25 éves az EMT

Erdély Tudástár

Köllő Gábor – 25 éves az EMT

Az 1989-es változások új helyzetet teremtettek Romániában. Ami azelőtt elképzelhetetlen volt, az már valósággá válhatott, elkezdődött a civil szféra megalakulása. 25 évvel ezelőtt néhány műszaki értelmiségi úgy gondolta, jó volna, ha a mérnöktársadalomnak is lenne egy szervezete, és így megalakították az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaságot (röviden EMT). Ezzel megalakult a mérnökök és a reál tudományokkal foglalkozó értelmiség civil tudományos szervezete.

Az alapító tagok megfogalmazták azokat a célkitűzéseket, elvárásokat, amelyeket egy műszaki civil tudományos szervezetnek kell megvalósítania. A 90-es években Erdélyben újraindultak a múltban is működő szervezetek, amelyek többnyire jobb anyagi helyzetben voltak az induláskor, mint az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság (EMT), amelynek a nulláról kellett indulnia.

Mi a semmiből hoztunk létre egy működő szervezetet. A kezdeti nehézségek leküzdése után az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság, amely az EMT rövidítéssel került be a köztudatba elkezdte az építkezést, megalakultak a területi szervezetek (fiókszervezetek) és a szakmai szervezetek (szakosztályok). A megalakulásban résztvevő lelkes csoport köré egyre többen gyűltek és így lassan kialakult egy aktív tagság, amely a szervezet motorja lett.

Társaságunk tudományos tevékenységét a jelenleg tíz szakosztályba tömörülő szakemberek, kutatók, középiskolai és egyetemi tanárok biztosítják. A szakosztályi munka olyan szervezett keretet biztosít, ahol hatékonyan, interaktívan és koncentráltan lehet egy-egy szakterület témaköreit megvitatni, aktuális kérdéseit körüljárni. A szakosztályok tagjai jelentős részt vállalnak a társaságunk rendezésében sorra kerülő tudományos konferenciák megszervezésében, tudományos hátterének, szakmai színvonalának biztosításában. Jelentősebb szakosztályaink: számítástechnika, fizika, kémia, építéstudományi, gépészeti, energetika-elektrotechnika, földmérő, földtani, erdészeti, tudománytörténeti.

EMT fiókszervezeteink területi alapú szerveződések, Sepsiszentgyörgyön, Marosvásárhelyen, Hargita megyében, illetve Szatmárnémetiben működnek. Tevékenységeik a helyi szakemberréteg felé irányulnak, illetve helyi rendezvényeket és tevékenységeket bonyolítanak le a közösség igényeinek megfelelően.

 

            Az EMT főbb célkitűzései:

  • A romániai magyar műszaki és természettudományos szakemberek tevékenységének összehangolása
  • A tagok tudományos ismereteinek bővítése, szakmai továbbképzése és szakmai kapcsolatainak ápolása
  • Tudományos konferenciák, szakmai viták, találkozók szervezése
  • A tudományos kutatás elősegítése műszaki és természettudományos szakterületeken
  • Műszaki és természettudományos könyvek és folyóiratok kiadása és terjesztése. A romániai magyar nyelvű műszaki könyvkiadás szakvéleményezése
  • Műszaki és természettudományos szakkönyvtár működtetése
  • Oktatási és oktatást támogató tevékenységek szervezése, lebonyolítása
  • Kapcsolattartás és együttműködés a romániai magyarság szakmai és érdekvédelmi szervezeteivel. Kommunikációs híd létrehozása Románia, Magyarország és más országok között műszaki és természettudományos téren

 

A megfogalmazott célkitűzéseket egyre többen tették magukévá és elkezdődött az érdemi munka, úgy a szakosztályokban, mint a fiókszervezetekben. Egy szervezet működése, fejlődése nagy mértékben függ az aktív tagságtól, de nem szabad megfeledkezni azokról a személyiségekről, akiknek meghatározó szerepük volt a tagság összetartásában, mozgósításában, vezetésében. El kell mondani, hogy azok az elvek és célkitűzések, amelyeket a kezdeményezők megfogalmaztak, az évek során maradéktalanul megvalósultak. Szervezetünk az elmúlt 25 évben töretlen fejlődést produkált, 5 fiókszervezetben és 10 szakosztályban folyik a munka, ezen kívül a kiadói és oktatói tevékenység is figyelemre méltó.

A megalakulástól 25 év telt el és ez idő elég volt arra, hogy az EMT az ismeretlenség homályából a Kárpát-medencei civil szervezetek élvonalába kerüljön. Szervezetünkről és ennek tevékenységéről mindenhol elismerően nyilatkoznak, konferenciáinkat jegyzik és figyelemmel kísérik bel- és külföldön, a legjelentősebb tudományos műhelyekben, egyetemeken, kutatói és tervezői intézetekben.

Az EMT büszkélkedhetik 1997 óta az egyetlen Magyarország határain kívül megjelenő magyar nyelvű műszaki folyóirattal, a Műszaki Szemlével. Ezt a folyóiratot a Kárpát-medence országaiban már mindenhol ismerik és elismerik. Jelentős és tekintélyes szakemberek közölnek tanulmányokat ebben a folyóiratban. Az EMT sikerének egyik hajtóereje a társaság széleskörű kapcsolatrendszerében is keresendő. Szervezetünk kiterjedt kapcsolatokat – szakmai viszonyokat – ápol belföldi és külföldi civil szervezetekkel, oktatási intézményekkel, gazdasági egységekkel. Az összeköttetések főleg a Kárpát-medence országaira terjednek ki, de Európa távolabbi országaival és tengeren túli országokkal is kapcsolatban vagyunk.

Az EMT sikerének, dinamikus fejlődésének a titka mégiscsak a tagságában rejlik, azokban az emberekben, akik a szervezetet megálmodták és elindították 25 évvel ezelőtt, valamint azokban az emberekben, akik útközben álltak csatasorba és vitték tovább mindazt, amit elődeik, társaik elkezdtek.

A jövőt illetően mi optimisták vagyunk, bízunk mindazokban, akikkel együtt dolgoztunk, bízunk a tagság munkabírásában, tenni akarásában, lelkesedésében. Ha az elkövetkezendő években sikerül több fiatalt az EMT tevékenységébe bevonni, és ezek a fiatalok úgy fognak dolgozni, olyan lelkesedéssel, olyan tenni akarással, olyan hatékonysággal, mint az elődeik, akkor biztosított lesz társaságunk jövője. E negyedszázad során mindent megtettünk, amit lehetett, ha nem is sikerült megtenni mindent, amit kellett volna. Az így elért eredmények bizonyítják eddigi munkánk hatékonyságát.

Nagyon fontos, hogy társaságunk továbbra is alkalmazkodjon korunk kihívásaihoz, hogy új utakat, új lehetőségeket találjunk, amelyek igazodnak elképzeléseinkhez. Azt szeretnénk, hogy egy igazi XXI. századi modern és hatékony szervezet legyen továbbra is az EMT.

Az elkövetkezendő évek munkájához kívánok mindenkinek, minden civil kollégának, közösségépítőnek – értelemszerűen: Somai Józsefnek is – jó egészséget, kitartást, hatékonyságot, alkotókészséget és sok más jót.