Petőfi Sándor Magyar Kultúregyesület

Horvátország, Marinci Kultúra, információ, kommunikáció | Sport, hobbi, szabadidő | Egyéb tevékenység | Ifjúsági

A szervezet alapadatai

Petőfi Sándor Magyar Kultúregyesület
Kulturno-umjetničko društvo „Petőfi Sándor”
Egyesület
2004

Székhely

Horvátország
32221
Marinci
A. Stepinca 39.

A szervezet célja

Kultúra, információ, kommunikáció
Sport, hobbi, szabadidő
Egyéb tevékenység
Ifjúsági
A „Petőfi Sándor” Magyar Kultúregyesület 2004-ben alakult. Az egyesület célkitűzései szerint a helyi magyar hagyományokat, népdal- és néptánckultúrát hivatott ápolni. Az egyesületen belül gyermek tánccsoport működik, amelyek az elmúlt évek során félszáznál is több sikeres hazai és külföldi vendégszereplést tudhatnak már maguk mögött. Az egyesület programjai közül kiemelendő a minden évben megtartásra kerülő farsangi bál és június első hetében megrendezésre kerülő megyei szintű Néptánc Szemle. Az egyesület működése az 2015-től biztos alapokon nyugszik, mivel a MESZ jóvoltából a közösség saját székházhoz - Magyar Házhoz- jutott.

Kapcsolattartási adatok

Kuntity Sándor
A. Stepinca 39, 32221 Marinci
+385/32 383 060
Amennyiben továbbiakban nem szeretné, hogy szervezete adatait honlapunkon feltüntessük írjon az emailcímre.

Hasonló civil szervezetek

TISZÁNTÚLI REFORMÁTUS CSALÁDOK EGYESÜLETE

Magyarország, NagykerekiTISZÁNTÚLI REFORMÁTUS CSALÁDOK...

Interkulturális Központ

Szerbia, ÚjvidékAz Interkulturális Központ párton kívüli, nem profitirányultságú civil társulás, melynek célja a különböző kultúrák összekötése a magyar kulturális örökség megőrzése a tolerancia és a vajdasági magyar ifjú intelektuális rétegek egymás közötti viszonyának a fejlesztése az országon belül és külföldön egyaránt.Interkulturális Központ...

Légy aktív

Szeretnél másokon segíteni vagy egy jó ügy érdekében cselekedni? Mi segítünk neked megtalálni a legideálisabb civil szervezetet.

csatlakozom

Polgáriak Polgár Város Közéletéért és Fejlődéséért Egyesület...

Magyarország, PolgárII. AZ EGYESÜLET CÉLJA ÉS TEVÉKENYSÉGE 1. Az Egyesület Polgár város közéletében tevékenyen kíván részt venni. Ennek érdekében a következő elsődleges célokat tűzi ki: a) A városban élő és a városért tenni akaró állampolgárok szervezeti formában történő egyesü-lésének megteremtése, bevonva a nemzeti és etnikai kisebbségeket. b) Polgár város önkormányzatában a helyi sajátosságok érvényesülésének elősegítése. c) A közéletiség olyan színterének megteremtése önállóan, vagy társszervezetekkel közösen, melyek a fenn említett célok megvalósítását segítik. d) Az Egyesületben résztvevő tagok szakmai tagozódásának biztosítása, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. e) Polgári szellemiség, kultúra, művelődés változó viszonyaink közt történő megtartása és tovább vitele érdekében kult6úrális tevékenység folytatása, kulturális örökség megóvása. f) A polgári lakosok ember és állampolgári jogainak védelme, különös tekintettel a gyermek és ifjúság védelemre valamint érdekképviseletre. g) Polgár városban a közrend és közbiztonság védelme együtt működés az önkéntes tűzoltásban, mentésben katasztrófa- elhárításban résztvevőkkel h) A bűnmegelőzés és az áldozatvédelem területén együttműködés a helyi szervekkel 2. Az Egyesület további céljai: a) rendezvényeket, előadásokat szervez, támogat és bonyolít le (kulturális összejövetelek, kerekasztal beszélgetések) b) tevékenységéhez és céljához folyamatosan kapcsolatot tart hazai, határon túli nemzetközi szervezetekkel c) céljaival összefüggésben oktatási tevékenységet folytat különös tekintettel Polgár és környéke kultúrájának megismertetése érdekében d) részt vesz a város közérdeklődésre számot tartó problémáinak, kérdéseinek megvitatásában Polgáriak Polgár Város Közélet...