Vajdaság

Felhívás a Kárpát-medencei Diákok Művészeti Találkozóján való részvételre.

Vajdaság

A Magyar Nemzeti Tanács nemzeti önazonosságot őrző, hagyományos rendezvények megszervezésére vonatkozó 2021. évi kulturális pályázata.

Vajdaság

A Magyar Nemzeti Tanács 2021. évi általános kulturális pályázata.

Vajdaság

A Magyar Nemzeti Tanács nem kulturális tevékenységet folytató civil szervezetekre vonatkozó 2021. évi pályázata.

A középiskolás diákoknak szóló versenyen a tanulók egy képzeletbeli vállalat menedzserének szerepét töltik be, ennek a vállalatnak az üzleti tervét kell elkészíteni.

A verseny témája a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos megfigyelés, kutatás, elemzés.

Zenta

Felhívás az Énekelt Versek XXV. Zentai Fesztiválján való részvételre.

Tarka-barka rokolya rajz- és alkotópályázatot hirdet a Hagyományok Háza Nyitott Műhelye.

A KÁMME Alapítvány fotópályázat-sorozatot hirdet határon túli magyar fotósok számára.

Felhívás a III. Kárpát-medencei színjátszó és drámaíró táborban való részvételre .

IV. Országos Fémműves Népi Iparművészeti Pályázat.

A Hét Nap pályázata: Fotózzon a címlapra!

Vajdaság

Pályázat a szerb nyelven anyakönyvezett családi és/vagy utóneveknek a magyar nyelv szabályai szerinti változtatásával járó költségek résztámogatására.

Szabadka

A szabadkai Népkör rajz- és meseíró-pályázata.

A Kisebbségi Jogvédő Intézet pályázati felhívása tanulmány írására.

A népi fazekasság hagyományainak ápolása, a nagy múltú fazekas-központok tárgyi művészetének megőrzése, továbbfejlesztése, mai lakáskultúrába történő beillesztése a néprajzi szakirodalom felhasználásával.

Vajdaság

A Mörk Magyar Óriásnyúl Tenyészet pályázatot hirdet Magyarország területén és határvidékein, általános iskolában tanuló diákok számára.

Vajdaság

Őfelsége Katarina hercegnő alapítványa és Aleksandar Karađorđević trónörökös védnökségével hírdetett rajz- és esszépályázat.

Ürményháza

„Mit tudsz Torontál vármegyéről?” - történelmi vetélkedő általános iskolások részére.

A Kis Fürkész 2021-es évi versenyének felhívása.

Óbecse

Az óbecsei Ifjúsági Iroda Korunk hősei címmel irodalmi pályázatot hirdet 15 és 30 év közötti, Óbecse község területén élő fiatalok számára.

Topolya

A topolyai Művelődési Ház 2021. március 22-e és április 2-a között Tavaszköszöntő séta címmel tervez kiállítást, és ehhez kapcsolódik pályázati felhívásuk.

Bácsfeketehegy

A bácsfeketehegyi Kozma Lajos Fiókkönyvtár meghirdeti a 24. Podolszki József Publicisztikai Pályázatot.

Tudományos Ismeretterjesztő Társulat 2020/2021. tanévre is meghirdeti a TIT KALMÁR LÁSZLÓ MATEMATIKAVERSENYT. Az idei lesz az ötvenedik verseny, amely Magyarország legrégebbi általános iskola szintű matematika versenye.

Rajz- és esszépályázatot hirdettek a magyar zászló és címer emléknapja alkalmából.

X. ORSZÁGOS SZŰR-, SZŰRRÁTÉT-, NEMEZKÉSZÍTŐ ÉS SZŰCSHÍMZÉS PÁLYÁZAT.

A Magyar Művészeti Akadémia – kormányhatározat alapján – pályázatot hirdet alkotók, előadóművészek támogatására, valamint könyv- és folyóirat-kiadók terveinek megvalósítására, támogatására.

Kulturális gyermek és ifjúsági projektek.

Kulturális pályázat Szerbia kisebbségeinek.

Kulturális projekteket támogat Szabadka önkormányzata.

A Hagyományok Háza Népművészeti Módszertani Műhelye és a Magyar Táncművészeti Egyetem felhívást intéz táncos szakemberek, néptáncpedagógusok számára a digitális oktatás segítségével újszerű kezdeményezések, innovatív megoldások, tudásmegosztási technikák, bemutató módszertani anyagok kidolgozására.

Komakendő-pályázat Vajdaságban.

Fókuszban a városok címmel önkormányzati pályázat.

ELINDULT A HATÁRTALANUL KÖZÉPISKOLAI VETÉLKEDŐ 2020/2021.

Bike magazine nemzetközi fotópályázat 2021-re.

A vidéki nők tudatosságának és bizalmának növelése Szerbiában-

Pályázat a kortárs alkotásokra és a digitális kulturális örökségre.

Vajdaság

Komakendő alkotói pályázat Vajdaságban.

A Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség az idén is meghirdeti a Vajdasági Szép Magyar Könyv című pályázatát.

on-line

A Palics Magyar Művelődési Egyesület idén másodízben is megszervezi II. Palicsi Versfesztivál elnevezésű rendezvényét. A jelenlegi járványügyi korlátozások értelmében online térben valósul meg a program.

Törökbecse

A törökbecsei önkormányzatának egyetemi ösztöndíjpályázata a 2020/2021-es tanévre. 50 hallgató ,havi 8000 dináros támogatás, tíz hónap.

A Logos Keresztény Gyülekezet rajzpályázatot hirdet óvodás korú és 1–8. osztályos gyerekek számára.

Adorján

Az adorjáni Szőke Tisza Művelődési Egyesület pályázatot hirdet óvodások és iskolások részére.

Rajzpályázat Madarat tolláról címmel óvodásoknak.

Vajdaság

Razpályázatot hirdet a horgosi Művelődési Ház

Óbecse

Az óbecsei Petőfi Sándor Magyar Kultúrkör és a Bóbita óbecsei Nagycsaládosok Egyesület adventi irodalmi és képzőművészeti pályázata

On-line

Űrkutatási csapatverseny magyarországi és határon túli középiskolásoknak

Magyar Életfa díj, Aranyplakett, Plakett - FELHÍVÁS

Szabadka

Szabadka Város ösztöndíjbizottsága ösztöndíjat írt ki az önkormányzat területén élő hallgatók számára.

Vajdaság

Téli házaló népszokások címmel karácsonyi rajzpályázatot hirdet a Hagyományok Háza.

Vajdaság

A Vajdasági Magyar Közgazdász Társaság meghirdeti a 2020–2021. tanévre szóló kiválósági ösztöndíjpályázatának felhívását.

Vajdaság

Megjelent a Tantárgyháló verseny új pályázati felhívása!

Újvidék

Gion Nándor Olvasási Verseny általános iskolásoknak.

Vajdaság

A Vajdasági Módszertani Központ és a Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnázium dalszöveg fordító versenyt hirdet felső tagozatos általános iskolás tanulók részére.

Ada

Az adai Szarvas Gábor Könyvtár negyedszer hirdeti meg fotópályázatát, idén A fekete-fehér kép mágiája címmel, a magyar fotográfia napja alkalmából.

A Magyar Nemzeti Tanács Várady kiválósági ösztöndíjának 2020. évi odaítélésére doktoranduszok részére.

A Magyar Nemzeti Tanács Várady kiválósági ösztöndíjának 2020. évi odaítélésére mesterhallgatók részére.

Vajdaság

A Bolyai Farkas Alapítvány pályázatot hirdet NE BÁNTSD A FÁT! címmel, óvodások és általános iskolás, alsó tagozatos tanulók számára.

Vajdaság

VII. Vajdasági Sajó Sándor hazafias versmondó verseny.

Ada

A Jancsi bohóc Bábszínház rajzpályázatot hirdet 4-10 éves vajdasági gyerekek számára fennállásának 5 éves évfordulója alkalmából.

Ürményháza

z Ürményházi Ifjúsági Klub és a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete közös pályázata.

Felhívás a XXIV. Dudás Kálmán Nemzeti Vers- és Prózamondó Találkozón való részvételre.

Vissza nem térítendő támogatás folyósítása mezőgazdasági föld vásárlásához.

Kevi

Képzőművészeti pályázat Móra László tiszteletére

Zenta

On-line szavalóverseny alsósok (1–2., 3–4. osztály), felsősök (5–6., 7–8. osztály), magyar mint környezetnyelv (1–4., 5–8. osztály), sajátos nevelési igényű tanulók (1–4., 5–8. osztály) részére Zentán.

A Magyar Nemzeti Tanács 2020-2021. évi pályázatai felsőoktatási ösztöndíjpályázatára (második kör).

Újvidék

Felhívás a XXXV. Szólj, síp, szólj! népzenei vetélkedőn való részvételre

Csóka

A csókai Móra Ferenc Magyar Művelődési Egyesület, fennállásának 50. évfordulóján, meghirdeti a VI. Cs. Simon István Vers- és Prózamondó Találkozót.

„Várak és Erődtemplomok, történelmünk dicső hírmondói” - rajzpályázat diákoknak.

Szabadka

A Keresztény Értelmiségi Kör (továbbiakban: KÉK) 18 évet felölelő tevékenykedése kapcsán papírképes és digitális amatőr fotópályázatot hirdet A Keresztény Értelmiségi Kör története képekben címmel.

Idén is folytatódik a hon- és népismereti levelezőverseny.

Pályázat külhoni óvodapedagógusok részére, akiknek kedve van blogbejegyzések írásához.

Pályázat szerbiai művészeknek.

Zenta

A ZENTAI Diáksegélyező Egyesület – ZENDE pályázatot hirdet ösztöndíjak odaítélésére a 2020/2021-es tanévre.

Ösztöndíjpályázatot hirdet a Kosztolányi Dezső Diáksegélyező Egyesület vajdasági tanulók részére.

Pályázat civil szervezetek közötti regionális együttműködésre

Újvidék

Mesemondó versenyt hirdet az Újvidéki Módszertani Központ.

A Magyar Nemzeti Tanács elnöke meghirdeti a következő pályázati felhívást a Magyar Nemzeti Tanács 2020–2021. évi demonstrátori ösztöndíjpályázatára.

Magyar Nemzeti Tanács pályázati kiírásai - ösztöndíj pályázatok a 2020-2021-es tanévre.

Falusi házak és a hozzá tartozó telek, valamint gazdasági udvar vásárlása.

Padé

A padéi Takáts Rafael Magyar Kultúrkör Keszég Károly (1954-1997) újságíró, a Napló hetilap főszerkesztőjének emlékére huszonegyedik alkalommal hirdeti meg a KÖZEGELLENÁLLÁS riportpályázatot.

A Magyar Nemzeti Tanács elnöke meghirdeti a következő, pályázati felhívást az Európa Kollégiumban való kollégiumi elhelyezés odaítélésére a 2020–2021. évben (első kör)

Külhoni és anyaországi diákok egyaránt próbára tehetik tudásukat a Nemzetpolitikai Államtitkárság Határtalanul programjának virtuális nyári vetélkedőjén, mely keretében a magyar történelemmel, irodalommal, néprajzzal, földrajzzal kapcsolatos izgalmas kérdésekre válaszolhatnak.

A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának felhívása: Jó tanuló, jó sportoló pályázat a határon túli fiatal tehetségeknek.

A Hagyományok Háza Népi Iparművészeti Osztálya, Heves Város Önkormányzata, a Hevesi Népművészeti és Háziipari Szövetkezet meghirdeti a XXII. Országos Szőttespályázatot.

Augusztus 15-éig beadható a pályakezdők vállalkozóvá válásának támogatására kiírt pályázat .

A topolyai önkormányzat és a Juhász Erzsébet Könyvtár meghirdeti hagyományos fotópályázatát

Külföldről hazatelepült vajdasági kezdő vállalkozók támogatása.

Kisorosz

Torontál Magyar Oktatási, Művelődési és Ifjúsági Központ rajzpályázata gyerekeknek.

A költészet trendi: Az Irodalmi Jelen vers- és prózapályázata középiskolásoknak

Kis közösségek támogatása.

Második felhívás monográfiák kiadására.

Az EU támogatása a migrációprobléam-kezeléshez.

Kísérleti program a szakmai mobilitásért a Nyugat-Balkánon.

Eredményesen zárult a Hagyományok Háza pályázata.

Kortárs magyar szerzők magyar nyelvű műveit várja a PesText Nemzetközi Irodalmi Fesztivál a reset témakörében június 15-éig.

Szerbiai pályázat diákegyesületek számára.

Határon túli alkotóknak és szervezeteknek indítottak meghívásos pályázatokat .

Támogatás a szabadkai egyházaknak és vallási közösségeknek.

Nemzeti Összetartozás Napja – „Milyen jó, hogy itt vagyunk” címmel videópályázatot hirdet a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága.

Nemzeti Összetartozás Napja – „Milyen jó, hogy itt vagyunk” címmel videópályázatot hirdet a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága.

Néptáncos film készül a nemzeti összetartozás napjára, várják a jelentkezőket .

A Hagyományok Háza Most van időm alkotni! címmel hirdet népi kézművesek számára pályázatot. A kezdeményezésről Péter Szidónia, az Intézmény kézműves osztályának vezetője ad bővebb tájékoztatást.

Közzétette a 2020. évi pályázatainak eredményeit a MNT .

A Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi — Nemzeti Közösségi Titkárság hat pályázati kiírás — három az oktatás támogatására és három a nemzeti kisebbségek támogatására — eredményét tette közzé, melyek keretösszege összesen 204 700 000 dinár.

Folytatódik a Nagy Családi Vetélkedő!

Művészeti pályázatot hirdetett az óbecsei Petőfi Sándor Általános Iskola.

Esszépályázat kezdő jogászoknak.

A Hagyományok Háza bútorfestő rajz- és alkotópályázata.

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. meghirdeti a : „Szülőföldön magyarul” című program felhívását a nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz támogatás, illetve hallgatói támogatás igénylésére a 2019/2020-as tanévre.

Zenta

A zentai Városi könyvtár pályázata

Vajdaság

(H)azám! (H)azám! a Kárpát-medence Nagy Családi Vetélkedője.

AMagyar Nemzeti Tanács pályázatai.

Topolya

A Logos Keresztény Gyülekezet rajzpályázatot hirdet óvodás és 1—8. osztályos gyerekek számára. A pályázat címe a Feltámadás ünnepe, az alkotásokat ehhez a témához kapcsolódóan várják.

A népművészeti alkotó- és előadóművészek április 1-jéig pályázhatnak a Népművészet Ifjú Mestere díjra. A Hagyományok Háza a pályamunkákat az egész Kárpát-medencéből és a diaszpórából várja. Az elismeréseket augusztus 20-a alkalmából adják át.