A CIVIL SZERVEZET PÉNZFORGALMA

Tudástár
Szerbiában a civil szervezeteknek a pénzforgalmukat folyószámlán keresztül kell lebonyolítaniuk. Ezért minden szervezetnek e célra, az álltaluk kiválasztott bankban, folyószámlát kell nyitni. Amikor a községi, tartományi, vagy köztársasági költségvetésből kap a szervezet támogatást, akkor az Államkincstárban („Trezor”) is kell számlát nyitni, mert ezeket az eszközöket csak a kincstáron keresztül tudja megkapni.
Jogi személyek között a pénzforgalom számláról számlára, átutalással történik. Az átutaláshoz külön előírt formájú utalvány szükséges.
A CIVIL SZERVEZET SZÁMLÁI
A civil szervezet munkájában két tipusú számlát kell megkülönböztetnünk:
– Az ügyviteli bankban levő számla,
– Az Államkincstárban levő számla
Az ügyviteli bankban levő számla
A civil szervezet megalakításakor a szervezetnek ahhoz, hogy a törvénnyel összhangban megtörténjen a szervezet bejegyzése az Ügynökségnél, többek között szükséges valamelyik ügyviteli bankban számlát nyitniuk. E számlára azért van szükség, hogy a szervezet a pénzforgalmát, vagy pénzforgalmának egy részét e számlán keresztül tudja lebonyolítani. A szervezetnek egyszerre több ügyviteli banknál is lehet számlája.
Az Államkincstárban levő számla
A költségvetési rendszerről szóló törvény (Sz.K. Hivatalos Közlönye 54/2009,73/2010, 101/2010, 101/2011 i 93/2012) 2012. évi módosítása előírta, hogy azokat a civil szervezeteket, amelyek a közpénzek felhasználói, az Államkincstárban is nyilvántartásba kell venni és kötelezte őket külön számla megnyitására, a kincstárban („Trezor”), mint a közpénzek speciális felhasználói. E számla csakis kizárólag a köztársasági, tartományi vagy községi költségvetésből kapott eszközök (céleszközök) felhasználására szolgál és másra nem használható, valamint a törvény értelmében csakis kizárólag a költségvetésből utalható pénz erre a számlára.
A szerb kormány civil szervezetekkel foglalkozó irodájának hivatalos magyarázata egyértelműen utalt arra, hogy erről az Államkincstárban vezetett számláról, a közpénzek felhasználója nem utalhat ügyviteli bankban levő számlákra. Ez alól kivételt képeznek azok a f izetések, bérek és más munkavállalói juttatások, amelyek kizárólag ügyviteli bankokban levő számlán keresztül végezhetők. Természetesen mindezek a kifizetések a szerződéssel, a projektummal összhangban végezhetők, amely célra szolgálnak a számlára érkezett eszközök. A számlák kifizetése ugyan ezek az elvek alapján történik.
A civil szervezet pénzforgalma
A kincstári számláról utalt eszközök után az Államkincstár szolgáltatási díjat számol el, összhangban a kincstári díjakat előirányzó, érvényben levő, díjelszámolási rendszerrel.
Forrás: Civil Portál