,,Europa"-Club

Ausztria, BécsMint ismeretes, a bécsi magyarok kultúregyesületét 1964-ben közösségi igény hozta létre. Az 1956-os magyar forradalom után Bécsben rekedt fiatalság, amelyre leginkább a gyökértelenség és tájékozatlanság volt jellemző, kereste egymást, illetve a számára megfelelő baráti kört. Sikeresen. Ezek a fiatalok kezdettől fogva tudatosan és nyíltan visszautasították a kommunizmus antidemokratikus és a nemzeti összetartozás elveit megtagadó praktikáit. Az idő előrehaladtával az egyesület egyre tudatosabban szervezte meg kulturális életterét és kialakította politikai szemléletét. Mindezt hitelesen visszatükrözik az „Europa”-Club akkori programjai, kiadványai, könyvei. Mindazoknak, akik az asszimiláció csöndes hatását akarták elkerülni és a magyarságukat megőrizni kívánták, az egyesület a közös nyelv, a kultúra, a szokások és a hagyományok együtt ápolásával segítséget tudott nyújtani. Az „Europa”-Club mindvégig törekedett az Ausztriában élő magyarok öntudatát emelni, mivel már akkor érezhető volt a kettőségben élés feszítő ereje. Újra és újra meghatároztuk önmagunkat, keresve gyökereinket, anyanyelvi kultúránkat, és törekedtünk valós közösségként megünnepelni nemzeti ünnepeinket. Nemzeti zarándoklatok és honismereti körutak (1990 ̶ 2000) című, első kötetünkben 10 év kultúrtörténeti kirándulásairól számoltunk be. 2011-ben jelent meg Útravaló címmel a második kötet, amely a 2000 ̶ 2010 közti utazások beszámolóit, dokumentációját tartalmazza. Ezek a körutak a mai napig nagy érdeklődésnek örvendenek. 2019 őszén Bajorországban jártunk, ahol magyar emlékek nyomába eredtünk. Programjaink összeállításakor elsősorban a bécsi adottságokat vesszük figyelembe. Az itt élő magyar írókat, művészeket, értelmiségieket kértük és kérjük föl előadásokra valamint Magyarországról is számos kiváló előadó és színházi előadás járt már nálunk. A Soproni Petőfi Színházzal szoros kapcsolatot ápolunk, előadásaik minden alkalommal teltházasak. Említésre méltó, hogy az egykor főként ’56-os menekültekből álló csoport, majd anyanyelvi közösség és szellemi társulás a munkakedvéből a mai napig semmit sem veszített. Sőt minden túlzás nélkül állítható, hogy az „Europa”-Club Ausztriában számos szempontból igen jelentős szerepet játszik ma is. Az egyesület munkájáról minden évben egy évkönyv készül, amely tartalmazza az egész évben megtartott előadások anyagát, valamint a programok beszámolóit. Irodánk címe: A ̶ 1020 Wien, Nordwestbahnstrasse 91/24. Kulturális rendezvényeinket pedig 2009 óta a Collegium Hungaricumban tartjuk, valamint az Ausztriai Magyar Pedagógiai és Kulturális Központban is otthonra találnak rendezvényeink. Az Ausztriai Magyar Szervezetek Kerekasztalának alapító tagjai vagyunk. Az egyesületnek 2006-ban a MTA dísztermében ünnepélyes keretek közt Magyar Örökség Díjat adtak át. Ugyanezen örökség jegyében 2009-ben az "Europa"-Club a Magyar Művészetért kuratóriumi döntése alapján Árpád fejedelem díjban részesült, a herendi porcelánból készült lovas szobrot Smuk András, az egyesület elnöke vehette át. Az „Europa”-Club 2020 áprilisában ünnepli fennállásának 55. évfordulóját.,,Europa"-Club...

Ausztriai Magyar Pedagógusok Egyesülete

Ausztria, BécsAz AMAPED 2004-ben alakult és jelenleg 360 gyermek és fiatal látogatja a különböző anyanyelvi és származás nyelvi tanfolyamokat. A tanulók Bécs különböző kerületeiből, Bécs környékéről, néhányan Alsó-Ausztriából és Burgenlandból járnak a foglalkozásokra. 2018 januárjában az egyesület a Mariahilfer Str. 1C-ben talált új otthonra, az Ausztriai Szervezetek Pedagógiai és Kulturális Központjában, ahol 390m² áll rendelkezésre, hogy megfelelő környezetben magas színvonalú munka folyhasson. A 15 éves AMAPED által működtetett délutáni foglalkozások az itt élő magyaroknak lehetőséget adnak arra, hogy anyanyelvük gyakorlásához való jogukkal élhessenek, és gyermekeik a magyar nyelvet elsajátíthassák. A magyar nyelvi alapprogramban 25 diplomás pedagógus dolgozik rendszeresen, ezenkívül két magyar iskolai és család pszichológus, magyar logopédus, tanulási nehézségekre specializálódott fejlesztőpedagógus, valamint tehetséggondozó kolléga dolgozik. Természetes elvárás, hogy a pedagógusok rendszeresen részt vegyenek a saját és magyarországi rendszeres továbbképzéseken. Jelenleg az alapprogramban 8 helyszínen 13 iskolai csoport, 10 óvodai csoport és 4 bébicsoport működik. A Mariahilfer Straße 1C-ben 7 iskolás csoport hetente egyszer 120 perces foglalkozásokon tanulja a magyar nyelvet, ismerkedik a kultúrával, történelemmel 1-12. osztálynak megfelelő bontásban, a 6-8. és a 9-12. osztályok összevont csoportok. További csoportok működnek Eisenstadtban, Floridsdorfban, Gersthofban, Klosterneuburgban, Hainburg an der Donauban, Schwechaton, Pandorfban és Bad Hofgasteinban. 0-3 éves korig heti 3 alkalommal a Ringató várja a gyerekeket és szüleiket 3 helyszínen, a Mariahilfers Straße 1C-ben, Floridsdorfban és Badenben. Az óvodás korosztálynak a Zenemanók csoport Bécsben kínál zenés nyelvi fejlesztő foglalkozásokat. A legkisebbek és szüleik az Óperenciás csoportban is találkozhatnak. Minden szombaton van óvodai foglalkozás a Mariahilfer Straße-n, további óvodai csoportok működnek Badenben, Floridsdorfban, Parndorfban és Schwechaton. A Mariahilfer Straßen és a gersthofi iskolai felkészítő csoportban készülhetnek a nagyobb óvodások az iskolakezdésre a Mariahilfer Straße-n és Gersthofban. Az ovisok és kisiskolások közül a kreatív barkácsolást kedvelők a Pipitér és a Bütykölde csoporthoz csatlakozva készíthetnek szebbnél szebb alkotásokat. A Dévény- és TSMT-torna is várja azokat, akik fejleszteni kívánják gyermekeiket. A már leérettségizett diákok havi rendszerességgel találkoznak és már maguknak szerveznek különböző programokat. Az identitás megőrzésében nagy szerepe van az éveként megrendezett szavaló- és mesemondó versenynek, amelyre több országból érkezik nagyszámú résztvevő az anyaországból és a Kárpát-Medencéből. Nyaranta több tábor kerül megrendezésre Bécsben, a diákok vándortábor keretében járják be Magyarországot. Az egyesület tagja a magyarországi Boldogság Iskola programnak is. Délutánonként lehetőség van a német nyelvi felzárkóztatásra, valamint osztályozó vizsgára is készülnek diákok. A kiváló pedagógiai munkát bizonyítja, hogy a 12. osztályos diákok az AMAPED ECL nyelvvizsga központjában magyarból vizsgát tehetnek, B2 és C1-es szinten. Azok a tanulni vágyók, akik nem tudnak egyetlen helyszínre sem bejárni, a technikai lehetőségeket kihasználva látogathatják az AMAPED virtuális tantermét is. Egyre nagyobb hangsúlyt kap a távoktatás és a modern digitális anyagok használata. Az egyesület munkáját támogatja Magyarországról a Miniszterelnöki Hivatal, a Nemzetpolitikai Államtitkárság, az EMMI, a Civil és Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság, Ausztriából pedig a Szövetségi Kancellária. Mindenkit vár az AMAPED-SULI!Ausztriai Magyar Pedagógusok E...

Délibáb Bécsi Magyar Kultúregyesület

Ausztria, BécsA Délibáb Bécsi Magyar Kultúregyesület 1947-ig vezeti vissza fennállásának történetét, habár azóta igen sok minden változott. A kezdeti Sport- és Kultúregyesületből így lett az elmúlt több, mint hét évtized alatt egy színes, sokrétű tevékenységgel foglalkozó találkozóhely azok számára, akik a határokon kívül is szeretnék ápolni anyanyelvüket, táncos és zenés hagyományaikat. Jelenleg a Kultúregyesület égisze alatt működik a Délibáb Néptánccsoport, a Rézsarkantyú Citerazenekar, a Barka Bécsi Magyar Népdalkör, a Szivárvány Gyermektánccsoport,a GodArt modern tánccsoport, a Bécsi Banda zenekar és a Bécsi K.V. Színjátszócsoport (utóbbi három átmenetileg szünetelteti próbáit). A heti próbák mellett az egyesület mindig is figyelt arra, hogy nyitott maradjon, ezért havonta egyszer örömtáncra, táncházba hívja a kedves érdeklődőket. Ilyenkor egy rövid oktatás után bárki bekapcsolódhat az egyesület életébe, ha csak egy esete erejéig is (persze sokan ilyenkor kapnak kedvet csak igazán az egyesületi élethez).Délibáb Bécsi Magyar Kultúregy...

Magyar Diákok Egyesülete

Ausztria, BécsMDE-VUS Magyar diákokkal, együtt, egymásért, a bécsi magyar diákságért! A Magyar Diákok Egyesületének története 1999-ben kezdődött, amikor néhány lelkes, Bécsben felsőoktatási tanulmányait folytató diák elhatározta, hogy tenni szeretnének a magyar diákság közösségi életének színesítéséért. A gondolatot tettek követték, 1999-ben megalakult az egyesület, mely az MDE-VUS (Magyar Diákok Egyesülete -Verein Ungarischer Studierender) nevet kapta. Az egyesület az évek folyamán egyre több programot szervezett a magyar diákság számára, a bulizás és ünneplés mellett pedig megjelentek az információs, tájékoztató és kulturális jellegű események. Az egyesület repertoárjában mind új, mind az évek alatt hagyománnyá vált programok is szerepelnek, úgy mint: Fogadóóra, ahol előadások keretein belül a bécsi továbbtanulás iránt érdeklődő magyar diákok tájékoztatást kapnak az egyetemekről, mindennapokról és ügyintézésről. Információs hétvége, ahol az előadások mellett Bécs városát is megismerhetik egy hétvége alatt a programra ellátogató diákok. Gólyaavató, mely teljesen egyedülálló, hiszen az ausztriai felsőoktatásban nem hagyomány az elsőévesek felavatása (de véleményünk szerint ez a magyar diákoknak Ausztriában is jár), Bécsi Magyar Diáknapok, mely egy egész hetes programsorozat és a legnagyobb esemény a naptári év során, a legkülönfélébb programokkal tarkítva. Emellett népszerű a sörpong, pubquiz, karácsonyi forraltborozás az adventi vásáron és a Semester Opening Party. Az egyesület ahogy kezdetben, úgy mind a mai napig elsődleges feladatának érzi a Magyarországról Ausztriába érkező fiatalok tájékoztatását, a Bécsben tanuló magyar diákok összefogását, összetartozásának és magyarságtudatának erősítését és kulturált szórakozási lehetőség biztosítását. Az egyesület kiemelten büszke arra is, hogy 1999 óta bátran képviseli a magyar ajkú diákok érdekeit Ausztriában.Magyar Diákok Egyesülete...

Szeretne megjelenni szervezetével ezen listában?

Ha Ön civil szervezet képviselője, kattintson a „jelentkezem” gombra!

jelentkezem

Nyújtsd a kezed Alapítvány

Ausztria, Kisvárda Kisvárdán és a Kistérségi Szociális Szolgálat illetékességi területén, az ellátási körzetébe tartozó egyének, családok, csoportok és közösségek, etnikai kisebbséghez tartozók segítése, életminőségük javítása, kulturális, szabadidős programok támogatása, prevenciós, rehabilitációs és csoportos foglalkozások szervezése. A szociális szolgáltató intézmény működési feltételek javítása, hiányzó ellátások megszervezése, intézményének létrehozása, működtetése a térség hátrányos helyzetéből eredő infrastrukturális hiányosságok csökkentése.Nyújtsd a kezed Alapítvány...

Takács Jenő Alapítvány

Ausztria, SopronTakács Jenő és Éva kívánságának értelmében Pasteiner D. István, Takács Éva unokaöccse, fogadott fiúk, egyetlen jogutóduk 2008. december hónapban létrehozta soproni székhellyel a Takács Jenő Alapítványt. Az alapítvány célja többek között Takács Jenő emlékének és zenei hagyatékának gondozása, az életművel kapcsolatos művészi és zenetudományi munkák támogatása, zenei versenyek, pályázatok kiírása, díjak odaítélése, emlékkiállítások megszervezése, a cinfalvai családi sír gondozása. Takács Jenő Alapítvány...

Légy aktív

Szeretnél másokon segíteni vagy egy jó ügy érdekében cselekedni? Mi segítünk neked megtalálni a legideálisabb civil szervezetet.

csatlakozom