Szervezeti kapcsolatok azaz PR

Magyarország Tudástár
Egy civil szervezet sikeres működéséhez és fenntarthatóságához elengedhetetlenül fontos a kommunikációs folyamatainak tudatos szervezése, azaz a folyamatosan végzett, tervszerű public relations (PR) tevékenység.

 

Egy civil szervezet sikeres működéséhez és fenntarthatóságához elengedhetetlenül fontos a kommunikációs folyamatainak tudatos szervezése, azaz a folyamatosan végzett, tervszerű public relations (PR) tevékenység.

A PR tevékenység két nagy, egymással kölcsönösen összefüggő részterülete osztható: egyik a szervezeten belüli kapcsolatok ápolására és szervezésére szolgáló belső PR, a másik a szervezeten kívüli kapcsolatokkal foglakozó külső PR.

A belső PR feladata a szervezeten belüli összes információáramlás kezelése, legyen szó írott vagy íratlan, formális vagy informális kommunikációról az azonos szervezeti szinteken belül vagy a különböző szintek között. A belső PR feladatai közé tartozik a szervezeti kultúra ápolása is.

A külső PR feladata, hogy a szervezetről, tevékenységeiről, szolgáltatásairól, az általa képviselt ügyről tudatosan és tervszerűen információkat közvetítsen a külvilág felé, az onnan érkező visszajelzéseket pedig menedzselje.

A külső kommunikáció legfontosabb részterülete a médiakapcsolatok, azok építése és menedzselése. A megfelelően szervezett sajtókapcsolatok segítenek abban, hogy a szervezetünk tevékenységei, programjai a szélesebb nyilvánosság számára is ismertté váljanak.

A PR egyik szintén nagyon lényeges feladata, hogy egy adott szervezetről hiteles, határozottan felismerhető, egységes képet alakítson ki. A szervezet arculatának – azaz amilyennek a szervezet önmagát mutatni szeretné – egyik meghatározó és a civil szervezetek életében is alkalmazandó eszköze az egységes vizuális arculat kialakítása.

A szervezeti kommunikáció sokrétű, komplex és folyamatos munkát igényel, de ha eszközrendszere révén ismertebbé tudjuk tenni szervezetünket, valamint képesek vagyunk hiteles képet nyújtani tevékenységeinkről, programjainkról és értékeikről, nagyobb sikerrel állíthatunk magunk mellé támogatókat is.

Forrás: nonprofit.hu