Abasári Polgárőrség

Magyarország, Abasár Jog-, és közbiztonság-védelem | Egyéb tevékenység

A szervezet alapadatai

Abasári Polgárőrség
Egyesület
18575723-1-10

Székhely

Magyarország
3261
Abasár
Hagyóka u. 12.

A szervezet célja

Jog-, és közbiztonság-védelem
Egyéb tevékenység
Célul tűztük ki a közösségek fejlesztését, a nemzet hagyományos értékeinek, valamint az európai kulturális örökség iránt fogékony, elkötelezett és tenni akaró polgárok együttműködésének támogatását. A kulturális és egészségmegőrző tevékenységek, természetvédelem és környezetvédelem, városszépítés, karitatív tevékenység mellett ifjúságvédelmi feladatok ellátását más civil szervezetekkel együttműködve.

Kapcsolattartási adatok

Mezner Ernő
3261 Abasár, Fő tér 1
06-30-9952504
Amennyiben továbbiakban nem szeretné, hogy szervezete adatait honlapunkon feltüntessük írjon az emailcímre.

Hasonló civil szervezetek

”Pro Communitas”-Ada civil szervezet

Szerbia, AdaAda község új, illőbb közképének kialakitása, tőkeerős beruházók idevonzása, mezőgazdasági és gazdasági fejlődés elősegitése, turisztikai kinálatunk bővitése, egészségügyi, szolciális intézmények megsegitése, szegénység csökkentés, élhetőbb környezet kialakitása stb”Pro Communitas”-Ada civil sze...

Hajdú-Bihar Megye és Debrecen Nyugdíjas Szervezeteinek Szöve...

Magyarország, Debrecenkulturális örökség megőrzése,hagyományápolás,nemzetiségi kultúra ápolása, szabadidős sporttevékenységek szervezése, lebonyolítása, időskorúak oktatása, ismeretterjesztés, betegségmegelőzés, egészségvédelem, időskorúak támogatása, szociális ismeretterjesztés, fogyasztóvédelem, jog-és közbiztonság védelem, pályázatírás, adminisztratív tevékenységHajdú-Bihar Megye és Debrecen ...

Légy aktív

Szeretnél másokon segíteni vagy egy jó ügy érdekében cselekedni? Mi segítünk neked megtalálni a legideálisabb civil szervezetet.

csatlakozom

Somogy Megyei közmunkások Érdekképviseleti Szervezete...

Magyarország, Kaposvár(Ptk. 3:5. § c) pontja alapján) A Szervezet célja: esélyegyenlőség javítása a közfoglalkozatás területén. Célunk, hogy a közfoglalkoztatásban dolgozók tapasztalatainak összegyűjtésével, továbbá érdekvédelmi és érdekérvényesítő munkánkon keresztül rávilágítsunk a Magyarországi közfoglalkoztatási rendszer korlátaira, hibáira, a közfoglalkoztatottak hátrányos gazdasági, munkaerő-piaci és társadalmi megkülönböztetésére, jogaik sérülésére. Egyedi ügyek megoldásán keresztül küzdünk a visszaélések ellen, azokról a nyilvánosságot és a döntéshozókat rendszeresen tájékoztatjuk. Javaslatainkkal, információk gyűjtésével, nyílt levelekkel és nyilvános szerepléseken keresztül is befolyásolni kívánjuk a közfoglalkoztatási rendszer formálását, átalakítását, a szükségletekre jobban reflektáló alternatív megoldások születését. A szervezet program megvalósításához kapcsolódó tevékenységek: - az egyesület tevékenységéhez kapcsolódó kiadványok terjesztése, megjelenítése, - környezetvédelmi tevékenységek tervezése, előkészítése, megvalósítása, - hagyományőrző tevékenység, - rendezvényszervezés, - Tagjai érdekében érdekképviselet ellátása, - Együttműködik a társadalmi szervekkel, önkormányzatokkal. - Kulturális tevékenység - Szociális tevékenység, családsegítés, idősek gondozása, - Emberi és állampolgári jogok védelme - Megváltozott munkaképességű személyek esélyegyenlőségének elősegítése, - Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, - Információk gyűjtése, kiadványok készítése, - A munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások - Kapcsolat kiépítés hasonló törekvésű szervezetekkel, - Játszóházak, táborok, fesztiválok szervezése, tartása, - Prevenciós előadások (drog, mentálhigiéné, életviteli tanácsadások). Somogy Megyei közmunkások Érde...