A Hon Alapítvány

Magyarország, VárpalotaOlyan művészi törekvések támogatása, amelyek a Kárpát medence népeinek sorsfordító eseményeit, történelmét és hagyományait dolgozzák fel. A Hon Alapítvány...

A Jövő Borsodnádasdjáért Egyesület

Magyarország, BorsodnádasdSzociális, karitatív

A Jövő Háza Alapítvány

Magyarország, BudapestA gazdasági élet különböző területein elősegíteni a környezetkímélő, innovatív eszközök, módszerek, berendezések kutatását, társadalmi méretű elterjesztését, népszerűsítését. A kulturális élet területén a különböző művészeti ágak, a média, az oktatás önálló és egymást segítő területeinek a jövő érdekében kívánatos feltárása. A Jövő Háza Alapítvány...

A Jövő Nemzedékéért Alapítvány

Magyarország, SzekszárdKiemelkedő teljesítmények jutalmazása az oktatás, a tanulás, a kultúra, a sport és más tevékenységben tanárok és diákok körében. A Jövő Nemzedékéért Alapítvány...

Szeretne megjelenni szervezetével ezen listában?

Ha Ön civil szervezet képviselője, kattintson a „jelentkezem” gombra!

jelentkezem

"A JÖVŐ Nemzedékéért" Alapítvány

Magyarország, Budapest"A JÖVŐ Nemzedékéért" Alapítvá...

A jövő nemzedékért Alapítvány

Magyarország, BonyhádAz oktatás, közoktatás, képzés helyzetében minőségi javulás és fejlődés meginditása érdekében szervezni és támogatni olyan kezdeményezéseket, amelyek elősegítik vagy lehetővé teszik az oktatási, képzési, továbbképzési és tanulás lehetőségeket, különös tekintettel a korszerű távoktatási módszerek tejesztésében. Egyéb tevékenység

A JÖVŐNKÉRT MA Alapítvány

Magyarország, Nyíregyházakulturális tevékenység, nevelés-oktatás, képességfejlesztés, isrmeretterjesztés, egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító- és rehabilitációs tevékenység, szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, környezetvédelem, gyermek- és ifjúságvédelem, érdekképviselet, euróatlanti integráció elősegítése Egyéb tevékenység

A Kecskemét-Katonatelepi Ifjúságért Alapítvány

Magyarország, KecskemétAz alapítvány célja: - A Kecskemét-Katonatelep városrészében élő ifjúság szabadidejének tartalmas és hasznos eltöltését támogatni, - A városrészben élő tehetséges fiatalok továbbtanulását elősegíteni, - Az ifjúság szervezett szórakozásáról gondoskodni, - A szabadidő rendszeres eltöltését biztosító közösségi helyiséget bérelni, esetleg kialakítani, - A városrész híreiről rendszeres tájékoztatást biztosítani az ott lakóknak, különös tekintettel az ifjúság nevelésére. - A városrészi iskolák diáksport versenyeinek megszervezése, megrendezése; a versenyeken sikerrel szereplő diák sportolók jutalmazása. Sikeres diák sportoló további sikereinek anyagi támogatása, a rászoruló sportoló továbbtanulásának segítése. Diák sportolók gyermek-és ifjúságvédelme, gyermek-és ifjúsági érdekképviselete. A felsorolt alapítványi célok megvalósításához szükséges anyagi források felderítése és gyűjtése. Minden egyéb, az alapítvány célját szolgáló, azt előrevivő és az ott lakó ifjúság érdekeit képviselő kezdeményezés. Ifjúsági

A Kerecsendi Fiatalok Továbbtanulásáért Közalapítvány...

Magyarország, KerecsendHátrányos helyzetű tehetséges kerecsendi fiatalok tanulmányainak támogatása, továbbtanulási esélyek növelése a helyi oktatás feltételeinek fejlesztésével. A közalapítvány politikai szervezeteket, pártokat nem támogat. A Kerecsendi Fiatalok Továbbta...

A Keresztény Nevelésért Alapítvány

Magyarország, Egyéb tevékenység

A Közös Pénzügyi Személyek Társadalmi Szervezete

Románia, Aiudul de Sus/nagyenyedSzociális, karitatív

A Köztársaság téri Óvodáért Alapítvány

Magyarország, PécsAz óvoda működésének anyagi támogatása. A Köztársaság téri Óvodáért Al...

A kultúráért Gömörben és Gömörön Túl Polgári Társulás...

Szlovákia, Balogtamási A Kultúráért Gömörben és Gömörön Túl egyesületünk szervezője vagyok. Magamrol annyit, hogy 10 évvel ezelott kilépve a tanitoi állásomból, megalapitottam a Kulturáért Gömörben és Gömörön Tul Polgári Társulast, azzal a céllal, hogy a legkisebb felvidéki faluba is jusson el kultúra, akár egy mesefoglalkozas formajaban. Már alig akad olyan hely, ahol ne lennénk jelen valamilyen programunk által. Napi rendszerességgel mennek a meséink a Felvidéken és már Mo. is. A mesefoglalkozásainkon túl szervezünk más kultúralis programokat is, főképp az iskolákba, pl koncerteket, szinházi előadásokat, azoknál az eseteknél hiszünk a dolog fontosságában és értékében, és lehetőségeink szerint szervezzük, ahova csak tudjuk . A meséinknél más a cél: a legkisebb falu óvodájába is jusson el, ahová esetenként jár 15 gyerek, de épp akkor, amikor megérkezik a mesemondó, épp csak 6 fős a csapat. És a mi filozófiánkat követve természetesen akkor is éppúgy megtartjuk a programot. Itt folyamatosan keressük az új mesemondóinkat. A kultúráért Gömörben és Gömör...

A Leukémiás Betegekért Alapítvány

Magyarország, BudapestA leukémiás betegek gyógyításának elősegítése– különös tekintettel a betegek életminőségének javítására - , valamint a hematológiai betegellátás korszerűsítése. Egészségügy

A Magyar Egyesületek Szövetségének ”Sztárai Mihály” Oktatási...

Horvátország, Beli Manastir / PélmonostorA MESZ Sztárai Mihály Oktatási és Kulturális Központja 2004-ben alakult. Az egyesület azzal a céllal jött létre, hogy különböző témájú tanfolyamokat és szemináriumokat szervezzen, előremozdítsa a határ menti magyar-magyar együttműködéseket, határokon átnyúló barátsági és partneri kapcsolatokat alakítson ki, és különböző kutatásokat végezzen. Működése során már számos magyarországi civil szervezettel partneri kapcsolatot vett fel, valamint már több tanfolyamot, szemináriumot és szakképzési programot szervezett. Az egyesület legkiemelkedőbb programja a népzene iskola. Horvátországban a magyar népzene megismerésének ma egyik legfontosabb helye az iskolán kívüli oktatás. Elsődleges célja, hogy fiatal népzenészeket képezzen, és alkalmat teremtsünk a magyar népzene megismerésére, megszerettetésére, továbbá, hogy a jövőben az iskola diákjai biztosítsák a magyar kultúregyesületek táncegyütteseinek a zenei kíséretét. A képzési programok a laskói Magyar Ház és a vörösmarti Magyar Ház ad helyet. A gyerekek hegedű, brácsa, bőgő, népi furulya hangszereken és népi ének szakon tanulhatnak. Ezen kívül az egyesület még számos gyermektábort, hétvégi iskolát, honismereti tábort szervez év közben, de felnőtteknek szóló programok között is válogathatnak az érdeklődők. A Magyar Egyesületek Szövetség...

A Magyar Nyelvért

Magyarország, BudapestAz alapítvány célja: az oktatás, a közművelődés, a közigazgatás, a szakoktatás területén helyi feladatokat ellátó értelmiségi réteg képzése, továbbképzése, a magyar nyelv iskolai oktatásának és taneszköz-ellátásának elősegítése a határon túli magyarság körében, s ennek személyi feltételeit jelentő tanítóképzés és óvónőképzés, valamint pedagógus továbbképzés hazai intézményes segítése. Korszerű levelező, távoktató formák működtetése, intézmények fenntartása, működtetése a szükséges eszköz, ingatlan és személyi feltételek birtokában. A Magyar Nyelvért...

A Mosolyért Közhasznú Alapítvány

Magyarország, BudapestAz alapítvány célja, hogy - az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény céljai és alapelvei alapján - hozzájáruljon a különböző immunrendszeri betegségekben szenvedő gyermekek gyógyításához, egészségi állapotuk stabilizáláshoz és javításához, rehabilitációjukhoz; hogy segítséget nyújtson az ezen betegségben szenvedő gyermekek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez illetve ahhoz, hogy betegségük ellenére saját családjukban nevelkedhessenek, otthoni környezetben biztosítva számukra a gyógyuláshoz szükséges feltételeket, és megkaphassák az állapotuk javításához, illetve stagnálásához szükséges különleges ellátást. Az Alapítvány célja a betegségben szenvedő gyerekek társadalomba beilleszkedésének, esélyegyenlőségének, emberi méltóságának önrendelkezési jogának megteremtése, megőrzése és biztosítása a különböző egészségügyi intézményeken belüli, és otthoni, valamint ambuláns kezelések, illetve más alternatív gyógymódok alkalmazása során. Egészségügy

A Mosolygós Gyermekekért Alapítvány

Magyarország, Tatabánya Bemutatkozás A Mosolygós Gyermekekért Alapítványt azzal a céllal hoztuk létre, hogy segítsük a Tatabányán és a város környékén, valamint a Közép-dunántúli Régióban élő gyermekeket, fiatalokat valamint családjaikat. Az Alapítvány kuratóriumának tagjai szociális és humán szférában dolgozó, magasan kvalifikált szakemberek, akik önkéntes munkájukkal is hozzájárulnak a programok sikeréhez. Célunk: A működési területen élő gyerekek, fiatalkorúak és családjaik élethelyzetének javítása, testi-lelki fejlődésének segítése. Az ellátórendszerek (szociális, oktatási, kulturális, egészségügyi) hibáinak, hiányosságainak feltárása, javítása, pótlása. Civil szervezetekkel való együttműködés közös céljaink megvalósítása érdekében. Céljaink megvalósításának érdekében olyan programokat szervezünk, amelyek fejlesztik a gyermekek és fiatalkorúak testi, lelki, szellemi képességeit, egyéni és közösségi aktivitásra ösztönzi őket. Feladataink egészségmegőrzés, betegségmegelőzés nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés kulturális tevékenység hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése társadalmi esélyegyenlőség elősegítése bűnmegelőzés és az áldozatvédelem gyermeki jogok védelmeA Mosolygós Gyermekekért Alapí...

„A mozgás- és tánckultúra fejlesztéséért” Alapítvány...

Magyarország, MosonmagyaróvárOrszágos versenyrendszerek, művészeti fesztiválokra járó „Okay Dance” versenycsapatok ruha és utazási költségeinek támogatása. „A mozgás- és tánckultúra fejl...

A Multiplex Szklerózisban Szenvedők Észak-bánáti Körzetének ...

Szerbia, Törökkanizsa (Novi Kneževac)Szociális, jogi védelem, biztonság. Oktatói, kulturális tevékenység megvalósítása. A tagság pszichofizikai képességének a javítására szolgáló aktivitások. Minden olyan tevékenység fejlesztése, amely hozzájárulhat e kategóriába tartozó személyek társadalmi helyzetének a javításához. Egészségügy

A nagyszénási Katolikus Templomért és Egyházközségért Alapit...

Magyarország, NagyszénásA hitélet, az oktatás és a szociális munkák támogatása, a nagyszénási Római Katolikus Nagyboldogasszony Plébániatemplom belső felújítása, a plébánia és egy új közösségi ház létrejöttének anyagi alapjainak megteremtése. Kulturális események szervezése, lebonyolítása. A nagyszénási Katolikus Templo...

A Nagyszénási Katolikus Templomért és Egyházközségért Alapít...

Magyarország, NagyszénásA hitélet, az oktatás és a szociális munkák támogatása, a nagyszénási Római Katolikus Nagyboldogasszony Plébániatemplom belső felújítása, a plébánia és egy új közösségi ház létrejöttének anyagi alapjainak megteremtése. Kulturális események szervezése, lebonyolítása. Egyéb tevékenység

„A német és osztrák nép hagyományainak ápolásáért, anyanyel-...

Magyarország, MosonmagyaróvárNémet nyelvtanulás támogatása (eszközök vásárlása, nyelvvizsgadíj kifizetése), külföldi kapcsolatok ápolása, hagyományőrzés. „A német és osztrák nép hagyom...

A Neurológia Támogatására Alapítvány Közhasznú Szervezet...

Magyarország, MátészalkaAlapítvány célja: a Mátészalkai Területi Kórház Neurológiai Osztály és Szakrendelő betegellátási körülményeinek javítása. Az alapítvány nyitott, tevékenységét önkéntesek irányítják. Fizetett alkalmazottak nincsenek.Egészségügy

A Nők Világa Közhasznú Alapítvány

Magyarország, BudapestA Nők Világa Közhasznú Alapítvány tartós közérdekű célja a lelki bántalmazás ellen fellépés, a méltóságteljes életért való küzdelem elősegítése. Ezen belül is: 1. A társadalom széles rétegeiben a figyelem felkeltése a lelki bántalmazás veszélyeire és következményeire. 2. A lelki bántalmazás módszereinek ismertetése előadások és írásos ismertetőanyagok formájában azzal a céllal, hogy a bántalmazottak felismerjék és tudatosítsák helyzetüket, hiszen csak ekkor képesek tenni ellene. 3. A lelkileg bántalmazottak (elsősorban nők) segítése, egyéni vagy csoportos személyiségfejlesztése, melynek során védettebbé válhatnak a lelki bántalmazással, illetve annak következményeivel szemben. 4. Mivel a lelki bántalmazást sok esetben fizikai bántalmazás követi, célunk a családon belüli erőszak megelőzése, a családon belüli erőszak ellen való küzdelem. Szociális, karitatív

A Nyiroködémás Betegek Rehabilitációjáért Alapítvány...

Magyarország, BudapestA nyiroködémás betegek gyógyításának támogatása. Egészségügy

A Rák Ellen Az Emberért A Holnapért Társadalmi Alapítvány...

Magyarország, BudapestAlapítványunk 1985 óta igyekszik minden tudásával, tapasztalatával segíteni az érintetteket és családtagjaikat. Egészségügy

A sajtóért Újvidék

Szerbia, Újvidék (Novi Sad)Az újságírók továbbképzési lehetőségének a megteremtése, elsősorban a tehetséges magyar anyanyelvű újságírókét.A sajtóért Újvidék...

A Szegedi Germanisztikáért Alapítvány

Magyarország, SzegedHozzájárulás a germanisták szegedi képzéséhez, a germanisztikai kutatások valamint a JATE Germán Fiológiai Intézete más egyetemekkel való szakmai kapcsolatainak fejlesztése révén. Egyéb tevékenység

A Szegedi Görögkatolikus Egyházközségért Alapítvány...

Magyarország, SzegedA szegedi Görögkatolikus Egyházközség tulajdonában lévő épületek felújítási és fenntartási költségeinek fedezése, a rászoruló szegedi görögkatolikus családok támogatása, a szegedi és a Szegeden tanuló görögkatolikus ifjúság hitoktatásához és közösségi életéhez anyagi támogatás biztosítása, az állami gondozott gyermekek anyagi segítése felekezetre való tekintet nélkül.Vallás
Szociális, karitatív

A Szegedi Pathologiáért Alapítvány

Magyarország, SzegedEgészségügy

A Szegedi Vakok Otthonában Élők Megsegítéséért Alapítvány...

Magyarország, SzegedA Szegedi Vakok Otthonában élők egészségügyi ellátásának elősegítése; szociális életkörülményeinek javítása; művelődési, kulturális és sport lehetőségeik bővítése, ennek keretében kulturális vetélkedők szervezésének díjazásának anyagi biztosítása, az otthonban élők ellátásában résztvevők szakmai továbbképzésének támogatása; szakmai vetélkedők díjazása és a díjazás támogatása, e személyek munkakörülményeinek javítása, az ápolási, ellátási munka szinvonalának javítása; tapasztalatcserék, más hasonló intézmények megismerésének anyagi támogatása. Egyéb tevékenység

A Szegváriak Tájékoztatásáért Alapítvány

Magyarország, SzegvárSzegvár község lakóinak a helyi községpollitikai, kulturális, oktatási, egészségügyi, sport stb. témákban való tájékoztatásának segítése. A közérdekű információk terjesztésének támogatása. A Szegvári Napló című községi tájékoztató kiadvány előállításához anyagi segítségnyújtás. Egyéb tevékenység

A Szombathelyi Evangélikus Egyházközség Szeretetszolgálatáér...

Magyarország, SzombathelySzociális, karitatív

”A Tanulás Uniójáért” Közhasznú Alapítvány

Magyarország, Nyíregyháza A magyarországi kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal történő kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás.A célkörbe tartozó személyek társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése céljából, kiemelten kezelve a nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés kérdéskörét.Az alapítvány működésének főbb területei: Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek-és ifjúsági érdekképviselet Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése Környezetvédelem Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása Emberi és állampolgári jogok védelme A munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások Kulturális tevékenység Kulturális örökség megóvása A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység ”A Tanulás Uniójáért” Közhaszn...

A Természet Felfedezése Alapítvány

Magyarország, KisarA Kárpát-medence természeti és kulturális értékeinek megőrzése. A biológiai sokféleség fenntartása és hazánk természeti képe szempontjából fontos és veszélyeztetett területek megőrzése és fenntartása. Egyes veszélyeztetett állat és növényfajok gyakorlati védelme, szükség esetén a kipusztultak visszatelepítése. A természetkímélő gazdálkodási módok kidolgozásának és elterjesztésének ösztönzése, megvalósítása. Továbbá az alapítvány alapító okiratában foglaltak szerint. A Természet Felfedezése Alapít...

A Tevékeny Szeretet Közössége

Magyarország, DebrecenHátrányos helyzetű személyek szociális és egészségügyi helyzetének javítása, hazai és nemzetközi szintű együttműködés mindezek érdekében. Szociális, karitatív

"A Tisza-mente lovas-és mozgásterápiájáért, gyermek- és ifju...

Magyarország, Tószeg"A Tisza-mente lovas-és mozgás...

A Tiszta Erdőkért Egyesület

Magyarország, KőröshegyKözös kincsünk a tiszta erdő. A csoport szeretne aktivizálni, cselekvésre sarkallani minden jó szándékú embert, hogy tevékenyen vegyék ki részüket a környékbeli erdők szeméttől, illegálisan odahordott építési törmeléktől való megtisztításában. Tudatformálás! Az erdő nem szeméttelep! A Tiszta Erdőkért Egyesület...

A Tűzoltó utcai Gyermekklinika Betegeiért Alapítvány...

Magyarország, BudapestA Tűzoltó utcai Gyermekklinika Betegeiért Alapítvány kizárólag azon munkálkodik, hogy a Semmelweis Egyetem II. sz. Gyermekklinikáján ápolt valamennyi betege gyógyulásának érdekében olyan segítőkész embereket találjon, akik jótéteményükkel kiegészítik a bőségesnek nem nevezhető – néha még elégségesnek is alig mondható – állami forrásainkat. Az egészség semmivel sem pótolható értékét igazán csak akkor érzékeljük, ha hiányától szenvedünk. Még inkább így van ez, ha gyermekek betegségével kell megbirkózni. Ezt a feladatot ma hazánkban adományozók segítsége nélkül megvalósítani nem lehet. Az Alapítvány célja, hogy a Gyermekklinikán kezelésre szoruló betegek gyógyításuk során a legmagasabb színvonalú ellátásban részesülhessenek, amihez a legújabb diagnosztikus és terápiás eljárások alkalmazása, korszerű műszerek, kulturált környezet és megfelelően képzett, elhivatott szakembergárda szükséges. Ezen nemes célhoz kérjük közhasznú Alapítványunk támogatását.Egészségügy

A Végtaghiányos Gyermekekért Alapítvány

Magyarország, BudapestA Semmelweis Orvostudományi Egyetem Ortopédiai Klinikáján működő Gyermek Habilitációs Csoport végtaghiányos gyermekekkel kapcsolatos munkájának támogatása. Egészségügy

A Végtaghiányos Gyermekekért Alapítvány

Magyarország, BudapestKiválasztottuk azokat a legfontosabb tevékenységeket, amelyek céljainkat leginkább szolgálják: a testi és szellemi fejlesztést. Egészségügy

A Zene Mindenkié Egyesület

Magyarország, BudapestA zenepedagógiai és zeneterápiás munka elősegítése hazánkban, a zenei élmény megismertetése bárkivel, korra, értelmi és testi állapotra való tekintet nélkül. Az ULWILA zenei módszer terjesztése és népszerűsítése. A Zene Mindenkié Egyesület...

„A zeneoktatásért” Alapítvány

Magyarország, MosonmagyaróvárA Mosonyi Mihály Zeneiskola tehetséges növendékei zenei fejlődésének elősegítése.

A.C.S. Racing Egyesület

Magyarország, NyírbátorSport, hobbi, szabadidő

ABACUS, az Informatikai és Matematikai Oktatásért és Kutatás...

Magyarország, EgerAz informatikai oktatás támogatása az Eszterházy Károly Főiskola Matematikai és Informatikai Intézetében. ABACUS, az Informatikai és Mat...

ABÁDSZALÓKI POLGÁRŐR EGYESÜLET

Magyarország, AbádszalókABÁDSZALÓKI POLGÁRŐR EGYESÜLET...

Abádszalóki Polgárőr Egyesület

Magyarország, Célul tűztük ki a közösségek fejlesztését, a nemzet hagyományos értékeinek, valamint az európai kulturális örökség iránt fogékony, elkötelezett és tenni akaró polgárok együttműködésének támogatását. A kulturális és egészségmegőrző tevékenységek, természetvédelem és környezetvédelem, városszépítés, karitatív tevékenység mellett ifjúságvédelmi feladatok ellátását más civil szervezetekkel együttműködve.Abádszalóki Polgárőr Egyesület...

Abai Polgárőr Egyesület

Magyarország, Célul tűztük ki a közösségek fejlesztését, a nemzet hagyományos értékeinek, valamint az európai kulturális örökség iránt fogékony, elkötelezett és tenni akaró polgárok együttműködésének támogatását. A kulturális és egészségmegőrző tevékenységek, természetvédelem és környezetvédelem, városszépítés, karitatív tevékenység mellett ifjúságvédelmi feladatok ellátását más civil szervezetekkel együttműködve.Abai Polgárőr Egyesület...

ABAKUSZ MŰHELY EGYESÜLET

Magyarország, DebrecenSport, hobbi, szabadidő

Légy aktív

Szeretnél másokon segíteni vagy egy jó ügy érdekében cselekedni? Mi segítünk neked megtalálni a legideálisabb civil szervezetet.

csatlakozom
123