Határokon Átívelő Nemzeti Ifjúsági Egyesület – HÁNI

Magyarország, Budapest Kultúra, információ, kommunikáció | Sport, hobbi, szabadidő | Tudomány, oktatás, kutatás, ismeretterjesztés | Szociális, karitatív | Környezet és állatvédelem, polgári védelem | Nemzetközi tevékenység | Egyéb tevékenység | Ifjúsági

A szervezet alapadatai

Határokon Átívelő Nemzeti Ifjúsági Egyesület - HÁNI
National Youth Organization for Cross- Border Cooperation
Egyesület
18741032-1-43
18741032-9499-529-01
01-02-0016086
2016

Székhely

Magyarország
1214
Budapest
Zrínyi utca 1.A. 1/1.

A szervezet célja

Kultúra, információ, kommunikáció
Sport, hobbi, szabadidő
Tudomány, oktatás, kutatás, ismeretterjesztés
Szociális, karitatív
Környezet és állatvédelem, polgári védelem
Nemzetközi tevékenység
Egyéb tevékenység
Ifjúsági
Az egyesület célja az ifjúság aktív részvételének színesítése, érdekeik képviselete és kompetenciáik fejlesztése különböző területeken; elsősorban a kapcsolatteremtési, kommunikációs és közösségteremtési készségük fejlesztése. Az egészségük javítása, megőrzése és tudatos életmódra nevelésük a sport bevonásával, illetve a sport fontosságának népszerűsítése. Kiemelten fontosnak tartja továbbá az anyaországi és a Kárpát-medencében élő magyarság kapcsolatainak és hagyományainak ápolását, és az ehhez szükséges hagyományőrző tevékenységek és csereprogramok megszervezését; Csepel testvérvárosaival való szorosabb együttműködést. A határon túl élő magyar ifjúság és az anyaországi fiatalsága közötti kapcsolat, valamint a közös kultúra megerősítése kölcsönös csereprogramok keretében. Ennek érdekében rendezvényeken, programokon való részvétel, ahol az egyesület céljait is bemutatja, népszerűsíti, valamint nemzetközi pályázatokba, kezdeményezésekbe való bekapcsolódás.

Kapcsolattartási adatok

Költő Roland G
+36702835888
Amennyiben továbbiakban nem szeretné, hogy szervezete adatait honlapunkon feltüntessük írjon az emailcímre.

Hasonló civil szervezetek

TISZÁNTÚLI REFORMÁTUS CSALÁDOK EGYESÜLETE

Magyarország, NagykerekiTISZÁNTÚLI REFORMÁTUS CSALÁDOK...

Fejlesztési és Innovációs Tanácsadó Egyesület

Magyarország, DebrecenAz Egyesület célja olyan innovatív szakemberekből álló tanácsadó csoport létrehozása, amely segíteni tudja a hátrányos helyzetben lévő társadalmi rétegek felzárkózását az oktatásban, a munkaerő piacon, illetve oda vissza tudja integrálni a már kiesett embereket. Továbbá olyan kulturális programok, konferenciák szervezése és megvalósítása, mely hatással van a társadalom mindennapi életére, népszerűsítve a társadalmi munka fontosságát is, lehetőségek feltárásának segítése érdekében. További céljaink: - más, hasonló területen működő szervezetekkel való együttműködés kialakítása a meghatározott adott esetben közös céljainak a megvalósítása érdekében, - szociálisan hátrányos rétegek felzárkóztatásának segítése az Egyesület szakmai tevékenysége által, - mentori tevékenység ellátása az oktatási rendszerből kiesett fiatalok számára, valamint a pályakezdők részére a sikeres elhelyezkedésükért a munkaerő piacon, - felelős társadalmi gondolkodásmód módszertani kialakítása, szakmai anyagok elkészítése tanulmányok alátámasztásával, - nemzetközi kapcsolatok építése, közös projekt megvalósítás érdekében más országbeli szervezetekkel.Fejlesztési és Innovációs Taná...

Légy aktív

Szeretnél másokon segíteni vagy egy jó ügy érdekében cselekedni? Mi segítünk neked megtalálni a legideálisabb civil szervezetet.

csatlakozom

”Pro Communitas”-Ada civil szervezet

Szerbia, AdaAda község új, illőbb közképének kialakitása, tőkeerős beruházók idevonzása, mezőgazdasági és gazdasági fejlődés elősegitése, turisztikai kinálatunk bővitése, egészségügyi, szolciális intézmények megsegitése, szegénység csökkentés, élhetőbb környezet kialakitása stb”Pro Communitas”-Ada civil sze...