A Felső-Bácskai Fiatal Művészekért Kultúrális Alapítvány...

Magyarország, Jánoshalma- Felső-Bácska térségében gyermekek és fiatal felnőttek alapfokú művészeti oktatása, ennek érdekében művészetoktatási intézmény léterehozása és működtetése. - Amatőr pályakezdő szólisták, művészek, tárgyalkotók és művészeti csoportok támogatása. - Népi kismesterségek támogatása. Hátrányos helyzetű társadalmi csoportok esélyegyenlőségének elősegítése és rehabilitációs foglalkoztatás. A Felső-Bácskai Fiatal Művésze...

A fény túlsó oldalán... Látássérültek Regionális Közhasznú E...

Magyarország, Székesfehérvár A 2003 óta működő szervezet elsősorban a régióban élő látássérültek érdekeinek védelmét és képviseletét, életviteli nehézségeikkel és problémáikkal kapcsolatos ügyek intézését tűzte ki célul.A fény túlsó oldalán... Látáss...

A Föld Tüdeje Környezetvédelmi és Környezettudatos Nevelést ...

Magyarország, KecskemétA Föld Tüdeje Környezetvédelmi...

"A fül-orr-gége betegekért" Alapítvány

Magyarország, DebrecenEgészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító- és egészségügyi rehabilitációs tevékenység. Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Egészségügy

Szeretne megjelenni szervezetével ezen listában?

Ha Ön civil szervezet képviselője, kattintson a „jelentkezem” gombra!

jelentkezem

"A Füvészkertért" Alapítvány

Magyarország, BudapestA Füvészkert széleskörű (egyetemen kívüli, azaz nem egyetemi) oktató és ismeretterjesztő tevékenységének fejlesztése, támogatása, a Botanikus Kertnek, mint kulturális és természeti örökség egységes egészként történő megőrzése. "A Füvészkertért" Alapítvány...

"A Füvészkertért" Alapítvány

Magyarország, Budapest"A Füvészkertért" Alapítvány...

A Füzesgyarmati Napközi Otthonos Óvodák és Bölcsőde Gyermeke...

Magyarország, FüzesgyarmatA tartósan beteggé vált gyermek gyógykezelésének, rehabilitációjának támogatása, a helyi óvodai program fejlesztése, eszközök beszerzése. Óvodai, bölcsődei csoportok támogatása, rendezvények támogatása. A Füzesgyarmati Napközi Otthon...

A Gondolkodás Öröme Alapítvány

Magyarország, GyöngyösA Gondolkodás Öröme Alapítvány...

A Gyengénlátó Gyermekekért Alapítvány

Magyarország, DebrecenHozzájárulás a gyengén látó gyermekek társadalmi beilleszkedésének elősegítéséhez, esélyegyenlőségük megteremtéséhez. Szociális, karitatív

A GYŐRI SZÜLÉSZETÉRT Alapítvány

Magyarország, GyőrA Szülészeti Osztály betegellátásának színvonalát fenntartó, illetve növelő feltételekhez való hozzájárulás, orvosi műszervásárlás. Az orvosok szakmai felkészültségét biztosítandó, szakkönyvek, folyóiratok finanszírozása. Az osztály dokumentációját a kor színvonalára emelő irodatechnikai berendezések beszerzéséhez való hozzájárulás. Egészségügy

"A GYÚRÓI ISKOLÁÉRT" ALAPÍTVÁNY

Magyarország, GyúróA gyermekek testi és szellemi nevelésének, fejlődésének, taníttatásának elősegítése. Továbbá az alapító okiratban részletezettek. "A GYÚRÓI ISKOLÁÉRT" ALAPÍTVÁN...

"A Helyi TV Stúdióért" Alapítvány

Magyarország, ZalalövőHelyi tv létrehozásának és a stúdió kialakításának feltételei biztosítása. Egyéb tevékenység

A Holnap Fiataljaiért Egyesület

Magyarország, MarcaliA Holnap Fiataljaiért Egyesület elő kívánja mozdítani az ifjúság érdekeinek megjelenítését és érvényesítését az őket érintő döntések kialakítása során. Az egyesület célja, hogy a fiatalok helyben maradásának elősegítése által hozzájáruljon Magyarország fejlődéséhez az itt élők életfeltételeinek, életminőségének javításához, a vidék fejlődéséhez segítséget nyújtson. Ifjúsági

A Hon Alapítvány

Magyarország, VárpalotaOlyan művészi törekvések támogatása, amelyek a Kárpát medence népeinek sorsfordító eseményeit, történelmét és hagyományait dolgozzák fel. A Hon Alapítvány...

A HÖOK a Hallgatókért Alapítvány

Magyarország, BudapestA magyarországi felsőoktatási intzéményekben tanuló hallgatók szakmai, kulturális, tömegsport és egyéb közösségi tevékenységienek támogatása. Az alapítvány támogatja a felsőoktatási intézmények hallgatóiból álló önszerveződő csoportokat, melyek keretet adnak a polarizált érdeklődésű hallgatók igényeinek kielégítéséhez. Segíti a hallgatói kezdeményezésű szakmai rendezvények, bemutatók megrendezését, hozzájárul a szabadidő kulturált eltöltését szolgáló rendezvények megszervezéséhez. Elősegíti a felsőoktatási sport sportági sajátosságai szerinti eszközeinek bővítését, hozzájárul működésük színvonalasabbá tételéhez. Elősegíti a hallgatói szakmai utak létrejöttét és azt, hogy minél színvonalasabb szakmai ismretekehez jussanak a résztvevő hallgatók. Pk.60128/1999/23.sz.végz.el további cél: Az alapítvány támogatja a hátrányos helyzetű és szociálisan rászoruló - kü- lönösen az állami gondozásban felnevelt, árva vagy félárva - hallgatók tanulmá- nyainak folytatását. Pk60128/1999/23. sz. végzéssel célkiegészítés: Az alapítvány támogatja a hátrányos helyzetű és szociálisan rászoruló - különösen az állami gondozásban felnevelt, árva vagy félárva - hallgatók tanumányainak folytatását. A HÖOK a Hallgatókért Alapítvá...

A Jövő Borsodnádasdjáért Egyesület

Magyarország, BorsodnádasdSzociális, karitatív

A Jövő Háza Alapítvány

Magyarország, BudapestA gazdasági élet különböző területein elősegíteni a környezetkímélő, innovatív eszközök, módszerek, berendezések kutatását, társadalmi méretű elterjesztését, népszerűsítését. A kulturális élet területén a különböző művészeti ágak, a média, az oktatás önálló és egymást segítő területeinek a jövő érdekében kívánatos feltárása. A Jövő Háza Alapítvány...

A Jövő Nemzedékéért Alapítvány

Magyarország, SzekszárdKiemelkedő teljesítmények jutalmazása az oktatás, a tanulás, a kultúra, a sport és más tevékenységben tanárok és diákok körében. A Jövő Nemzedékéért Alapítvány...

"A JÖVŐ Nemzedékéért" Alapítvány

Magyarország, Budapest"A JÖVŐ Nemzedékéért" Alapítvá...

A jövő nemzedékért Alapítvány

Magyarország, BonyhádAz oktatás, közoktatás, képzés helyzetében minőségi javulás és fejlődés meginditása érdekében szervezni és támogatni olyan kezdeményezéseket, amelyek elősegítik vagy lehetővé teszik az oktatási, képzési, továbbképzési és tanulás lehetőségeket, különös tekintettel a korszerű távoktatási módszerek tejesztésében. Egyéb tevékenység

A JÖVŐNKÉRT MA Alapítvány

Magyarország, Nyíregyházakulturális tevékenység, nevelés-oktatás, képességfejlesztés, isrmeretterjesztés, egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító- és rehabilitációs tevékenység, szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, környezetvédelem, gyermek- és ifjúságvédelem, érdekképviselet, euróatlanti integráció elősegítése Egyéb tevékenység

A Kecskemét-Katonatelepi Ifjúságért Alapítvány

Magyarország, KecskemétAz alapítvány célja: - A Kecskemét-Katonatelep városrészében élő ifjúság szabadidejének tartalmas és hasznos eltöltését támogatni, - A városrészben élő tehetséges fiatalok továbbtanulását elősegíteni, - Az ifjúság szervezett szórakozásáról gondoskodni, - A szabadidő rendszeres eltöltését biztosító közösségi helyiséget bérelni, esetleg kialakítani, - A városrész híreiről rendszeres tájékoztatást biztosítani az ott lakóknak, különös tekintettel az ifjúság nevelésére. - A városrészi iskolák diáksport versenyeinek megszervezése, megrendezése; a versenyeken sikerrel szereplő diák sportolók jutalmazása. Sikeres diák sportoló további sikereinek anyagi támogatása, a rászoruló sportoló továbbtanulásának segítése. Diák sportolók gyermek-és ifjúságvédelme, gyermek-és ifjúsági érdekképviselete. A felsorolt alapítványi célok megvalósításához szükséges anyagi források felderítése és gyűjtése. Minden egyéb, az alapítvány célját szolgáló, azt előrevivő és az ott lakó ifjúság érdekeit képviselő kezdeményezés. Ifjúsági

A Kerecsendi Fiatalok Továbbtanulásáért Közalapítvány...

Magyarország, KerecsendHátrányos helyzetű tehetséges kerecsendi fiatalok tanulmányainak támogatása, továbbtanulási esélyek növelése a helyi oktatás feltételeinek fejlesztésével. A közalapítvány politikai szervezeteket, pártokat nem támogat. A Kerecsendi Fiatalok Továbbta...

A Keresztény Nevelésért Alapítvány

Magyarország, Egyéb tevékenység

A Közös Pénzügyi Személyek Társadalmi Szervezete

Románia, Aiudul de Sus/nagyenyedSzociális, karitatív

A Köztársaság téri Óvodáért Alapítvány

Magyarország, PécsAz óvoda működésének anyagi támogatása. A Köztársaság téri Óvodáért Al...

A kultúráért Gömörben és Gömörön Túl Polgári Társulás...

Szlovákia, Balogtamási A Kultúráért Gömörben és Gömörön Túl egyesületünk szervezője vagyok. Magamrol annyit, hogy 10 évvel ezelott kilépve a tanitoi állásomból, megalapitottam a Kulturáért Gömörben és Gömörön Tul Polgári Társulast, azzal a céllal, hogy a legkisebb felvidéki faluba is jusson el kultúra, akár egy mesefoglalkozas formajaban. Már alig akad olyan hely, ahol ne lennénk jelen valamilyen programunk által. Napi rendszerességgel mennek a meséink a Felvidéken és már Mo. is. A mesefoglalkozásainkon túl szervezünk más kultúralis programokat is, főképp az iskolákba, pl koncerteket, szinházi előadásokat, azoknál az eseteknél hiszünk a dolog fontosságában és értékében, és lehetőségeink szerint szervezzük, ahova csak tudjuk . A meséinknél más a cél: a legkisebb falu óvodájába is jusson el, ahová esetenként jár 15 gyerek, de épp akkor, amikor megérkezik a mesemondó, épp csak 6 fős a csapat. És a mi filozófiánkat követve természetesen akkor is éppúgy megtartjuk a programot. Itt folyamatosan keressük az új mesemondóinkat. A kultúráért Gömörben és Gömör...

A Leukémiás Betegekért Alapítvány

Magyarország, BudapestA leukémiás betegek gyógyításának elősegítése– különös tekintettel a betegek életminőségének javítására - , valamint a hematológiai betegellátás korszerűsítése. Egészségügy

A Magyar Egyesületek Szövetségének ”Sztárai Mihály” Oktatási...

Horvátország, Beli Manastir / PélmonostorA MESZ Sztárai Mihály Oktatási és Kulturális Központja 2004-ben alakult. Az egyesület azzal a céllal jött létre, hogy különböző témájú tanfolyamokat és szemináriumokat szervezzen, előremozdítsa a határ menti magyar-magyar együttműködéseket, határokon átnyúló barátsági és partneri kapcsolatokat alakítson ki, és különböző kutatásokat végezzen. Működése során már számos magyarországi civil szervezettel partneri kapcsolatot vett fel, valamint már több tanfolyamot, szemináriumot és szakképzési programot szervezett. Az egyesület legkiemelkedőbb programja a népzene iskola. Horvátországban a magyar népzene megismerésének ma egyik legfontosabb helye az iskolán kívüli oktatás. Elsődleges célja, hogy fiatal népzenészeket képezzen, és alkalmat teremtsünk a magyar népzene megismerésére, megszerettetésére, továbbá, hogy a jövőben az iskola diákjai biztosítsák a magyar kultúregyesületek táncegyütteseinek a zenei kíséretét. A képzési programok a laskói Magyar Ház és a vörösmarti Magyar Ház ad helyet. A gyerekek hegedű, brácsa, bőgő, népi furulya hangszereken és népi ének szakon tanulhatnak. Ezen kívül az egyesület még számos gyermektábort, hétvégi iskolát, honismereti tábort szervez év közben, de felnőtteknek szóló programok között is válogathatnak az érdeklődők. A Magyar Egyesületek Szövetség...

A Magyar Nyelvért

Magyarország, BudapestAz alapítvány célja: az oktatás, a közművelődés, a közigazgatás, a szakoktatás területén helyi feladatokat ellátó értelmiségi réteg képzése, továbbképzése, a magyar nyelv iskolai oktatásának és taneszköz-ellátásának elősegítése a határon túli magyarság körében, s ennek személyi feltételeit jelentő tanítóképzés és óvónőképzés, valamint pedagógus továbbképzés hazai intézményes segítése. Korszerű levelező, távoktató formák működtetése, intézmények fenntartása, működtetése a szükséges eszköz, ingatlan és személyi feltételek birtokában. A Magyar Nyelvért...

A Mosolyért Közhasznú Alapítvány

Magyarország, BudapestAz alapítvány célja, hogy - az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény céljai és alapelvei alapján - hozzájáruljon a különböző immunrendszeri betegségekben szenvedő gyermekek gyógyításához, egészségi állapotuk stabilizáláshoz és javításához, rehabilitációjukhoz; hogy segítséget nyújtson az ezen betegségben szenvedő gyermekek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez illetve ahhoz, hogy betegségük ellenére saját családjukban nevelkedhessenek, otthoni környezetben biztosítva számukra a gyógyuláshoz szükséges feltételeket, és megkaphassák az állapotuk javításához, illetve stagnálásához szükséges különleges ellátást. Az Alapítvány célja a betegségben szenvedő gyerekek társadalomba beilleszkedésének, esélyegyenlőségének, emberi méltóságának önrendelkezési jogának megteremtése, megőrzése és biztosítása a különböző egészségügyi intézményeken belüli, és otthoni, valamint ambuláns kezelések, illetve más alternatív gyógymódok alkalmazása során. Egészségügy

A Mosolygós Gyermekekért Alapítvány

Magyarország, Tatabánya Bemutatkozás A Mosolygós Gyermekekért Alapítványt azzal a céllal hoztuk létre, hogy segítsük a Tatabányán és a város környékén, valamint a Közép-dunántúli Régióban élő gyermekeket, fiatalokat valamint családjaikat. Az Alapítvány kuratóriumának tagjai szociális és humán szférában dolgozó, magasan kvalifikált szakemberek, akik önkéntes munkájukkal is hozzájárulnak a programok sikeréhez. Célunk: A működési területen élő gyerekek, fiatalkorúak és családjaik élethelyzetének javítása, testi-lelki fejlődésének segítése. Az ellátórendszerek (szociális, oktatási, kulturális, egészségügyi) hibáinak, hiányosságainak feltárása, javítása, pótlása. Civil szervezetekkel való együttműködés közös céljaink megvalósítása érdekében. Céljaink megvalósításának érdekében olyan programokat szervezünk, amelyek fejlesztik a gyermekek és fiatalkorúak testi, lelki, szellemi képességeit, egyéni és közösségi aktivitásra ösztönzi őket. Feladataink egészségmegőrzés, betegségmegelőzés nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés kulturális tevékenység hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése társadalmi esélyegyenlőség elősegítése bűnmegelőzés és az áldozatvédelem gyermeki jogok védelmeA Mosolygós Gyermekekért Alapí...

„A mozgás- és tánckultúra fejlesztéséért” Alapítvány...

Magyarország, MosonmagyaróvárOrszágos versenyrendszerek, művészeti fesztiválokra járó „Okay Dance” versenycsapatok ruha és utazási költségeinek támogatása. „A mozgás- és tánckultúra fejl...

A Multiplex Szklerózisban Szenvedők Észak-bánáti Körzetének ...

Szerbia, Törökkanizsa (Novi Kneževac)Szociális, jogi védelem, biztonság. Oktatói, kulturális tevékenység megvalósítása. A tagság pszichofizikai képességének a javítására szolgáló aktivitások. Minden olyan tevékenység fejlesztése, amely hozzájárulhat e kategóriába tartozó személyek társadalmi helyzetének a javításához. Egészségügy

A nagyszénási Katolikus Templomért és Egyházközségért Alapit...

Magyarország, NagyszénásA hitélet, az oktatás és a szociális munkák támogatása, a nagyszénási Római Katolikus Nagyboldogasszony Plébániatemplom belső felújítása, a plébánia és egy új közösségi ház létrejöttének anyagi alapjainak megteremtése. Kulturális események szervezése, lebonyolítása. A nagyszénási Katolikus Templo...

A Nagyszénási Katolikus Templomért és Egyházközségért Alapít...

Magyarország, NagyszénásA hitélet, az oktatás és a szociális munkák támogatása, a nagyszénási Római Katolikus Nagyboldogasszony Plébániatemplom belső felújítása, a plébánia és egy új közösségi ház létrejöttének anyagi alapjainak megteremtése. Kulturális események szervezése, lebonyolítása. Egyéb tevékenység

„A német és osztrák nép hagyományainak ápolásáért, anyanyel-...

Magyarország, MosonmagyaróvárNémet nyelvtanulás támogatása (eszközök vásárlása, nyelvvizsgadíj kifizetése), külföldi kapcsolatok ápolása, hagyományőrzés. „A német és osztrák nép hagyom...

A Neurológia Támogatására Alapítvány Közhasznú Szervezet...

Magyarország, MátészalkaAlapítvány célja: a Mátészalkai Területi Kórház Neurológiai Osztály és Szakrendelő betegellátási körülményeinek javítása. Az alapítvány nyitott, tevékenységét önkéntesek irányítják. Fizetett alkalmazottak nincsenek.Egészségügy

A Nők Világa Közhasznú Alapítvány

Magyarország, BudapestA Nők Világa Közhasznú Alapítvány tartós közérdekű célja a lelki bántalmazás ellen fellépés, a méltóságteljes életért való küzdelem elősegítése. Ezen belül is: 1. A társadalom széles rétegeiben a figyelem felkeltése a lelki bántalmazás veszélyeire és következményeire. 2. A lelki bántalmazás módszereinek ismertetése előadások és írásos ismertetőanyagok formájában azzal a céllal, hogy a bántalmazottak felismerjék és tudatosítsák helyzetüket, hiszen csak ekkor képesek tenni ellene. 3. A lelkileg bántalmazottak (elsősorban nők) segítése, egyéni vagy csoportos személyiségfejlesztése, melynek során védettebbé válhatnak a lelki bántalmazással, illetve annak következményeivel szemben. 4. Mivel a lelki bántalmazást sok esetben fizikai bántalmazás követi, célunk a családon belüli erőszak megelőzése, a családon belüli erőszak ellen való küzdelem. Szociális, karitatív

A Nyiroködémás Betegek Rehabilitációjáért Alapítvány...

Magyarország, BudapestA nyiroködémás betegek gyógyításának támogatása. Egészségügy

A Rák Ellen Az Emberért A Holnapért Társadalmi Alapítvány...

Magyarország, BudapestAlapítványunk 1985 óta igyekszik minden tudásával, tapasztalatával segíteni az érintetteket és családtagjaikat. Egészségügy

A Romániai Állatorvosok Országos Szövetségének Hargita Megye...

Románia, Miercurea Ciuc/CsíkszeredaA Romániai Állatorvosok Ország...

A sajtóért Újvidék

Szerbia, Újvidék (Novi Sad)Az újságírók továbbképzési lehetőségének a megteremtése, elsősorban a tehetséges magyar anyanyelvű újságírókét.A sajtóért Újvidék...

A Szegedi Germanisztikáért Alapítvány

Magyarország, SzegedHozzájárulás a germanisták szegedi képzéséhez, a germanisztikai kutatások valamint a JATE Germán Fiológiai Intézete más egyetemekkel való szakmai kapcsolatainak fejlesztése révén. Egyéb tevékenység

A Szegedi Görögkatolikus Egyházközségért Alapítvány...

Magyarország, SzegedA szegedi Görögkatolikus Egyházközség tulajdonában lévő épületek felújítási és fenntartási költségeinek fedezése, a rászoruló szegedi görögkatolikus családok támogatása, a szegedi és a Szegeden tanuló görögkatolikus ifjúság hitoktatásához és közösségi életéhez anyagi támogatás biztosítása, az állami gondozott gyermekek anyagi segítése felekezetre való tekintet nélkül.Vallás
Szociális, karitatív

A Szegedi Görögkatolikus Egyházközségért Alapítvány...

Magyarország, SzegedA szegedi Görögkatolikus Egyházközség tulajdonában lévő épületek felújítási és fenntartási költségeinek fedezése, a rászoruló szegedi görögkatolikus családok támogatása, a szegedi és a Szegeden tanuló görögkatolikus ifjúság hitoktatásához és közösségi életéhez anyagi támogatás biztosítása, az állami gondozott gyermekek anyagi segítése felekezetre való tekintet nélkül. A Szegedi Görögkatolikus Egyhá...

A Szegedi Ifjú Szerves Kémikusok Támogatásáért Alapítvány...

Magyarország, SzegedA szegedi felsőoktatási intézményekben folyó szerves kémiai diákköri munka és doktori ill. a PhD fokozat megszerzéséig történő tudományos kutatómunka elősegítése, ezen keresztül pedig a szegedi szerves kémia fejlesztése. A Szegedi Ifjú Szerves Kémikus...

A Szegedi Pathologiáért Alapítvány

Magyarország, SzegedEgészségügy

A Szegedi Vakok Otthonában Élők Megsegítéséért Alapítvány...

Magyarország, SzegedA Szegedi Vakok Otthonában élők egészségügyi ellátásának elősegítése; szociális életkörülményeinek javítása; művelődési, kulturális és sport lehetőségeik bővítése, ennek keretében kulturális vetélkedők szervezésének díjazásának anyagi biztosítása, az otthonban élők ellátásában résztvevők szakmai továbbképzésének támogatása; szakmai vetélkedők díjazása és a díjazás támogatása, e személyek munkakörülményeinek javítása, az ápolási, ellátási munka szinvonalának javítása; tapasztalatcserék, más hasonló intézmények megismerésének anyagi támogatása. Egyéb tevékenység

A Szegváriak Tájékoztatásáért Alapítvány

Magyarország, SzegvárSzegvár község lakóinak a helyi községpollitikai, kulturális, oktatási, egészségügyi, sport stb. témákban való tájékoztatásának segítése. A közérdekű információk terjesztésének támogatása. A Szegvári Napló című községi tájékoztató kiadvány előállításához anyagi segítségnyújtás. Egyéb tevékenység

Légy aktív

Szeretnél másokon segíteni vagy egy jó ügy érdekében cselekedni? Mi segítünk neked megtalálni a legideálisabb civil szervezetet.

csatlakozom
123