Polgáriak Polgár Város Közéletéért és Fejlődéséért Egyesület

Magyarország, Polgár Kultúra, információ, kommunikáció | Sport, hobbi, szabadidő | Tudomány, oktatás, kutatás, ismeretterjesztés | Szociális, karitatív | Egyéb tevékenység | Ifjúsági

A szervezet alapadatai

Polgáriak Polgár Város Közéletéért és Fejlődéséért Egyesület
nincs
Egyesület
18029387-1-09
18029387-9499-529-09
09-02-0003851
2006

Székhely

Magyarország
4090
Polgár
Hősök útja 97

A szervezet célja

Kultúra, információ, kommunikáció
Sport, hobbi, szabadidő
Tudomány, oktatás, kutatás, ismeretterjesztés
Szociális, karitatív
Egyéb tevékenység
Ifjúsági
II. AZ EGYESÜLET CÉLJA ÉS TEVÉKENYSÉGE
1. Az Egyesület Polgár város közéletében tevékenyen kíván részt venni. Ennek érdekében a következő elsődleges célokat tűzi ki:
a) A városban élő és a városért tenni akaró állampolgárok szervezeti formában történő egyesü-lésének megteremtése, bevonva a nemzeti és etnikai kisebbségeket.
b) Polgár város önkormányzatában a helyi sajátosságok érvényesülésének elősegítése.
c) A közéletiség olyan színterének megteremtése önállóan, vagy társszervezetekkel közösen, melyek a fenn említett célok megvalósítását segítik.
d) Az Egyesületben résztvevő tagok szakmai tagozódásának biztosítása, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés.
e) Polgári szellemiség, kultúra, művelődés változó viszonyaink közt történő megtartása és tovább vitele érdekében kult6úrális tevékenység folytatása, kulturális örökség megóvása.
f) A polgári lakosok ember és állampolgári jogainak védelme, különös tekintettel a gyermek és ifjúság védelemre valamint érdekképviseletre.
g) Polgár városban a közrend és közbiztonság védelme együtt működés az önkéntes tűzoltásban, mentésben katasztrófa- elhárításban résztvevőkkel
h) A bűnmegelőzés és az áldozatvédelem területén együttműködés a helyi szervekkel
2. Az Egyesület további céljai:
a) rendezvényeket, előadásokat szervez, támogat és bonyolít le (kulturális összejövetelek, kerekasztal beszélgetések)
b) tevékenységéhez és céljához folyamatosan kapcsolatot tart hazai, határon túli nemzetközi szervezetekkel
c) céljaival összefüggésben oktatási tevékenységet folytat különös tekintettel Polgár és környéke kultúrájának megismertetése érdekében
d) részt vesz a város közérdeklődésre számot tartó problémáinak, kérdéseinek megvitatásában

Kapcsolattartási adatok

Papp Imre Elnök
06/30/9689843
Amennyiben továbbiakban nem szeretné, hogy szervezete adatait honlapunkon feltüntessük írjon az emailcímre.

Hasonló civil szervezetek

TISZÁNTÚLI REFORMÁTUS CSALÁDOK EGYESÜLETE

Magyarország, NagykerekiTISZÁNTÚLI REFORMÁTUS CSALÁDOK...

Fejlesztési és Innovációs Tanácsadó Egyesület

Magyarország, DebrecenAz Egyesület célja olyan innovatív szakemberekből álló tanácsadó csoport létrehozása, amely segíteni tudja a hátrányos helyzetben lévő társadalmi rétegek felzárkózását az oktatásban, a munkaerő piacon, illetve oda vissza tudja integrálni a már kiesett embereket. Továbbá olyan kulturális programok, konferenciák szervezése és megvalósítása, mely hatással van a társadalom mindennapi életére, népszerűsítve a társadalmi munka fontosságát is, lehetőségek feltárásának segítése érdekében. További céljaink: - más, hasonló területen működő szervezetekkel való együttműködés kialakítása a meghatározott adott esetben közös céljainak a megvalósítása érdekében, - szociálisan hátrányos rétegek felzárkóztatásának segítése az Egyesület szakmai tevékenysége által, - mentori tevékenység ellátása az oktatási rendszerből kiesett fiatalok számára, valamint a pályakezdők részére a sikeres elhelyezkedésükért a munkaerő piacon, - felelős társadalmi gondolkodásmód módszertani kialakítása, szakmai anyagok elkészítése tanulmányok alátámasztásával, - nemzetközi kapcsolatok építése, közös projekt megvalósítás érdekében más országbeli szervezetekkel.Fejlesztési és Innovációs Taná...

Légy aktív

Szeretnél másokon segíteni vagy egy jó ügy érdekében cselekedni? Mi segítünk neked megtalálni a legideálisabb civil szervezetet.

csatlakozom

Határokon Átívelő Nemzeti Ifjúsági Egyesület - HÁNI...

Magyarország, BudapestAz egyesület célja az ifjúság aktív részvételének színesítése, érdekeik képviselete és kompetenciáik fejlesztése különböző területeken; elsősorban a kapcsolatteremtési, kommunikációs és közösségteremtési készségük fejlesztése. Az egészségük javítása, megőrzése és tudatos életmódra nevelésük a sport bevonásával, illetve a sport fontosságának népszerűsítése. Kiemelten fontosnak tartja továbbá az anyaországi és a Kárpát-medencében élő magyarság kapcsolatainak és hagyományainak ápolását, és az ehhez szükséges hagyományőrző tevékenységek és csereprogramok megszervezését; Csepel testvérvárosaival való szorosabb együttműködést. A határon túl élő magyar ifjúság és az anyaországi fiatalsága közötti kapcsolat, valamint a közös kultúra megerősítése kölcsönös csereprogramok keretében. Ennek érdekében rendezvényeken, programokon való részvétel, ahol az egyesület céljait is bemutatja, népszerűsíti, valamint nemzetközi pályázatokba, kezdeményezésekbe való bekapcsolódás.Határokon Átívelő Nemzeti Ifjú...