PAPILIO – Természet- és Környezetvédelmi Egyesület

Ukrajna, Nagydobrony Kultúra, információ, kommunikáció | Sport, hobbi, szabadidő | Tudomány, oktatás, kutatás, ismeretterjesztés | Környezet és állatvédelem, polgári védelem | Nemzetközi tevékenység | Ifjúsági

A szervezet alapadatai

PAPILIO - Természet- és Környezetvédelmi Egyesület
З охорони навколишнього середовища „ПАПІЛІО”
Egyesület
39122715
13241020000008632
13241020000008632
2014

Székhely

Ukrajna
89463
Nagydobrony
Ifjuság út 41.

A szervezet célja

Kultúra, információ, kommunikáció
Sport, hobbi, szabadidő
Tudomány, oktatás, kutatás, ismeretterjesztés
Környezet és állatvédelem, polgári védelem
Nemzetközi tevékenység
Ifjúsági
• Kárpátalja természeti értékeinek és tradicionális néphagyományainak megismerése és megismertetése, elméleti és gyakorlati ökológiai-, valamint környezetvédelmi kutatások tervezése, irányítása és végzése.
• Monitorozó jellegű alapkutatások végzése minden élőlénycsoportra nézve.
• Kárpátaljai települések néphagyományainak gyűjtése, azok dokumentálása.
• Kárpátaljai települések hagyományos gazdálkodási formáinak dokumentációs vizsgálata.
• Kapcsolatok kialakítása a természetvédelemmel, vidékfejlesztéssel, fenntartható fejlődéssel foglalkozó hazai és külföldi csoportokkal, intézményekkel, kormányzati - és nem kormányzati szervezetekkel.
• Az ökológiai szemlélet terjesztése rendezvényeken és írásos anyagokban.
• Környezet- és természetvédelmi oktatás kárpátaljai magyar oktatási intézményekben.
• Környezet- és természetvédelmi, valamint hagyományőrző kiadványok tervezése, szerkesztése és terjesztése.
• Kárpátaljai természetvédelmi folyóirat szerkesztése és kiadása, elsősorban magyar nyelven.
• Környezet- és természetvédelmi, valamint hagyományőrző táborok, nyíltnapok, konferenciák szervezése és lebonyolítása.
• Kisléptékű tájrehabilitációs vizsgálatok végzése. Természetkímélő gyepgazdálkodás kialakítása.
• Erdei iskolák létrehozása és azok rendszeres üzemeltetése.
• Tanösvények létrehozása és kezelése.
• Tudományos gyűjtemények létrehozása.
• Kárpátaljai- és külföldi terepgyakorlatok, túrák szervezése és vezetése.)

Kapcsolattartási adatok

Szanyi Szabolcs
+36306079026
Amennyiben továbbiakban nem szeretné, hogy szervezete adatait honlapunkon feltüntessük írjon az emailcímre.

Hasonló civil szervezetek

TISZÁNTÚLI REFORMÁTUS CSALÁDOK EGYESÜLETE

Magyarország, NagykerekiTISZÁNTÚLI REFORMÁTUS CSALÁDOK...

Fejlesztési és Innovációs Tanácsadó Egyesület

Magyarország, DebrecenAz Egyesület célja olyan innovatív szakemberekből álló tanácsadó csoport létrehozása, amely segíteni tudja a hátrányos helyzetben lévő társadalmi rétegek felzárkózását az oktatásban, a munkaerő piacon, illetve oda vissza tudja integrálni a már kiesett embereket. Továbbá olyan kulturális programok, konferenciák szervezése és megvalósítása, mely hatással van a társadalom mindennapi életére, népszerűsítve a társadalmi munka fontosságát is, lehetőségek feltárásának segítése érdekében. További céljaink: - más, hasonló területen működő szervezetekkel való együttműködés kialakítása a meghatározott adott esetben közös céljainak a megvalósítása érdekében, - szociálisan hátrányos rétegek felzárkóztatásának segítése az Egyesület szakmai tevékenysége által, - mentori tevékenység ellátása az oktatási rendszerből kiesett fiatalok számára, valamint a pályakezdők részére a sikeres elhelyezkedésükért a munkaerő piacon, - felelős társadalmi gondolkodásmód módszertani kialakítása, szakmai anyagok elkészítése tanulmányok alátámasztásával, - nemzetközi kapcsolatok építése, közös projekt megvalósítás érdekében más országbeli szervezetekkel.Fejlesztési és Innovációs Taná...

Légy aktív

Szeretnél másokon segíteni vagy egy jó ügy érdekében cselekedni? Mi segítünk neked megtalálni a legideálisabb civil szervezetet.

csatlakozom

Contact Mentálhigiénés Konzultációs Szolgálat

Magyarország, SzolnokContact Mentálhigiénés Konzult...