Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet

Ukrajna, Beregszász Kultúra, információ, kommunikáció | Vallás | Szociális, karitatív | Ifjúsági

A szervezet alapadatai

Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet
Reformed Youth Organisation of Transcarpathia
Egyéb szervezet
26212194
13221200000000533
13221200000000533
2002

Székhely

Ukrajna
90202
Beregszász
Széchényi út, 48/1.

A szervezet célja

Kultúra, információ, kommunikáció
Vallás
Szociális, karitatív
Ifjúsági
- Fiatalok elérése és számukra az Evangélium átadása.
- Hívő fiatalok hitbeli nevelése, szolgálatba segítése.
- Krisztus képviselése a világban a fiatalok között.
- Gyülekezetek, ificsoportok segítése az ifi munkában, és a gyülekezetbe való aktív beépülésben.

Kapcsolattartási adatok

Sipos József
+380982100372, +380509134728
Amennyiben továbbiakban nem szeretné, hogy szervezete adatait honlapunkon feltüntessük írjon az emailcímre.

Hasonló civil szervezetek

TISZÁNTÚLI REFORMÁTUS CSALÁDOK EGYESÜLETE

Magyarország, NagykerekiTISZÁNTÚLI REFORMÁTUS CSALÁDOK...

Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet

Románia, KolozsvárAz ODFIE az unitárius ifjúságot kívánja szervezett egységbe tömöríteni, azzal a céllal, hogy segítse őket vallásosságuk megélésében, irányítsa értékteremtő munkájukat, képviselje őket a társadalomban, lehetőséget teremtsen egészséges lelki, szellemi, művelődési, nevelési, szociális, környezetvédelmi, sport- és más szabadidős tevékenységekre. Tagjai lehetnek nem unitárius fiatalok is, akik célkitűzéseit elfogadják és alapelveivel egyetértenek. Az ODFIE elkötelezettje a hagyományos unitárius világnézetből fakadó értékeknek (vallási szabadelvűség, lelkiismereti szabadság, türelem, a másság iránti nyitottság, társadalmi felelősségvállalás, ember- és népszolgálat stb.). Ezek ápolásával az unitárius közösségfejlesztését és a magyar nemzet erősítését, valamint a társadalom fejlődését kívánja szolgálni. Az ODFIE feladatköre: o Vallásos, lelki, szellemi, közművelődési, nevelési, szociális, környezetvédelmi, sport-és más szabadidős tevékenységek (összejövetelek, rendezvények, programok, képzések, népfőiskolai tanfolyamok, segélyezések stb.) szervezése a tagok és az érdeklődők számára. o A tagság vallási és nemzeti hagyományainak ápolása, a szórványban élő ifjúságközösségi azonosságtudatának erősítése. o Az ODFIE értékeit és működését ismertető, céljait szolgáló kiadói tevékenység folytatása. o Ifjúsági és más jellegű szervezetekkel való kapcsolatok létrehozása és ápolása a Kárpát-medencében és világszerte. o A különböző vallási felekezetek és nemzetek közti közeledés érdekében az egymás másságának megismerésén és kölcsönös tiszteletén alapuló együttműködések szorgalmazása. o Az ODFIE céljainak és a tagság érdekeinek képviselete a társadalomban; állásfoglalás az ODFIE küldetését és tagságát lényegesen érintő egyházi, közéleti és társadalmi kérdésekben.Országos Dávid Ferenc Ifjúsági...

Légy aktív

Szeretnél másokon segíteni vagy egy jó ügy érdekében cselekedni? Mi segítünk neked megtalálni a legideálisabb civil szervezetet.

csatlakozom

Magyar-Zsidó Szabadságharcosokért Emlékbizottság MAZSISZEM...

Magyarország, BudapestSamor v'zachor l'dor vador = Őrizni emlékezni és ápolni a magyarországi 1848-49-es forr. és szabharc zsidor származású hőseinek emlékét és más történelmi eseményt is '56 illetve Magyarországról elszármazott hősök akik Izrael Állam függetlenségéért vívott harcokban estek el. Feladat: oktatás kiadványok szerkesztése, ismeretterjesztés, hasonló célkitűzéssel rendelkező belföldi és külföldi szervezetekkel való kapcsolatteremtésMagyar-Zsidó Szabadságharcosok...