Újbezdáni Ifjúsági Hagyományőrző Egyesület

Horvátország, Újbezdán Kultúra, információ, kommunikáció | Sport, hobbi, szabadidő | Nemzetközi tevékenység | Egyéb tevékenység | Ifjúsági

A szervezet alapadatai

Újbezdáni Ifjúsági Hagyományőrző Egyesület
Udruga mladeži za njegovanje običaja Mađara Novi Bezdan
Egyesület
2003

Székhely

Horvátország
31322
Újbezdán
Kossuth Lajos 4.

A szervezet célja

Kultúra, információ, kommunikáció
Sport, hobbi, szabadidő
Nemzetközi tevékenység
Egyéb tevékenység
Ifjúsági
Az Újbezdáni Ifjúsági Hagyományőrző Egyesület 2003-ban alakult, azzal a céllal, hogy az anyanyelv, a magyar kultúra megőrzése és a hagyományok ápolása a fiatalok nemzeti öntudatra való nevelése szervezett formában is létezzen a településen. Az egyesület kereteiben több szakcsoport működik: játszóház, gyermek- és ifjúsági tánccsoport, népzenei műhely, ifjúsági népdalszakkör és hagyományőrző csoport. Az egyesület rendezvényei között állandó jelleggel kerülnek megtartásra a játszóházas farsang, a nőnap, a húsvétváró napok, a falunap és a karácsonyváró napok. Ezeken kívül a hagyományőrzés céljával ápolják a fiatalok egyre szervezettebb formában a húsvét hétfői locsolást, a májusfaállítást és kitáncolást, a lucázást, valamint a regölést. Egyre több alkalommal szerveznek mozielőadásokat és volt példa már kirándulások szervezésre is. Tevékenységét a MESZ jóvoltából az újbezdáni Magyar Házban folytatja, amely az 2014-ben szintén a MESZ-nek köszönhetően, a település fennállásának 150. évfordulója alkalmából egy tájházzal bővült.

Udruga mladeži za njegovanje običaja Mađara Novi Bezdan
Kossuth Lajos 4., 31322 Novi Bezdan, zp. Baranjsko Petrovo Selo,
elnök: Sipos Zsivics Tünde
tel.: 00385-99-226-88-30
e-mail: sipos.zivic.tunde@gmail.com

Kapcsolattartási adatok

Sipos Zsivics Tünde
Kossuth Lajos 4., 31322 Novi Bezdan, zp. Baranjsko Petrovo Selo
00385 99 226 8830
Amennyiben továbbiakban nem szeretné, hogy szervezete adatait honlapunkon feltüntessük írjon az emailcímre.

Hasonló civil szervezetek

TISZÁNTÚLI REFORMÁTUS CSALÁDOK EGYESÜLETE

Magyarország, NagykerekiTISZÁNTÚLI REFORMÁTUS CSALÁDOK...

Fejlesztési és Innovációs Tanácsadó Egyesület

Magyarország, DebrecenAz Egyesület célja olyan innovatív szakemberekből álló tanácsadó csoport létrehozása, amely segíteni tudja a hátrányos helyzetben lévő társadalmi rétegek felzárkózását az oktatásban, a munkaerő piacon, illetve oda vissza tudja integrálni a már kiesett embereket. Továbbá olyan kulturális programok, konferenciák szervezése és megvalósítása, mely hatással van a társadalom mindennapi életére, népszerűsítve a társadalmi munka fontosságát is, lehetőségek feltárásának segítése érdekében. További céljaink: - más, hasonló területen működő szervezetekkel való együttműködés kialakítása a meghatározott adott esetben közös céljainak a megvalósítása érdekében, - szociálisan hátrányos rétegek felzárkóztatásának segítése az Egyesület szakmai tevékenysége által, - mentori tevékenység ellátása az oktatási rendszerből kiesett fiatalok számára, valamint a pályakezdők részére a sikeres elhelyezkedésükért a munkaerő piacon, - felelős társadalmi gondolkodásmód módszertani kialakítása, szakmai anyagok elkészítése tanulmányok alátámasztásával, - nemzetközi kapcsolatok építése, közös projekt megvalósítás érdekében más országbeli szervezetekkel.Fejlesztési és Innovációs Taná...

Légy aktív

Szeretnél másokon segíteni vagy egy jó ügy érdekében cselekedni? Mi segítünk neked megtalálni a legideálisabb civil szervezetet.

csatlakozom

Határokon Átívelő Nemzeti Ifjúsági Egyesület - HÁNI...

Magyarország, BudapestAz egyesület célja az ifjúság aktív részvételének színesítése, érdekeik képviselete és kompetenciáik fejlesztése különböző területeken; elsősorban a kapcsolatteremtési, kommunikációs és közösségteremtési készségük fejlesztése. Az egészségük javítása, megőrzése és tudatos életmódra nevelésük a sport bevonásával, illetve a sport fontosságának népszerűsítése. Kiemelten fontosnak tartja továbbá az anyaországi és a Kárpát-medencében élő magyarság kapcsolatainak és hagyományainak ápolását, és az ehhez szükséges hagyományőrző tevékenységek és csereprogramok megszervezését; Csepel testvérvárosaival való szorosabb együttműködést. A határon túl élő magyar ifjúság és az anyaországi fiatalsága közötti kapcsolat, valamint a közös kultúra megerősítése kölcsönös csereprogramok keretében. Ennek érdekében rendezvényeken, programokon való részvétel, ahol az egyesület céljait is bemutatja, népszerűsíti, valamint nemzetközi pályázatokba, kezdeményezésekbe való bekapcsolódás.Határokon Átívelő Nemzeti Ifjú...