Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet

Románia, Kolozsvár Kultúra, információ, kommunikáció | Vallás | Sport, hobbi, szabadidő | Szociális, karitatív | Adományosztási tevékenység, nonprofit szövetségek | Ifjúsági

A szervezet alapadatai

Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet
Asociata Nationala de Tineret Dávid Ferenc
Egyesület
9085507
-
-
1996

Székhely

Románia
400105
Kolozsvár
1989. december 21. út, 9 szám

A szervezet célja

Kultúra, információ, kommunikáció
Vallás
Sport, hobbi, szabadidő
Szociális, karitatív
Adományosztási tevékenység, nonprofit szövetségek
Ifjúsági
Az ODFIE az unitárius ifjúságot kívánja szervezett egységbe tömöríteni, azzal a céllal, hogy segítse őket vallásosságuk megélésében, irányítsa értékteremtő munkájukat, képviselje őket a társadalomban, lehetőséget teremtsen egészséges lelki, szellemi, művelődési, nevelési, szociális, környezetvédelmi, sport- és más szabadidős tevékenységekre. Tagjai lehetnek nem unitárius fiatalok is, akik célkitűzéseit elfogadják és alapelveivel egyetértenek.

Az ODFIE elkötelezettje a hagyományos unitárius világnézetből fakadó értékeknek (vallási szabadelvűség, lelkiismereti szabadság, türelem, a másság iránti nyitottság, társadalmi felelősségvállalás, ember- és népszolgálat stb.). Ezek ápolásával az unitárius közösségfejlesztését és a magyar nemzet erősítését, valamint a társadalom fejlődését kívánja szolgálni.

Az ODFIE feladatköre:
o Vallásos, lelki, szellemi, közművelődési, nevelési, szociális, környezetvédelmi, sport-és más szabadidős tevékenységek (összejövetelek, rendezvények, programok, képzések, népfőiskolai tanfolyamok, segélyezések stb.) szervezése a tagok és az érdeklődők számára.
o A tagság vallási és nemzeti hagyományainak ápolása, a szórványban élő ifjúságközösségi azonosságtudatának erősítése.
o Az ODFIE értékeit és működését ismertető, céljait szolgáló kiadói tevékenység folytatása.
o Ifjúsági és más jellegű szervezetekkel való kapcsolatok létrehozása és ápolása a Kárpát-medencében és világszerte.
o A különböző vallási felekezetek és nemzetek közti közeledés érdekében az egymás másságának megismerésén és kölcsönös tiszteletén alapuló együttműködések szorgalmazása.
o Az ODFIE céljainak és a tagság érdekeinek képviselete a társadalomban; állásfoglalás az ODFIE küldetését és tagságát lényegesen érintő egyházi, közéleti és társadalmi kérdésekben.

Kapcsolattartási adatok

Popa Ilona
+40 746205016
Amennyiben továbbiakban nem szeretné, hogy szervezete adatait honlapunkon feltüntessük írjon az emailcímre.

Hasonló civil szervezetek

TISZÁNTÚLI REFORMÁTUS CSALÁDOK EGYESÜLETE

Magyarország, NagykerekiTISZÁNTÚLI REFORMÁTUS CSALÁDOK...

”Sólyom Telep” Közhasznú Egyesület

Magyarország, SajókazaHalmozottan hátrányos helyzetű fiatalok, kiemelten a romák társadalmi integrációja ”Sólyom Telep” Közhasznú Egyes...

Légy aktív

Szeretnél másokon segíteni vagy egy jó ügy érdekében cselekedni? Mi segítünk neked megtalálni a legideálisabb civil szervezetet.

csatlakozom

Beregszászi Járási Máltai Szeretetszolgálat

Ukrajna, BeregszászA Beregszászi Járási Máltai Szeretetszolgálat 1995. február 10-én 27 taggal alakult meg, melyet 1998. október 23-án jegyeztek be Kárpátalján. A Szervezet céljait a Máltai Lovagrend jelmondata határozza meg: "A hit védelme és az elesettek megsegítése". Ennek szellemében tevékenységük igen széleskörű és több irányú, melyet anyagi és szellemi segélyezéssel, valamint különböző szolgáltatások, programok által, nyereségmentesen hajtanak végre a szociális segítséget és védelmet igénylők részére. Kiemelten nagy hangsúlyt fordítanak a családokkal való munkára, generációként felmerülő problémák/igények felkutatásával, megoldásával. Tevékenységeik főbb vonalai? segélyezés, étkeztetés, betegellátás/egészségügy, mozgáskorlátozottakkal való munka, baba-mama klub, kulturális hagyományőrző gyermekrendezvények, ifjúsági zarándoklatok/táborok szervezése, oktatás, új ismeretek átadása különböző területeken.Beregszászi Járási Máltai Szer...