Baranyai Júlia Népfőiskola

Horvátország, Beli Manastir / Pélmonostor Kultúra, információ, kommunikáció | Tudomány, oktatás, kutatás, ismeretterjesztés | Egyéb tevékenység

A szervezet alapadatai

Baranyai Júlia Népfőiskola
Pučko otvoreno učilište Baranjai Julia
Egyéb szervezet
33692745736
2007

Székhely

Horvátország
31300
Beli Manastir / Pélmonostor
Vladane Desnice 79

A szervezet célja

Kultúra, információ, kommunikáció
Tudomány, oktatás, kutatás, ismeretterjesztés
Egyéb tevékenység
Jugoszlávia széthullása után, a horvátországi magyarság művelődési és tudományos intézmények nélkül maradt. A honvédő háború alatt felbomlott az a létfontosságú intézményi rendszer, amely döntő szerepet játszott a magyarság szellemi életének fennmaradásában és fejlődésében. A békés reintegrációt követően (1998) az anyanyelven zajló művelődés szervezésének feladatát két országos magyar ernyőszervezet vállalta magára. Idővel azonban ezekre az ernyőszervezetekre egyre nagyobb teher nehezedett, a kulturális igazgatás területére tartozó feladatot kellett megoldaniuk. Ebből a helyzetből nőtte ki magát az igény az intézményes keretek közötti művelődési tevékenység megteremtésére. A cél egy olyan intézmény felállítása lett, amely a kulturális szakmai szervezet és a tudományos kutatóintézet szerepét is betölthetné Horvátországban, mely intézmény tevékenysége által lelassítja a horvátországi magyarság felgyorsult nyelv- és identitásvesztését.

Ezen cél által vezérelve alapította meg a Magyar Egyesületek Szövetsége 2007-ben a Baranyai Júlia Népfőiskolát. Az intézmény több fontos feladatkört vállalt fel: oktatás, kultúra megőrzés, kiadói- és tehetséggondozói tevékenység, valamint, hogy összegyűjtse és megőrizze a magyar hagyományokat, kultúrát majd szélesebb körben be is mutassa azt. Az identitástudat megőrzés és az életfogytig tanulás által növelje az esélyt arra, hogy a horvátországi magyarság szülőföldjén maradjon és boldoguljon.

Felismerve ezen törekvések fontosságát az anyaország 2007-ben felkarolta a projektet és a Nemzeti Jelentőségű Intézmények és Programok keretein belül támogatta azt. Így vált lehetővé az intézmény számára a megfelelő épületi és infrastrukturális feltételek megteremtése. A nemzeti jelentőségű intézményi rangot és a velejáró működési támogatást 2007 és 2010. között viselte a Baranyai Júlia Népfőiskola.

A horvátországi magyarság egyedülálló oktatási és kulturális intézménye, képzései által felzárkóztatja a horvátországi magyarságot, a közösségfejlesztés generálója. Kiadói tevékenységével pedig hozzájárul magyar nyelvű kiadványok gyarapodásához. Habár már most is van példa rá, a jövőben azonban még inkább kutatások, felmérések, gyűjtések kezdeményezője és lebonyolítója lehetne, létrehozandó archívuma és adatbázisa a jövőbeni kutatások és szakmai tevékenységek kiindulópontjaként, tárházaként szolgálhatna, mind a hazai, mind pedig a külföldi kutatók számára. Közművelődés szervezési tevékenysége által pedig felemeli a horvátországi magyar művelődést a kulturális amatörizmus szintjéről az intézményi keretek közötti szakmai alapra.

Kapcsolattartási adatok

Sipos Zsivics Tünde, igazgató asszony
Vladana Desnice 79, 31300 Beli Manastir
+385/99-22-68-830
Amennyiben továbbiakban nem szeretné, hogy szervezete adatait honlapunkon feltüntessük írjon az emailcímre.

Hasonló civil szervezetek

Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetsége

Románia, Cluj-Napoca / KolozsvárA MCSZESZ érdekképviseleti szervezetként működik, célja ennek értelmében tehát a romániai magyar civil szféra szervezeteinek felkarolása, tevékenységük hatékonyságának és eredményességének növelése.Magyar Civil Szervezetek Erdél...

Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület

Románia, Cluj-Napoca / KolozsvárAlapvető céljai alakuláskor (1885.): – a magyar nyelv és nemzeti öntudat erősítése, főleg Erdély szórványmagyar közösségei körében; – kulturális intézmények létesítése, főleg szórványban: kisdedóvók, népiskolák, könyvtárak, kórusok, stb. alapítása, alfabetizáló tanfolyamok megszervezése, a magyar nyelv terjesztése; – a magyar közösségek gazdasági felemelkedésének a segítése.Erdélyi Magyar Közművelődési E...

Légy aktív

Szeretnél másokon segíteni vagy egy jó ügy érdekében cselekedni? Mi segítünk neked megtalálni a legideálisabb civil szervezetet.

csatlakozom

Erdélyi Múzeum-Egyesület

Románia, Cluj-Napoca / KolozsvárAz Egyesület célja a tudomány és a kultúra magyar nyelven való művelése és terjesztése, a magyar tudományos örökség számbavétele és megőrzése.Erdélyi Múzeum-Egyesület...