Etno motiv Hagyományápolási egyesület

Szerbia, Bezdán (Bezdan), Az itt élő nemzetiségek hagyományainak megőrzése, különösen a magyar népművészet ápolása.Etno motiv Hagyományápolási eg...

Etnolife Egyesület

Szerbia, Szabadka (Subotica)Hagyományőrző civil szervezet alapvető célja, népi kultúránk tárgyi és szellemi értékeinek feltárása, ápolása és bemutatása. Környezeti nevelés, hagyományápolás, tanulmányi kirándulások és nyári táborok szervezése valamint a falusi turizmus fejlesztése sorolható legfőbb tevékenységi formáink közé. Etnolife Egyesület...

Eupoint Egyesület

Szerbia, Magyarkanizsa (Kanjiža)Az Európai Unió értékeinek népszerűsítése és a demokrácia terjesztése, az emberi jogok bemutatása, a nemi egyenlőség terjesztése, konferencia szervezése.Eupoint Egyesület...

Éva Szentmihály Női Egyesület

Szerbia, Szentmihály (Mihajlovo)Nemi egyenjogúság. A nők gazdasági megerősítése. A gyerekek és az ifjúság képzése. A hagyományok, a kultúra, a falusi turizmus megőrzése. A nemzeti isentitás megőrzését elősegítő rendezvények szervezése. Hozzájárulás a falu fejlesztéséhez.Éva Szentmihály Női Egyesület...

Szeretne megjelenni szervezetével ezen listában?

Ha Ön civil szervezet képviselője, kattintson a „jelentkezem” gombra!

jelentkezem

Fáklya Keresztény Ifjúsági Egyesület

Szerbia, SzabadkaAz ifjúságnak a keresztény tudat megélésére való serkentése, keresztény programok szervezése elsősorban a vajdasági magyar fiataloknak, a fiatalok tájékoztatása a keresztény programokról, oktatói tartalmak szervezése az értelmiség és más érdeklődők részére, a hazai és külföldi keresztény fiatalok és közösségek egybegyűjtése, összeismertetése, lehetőség teremtése a közös programok kezdeményezése, hasonló tevékenységet folytató önkéntes szervezők felkarolása és más keresztény ifjúsági szerveződések támogatása, együttműködés és kapcsolattartás más keresztény vagy ifjúsági civil szervezetekkel, bekapcsolódás az anyaországi és nemzetközi keresztény ifjúsági rendezvényekbe.Vallás

Falco Természetkedvelők Egyesülete

Szerbia, Temerin (Temerin)Környezetvédelem. Fenntartható fejlődés. Falco Természetkedvelők Egyesü...

Falufejlesztési Társaság - Székelykeve

Szerbia, Székelykeve (Skorenovac)Minden tevékenység, amely fejlődési lehetőséget biztosít Székelykeve számára.Falufejlesztési Társaság - Szé...

Falunkért Ifjúsági Csoport

Szerbia, Péterréve (Bačko Petrovo Selo)Az elsődleges célunk a településünk, községünk élhetőbbé és jobbá tétele. Terveink között szerepel a falu kulturális, és gazdasági életének serkentése, amelyet különböző rendezvényekkel, tanfolyamokkal és önkéntes akciókkal kívánunk elérni.Falunkért Ifjúsági Csoport...

Familia Nostra - Vajdasági Szövetség a Családokért

Szerbia, Hajdújárás (Hajdukovo)A családok tiszteletének népszerűsítése a társadalombanFamilia Nostra - Vajdasági Szö...

Fehér Akác Művelődési Egyesület

Szerbia, Tóthfalu (Totovo Selo)Fehér Akác Művelődési Egyesüle...

Fehér Ferenc Magyar Művelődési Egyesület

Szerbia, Piros (Rumenka)Kultúra és művészet.Fehér Ferenc Magyar Művelődési...

Fehér tó - Hagyományápoló és környezetvédő egyesület...

Szerbia, Lukácsfalva- A magyar kulturális élet felelevenítése (amennyiben van érdeklődés, más nyelveken is) - A néphagyományok gyűjtése, terjesztése és ápolása. - Írásban és szóbeszédben megőrzött hagyományok megismerése. - A néphagyományok megismerése és terjesztése a szokás, a hagyomány, az ének, a zene, a tánc, az irodalom, stb., terén. - Az amatőr színészet és bábszínház segítése. - Falusi múzeum alapítása és megőrzése. - A hagyományos mesterségek megismerése és terjesztése. - Művészetek ápolása. Versenyek, kiállítások, rendezvények szervezése. - Az emberek közötti általános kultúra fejlesztése. - Publikációk és kiadványok: újságok, prospektusok, évkönyvek és más irodalmi művek kiadása. Internet portál működtetése. - Turizmus fejlesztése - Környezetvédő szokásaink fejlesztése: erdősítés, az ivóvíz minőségének rendszeres ellenőrzése, szeméttelepek felszámolása, ellenőrzése stb. - A vad- és háziállatok gondozásának megismerése. - A mezőgazdaságban használt vegyszerek lefokozása Fehér tó - Hagyományápoló és k...

Fekete Sűrű

Szerbia, Bezdán (Bezdan)Az emberi kapcsolatok javítása csapatsport aktivitásokon keresztül. Lehetőségek felkínálása a fiatalok részére, szabadidejük egészségesebb eltöltésének érdekében. Rekreációs lehetőségek felkínálása a nemsportoló lakosság részére.Fekete Sűrű...

”Fekete Sűrű” Bezdán

Szerbia, BezdánAz Egyesület céljai :az emberek közti megértés fejlesztése csapatsportokon keresztül,a fiataloknak egy alternativát biztositani a szabadidő egészségesebb eltöltésére , valamint kevésbé aktiv polgártársainknak lehetőséget nyujtani a rekreációs sporttevékenységre.”Fekete Sűrű” Bezdán...

Feketics Művelődési Egyesület Bácsfeketehegy

Szerbia, Bácsfeketehegy (Feketić)A magyar nemzeti közösség kulturájának és hagyományainak ápolása (népzene, néptánc, versmondás, tambura). Rendezvények, fellépések szervezése.Feketics Művelődési Egyesület ...

Feketicsi Fekete gyümölcsész egyesület

Szerbia, Bácsfeketehegy (Feketić)Mezőgazdaság és gyümölcstermelés.Feketicsi Fekete gyümölcsész e...

Felsőhegyi Olvasókör

Szerbia, Felsőhegy (Gornji Breg)Kultúra, sport, környeztvédelem.Felsőhegyi Olvasókör...

"Femina" Nőket Támogató Központ - Polgárok Egyesülete...

Szerbia, Zenta (Senta)"Femina" Nőket Támogató Közpon...

FERHA Felnőttképzők Regionális Hálózata

Szerbia, MagyarkanizsaFelnőttképző szakemberek, szervezetek, intézmények felkarolása, segítése, felnőttképzési programok megvalósítása.FERHA Felnőttképzők Regionális...

Fiatal Zenészek és Énekesek Egyesülete Angels

Szerbia, Torda (Torda) A fiatal zenei tehetségek,, énekesek, szerzők felfedezése a rok-pop-folkzene területén. A zenei kultúra és más zenei irányzatok terjesztése a fiatalok között az Alapszabályzattal összhangban. Fiatal Zenészek és Énekesek Eg...

Fiatalok Egyesülete "Önkéntes központ Felsőhegy"

Szerbia, FelsőhegyFiatalok Egyesülete "Önkéntes ...

FILM - MÚZEUM Civil szervezet

Szerbia, Topolya (Bačka Topola)A kulturális történelmi felvételek, dokumentumok kutatása, gyűjtése, publikálása, védelme és szakszerű archiválása.FILM - MÚZEUM Civil szervezet...

Flori Art

Szerbia, Újvidék (Novi Sad)Pozitív életszemlélet terjesztése.Egyéb tevékenység

Flow-E. R. Környezetvédelmi Egyesület

Szerbia, ZentaFlow-E. R. Környezetvédelmi Eg...

Fogyasztóvédelmi Központ Zenta

Szerbia, Zenta (Senta)A fogyasztók védelme és érdekeinek képviselete.Fogyasztóvédelmi Központ Zenta...

Forrás – Magyar Népművészeti és Kulturális Oktató Központ...

Szerbia, Óbecse (Bečej)ElőadóművészetForrás – Magyar Népművészeti é...

FÜGGETLEN IFJÚSÁG KUPUSZINAI SZERVEZETE

Szerbia, Bácskertes (Kupusina)A fiatalok életminőségének javítása. Kulturális tevékenységek, néptánc, modern tánc, színjátszás, hagyományápolás, nyugdíjas szervezet támogatása, bálak szervezése, jótékonysági akciók szervezése.Ifjúsági

Gastro-Club KŐRŐS Polgári Egyesület, Magyarkanizsa

Szerbia, Magyarkanizsa (Kanjiža)A környezetünk hagyományainak ápolása. Sport, hobbi, szabadidő

Gasztronómiai és Hagyományápoló Csoport Magyarcsernye...

Szerbia, Magyarcsernye (Nova Crnja)A régi hagyományok örzése, ápolása, mint a falusi környezetre jellemző hagyományos konyhaművészet. AKépzés a humanitárius munka elsajátítására. Rendezvények szervezése: locsolkodás, kalácsfesztivál, batyubál, aratóünnepség. Foglalkozás a gyerekekkel és idősekkel.Gasztronómiai és Hagyományápol...

Gazdakör - Topolya

Szerbia, Topolya (Bačka Topola)MezőgazdaságGazdakör - Topolya...

Gazdakör Gunaras

Szerbia, Gunaras (Gunaroš)A mezőgazdasági termelés fejlesztése.Gazdakör Gunaras...

Gazdakör Orahovó

Szerbia, Zentagunaras (Novo Orahovo)A mezőgazdasági termelés fejlesztése Zentagunaras település területén. Szakmai előadások szervezése. Mezőgazdasági kiállítások látogatásának megszervezése. Mezőgazdasággal kapcsolatos űrlapok kitöltése. Gazdakör Orahovó...

Generáció Civil Szervezet

Szerbia, Magyarkanizsa (Kanjiža)A szervezetünk célja a kultúra ápolása és művelése községünkben, valamint a környezetünk védelme és megőrzése.Generáció Civil Szervezet...

Gion Nándor Kulturális Központ

Szerbia, Szenttamás (Srbobran)Kulturális tevékenység végzése. Gion Nándor Emlékház működtetése. Gion Nándor Szépirodalmi Pályázat kiírása, Műfordítói Pályázat kiírása. Aranycitera. A látogatóknak rendkívüli irodalomórákat tartunk, könyvbemutatókat, festőtáborokat és más kulturális rendezvényeket szervezünk. A tárlatvezetés, a kutatók fogadása és a múzeumpedagógiai tevékenységek mellett lehetőséget nyújtunk helytörténeti kirándulásra is, amelyen megismerhetők a Gion-helyszínek, a Szív, a malom, a kálvária a Virágos Katona stációképével, a katolikus templom, a Szentháromság-szobor stb. Az érdeklődőknek a helytörténeti séta keretében az itteni szerb lakosság kultúrtörténeti értékeit is bemutatjuk. Gion Nándor Kulturális Központ...

Gracza János színjátszó és irodalmi egyesület

Szerbia, Zentagunaras (Novo Orahovo)Kulturális oktatási tevékenység végzése. Kulturális rendezvények, kiállítások, vetélkedők szervezése.Gracza János színjátszó és iro...

Green Future Szervezet

Szerbia, Zenta (Senta)Környezetvédelemhez kapcsolódó kulturális és sportesemények, rendezvények szervezése.Green Future Szervezet...

Gunaras Jövője

Szerbia, Gunaras (Gunaroš) Oktatás, a lakosság képzése. A falu fejlesztése. A fiatal munkaerő ösztöndíjazásának segítése.Gunaras Jövője...

Gyermekbarátok Zenta

Szerbia, ZentaGyermekvédelem. A családok érdekeinek védelme.Egyéb tevékenység

Gyöngyvirág Női Egyesület

Szerbia, Egyházaskér (Vrbica) Kultúra, oktatás. A falun élő nők alkotótevékenységének ösztönzése és jogaiknak védelme.Gyöngyvirág Női Egyesület...

Gyümölcs és szőlőtermesztők egyesülete "Becsei Gyümölcs"...

Szerbia, Óbecse (Bečej)A gyümölcsészet és a borászat fejlesztése, érdekvédelem, továbbképzés Gyümölcs és szőlőtermesztők eg...

Hagyományápolók Faluháza "Ballangó" Civil szervezet...

Szerbia, Felsőhegy (Gornji Breg)A régi mesterségek felelevenítése, megőrzése, fiataloknak való átadása. Csoportok képezik magukat, hogy aztán a 8-24 év közöttieket bevezessék az eltőnőben lévő kézműves mesterségekbe (fonás, hímzés). A cél elérésére kézműves találkozókat és táborokat is szerveznek.Egyéb tevékenység

Hagyományok Háza Egyesület

Szerbia, Tóthfalu (Totovo Selo)A falusi turizmus fejlesztése.Hagyományok Háza Egyesület...

HÁLÓ - KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ KERESZTÉNY EGYESÜLET

Szerbia, NagybecskerekA keresztény közösségek fejlesztése.Vallás

HARMONIKABARÁTOK EGYESÜLETE Magyarkanizsa

Szerbia, Magyarkanizsa (Kanjiža)A zenei alkotótevékenység ápolása és terjesztése, elsősorban a fiatalok körében.HARMONIKABARÁTOK EGYESÜLETE Ma...

"Házas hétvége" Közösség Vajdaság

Szerbia, Zenta (Senta)Vallás

Házi Tanítói Szolgálat

Szerbia, SzabadkaNevelés, informális tanulás, élethosszig tartó tanulás, tanítás.Házi Tanítói Szolgálat...

Helyi Művelődési Közösség, Bezdán

Szerbia, Bezdán (Bezdan)Helyi Művelődési Közösség, Bez...

Héra Nők Klubja

Szerbia, Topolya (Bačka Topola)Nemi egyenjogúság és a nők helyzetének javítása.Egyéb tevékenység

Herőce Polgárok Egyesülete

Szerbia, Tornyos (Tornjoš)A civil társadalom fejlesztése.Herőce Polgárok Egyesülete...

Hestia Nők Egyesülete

Szerbia, Bácsfeketehegy (Feketić)-aktív részvétel a falu közösségi életében -falunapi és más rendezvényeken való közreműködés -részvétel a Vajdasági Kézimunka Szövetség kiállításán -a Községben és falunkban működő civil szervezetekkel való eggyüttműködés -hagyományőrzés Egyéb tevékenység

Légy aktív

Szeretnél másokon segíteni vagy egy jó ügy érdekében cselekedni? Mi segítünk neked megtalálni a legideálisabb civil szervezetet.

csatlakozom
234