Törvény a kultúráról

Szerbia Tudástár

(A SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009., 13/2016 és 30/2016 – javítás)

 

I ALAPRENDELKEZÉSEK

 

A szabályozás tárgya

  1. szakasz

Ez a törvény a kultúrához fűződő közérdeket, a közérdeknek a kultúrában való érvényesítési módját, a kulturális tevékenységek folytatását, a Szerb Köztársaság, az autonóm tartományok, a községek, a városok és Belgrád város (a továbbiakban: helyi önkormányzati egység) kulturális jogait, kötelezettségeit és felelősségét, továbbá a kultúrában való ténykedés feltételeit állapítja meg.

A kultúra egyes ágazatait külön törvényekkel szabályozzák.

  1. szakasz

Ha a törvény szerb szövegében a tisztséget, hivatást, foglalkozást jelölő egyes szakszavak hímneműek, természetes személyek esetében mind hím-, mind nőnemű személyekre vonatkoznak.

A kulturális fejlődés elvei

  1. szakasz

A művelődésben a Szerb Köztársaság biztosítja a közérdek megvalósulását, a kulturális politikáját pedig úgy alakítja, hogy céljai és intézkedései a kulturális fejlődés következő alapelveit szolgálják:

1) a történelmi és kulturális hagyaték megőrzése;

2) szabad véleménynyilvánítás a kulturális és művészeti alkotótevékenységben;

3) a kulturális és a művészeti alkotótevékenység támogatása;

4) kulturális alkotótevékenység tartalmának elérhetősége és nyitottsága;

5) a helyi, regionális, nemzeti, európai és világszintű kulturális és demokratikus értékek tisztelete, valamint a kulturális különbségek és az interkulturalizmus párbeszédjének támogatása;

6) a kulturális fejlesztésnek a hosszú távú, demokratikus társadalomi gazdasági – szociológiai és politikai fejlődésébe való beillesztése;

7) a kulturális politika demokratikus mivolta;

8) a kulturális intézmények és más kulturális jogi személyek alapításában résztvevő alanyok egyenjogúsága, valamint az intézmények és más jogi személyek igazgatásában résztvevők egyenjogúsága;

9) a kulturális tevékenységek szervezési és pénzelési döntéshozatali mechanizmusának, a kultúrpolitika szellemében történő decentralizációja;

10) a kultúra terén tevékenykedő alanyok autonómiája;

11) a természetes környezet részét képező kulturális környezet fenntartható fejlődésének serkentése.

  1. szakasz

Az autonóm tartomány gondoskodik a kultúrpolitikának a területén való végrehajtásáról, és az alkotmány és a törvény adta jogok és kötelezettségek keretében szabályozza a tartományi jelentőségű kulturális kérdéseket.

A helyi önkormányzati egység gondoskodik a polgárok kulturális igényeinek a területén való kielégítéséről, továbbá az alkotmány és a törvény adta jogok és kötelezettségek keretében szabályozza a polgárok érdekeiben álló egyes kérdéseket és valóra váltásuk módját.

  1. szakasz

Az egyes nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsa gondoskodik az adott nemzeti kisebbség kultúrpolitikájának a végrehajtásáról, és a törvénnyel összhangban részt vesz a kultúrájával kapcsolatos kérdésekről való döntéshozatalban, vagy maga dönt, továbbá kulturális intézményeket és egyéb kulturális jogi személyeket alapít.

 

A teljes szöveg a következő címen olvasható:

www.mnt.org.rs