ASZTÉLYI POLGÁRŐRSÉG - CIVIL SZERVEZET

Ukrajna, AsztélyASZTÉLYI POLGÁRŐRSÉG - CIVIL S...

ASZTÉLYI POLGÁRŐRSÉG - CIVIL SZERVEZET

Ukrajna, AsztélyASZTÉLYI POLGÁRŐRSÉG - CIVIL S...

Beregszászi Járási Máltai Szeretetszolgálat

Ukrajna, BeregszászA Beregszászi Járási Máltai Szeretetszolgálat 1995. február 10-én 27 taggal alakult meg, melyet 1998. október 23-án jegyeztek be Kárpátalján. A Szervezet céljait a Máltai Lovagrend jelmondata határozza meg: "A hit védelme és az elesettek megsegítése". Ennek szellemében tevékenységük igen széleskörű és több irányú, melyet anyagi és szellemi segélyezéssel, valamint különböző szolgáltatások, programok által, nyereségmentesen hajtanak végre a szociális segítséget és védelmet igénylők részére. Kiemelten nagy hangsúlyt fordítanak a családokkal való munkára, generációként felmerülő problémák/igények felkutatásával, megoldásával. Tevékenységeik főbb vonalai? segélyezés, étkeztetés, betegellátás/egészségügy, mozgáskorlátozottakkal való munka, baba-mama klub, kulturális hagyományőrző gyermekrendezvények, ifjúsági zarándoklatok/táborok szervezése, oktatás, új ismeretek átadása különböző területeken.Beregszászi Járási Máltai Szer...

Biokultúra Egyesület Kárpátalja

Ukrajna, Beregújfalu- Az ökológiai mezőgazdálkodás népszerűsítése, elterjedésének előmozdítása - Az ember és a természeti környezete harmonikus kapcsolatának fejlesztése - Tudatos fogyasztói magatartás elősegítése - Biotermékek és bioélelmiszerek előállítóinak az összefogásaBiokultúra Egyesület Kárpátalj...

Szeretne megjelenni szervezetével ezen listában?

Ha Ön civil szervezet képviselője, kattintson a „jelentkezem” gombra!

jelentkezem

Bodnár Gábor Jótékonysági Alapítvány

Ukrajna, MunkácsA kárpátaljai magyar fiatalok és a helyi magyar cserkészet támogatásaBodnár Gábor Jótékonysági Alap...

Búbos Kemence Civil Szervezet

Ukrajna, SárosorosziCivil szervezetünk 2013-tól hivatalosan bejegyzett szervezetként működik Sárosoroszi községben, amely a Beregszászi járásban található Kárpátalján. Legfőbb célunk a hagyományőrzés, testvér-településekkel való kapcsolatok kiépítése, továbbfűzése, rendezvények, programok szervezése, a helyi kulturális programok elősegítése. Szervezetünk tagjai aktív falusi vendéglátók, így a környék falusi turizmusának fejlesztését is szívügyünknek tartjuk.Búbos Kemence Civil Szervezet...

Család és Élet Kárpátalján

Ukrajna, MunkácsA Család és Élet egyesület a kárpátaljai római katolikus egyházmegye életvédő csoportja. Tevékenységünk 2008-ban indult. Céljaik közé tartozik a magzati élet védelme, a krízisbe jutott várandós anyák támogatása, az abortuszon átesett nők segítése, az emberek információhoz juttatása (pl. plakátkampány, iskolai előadások, természetes családtervezés tanítása), egyéb családi gondokban konzultációs lehetőség felajánlása.Család és Élet Kárpátalján...

Cserkészliliom A Keresztény Ifjúságért Jótékonysági Alapítvá...

Ukrajna, BeregszászA szervezet 1997-ben alakult meg. Az alapítvány célja a kárpátaljai keresztény ifjúsági programok, egyházi kezdeményezések támogatása. A szervezet eddigi munkája során elsősorban a Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség működését segítette. Cserkészliliom A Keresztény If...

Derceni Egyházi Önkéntes Tűzoltóság

Ukrajna, DercenA Derceni Egyházi Önkéntes Tűzoltóság 2005. december 22.-én alakult Kárpátalján, Dercen községben azzal a céllal, hogy a bajbajutott embereket segítse, életüket, értékeiket megmentse. Az Alakulat létrehozásának gondolata először az 1998, valamint 2001 évi árvizek idején fogalmazódott meg a Derceni Református Gyülekezet vezetőiben, mert már akkor is nagy aggodalommal nézték embertársaik szenvedését és veszteségét. 2005. január végén Zsukovszky Miklós lelkész levélben kérte a Magyar Köztársaság Belügyminiszterét, hogy segítsen létrehozni a derceni tűzoltóságot. A Belügyminiszter közbenjárása eredményeként ajánlotta fel Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata azt a Csepel 752 típusszámú TÜ 1.1-es gépjárműfecskendőt, melyet a Belügyminiszter személyesen adott át a Gyülekezet vezetőjének Debrecen város főterén. Ezt követően kerülhetett sor arra, hogy létrehozzák műszaki- és életmentő csapatukat. A Derceni Egyházi Önkéntes Tűzoltóságnak jelenleg 35 önkéntes tűzoltója van. Az önkéntesek teljesen bérmentesen szolgálnak és ügyelnek embertársaik életére.Szociális, karitatív

Dorcas Segélyszervezet Kárpátaljai Kirendeltsége

Ukrajna, SzürteA Dorcas Segélyszervezet egy keresztyén értékeket valló fejlesztés egyesület, melynek célja: segítséget nyújtani a szegényeknek és elesetteknek vallási és politika meggyőződéstől függetlenül, illetve nemre és bőrszínre való tekintet nélkül. Fejlesztésekkel, szociális segélyekkel igyekszenek hozzájárulni az önálló, emberhez méltó életvitel kialakításához. Tevékenységüket helyi partnerek bevonásával végzik. A Dorcas három fő területen nyújt segítséget: 1. Sürgősségi támogatást ad háború- és katasztrófasújtott vidékeken. 2. Szociális segélyt nyújt nagycsaládok, öregek, fogyatékkal élők és más rászorulók számára. 3. Lehetőségei szerint fejlesztési terveket is támogat, melyek a társadalom peremére szoruló egyének és családok életkörülményeinek és életszínvonalának javítását célozzák meg. Dorcas Segélyszervezet Kárpáta...

"GENIUS" Jótékonysági Alapítvány

Ukrajna, BeregszászA "GENIUS" Jótékonysági Alapítvány (GJA) egyik fő tevékenysége a kárpátaljai tehetséges diákok megtalálása, felkarolása és segítése. Ennek érdekében Kárpátalja nyolc iskolájában működtet Tehetségpontot, ahol a tanév első félévében hétvégi oktatás keretében tartanak foglalkozásokat a tehetségesebb tanulóknak."GENIUS" Jótékonysági Alapítvá...

Gordiusz Magyar Diákszövetség

Ukrajna, BeregszászA Gordiusz Magyar Diákszövetség többoldalú kapcsolatokat ápol társ- és rokonszervezetekkel határainkon innen és túl a hatékonyabb együttműködés és bővebb lehetőségek megteremtése céljából. Egyebek között a szervezet az alábbi tevékenységekkel foglalkozik: különböző témájú kulturális, tudományos és szakmai konferenciák, ifjúsági táborok és tréningek szervezése, a fiatalságot érintő hasznos információkat tartalmazó kiadványok, brosúrák szerkesztése és terjesztése, a fiatalság minél szélesebb körben történő "megszólítása" egy közös jövő kialakítása tekintetében.Gordiusz Magyar Diákszövetség...

Háló Kárpátaljai Megyei Katolikus Egyesület

Ukrajna, BeregszászA Háló katolikus közösségek hálózata. A Háló kárpátaljai működése 1993-ban kezdődött meg. Kárpátalján aktív Hálós tevékenység elsősorban Nagyszőlős, Ungvár és Beregszász környékén alakult ki. A szervezet korábban Nagyszőlősön irodát és közösségi központot is működtetett közösségi és kulturális programokkal (előadások, koncertek, kézműves foglalkozások stb.). Háló Kárpátaljai Megyei Katoli...

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Hallgatói Önk...

Ukrajna, BeregszászAz intézmény hallgatói önkormányzata 1998-ban alakult. Legfőbb célja a diákok érdekképviselete, széles körű informálása, a közösségszervezés feladatainak ellátása, kapcsolatteremtés és fenntartás más ilyen jellegű intézményekkel, a diákhagyományok ápolása, és új hagyományok teremtése.II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai...

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Öregdiák Szöv...

Ukrajna, Beregszász2006 márciusában merült fel a főiskola Öregdiák Szövetsége megalakulásának ötlete, olyan céllal, hogy élő kapcsolatot tartson fenn a volt hallgatókkal és egykori tanárokkal, jótékonysági rendezvényeket szervezzen a főiskola és a kárpátaljai magyarság érdekében, ill., hogy évente megszervezze az Öregdiák-találkozót. 2010 márciusáig a szövetség a főiskola Hallgatói Önkormányzatának részeként működött. 2010-ben egykori diákok kezdeményezték hivatalos bejegyeztetésének ügyét. A szövetség tagja lehet minden olyan diplomával rendelkező személy, aki a II.RFKMF-án szerzett diplomát. A Feladata, hogy fenntartsa az intézmény és a volt hallgatók közötti kapcsolatot, biztosítsa az információcserét.II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai...

Kárpátalja Völgyeiben és Hegyein Falusi Zöld Turizmus és Agr...

Ukrajna, MezőváriA szervezet a következő célokat igyekszik megvalósítani: a felnövekvő nemzedék integrációja Európába, a kárpátaljai falusi zöld turizmus és agroturizmus népszerűsítése, épített örökségünk megóvása, tanösvények létrehozása, zöldövezetek, pihenőhelyek esztétikussá tétele, az egészséges életmód és egészséges táplálkozás népszerűsítése, szoros kapcsolat fenntartása az ifjúsággal és az idősebb korosztállyal.Kárpátalja Völgyeiben és Hegye...

Kárpátaljai Credo Alapítvány a Magyar Kultúráért

Ukrajna, Szekszárd A magyar nemzeti kultúra, különösen a zenei hagyományok ápolása, megőrzése, bemutatása mind Kárpátaalján, vagyis a történelmi Magyarország Ung, Ugocsa, Bereg, Mármaros, Szabolcs vármegyéket értintve, mind hazánkban és a Kárpát medence magyar lakta területein. Tehetséges fiatalok felkutatása, azok mindennemű támogatása a zene, a kultúra és a művészet területén, megfelelő körülmények biztosítása Kárpátalja területén a magyar zenetanárok és kórusvezetők számára, a kulturális kapcsolatok keresése, ápolása, Magyarország és más országok művészeti csoportjaival.Kárpátaljai Credo Alapítvány a...

Kárpátaljai Fejlesztési Társaság

Ukrajna, BeregszászA Kárpátaljai Fejlesztési Társaság 2004-ben alakult Beregszászban. 2006-tól államilag bejegyzett civil szervezet. Legfontosabb célja a humánerőforrás fejlesztése, együttműködés más szervezetekkel. Tevékenységei között szerepel: civil és ifjúsági képzés, Beregszászi Napok, MegaRock, az EU Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI Határon átnyúló együttműködési programja, melynek keretében sikeres projekt valósult már meg.Egyéb tevékenység
Ifjúsági

Kárpátaljai Katolikus Szent Márton Egyesület

Ukrajna, UngvárA Kárpátaljai Katolikus Szent Márton Egyesület 2009 augusztusában alakult, státuszát tekintve jogi személy. A szervezet célja a keresztény életeszmény megvalósítása, a hit egyéni elmélyítése és közösségi megélése, valamint az evangéliumi szellemiség továbbadása. A feladatok közé tartozik továbbá a szolgáló szeretet gyakorlatának kibontakoztatása, a szegények, betegek és nélkülözők megsegítése.Kárpátaljai Katolikus Szent Má...

Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség

Ukrajna, MunkácsKárpátaljai Magyar Cserkészszö...

Kárpátaljai Magyar Diákok és Fiatal Kutatók Szövetsége...

Ukrajna, UngvárA KMDFKSZ megyei szinten 1999. április 14-én bejegyzett diák- és doktorandusz szervezet, egyetlen politikai formációhoz sem köthető, alapszabályban foglaltan apolitikus. A szervezet széleskörű kapcsolatokat ápol hazai és határon túli diák- és civil szervezetekkel. A szervezet tagja a Magyar Ifjúsági Konferenciának, valamint a Juventus Soliditas határokon átívelő érdekvédő szervezetnek, állandó meghívottja a HÖOK értekezleteinek, valamint sok más jelentős fórumon képviseli tagjai érdekeit, érvényesíti azok jogait. Legfőbb feladatuk a kárpátaljai magyar diákok érdekeinek képviselete és védelme, a hazai fiatal értelmiség megszólítása. Cél a magyar hallgatók és a fiatal kutatók segítése a tudás magas szintű elsajátításában, az erkölcsi és kulturális értékek, valamint a szakmai elhivatottság tudatosításában; a fiatalok önmegvalósításának és sokoldalú fejlődésének elősegítése; a társadalmi kötelezettségek felismerésének és az aktív polgári szerepkör elismerésének szorgalmazása a magyar ajkú ifjúság körében, továbbá az ukrán területen és a szomszédos országokban tevékenykedő ifjúsági szövetségekkel való szoros tudományos együttműködés, és nem utolsó sorban a nemzettudat megerősítése.Egyéb tevékenység
Ifjúsági

Kárpátaljai Magyar Görögkatolikus Ifjúsági Szervezet...

Ukrajna, BeregszászA GISZ 2001-ben jött létre. Célja a kárpátaljai magyar görög-katolikus fiatalság összefogása, segítése, egy olyan tér biztosítása számukra, mely lehetővé teszi a kapcsolatok kiépítését, a nyitást egymás felé. A szervezet célközönségét elsősorban azok a fiatalok alkotják, akik egyházi, nemzeti és hagyományőrző értékeket képviselnek mind a saját közösségükben, mind a GISZ-en belül. Minden olyan törekvést felkarol, ami egyházi értékeinket, nemzeti identitásunkat és a helyi hagyományokat ápolja.Kárpátaljai Magyar Görögkatoli...

Kárpátaljai Magyar Könyvtárosok Egyesülete

Ukrajna, BeregszászFő céljuk, hogy a kárpátaljai magyar könyvtárügyet előbbre vigyék a kárpátaljai és az anyaországi kapcsolatokat is bevonva.Kárpátaljai Magyar Könyvtároso...

Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete

Ukrajna, BeregszászA Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete (KMNE) civil szervezet, amely azért jött létre, hogy egyesítse és támogassa Kárpátalja magyar nagycsaládjait. A KMNE céljai: Kárpátalja magyar nagycsaládosainak képviselete, támogatása, a nagycsaládos életforma népszerűsítése, társadalmilag elismertté tétele, minél több helyi nagycsaládos csoport létrehozása, működésüknek segítése, érdekvédelem, a nagycsaládos életforma értékként való felmutatása, a keresztény értékek terjedésének és a család, házasság és magzat védelmének elősegítése, a kárpátaljai magyar nagycsaládosok gyógykezelési lehetőségeinek támogatása és bővítése, akár külföldön is.Kárpátaljai Magyar Nagycsaládo...

Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség

Ukrajna, BeregszászA KMPSZ független, demokratikus társadalmi szervezet, jogi személy. A Szövetség célja, hogy megszervezze Kárpátalja magyar pedagógustársadalmát, alapot teremtsen érdekvédelmi szervezetének kialakításához, elősegítse Kárpátalja önálló magyar oktatási rendszerének létrehozását. A bejegyzés dátuma: 1992. május 5.Kárpátaljai Magyar Pedagógussz...

Kárpátaljai Magyar Turisztikai Egyesület civil szervezet...

Ukrajna, AsztélyKárpátaljai Magyar Turisztikai...

Kárpátaljai Magyar Turisztikai Egyesület civil szervezet...

Ukrajna, AsztélyA Kárpátaljai Magyar Turisztikai Egyesület civil szervezet 2016-ban került bejegyzésre. Az Egyesület alapvető céljai: turisztikai és kulturális rendezvények szervezése; Kárpátalja természeti környezetének óvása; az Egyesület tevékenységéhez kapcsolódó konferenciák, találkozók, megbeszélések és egyéb rendezvények szervezése; a nemzetközi turisztikai együttműködésekben való részvétel... Az Egyesület tagjai és partnerszervezetei között szerepelnek olyan határon túli egyesületek, kárpátaljai utazási irodák, falusi vendéglátók, éttermek, szálláshelyek, idegenvezetők, civil szervezetek és települési önkormányzatok, melyek hosszú évek óta sikeresek a turizmus fejlesztésében, kulturális rendezvények szervezésében és lebonyolításában. Az egyesület munkájának fontos része, hogy eleget tegyen minden olyan felkérésnek, meghívásnak amely tevékenységét tükrözi és részt vállal a helyi kulturális és egyéb rendezvények szervezésében. Kárpátaljai Magyar Turisztikai...

Kárpátaljai Magyar Turisztikai Egyesület civil szervezet...

Ukrajna, AsztélyA Kárpátaljai Magyar Turisztikai Egyesület civil szervezet 2016-ban került bejegyzésre. Az Egyesület alapvető céljai: turisztikai és kulturális rendezvények szervezése; Kárpátalja természeti környezetének óvása; az Egyesület tevékenységéhez kapcsolódó konferenciák, találkozók, megbeszélések és egyéb rendezvények szervezése; a nemzetközi turisztikai együttműködésekben való részvétel... Az Egyesület tagjai és partnerszervezetei között szerepelnek olyan határon túli egyesületek, kárpátaljai utazási irodák, falusi vendéglátók, éttermek, szálláshelyek, idegenvezetők, civil szervezetek és települési önkormányzatok, melyek hosszú évek óta sikeresek a turizmus fejlesztésében, kulturális rendezvények szervezésében és lebonyolításában. Az egyesület munkájának fontos része, hogy eleget tegyen minden olyan felkérésnek, meghívásnak amely tevékenységét tükrözi és részt vállal a helyi kulturális és egyéb rendezvények szervezésében. Kárpátaljai Magyar Turisztikai...

Kárpátaljai Magyar Vállalkozók Szövetsége

Ukrajna, TiszapéterfalvaA Kárpátaljai magyar Vállalkozók Szövetsége (KMVSZ), a Kárpátalján élő magyar vállalkozók gazdasági és szociális értékeit képviselő társadalmi szervezet. A Szövetség célja, a kárpátaljai magyarság gazdasági életének fellendítése, Ukrajna gazdaságába történő integrálása, megőrizve annak sajátosságait. Jogot formál gazdasági kapcsolatok létesítésére, hozzá hasonlóbelföldi és külföldi szervezetekkel. Feladatai közé tartozik munkahelyek teremtése, szakemberképzés, szakmai konferenciák szervezése, a vállalkozók munkájához szükséges modern technológia beszerzése, információs központ létrehozása, a szövetség tagjai által megtermelt termékek értékesítésének elősegítése, pénzügyi alap létrehozása, stb.Kárpátaljai Magyar Vállalkozók...

Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesület

Ukrajna, SzürteA Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesületet 2011-ben kárpátaljai magyar értelmiségiek egy csoportja alapította (hivatalos ukrajnai bejegyzése 2012. január 10.), s célja, a Lakiteleki Népfőiskola Alapítvány céljaival összhangban a közösségépítés és az ismeretek minél szélesebb körű terjesztése az összmagyarság, ezen belül a kárpátaljai magyarság körében a nemzeti identitás megőrzése érdekébenKárpátaljai Népfőiskolai Egyes...

Kárpátaljai Református Egyház

Ukrajna, Beregszász„A Kárpátaljai Református Egyház az egyetemes keresztyén anyaszentegyháznak, a Jézus Krisztus egyházának része, Krisztus teste, így az Ő felkenetésének részese. A Szentírás alapján, az Apostoli Hitvallás, valamint elfogadott hitvallásai: a Heidelbergi Káté és a II. Helvét Hitvallás értelmében egyedüli fejének az Úr Jézus Krisztust ismeri. Az egész világ református egyházaival a hit egysége fűzi egybe.” (Részlet egyházunk alkotmányából) Egyszerre vagyunk népegyház és hitvalló egyház is. Gyülekezeti tagjaink nemzedékről nemzedékre iktatódnak a keresztség által, s a megtérés és újjászületés által lesznek hitvalló egyháztagokká.Vallás
Szociális, karitatív

Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet

Ukrajna, Beregszász- Fiatalok elérése és számukra az Evangélium átadása. - Hívő fiatalok hitbeli nevelése, szolgálatba segítése. - Krisztus képviselése a világban a fiatalok között. - Gyülekezetek, ificsoportok segítése az ifi munkában, és a gyülekezetbe való aktív beépülésben.Kárpátaljai Református Ifjúság...

"Kenguru" Jótékonysági Alapítvány

Ukrajna, PalágykomorócA tájegység magyar folklór hagyományainak megőrzése, művelése és tovább hagyományozása a fiatalabb generáció számára. "Kenguru" Jótékonysági Alapítv...

Kezünkben a Jövő Alapítvány

Ukrajna, BeregszászA Kezünkben a Jövő Alapítvány 2008 elején jött létre Beregszászban élő, közéletben aktív családok kezdeményezésére. Az alapítók célja: információval és ügyintézéssel segíteni az állami intézményekben élő árva gyermekek családba kerülését.Kezünkben a Jövő Alapítvány...

KMKSZ Beregszászi Középszintű Szervezete

Ukrajna, BeregszászA Kárpátalján élő magyar nemzetiség kultúrájának, nemzeti hagyományainak, anyanyelvi művelődésének és oktatásának elősegítése, valamint az e célokkal kapcsolatos érdekek védelme. A Szövetség serkentője, ösztönzője kíván lenni mindazoknak a folyamatoknak, amelyek a magyarság belső önépítését szolgálják, olyan eredményekre törekszik, melyek a magyarság hosszú távú érdekeikre összpontosítva népünk számára európai mércével mérhető jövőt teremtenek. A KMKSZ egyik hangsúlyozott követelése a nemzetiségi önigazgatás megteremtése. Kultúrpolitikájának célja az összmagyar kultúrán alapuló magyar kulturális intézményrendszer megteremtése, mely magában foglalja az oktatási és közművelődése intézményhálózatot is. Szorgalmazza a kárpátaljai magyar oktatás teljes körű kiépítését, segítséget nyújt egyházi és magán tanintézmények alapításában. Céljának tekinti a kárpátaljai magyarság érdekeinek képviseletét az ukrán politikai közéletben, valamint EP-képviselőnk révén az európai döntéshozatalban is.KMKSZ Beregszászi Középszintű ...

KMKSZ Felső-Tisza-vidéki Középszintű Szervezete

Ukrajna, TécsőA Kárpátalján élő magyar nemzetiség kultúrájának, nemzeti hagyományainak, anyanyelvi művelődésének és oktatásának elősegítése, valamint az e célokkal kapcsolatos érdekek védelme. A Szövetség serkentője, ösztönzője kíván lenni mindazoknak a folyamatoknak, amelyek a magyarság belső önépítését szolgálják, olyan eredményekre törekszik, melyek a magyarság hosszú távú érdekeikre összpontosítva népünk számára európai mércével mérhető jövőt teremtenek. A KMKSZ egyik hangsúlyozott követelése a nemzetiségi önigazgatás megteremtése. Kultúrpolitikájának célja az összmagyar kultúrán alapuló magyar kulturális intézményrendszer megteremtése, mely magában foglalja az oktatási és közművelődése intézményhálózatot is. Szorgalmazza a kárpátaljai magyar oktatás teljes körű kiépítését, segítséget nyújt egyházi és magán tanintézmények alapításában. Céljának tekinti a kárpátaljai magyarság érdekeinek képviseletét az ukrán politikai közéletben, valamint EP-képviselőnk révén az európai döntéshozatalban is.KMKSZ Felső-Tisza-vidéki Közép...

KMKSZ Munkácsi Középszintű Szervezete

Ukrajna, MunkácsA Kárpátalján élő magyar nemzetiség kultúrájának, nemzeti hagyományainak, anyanyelvi művelődésének és oktatásának elősegítése, valamint az e célokkal kapcsolatos érdekek védelme. A Szövetség serkentője, ösztönzője kíván lenni mindazoknak a folyamatoknak, amelyek a magyarság belső önépítését szolgálják, olyan eredményekre törekszik, melyek a magyarság hosszú távú érdekeikre összpontosítva népünk számára európai mércével mérhető jövőt teremtenek. A KMKSZ egyik hangsúlyozott követelése a nemzetiségi önigazgatás megteremtése. Kultúrpolitikájának célja az összmagyar kultúrán alapuló magyar kulturális intézményrendszer megteremtése, mely magában foglalja az oktatási és közművelődése intézményhálózatot is. Szorgalmazza a kárpátaljai magyar oktatás teljes körű kiépítését, segítséget nyújt egyházi és magán tanintézmények alapításában. Céljának tekinti a kárpátaljai magyarság érdekeinek képviseletét az ukrán politikai közéletben, valamint EP-képviselőnk révén az európai döntéshozatalban is.KMKSZ Munkácsi Középszintű Sze...

KMKSZ Nagyszőlősi Középszintű Szervezete

Ukrajna, NagyszőlősA Kárpátalján élő magyar nemzetiség kultúrájának, nemzeti hagyományainak, anyanyelvi művelődésének és oktatásának elősegítése, valamint az e célokkal kapcsolatos érdekek védelme. A Szövetség serkentője, ösztönzője kíván lenni mindazoknak a folyamatoknak, amelyek a magyarság belső önépítését szolgálják, olyan eredményekre törekszik, melyek a magyarság hosszú távú érdekeikre összpontosítva népünk számára európai mércével mérhető jövőt teremtenek. A KMKSZ egyik hangsúlyozott követelése a nemzetiségi önigazgatás megteremtése. Kultúrpolitikájának célja az összmagyar kultúrán alapuló magyar kulturális intézményrendszer megteremtése, mely magában foglalja az oktatási és közművelődése intézményhálózatot is. Szorgalmazza a kárpátaljai magyar oktatás teljes körű kiépítését, segítséget nyújt egyházi és magán tanintézmények alapításában. Céljának tekinti a kárpátaljai magyarság érdekeinek képviseletét az ukrán politikai közéletben, valamint EP-képviselőnk révén az európai döntéshozatalban is.KMKSZ Nagyszőlősi Középszintű ...

KMKSZ Ungvári Középszintű Szervezete

Ukrajna, UngvárA Kárpátalján élő magyar nemzetiség kultúrájának, nemzeti hagyományainak, anyanyelvi művelődésének és oktatásának elősegítése, valamint az e célokkal kapcsolatos érdekek védelme. A Szövetség serkentője, ösztönzője kíván lenni mindazoknak a folyamatoknak, amelyek a magyarság belső önépítését szolgálják, olyan eredményekre törekszik, melyek a magyarság hosszú távú érdekeikre összpontosítva népünk számára európai mércével mérhető jövőt teremtenek. A KMKSZ egyik hangsúlyozott követelése a nemzetiségi önigazgatás megteremtése. Kultúrpolitikájának célja az összmagyar kultúrán alapuló magyar kulturális intézményrendszer megteremtése, mely magában foglalja az oktatási és közművelődése intézményhálózatot is. Szorgalmazza a kárpátaljai magyar oktatás teljes körű kiépítését, segítséget nyújt egyházi és magán tanintézmények alapításában. Céljának tekinti a kárpátaljai magyarság érdekeinek képviseletét az ukrán politikai közéletben, valamint EP-képviselőnk révén az európai döntéshozatalban is.KMKSZ Ungvári Középszintű Szer...

Kölcsey Ferenc Szakkollégium Hallgatói Önkormányzata...

Ukrajna, BeregszászA kárpátaljai fiatalság összetartása, identitásuk megőrzésének elősegítése.Kölcsey Ferenc Szakkollégium H...

Lehoczky Tivadar Intézet

Ukrajna, BeregszászA Lehoczky Tivadar Társadalomtudományi Kutatóközpont az 1999-ben alakult LIMES Társadalomkutató Intézet jogutódjaként jött létre. Célja: a Kárpátalján folyó magyar vonatkozású történelem- és társadalomtudományi, valamint bölcsészettudományi kutatások elősegítése, összehangolása, továbbá alapkutatások megszervezése, koordinálása és végzése, azok intézményi hátterének megteremtése, valamint tudományos utánpótlás nevelése, az ifjú kutatók munkájának segítése. Működését a kezdetektől a Magyar Tudományos Akadémia és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola támogatja.Lehoczky Tivadar Intézet...

Life Aid

Ukrajna, UngvárA 2013. október 1-jén bejegyzett LifeAid tevékenységi köre az általános humanitárius segítségnyújtástól a hátrányos helyzetben lévő emberek – mélyszegénységben élők, szenvedélybetegek , betegek – megsegítésén át a fogyatékkal élők rehabilitációs programjáig számos humanitárius és fejlesztési szakterületet fog át. Ilyen a nehéz körülmények közé került személyek, rászorulók, a katasztrófa sújtotta területen élők támogatása, a családsegítés, a Fogadj örökbe! program, valamint a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. Arra törekszünk, hogy a ránk bízott feladatokat „hittel és szakértelemmel” végezzük. Ennek érdekében a LifeAid Magyarországon és Ukrajnában (Kárpátalján) egyaránt versenyképes és jól képzett szakembergárdát állított fel, akik folyamatosan biztosítják a szervezet dinamikus fejlődését, ezáltal pedig munkánk újabb célcsoportokra való kiterjesztésének lehetőségét.Life Aid...

Life Aid

Ukrajna, UngvárA 2013. október 1-jén bejegyzett LifeAid tevékenységi köre az általános humanitárius segítségnyújtástól a hátrányos helyzetben lévő emberek – mélyszegénységben élők, szenvedélybetegek, betegek – megsegítésén át a fogyatékkal élők rehabilitációs programjáig számos humanitárius és fejlesztési szakterületet fog át. Ilyen a nehéz körülmények közé került személyek, rászorulók, a katasztrófa sújtotta területen élők támogatása, a családsegítés, a Fogadj örökbe! program, valamint a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. Arra törekszünk, hogy a ránk bízott feladatokat „hittel és szakértelemmel” végezzük. Ennek érdekében a LifeAid Magyarországon és Ukrajnában (Kárpátalján) egyaránt versenyképes és jól képzett szakembergárdát állított fel, akik folyamatosan biztosítják a szervezet dinamikus fejlődését, ezáltal pedig munkánk újabb célcsoportokra való kiterjesztésének lehetőségét.Life Aid...

Magyar Értelmiségek Kárpátaljai Közössége

Ukrajna, UngvárA kárpátaljai magyarság önszerveződését művelődési, irodalmi, művészeti, könyvkiadási, valamint tudományos tevékenységet önkormányzati és gazdaságfejlesztési érdekvédelmét felkaroló és segítő civil intézmény. Szorgos előkészítői és szervezői munka eredményeképpen 1993. április 30-án Ungváron 70 alapító taggal megalakult a Magyar Értelmiségek Kárpátaljai Közössége.Magyar Értelmiségek Kárpátalja...

Mezőgecsei Hagyományőrzők és Falufejlesztők Egyesülete...

Ukrajna, MezőgecseAz egyesület célja a kárpátaljai magyarság hagyományainak megőrzése, fesztiválok szervezése, a falusi turizmus fellendítése.Mezőgecsei Hagyományőrzők és F...

Momentum Doctorandus Kárpátaljai Magyar Doktoranduszok Szerv...

Ukrajna, BeregszászA szervezetnek elsősorban az a célja, hogy számon tartsa, összefogja a doktoranduszokat, a tagság számára olyan szakmai információkat áramoltasson (konferencia, publikálási, kutatási ösztöndíj lehetőségek) és olyan szakmai programokat szervezzen, amelyek segíthetik őket doktori fokozatuk megszerzésében, az ukrajnai és magyarországi tudományos társadalomba való integrációjukban.Momentum Doctorandus Kárpátalj...

PAPILIO - Természet- és Környezetvédelmi Egyesület

Ukrajna, Nagydobrony• Kárpátalja természeti értékeinek és tradicionális néphagyományainak megismerése és megismertetése, elméleti és gyakorlati ökológiai-, valamint környezetvédelmi kutatások tervezése, irányítása és végzése. • Monitorozó jellegű alapkutatások végzése minden élőlénycsoportra nézve. • Kárpátaljai települések néphagyományainak gyűjtése, azok dokumentálása. • Kárpátaljai települések hagyományos gazdálkodási formáinak dokumentációs vizsgálata. • Kapcsolatok kialakítása a természetvédelemmel, vidékfejlesztéssel, fenntartható fejlődéssel foglalkozó hazai és külföldi csoportokkal, intézményekkel, kormányzati - és nem kormányzati szervezetekkel. • Az ökológiai szemlélet terjesztése rendezvényeken és írásos anyagokban. • Környezet- és természetvédelmi oktatás kárpátaljai magyar oktatási intézményekben. • Környezet- és természetvédelmi, valamint hagyományőrző kiadványok tervezése, szerkesztése és terjesztése. • Kárpátaljai természetvédelmi folyóirat szerkesztése és kiadása, elsősorban magyar nyelven. • Környezet- és természetvédelmi, valamint hagyományőrző táborok, nyíltnapok, konferenciák szervezése és lebonyolítása. • Kisléptékű tájrehabilitációs vizsgálatok végzése. Természetkímélő gyepgazdálkodás kialakítása. • Erdei iskolák létrehozása és azok rendszeres üzemeltetése. • Tanösvények létrehozása és kezelése. • Tudományos gyűjtemények létrehozása. • Kárpátaljai- és külföldi terepgyakorlatok, túrák szervezése és vezetése.) PAPILIO - Természet- és Környe...

Pro Agricultura Carpatica Megyei Jótékonysági Alapítvány...

Ukrajna, BeregszászÉletképes családi gazdaságok létrejöttének elősegítése, a létrejött családi gazdaságok fejlesztése, a gazdák szakmai ismereteinek növelése, korszerű, hatékony és környezetbarát technológiák meghonosítása és elterjesztése, a gazdálkodók segítése a különböző pályázatokban és szociális programokban való részvételben, a korszerű, európai típusú szövetkezeti formák meghonosítása és elterjesztése Kárpátalján.Pro Agricultura Carpatica Megy...

Pro Cultura Subcarpathica

Ukrajna, BeregszászA civil szervezet célja, hogy a kultúra által továbbépítse, erősítse, fejlessze a kárpátaljai magyar közösséget. A szervezet apolitikus civil képződmény, mely konzervatív értékekre épül, de nem zárkózik el a kultúra modern és posztmodern értelmezésétől, a szubkultúráktól, a kortárs kezdeményezésektől sem. Feladatuk, hogy elérhetővé tegyék a kultúrát közösségünk minden tagja számára, illetve felvállalják a kárpátaljai magyarság hagyományainak, kultúrájának, világlátásának közvetítését a Kárpát-medencében, és ezt a Kárpátalja.ma kárpátaljai magyar hírportálon keresztül is.Pro Cultura Subcarpathica...

Légy aktív

Szeretnél másokon segíteni vagy egy jó ügy érdekében cselekedni? Mi segítünk neked megtalálni a legideálisabb civil szervezetet.

csatlakozom
12