A Szombathelyi Evangélikus Egyházközség Szeretetszolgálatáér...

Magyarország, SzombathelySzociális, karitatív

”A Tanulás Uniójáért” Közhasznú Alapítvány

Magyarország, Nyíregyháza A magyarországi kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal történő kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás.A célkörbe tartozó személyek társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése céljából, kiemelten kezelve a nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés kérdéskörét.Az alapítvány működésének főbb területei: Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek-és ifjúsági érdekképviselet Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése Környezetvédelem Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása Emberi és állampolgári jogok védelme A munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások Kulturális tevékenység Kulturális örökség megóvása A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység ”A Tanulás Uniójáért” Közhaszn...

A Tehetséges Tanulókért Alapítvány

Magyarország, CsongrádA csongrádi Bársony István Mezőgazdasági Szakközépiskolában és Szakmunkásképző Intézetben tanuló hátrányos helyzetű, tehetséges gyermekek anyagi segítése a tanulás és képzés területén; a tanulók tanulmányi versenyeken való részvételének költségfedezetéhez hozzájárulás; iskolai rendezvények megtartásának kezdeményezése, elősegítése; a tanulmányi évben kiemelkedő tanulmányi eredményt elért, illetve a megyei versenyeken I-III. helyezést elért jó tanuló sportolók díjazása; a tantervhez kapcsolódó speciális szakkörök működéséhez anyagi bázis megteremtése; a társintézmények rendezvényein eredményesen szereplő, a társintézményben tanuló gyermekek évenkénti díjazása; az iskola pedagógiai munkájában kiemelkedő eredményt elért oktatók, tanárok, technikai dolgozók jutalmazása. A Tehetséges Tanulókért Alapít...

A Természet Felfedezése Alapítvány

Magyarország, KisarA Kárpát-medence természeti és kulturális értékeinek megőrzése. A biológiai sokféleség fenntartása és hazánk természeti képe szempontjából fontos és veszélyeztetett területek megőrzése és fenntartása. Egyes veszélyeztetett állat és növényfajok gyakorlati védelme, szükség esetén a kipusztultak visszatelepítése. A természetkímélő gazdálkodási módok kidolgozásának és elterjesztésének ösztönzése, megvalósítása. Továbbá az alapítvány alapító okiratában foglaltak szerint. A Természet Felfedezése Alapít...

Szeretne megjelenni szervezetével ezen listában?

Ha Ön civil szervezet képviselője, kattintson a „jelentkezem” gombra!

jelentkezem

A Természet Szolgálatában Alapítvány

Magyarország, BudapestHazánk természeti területein az ökológiai egyensúly fenntartását szolgáló szellemi és kiemelkedő gyakorlati tevékenység ösztönzése. A Természet Szolgálatában Alap...

A Tevékeny Szeretet Közössége

Magyarország, DebrecenHátrányos helyzetű személyek szociális és egészségügyi helyzetének javítása, hazai és nemzetközi szintű együttműködés mindezek érdekében. Szociális, karitatív

"A Tisza-mente lovas-és mozgásterápiájáért, gyermek- és ifju...

Magyarország, Tószeg"A Tisza-mente lovas-és mozgás...

A Tiszta Erdőkért Egyesület

Magyarország, KőröshegyKözös kincsünk a tiszta erdő. A csoport szeretne aktivizálni, cselekvésre sarkallani minden jó szándékú embert, hogy tevékenyen vegyék ki részüket a környékbeli erdők szeméttől, illegálisan odahordott építési törmeléktől való megtisztításában. Tudatformálás! Az erdő nem szeméttelep! A Tiszta Erdőkért Egyesület...

A Törökvész Úti Általános Iskola Támogatására Alapítvány...

Magyarország, BudapestA Budapesti Törökvész úti Általános Iskola oktató-nevelő tevékenységének a támogatása. A Törökvész Úti Általános Isko...

A Turizmus Népszerűsítése az Ifjúság Körében Alapítvány...

Magyarország, Tiszanána- Falusi szokások, népszokások bemutatása, ismertetése, magyarázata, hagyományőrzés, néprajzi értékek gyűjtése, falusi eszközök készítése és bemutatása, falusi ételek, italok készítése és bemutatása, agro-turisztika, helyi gazdálkodási módok, termelési szokások bemutatása, oktatás, ismeretterjesztés, osztálykirándulások szervezése, tematikus programok szervezése, életmód tábor; - Gyermek- és ifjúságvédelem; - Környezetvédelem A Turizmus Népszerűsítése az I...

A Tűzoltó utcai Gyermekklinika Betegeiért Alapítvány...

Magyarország, BudapestA Tűzoltó utcai Gyermekklinika Betegeiért Alapítvány kizárólag azon munkálkodik, hogy a Semmelweis Egyetem II. sz. Gyermekklinikáján ápolt valamennyi betege gyógyulásának érdekében olyan segítőkész embereket találjon, akik jótéteményükkel kiegészítik a bőségesnek nem nevezhető – néha még elégségesnek is alig mondható – állami forrásainkat. Az egészség semmivel sem pótolható értékét igazán csak akkor érzékeljük, ha hiányától szenvedünk. Még inkább így van ez, ha gyermekek betegségével kell megbirkózni. Ezt a feladatot ma hazánkban adományozók segítsége nélkül megvalósítani nem lehet. Az Alapítvány célja, hogy a Gyermekklinikán kezelésre szoruló betegek gyógyításuk során a legmagasabb színvonalú ellátásban részesülhessenek, amihez a legújabb diagnosztikus és terápiás eljárások alkalmazása, korszerű műszerek, kulturált környezet és megfelelően képzett, elhivatott szakembergárda szükséges. Ezen nemes célhoz kérjük közhasznú Alapítványunk támogatását.Egészségügy

A Városi Nyilvánosságért Alapítvány

Magyarország, VeszprémAz alapítvány meghatározott célja elősegíteni Veszprém városában a vélemények és gondolatok szabad áramlását. Bővíteni a nyilvánosság csatornáit oly módon, hogy a különböző információk és vélemények minél több városi polgárhoz eljussanak. A Városi Nyilvánosságért Alapí...

A Végtaghiányos Gyermekekért Alapítvány

Magyarország, BudapestA Semmelweis Orvostudományi Egyetem Ortopédiai Klinikáján működő Gyermek Habilitációs Csoport végtaghiányos gyermekekkel kapcsolatos munkájának támogatása. Egészségügy

A Végtaghiányos Gyermekekért Alapítvány

Magyarország, BudapestKiválasztottuk azokat a legfontosabb tevékenységeket, amelyek céljainkat leginkább szolgálják: a testi és szellemi fejlesztést. Egészségügy

A Veszélyeztetett Szűcsmesterség Megőrzéséért Egyesület...

Magyarország, SzegedA szűcsszakma jelentőségének megőrzése, a képzés újraindítása legalább érdeklődők kis csoportjai számára. A Veszélyeztetett Szűcsmesters...

A XXI.század Magyar Drámájáért Alapítvány

Magyarország, BudaörsA magyar drámakultúra népszerűsítése, támogatása. A XXI.század Magyar Drámájáért...

A Zalakarosi Iskoláért Alapítvány

Magyarország, ZalakarosA Zalakorosi Móra Ferenx Általános Iskola tanulóinak támogatása, közreműködés a gyermekek jobb tanulási feltételeinek megteremtésében: a tehetséges és lemaradó gyermekek felkarolásának ösztönzése és kezdeményezése a közhasznú alapítványi vagyon felhasználásával. A Zalakarosi Iskoláért Alapítv...

A Zene Mindenkié Egyesület

Magyarország, BudapestA zenepedagógiai és zeneterápiás munka elősegítése hazánkban, a zenei élmény megismertetése bárkivel, korra, értelmi és testi állapotra való tekintet nélkül. Az ULWILA zenei módszer terjesztése és népszerűsítése. A Zene Mindenkié Egyesület...

„A zeneoktatásért” Alapítvány

Magyarország, MosonmagyaróvárA Mosonyi Mihály Zeneiskola tehetséges növendékei zenei fejlődésének elősegítése.

A.C.S. Racing Egyesület

Magyarország, NyírbátorSport, hobbi, szabadidő

A.Tóth Sándor Alapítvány

Magyarország, BudapestA tehetségmentő hagyományok szerint képzőművész tehetségek kiválasztása, támogatása és nevelése. A .Tóth Sándor festőművész tárgyi és szellemi hagyatékának ápolása, továbbá Pápa város művészeti közéletének támogatása. A.Tóth Sándor Alapítvány...

ABACUS, az Informatikai és Matematikai Oktatásért és Kutatás...

Magyarország, EgerAz informatikai oktatás támogatása az Eszterházy Károly Főiskola Matematikai és Informatikai Intézetében. ABACUS, az Informatikai és Mat...

ABÁDSZALÓKI POLGÁRŐR EGYESÜLET

Magyarország, AbádszalókABÁDSZALÓKI POLGÁRŐR EGYESÜLET...

Abádszalóki Polgárőr Egyesület

Magyarország, Célul tűztük ki a közösségek fejlesztését, a nemzet hagyományos értékeinek, valamint az európai kulturális örökség iránt fogékony, elkötelezett és tenni akaró polgárok együttműködésének támogatását. A kulturális és egészségmegőrző tevékenységek, természetvédelem és környezetvédelem, városszépítés, karitatív tevékenység mellett ifjúságvédelmi feladatok ellátását más civil szervezetekkel együttműködve.Abádszalóki Polgárőr Egyesület...

Abai Polgárőr Egyesület

Magyarország, Célul tűztük ki a közösségek fejlesztését, a nemzet hagyományos értékeinek, valamint az európai kulturális örökség iránt fogékony, elkötelezett és tenni akaró polgárok együttműködésének támogatását. A kulturális és egészségmegőrző tevékenységek, természetvédelem és környezetvédelem, városszépítés, karitatív tevékenység mellett ifjúságvédelmi feladatok ellátását más civil szervezetekkel együttműködve.Abai Polgárőr Egyesület...

ABAKUSZ MŰHELY EGYESÜLET

Magyarország, DebrecenSport, hobbi, szabadidő

Abaligeti Nőegylet

Magyarország, AbaligetAz egyesület célja az Abaligeten és környékén lakó fiatalok és felnőtt korosztály részére egészségmegőrzéshez kacsolódó oktatás szervezése. Részt vesz a helytörténeti ismeretek széleskörű terjesztésében, ezzel kapcsolatos kiadványokat készít és terjeszt. Segítséget nyújt a szociálisan rászoruló családoknak, az idősek otthoni gondozásában segítséget nyújt. Támogatja a tehetséges, de anyagilag hátrányos helyzetű gyermekek oktatását. A helyi kulturális örökséget felkutatja, azokat kiállításokon bemutatja, a hagyományok megőrzése érdekében falunapokat szervez, évente legalább egy alkalommal. Megszervezi és lebonyolítja az Év üdülője és az Év lakóháza versenyt, Abaliget község szépségének, tisztaságának megóvása érdekében. Együttműködik a természet- és állatvédő egyesületekkel, támogatja azok munkáját. Tanfolyamokat és előadásokat szervez a környezetvédelem témakörében és a helyi környezet- és állatvédelemmel kapcsolatos lakossági segítségnyújtást és feladatvállalást ebben a témakörben szervezi és bonyolítja. Támogatja az egyesület munkanélküli tagjainak átképzését, új munkahelyek felkutatását. Sporttevékenységek szervezése a községben felnőttek és gyermekek számára. A hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. A munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése ideértve a munkaerő-kölcsönzést is és a kapcsolódó szolgáltatások. Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító- egészségügyi rehabilitációs tevékenység. Szociális, karitatív

Abaligeti Polgárőr Egyesület

Magyarország, Célul tűztük ki a közösségek fejlesztését, a nemzet hagyományos értékeinek, valamint az európai kulturális örökség iránt fogékony, elkötelezett és tenni akaró polgárok együttműködésének támogatását. A kulturális és egészségmegőrző tevékenységek, természetvédelem és környezetvédelem, városszépítés, karitatív tevékenység mellett ifjúságvédelmi feladatok ellátását más civil szervezetekkel együttműködve.Abaligeti Polgárőr Egyesület...

Abasári Polgárőrség

Magyarország, AbasárAbasári Polgárőrség...

Abasári Polgárőrség

Magyarország, AbasárCélul tűztük ki a közösségek fejlesztését, a nemzet hagyományos értékeinek, valamint az európai kulturális örökség iránt fogékony, elkötelezett és tenni akaró polgárok együttműködésének támogatását. A kulturális és egészségmegőrző tevékenységek, természetvédelem és környezetvédelem, városszépítés, karitatív tevékenység mellett ifjúságvédelmi feladatok ellátását más civil szervezetekkel együttműködve.Abasári Polgárőrség...

Abásfalváért Kulturális Egyesület

Románia, Aldea/AbásfalvaAbásfalváért Kulturális Egyesü...

Abaúj Térségi Gazdasági- és Vállalkozásfejlesztési Alapítván...

Magyarország, EncsAbaúj Térségi Gazdasági- és Vá...

Abaúj-Hegyköz Térségi Civil Szövetség

Magyarország, FónyEgyéb tevékenység

Abaúj-Zemplén Értékeiért Közhasznú Egyesület

Magyarország, SátoraljaújhelyEgyéb tevékenység

Abdai Horgász Egyesület

Magyarország, AbdaSport, hobbi, szabadidő

Abdai Polgárőr Egyesület

Magyarország, Célul tűztük ki a közösségek fejlesztését, a nemzet hagyományos értékeinek, valamint az európai kulturális örökség iránt fogékony, elkötelezett és tenni akaró polgárok együttműködésének támogatását. A kulturális és egészségmegőrző tevékenységek, természetvédelem és környezetvédelem, városszépítés, karitatív tevékenység mellett ifjúságvédelmi feladatok ellátását más civil szervezetekkel együttműködve.Abdai Polgárőr Egyesület...

Ábel Alapítvány

Magyarország, BudapestAz államok és népek közötti kulturális kapcsolatok, az európai integrációs folyamatok és a határon túli magyarság nyelvi és kulturális önazonosságának megerősítése. A célnak pályázati támogatást nyújt. Ábel Alapítvány...

Ábel Egyesület

Románia, Praid/ParajdÁbel Egyesület...

Abigél Közhasznú Egyesület

Magyarország, SalgótarjánA pervazív fejlődési zavarral élők oktatásának, integrálásának elősegítése, foglalkoztatása és lakhatási gondjaik megoldása. Életúttervezés, önálló életvitel kialakításának segítése. A fenti állapottal együtt élők családtagjainak egy közösségbe tömörítése, számukra közösségi élet biztosítása. Családi napközi létrehozása, szabadidős programok szervezése. Együttműködés a társszervekkel, az országosan kialakított autizmussal kapcsolatos törekvések megvalósításában és az érdekvédelemben, érdekérvényesítésben. A segítő szakmai szervezetek munkájának segítése. A társadalomban széles körben ismertté tenni fenti problémák mibenlétét, kezelésének módszereit, elfogadásának lehetőségeit. Szociális, karitatív

Abony Városi Polgárőrség

Magyarország, Célul tűztük ki a közösségek fejlesztését, a nemzet hagyományos értékeinek, valamint az európai kulturális örökség iránt fogékony, elkötelezett és tenni akaró polgárok együttműködésének támogatását. A kulturális és egészségmegőrző tevékenységek, természetvédelem és környezetvédelem, városszépítés, karitatív tevékenység mellett ifjúságvédelmi feladatok ellátását más civil szervezetekkel együttműködve.Abony Városi Polgárőrség...

Ábrahám Ambrus Alapítvány

Románia, Csíkszereda/Miercurea CiucEgészségügy

Ábrahám Pál Egyesület

Szerbia, Apatin (Apatin)Kultúra és oktatás.Ábrahám Pál Egyesület...

Ábrahámhegy Polgárőr Egyesület

Magyarország, Célul tűztük ki a közösségek fejlesztését, a nemzet hagyományos értékeinek, valamint az európai kulturális örökség iránt fogékony, elkötelezett és tenni akaró polgárok együttműködésének támogatását. A kulturális és egészségmegőrző tevékenységek, természetvédelem és környezetvédelem, városszépítés, karitatív tevékenység mellett ifjúságvédelmi feladatok ellátását más civil szervezetekkel együttműködve.Ábrahámhegy Polgárőr Egyesület...

Ábrányi Lovagok

Magyarország, NyírábránySport, hobbi, szabadidő

Acélgyár Környéke Polgárőr Egyesület

Magyarország, SalgótarjánAcélgyár Környéke Polgárőr Egy...

Acélgyár Környéke Polgárőr Egyesület

Magyarország, Célul tűztük ki a közösségek fejlesztését, a nemzet hagyományos értékeinek, valamint az európai kulturális örökség iránt fogékony, elkötelezett és tenni akaró polgárok együttműködésének támogatását. A kulturális és egészségmegőrző tevékenységek, természetvédelem és környezetvédelem, városszépítés, karitatív tevékenység mellett ifjúságvédelmi feladatok ellátását más civil szervezetekkel együttműködve.Acélgyár Környéke Polgárőr Egy...

Ács Város Polgárőrsége

Magyarország, Célul tűztük ki a közösségek fejlesztését, a nemzet hagyományos értékeinek, valamint az európai kulturális örökség iránt fogékony, elkötelezett és tenni akaró polgárok együttműködésének támogatását. A kulturális és egészségmegőrző tevékenységek, természetvédelem és környezetvédelem, városszépítés, karitatív tevékenység mellett ifjúságvédelmi feladatok ellátását más civil szervezetekkel együttműködve.Ács Város Polgárőrsége...

Acsa Polgárőr Egyesület

Magyarország, Célul tűztük ki a közösségek fejlesztését, a nemzet hagyományos értékeinek, valamint az európai kulturális örökség iránt fogékony, elkötelezett és tenni akaró polgárok együttműködésének támogatását. A kulturális és egészségmegőrző tevékenységek, természetvédelem és környezetvédelem, városszépítés, karitatív tevékenység mellett ifjúságvédelmi feladatok ellátását más civil szervezetekkel együttműködve.Acsa Polgárőr Egyesület...

Acsádi Polgárőr Egyesület

Magyarország, Célul tűztük ki a közösségek fejlesztését, a nemzet hagyományos értékeinek, valamint az európai kulturális örökség iránt fogékony, elkötelezett és tenni akaró polgárok együttműködésének támogatását. A kulturális és egészségmegőrző tevékenységek, természetvédelem és környezetvédelem, városszépítés, karitatív tevékenység mellett ifjúságvédelmi feladatok ellátását más civil szervezetekkel együttműködve.Acsádi Polgárőr Egyesület...

Légy aktív

Szeretnél másokon segíteni vagy egy jó ügy érdekében cselekedni? Mi segítünk neked megtalálni a legideálisabb civil szervezetet.

csatlakozom
234