A vajdasági magyar helységnevek

Vajdaság Tudástár

A Magyar Nemzeti Tanács A nemzeti kisebbségek nyelvének hivatalos használatáról szóló tartományi határozat 7. szakaszának (1) bekezdése alapján meghozta A vajdasági magyar helységnevek meghatározásáról szóló határozatát. E határozat szerint a Magyar Nemzeti Tanács lajstromba vette azon helyi önkormányzatok területén elhelyezkedő települések hagyományos magyar elnevezését, ahol a magyar nyelv hivatalos használatban van. Az alábbi helységnévtárban ezen településeket *-gal jelöltük.

A vajdasági magyar helységnevek meghatározásáról szóló határozat. In: Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapja. LIX. évf. 12. szám. 248-253. Újvidék. 2003. augusztus 27.

A helységnevek listája magyarul a következő címen érhető el:

http://idkm.org/?page=helysegnevtar