”Pro Communitas”-Ada civil szervezet

Szerbia, Ada Kultúra, információ, kommunikáció | Sport, hobbi, szabadidő | Tudomány, oktatás, kutatás, ismeretterjesztés | Egészségügy | Szociális, karitatív | Környezet és állatvédelem, polgári védelem | Gazdaság-, lakás-, település és regionális fejlesztés, idegenforgalom | Jog-, és közbiztonság-védelem | Nemzetközi tevékenység | Egyéb tevékenység

A szervezet alapadatai

”Pro Communitas”-Ada civil szervezet
Udruzenje gradjana ”Pro Kommunitas”-Ada
Egyesület
107649380
n.a.
5896/2012
28087381
2012

Székhely

Szerbia
24430
Ada
Új utca 13.

A szervezet célja

Kultúra, információ, kommunikáció
Sport, hobbi, szabadidő
Tudomány, oktatás, kutatás, ismeretterjesztés
Egészségügy
Szociális, karitatív
Környezet és állatvédelem, polgári védelem
Gazdaság-, lakás-, település és regionális fejlesztés, idegenforgalom
Jog-, és közbiztonság-védelem
Nemzetközi tevékenység
Egyéb tevékenység
Ada község új, illőbb közképének kialakitása, tőkeerős beruházók idevonzása, mezőgazdasági és gazdasági fejlődés elősegitése, turisztikai kinálatunk bővitése, egészségügyi, szolciális intézmények megsegitése, szegénység csökkentés, élhetőbb környezet kialakitása stb

Kapcsolattartási adatok

Bálint Ferenc és Világos Tibor
+38163557026
Amennyiben továbbiakban nem szeretné, hogy szervezete adatait honlapunkon feltüntessük írjon az emailcímre.

Hasonló civil szervezetek

TISZÁNTÚLI REFORMÁTUS CSALÁDOK EGYESÜLETE

Magyarország, NagykerekiTISZÁNTÚLI REFORMÁTUS CSALÁDOK...

FÉSZEK

Szlovákia, Nagymegyer- A fiatalok, felnőttek és idősek nevelése az identitásuk megőrzése céljából, valamint fizikai és szellemi képességeiknek fejlesztése és szakirányú képzése. - A non-formális és élethosszig tartó tanulás népszerűsítése, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. - Segítségnyújtás szakképzések és szakmai továbbképzések terén, különös tekintettel az ifjúságra és az öregekre. - Önkéntesség és az önkéntes munka népszerűsítése és elősegítése minden korosztály számára. - Hátrányos helyzetű csoportok – fiatalok és felnőttek - társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, a szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok és öregek támogatása, az ő korosztályuknak megfelelő programok, táborok, képzések, kirándulások szervezése. - Ifjúsági és zarándok szálláshelyek kialakítása és hatékony működtetése szolgáltatásainak fejlesztése a fiatalok és a zarándokok lelki-, sport- és szabadidős tevékenységének fokozása érdekében. - A hazai ifjúsági- és zarándok turizmus fejlődésének támogatása. - Együttműködés hasonló profilú szervezetekkel, történelmi egyházakkal a so samosprávou. - Kiadványok, publikációk megjelentetése, melyek a szervezet céljait szolgálják. - A fiatalok informálása és nevelése a média közreműködésével olyan jellegű tevékenységek által, melyek a szülöföldön való maradást népszerűsítik. - Kirándulások, temészetjáró és környezetvédelmi rendezvények, expedíciók, túrák, táborozások, versenyek, erdei iskolák, stb. szervezése, támogatása. - A természet és a környezet védelme, az egészséges és környezettudatos életmód népszerűsítése és elősegítése. - A helyi turisztikai értékek népszerűsítése, különösen a helyi gazdálkodás, az agroturizmus és környezetvédelmi turizmus terén. - Ifjúsági-, cserkész-, szakismereti-, honismereti-, irodalmi-, művész- és más szaktáborok szervezése - A magyar és világcserkész mozgalom segítése, értékeinek népszerűsítése, a nevelőmozgalom és programjainak támogatása. - Fesztiválok, kiállítások, konferenciák, rendezvények, szemináriumok, tréningek szervezése. - Előadások, táncbemutatók, klubdélutánok, könyvbemutatók szervezése. - Múzeumok és emlékművek látogatása, közösségfejlesztés. - Megemlékezések, hagyományőrző- és honismereti rendezvények szervezése. - Tevékenyen segíteni a természettudományos ismeretterjesztés általunk leghasznosabbnak vélt formáinak (táborok, terepgyakorlatok, tanösvények, kiállítások) létrejöttét és működését. - Történelmi örökség védelmének támogatása. - a szlovákiai nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a Szlovákia határain túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, azoknak a saját nemzeti kultúrájuk és művészetük támogatása, közös rendezvények szervezése. - Lelkigyakorlatok, csendes napok, zarándoklatok és más hitmélyítő rendezvények és képzések szervezése. - Keresztény értékek támogatása és népszerűsítése. - Sérült, egészségkárosodott és idős személyek életminőségének javítása, az őket nevelő gondozó, fejlesztő, ápoló családok, szakemberek, csoportok, civil szervezetek, intézmények támogatása, ezekkel kapcsolatos szakmai programok végrehajtása. - Ifjúság szabadidejének értelmes kihasználása. - A fentiek érdekében fenntartani, működtetni és fejleszteni egy ifjúsági és pasztorációs oktatóközpontot Nagymegyer városban. - Támogatni és elősegíteni a Nagymegyer város és tágabb környékének természeti, történelmi, kulturális és néprajzi értékeinek kutatását, feltárását és megőrzését. FÉSZEK...

Légy aktív

Szeretnél másokon segíteni vagy egy jó ügy érdekében cselekedni? Mi segítünk neked megtalálni a legideálisabb civil szervezetet.

csatlakozom

Fejlesztési és Innovációs Tanácsadó Egyesület

Magyarország, DebrecenAz Egyesület célja olyan innovatív szakemberekből álló tanácsadó csoport létrehozása, amely segíteni tudja a hátrányos helyzetben lévő társadalmi rétegek felzárkózását az oktatásban, a munkaerő piacon, illetve oda vissza tudja integrálni a már kiesett embereket. Továbbá olyan kulturális programok, konferenciák szervezése és megvalósítása, mely hatással van a társadalom mindennapi életére, népszerűsítve a társadalmi munka fontosságát is, lehetőségek feltárásának segítése érdekében. További céljaink: - más, hasonló területen működő szervezetekkel való együttműködés kialakítása a meghatározott adott esetben közös céljainak a megvalósítása érdekében, - szociálisan hátrányos rétegek felzárkóztatásának segítése az Egyesület szakmai tevékenysége által, - mentori tevékenység ellátása az oktatási rendszerből kiesett fiatalok számára, valamint a pályakezdők részére a sikeres elhelyezkedésükért a munkaerő piacon, - felelős társadalmi gondolkodásmód módszertani kialakítása, szakmai anyagok elkészítése tanulmányok alátámasztásával, - nemzetközi kapcsolatok építése, közös projekt megvalósítás érdekében más országbeli szervezetekkel.Fejlesztési és Innovációs Taná...