Egyesületek határozatai

Tudástár

hatarozatok

Közgyűlési határozatok:

Az egyesület közgyűlése az alapszabályban meghatározott kérdésekben dönt, az alapszabályban meghatározott szavazatöbbséggel. A közgyűlés döntéseit a közgyűlés elnöklője írja alá, a döntésre az egyesület pecsétje kerül. A lajstromozott adatok módosítására vonatkozó döntések a Gazasági Cégnyilvántartási Ügynökségnek nyújtandók be.

A meghatalmazott képviselő és az igazgatóbizottság döntései

Az egyesület szervezeti felépítésétől függően az egyesület végrehajtó szervének szerepét a meghatalmazott képviselő vagy az igazgatóbizottság tölti be. A döntéseket a meghatalmazott képviselő, illetve az igazgatóbizottság elnöke írja alá, s az egyesület pecsétjével látja el. A lajstromozott adatok módosítására vonatkozó döntések a Gazdasági Cégnyilvántartási Ügynökségnek nyújtandók be.

Forrás: Délvidéki Civil Portál – közgyűlési határozatok
 Délvidéki Civil Portál –  meghatalmazott képviselő és az igazgatóbizottság döntései