Az egyéni vállalkozók bejegyzéséről

Ungvár Tudástár

TUDNIVALÓK AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓK BEJEGYZÉSÉRŐL

Ahhoz, hogy egy személy bejegyezésre kerüljön mint egyéni vállalkozó, a következő lépéseket kell végrehajtania.

1. Ki kell választani, hogy mivel szeretne foglalkozni a vállalkozó.

Ukrajnában a Gazdasági tevékenységek osztályozási rendszere (КВЕД) tartalmazza azt a kódrendszert, amely az egyes gazdasági tevékenységeket osztályozza. Ez megtalálható a http://www.kved.com.ua honlapon.

A kód kiválasztása nagyon fontos, mivel ez ad jogot arra a tevékenységre, amellyel foglalkozni szeretne a jövőben az egyéni vállalkozó.

A foglalkozási kód kiválasztásakor, ha lehetősége van rá, akkor egyeztetni kell egy hozzáértő emberrel, hogy teljesen biztos legyen, hogy a kód megfelel a kiválasztott tevékenységnek.

2. Ki kell választani az adórendszert.

Ukrajna adójogszabályai a következő két adórendszert biztosítják az egyéni vállalkozó számára:

– általános adózás;

– egyszerűsített adózás (egykulcsos).

A legfőbb különbség a két adórendszer között az, hogy az általános adózás esetén az egyéni vállalkozó körülbelül 50% adót fizet a nyereségből (15-17% személyi jövedelemadót, plusz 34,7% egyszeri hozzájárulást), az egyszerűsített adózás esetén pedig fix összeget.

Itt több csoport van:

1. csoport (az évi bevétel nem haladja meg a 300 ezer hr-t) – 137,8 hr havonta;

2. csoport (az évi bevétel nem haladja meg a 1,5 millió hr-t) – 275,6 hr havonta;

3. csoport – a jövedelem 5%-a, plusz a minimálbér 22%-a (egyszeri hozzájárulás);

4. csoport – a jövedelem 7%-a, plusz a minimálbér 22%-a (egyszeri hozzájárulás).

Javasolható, hogy az egyéni vállalkozók a várt bevétel függvényében az 1. vagy a 2. csoportot válasszák.

3. Be kell regisztrálni a egyéni vállalkozást.

Az állami regisztráció elvégzéséhez két hivatalba kell elmenni:

a) a járási állami adminisztrációba (Centr nadannyá adminisztrativnih poszluh);

b) az adóhivatalba.

A regisztráció elvégzéséhez a járási állami adminisztrációba a következő dokumentumokat kell benyújtani:

– az egyéni vállalkozó bejegyzésére vonatkozó kérelem; (https://help.smcs.com.ua/api/documents/10299)

– személyi igazolvány és adóazonosító (identifikációs) szám eredetije (csak fel kell mutatni) és fénymásolata is;

– közjegyző által hitelesített meghatalmazás (abban az esetben, ha nem személyesen adja át a személy a dokumentumokat).

Az egyéni vállalkozók regisztrációja ingyenes.

Abban az esetben, ha minden dokumentum helyesen van kitöltve, az állami hivatalvezető kiad egy átvételi elismervényt a benyújtott kérelemről. Ezt követően a hivatal 24 órán belül köteles kiadni a bejegyzési kivonatot, amely igazolja az egyéni vállalkozó beiktatását az állami nyilvántartásba, valamint a statisztikai és adóhivatali szerveknél.

A bejegyzést követően az egyéni vállalkozó automatikusan az általános adózás rendszerébe kerül.

Ha a vállalkozó az egyszerűsített adózást választja, akkor a bejegyzést igazoló kivonat megszerzése után el kell menni az adóhivatalba és megírni egy kérvényt (https://help.smcs.com.ua/api/documents/10109). A kérvénnyel együtt be kell adni a bevételek és kiadások könyvét (Kнига обліку доходів і витрат), amelyet meg lehet vásárolni a szaküzletekben. A bevételek és kiadások könyvét az adóhatóság hitelesíti és visszaadja a vállalkozónak.

Az egyszerűsített adózásra később is át lehet térni, de az adózási módot csak negyedévente lehet megváltoztatni. Pl. ha valaki októbertől át kíván térni az egyszerűsített adózásra, akkor szeptember végéig be kell nyújtani az adóhivatalba az erre vonatkozó kérvényt.

 

Összegezve az elmondottakat, az egyéni vállalkozó állami regisztrációjához a következő lépéseket kell megtenni:

1. Be kell adni a szükséges dokumentumokat a hivatalvezetőnek a járási állami adminisztrációban.

2. 1 nap elteltével el kell venni az állami hivatalvezetőtől a kivonatot az állami nyilvántartásba való bejegyzésről.

3. Meg kell venni a bevételek és kiadások könyvét, amelyet hitelesítésre át kell adni az állami adóhivatal munkatársának (ha egyszerűsített adózást választunk).

4. Az állami adóhivatalnál meg kell írni a kérvényt az egyszerűsített adófizetők nyilvántartásából való kivonat megszerzéséhez.

5. Egyeztetett időpontban el kell venni az állami adóhivatalból az egyszerűsített adófizetők nyilvántartásából való kivonatot.

Tudnunk kell, hogy:

1. Az egyéni vállalkozónak nem kötelező pecsétet készítenie.

2. A bejegyzés elvégzéséhez nem kötelező bankszámlaszámot nyitnia.