Nyújtsd a kezed Alapítvány

Ausztria, Kisvárda Egészségügy | Szociális, karitatív | Ifjúsági

A szervezet alapadatai

Nyújtsd a kezed Alapítvány
Alapítvány
18812693-1-15

Székhely

Ausztria
4600
Kisvárda
Szent László u. 54

A szervezet célja

Egészségügy
Szociális, karitatív
Ifjúsági

Kisvárdán és a Kistérségi Szociális Szolgálat illetékességi területén, az ellátási körzetébe tartozó egyének, családok, csoportok és közösségek, etnikai kisebbséghez tartozók segítése, életminőségük javítása, kulturális, szabadidős programok támogatása, prevenciós, rehabilitációs és csoportos foglalkozások szervezése. A szociális szolgáltató intézmény működési feltételek javítása, hiányzó ellátások megszervezése, intézményének létrehozása, működtetése a térség hátrányos helyzetéből eredő infrastrukturális hiányosságok csökkentése.

Kapcsolattartási adatok

Szilágyi Imréné
4600 Kisvárda, Szent László u. 54
+36 45/415-085
Amennyiben továbbiakban nem szeretné, hogy szervezete adatait honlapunkon feltüntessük írjon az emailcímre.

Hasonló civil szervezetek

TISZÁNTÚLI REFORMÁTUS CSALÁDOK EGYESÜLETE

Magyarország, NagykerekiTISZÁNTÚLI REFORMÁTUS CSALÁDOK...

Családjainkért Alapítvány

Magyarország, BudapestAz élet és anyaság tiszteletére nevelés, a házasságért és a jövő generációjáért érzett felelősség erősítése, az egymást követő generációk együttélési harmóniájának elősegítése. Az előző elvek alapján élő családoknak és azok tagjainak (gyermekek, anyák, fiatalok, időskorúak) sajátos érdekeit képviseli, szolgálja, hogy azok méltósága kiteljesedhessen. Több gyermeket saját háztartásában felnevelt szülők időskorban történő segítő rendszerének kidolgozása, működtetése. Felmutatni a társadalomnak azokat az értékeket, melyet az előző elvek alapján élő családok képviselnek. A családok és szervezeteik segítése, minden lehetséges eszközzel, hogy a családok a fentiek szerint élhessenek, és ezáltal is példamutató jel lehessenek a társadalomban. Az esélyegyenlőség érdekében jó képességű gyermekek segítése tehetségük kibontakoztatásában. Cigány származású gyermekek és családok integrációjának, valamint a többségi társadalom befogadó készségének erősítése. Családjainkért Alapítvány...

Légy aktív

Szeretnél másokon segíteni vagy egy jó ügy érdekében cselekedni? Mi segítünk neked megtalálni a legideálisabb civil szervezetet.

csatlakozom

Pécs-Baranyai Origó-Ház Egyesület

Magyarország, PécsA XXI. századi információs áradatból egyesületünk céljának megvalósításán keresztül fő szempontként segítséget, eligazodást kíván nyújtani az alapvető hagyományos környezeti-emberi értékek megtartásához és ezen értékek szem előtt tartásával az új kihívások megvalósításához a perem területen (Pécs-Keleti városrész) élők minél szélesebb körű bevonásával ez által is biztosítva az esélyegyenlőséget. Elsősorban tagjainknak oktatására építve, környezeti és természeti értékek védelme, parlagfű mentesítés, sport, egészséges életmódra nevelés, kulturális értékek közvetítése, valamint korosztályos – hátrányos helyzet kiegyenlítése (pl.: munkaerőpiac), kiállítások, kiadványok, bemutatók, szakmai rendezvények, előadások szervezésével, pályázatok koordinálásával, a lakossági tájékoztató iroda, valamint infrastruktúrával rendelkező közösségi szintér fenntartásával. Lehetőség nyílik a számítógéppel való közvetlen kapcsolat kialakítására, ezen keresztül a nemzetközi hálózatra való kitekintésre. A fogyasztóvédelem társadalmasítása, ”öntevékenység” kiterjesztése során kialakítani az önkéntes alapon működő helyi (Pécs-Mecsekszabolcs) polgárőrséget. A programokból nem kizárva, a cél elérése érdekében Pécs városában, Baranya megyében, Magyarországon és a határon túl működő civil szervezetekkel, vállalkozásokkal, oktatási intézményekkel, önkormányzatokkal és lakossággal való együttműködést és a közhasznú szervezetek számára – csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető szolgáltatásokat. Pécs-Baranyai Origó-Ház Egyesü...