"A nagyiváni gyermekekért" Alapítvány

Magyarország, Nagyiván"A nagyiváni gyermekekért" Ala...

A Nagysápi Általános Iskolai Gyermekekért Alapítvány...

Magyarország, NagysápAz általános iskolás korú tanulók oktatási-nevelési feltételeinek javítása. A Nagysápi Általános Iskolai G...

A nagysápi óvodás gyermekekért Alapítvány

Magyarország, NagysápAz óvodás korú gyermekek oktatása-nevelése érdekében: pedagógia program célkitűzéseit segítő fejlesztő eszközök vásárlása és fejlesztő programok megvalósítása. Sportszerek vásárlásához való hozzájárulás, sport és kulturális programokban való részvétel. Támogatás az egészséges életmódra nevelés feltételeinek megteremtéséhez. Óvoda játszóudvarának fejlesztése. Minden olyan tevékenység, amely az óvoda fejlesztését, működései feltételeinek javítását érdemben és ténylegesen elősegíti. A nagysápi óvodás gyermekekért...

A Nagyszénási Katolikus Templomért és Egyházközségért Alapít...

Magyarország, NagyszénásA hitélet, az oktatás és a szociális munkák támogatása, a nagyszénási Római Katolikus Nagyboldogasszony Plébániatemplom belső felújítása, a plébánia és egy új közösségi ház létrejöttének anyagi alapjainak megteremtése. Kulturális események szervezése, lebonyolítása. Egyéb tevékenység

Szeretne megjelenni szervezetével ezen listában?

Ha Ön civil szervezet képviselője, kattintson a „jelentkezem” gombra!

jelentkezem

A Nap Harmata Közhasznú Alapítvány

Magyarország, Galambok a helyi, (a hazai és a határon átnyúló) regionális munkaerőpiac mindenkori elvárásainak megfelelő komplex foglalkoztatási, képzési, pszicho-szociális gondozást nyújtó programok felkutatása és megvalósítása; a hátrányos helyzetű emberek felzárkóztatása, kulcsképesség-fejlesztése, számukra munkaerő-piaci tréningek nyújtása; kulcsképességek fejlesztése és a tudásszint emelése informális képzési programok szervezésével és lebonyolításával; tanulmányok folytatásának elősegítése, a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű emberek számára szervezett oktatási programok, célorientált fejlesztő foglalkozások révén; a projektek megvalósítása érdekében a kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése; a képzési, foglalkoztatási programok megvalósításának helyszínén közösségfejlesztés; hatékony felnőttképzési, munkaerő-piaci fejlesztési programok módszertanának kidolgozása, megvalósításuk elősegítése, szakmai tanácsadással, szervezetfejlesztéssel; a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű csoporttal közvetlenül foglalkozó szakemberek képzése, továbbképzése, kompetenciafejlesztése, számukra különböző szolgáltatások nyújtása; a hazai és a külföldi felnőttképzési, foglalkoztatási szervezetekkel együttműködési kapcsolatok kialakításának támogatása, a látogatások alkalmával szerzett tapasztalatok alapján új, alternatív ellátási formák bevezetése; kapcsolattartás más hazai és külföldi szervezetekkel, kölcsönös tapasztalatcsere; közreműködés a foglalkoztatási célú szervezetek érdekképviseletben. Ennek érdekében kapcsolattartás a területen dolgozó szakemberekkel; hátrányos helyzetű fiatalok felzárkóztatásának segítése. A Nap Harmata Közhasznú Alapít...

A Naszályi Tanulóifjúságért Alapítvány

Magyarország, NaszályNaszály község tanulóifjúságának támogatása. A Naszályi Tanulóifjúságért Al...

„A német és osztrák nép hagyományainak ápolásáért, anyanyel-...

Magyarország, MosonmagyaróvárNémet nyelvtanulás támogatása (eszközök vásárlása, nyelvvizsgadíj kifizetése), külföldi kapcsolatok ápolása, hagyományőrzés. „A német és osztrák nép hagyom...

A népi hagyományok ápolásáért Alapítvány

Magyarország, NyíregyházaAz Igrice Néptáncegyüttes munkájának segítése, koreográfiák vásárlásával, szakmai táborok szervezésével. Ruhatárának folyamatos felújítása, külföldi utazásuk támogatása. A népi hagyományok ápolásáért ...

A Neurológia Támogatására Alapítvány Közhasznú Szervezet...

Magyarország, MátészalkaAlapítvány célja: a Mátészalkai Területi Kórház Neurológiai Osztály és Szakrendelő betegellátási körülményeinek javítása. Az alapítvány nyitott, tevékenységét önkéntesek irányítják. Fizetett alkalmazottak nincsenek.Egészségügy

A Nők Világa Közhasznú Alapítvány

Magyarország, BudapestA Nők Világa Közhasznú Alapítvány tartós közérdekű célja a lelki bántalmazás ellen fellépés, a méltóságteljes életért való küzdelem elősegítése. Ezen belül is: 1. A társadalom széles rétegeiben a figyelem felkeltése a lelki bántalmazás veszélyeire és következményeire. 2. A lelki bántalmazás módszereinek ismertetése előadások és írásos ismertetőanyagok formájában azzal a céllal, hogy a bántalmazottak felismerjék és tudatosítsák helyzetüket, hiszen csak ekkor képesek tenni ellene. 3. A lelkileg bántalmazottak (elsősorban nők) segítése, egyéni vagy csoportos személyiségfejlesztése, melynek során védettebbé válhatnak a lelki bántalmazással, illetve annak következményeivel szemben. 4. Mivel a lelki bántalmazást sok esetben fizikai bántalmazás követi, célunk a családon belüli erőszak megelőzése, a családon belüli erőszak ellen való küzdelem. Szociális, karitatív

A nyelvi kultúra fejlesztéséért Alapítvány

Magyarország, PusztaszabolcsA Velinszky László Gimnázium és Szakközépiskolában a nyelvtanulás és nyelvtanítás eszközrendszerének támogatása. Továbbá az alapító okiratban írtak. A nyelvi kultúra fejlesztéséér...

A Nyiroködémás Betegek Rehabilitációjáért Alapítvány...

Magyarország, BudapestA nyiroködémás betegek gyógyításának támogatása. Egészségügy

A Nyolcosztályos Bocskai István Gimnáziumért Alapítvány...

Magyarország, HajdúböszörményOktatástechnikai eszközök beszerzésének elősegítése. Pedagógusok továbbképzésének támogatása. A gimnáziumi tanulók versenyeztetése. A diákok üdültetésének támogatása. Tehetséggondozás és kiváló tanulók jutalmazása. A Nyolcosztályos Bocskai Istvá...

A Pálfai Általános Iskola gyermekeinek oktatásáért, nevelésé...

Magyarország, PálfaAz ált. isk. oktatás és nevelés támogatása. A Pálfai Általános Iskola gyer...

A pannonhalmi óvodát és bölcsödét támogató alapítvány...

Magyarország, PannonhalmaA pannonhalmi JÁTÉK-VÁR ÓVODA és BÖLCSŐDE, valamint az intézménybe járó gyermekek támogatása, a nevelési, oktatási munka segítése ezen belül: 1. Az óvodába és bölcsődébe járó gyermekek testi és szellemi fejlődésének elősegítése. 2. A tárgyi feltételek javítása, természetes anyagú eszközök, berendezési tárgyak, játékok beszerzése. 3. A gyerekek mozgásigényének minél jobb kielégítése, ehhez szobai és udvari mozgást fejlesztő játékok bővítése. 4. A kézműves tevékenységekhez szükséges alapanyagok biztosítása, kézműves programok megvalósítása. 5. Az intézményhez kapcsolódó programok támogatása, pályázatok lebonyolításának elősegítése. 6. A bábcsoport működéséhez szükséges feltételek javítása. A pannonhalmi óvodát és bölcsö...

A Parasznyai Ifjúságért Egyesület

Magyarország, Parasznya“A Parasznyai Ifjúságért” Egyesület olyan önkéntesen létrehozott, önkormányzattal rendelkező szervezet, amely az alapszabályban meghatározott célra alakult, nyilvántartott tagsággal rendelkezik, és céljának elérésére szervezi tagjai tevékenységét. Egyesületünk célja Parasznya község ifjúsága közösségi, valamint kulturális életének szervezése, kulturális és egyéb közösségi programok megvalósítása, a település ifjúsága művészeti alkotómunkájának elősegítése. Egyesületünk, egy kis Pitypalatty-völgyi település, Parasznya fiataljaiból alakult. Fontosnak tartjuk, hogy szabadidőnket, ebben a kis közösségben, hasznosan, értelmesen és a település javára töltsük el. A települési programokban aktívan részt veszünk, a testvértelepüléssel történő kapcsolattartásban, a programok szervezésében és bonyolításában. Együttműködünk a településen lévő Művelődési Központtal, és az Önkormányzattal Fontosak tartjuk, hogy szabadidőnket, ebben a kis közösségben, hasznosan, értelmesen és a település javára, az önkormányzattal szorosan együttműködve töltsük el.A Parasznyai Ifjúságért Egyesü...

A Park utcai Német nemzetiségi Óvodéért Alapítvány

Magyarország, MohácsA nevében jelölt óvoda anyagi támogatása. A Park utcai Német nemzetiségi...

"A Pázmándi Általános Iskola Gyermekeiért" Alapítvány...

Magyarország, PázmándAz alapítvány közvetlenül, vagy az iskolán keresztül támogatja a pázmándi Általános Iskola (vagy jogutódja) tanulóinak szellemi, erkölcsi és testi nevelését. Továbbiakban az alapító okirat részletezése szerint. "A Pázmándi Általános Iskola G...

A Petőfi Iskola Gyermekeiért

Magyarország, DebrecenElősegíti az iskolai nevelés és oktatás magasabb szintű technikai és egyéb feltételeinek megteremtését. A hátrányos helyzetű tanulók támogatása. Elősegíti a számítástechnikai oktatás és képzés alapjainak elsajátítását. A Petőfi Iskola Gyermekeiért...

A Petőfi utcai Általános Iskoláért Alapítvány

Magyarország, BékéscsabaNevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet. A Petőfi utcai Általános Iskol...

A Ráckeresztúri Iskolásokért Alapítvány

Magyarország, RáckeresztúrA Ráckeresztúri Általános Iskola technikai feltételeinek, szakmai lehetőségeinek javítása, szociális és jóléti célú támogatása. Szociális, karitatív

A Rák Ellen Az Emberért A Holnapért Társadalmi Alapítvány...

Magyarország, BudapestAlapítványunk 1985 óta igyekszik minden tudásával, tapasztalatával segíteni az érintetteket és családtagjaikat. Egészségügy

A Romániai Állatorvosok Országos Szövetségének Hargita Megye...

Románia, Miercurea Ciuc/CsíkszeredaA Romániai Állatorvosok Ország...

A sajtóért Újvidék

Szerbia, Újvidék (Novi Sad)Az újságírók továbbképzési lehetőségének a megteremtése, elsősorban a tehetséges magyar anyanyelvű újságírókét.A sajtóért Újvidék...

A Sátoraljaújhelyi Szlovák Tanítási Nyelvű Általános Iskola ...

Magyarország, Sátoraljaújhely- tanulmányi versenyekre való felkészítés és versenyeztetés költségeinek biztosítása - 7-8. osztályos tanulók nyelvvizsgájának anyagi támogatása - felzárkóztatás elősegítése - szociálisan hátrányos helyzetű tanulók támogatása személy szerint - taneszközök oktató-nevelő munkát segítő eszközök beszerzésének támogatása - táborozási, kirándulási költségek támogatása személy szerint. - szakkörök támogatása - a mindennapi sport anyagi támogatása sporttevékenység formáinak A Sátoraljaújhelyi Szlovák Tan...

A Sonkádi Európa Nostra Díjas Református Templomért Alapítvá...

Magyarország, SonkádA sonkádi műemlék református templom épületének, berendezési tárgyainak folyamatos megőrzése, karbantartása, felújítása. Támogatja a templom környezetének a műemlék templomhoz méltó kialakítását és gondozását. Az alapítvány támogatja a templom műemléki, művészeti és építészeti értékeinek gazdagítását és megismertetését, kulturális értékek közvetítésére irányuló rendezvények szervezését és megtartását. Kulturális, oktatási és szabadidős tevékenységek támogatása. Az alapítvány támogatja a nehéz helyzetben élő gyermekeket és segítséget nyújt a határon túli és határon belüli református gyülekezetek közötti kapcsolatteremtéshez. A Sonkádi Európa Nostra Díjas ...

A Szablya Iskolája Egyesület

Magyarország, BudapestA szablyavívás, mint sportág felélesztése, fejlesztése és népszerűsítése, valamint a sportág és az aktív sporttevékenység köztudatba emelése, tömegsporttá tétele. Sport, hobbi, szabadidő

A Szegedi Germanisztikáért Alapítvány

Magyarország, SzegedHozzájárulás a germanisták szegedi képzéséhez, a germanisztikai kutatások valamint a JATE Germán Fiológiai Intézete más egyetemekkel való szakmai kapcsolatainak fejlesztése révén. Egyéb tevékenység

A Szegedi Görögkatolikus Egyházközségért Alapítvány...

Magyarország, SzegedA szegedi Görögkatolikus Egyházközség tulajdonában lévő épületek felújítási és fenntartási költségeinek fedezése, a rászoruló szegedi görögkatolikus családok támogatása, a szegedi és a Szegeden tanuló görögkatolikus ifjúság hitoktatásához és közösségi életéhez anyagi támogatás biztosítása, az állami gondozott gyermekek anyagi segítése felekezetre való tekintet nélkül.Vallás
Szociális, karitatív

A Szegedi Ifjú Szerves Kémikusok Támogatásáért Alapítvány...

Magyarország, SzegedA szegedi felsőoktatási intézményekben folyó szerves kémiai diákköri munka és doktori ill. a PhD fokozat megszerzéséig történő tudományos kutatómunka elősegítése, ezen keresztül pedig a szegedi szerves kémia fejlesztése. A Szegedi Ifjú Szerves Kémikus...

A Szegedi Pathologiáért Alapítvány

Magyarország, SzegedEgészségügy

A Szegedi Pedagógusképző Kar Hallgatóiért Alapítvány...

Magyarország, SzegedA Szegedi Tudományegyetem és a Juhász Gyula Pedagógusképző Kar hallgatói közösségeinek kialakítása, részükre szakmai, kulturális, sport és rekreációs rendezvények szervezése, koordinálása, lebonyolítása, érdekvédelmük és érdekképviseletük. A Szegedi Pedagógusképző Kar H...

A Szegedi Tudományegyetem Polgáraiért Alapítvány

Magyarország, SzegedÖsszefogni a dél-alföldi és a szegedi felsőoktatás hagyományaihoz hű kezdeményezéseket, segíteni és támogatni mindazokat, akik ezért munkálkodnak. Az alapítvány célja segíteni a Szegedi Tudományegyetem polgárainak magas szintű tanulmányi és szakmai munkáját, valamint támogatni az oktatás korszerűsítését, illetve elősegíteni a hallgatói és szakmai érdekvédelmi szervezetek működését. A Szegedi Tudományegyetem Polg...

A Szegedi Vakok Otthonában Élők Megsegítéséért Alapítvány...

Magyarország, SzegedA Szegedi Vakok Otthonában élők egészségügyi ellátásának elősegítése; szociális életkörülményeinek javítása; művelődési, kulturális és sport lehetőségeik bővítése, ennek keretében kulturális vetélkedők szervezésének díjazásának anyagi biztosítása, az otthonban élők ellátásában résztvevők szakmai továbbképzésének támogatása; szakmai vetélkedők díjazása és a díjazás támogatása, e személyek munkakörülményeinek javítása, az ápolási, ellátási munka szinvonalának javítása; tapasztalatcserék, más hasonló intézmények megismerésének anyagi támogatása. Egyéb tevékenység

A Szegváriak Tájékoztatásáért Alapítvány

Magyarország, SzegvárSzegvár község lakóinak a helyi községpollitikai, kulturális, oktatási, egészségügyi, sport stb. témákban való tájékoztatásának segítése. A közérdekű információk terjesztésének támogatása. A Szegvári Napló című községi tájékoztató kiadvány előállításához anyagi segítségnyújtás. Egyéb tevékenység

A Szent-Györgyiért és a “Tehetségért” Közhasznú Alapítvány...

Magyarország, BalassagyarmatAz alapítvány fő céljai közé tartozik az oktatási intézmény tehetséges diákjainak támogatása felsőfokú tanulmányokra, versenyekre való felkészülésben, az iskola tárgyi feltételeinek javítása, rendezvények szervezése. Az alapító okiratnak megfelelően a kitűzött célt az alábbi tevékenységek gyakorlásával valósítja meg: Minőségi oktatást elősegítő eszközök beszerzése, tanulmányi versenyek szervezése és lebonyolítása, az iskola épületének esztétikusabbá tétele, promóciós anyagok készítése. A tehetséges diákok támogatása, ösztönzése az alapítvány által kiírt pályázatok alapján történik.A Szent-Györgyiért és a “Tehet...

A Szív Hangja Alapítvány

Magyarország, BudapestA beteg gyermekek, a fogyatékosok, a szociális vagy egészség- ügyi okokból rászorulók, valamint az árvizek, földrengések, tűzvészek vagy az egyéb természeti károk károsultjainak egészségügyi és szociális támogatása, részükre a mindennapi életükhöz nélkülözhetetlen egészségügyi, kisegítő és egyéb eszközök, berendezések, alapvető ruházati és élelmiszer cikkek beszerzése, vagy ezek megszerzéséhez támogatás nyújtása. A Szív Hangja Alapítvány...

A Szívbetegekért Egyesület

Magyarország, NagykanizsaA szívbetegségben szenvedő emberek érdekében tevékenykedik, elősegíti a szívbetegek életkörülményeinek javulását, a szabadidő tartalmas eltöltését. Anyagi támogatást nyújt az egészségügyi szolgáltatások, a gyógykezelések igénybevételéhez. A szívbetegségben szenvedő emberek társadalmi beilleszkedését és gyógyulását elősegíti. A szívbetegségben szenvedő embereket és családtagjaikat pszichológiai, jogi, pedagógiai eszközökkel segíti. Egészségmegőrzési, betegségmegelőzési célból egészségügyi tanácsadást és programokat szervez, ennek érdekében műszereket vásárol (pl. vérnyomásmérő, vércukorszint mérő, stb.). A célok megvalósítása érdekében helyi és országos szintű pályázatokon vesz részt, a pályázatokon elnyert támogatást egyesületi célja használja fel. A Szívbetegekért Egyesület...

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központj...

Szlovákia, RimaszombatA Szlovákiai Református Keresz...

A Szombathelyi Evangélikus Egyházközség Szeretetszolgálatáér...

Magyarország, SzombathelySzociális, karitatív

”A Tanulás Uniójáért” Közhasznú Alapítvány

Magyarország, Nyíregyháza A magyarországi kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal történő kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás.A célkörbe tartozó személyek társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése céljából, kiemelten kezelve a nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés kérdéskörét.Az alapítvány működésének főbb területei: Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek-és ifjúsági érdekképviselet Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése Környezetvédelem Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása Emberi és állampolgári jogok védelme A munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások Kulturális tevékenység Kulturális örökség megóvása A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység ”A Tanulás Uniójáért” Közhaszn...

A Tehetséges Tanulókért Alapítvány

Magyarország, CsongrádA csongrádi Bársony István Mezőgazdasági Szakközépiskolában és Szakmunkásképző Intézetben tanuló hátrányos helyzetű, tehetséges gyermekek anyagi segítése a tanulás és képzés területén; a tanulók tanulmányi versenyeken való részvételének költségfedezetéhez hozzájárulás; iskolai rendezvények megtartásának kezdeményezése, elősegítése; a tanulmányi évben kiemelkedő tanulmányi eredményt elért, illetve a megyei versenyeken I-III. helyezést elért jó tanuló sportolók díjazása; a tantervhez kapcsolódó speciális szakkörök működéséhez anyagi bázis megteremtése; a társintézmények rendezvényein eredményesen szereplő, a társintézményben tanuló gyermekek évenkénti díjazása; az iskola pedagógiai munkájában kiemelkedő eredményt elért oktatók, tanárok, technikai dolgozók jutalmazása. A Tehetséges Tanulókért Alapít...

A Tehetséges Tanulókért Alapítvány

Magyarország, CsongrádA csongrádi Bársony István Mezőgazdasági Szakközépiskolában és Szakmunkásképző Intézetben tanuló hátrányos helyzetű, tehetséges gyermekek anyagi segítése a tanulás és képzés területén; a tanulók tanulmányi versenyeken való részvételének költségfedezetéhez hozzájárulás; iskolai rendezvények megtartásának kezdeményezése, elősegítése; a tanulmányi évben kiemelkedő tanulmányi eredményt elért, illetve a megyei versenyeken I-III. helyezést elért jó tanuló sportolók díjazása; a tantervhez kapcsolódó speciális szakkörök működéséhez anyagi bázis megteremtése; a társintézmények rendezvényein eredményesen szereplő, a társintézményben tanuló gyermekek évenkénti díjazása; az iskola pedagógiai munkájában kiemelkedő eredményt elért oktatók, tanárok, technikai dolgozók jutalmazása. A Tehetséges Tanulókért Alapít...

A Természet Felfedezése Alapítvány

Magyarország, KisarA Kárpát-medence természeti és kulturális értékeinek megőrzése. A biológiai sokféleség fenntartása és hazánk természeti képe szempontjából fontos és veszélyeztetett területek megőrzése és fenntartása. Egyes veszélyeztetett állat és növényfajok gyakorlati védelme, szükség esetén a kipusztultak visszatelepítése. A természetkímélő gazdálkodási módok kidolgozásának és elterjesztésének ösztönzése, megvalósítása. Továbbá az alapítvány alapító okiratában foglaltak szerint. A Természet Felfedezése Alapít...

A Természet Szolgálatában Alapítvány

Magyarország, BudapestHazánk természeti területein az ökológiai egyensúly fenntartását szolgáló szellemi és kiemelkedő gyakorlati tevékenység ösztönzése. A Természet Szolgálatában Alap...

A Tevékeny Szeretet Közössége

Magyarország, DebrecenHátrányos helyzetű személyek szociális és egészségügyi helyzetének javítása, hazai és nemzetközi szintű együttműködés mindezek érdekében. Szociális, karitatív

"A Tisza-mente lovas-és mozgásterápiájáért, gyermek- és ifju...

Magyarország, Tószeg"A Tisza-mente lovas-és mozgás...

A Tiszta Erdőkért Egyesület

Magyarország, KőröshegyKözös kincsünk a tiszta erdő. A csoport szeretne aktivizálni, cselekvésre sarkallani minden jó szándékú embert, hogy tevékenyen vegyék ki részüket a környékbeli erdők szeméttől, illegálisan odahordott építési törmeléktől való megtisztításában. Tudatformálás! Az erdő nem szeméttelep! A Tiszta Erdőkért Egyesület...

A Törökvész Úti Általános Iskola Támogatására Alapítvány...

Magyarország, BudapestA Budapesti Törökvész úti Általános Iskola oktató-nevelő tevékenységének a támogatása. A Törökvész Úti Általános Isko...

A Turizmus Népszerűsítése az Ifjúság Körében Alapítvány...

Magyarország, Tiszanána- Falusi szokások, népszokások bemutatása, ismertetése, magyarázata, hagyományőrzés, néprajzi értékek gyűjtése, falusi eszközök készítése és bemutatása, falusi ételek, italok készítése és bemutatása, agro-turisztika, helyi gazdálkodási módok, termelési szokások bemutatása, oktatás, ismeretterjesztés, osztálykirándulások szervezése, tematikus programok szervezése, életmód tábor; - Gyermek- és ifjúságvédelem; - Környezetvédelem A Turizmus Népszerűsítése az I...

Légy aktív

Szeretnél másokon segíteni vagy egy jó ügy érdekében cselekedni? Mi segítünk neked megtalálni a legideálisabb civil szervezetet.

csatlakozom
234