Véget ért az iskolai tanév

Szlavónia és Baranya Tudástár

Véget ért az iskolákban a tanév és megkezdődik a mintegy két és fél hónapos nyári vakáció. Arról, hogyan végződött a tanév, hány diák ballagott el és hány elsős diákra számítanak őszre az intézményekben, a Vörösmarti Általános Iskola, a Kórógyi Általános Iskola és az eszéki HMOM Központ igazgatóit kérdeztük.

Hogyan  és  mit  kell ma tenni a nyelvért? Tanulni és ápolni. A szülők egyre inkább tisztában vannak azzal, hogy az a döntés, hogy gyermekük milyen nyelven fog tanulni, nagy mértékben befolyásolja majd egész életútját, lelki fejlődését, családi és közösségi kapcsolatait, iskolai, majd később szakmai eredményességét. Számos előnye van, ha a gyermek anyanyelvi szinten használ két nyelvet. Ez azt jelenti, hogy nemcsak beszéli azokat, hanem ír, olvas, gondolkodik és tanul mindkét nyelven. Örülünk, amikor pozitívak az előrejelzések és még jobban örülünk, amikor a magyar nyelvű oktatási intézmények vezetőitől azt halljuk, hogy növekedett az elsősök száma. A jövendő iskolásoknak fontos megadni minden lehetőséget a tanulásra, a fejlődésre és a továbbképzésre, annak érdekében, hogy hazánkban maradjanak, és szülőföldjükön boldoguljanak. Fontos, hogy a szülők olyan intézményt válasszanak, ahol a tanulók biztonságban és jól érezhetik magukat, ahol törekednek a szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakítására, ahol cél a gyermek teljes személyiségének fejlesztése, valamint a tanulók korszerű ismereteinek, képességeinek kialakítása.
Az említett intézmények igazgatóitól megtudtuk, hány végzős diák van idén és hány elsősre számítanak őszre.
– Idén hét diák ballagott el. Közöttünk vannak olyanok, akik hazánkban tanulnak tovább, és akad köztük olyan is, aki Magyarországon folytatja tanulmányait. Őszre 11 elsősre számítunk, ők Hercegszöllősről, Várdarócról, Eszékről, Antinról érkeznek hozzánk – nyilatkozta lapunknak Andócsi János, az eszéki HMOM Központ igazgatója.

A Kórógyi Általános Iskola igazgatója, Kel Rózsika lapunknak elmondta, az idei tanév sikeresnek minősült. Az intézmény ilyen energiával dolgozik a jövőben is, a tanárokkal közösen megtesznek mindent annak érdekében, hogy a tanulók jól érezzék magukat intézményükben.
– Minden tanév végén visszatekintünk az elmúlt időszak eseményeire, eredményeire, hogy a sikereknek újra együtt örülhessünk. Intézményünkből idén két végzős diák ballagott el, Gyöke Barbara és Martin Mihael. Mindketten kiválasztották már a kitűzött iskolát. Szívből remélem, hogy elérik céljaikat, további tanulmányaikhoz sok sikert kívánok! Elmondhatjuk, hogy több szempontból is eredményes évet zárunk. Őszre öt kis elsőst várunk, ami szintén pozitív, hiszen a tavalyi évhez viszonyítva nőtt a diákok száma – hallottuk Kel Rózsikától.

Kollár Kingától, a Vörösmarti Általános Iskola igazgatójától megtudtuk, örül, hogy a jelentős mértékű elvándorlások ellenére nem csökkent az iskolai tanulólétszám, így a diákok száma 108 körül mozog.
– Egy nagyon tartalmas évünk volt. Sikeres volt az iskolanapi ünnepségünk is. Idén kilenc diákunktól búcsúztunk, és a jelenlegi álláspont szerint kilenc elsősre számítunk. Igyekeztünk minél több aktivitást biztosítani a gyerekeknek, kimozdítani őket a tanteremből. Igaz, hogy ilyenkor kimaradnak néhány óráról, de úgy gondolom, hasznos időtöltést nyújt számukra az effajta foglalkozás. Igyekszünk jelentkezni olyan versenyekre, amelyek nem feltétlenül a tanuláshoz kötődnek, hanem kézügyességhez vagy egyéb készségekhez. Sok   versenyen   képviseltettük   magunkat   és   kiváló eredményeket értünk el. Emellett törekszünk minél több szervezettel tartani a kapcsolatot, kiemelném a magyarországi Rákóczi Szövetséget és a Kosztolányi Dezső Céltársulást, akik közreműködésével sikerült tartalmas és érdekes kirándulásokon részt venni. Ami újdonság az idei tanévtől, hogy a magyarországi szponzoroknak köszönhetően uzsonnát tudunk biztosítani minden gyermek részére – nyilatkozta lapunknak Kollár Kinga.

V.D.