Forrásszervezés lépésről-lépésre

Tudástár

Forrásszervezés lépésről-lépésre

 

Civilszervezetünk működtetéséhez anyagi fedezetre van szükség. Általánosságban a forrásszervezés különféle módszereket, folyamatokat jelent, amelyekkel ezt az anyagi fedezetet megteremthetjük a szervezetünk tevékenységeihez, működéséhez.

 

Ennek során felhívjuk mások figyelmét arra, hogy szervezetünk tevékenységei megérdemlik a támogatást, és ösztönözzük őket, hogy fedezzék kiadásainkat. Jó esetben a forrásszervezés eszközeivel a szervezet és a támogatók között egy hosszabb távú partneri viszony, bizalmi kapcsolat alakítható ki, amely biztosítja a programok illetve a szervezet hosszú távú fenntarthatóságát.

A forrásszervezési célok meghatározása

A forrásszervezési célok meghatározásához elengedhetetlen, hogy a szervezet rendelkezzen stratégiával, vagyis legyen pontos elképzelése a szervezet küldetéséről, értékeiről, céljairól illetve ezek megvalósításának módjáról. A forrásokat ezekhez a célokhoz keressük, és nem fordítva: nem szabad hagynunk, hogy az elérhető források határozzák meg azt, hogy a szervezet mivel foglalkozik. Pályázati források esetében sajnos nehezen kerülhető el, hogy a szervezet olyasvalamit is vállaljon, amit eredetileg nem tervezett, de ebben az esetben is törekedjünk a lehető legnagyobb összhangra a szervezet céljai és a forrás által meghatározott keretek között.

A lehetséges források feltérképezése

A forrástípusok kiválasztásánál érdemes felmérni, hogy kb. mennyi esélyünk van az adott forrás megszerzésére. Ezt a legegyszerűbben érdeklődéssel, informálódással deríthetjük ki: az adott célcsoport vagy támogatási forma mit vár el tőlünk, milyen követelményeknek, igényeknek kell megfelelnünk, miért adnának pont nekünk. A lehetséges forrástípusokat igyekezzünk kiegyensúlyozni, több lábra támaszkodni: egy csak pályázati pénzekből élő szervezet sérülékennyé válhat, ha elapadnak a bevett forrásai.

Milyen bevételei lehetnek a civilszervezeteknek?
Hogyan határozzuk meg forrászszervezési céljainkat?
Mi határozza meg, hogy egy szervezet milyen forrásokhoz fér hozzá?

A források „becserkészése”

Ha már meghatároztuk, hogy milyen célra keresünk forrásokat és hogy várhatóan milyen források elérhetőek a számunkra, felmerül a kérdés, hogy hogyan közelítsük meg a lehetséges adományozóinkat, hogyan keressünk fel pl. egy vállalatot, vagy hogyan írjunk meg egy jó pályázatot?

Egyéni adományok gyűjtése
Vállalati adományok gyűjtése
Az 1 %-os kampányok sajátosságai

Ezeken kívül a szervezet pályázatokkal és saját bevételekkel juthat további forrásokhoz, erről a többi útmutatóban van szó.

A forrásszervezési terv véglegesítése, megvalósítás

A forrásszervezési folyamat lépésein végighaladva a szervezet finomítani és véglegesíteni tudja az első lépésben meghatározott célt vagy célokat, vagyis konkrétan le tudja írni, hogy mire, hogyan és mennyi forrást szándékozik szerezni. Az alapcélt vagy célokat alcélokra bontva, részletezve születik meg a forrásszervezési terv.

A forrásszervezési folyamat értékelése

A forrásszervezés értékelésének első lépése, hogy az elért eredményeket a szervezet által a folyamat elején meghatározott célokhoz viszonyítjuk. Részletesebb elemzést lehet végezni akkor, ha megvizsgáljuk, hogy az egyes megcélzott csoportok (pl. egyéni adományozók, vállalatok/vállalkozások, adófizetők, pályáztató szervezetek) milyen számban és milyen összegben adtak forrásokat a várthoz képest. Feltétlenül meg kell vizsgálni azt is, hogy az alkalmazott módszerek mennyire voltak hatékonyak, azaz a befektetett pénz milyen mértékben térült meg.

Az értékelés második lépéseként a szervezetnek meg kell próbálnia információt szereznie arról, hogy a versenytársai (vagyis a többi hasonló profilú szervezet) milyen eszközökkel milyen eredményeket tudott elérni. Az értékelést a jövőre vonatkozó következtetések levonásával érdemes lezárni, kiemelve a lebonyolított forrásszervezési folyamat erősségeit és gyenge pontjait.

Forrás: nonprofit.hu