Dorcas Segélyszervezet Kárpátaljai Kirendeltsége

Ukrajna, Szürte Vallás | Szociális, karitatív | Adományosztási tevékenység, nonprofit szövetségek | Nemzetközi tevékenység | Egyéb tevékenység

A szervezet alapadatai

Dorcas Segélyszervezet Kárpátaljai Kirendeltsége
Dorcas Aid Transcarpathia
Alapítvány
1998

Székhely

Ukrajna
89432
Szürte
Templom u.1.

A szervezet célja

Vallás
Szociális, karitatív
Adományosztási tevékenység, nonprofit szövetségek
Nemzetközi tevékenység
Egyéb tevékenység
A Dorcas Segélyszervezet egy keresztyén értékeket valló fejlesztés egyesület, melynek célja: segítséget nyújtani a szegényeknek és elesetteknek vallási és politika meggyőződéstől függetlenül, illetve nemre és bőrszínre való tekintet nélkül. Fejlesztésekkel, szociális segélyekkel igyekszenek hozzájárulni az önálló, emberhez méltó életvitel kialakításához. Tevékenységüket helyi partnerek bevonásával végzik. A Dorcas három fő területen nyújt segítséget: 1. Sürgősségi támogatást ad háború- és katasztrófasújtott vidékeken. 2. Szociális segélyt nyújt nagycsaládok, öregek, fogyatékkal élők és más rászorulók számára. 3. Lehetőségei szerint fejlesztési terveket is támogat, melyek a társadalom peremére szoruló egyének és családok életkörülményeinek és életszínvonalának javítását célozzák meg.

Kapcsolattartási adatok

Katkó Ferenc
89432, Szürte, Templom u. 1.
+3803122-671974
Amennyiben továbbiakban nem szeretné, hogy szervezete adatait honlapunkon feltüntessük írjon az emailcímre.

Hasonló civil szervezetek

TISZÁNTÚLI REFORMÁTUS CSALÁDOK EGYESÜLETE

Magyarország, NagykerekiTISZÁNTÚLI REFORMÁTUS CSALÁDOK...

Polgáriak Polgár Város Közéletéért és Fejlődéséért Egyesület...

Magyarország, Polgára) Fő tevékenységi terület: A városban élő és a városért tenni akaró állampolgárok szervezeti formában történő egyesülésének megteremtése, bevonva a nemzeti és etnikai kisebbségeket. b) Polgár város önkormányzatában a helyi sajátosságok érvényesülésének elősegítése. c) A közéletiség olyan színterének megteremtése önállóan, vagy társszervezetekkel közösen, melyek a fenn említett célok megvalósítását segítik. d) Az Egyesületben résztvevő tagok szakmai tagozódásának biztosítása, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. e) Polgári szellemiség, kultúra, művelődés változó viszonyaink közt történő megtartása és tovább vitele érdekében kult6úrális tevékenység folytatása, kulturális örökség megóvása. f) A polgári lakosok ember és állampolgári jogainak védelme, különös tekintettel a gyermek és ifjúság védelemre valamint érdekképviseletre. g) Polgár városban a közrend és közbiztonság védelme együtt működés az önkéntes tűzoltásban, mentésben katasztrófa- elhárításban résztvevőkkel h) A bűnmegelőzés és az áldozatvédelem területén együttműködés a helyi szervekkel Polgáriak Polgár Város Közélet...

Légy aktív

Szeretnél másokon segíteni vagy egy jó ügy érdekében cselekedni? Mi segítünk neked megtalálni a legideálisabb civil szervezetet.

csatlakozom

Life Aid

Ukrajna, UngvárA 2013. október 1-jén bejegyzett LifeAid tevékenységi köre az általános humanitárius segítségnyújtástól a hátrányos helyzetben lévő emberek – mélyszegénységben élők, szenvedélybetegek , betegek – megsegítésén át a fogyatékkal élők rehabilitációs programjáig számos humanitárius és fejlesztési szakterületet fog át. Ilyen a nehéz körülmények közé került személyek, rászorulók, a katasztrófa sújtotta területen élők támogatása, a családsegítés, a Fogadj örökbe! program, valamint a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. Arra törekszünk, hogy a ránk bízott feladatokat „hittel és szakértelemmel” végezzük. Ennek érdekében a LifeAid Magyarországon és Ukrajnában (Kárpátalján) egyaránt versenyképes és jól képzett szakembergárdát állított fel, akik folyamatosan biztosítják a szervezet dinamikus fejlődését, ezáltal pedig munkánk újabb célcsoportokra való kiterjesztésének lehetőségét.Life Aid...