Magyarország, Szociális, karitatív

,,Jó Egészség" Közhasznú Alapítvány

Magyarország, BudapestA ferencárosi egészségügyi színvonal emelése, a lakosság jobb és színvonalasabb felvilágosítása a különböző aktuális egészségügyi problémákról, a lakossági egészségügyi ellátás modernizálása, fejlesztése. Az alapítvány célja propagandatevékenységgel, illetve lehetőség szerint egészségügyi gépek, berendezések, felszerelések beszerzésével, illetve beszerzés támogatásával kívánja megvalósítani. Egészségügy

' Taktaszadai Micimackó " Óvodásokért Alapítvány

Magyarország, Taktaszada, Óvodás gyermekek megsegítése, esélyegenlőség megteremtésének támogatása, felzárkóztatás elősegítése, egészséges életmódra nevelés, környezetvédelmi nevelés támogatása, előnyben részesítve a csoportos támogatást, kimagaslóan jó képességű gyermekek támogatása a taktaszadai óvodások körében.' Taktaszadai Micimackó " Óvod...

'48-as Pátyi Hősök Emlékéért Alapítvány

Magyarország, PátyEmlékmű állítása az 1948-49-es forra- dalom és szabadságharcban résztvevő pátyi katonáknak. Gyermekek megismer- tetése a történelmi eseményekkel, ezzel kapcsolatban versenyek, rendezvények szervezése. A huszárság hagyományainak ápolása. '48-as Pátyi Hősök Emlékéért A...

Szeretne megjelenni szervezetével ezen listában?

Ha Ön civil szervezet képviselője, kattintson a „jelentkezem” gombra!

jelentkezem

'56 Fénye Egyesület

Magyarország, BudapestAz 1956-os forradalom és szabadságharc szellemiségének ápolása, a magyar nemzet önazonosságának és nemzeti egységének megerősítése - pártoktól és politikai befolyásoktól mentesen. Ennek érdekében az ezzel kapcsolatos ismeretterjesztő és kulturális tevékenység szervezése, az ezt célzó rendezvények és alkotások létrehozásának támogatása. '56 Fénye Egyesület...

'A második első lépésért' Rehabilitációs Alapítvány...

Magyarország, BalástyaA mozgásszervi betegségek vagy balesetek okán kialakult fogyatékosság rehabilitációjának elősegítése; korszerű segédeszközökkel, módszerekkel, egészségügyi és pszichés körülményeik javítása érdekében komplex terápiás és rekreációs programok kidolgozása és alkalmazása. Egészségügy

'HUNGREEN - az egészséges és fenntartható táplálkozásért' Al...

Magyarország, PécsAz alternatív, teljes értékű, vegyszermentes, az etikus állattartást szem előtt tartó táplálkozás és életmód népszerűsítésének és széleskörű elérhetőségének megteremtése. ?Az vagy, amit megeszel, és azzá válsz, amire gondolsz.? ? gondolatot az alapítvány a legfontosabb jelmondatának tekint. Tevékenységével a tudatos táplálkozás kialakulását segíti elő a fiatalok körében, alternatívát kínálva a már berögzült, kényszeres fogyasztói szokásokkal szemben. Emellett az alapítvány az utazások, közösségi események keretében, ?interkulináris? élményekkel is gazdagítja a fiatalok életét. Az így kialakult hozzáállás a fiatalok értékrendjét is átalakítja, és kritikus szempontot képvisel a költséghatékony és egészségtelen trendekkel szemben. Az alapítvány társadalmunk dietétikai betegségeinek (ételallergiák, túlsúly, cukorbetegség, stb.) elkerülése érdekében az alternatív, egészséges hozzávalók megismertetésével egyúttal az otthonfőzés örömét, közösségi élményét is felfedezteti a fiatalokkal. Így egymást inspirálva alakul ki egy új közösség, mely urbánus, tanult, fiatal felnőttekből áll. Egészségügy

'Nemzetközi Üzleti Mediációs Központ' Egyesület

Magyarország, BudapestAz egyesület célja elsősorban az, hogy nyilvántartott tagjai segítségével a közvetítést (mediációt), mint konfliktuskezelő módszert elterjessze és alkalmazza Magyarországon, valamint ennek során mind a magyar, mind a nemzetközi tapasztalatokat megismerje, felhasználja és népszerűsítse. Nemzetközi tevékenység

(Őrhalom és Térsége Polgárőrség )Őrhalom és Térsége Polgárőr...

Magyarország, Célul tűztük ki a közösségek fejlesztését, a nemzet hagyományos értékeinek, valamint az európai kulturális örökség iránt fogékony, elkötelezett és tenni akaró polgárok együttműködésének támogatását. A kulturális és egészségmegőrző tevékenységek, természetvédelem és környezetvédelem, városszépítés, karitatív tevékenység mellett ifjúságvédelmi feladatok ellátását más civil szervezetekkel együttműködve.(Őrhalom és Térsége Polgárőrsé...

"1956 Öröksége" Alapítvány

Magyarország, BudapestA magyarországi 1956-os forradalom emlékét őrizze és megőrizze, eszmeiségét ápolja és minden érdeklődő számára nyilvánossá tegye. Az alapítvány célja egyrészt a múlt eseményeinek hiteles feltárása, az emlékek, a tények összegyűjtése, rendezése, megőrzése és hozzáférhetővé tétele a következő nemzedék számára. "1956 Öröksége" Alapítvány...

2=1 Családsegítő és Házasmisszió Magyarország Alapítvány...

Magyarország, ŐrbottyánA keresztény alapokon álló, a keresztény értékrendre épülő házasságra való felkészítés, jegyességgondozás, házasság gondozás, családgondozás, válságba jutott családok segítése, a válás megelőzése. Hátrányos helyzetű, vagy nehéz szociális helyzetbe kerülő emberek lelki, szellemi segítése. A fiatalok hagyományos értékeken alapuló családi életre való nevelése, családközpontú gondolkodás erősítése, Az élet, a család, az anyaság tiszteletére nevelés, a házasságért és a jövő generációjáért érzett felelősség erősítése. Felmutatni azokat az értékeket, amelyeket a családok képviselnek. Gyermek-, és ifjúságvédelem, valamint a társadalom peremére sodródott fiatalok támogatása. Hátrányos helyzetű családok gyermekeinek fejlődésének, tanulásának, tehetséggondozásának segítése, az analfabétizmus és a szegénység elleni küzdelem. A többségi és kisebbségi társadalom - különösen a magyarok és romák - egymás mellett éléséhez, egymás elfogadásához való segítségnyújtás és felvilágosítás, a családi és a tágabb közösségek segítése a közösség fejlődése érdekében. Munkahelyteremtés, foglalkoztatás, továbbképzés elősegítése különböző állami, illetve civil oktatási és segítő intézmények, szervezetek tevékenységének bekapcsolása, szolgáltatásaikhoz való hozzáféréshez elősegítése. 2=1 Családsegítő és Házasmissz...

3. Szektor Közhasznú Alapítvány

Magyarország, PécsKomplex, a társadalom szempontjából közhasznú programok működtetése, menedzselése és támogatása. 3. Szektor Közhasznú Alapítván...

4092. számú Dózsa György Úttörőcsapat

Magyarország, GombaBiztosítja tagjai számára a közösségi élet szervezeti keretét és gyakorlati lehetőségeit. Ifjúsági

48-as olvasókör

Magyarország, Kisújszállása XIX. századi olvasóköri hagyományok megőrzése és ápolása,közösségi együttlét, szórakozás, művelődés, ismeretterjesztés 48-as olvasókör...

50 Csemete Program Alapítvány

Magyarország, SzigetszentmiklósHatáron túli magyar ajkú gyermekek és családjaik részére az anyaország iránti elköteleződésük erősítése. Magyarországon élő magyar gyermekek és családjaik részére a határon túli magyarság iránti rokonszenv erősítése, kölcsönös kapcsolatok kialakítása. Nemzetközi tevékenység

"56-os Emlékműért" Polgári Egyesület

Magyarország, MurakeresztúrA helyi közösségek fejlesztése, a nemzet hagyományos értékei, valamint az európai kulturális örökség iránt fogékony, elkötelezett és tenni akaró állampolgárok, egyesületek együttműködésének támogatása, nemzeti és európai értékrend , az erkölcs, a kultúra, a szolidaritás, az egyének boldogulása, képviselete és terjesztése, a jogállamiság, a szociális piacgazdaság és a magyar polgári demokrácia erősítése érdekében. "56-os Emlékműért" Polgári Egy...

69. Harckocsi Ezred Nyugdíjas és Baráti Kör

Magyarország, NagyatádAz egyesület tagjainak elsődleges célja a honvédelem népszerűsítése, a katonai hagyományok ápolása. 69. Harckocsi Ezred Nyugdíjas ...

708. sz. Rómer Flóris Cserkészcsapatért Alapítvány

Magyarország, GyőrEseti támogatást nyújtson a csapat egy-egy feladatának megvalósításához. A csapat működésének elősegítése, hogy a gyermekek emberibb emberré, magyarabb magyarrá váljanak a jellemnevelés által. Gyermekek részére megnyitni a vallások megismerésének lehetőségét az alapvető ismeretek elsajátításával. Megismertetni a gyermekeket a magyar népi hagyományokkal, monda és mese világgal, népi táncokkal. Levelezési, kapcsolattartási lehetőség biztosítása a gyermekek és a fiatalok részére, problémáik megoldásának segítése az év bármely szakában. A természet megismerése, megszerettetése a gyermekekkel, a növény és állatvilág megóvása, rendszeres kirándulások, nyári és téli nomád táborok szervezése. A rászoruló, hátrányos helyzetű gyermekek segítése, felzárkóztatása. A gyermek személyiség fejlődésének biztosítása a felnőtté válás útján. Ifjúsági

7562 CIVITAS Egyesület

Magyarország, SegesdSegesd település értékeinek óvása, történelmi hagyományainak ápolása, fejlődésének segítése, kapcsolattartás más egyesületekkel. A tagok számára értelmes célok, tevékenységek biztosítása és a szabadidő hasznos eltöltése. Célja, hogy segítse a néphagyományi értékek felkutatását, ápolását, megőrzését és beillesztését a kulturális életbe. Az egyesület a céljai elérése érdekében szorosan együttműködik a környező önkormányzatokkal, különösen Segesd Község Önkormányzatával és más hasonló célú civil szervezetekkel. Az egyesület tevékenysége megvalósítása során céljainak elérése érdekében rendezvények szervezésével és lebonyolításával foglalkozik, a tagok számára információkat gyűjt és közvetít, a tagok tevékenységét összehangolja és elősegíti. Az egyesület tevékenységében hangsúlyos szerepet tölt be a család, mint a társadalom szerveződésének alapja. Az egyesület célja, hogy részt vegyen a helyi családok összefogásában, közös programok, rendezvények szervezésén keresztül.7562 CIVITAS Egyesület...

A "Fej-, Nyakdaganatos Betegekért" Alapítvány

Magyarország, GyőrTámogatja a fej-, nyakdaganatos betegségek korai felismerésére irányuló egészségügyi képzést, segítséget nyújt a fej-, nyakdaganatos betegek ellátásához szükséges műtőfelszerelések beszerzéséhez, az ezen területen dolgozó orvosok részére anyagi támogatást nyújt az új műtéti technikák elsajátítását célzó szakmai továbbképzéseken történő részvételhez, támogatja a fej-, nyakbetegséggel kapcsolatos tudományos rendezvények Győr-Moson-Sopron Megyében történő szervezését. A poszoperatív szakba került betegek beszédfejlesztése és a társadalomba történő visszailleszkedése érdekében egyéni, illetve csoportterápiás foglalkozásokhoz az azt végző szakemberek munkájának anyagi fedezetét részben biztosítja, és a munka megszervezéséhez tárgyi Egészségügy

A "Szoptatásért" Magyar Egyesület

Magyarország, PomázAz egyesület elősegíti, támogatja, védelmezi a csecsemők 6 hónapos korig történő, igény szerinti, kizárólagos szoptatását mint a legegészségesebb csecsemőtáplálási módot, és a szoptatás folytatását hozzátáplálás mellett legalább két éves korig, vagy azon túl, ameddig kisgyermek és az anya igényli. Egészségügy

A ”nemzet kishúgáért” Kulturális és Hagyományőrző Alapítván...

Magyarország, BudapestHűen megőrizni a jövőnek Szeleczky Zita művészetét és a magyarságért végzett kiemelkedő tevékenységét. Szeleczky Zita művészetén keresztül a magyar nemzeti kultúra értékeinek megismertetése, terjesztése, a magyarságtudat erősítése, melynek talpkövei a hit, a nyelv a zene és a tánc. Az alapítónál található, a művésznő munkásságával kapcsolatos dokumentumtár, hagyaték kezelésének elősegítése. Az alapítónak a művésznő munkásságával kapcsolatos saját művei gondozásának támogatása. Elősegíteni honfitársaink kulturális fejlődését, erősíteni a lakosság nemzeti hagyománytisztelő, művészetek iránti érdeklődését, lehetőséget nyújtani a magyarságtudat ápolására, kulturális hagyományainak megőrzésére, megismertetésére és gyakorlására.A ”nemzet kishúgáért” Kulturá...

" A 100 Éves Templomért és Orgonáért" Alapítvány

Magyarország, NyíregyházaA Debrecen-Nyíregyháza Egyházmegye Társszékesegyházának és orgonájának felújítása, kiegészül az Örökösföldön megépítendő kápolna megépítésének támogatásával. Egyéb tevékenység

" A Bábonymegyeri Reformátusokért" Alapítvány

Magyarország, BábonymegyerAz alapító az alapítvány céljaként a helyi református vallási, kulturális és információs, kommunkiációs tevékenységeket jelöli meg. A fenti célokon belül az alapítvány célja a helyi református vallás erősítése, megismertetése a fiatalabb korosztállyal is, tömeg kommunikáció, művészeti tevékenység, kulturális, vallási örökség megőrzése, közgyűjtemény, kiadás, épített környezet védelme, népművészet, hagyományőrzés, közművelődés, a helyi kultúra ápolása, kulturális tevékenység fejlesztése, élénkítése. A fenti tevékenységek során az alapítvány közreműködik a helyi református vallási kultúra erősítésében, támogatja a helyi vallási tevékenység gyakorlását, segíti a helyi kulturális, történelmi, természeti és vallási értékek megőrzését is. Az alapítvány segít előteremteni a helyi kulturális, történelmi és természeti és vallási örökség megőrzéséhez a szükséges anyagi forrásokat illetve az alapítvány saját maga szervezésében is lebonyolít helyi kulturális és vallási programokat és szervezi a fenti célok megvalósítása érdekében a rendezvényeket. " A Bábonymegyeri Reformátusok...

A Benyus Testvérek Kamaraegyütteséért Alapítvány

Magyarország, BudapestA Benyus Testvérek kamaraegyüttesének támogatása. Egyéb tevékenység

"A Bercsényi úti Óvoda Gyermekeiért" Alapítvány

Magyarország, HajdúhadházA 2. sz. Napköziotthonos Óvoda Hajdúhadház sajátos nevelési rendszerének támogatása. "A Bercsényi úti Óvoda Gyermek...

"A beszédhibás gyermekekért" Közalapítvány

Magyarország, TatabányaA tatabányai tankerületben érintett rászoruló gyermekek, tanulók logopédiai ellátási feltételeinek javítása, feladatlapok szerkesztése, kiadása, amely feladatlapok otthoni feldolgozásra, illetve óvodák számára a beszédhibás gyerekek speciális fejlesztését segítené elő. Dadogó gyermekek és szüleik számára klubszerű foglalkozások megtartása, melyekre pszichológus, orvos és egyéb szakemberek kerülnek meghívásra előadóként, dyslexiás gyermekek és szüleik, valamint a gyermekeket oktató pedagógusok számára tanácsadások megszervezése, logopédiai nyári táborok megszervezése, tanfolyamok, továbbképzések, tájékoztató előadások szervezése, megtartása más oktatási intézmények számára."A beszédhibás gyermekekért" K...

A Bodrogközi Emberért, az Emberségért Egyesület

Magyarország, Karosműködési köre: - szociális, nevelési, kulturális, műemlékvédelmi, természetvédelmi, környezetvédelmi, gyermekvédelmi, esélyegyenlőségi tevékenység. A Bodrogközi Emberért, az Embe...

A Boldog Születésért Alapítvány

Magyarország, BudapestVallás
Egészségügy

A Cápák Jövőjéért Alapítvány

Magyarország, BudapestAz állatok - elsősorban a cápák - védelme érdekében a lakosság megismertetése az állatvilággal - elsősorban a cápákkal -, gondolkodásmódjuknak az állatok védelme irányába történő terelése. A Cápák Jövőjéért Alapítvány...

A Családi Nevelésért Alapítvány

Magyarország, BudapestHátrányos helyzetű fiatalok eredményesebb nevelésének támogatása, Családpedagógiai Módszerteni Központ létrehozása és működtetése. A Családi Nevelésért Alapítván...

A Családok Anyagi Biztonságáért” Közhasznú Alapítvány...

Magyarország, JánoshalmaAz alapítvány célja, a gyermek/ek/et nevelő szülő/k/ segítése, támogatása: elsősorban a családok anyagi biztonságának megteremtésének elősegítése és/vagy megtartása, fenntartása: - munkahelyteremtés, új munkalehetőségek felkutatásával - adományozás útján Szociális, karitatív

A Cselekvő Társadalomért Egyesület

Magyarország, DebrecenAz egyesület célja a segítségnyújtás, az Észak-Alföldi Régió, azon belül is különösen Hajdú-Bihar Megye hátrányos helyzetű és mezőgazdaságból élő lakosai számára, elsősorban képzéssel, tájékoztatók tartásával, nyomtatott és elektronikus szórólapok készítésével, valamint hatályos jogi ismeretek átadásával. Az egyesület tevékenysége szempontjából kiemelt célcsoportként tekint a romákra, fogyatékossággal élőkre, megváltozott munkaképességűekre, GYED-ről, GYES-ről visszatérőkre, 40 év feletti álláskeresőkre, iskolarendszerű oktatásból lemorzsolódott 26 év alatti fiatalokra, tartósan munka nélkül lévőkre, gyermekvédelmi intézményekben felnőtt fiatalokra és a börtönből szabadulókra. Ezen feladatok ellátásának érdekében az egyesület fontosnak tartja, hogy a régió állami és önkormányzati feladatokat ellátó intézményei megismerjék egymás munkáját, jó kapcsolatot alakítsanak ki egymással, ezzel téve hatékonyabbá a fenti ügyfeleik érdekében végzett munkát. Ezt a fenti intézmények dolgozói számára tartott képzéssel, továbbképzéssel, és közös rendezvéneyek szervezésével kívánja az egyesület segíteni. Szociális, karitatív

A Cserhát Takarék a Szakemberekért és a Kulturális Örökség V...

Magyarország, BalassagyarmatA Cserhát Védéke Körzeti Takarékszövetkezet Magyarnándor működési területén - 28 község, valamint Balassagyarmat város - tevékenykedő művelődési, egészségügyi dolgozók, vállalkozók, középiskolás, egyetemi és főiskolás, egyházi személyiségek, rendőrségi alkalmazottak közül évenként egy alkalommal a felsorolt ágazatok között egy-egy személy részére adományozott: "Az év orvosa", "Az év pedagógusa", "Az év vállalkozója", "Az év egyházi tisztségviselője", "Az év rendőre" kitüntetések adományozása. A Cserhát Takarék a Szakembere...

A Déldunántúli Régió Baleseti Ellátásának Fejlesztéséért Ala...

Magyarország, PécsA déldunántúli régió baleseti ellátásának fejlesztéséhez szükséges anyagi bázis kiszélesítése, beleértve a megelőzést és a baleseti rahabilitációt is. Egészségügy

A Derecskei Pszichiátriai Otthon Betegeiért Alapítvány...

Magyarország, DerecskeSegítségnyújtás intézményi szintű habilitációs és rehabilitációs tevékenységben. Egészségügy

A Domoszlói Általános Iskoláért Alapítvány

Magyarország, DomoszlóA Domoszlói Általános Iskola támogatása nevelési, oktatási, képességfejlesztési, ismeretterjesztési, gyermek- és ifjúságvédelmi, valamint a diáksport területén végzett feladatai megvalósítása érdekében. Az iskola értelmi fogyatékos tanulói esélyegyenlőségének segítése, tanítványai támogatása, a gyermekek jogai érvényesítésének érdekében. Oktatási - kulturális kapcsolatok ápolása, a korszerű oktatás technikai bázisának fejlesztése. Az új tudományos módszerek, eszközök, alternatív tankönyvek megismertetése, beszerzése, a tanárok szakmai továbbképzésének elősegítése. Az iskola kimagasló tanulmányi eredményt elérő tanulói támogatása, üdültetése, jutalmazása, az arra rászoruló és jó tanulmányi eredményeket felmutató tanulók továbbtanulásának segítése. A Domoszlói Általános Iskoláér...

A Dr. Majorossy utcai óvoda gyermekeiért Alapítvány...

Magyarország, PécsKülönböző szociális háttérrel rendelkező gyermekek differenciált óvodai nevelésének támogatása. Ismeretterjesztést elősegítő eszközök beszerzésének elősegítése. Biztonságos, esztétikus, élménygazdag környezet kialakítása, mely hozzájárul a gyermekek jó közérzetének kialakításához. Környezettudatos magatartás kialakítása, a természet, az állatok szeretetére való nevelés. Óvodapedagógusaink szakmai továbbképzésének támogatása. A Dr. Majorossy utcai óvoda gy...

A Falu Népének Hite- és Kultúrája Alapítvány

Magyarország, KiskunmajsaZsanán vagy valahol a kiskunsági tanyavilágban létrehozni és fenntartani egy olyan lelkiségi és kulturális központot egy munkacsoporttal és kisgazdasággal, amely a.: nép között él, reagál a személyes és társadalmi problémákra, a tapasztalatokról szükség szerint helyrajzokat készít, azokból publikál, és ha kell, eljuttatja a megfelelő egyházi és társadalmi szervekhez, b.: továbbképzőket, vasárnapi iskolákat és egyéb programokat szervez a nép életszemléletének, hitének és kultúrájának művelésére, c.: a tanyai nép körében a "kenyérkultúrát" (gazdálkodást) segíti, kulturális és pedagógiai, továbbá lelkigondozói és szociális munkát vállal, d.: tanyasi és falusi gyerekek számára hitet erősítő, lelkiséget és műveltséget adó táborokat, tanulószobákat szakköröket, a fiatalok számára pedig továbbképzőket és önképző köröket szervez a népi művészet, kézművesség, társadalomtudományok, stb, de a hit, a lelki kultúra és a megélhetés összefüggéseiről is, e.: városi gyerekek és fiatalok számára a "tanyai élet" értékeinek megismertetése és művelése érdekében kulturális és lelkiségi programokkal összekötött táborokat szervez, f.: igény szerint csoportok és egyének számára a csöndes munka, az elvonulás, vagy a lelkigyakorlat lehetőségét biztosítja., g.: munkáját a Katolikus Egyház szociális enciklikáinak és körleveleinek szellemében végzi, a tapasztalatokat az egyházi szervekkel összehangolja, a néppel megismerteti. h.: A személyi és anyagi feltételek megfelelő alakulása esetén az országban másutt is hasonló központokat létrehozni és üzemeltetni. A Falu Népének Hite- és Kultúr...

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Kulturális Közhasznú Egyesü...

Magyarország, PécsA FEKETE GYÉMÁNT FÚVÓSZENEKAR működésének segítése. A zeneirodalom alkotásaiból minél többnek ismertté és népszerűvé tétele, illetve intézményes keretek teremtése a tehetséggondozáshoz. A fúvószenekar gyakorlási lehetőségeinek megteremtése. Az utánpótlás nevelésében, oktatásában anyagi támogatással és szereplési lehetőség biztosításával való szerepvállalás. A hasonló egyesületekkel, a Fúvószenekarhoz hasonló zenekarokkal való kapcsolattartás, a bányászünnepek megtartásában, a bányászhagyományok ápolásában való részvétel. A menzetiségi hagyományok megőrzésében és továbbadásában való közreműködés. A Fekete Gyémánt Fúvószenekaré...

A Felső-Bácskai Fiatal Művészekért Kultúrális Alapítvány...

Magyarország, Jánoshalma- Felső-Bácska térségében gyermekek és fiatal felnőttek alapfokú művészeti oktatása, ennek érdekében művészetoktatási intézmény léterehozása és működtetése. - Amatőr pályakezdő szólisták, művészek, tárgyalkotók és művészeti csoportok támogatása. - Népi kismesterségek támogatása. Hátrányos helyzetű társadalmi csoportok esélyegyenlőségének elősegítése és rehabilitációs foglalkoztatás. A Felső-Bácskai Fiatal Művésze...

A fény túlsó oldalán... Látássérültek Regionális Közhasznú E...

Magyarország, Székesfehérvár A 2003 óta működő szervezet elsősorban a régióban élő látássérültek érdekeinek védelmét és képviseletét, életviteli nehézségeikkel és problémáikkal kapcsolatos ügyek intézését tűzte ki célul.A fény túlsó oldalán... Látáss...

A Föld Tüdeje Környezetvédelmi és Környezettudatos Nevelést ...

Magyarország, KecskemétA Föld Tüdeje Környezetvédelmi...

"A fül-orr-gége betegekért" Alapítvány

Magyarország, DebrecenEgészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító- és egészségügyi rehabilitációs tevékenység. Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Egészségügy

"A Füvészkertért" Alapítvány

Magyarország, BudapestA Füvészkert széleskörű (egyetemen kívüli, azaz nem egyetemi) oktató és ismeretterjesztő tevékenységének fejlesztése, támogatása, a Botanikus Kertnek, mint kulturális és természeti örökség egységes egészként történő megőrzése. "A Füvészkertért" Alapítvány...

A Füzesgyarmati Napközi Otthonos Óvodák és Bölcsőde Gyermeke...

Magyarország, FüzesgyarmatA tartósan beteggé vált gyermek gyógykezelésének, rehabilitációjának támogatása, a helyi óvodai program fejlesztése, eszközök beszerzése. Óvodai, bölcsődei csoportok támogatása, rendezvények támogatása. A Füzesgyarmati Napközi Otthon...

A Gondolkodás Öröme Alapítvány

Magyarország, GyöngyösA Gondolkodás Öröme Alapítvány...

A GULÁG-okban Elpusztultak Emlékének Megörökítésére Alapítvá...

Magyarország, BudapestAz alapítvány budapesti székhellyel elő kívánja segíteni, hogy a szovjet hatóságok által elhurcolt és a kényszermunkatáborokban (GULAG) elpusztult sok tízezer magyar fiatalnak méltó emléket állítsanak. A felállított EMLÉKMŰ - folyamatos állagkarbantartása, gondozása - közvetlen környezetének, a Budapest V. kerületi Honvéd terén, virágokkal való beültetése, gondozása, felügyelete. Időszakonként ünnepeken, de mindenképpen évente november 26.-án - illetve szükség szerint meghatározott időpontban - koszorúzási ünnepségek tartása, az alapítványi célkitűzések ápolása, indokolt esetben a kuratórium döntése alapján a rászoruló GULAG - os bajtársak folyamatos segítése, anyagi támogatása. A GULÁG-okban Elpusztultak Eml...

A Gyengénlátó Gyermekekért Alapítvány

Magyarország, DebrecenHozzájárulás a gyengén látó gyermekek társadalmi beilleszkedésének elősegítéséhez, esélyegyenlőségük megteremtéséhez. Szociális, karitatív

Légy aktív

Szeretnél másokon segíteni vagy egy jó ügy érdekében cselekedni? Mi segítünk neked megtalálni a legideálisabb civil szervezetet.

csatlakozom
123