Kárpátaljai Református Egyház

Ukrajna, Beregszász Vallás | Szociális, karitatív

A szervezet alapadatai

Kárpátaljai Református Egyház
Upravlinnja Zakarpatskoi Reformatskoi Cerkvy
Egyéb szervezet
22113360
647795
13221200000000383
1991

Székhely

Ukrajna
90202
Beregszász
Munkácsi u. 83.

A szervezet célja

Vallás
Szociális, karitatív
„A Kárpátaljai Református Egyház az egyetemes keresztyén anyaszentegyháznak, a Jézus Krisztus egyházának része, Krisztus teste, így az Ő felkenetésének részese. A Szentírás alapján, az Apostoli Hitvallás, valamint elfogadott hitvallásai: a Heidelbergi Káté és a II. Helvét Hitvallás értelmében egyedüli fejének az Úr Jézus Krisztust ismeri. Az egész világ református egyházaival a hit egysége fűzi egybe.”
(Részlet egyházunk alkotmányából)

Egyszerre vagyunk népegyház és hitvalló egyház is. Gyülekezeti tagjaink nemzedékről nemzedékre iktatódnak a keresztség által, s a megtérés és újjászületés által lesznek hitvalló egyháztagokká.

Kapcsolattartási adatok

Zán Fábián Sándor
90202, Ukrajna, Beregszász, Munkácsi u. 83.
+380-3141-23460
Amennyiben továbbiakban nem szeretné, hogy szervezete adatait honlapunkon feltüntessük írjon az emailcímre.

Hasonló civil szervezetek

Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet

Románia, Cluj-Napoca / KolozsvárAz ODFIE az unitárius ifjúságot kívánja szervezett egységbe tömöríteni, azzal a céllal, hogy segítse őket vallásosságuk megélésében, irányítsa értékteremtő munkájukat, képviselje őket a társadalomban, lehetőséget teremtsen egészséges lelki, szellemi, művelődési, nevelési, szociális, környezetvédelmi, sport- és más szabadidős tevékenységekre. Tagjai lehetnek nem unitárius fiatalok is, akik célkitűzéseit elfogadják és alapelveivel egyetértenek.Országos Dávid Ferenc Ifjúsági...

Blythswood Karitatív Egyesület

Románia, Floreşti / SzászfenesCélkitűzéseink a nehéz körülmények között élők vagy komoly anyagi problémákkal küzködők felkarolása és életszínvonalának növelése; a partneri kapcsolatokban rejlő lehetőségek kiaknázása a társadalmi problémák közösségi szinten történő megoldása érdekében; a társadalmi szerepvállalás kialakulásának támogatása a cégek, vállalatok életében; a döntéshozó szervek (közigazgatási szervek, intézmények, civil szervezetek, gazdasági szféra képviselői) és polgárok bevonása a közösség érdekét szolgáló tevékenységekbe.Blythswood Karitatív Egyesület...

Légy aktív

Szeretnél másokon segíteni vagy egy jó ügy érdekében cselekedni? Mi segítünk neked megtalálni a legideálisabb civil szervezetet.

csatlakozom

Bod Péter Alapítvány

Románia, Alba Iulia / GyulafehérvárAz alapítvány kulturális, művelődési, iskolai és szociális célokat tűzött ki maga elé: Bod Péter barokk szellemiségének megismerését a barokk és felvilágosodás-kori művelődésben Bod Péter műveinek kiadása és a róla szóló művek megjelentetése. Bod Péter magyarigeni templomának és emlékházának megóvása, fejlesztése. a magyar iskolai oktatás modernizációjának, fejlődésének anyagi támogatása a magyar iskolai oktatás megszervezése, támogatása és európai szintű fejlesztése a tanárok képzésének és elhelyezkedésének segítsége, egy minőségibb magyar oktatás reményében a diákok érdemi és szociális ösztöndíjjal való támogatása modern technológiák bevezetése az iskolai oktatási folyamatban anyagi támogatás juttatása, különféle rangú magyar iskolák számára az egyetemi, középiskolai, elemi oktatás iskolán kívüli művelődési törekvéseinek támogatása szociális juttatások biztosítása a nehéz helyzetben levő magyar diákok számára.Bod Péter Alapítvány...