Falufejlesztési Társaság – Székelykeve

Szerbia, Székelykeve (Skorenovac) Kultúra, információ, kommunikáció | Sport, hobbi, szabadidő | Szociális, karitatív | Gazdaság-, lakás-, település és regionális fejlesztés, idegenforgalom

A szervezet alapadatai

Falufejlesztési Társaság - Székelykeve
Udruženje za razvoj Skorenovca
Egyesület
107476142
28077017
2012

Székhely

Szerbia
26228
Székelykeve (Skorenovac)
Testvériség–egység utca sz. n.

A szervezet célja

Kultúra, információ, kommunikáció
Sport, hobbi, szabadidő
Szociális, karitatív
Gazdaság-, lakás-, település és regionális fejlesztés, idegenforgalom
Minden tevékenység, amely fejlődési lehetőséget biztosít Székelykeve számára.

Kapcsolattartási adatok

Kovács József
26228 Székelykeve (Skorenovac), Testvériség–egység utca sz. n.
+381 63 1120726
Amennyiben továbbiakban nem szeretné, hogy szervezete adatait honlapunkon feltüntessük írjon az emailcímre.

Hasonló civil szervezetek

TISZÁNTÚLI REFORMÁTUS CSALÁDOK EGYESÜLETE

Magyarország, NagykerekiTISZÁNTÚLI REFORMÁTUS CSALÁDOK...

”Pro Communitas”-Ada civil szervezet

Szerbia, AdaAda község új, illőbb közképének kialakitása, tőkeerős beruházók idevonzása, mezőgazdasági és gazdasági fejlődés elősegitése, turisztikai kinálatunk bővitése, egészségügyi, szolciális intézmények megsegitése, szegénység csökkentés, élhetőbb környezet kialakitása stb”Pro Communitas”-Ada civil sze...

Légy aktív

Szeretnél másokon segíteni vagy egy jó ügy érdekében cselekedni? Mi segítünk neked megtalálni a legideálisabb civil szervezetet.

csatlakozom

FÉSZEK

Szlovákia, Nagymegyer- A fiatalok, felnőttek és idősek nevelése az identitásuk megőrzése céljából, valamint fizikai és szellemi képességeiknek fejlesztése és szakirányú képzése. - A non-formális és élethosszig tartó tanulás népszerűsítése, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. - Segítségnyújtás szakképzések és szakmai továbbképzések terén, különös tekintettel az ifjúságra és az öregekre. - Önkéntesség és az önkéntes munka népszerűsítése és elősegítése minden korosztály számára. - Hátrányos helyzetű csoportok – fiatalok és felnőttek - társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, a szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok és öregek támogatása, az ő korosztályuknak megfelelő programok, táborok, képzések, kirándulások szervezése. - Ifjúsági és zarándok szálláshelyek kialakítása és hatékony működtetése szolgáltatásainak fejlesztése a fiatalok és a zarándokok lelki-, sport- és szabadidős tevékenységének fokozása érdekében. - A hazai ifjúsági- és zarándok turizmus fejlődésének támogatása. - Együttműködés hasonló profilú szervezetekkel, történelmi egyházakkal a so samosprávou. - Kiadványok, publikációk megjelentetése, melyek a szervezet céljait szolgálják. - A fiatalok informálása és nevelése a média közreműködésével olyan jellegű tevékenységek által, melyek a szülöföldön való maradást népszerűsítik. - Kirándulások, temészetjáró és környezetvédelmi rendezvények, expedíciók, túrák, táborozások, versenyek, erdei iskolák, stb. szervezése, támogatása. - A természet és a környezet védelme, az egészséges és környezettudatos életmód népszerűsítése és elősegítése. - A helyi turisztikai értékek népszerűsítése, különösen a helyi gazdálkodás, az agroturizmus és környezetvédelmi turizmus terén. - Ifjúsági-, cserkész-, szakismereti-, honismereti-, irodalmi-, művész- és más szaktáborok szervezése - A magyar és világcserkész mozgalom segítése, értékeinek népszerűsítése, a nevelőmozgalom és programjainak támogatása. - Fesztiválok, kiállítások, konferenciák, rendezvények, szemináriumok, tréningek szervezése. - Előadások, táncbemutatók, klubdélutánok, könyvbemutatók szervezése. - Múzeumok és emlékművek látogatása, közösségfejlesztés. - Megemlékezések, hagyományőrző- és honismereti rendezvények szervezése. - Tevékenyen segíteni a természettudományos ismeretterjesztés általunk leghasznosabbnak vélt formáinak (táborok, terepgyakorlatok, tanösvények, kiállítások) létrejöttét és működését. - Történelmi örökség védelmének támogatása. - a szlovákiai nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a Szlovákia határain túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, azoknak a saját nemzeti kultúrájuk és művészetük támogatása, közös rendezvények szervezése. - Lelkigyakorlatok, csendes napok, zarándoklatok és más hitmélyítő rendezvények és képzések szervezése. - Keresztény értékek támogatása és népszerűsítése. - Sérült, egészségkárosodott és idős személyek életminőségének javítása, az őket nevelő gondozó, fejlesztő, ápoló családok, szakemberek, csoportok, civil szervezetek, intézmények támogatása, ezekkel kapcsolatos szakmai programok végrehajtása. - Ifjúság szabadidejének értelmes kihasználása. - A fentiek érdekében fenntartani, működtetni és fejleszteni egy ifjúsági és pasztorációs oktatóközpontot Nagymegyer városban. - Támogatni és elősegíteni a Nagymegyer város és tágabb környékének természeti, történelmi, kulturális és néprajzi értékeinek kutatását, feltárását és megőrzését. FÉSZEK...