KÉK Közhasznú Egyesület

Magyarország, Pécs Kultúra, információ, kommunikáció | Sport, hobbi, szabadidő | Szociális, karitatív | Adományosztási tevékenység, nonprofit szövetségek | Nemzetközi tevékenység | Egyéb tevékenység

A szervezet alapadatai

KÉK Közhasznú Egyesület
Egyesület
18028207-1-02
9499
3081
2010

Székhely

Magyarország
7632
Pécs
Melinda u 10

A szervezet célja

Kultúra, információ, kommunikáció
Sport, hobbi, szabadidő
Szociális, karitatív
Adományosztási tevékenység, nonprofit szövetségek
Nemzetközi tevékenység
Egyéb tevékenység
A város környezetének védelme, kultúra, és művelődési igény növelése, kínálat bővülése, színvonalas oktatáshoz hozzájárulás.
sportolás, amatőr sportok elősegítése, a sport szeretetének elősegítése, alkalmak növelése sportpályáinkon.
Itt élő fiatalok védelme.
Kulturális, sport tevékenység, oktatás, és szociális tevékenység, környezetvédelem, településfejlesztés.

Kapcsolattartási adatok

Fodor Ibolya
7632 Pécs Lankás u. 2
06305990204
Amennyiben továbbiakban nem szeretné, hogy szervezete adatait honlapunkon feltüntessük írjon az emailcímre.

Hasonló civil szervezetek

TISZÁNTÚLI REFORMÁTUS CSALÁDOK EGYESÜLETE

Magyarország, NagykerekiTISZÁNTÚLI REFORMÁTUS CSALÁDOK...

Polgáriak Polgár Város Közéletéért és Fejlődéséért Egyesület...

Magyarország, Polgára) Fő tevékenységi terület: A városban élő és a városért tenni akaró állampolgárok szervezeti formában történő egyesülésének megteremtése, bevonva a nemzeti és etnikai kisebbségeket. b) Polgár város önkormányzatában a helyi sajátosságok érvényesülésének elősegítése. c) A közéletiség olyan színterének megteremtése önállóan, vagy társszervezetekkel közösen, melyek a fenn említett célok megvalósítását segítik. d) Az Egyesületben résztvevő tagok szakmai tagozódásának biztosítása, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. e) Polgári szellemiség, kultúra, művelődés változó viszonyaink közt történő megtartása és tovább vitele érdekében kult6úrális tevékenység folytatása, kulturális örökség megóvása. f) A polgári lakosok ember és állampolgári jogainak védelme, különös tekintettel a gyermek és ifjúság védelemre valamint érdekképviseletre. g) Polgár városban a közrend és közbiztonság védelme együtt működés az önkéntes tűzoltásban, mentésben katasztrófa- elhárításban résztvevőkkel h) A bűnmegelőzés és az áldozatvédelem területén együttműködés a helyi szervekkel Polgáriak Polgár Város Közélet...

Légy aktív

Szeretnél másokon segíteni vagy egy jó ügy érdekében cselekedni? Mi segítünk neked megtalálni a legideálisabb civil szervezetet.

csatlakozom

Fejlesztési és Innovációs Tanácsadó Egyesület

Magyarország, DebrecenAz Egyesület célja olyan innovatív szakemberekből álló tanácsadó csoport létrehozása, amely segíteni tudja a hátrányos helyzetben lévő társadalmi rétegek felzárkózását az oktatásban, a munkaerő piacon, illetve oda vissza tudja integrálni a már kiesett embereket. Továbbá olyan kulturális programok, konferenciák szervezése és megvalósítása, mely hatással van a társadalom mindennapi életére, népszerűsítve a társadalmi munka fontosságát is, lehetőségek feltárásának segítése érdekében. További céljaink: - más, hasonló területen működő szervezetekkel való együttműködés kialakítása a meghatározott adott esetben közös céljainak a megvalósítása érdekében, - szociálisan hátrányos rétegek felzárkóztatásának segítése az Egyesület szakmai tevékenysége által, - mentori tevékenység ellátása az oktatási rendszerből kiesett fiatalok számára, valamint a pályakezdők részére a sikeres elhelyezkedésükért a munkaerő piacon, - felelős társadalmi gondolkodásmód módszertani kialakítása, szakmai anyagok elkészítése tanulmányok alátámasztásával, - nemzetközi kapcsolatok építése, közös projekt megvalósítás érdekében más országbeli szervezetekkel.Fejlesztési és Innovációs Taná...