Alapfokú oktatás és nevelés

Szerbia területe Tudástár

TÖRVÉNY AZ ALAPFOKÚ OKTATÁSRÓL ÉS NEVELÉSRŐL

(Szerb Köztársaság Közlönye, 55/2013. sz. és 101/2017. sz.)

 

I BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

A törvény tárgya

  1. szakasz

Ez a törvény szabályozza az egységes oktatási és nevelési rendszer részét képező alapfokú oktatás-nevelést.

Az alapfokú oktatás és nevelés az alkotmánnyal, Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (a továbbiakban: Törvény), a kihirdetett nemzetközi egyezmények, alapokmányok, megállapodások és jelen törvény rendelkezései szerint valósul meg.

Az ebben a törvényben nyelvtani hímnemben előforduló kifejezések alatt az érintett személyek természetes hímnemű és nőnemű említését kell érteni.

Az alapfokú oktató-nevelő tevékenység

  1. szakasz

Az alapfokú oktatás-nevelés közvetlen társadalmi érdeket képez, és közszolgálati tevékenységként valósul meg.

Az oktatás-nevelés, e törvény szerint, a tanítást és a tanulókkal folytatott egyéb szervezett munkát öleli fel.

  1. szakasz

Alapfokú oktató-nevelő tevékenységet

1) az általános iskola;

2) a felnőttképző általános iskola;

3) az alapfokú zeneiskola;

4) az alapfokú balettiskola;

5) a fejlődési zavarokkal küszködő és rokkant tanulókkal foglalkozó általános iskola (a továbbiakban: iskola) folytat.

Kivételesen, az alapfokú oktatást és nevelést azok az oktatási – nevelési központok is gyakorolhatják, mert olyan intézményekről van szó, amelyekben az iskoláskor előtti, az alapfokú oktatási és nevelési mellett, középiskolai oktatás és nevelés is folyik.

A felnőtt korúak alapfokú oktatása a Törvény és a felnőttoktatásról szóló külön törvény rendelkezései szerint történik.

Az általános iskolai oktató-nevelő tevékenység az iskolaprogram végrehajtása által, iskolai, vagy más helyiségekben, kihelyezett tagozatok megszervezésével történik.

Az alapfokú oktatás-neveléshez való jog

  1. szakasz

Mindenkinek joga van közintézményi iskolában megvalósuló ingyenes és színvonalas alapfokú oktatás-nevelésre.

A közintézményi iskola tanulója ingyenesen férhet hozzá tankönyvhöz, iskolai anyaghoz, utaztatáshoz, étkeztetéshez, és, ha az szükséges, elhelyezéshez, a törvény szerint.

Az alapfokú oktatás-nevelés kötelező mivolta

  1. szakasz

Az alapfokú oktatás-nevelés kötelező, és a törvény szerint valósul meg.

Az iskoláskor előtti előkészítő program a törvény szerint valósul meg, és a kötelező oktatás-nevelés része.

  1. szakasz

A szülő, illetve más törtvényes képviselő köteles gondoskodni a gyermek iskolába íratásáról és a rendszeres iskolalátogatásról.

  1. szakasz

A Szerb Köztársaság állampolgárságával rendelkező gyermek jogosult arra, hogy honi általános iskolai oktatás-nevelésben részesüljön.

  1. szakasz

A szülő, illetve más törtvényes képviselő jogosult arra, hogy gyermeke számára válasszon az alapfokú állami vagy magániskolai, illetve otthoni vagy távoktatási oktatás-nevelés közül, a Törvénnyel összhangban.

Az iskola feladata

  1. szakasz

Az iskola alapvető feladata, hogy egyenlő feltételekkel tegye lehetővé a színvonalas oktatás-nevelést minden gyermek és tanuló számára, tekintet nélkül arra, hogy az iskola hol helyezkedik el, illetve arra, hogy hol történik az oktató-nevelő munka.

Az oktató-nevelő tevékenységgel foglalkozók, és az iskola többi alkalmazottja egyaránt a tanulók egyenrangúságát hirdetik és tevékenyen szembehelyezkednek a megkülönböztetés és az erőszak minden nemével.

A fejlődési zavarokkal küszködő és fogyatékkal élő gyermekek oktatás-nevelése

  1. szakasz

A fejlődési zavarokkal küszködő és a rokkant tanuló, jelen törvény értelmében: olyan fiatal, aki intellektuális képességzavarokkal, érzékcsalódási zavarokkal, vagy motoros funkciófejődési rendellenességgel, tanulási problémákkal, beszédképességi, viselkedési, továbbá érzelmi zavarokkal szembesül. Ide soroljuk azokat a gyerekeket is, amelyeknél a fejlődési zavarok több szférában, halmazban jelentkeznek, minek következtében igényeik kielégítésekor számos akadályba ütköznek. Ezért a lehető legkomplexebb támogatásra van szükségük. Ide tartoznak az egyéb fogyatékkal élő gyerekek is, akiknek ugyancsak segítségre és támogatásra van szükségük.

A fejlődési zavarokkal küszködő és rokkant és fogyatékkal élő tanuló rendszerint az iskolában, a többi tanulóval együtt részesül alapfokú oktatás-nevelésben, vagy a fejlődési zavarokkal küszködő gyermekek számára fenntartott iskolában, ha az szolgálja leginkább a tanuló javát – a Törvény rendelkezései szerint.

A fejlődési zavarokkal küszködő és fogyatékkal élő tanuló egyéni oktatási tervre jogosult, a Törvény rendelkezései alapján.

 

A teljes törvény szövege a következő címen olvasható:

www.mnt.org.rs