Magánszemély ad bérbe ingatlant

Szerbia Tudástár
Magánszemélynek, aki nem ÁFA-„PDV” köteles és bérbe ad ingatlant, nem kell „PDV” -t elszámolnia. Ebben az esetben, a bérbeadó személy, a bérleti díj utáni, lakossági jövedelem adót köteles fizetni.
A bérbeadott ingatlant képezheti: földterület, lakóépület, üzlethelyiség, garázs, stb. Az  egymásközti viszony törvénye alapján („Zakon o obligacionim odnosima”) 570. § első bekezdése előírja, hogy a bérbeadó köteles a bérlet alatt rendben tartani az ingatlant, a javításokat elvégezni esteleg a bérlőt is lehet szorgalmazni e munkában.
A bérlő fizeti a javítási kölcségeket
Amikor a bérlő fedezi a felmerülő javítási költségeket és ezzel az ingatlan értékét növeli, használati élettartamát meghosszabbítja, a költségek összege a bérleti díj részét képezik. Függetlenül attól, hogy a bérleti szerződésben szerepel-e vagy sem, ez befektetési jövedelmet képez a magánszemély részére és adóalapnak számít (adóztatás alá esik). Az említett törvény 570. § 3. bekezdésében taglalja, hogy a kis javítások, mint például a: festés, meszelés, asztalos munkák, kültségei a bérlőt terhelik. Ezekkel a kölségekkel nem terhelhetjük a bérbeadót, mivel a bérlő kényelmének biztosítása érdekében történő javítások nem tartoznak bele az ingatlan bérbe adásából származó jövedelembe. Úgyszintén a kommunális költségek, víz, gáz, áram használata is a bérlőt terhelik, mert azt a bérlő használja el a bérleti idő alatt.
Adózás  a bérleti szerződés után
A magánszemély köteles adót fizetni a bérleti szerződésből eredő jövedelem után 20%-os adókulcsot használva. Ezt a következő módon számoljuk: a bruttó jövedelemből 20%-ot levonunk ami nem képez adóalapot (előírt-normírozott költségek), a fennmaradt 80%-ra 20%-os adót számolunk el. Ha a bérleti díj nettó összegben van meghatározva akkor viszont 1,190476-os szorzószámmal bruttó összeggé alakítjuk.
Az elszámolást a bérbevevő jogi személy készíti el a bérleti díj kifizetése napján.
Példa (1):
A szervezet magánszemélytől bérel irodahelységet, a bérleti szerződésben a havi bérlet díját nettó 3.360,00 dinárban határozták meg.
         Sor szám     Megnevezés – leírás

   Összeg

1.

Bérleti díj nettó összegben         3.360,00

2.

Szorzószám az átszámoláshoz bruttó összegre         1,190476

3.

Bérlet bruttó összege ( 3.360,00 x 1,190476 =)          4.000,00

4.

Levonható előírt költségek ( 4.000,00 x 20% =)             800,00

5.

Adó alap ( 4.000,00 – 800,00 =)          3.200,00

6.

Jövedelmi adó  (3.200,00 x 20% =)             640,00

7.

Kifizetendő nettó összeg (4.000,00 – 640,00 =)          3.360,00
Kitöltendő nyomtatványok:
Kifizetéskor a következő nyomtatványokat kell kitölteni és beadni:
PP OPJ-4-es űrlapot tölt ki és kimutatást készít az adóról. Az adóhivatalba a rákövetkező hónap 5.éig kell beadni a jelentést a bérleti díj elszámolásáról. A csatolmányokban megtalálható a kitöltött példa (PP OPJ4 – 1. példa) és a kitölthető nyomtatvány.
– Kimutatás az adóbejelentő mellé (“Specifikacija uz poresku prijavu”) a PP OPJ-4 ürlap melléklete. A csatolmányokban megtalálható a kitöltött példa magyar nyelven és a kitölthető nyomtatvány.
PPDG-2 („Prijava”) űrlapot – bejelentőt, a bérbeadó kötelessége, hogy a szerződés megkötésétől számított 15 napon belül beadja az adóhivatalba. Ha a mágánszemély nem adja be a PPDG-2 bejelentést, a törvény 168. szakasza alapján szabálysértést követ el, ebből adódóan pénzbeli büntetés jár. A csatolmányokban megtalálható a kitöltött példa és a kitölthető nyomtatvány.
Megjegyzés:
A törvény 100. § első bekezdés 4. pont és a 116. § 1. bekezdése alapján:
-ha a bérleti díjat nem jogi személy fizeti, hanem magánszemély, akkor az adót a bérleti díjból származó jövedelemre, az adóhivatal által hozott végzés alapján kell a magánszemélynek kifizetni.
A bérleti szerződésből származó jövedelemadót a következő számlára kell befizetni:  840-711143843-82 (“Porez na prihode od nepokretnosti”)