Kapcsolaltok a határ két oldalán

Dr. Gábrity Molnár Irén Vajdaság és Dél-alföld Tudástár
Forrás:
Dieip a Szegedi Tudományegyetem
Jogtudományi kar
Politológia Tanszék folyóirata, 2012

Gábrity Molnár Irén: A szerb–magyar határ két oldalán lévő területek és lakosok közötti kapcsolatok esélye és gyakorlata

Bevezető
Az országhatáron átívelő kapcsolatok egyik legkifejezettebb mutatója a társadalmi integrációt segítő társadalmi mobilitás. A szerb–magyar határ két oldalán elterülő térség jelenlegi szolgáltatási struktúrája ugyan nem elégséges a komplex társadalmi kapcsolattartásra. Mindkét államnak és határ menti térségnek érdemes megtervezni azokat a beavatkozási területeket, amellyel javíthatnak az itt élők és ingázók helyzetén. A periféria helyzet kiküszöbölése, a társadalmi felzárkóztatás, a foglalkoztatottság növelése mindkét állam érdeke, ezért támogatni kell a helyi szociális, munkaerő-képzési és egészségügyi   szolgáltatások modernizációját, a munkaerőpiacok összehangolását, valamint az infrastrukturális fejlesztést.
A határ menti kapcsolatok ösztönözésében főleg a kisrégiók és települések tudnak közvetlenül segíteni. Szükség van arra, hogy a határ két oldalán lévő szereplők tervszerűen, összehangoltan tevékenykedjenek, megismerjék egymás igényeit és nyitottabbá váljanak a koordinált együttműködési programokban.
A teljes előadás szövege az alábbi címen olvasható: