Polgáriak Polgár Város Közéletéért és Fejlődéséért Egyesület

Magyarország, Polgár Kultúra, információ, kommunikáció | Vallás | Sport, hobbi, szabadidő | Tudomány, oktatás, kutatás, ismeretterjesztés | Szociális, karitatív | Adományosztási tevékenység, nonprofit szövetségek | Politikai tevékenység | Nemzetközi tevékenység | Egyéb tevékenység

A szervezet alapadatai

Polgáriak Polgár Város Közéletéért és Fejlődéséért Egyesület
nincs
Egyesület
18029387-1-09
nincs
13. Pk. 60.049/2010

Székhely

Magyarország
4090
Polgár
Hősök útja 97

A szervezet célja

Kultúra, információ, kommunikáció
Vallás
Sport, hobbi, szabadidő
Tudomány, oktatás, kutatás, ismeretterjesztés
Szociális, karitatív
Adományosztási tevékenység, nonprofit szövetségek
Politikai tevékenység
Nemzetközi tevékenység
Egyéb tevékenység
a) Fő tevékenységi terület: A városban élő és a városért tenni akaró állampolgárok szervezeti formában történő egyesülésének megteremtése, bevonva a nemzeti és etnikai kisebbségeket.
b) Polgár város önkormányzatában a helyi sajátosságok érvényesülésének elősegítése.
c) A közéletiség olyan színterének megteremtése önállóan, vagy társszervezetekkel közösen, melyek a fenn említett célok megvalósítását segítik.
d) Az Egyesületben résztvevő tagok szakmai tagozódásának biztosítása, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés.
e) Polgári szellemiség, kultúra, művelődés változó viszonyaink közt történő megtartása és tovább vitele érdekében kult6úrális tevékenység folytatása, kulturális örökség megóvása.
f) A polgári lakosok ember és állampolgári jogainak védelme, különös tekintettel a gyermek és ifjúság védelemre valamint érdekképviseletre.
g) Polgár városban a közrend és közbiztonság védelme együtt működés az önkéntes tűzoltásban, mentésben katasztrófa- elhárításban résztvevőkkel
h) A bűnmegelőzés és az áldozatvédelem területén együttműködés a helyi szervekkel

Kapcsolattartási adatok

Papp Imre Elnök
4090 Polgár Hősök útja 97
30/9689843
Amennyiben továbbiakban nem szeretné, hogy szervezete adatait honlapunkon feltüntessük írjon az emailcímre.

Hasonló civil szervezetek

TISZÁNTÚLI REFORMÁTUS CSALÁDOK EGYESÜLETE

Magyarország, NagykerekiTISZÁNTÚLI REFORMÁTUS CSALÁDOK...

Beregszászi Járási Máltai Szeretetszolgálat

Ukrajna, BeregszászA Beregszászi Járási Máltai Szeretetszolgálat 1995. február 10-én 27 taggal alakult meg, melyet 1998. október 23-án jegyeztek be Kárpátalján. A Szervezet céljait a Máltai Lovagrend jelmondata határozza meg: "A hit védelme és az elesettek megsegítése". Ennek szellemében tevékenységük igen széleskörű és több irányú, melyet anyagi és szellemi segélyezéssel, valamint különböző szolgáltatások, programok által, nyereségmentesen hajtanak végre a szociális segítséget és védelmet igénylők részére. Kiemelten nagy hangsúlyt fordítanak a családokkal való munkára, generációként felmerülő problémák/igények felkutatásával, megoldásával. Tevékenységeik főbb vonalai? segélyezés, étkeztetés, betegellátás/egészségügy, mozgáskorlátozottakkal való munka, baba-mama klub, kulturális hagyományőrző gyermekrendezvények, ifjúsági zarándoklatok/táborok szervezése, oktatás, új ismeretek átadása különböző területeken.Beregszászi Járási Máltai Szer...

Légy aktív

Szeretnél másokon segíteni vagy egy jó ügy érdekében cselekedni? Mi segítünk neked megtalálni a legideálisabb civil szervezetet.

csatlakozom

FÉSZEK

Szlovákia, Nagymegyer- A fiatalok, felnőttek és idősek nevelése az identitásuk megőrzése céljából, valamint fizikai és szellemi képességeiknek fejlesztése és szakirányú képzése. - A non-formális és élethosszig tartó tanulás népszerűsítése, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. - Segítségnyújtás szakképzések és szakmai továbbképzések terén, különös tekintettel az ifjúságra és az öregekre. - Önkéntesség és az önkéntes munka népszerűsítése és elősegítése minden korosztály számára. - Hátrányos helyzetű csoportok – fiatalok és felnőttek - társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, a szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok és öregek támogatása, az ő korosztályuknak megfelelő programok, táborok, képzések, kirándulások szervezése. - Ifjúsági és zarándok szálláshelyek kialakítása és hatékony működtetése szolgáltatásainak fejlesztése a fiatalok és a zarándokok lelki-, sport- és szabadidős tevékenységének fokozása érdekében. - A hazai ifjúsági- és zarándok turizmus fejlődésének támogatása. - Együttműködés hasonló profilú szervezetekkel, történelmi egyházakkal a so samosprávou. - Kiadványok, publikációk megjelentetése, melyek a szervezet céljait szolgálják. - A fiatalok informálása és nevelése a média közreműködésével olyan jellegű tevékenységek által, melyek a szülöföldön való maradást népszerűsítik. - Kirándulások, temészetjáró és környezetvédelmi rendezvények, expedíciók, túrák, táborozások, versenyek, erdei iskolák, stb. szervezése, támogatása. - A természet és a környezet védelme, az egészséges és környezettudatos életmód népszerűsítése és elősegítése. - A helyi turisztikai értékek népszerűsítése, különösen a helyi gazdálkodás, az agroturizmus és környezetvédelmi turizmus terén. - Ifjúsági-, cserkész-, szakismereti-, honismereti-, irodalmi-, művész- és más szaktáborok szervezése - A magyar és világcserkész mozgalom segítése, értékeinek népszerűsítése, a nevelőmozgalom és programjainak támogatása. - Fesztiválok, kiállítások, konferenciák, rendezvények, szemináriumok, tréningek szervezése. - Előadások, táncbemutatók, klubdélutánok, könyvbemutatók szervezése. - Múzeumok és emlékművek látogatása, közösségfejlesztés. - Megemlékezések, hagyományőrző- és honismereti rendezvények szervezése. - Tevékenyen segíteni a természettudományos ismeretterjesztés általunk leghasznosabbnak vélt formáinak (táborok, terepgyakorlatok, tanösvények, kiállítások) létrejöttét és működését. - Történelmi örökség védelmének támogatása. - a szlovákiai nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a Szlovákia határain túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, azoknak a saját nemzeti kultúrájuk és művészetük támogatása, közös rendezvények szervezése. - Lelkigyakorlatok, csendes napok, zarándoklatok és más hitmélyítő rendezvények és képzések szervezése. - Keresztény értékek támogatása és népszerűsítése. - Sérült, egészségkárosodott és idős személyek életminőségének javítása, az őket nevelő gondozó, fejlesztő, ápoló családok, szakemberek, csoportok, civil szervezetek, intézmények támogatása, ezekkel kapcsolatos szakmai programok végrehajtása. - Ifjúság szabadidejének értelmes kihasználása. - A fentiek érdekében fenntartani, működtetni és fejleszteni egy ifjúsági és pasztorációs oktatóközpontot Nagymegyer városban. - Támogatni és elősegíteni a Nagymegyer város és tágabb környékének természeti, történelmi, kulturális és néprajzi értékeinek kutatását, feltárását és megőrzését. FÉSZEK...