Hinga Művelődési Egyesület

Szerbia, HajdújárásKultúra és a hagyományok ápolása, terjesztése.Hinga Művelődési Egyesület...

Historiae Óbecsei Hagyományőrző és Történeti Társulat...

Szerbia, Óbecse (Bečej)Óbecse és Vajdaság történelmének tanulmányozása. Hagyományok ápolása. A ittlakó polgárok alkotótevékenységének ösztönzése. Historiae Óbecsei Hagyományőrz...

Homokháti Kistérségi Cserkészkörzet

Szerbia, Királyhalom (Bački Vinogradi)A gyerekek és az ifjúság nevelése, különös hangsúlyt fektetve a környezet megóvására és a természet-, állatvédelemre . Az önkéntesség népszerűsítése. A magyarságtudat megőrzése, nyelvápolás, hagyományápolás. Táborozás, kirándulás szervezése. A tolerancia népszerűsítése..Homokháti Kistérségi Cserkészk...

Horgosi Termelők Klubja

Szerbia, Horgos (Horgoš)MezőgazdaságHorgosi Termelők Klubja...

Szeretne megjelenni szervezetével ezen listában?

Ha Ön civil szervezet képviselője, kattintson a „jelentkezem” gombra!

jelentkezem

Horgosiak Horgosért Egyesület

Szerbia, Horgos (Horgoš)A környezetvédelem fejlesztése Horgos településen.Horgosiak Horgosért Egyesület...

Hunyadi János Egyesület

Szerbia, Szabadka (Subotica)A vajdasági magyarok nyelvi, kulturális identitásának ápolása.Hunyadi János Egyesület...

Hunyadi János Magyar Művelődési Egyesület Ruma

Szerbia, Ruma (Ruma)A magyar közösség kultúrájának és hagyományainak ápolása.Hunyadi János Magyar Művelődés...

Húsmarha Tenyésztők Egyesülete – Kasum

Szerbia, Törökfalu (Utrine)A marhatenyésztés fejlesztése és népszerűsítése. A tenyésztett fajok genetikájának javítása. A tenyésztők képzése. Húsmarha Tenyésztők Egyesülete...

Identitás Kisebbségkutató Műhely

Szerbia, Zenta (Senta)Szerbiai civil szféra fejlesztése. A Vajdaság területén élő nemzeti kisebbségek gazdasági, szociális, szociológiai, demográfiai, kulturális, egészségügyi és történelmi írásbeli és szóbeli hagyományainak dokumentálása.Identitás Kisebbségkutató Műhe...

IFIX Ifjúsági Szervezet

Szerbia, Ada (Ada)Ifjúsági és gyermekjogok védelme Ada község területén. Hozzájárulás az ifjúság és a gyermekek helyzetének javításához. Az oktatás minőségének támogatása, fejlesztése, korrepetációs szempontból éppúgy, mint az ismeretek bővítése céljából. A különböző függőségi betegségek elfojtása, a környezettudatos életvitel serkentése, valamint sport, rekreációs, kulturális és egyéb közösségi programok biztosítása, amelynek lényege a szabadidő hasznos eltöltése.Ifjúsági

Ifjúsági Fúvószenekar

Szerbia, Bácskossuthfalva (Stara Moravica)Ifjúsági Fúvószenekar...

Ifjúsági ismeretterjesztő társulat

Szerbia, Horgos (Horgoš)Az interkulturalizmus terjesztése. Egészségmegörzés. Környezetvédelem.Ifjúsági ismeretterjesztő társ...

Ifjúsági Klub Novo Orahovo

Szerbia, Zentagunaras (Novo Orahovo)Ifjúsági kérdések megvitatása, az ifjúság helyzete a társadalomban. Sportpályák létesítése, karbantartása, megvilágítása. Koncertek, sportnapok szervezése. Ingyenes internet elérhetőség megszervezése a fiataloknak.Ifjúsági

Ifjúsági Klub Novo Orahovo

Szerbia, Zentagunaras (Novo Orahovo)Ifjúsági kérdések. Az ifjúság helyzete a társadalomban.Ifjúsági

II. Rákóczi Ferenc Magyar Művelődési Egyesület - Csóka...

Szerbia, Csóka (Čoka)Programok szervezése a kultúra, oktatás, művészet és tudomány területén. Kultúra, magyar népdal gyűjtése, éneklése-előadása, továbbadása. Kórus találkozó, durindó. Aranypáva vetélkedő, Vass Lajos vetélkedő.II. Rákóczi Ferenc Magyar Műve...

Info Központ Torontálvásárhely

Szerbia, Torontálvásárhely (Debeljača)Számítástechnika, oktatás és környezetvédelem.Info Központ Torontálvásárhely...

INNOVA Alkotók és Újítók Társasága

Szerbia, Óbecse (Bečej)Alkotótevékenység, innováció, felfedezés, oktatás, dizájn, műszaki kultúra.INNOVA Alkotók és Újítók Társa...

Innovációs Központ - Padé

Szerbia, PadéInnovációs Központ - Padé...

Integrál Pedagógus Egyesület

Szerbia, Ada (Ada)A magyar nyelvű oktatás fejlesztése és a pedagógusok szakmai továbbképzése.Integrál Pedagógus Egyesület...

Integrál Pedagógus Egyesület

Szerbia, Ada (Ada)A magyar nyelvű oktatás fejlesztése, népszerűsítése és a tanügyben dolgozók szakmai fejlesztése.Integrál Pedagógus Egyesület...

Integratív Gyermekpszichoterápiás Egyesület

Szerbia, Szabadka (Subotica)A gyermekpszichoterápia népszerűsítése és fejlesztése.Egészségügy

Interkulturális Központ

Szerbia, ÚjvidékAz Interkulturális Központ párton kívüli, nem profitirányultságú civil társulás, melynek célja a különböző kultúrák összekötése a magyar kulturális örökség megőrzése a tolerancia és a vajdasági magyar ifjú intelektuális rétegek egymás közötti viszonyának a fejlesztése az országon belül és külföldön egyaránt.Interkulturális Központ...

Iparosok és Vállalkozók Egyesülete "Temerin"

Szerbia, Temerin (Temerin) Az iparosok és vállalkozók tevékenységének bemutatása és koordinálása.Iparosok és Vállalkozók Egyesü...

Iringó Környezetvédő és Honismereti Civil Szervezet...

Szerbia, Horgos (Horgoš)Környezetvédelem. Honismeret. Ifjúság. Oktatás, lapkiadás, helytörténet, hagyományőrzés. Táborok, kézműves foglalkozások szervezése.Iringó Környezetvédő és Honism...

Izida Anya és Gyermekvédelmi Egyesület

Szerbia, Bácsfeketehegy (Feketić)Az Izida arra törekszik, hogy európai modellek szerint gondoskodjék a testi és szellemi fogyatékkal, valamint egyéb hátrányokkal élő gyermekekről és fiatalokról.Szociális, karitatív

Jancsi bohóc Bábszínháza Egyesület

Szerbia, Ada (Ada)A kultúra és az oktatás fejlesztése a magyar nemzeti kisebbség részéreJancsi bohóc Bábszínháza Egyes...

Jó Pásztor Keresztény Ifjúsági Szervezet

Szerbia, MagyarkanizsaIfjúság, keresztény értékek terjesztése az ifjúság körében, Ifjúsági hitoktatás, közösségépítés megszervezése. Táborok szervezése.Vallás

JOGI Egyesület

Szerbia, Szabadka (Subotica)A „JOGI” egyesület non-profit szervezet, amely megalakulását olyan szülők indították meg, akiknek a gyerekei részképesség zavarokkal rendelkeznek ill. diszlexiával és diszgráfiával küszködnek. Az egyesület hivatalosan 2013-ik év elején alakult meg Szabadkán azzal céllal, hogy egy helyre gyűjtse, valamint fejlessze az eddigi szerzett tapasztalatokat az oktatásban, a fejlesztésben, a részképesség zavarokkal rendelkező gyerekekkel való munkában, akiknek nehézségeik vannak az olvasás, írás, számolás és szövegértés terén. Eddigi tevékenységeik során az egyesület tagjai részt vettek különböző jellegű humán akciókban a közoktatás, nevelés és a gyógypedagógia terén, valamint rendelkeznek olyan tapasztalattal mint szülők, akiknek a gyermekei olvasás-írás nehézségeivel küzdenek. A logopédusok, pszichológusok, pedagógusok, óvónénik, valamint ezek gyerekek szülei hálózata hozzájárulna a tanulási nehézségek legyőzéséhez, és egyben megelőzéséhez is és lehetővé tenné a gyerekek fejlődését, hogy könnyebben elsajátíthatnák az iskolai tananyagot. „JOGI” egyesület filozófiája, hogy a pozitív változások és a különbözőségek elfogadása a társadalomban olyan eredményeket adhat, ahol a részképességek gyengeségeivel rendelkező gyerekek könnyebben tudnának beilleszkedni a környezetükbe és az oktatásba. Az egyesület kapcsolatban áll hasonló jellegű szervezetekkel és alapítványokkal, tapasztalatcsere és tanácsadás céljából.JOGI Egyesület...

Jókai Mór Magyar Művelődési Egyesület

Szerbia, Törökbecse (Novi Bečej)A magyar közösség nemzeti, történelmi és vallási értékeinek, hagyományainak, kultúrájának ápolása.Jókai Mór Magyar Művelődési Eg...

Jókai Mór Művelődési Egyesület Kispiac

Szerbia, Kispiac (Male Pijace)Jókai Mór Művelődési Egyesület...

Jövő Fiataljai - Magyar Ifjúsági Egyesület

Szerbia, Újvidék (Novi Sad)Az ifjúság jogainak védelme. Ifjúsági programok szervezése.Ifjúsági

József Attila Magyar Művelődési Egyesület

Szerbia, Cservenka (Crvenka)Kultúra, művészet, népi alkotótevékenységJózsef Attila Magyar Művelődés...

József Attila Művelődési Egyesület

Szerbia, Szilágyi (Svilojevo)Kultúra, művészet, hagyományőrzés.József Attila Művelődési Egyes...

JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI EGYESÜLET SZENTMIHÁLY

Szerbia, Szentmihály (Mihajlovo)Kultúra, művészet, népművészeti alkotótevékenység. JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI EGYES...

JUHÁSZOK Civil Szervezet

Szerbia, Szabadka (Subotica) A vajdasági magyarok történelmi, kulturális és népi hagyományainak megőrzése és ápolása.JUHÁSZOK Civil Szervezet...

Junitisz

Szerbia, Törökfalu (Utrine)Az Ada községben élő falusi gyerekek és fiatalok életminőségének, jogainak védelme, javítása. Ifjúsági-,kulturális- és sporttevékenység.Junitisz...

Juvenior Polgárok Egyesülete

Szerbia, Horgos (Horgoš) - a keresztény értékrend megvalósítása és népszerűsítése, - a nemzeti és történelmi értékek ápolása, - a nemzeti kulturális hagyományok ápolása és népszerűsítése, - oktató-nevelő munka biztosítása a nemzeti kultúra és a keresztény értékrend területén, - a tagság szakmai fejlődésének biztosítása, - nemzeti és keresztény ünnepek megszervezése, - oktató-nevelő munka szervezése az ifjúság számára, - munkálkodni az életkörülmény és környezet megőrzésén és védelmén, - részt vesz az európai felzárkózás folyamataiban, - táborok, lelki gyakorlatok szervezése.

Kandeláber Egyesület

Szerbia, Palics (Palić) Kandeláber Egyesület...

Kanizsa Cserkészcsapat

Szerbia, Magyarkanizsa (Kanjiža)A gyerekek és a fiatalok összefogása. Nem-formális oktatás, élménypedagógia, kalandpedagógia, játékpedagógia megvalósítása. Téli cserkész képzés, Nyári táborok (Kistábor, Nagytábor) szervezése. Tevékenységek megvalósítása a művelődés, hagyományápolás, természetjárás, (vízi) turizmus, környezetvédelem terén.Kanizsa Cserkészcsapat...

Kanizsa cserkészcsapat

Szerbia, Magyarkanizsa (Kanjiža) Az ifjúság nevelése a Robert Baden-Powell által alapított Cserkészmozgalom Világszervezetének szellemében. Kanizsa cserkészcsapat...

Kanizsa Község Mezőgazdasági Termelőinek Általános Egyesület...

Szerbia, Magyarkanizsa (Kanjiža)MezőgazdaságKanizsa Község Mezőgazdasági T...

Kanizsai Kör Művészeti Műhely

Szerbia, Magyarkanizsa (Kanjiža)Kukturális tevékenység megvalósítása.Kanizsai Kör Művészeti Műhely...

Kapocs Egyesület

Szerbia, Szabadka (Subotica)Színházpedagógia.Kapocs Egyesület...

Karamell Egyesület

Szerbia, Martonos (Martonoš)Környezetvédelem Szocális védelem Állatvédelem Gyermekvédelem Karamell Egyesület...

Kecsketenyésztők Egyesülete Magyarkanizsa

Szerbia, Magyarkanizsa (Kanjiža)ÁllattenyésztésKecsketenyésztők Egyesülete Ma...

KÉKNEFELEJTS hagyományápoló kör

Szerbia, Törökkanizsa (Novi Kneževac)Hagyományápolás, ismeretterjesztés, oktatás. Kézműves tanfolyamok szervezése. Tájház működtetése, KÉKNEFELEJTS hagyományápoló kö...

Képzőművészeti Alkotóműhely

Szerbia, Zenta (Senta)Képzőművészeti Alkotóműhely...

Kerekítő Magyar Pedagógusok Egyesülete

Szerbia, Ada (Ada)A Magyar nemzeti kisebbség kultúrájának fejlesztése. Előadások szervezése. Tjékoztatás; szülők oktatása. Hagyományápolás, irodalmi nevelés. Kerekítő Ölbeli Játékklub – Kerekítő Bábos Torna foglalkozások szervezése.Kerekítő Magyar Pedagógusok Eg...

Keresztény Értelmiségi Kör

Szerbia, Szabadka (Subotica)- a keresztény értékek népszerűsítése, bemutatása és megvalósítása; - a polgárok serkentése a keresztény tudat megélésére; - az egyes társadalmi kérdésekkel, - elsősorban az emberi jogokkal, a békével és a toleranciával kapcsolatos keresztény álláspontok kialakítása - a Vajdaság területén levő keresztény közösségek közötti kapcsolatépítés elősegítése; - kapcsolattartás és együttműködés a többi hasonló egyesülettel és más monoteisztikus közösségekkel - az értelmiség és a kereszténység közötti viszonyok újraképezése; kapcsolattartás a hasonló jellegű szervezetekkel Európa-szerte; - a nemzeti és történelmi értékek ápolása; - a polgárok tájékoztatása a hitélettel kapcsolatos eseményekről; - oktatói-nevelői tartalmak biztosítása az értelmiség és más érdeklődők részére.Vallás

Kertészek Egyesülete Zenta

Szerbia, Zenta (Senta)A kertészeti kultúra fejlesztése és népszerűsítése. Mezőgazdaság, ökológia, környezetvédelem, tudományos, oktatási, gazdasági és kulturális együttműködés, oktatás, szakmai tanácsadás, információ- és tapasztalatcsere.Kertészek Egyesülete Zenta...

Légy aktív

Szeretnél másokon segíteni vagy egy jó ügy érdekében cselekedni? Mi segítünk neked megtalálni a legideálisabb civil szervezetet.

csatlakozom
345