tevékenység

Petőfi Sándor Magyar Kultúr Egyesület

Horvátország, Várdaróc (Vardarac)Az egyesület a honvédő háborút követően indította újra működését. A kultúrotthon felújítását követően adottak voltak az alapvető feltételek a szakcsoportok elindítására és különböző programok szervezésére. Lelkesedésben nem volt hiány annak ellenére sem, hogy az utóbbi években igencsak megfogyatkozott a fiatalok száma az egyesület tagságában. A menyecske tánccsoport és énekkar 2006-ban alakult, számos fellépésük volt már hazánkban és Magyarországon egyaránt, idén ünnepelték megalkulásukbak 10. évfordulóját. Több alkalommal sikeresen megméretették már tudásukat magyarországi minősítéseken is. Az elmúlt évek legnépszerűbb rendezvénye a hagyományteremtés céljával életre hívott, ősszel megrendezett folklórszemle volt. A MESZ kezdeményezésére 2015-től az egyesület a várdaróci Magyar Házban folytaja tevékenységét.Petőfi Sándor Magyar Kultúr Eg...

Petőfi Sándor Magyar Kultúregyesület

Horvátország, Sepse (Kotlina)A sepsei Petőfi Sándor Kultúregyesület 1950-ben alakult. A honvédő háború utáni (1998) újraindulás nehézségeivel a sepseiek is kénytelenek voltak megbirkózni. Az egyesület kereteiben működik a Kerekerdő gyermektánccsoport és kisebb-nagyobb megszakításokkal a játszóház. Az egyesület kiemelkedő programjai, amit minden évben megszerveznek a maszkabál, a március 15-ei megemlékezés, a májusfa kitáncolás és az év záróest, de ezen kívül még számos kisseb lélegzetvételű rendezvényt is tartanak. 2015-ben a MESZ segítségével saját székhelyhez jutottak, az óta tevékenyégük nagy részét a sepsei Magyar Házban folytatják.Petőfi Sándor Magyar Kultúregy...

Petőfi Sándor Magyar Kultúregyesület

Horvátország, Csák (Čakovci)A Petőfi Sándor Magyar Kultúregyesület a második világháború után kezdte meg tevékenységét Csákon. Az egyesület legfontosabb céljai az anyanyelv, a magyar kultúra és a néphagyományok ápolása, nagy hangsúlyt helyezve a magyar néptánc- és népdalkultúra megőrzésére. A honvédő háború után 1999-ben kezdett újból tevékenykedni. Az egyesület 2003 óta saját székhellyel rendelkezik, amelyet mindenki csak Magyar Háznak nevez Csákon. Ez az épület, amelyet idővel kiegészítettek egy szabadtéri színpaddal is. Itt kapott helyet az egyesület keretein belül sikeresen működő két szakcsoport: a zenekar és a gyermektánccsoport. Az egyesület szakcsoportjainak minden évben több tucat fellépésük van itthon és külföldön egyaránt. Vendégszerepeltek már Ausztriában, Szlovákiában, Romániában, Magyarországon, a Vajdaságban és még Bosznia-Hercegovinában is. 2000-ben a falu első írásos megemlítésének 700. évfordulója alkalmából szervezték meg először a "Chak" elnevezésű fesztivált, amelyet az óta is minden évben megrendeztek, és amely idővel nemzetközi néptánc fesztivállá nőtte ki magát. Mađarsko kulturno-umjetničko društvo "Petőfi Sándor" Petőfi Sándor 42., 32238 Čakovci elnök: Kéry János tel: 00385 99 228 7188 e-mail: Petőfi Sándor Magyar Kultúregy...

Petőfi Sándor Magyar Kultúregyesület

Horvátország, MarinciA „Petőfi Sándor” Magyar Kultúregyesület 2004-ben alakult. Az egyesület célkitűzései szerint a helyi magyar hagyományokat, népdal- és néptánckultúrát hivatott ápolni. Az egyesületen belül gyermek tánccsoport működik, amelyek az elmúlt évek során félszáznál is több sikeres hazai és külföldi vendégszereplést tudhatnak már maguk mögött. Az egyesület programjai közül kiemelendő a minden évben megtartásra kerülő farsangi bál és június első hetében megrendezésre kerülő megyei szintű Néptánc Szemle. Az egyesület működése az 2015-től biztos alapokon nyugszik, mivel a MESZ jóvoltából a közösség saját székházhoz - Magyar Házhoz- jutott. Petőfi Sándor Magyar Kultúregy...

Rozmaring Egyesület

Horvátország, SzentlászlóA szentlászlói székhelyű egyesület 2013-ban alakult. Jelenleg 40 tagot számlál. Kereteiben egy női énekkar működik. Az egyesület aktívan kiveszi a részét a helyi társadalmi élet szervezéséből: kézműves foglalkozások, hímző tanfolyamok és különböző kisebb-nagyobb rendezvények szervezése révén. Az énekkar rendszeres résztvevője a Szlavónia és Baranya szerte megtartásra kerülő szemléknek, de külföldi vendégszerepléssel is dicsekedhet már. Idén szerveztek kézimunka-kiállítást, március 15-ei megemlékezést és egy tavaszi kórusszemlét, a karácsonyi ünnepek közeledtével, pedig jótékonysági akciót is szerveztek, mely révén a falu idősebb lakosainak kedveskedtek. Udruga Ružmarin Pobjede 4, 31214 Tel: 099 208 09 39, Bocka Szilvia e-mail: Elnök: Augustinović Suzana Facebook: Rozmaring EgyesületRozmaring Egyesület...

Sepsei Önkéntes Tűzoltó Testület

Horvátország, SepseA sepsei Önkéntes Tűzoltó Testület 2013-ban alakult újjá. A településen a 19. század második felében is már működött tűzoltó testület, igaz nem hivatalos testületként, de tűz esetén több főből álló csapat állt készen a bevetésre. Az első hivatalos okmány, amely az önkéntes tűzoltó testület létezését tanusítja egy 1886-ban keletkezett számla volt. Sepsén 1886 óta kisebb-nagyobb megszakításokkal, de működött az önkéntes tűzoltó testület. A faluban mindig voltak önkéntesek, akik készen álltak és egy-egy riasztás esetén bátran segítettek a falubelieknek. 2013 februárjában tíz helybeli tűzoltó tanfolyamon vett részt, és mindenki sikeres vizsgát tett. Az ÖTT azóta is aktívan tevékenykedik. A testület megalakulása után néhány hónappal, 2013. június 15-én Sepsén rendezték meg az első regionális tűzoltó versenyt. A 2014-es év folyamán, több rendezvényen vettek részt és rendszeresen tartották meg gyakorlataikat. A 2015-ös év folyamán folytatták munkájukat, megvásárolták a szükséges felszereléseket, a tűzoltók pedig különböző vizsgákat tettek. A 2016-os és jóval mozgalmasabban indult. Az önkéntesek rendbe tették a tűzoltószertárt, a tűzoltóság épületének környékét és a régi tűzoltókocsikat is felújították. Idén, június 12-én Baranyaszentistvánon a Körzeti tűzoltóversenyen vettek részt, ahol a második helyezést érték el. A Sepsei ÖTT-nek jelenleg 27 tagja van, ebből 10 tűzoltó áll készen a bevetésre.Sepsei Önkéntes Tűzoltó Testül...

Szurdok - Magyar Hagyományőrző Egyesület

Horvátország, VörösmartA magyar kultúra, nyelv és hagyományok valamint a helyi értékek átadása, öregbítése - helyi zenészek, táncosok, színészek egy körbe gyűjtése - a Hercegszöllősi járás kulturális életének gazdagítása.Szurdok - Magyar Hagyományőrző...

Tánc Magyar Kultúregyesület

Horvátország, Kő (Kamenac)A Tánc Magyar Kultúregyesület 2000-ben alakult újjá, székhelye 2006 óta Kőben van. Céljai közt szerepel a magyar nyelv, kultúra és a hagyományok ápolása, együttműködés más szervezetekkel itthon és külföldön. Az egyesületen belül működött már magyar játszóház, kreatív műhely, jelenleg egy színjátszócsoport tevékenykedik, de leginkább a hagyományos bálak szervezésében sikeres az egyesület tagsága. Szinte minden hagyományt, ünnepet megragadnak a bálozásra, mint például a farsang, a nőnap, az aratás, a szüret de még számos más alkalomból is. A kői sütemény kiállításnak már hagyománya van, és igen csak nagy híre a környező településeken. Minden évben kézimunka kiállítás is szerepel a programiak között. Karácsonyi ünnepek alkalmával műsort készítenek, ajándékkal kedveskednek a gyerekeknek. Hrv. Republike 8., 31309 Kneževi Elnök: Tomašić Deák Korina Tel: 00385/91- 1613152Tánc Magyar Kultúregyesület...

"Tánc" Magyar Kultúregyesület, Kő

Horvátország, KőA Tánc Magyar Kultúregyesület 2000-ben alakult újjá, székhelye 2005 óta Kőben van. Céljai közt szerepel a magyar nyelv, kultúra és a hagyományok ápolása, együttműködés más szervezetekkel itthon és külföldön. Az egyesületen belül működik kreatív műhely és színjátszó csoport. Szinte minden hagyományt, ünnepet megragadnak, mint például a nőnap, az aratás, a szüret de még számos más eseményt is. Ezekkel, a mulatságokkal is szeretnék felidézni a régi rendezvények hangulatát. A kői sütemény kiállításnak már hagyománya van, és igen csak nagy híre a környező településeken. Minden évben kézimunka kiállítás is szerepel a programjaik között. Karácsonyi ünnepek alkalmával műsort készítenek, ajándékkal kedveskednek a gyerekeknek. "Tánc" Magyar Kultúregyesület,...

Újbezdáni Ifjúsági Hagyományőrző Egyesület

Horvátország, ÚjbezdánAz Újbezdáni Ifjúsági Hagyományőrző Egyesület 2008-tól működik aktívan. Azzal a céllal alakult, hogy az anyanyelv, a magyar kultúra megőrzése és a hagyományok ápolása a fiatalok nemzeti öntudatra való nevelése szervezett formában is létezzen a településen, egyben hogy hasznos szabadidőtöltést biztosítson az újbezdáni gyermekeknek, fiataloknak és szüleiknek. Tagságába jelenleg közel kilencven felnőtt tagot számlál és közel negyven csoporttaggal, foglalkozik. Az egyesület kereteiben több szakcsoport működik: játszóház, gyermek- és ifjúsági tánccsoport, népzenei műhely és gyermek népdalszakkör, és hagyományőrző csoport. Az egyesület alkalmi szakcsoportja az irodalmi csoport, nemzeti ünnepek, alkalmából készülnek alkalmi műsorral az egyesület rendezvényeihez csatlakozva. Az egyesület rendezvényei között állandó jelleggel kerülnek megtartásra a játszóházas farsang, a nőnap, a húsvétváró napok, a falunap és a karácsonyváró napok. Ezeken kívül a hagyományőrzés céljával ápolják a fiatalok egyre szervezettebb formában a húsvét hétfői locsolást, a májusfaállítást és kitáncolást, valamint a regölést. Egyre több alkalommal szerveznek mozi előadásokat és volt példa már kirándulások szervezésre is. Tevékenységét a Magyar Egyesületek szövetsége jóvoltából az újbezdáni Magyar Házban folytatja, amely 2014-ben szintén a MESZ-nek köszönhetően, a település fennállásának 150. évfordulója alkalmából egy tájházzal bővült.Újbezdáni Ifjúsági Hagyományőr...

Újbezdáni Ifjúsági Hagyományőrző Egyesület

Horvátország, ÚjbezdánAz Újbezdáni Ifjúsági Hagyományőrző Egyesület 2003-ban alakult, azzal a céllal, hogy az anyanyelv, a magyar kultúra megőrzése és a hagyományok ápolása a fiatalok nemzeti öntudatra való nevelése szervezett formában is létezzen a településen. Az egyesület kereteiben több szakcsoport működik: játszóház, gyermek- és ifjúsági tánccsoport, népzenei műhely, ifjúsági népdalszakkör és hagyományőrző csoport. Az egyesület rendezvényei között állandó jelleggel kerülnek megtartásra a játszóházas farsang, a nőnap, a húsvétváró napok, a falunap és a karácsonyváró napok. Ezeken kívül a hagyományőrzés céljával ápolják a fiatalok egyre szervezettebb formában a húsvét hétfői locsolást, a májusfaállítást és kitáncolást, a lucázást, valamint a regölést. Egyre több alkalommal szerveznek mozielőadásokat és volt példa már kirándulások szervezésre is. Tevékenységét a MESZ jóvoltából az újbezdáni Magyar Házban folytatja, amely az 2014-ben szintén a MESZ-nek köszönhetően, a település fennállásának 150. évfordulója alkalmából egy tájházzal bővült. Udruga mladeži za njegovanje običaja Mađara Novi Bezdan Kossuth Lajos 4., 31322 Novi Bezdan, zp. Baranjsko Petrovo Selo, elnök: Sipos Zsivics Tünde tel.: 00385-99-226-88-30 e-mail: Újbezdáni Ifjúsági Hagyományőr...

Verőce-Dráva mente Megyei Magyarok Közössége

Horvátország, Verőce2015-ben alakult meg a Verőce-Dráva mente Megyei Magyarok Közössége. A megyében összesen 200 magyar él a 2011-es népszámlálás adatai szerint, magában a városban több mint 40 fő. Az egyesület megalakulását a verőcei magyarok szorgalmazták. Az ősz folymán már rendezvényt is szervezetk, megemlékeztek az 56-os magyar forradalom kitörésének évfordulójáról. Az idei évben is több alkalommal szervezetek már. 2018 januárjában megalakult az egyesület első szakcsoportja, a Verőcei vadgalambok nevet viselő vegyeskar. Zajednica Mađara Virovitičko-podravske županije Strossmayerova 149., 33000 Virovitica Elnök: Ferenci Dragan Tel: 099-206-5200Verőce-Dráva mente Megyei Magy...

Légy aktív

Szeretnél másokon segíteni vagy egy jó ügy érdekében cselekedni? Mi segítünk neked megtalálni a legideálisabb civil szervezetet.

csatlakozom