Civil helyzetkép

Erdély Tudástár

Civil helyzetkép A „nagy” civil szervezetek egy ország nyilvánossága előtt végzik tevékenységüket, ezek jelentik a biztonságot, ha úgy érezzük, gond van, akkor az ő példájuk jelenthet támaszt, ösztönözhet a folytatást illetően. Ide tartozik a LAM Alapítvány, a sepsiszentgyörgyi Amőba Alapítvány, a kolozsvári Civitas és még sorolhatnánk. Vannak civil szervezetek, amelyek biztonságosan működnek az általuk választott keretek között. Jelentőségük nem országos, de a helyi környezetükben létük és munkásságuk meghatározó. Ha példát kell idézni, akkor a négyfalusi Magyar Művelődési Társaságra, a nagybányai Teleki Magyar Házra vagy a temesvári Szórvány Alapítványra gondolhatunk. Vannak olyan civil szervezetek, amelyek egy-egy kérdés vagy szakterület vonatkozásában igenis kivívták elismerésünket, ide tartoznak a Zöld Erdély Egyesület vagy a temesvári Máltai Szeretetszolgálat. Újabb kategóriát képeznek a jól működő szervezetek, amelyekről örömmel állapítjuk meg, hogy vannak. Ezekből lehet a legtöbb, van közöttük régi alapítású és teljesen új, amely még el sem jutott a jogi státus megszerzéséig. És végül vannak az alvó szervezetek, amelyekről a legnehezebb tudósítani, hiszen vagy el- érhetetlenek, vagy valamilyen okból tevékenységük szünetel – és erről nehéz hiteles képet kapni. Ide egy zárójel kívánkozik: a kolozsvári MADISZ, a valamikori ifjúsági szervezet ma nem műkö- dik. Diák-berkekben él az emlékük, hiszen egykoron a KMDSZ-szel osztották meg a székházukat, de évek óta nincsenek már ott. Kerestünk egykori vezetőket, többüknek a nevét, mi több, a telefonszámát is sikerült megszerezni – de a kísérletünk, hogy kiderítsük, a tevékenység miért szünetel, eredménytelen maradt. Erdélyi civil világunkban ilyen szervezet alighanem több tucatnyi van – illetve: ma már nincs. Valamennyi szervezet-típust be kívántuk mutatni a Kép, énkép, jövőkép tematikájú lapszá- munkban. Egyes szervezeteket levélben kerestünk meg, mások vezetőit munkatársaink keresték meg, illetve alvó szervezetek képviselőivel is kapcsolatot kerestünk, beszélgettünk. Kérdéseink minden alkalommal a következők voltak: a) Milyennek ítéli a szervezet jelenlegi helyzetét anyagi szempontból, az emberi erőforrást, valamit a helyi közösségi támogatást illetően? b) Befolyásolta-e a gazdasági válság a szervezet működését? Ha igen, milyen irányba és milyen mértékben? c) Történt-e változás a szervezet vezetésében az utóbbi 5 évben? Ha igen, miért? Ha nem, volna-e rá szükség? d) Az Ön/Önök véleménye szerint, szükség lesz-e a szervezetre/a szervezet tevékenységére 5 év múlva? Ha igen, miért? Ha nem miért? Nem minden kérdésre kaptunk minden esetben választ, összeállításunk ennek ellenére jelzés értékű. Első összeállításunkban olyan szervezeteket mutatunk be, amelyek országos elismerésnek örvendenek (Ahol a sikerek beszélnek). Második összeállításunk – Helyben, hitelesen címmel – szintén sikeres szervezeteket mutat be, amelyek azonban inkább helyi szinten számítanak sikeresnek. És következik egy harmadik szervezetcsoport, olyan szervezetekről, amelyek nem működnek, Alvó szervezetek címmel.

In: Civil Fórum