Elektronikus aláírás

Szerbia Tudástár

Az elektronikus aláírás egy olyan technológia, amely alkalmazása lehetővé teszi az elektronikus aláírás rendszerében, hogy az ily módon létrehozott dokumentum „aláírójának” kiléte megállapítható legyen. Az elektronikus aláírás olyan kriptográfiai eljárás, amely joghatás kiváltására alkalmas, az aláírással egyenértékű bizonyító erejű dokumentum hozható létre a hatályos jogszabályok szerint.
Külön törvény foglalkozik az elektronikus aláírással, melynek betartásáról a Külkereskedelmi, belkereskedelmi és távközlési minisztérium gondoskodik. A törvény alapján több szabályzatot is hoztak az illetékesek, amelyek a rendszer működését segítik elő.
Az elektronikus aláírás használatához szükséges az elektronikus tanúsítvány, amelyet a minisztérium által meghatalmazott és bejegyzett certifikáló szervezetek adhatnak ki, természetesen az előírásokkal összhangban.
Mivel az adóhatóságok felé a kommunikáció 2014-től elektronikus úton történik, szükséges az elektronikus aláírás használatához létrehozni a feltételeket.

Forrás: Délvidéki Civil Portál