Ójánkováci Hagyományőrző Egyesület

Horvátország, Ójankovác (Stari Jankovci) Kultúra, információ, kommunikáció | Sport, hobbi, szabadidő | Egyéb tevékenység | Ifjúsági

A szervezet alapadatai

Ójánkováci Hagyományőrző Egyesület
Udruga za njegovanje običaja Mađara Stari Jankovci
Egyesület
2007

Székhely

Horvátország
32241
Ójankovác (Stari Jankovci)
A. G. Matoša 14.

A szervezet célja

Kultúra, információ, kommunikáció
Sport, hobbi, szabadidő
Egyéb tevékenység
Ifjúsági
Az Ójánkováci Hagyományőrző Egyesület 2007-ben alakult. Az ójankováci egyesület legfontosabb céljai az anyanyelv, a magyar kultúra és néphagyományok ápolása, nagy hangsúlyt fektetve a magyar néptánc és népdal kultúra megőrzésére, a fiatalok magyar nemzeti öntudatra való nevelésére. Az egyesület kereteiben sikeresen működik a játszóház foglalkozás, gyermek-, ifjúsági- és felnőtt tánccsoport és az asszonykórus. Számos sikeres fellépésük volt már hazánkban és Magyarországon egyaránt. Az egyesület 2011-ben a Magyar Egyesületek Szövetségének támogatásával jutott székhelyhez. Az egyesület sikeres működéséhez ezek után az ójankováci Magyar Ház adja a biztos alapot. Év közben több sikeres rendezvény szervezői, hagyományosan megrendezik március 15-ei megemlékezést, a májusfaállítást és kitáncolást, a néptánc és a kórusszemlét.

Kapcsolattartási adatok

Budim Margit
A. G. Matoša 14., 32241 Stari Jankovci
+385/98 9944-356
Amennyiben továbbiakban nem szeretné, hogy szervezete adatait honlapunkon feltüntessük írjon az emailcímre.

Hasonló civil szervezetek

TISZÁNTÚLI REFORMÁTUS CSALÁDOK EGYESÜLETE

Magyarország, NagykerekiTISZÁNTÚLI REFORMÁTUS CSALÁDOK...

Interkulturális Központ

Szerbia, ÚjvidékAz Interkulturális Központ párton kívüli, nem profitirányultságú civil társulás, melynek célja a különböző kultúrák összekötése a magyar kulturális örökség megőrzése a tolerancia és a vajdasági magyar ifjú intelektuális rétegek egymás közötti viszonyának a fejlesztése az országon belül és külföldön egyaránt.Interkulturális Központ...

Légy aktív

Szeretnél másokon segíteni vagy egy jó ügy érdekében cselekedni? Mi segítünk neked megtalálni a legideálisabb civil szervezetet.

csatlakozom

Polgáriak Polgár Város Közéletéért és Fejlődéséért Egyesület...

Magyarország, PolgárII. AZ EGYESÜLET CÉLJA ÉS TEVÉKENYSÉGE 1. Az Egyesület Polgár város közéletében tevékenyen kíván részt venni. Ennek érdekében a következő elsődleges célokat tűzi ki: a) A városban élő és a városért tenni akaró állampolgárok szervezeti formában történő egyesü-lésének megteremtése, bevonva a nemzeti és etnikai kisebbségeket. b) Polgár város önkormányzatában a helyi sajátosságok érvényesülésének elősegítése. c) A közéletiség olyan színterének megteremtése önállóan, vagy társszervezetekkel közösen, melyek a fenn említett célok megvalósítását segítik. d) Az Egyesületben résztvevő tagok szakmai tagozódásának biztosítása, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. e) Polgári szellemiség, kultúra, művelődés változó viszonyaink közt történő megtartása és tovább vitele érdekében kult6úrális tevékenység folytatása, kulturális örökség megóvása. f) A polgári lakosok ember és állampolgári jogainak védelme, különös tekintettel a gyermek és ifjúság védelemre valamint érdekképviseletre. g) Polgár városban a közrend és közbiztonság védelme együtt működés az önkéntes tűzoltásban, mentésben katasztrófa- elhárításban résztvevőkkel h) A bűnmegelőzés és az áldozatvédelem területén együttműködés a helyi szervekkel 2. Az Egyesület további céljai: a) rendezvényeket, előadásokat szervez, támogat és bonyolít le (kulturális összejövetelek, kerekasztal beszélgetések) b) tevékenységéhez és céljához folyamatosan kapcsolatot tart hazai, határon túli nemzetközi szervezetekkel c) céljaival összefüggésben oktatási tevékenységet folytat különös tekintettel Polgár és környéke kultúrájának megismertetése érdekében d) részt vesz a város közérdeklődésre számot tartó problémáinak, kérdéseinek megvitatásában Polgáriak Polgár Város Közélet...