A KÜLFÖLDI OKLEVELEK ELISMERÉSI ELJÁRÁSA

Szerbia Tudástár

A KÜLFÖLDI FELSŐOKTATÁSI OKLEVELEK MUNKAVÁLLALÁS CÉLJÁVAL TÖRTÉNŐ ELISMERÉSI ELJÁRÁSA ELINDÍTÁSÁNAK ÚTMUTATÓJA – SZAKMAI ELISMERÉS

 

Jelen útmutatót és az ahhoz fűzött megjegyzéseket javasoljuk mindazoknak, akik külföldön szerzett felsőoktatási diplomájuk elismerésének (honosításának) eljárását szeretnék elindítani.

Amennyiben a pályázó több képzési szint elismerése céljából nyújtja be kérelmét – minden képzési szintre vonatkozóan külön kérelmet kell benyújtani, különálló kísérődokumentumokkal, továbbá a szükséges illetéket is külön-külön kell befizetni minden egyes eljárásra vonatkozóan.

A külföldi felsőoktatási okmányok elismeréséhez szükséges:

1. A KÜLFÖLDI FELSŐOKTATÁSI OKMÁNYOK ELISMERÉSÉHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK;
2. KITÖLTÖTT ELEKTRONIKUS FORMANYOMTATVÁNY;
3. OKMÁNY, AMELY IGAZOLJA AZ ELJÁRÁSI KÖLTSÉGEKET LEFEDŐ ADMINISZTRATÍV ILLETÉK BEFIZETÉSÉT;
4. A DOKUMENTUMOKAT SZEMÉLYESEN KELL BENYÚJTANI AZ ELŐRE MEGHATÁROZOTT IDŐPONTBAN, MELY AZ ELEKTRONIKUS KÉRELEM BENYÚJTÁSAKOR KERÜL MEGHATÁROZÁSRA, ANNAK LEGUTOLSÓ OLDALÁN.

1. A KÜLFÖLDI FELSŐOKTATÁSI OKMÁNYOK MUKNKÁBAÁLLÁS CÉLJÁVAL TÖRTÉNŐ ELISMERÉSÉHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK

1. Az eredeti oklevél (bemutatásra) és annak hiteles másolata –egy példány. A felső-oktatásról és végzettségről szóló bizonylatok és igazolások nem lesznek elbírálva;

Az eredeti oklevélnek Apostillebélyegzővel kell legyen hitelesítve az oklevél származási országának illetékes szerve által.

Az eredeti oklevelet nem kell Apostillebélyegzővel ellátni, amennyiben az olyan országból származik, amelynek van a Szerb Köztársasággal megkötött kétoldali nemzetközi egyezménye a közokiratok hitelesítés nélküli kölcsönös elismeréséről, melyek a következők: Ausztria, Belgium, Fehéroroszország, Bosznia és Hercegovina, Bulgária, Görögország, Ciprus, Magyarország, Észak-Macedónia, Mongólia, Lengyelország, Románia, Oroszország, Szlovákia, Ukrajna, Franciaország, Horvátország, Montenegró, Csehország és Szlovénia.

A Hágai egyezményt aláíró országok listája az alábbi hivatkozást követve érhetőel: http://www.mfa.gov.rs/sr/index.php/konzularni-poslovi/overa-dokumenata/otpisnice?lang=lat

Az összes többi olyan ország esetében, amelyek nem aláírói a Hágai egyezménynek, sem pedig kétoldali nemzetközi egyezménynek a közokiratok hitelesítés nélküli kölcsönös elismeréséről a Szerb Köztársasággal, szükséges az okmányok teljes hitelesítése.

2.  Az eredeti oklevélmelléklet vagy vizsgakivonat (bemutatásra) melynek kötelezően tartalmaznia kell az alábbi elemeket: a teljesített vizsgákat és osztályzatokat, a képzés hivatalos elnevezését és hosszát;

3. Az 1. és 2. pontok alatt szereplődokumentumok hiteles fordításait –egy példányban;

 4. A felsőoktatási intézmény által kiállított dokumentum eredeti példányát, mely tartalmazza a szükséges adatokat a képzés kimeneteiről és szerzett kompetenciákról, továbbá az összes olyan elemről, mely jelentőséggel bír az adott képesítésre vonatkozóan –egy példányban;
5. A felsőoktatási intézmény által kiállított azon dokumentum hiteles fordítása, mely tartalmazza a szükséges adatokat a képzés kimeneteiről és szerzett kompetenciákról, továbbá az összesolyan elemről, mely jelentőséggel bír az adott képesítésre vonatkozóan –egy nyomtatott példányban és elektronikus formában (USB-n);
6. Az előzőleg befejezett felsőoktatási képzések okmányainak (okleveleinek) hiteles másolatai, amennyiben ezek léteznek –egy példányban (mellékelni az oklevelet és az oklevélmellékletet vagy a vizsgakivonatot amennyiben nem létezik oklevélmelléklet);
7. Okmány, amely igazolja az adminisztratív illeték befizetését a Szerb Köztársaság költségvetésének javára (lásd a továbbiakban jelen utasítás 3. részlegében);
8. Az illetékes szerv végzése, vagy pedig a házasságkötési anyakönyvi kivonat másolata (a vezetéknevüket megváltoztató személyek esetében);
9. Rövid életrajz szerb vagy angol nyelven, amelyben láthatónak kell lennie aszemély oktatási és munkatapasztalata (a doktori képzés elismerésénél fel kell tüntetni a megjelent tudományos munkákat és azok megjelenésének helyét). Javasolt, de nem kötelező az Europass CVformájú életrajz.
10. A doktori tanulmányok elismerésekor mellékelni kell a doktori disszertációt elektronikus és nyomtatott formában annak eredeti nyelvén –egy példányban, és a disszertáció kibővített összefoglalóját szerb vagy angol nyelven –egy példányban.
Az útmutató teljes szövege az alábbi címen olvasható: